A hit ereje

2019. május 18  Jézus üzenete  A hit ereje   “Kedves gyermekeim, az én szívem örvendezik itt látva benneteket. Elégedett vagyok az eddig megtett utatokkal, az út során meghozott döntéseitekkel, és az úttal, amit még velem szeretnétek megtenni. Mondtam nektek, hogy van bennetek egy nagyon nagy erő, a szentháromság szeretetáramlatának az ereje.[1] Az az erő, ami… Read More A hit ereje

Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

2020 április 12 – Húsvétvasárnap  Jézus üzenete  Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót  “ Kedves gyermekeim, népem, örvendezzetek az én halál és pokol feletti győzelmemen! Győzedelmeskedtem a kereszten és ti áldozati Bárányként ismertek el. Azt mondom ma nektek, hogy ti egy áldozati nép vagytok. Ezzel nem valami borzalmas vagy kegyetlen dologra gondolok. Úgy értem… Read More Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

V.Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.31 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Olvasmányok: Jer 20, 10-13; Zsol 17(18); Ján 10, 31-42 Vasárnap elkezdődik a Szent Hét. Ez egy olyan hét, melyben pár nap alatt megpróbálunk belépni, megérteni, megélni mindazt, ami az Atyaisten – és Vele együtt Jézus, a Szentlélekben, a Szentháromság – kigondolt, akart és kívánt… Read More V.Nagyböjti hét szombat

Nagyböjt I. hete

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023 március 3 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Ez 18, 21-28; Sal 129(130); Mt 5, 20-26 A mai, pénteki olvasmányok még egyszer világosan bemutatják Isten igéjének az útját, az egész folyamatot, melyet Isten, az események, az általa küldött eszközök által mai napig is próbál megvalósíttatni az emberekkel. Ha úgy… Read More Nagyböjt I. hete

I.Évközi hét szombat – A év

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.14 – Elmélkedés hanganyag átirat (Mauro) Olvasmányok: Zsid 4,12-16; Zsolt 18; Mk 2, 13-17 Az idei év kezdetén – a Karácsonyi Idő után – az olvasmányok az Evangéliumból Jézus első nyilvános megjelenéseit mutatják be. Érdekes látni, hogy a démon által megszállottak ismerik fel Őt elsőként, a gonosz szellemek, akik ezt… Read More I.Évközi hét szombat – A év

Karácsony Jézussal

Kedves testvéreink, szeretnénk eljuttatni hozzátok gondolatainkat és a legőszintébb jókívánságainkat a nagy karácsonyi ünnepek közeledte alkalmából. A Föld jelenlegi helyzete szemünk előtt van: az emberiség nagy része zavarodott, elveszett, elgyötört. Nem látva a jövőt, egyszerűen csak megpróbál túlélni és ezáltal egyre jobban bezárkózik az önzésbe, az Isten elleni lázadásba és a mindennel és mindenkivel szembeni… Read More Karácsony Jézussal

Felkészülés Szent Karácsonyra

2017.11.30 – Elmélkedés  Video hanganyagának átirata, Stefania Caterina és Tomislav Vlašić Atya Tomislav Atya: Kedves testvérek, ez a Krisztus Királynak szentelt  hét közvetlenül az Adventi időszakba vezet minket, mely során felkészülünk a kis Jézus –  aki mindig Megváltó Krisztus – eljövetelére; azért mondjuk, hogy kicsi, mert le kell hajolnunk belül, hogy el tudjuk érni azokat… Read More Felkészülés Szent Karácsonyra

Ádvent második szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.10.12 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat)  Loretói Boldogságos Szűz Mária Olvasmányok: Sir 48, 1-9; Zsolt 79; Mt 17, 10-13 A mai olvasmányok a szellemben való megkülönböztetésről beszélnek, a szellem felismerésének képességéről. Mind az első olvasmány, mind az evangélium rávilágít arra, hogy szellemben mennyire ismerősek vagyunk, milyen szellemben kell lenniük az… Read More Ádvent második szombatja

Ádvent I. Szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.03 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Iz 30, 19-21, 23-26; Zsolt 146; Mt 9, 35-10, 1, 6-8 Ebben az Adventi időszakban, ezekben a napokban Izaiás prófétát hallgatjuk – Izaiás próféta, akit aztán a Nagyböjti időszakban is hallunk – ez a próféta hétszáz évvel Jézus előtt tökéletesen leírta a teljes… Read More Ádvent I. Szombatja

Legyőzni a halált

2015.04.28 – Elmélkedés Stefania Caterina és Tomislav Vlasic (videó szövege) Kedves testvérek, Remélem, hogy nem kavart fel benneteket, amikor bemutattuk nektek a démon cselekvését[1] az életben, meg kellett ismernetek. Sajnos a mai ember nem ismeri – a keresztények sem – ezt a valóságot, vagy keverik ezeket a dolgokat. Be kellett illesszük a párbeszédbe, hogy le… Read More Legyőzni a halált

Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.11.20 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: 2 Sám 5, 1-3; Zsolt 121; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43 A mai ünnepség magába foglalja a teljes küldetésünket: összefoglalni minden dolgot Krisztusban. Krisztusban összefoglalni azt jelenti, hogy minden dolog Krisztusnak legyen alávetve, minden történés Krisztus tekintete alatt legyen, Krisztus királyságában. Újraegyesíteni,… Read More Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya

Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

2021. június 29 – Szent Péter és Pál apostolok ünnepe  Szent Péter apostol üzenete Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében,… Read More Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

Boldog Húsvéti szent háromnapot

2022.04.14 – Elmélkedés Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)   Kedves fivéreim, kedves nővéreim, örülök, hogy mind ugyanabban az Eucharisztiában tudunk részt venni, az Úr Vacsoráján. Be szeretnélek vezetni ebbe a napba. A délelőtti misén a kenetmisét celebrálták. Két jelentése is van ennek: az olajkenetés, az olaj felszentelése, de ugyanakkor a mi szentséggel való kenetünknek is,… Read More Boldog Húsvéti szent háromnapot

A keresztény: a győztes ember

2022.03.05 – Elmélkedés  Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat) Kedves fivéreim, kedves nővéreim! Kezdjük együtt ezt a Nagyböjtöt. Ezzel az előestével belépünk a Nagyböjt első vasárnapjába. Szeretnénk megosztani veletek azt az utat, amit az Úr megjelölt előttünk, hogy minden megpróbáltatásban, minden nyomorúságban győztesek legyünk. Ennek a Nagyböjtnek az újdonsága, hogy az Úr, a Szentlélekben erősen jelen… Read More A keresztény: a győztes ember

Az élet fénye

Szentlélek 2012 február 29-i üzenete   “Üdvözöllek és megáldalak. Szeretném folytatni veletek a számotokra nagyon jelentős, emberi életről szóló beszélgetést.[1] Elmagyaráztam nektek, hogy a létezésetek az élet nagy rezgéséből ered, amit Isten belétek vés abban a pillanatban, amikor megteremt. Ebbe a rezgésbe van foglalva a Szentháromság isteni teremtő ereje. Ez a kezdő impulzus, ami elindítja… Read More Az élet fénye

Felemelkedni az Atyához

Szentlélek 1999 május 16-i üzenete – Urunk Mennybemenetelének ünnepe “Szükség van arra, hogy megnyíljatok Isten újdonságára, ugyanakkor ez az újdonság elvezet egy másik lépéshez: a felemelkedésetekhez Istenhez. Jézus Mennybemenetele nemcsak egy példája ennek a felemelkedésnek, hanem az előképe annak, ami a ti felemelkedésetek lesz az idők végeztekor, testben és lélekben. Mindazonáltal már ma, miközben testben… Read More Felemelkedni az Atyához

Csodagyerekké tettél

Szentlélek 2012 január 28-i üzenete   “Elkezdek veletek, egy, az utatok számára gyümölcsöző interjúsorozatot, melyen keresztül kísérni foglak az élet felfedezése útján, de a rajtatok túlnyúló és körbevevő valóságon is. A legnagyobb misztériummal kezdem, ami a ti életetek, és mely létfontosságú. Csak ha megértitek az életetek csodáját tudlak segíteni, hogy a többi rejtélybe be tudjatok… Read More Csodagyerekké tettél

Krisztus jelenlétének a tudatosítása

2022.01.05 – Elmélkedés Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat) Kedves fivéreim, kedves nővéreim, megéltünk egy évet a messiási idők[1] kezdete óta és szükségünk volt erre az elmúlt évre, hogy belépjünk Jézus Krisztus jelenlétének a tudatosításába, amit másképp úgy nevezünk, hogy Jézus Krisztus eljövetelének a közbenső jelenléte. Aki tavaly komolyan vette ezt az utat, meg tudta tapasztalni… Read More Krisztus jelenlétének a tudatosítása