Stefania Caterina

Stefania Caterina

1959. január 19-én született Génovában egy gyakorló katolikus családban, ahonnan egy szolid keresztény nevelést kapott.
Fiatal korában sok egyházi mozgalomban vett részt, önkénteskedve és a katekizmust tanítva.
Jogi diplomájának megszerzése után köztisztviselőként dolgozott.
1994-ben eldöntötte, hogy otthagy mindent, hogy teljes mértékben Istennek és az Ő művének szentelje magát, az Úr rendelkezésére bocsátva az Általa kapott kegyelmeket.
Webhelyprofil
2008-ban a „Luci dell’Esodo” kiadóban adták ki az első könyvem, a „Fénykapun túl (Oltre la grande barriera)” címmel. Ebben a könyvben összegyűjtöttem az összes rendkívüli élményem, amit megéltem gyermekkoromtól kezdve, amin keresztül az Úr és egyéb választott eszközei meg akarták osztani velem az ő isteni tervét, hogy minden égi és földi dolgot Krisztusban újraegyesítsen. Nem egy égi üzenetekből álló gyűjteményről van szó, hanem Isten jól megfontolt tervének a bemutatásáról, melynek középpontjában Jézus Krisztus van, aki felé közelít az egész teremtés. Ez a terv kiterjed a teljes emberiségre, élőkre és holtakra, nemcsak a földiekre, hanem az egyéb bolygókon élőkre is, ahol megmutatták nekem, hogy léteznek más emberek, akik Isten képmására és hasonlatosságára vannak teremtve és akik, mint mi, meg vannak hívva, hogy együtt képezzünk egyetlen népet, Isten népét.

Azt hiszem közületek sokan olvasták ezt a könyvet. Azoknak, akik nem olvasták, röviden bemutatkozom. 1959. január 19-én születtem Génovában egy gyakorló katolikus családban. Fiatalakoromban több egyházi mozgalomban vettem részt, önkénteskedtem és katekizmust tanítottam. Miután megszereztem a jogi diplomámat, pár évig a közigazgatásban dolgoztam. 1994-ben eldöntöttem, hogy mindent a hátam mögött hagyok és teljes időm Istennek és az ő művének szentelem. A különleges tapasztalások, amiket megélek, belső fordulatok és látomások formájában érkeznek, aminek keretében magyarázatokat kapok az Úrtól magától, vagy az eszközeitől. Nem időzök többet a személyemen, mely nem kell a figyelem középpontja legyen. A többi mélyebb tapasztalásaimról a könyv bevezetőjében beszéltem és az okokról is, amik rávettek, hogy megírjam és erre később majd visszatérek. A ”Fénykapun túl (Oltre la grande barriera)” könyv a közönség kedvence lett és sokaknak egy nagyon értékes segítség a hit felé vezető útjukon, mint azt leveleikben, emaileikben tanúsították. Ezért hálás vagyok Istennek és az olvasóknak.

Szeretném most bemutatni nektek ezt az új kiadványt „Az Új teremtés felé (Verso la nuova creazione)” címmel. Miért egy új kiadvány?
1. Mert ezzel az eszközzel, a „Luci dell’Esodo” kiadóházzal és az ő segítségükkel ki szeretném elégíteni azok igényét, akik „A fénykapun túl” könyvet olvasták és kérték ezt, valamint azoknak, akik jobban el szeretnének mélyedni a könyv tartalmában, mondanivalójában.
2. Hogy megpróbáljak világosan körvonalazni egy hitbéli utat, ami elvezet Isten ígéreteinek a megvalósulásához a mi életünkben, aminek egy fontos gerince lehet ez a könyv.
3. Mert a könyv utolsó fejezetében úgy beszéltem a Földről, mint egy nagy színpadról, ahol olyan események zajlanak le, melyek az egész világegyetemben élő emberiséget érintik. 2008 óta, amióta írtam azt a könyvet máig Isten rengeteg más dolgot is tett. Az Ő műve áthatott és áthat az emberek lelkén csendesen és résztvevőjévé teszi őket saját művének és királyságának. Szeretnélek segíteni benneteket, hogy megértsétek, mit tesz Isten értünk, történelmünk eme pillanatában.
4. És végül, hogy segítselek a hitben tovább haladni annak a fényében, ami nekem el lett magyarázva, amit megtapasztaltam és láttam a megélt tapasztalásokban. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem tartom magam senki lelki vezetőjének, arra korlátozom magam, hogy hordozom a saját tapasztalásaimat, mint hozzájárulást Isten népének a hitben való útjához. Annak fényében, amit kaptam és amennyit meg tudtam érteni, megpróbálom megmutatni a belső lépéseket és az eseményeket, amelyek bevonják az egész emberiséget, hogy Isten fényében lehessen látni, mint ahogyan azt elmagyarázták.
Talán megkérdezitek miért a cím „Az Új teremtés felé”. Mert minden tapasztalásomban van egy közös nevező, egy alapvető fontosságú pont, hogy új teremtményekké váljunk. Ez a dimenzió felé vezet Isten minden embert és az egész teremtést. A hit útja feltétlenül elvezet egy folyamatos átalakulás megéléséhez, lépésről lépésre haladva a végső teljesítményig, az új teremtményi létig.

Tudatában vagyok annak a jelentőségének, amit ezidáig nyilatkoztam és a céloknak, melyeket én magam állítottam fel egy ilyen egyszerű eszközzel, mint ez a kiadvány. Elismerem a korlátaimat is, mint teremtmény. Ugyanakkor fenntartom, hogy Isten segítségével, a ti támogatásotokkal és imáitokkal, nembeszélve a kommunióról, ami biztosan meg fog születni közöttetek, ezek a célok megvalósíthatók. Hiszem, hogy együtt meg tudjuk valósítani. Jézus azt mondta: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9, 23).
A kiadvány minden számában bemutatok egy cikket egy témában, egy megélt esemény kíséretében, például egy üzenetet vagy egy tapasztalás leírását, ami a témához kapcsolódik. Ha a cikk felébreszt bennetek sajátos kérdéseket, megírhatjátok nekem. A legérdekesebb és közös érdekű kérdéseket a következő számban jelentetjük meg a válaszokkal együtt. Azt gondolom ez egy jó lehetőség lenne a megosztásokra közöttetek és mindannyiunk spirituális növekedésére. Azonban azonnal közlöm, hogy nem fogok válaszolni a személyes kérdéseitekre, nem lévén annak a megfelelő helye itt, valamint vitába sem szállok azokkal, akik nem értenek egyet velem.
Személyesen azt gondolom, hogy a viták csak idő és erőpazarlások, inkább előnybe helyezek egy nyitott és őszinte dialógust. Tisztában vagyok azzal, hogy a tapasztalásokat, amiket megélek, nem lehetnek emberi logika szerint elemezni és úgymond kívül vannak az emberi elme szigorú racionális ellenőrzésén. Marad mindannyiunk hite és lelkiismereti szabadsága, hogy ilyen típusú tapasztalásokat be tudjanak fogadni. Mindazonáltal, minden értékelésünk és véleményünk felett marad a szeretet, ami befogadja a másikat a saját eredetiségében tisztelettel és anélkül, hogy haszontalan vitákba bonyolódjon.
Végül szeretném megköszönni az eddigi figyelmetek és biztosítani arról, hogy imáimban vagytok.
Krisztusban ölellek és minden jót kívánok!

Stefania Caterina

AA