Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

Keresztelő Szent János üzenete, 2013.09.12   Kedves testvérek a Földről, üdvözlet nektek! A Magasságos Isten nevében beszélek hozzátok, hogy felhívjam a figyelmeteket egyes létfontosságú szempontokra, melyek fontosak ebben az időben. Ahogy tudjátok, Jézus földi eljövetelének Előfutára voltam: előkészítettem számára az utat Izrael népében, a választott népben, mely a Messiás, a Megváltó eljövetelét várta. Ezért a… Read More Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

Az emberiség Társmegváltója vagyok

Ghedi, 2020 február 22 – Szent Péter apostol székfoglalása és a “Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány évfordulója   Szentséges Szűz Mária üzenete  “Kedves gyermekeim, Szívemre szorítalak benneteket végtelen szeretettel ezen a nagyon különleges napon[1], mindenekelőtt a betegeket és a szellemben szenvedőket, azokat, akik üldöztetve vannak családjaikban, munkahelyeiken, amiért ezt az utat követik. Magamhoz szorítalak mindannyiótokat, mert szeretlek… Read More Az emberiség Társmegváltója vagyok

Az Én nevem Anya

Szűzanya üzenete, 2015.09.12 – Mária neve „Kedves gyermekeim, Szeretnélek megáldani benneteket ezen a napon, amelyen a nevemre emlékeztek. Mondom nektek, hogy nem sokan vannak olyanok manapság, akik emlékeznek a nevemre, sajnos még az Egyházban sem; de én azt szeretném, hogy a nevem egyre világosabb legyen számotokra. A nevem nem egyszerűen Mária: az én nevem Anya… Read More Az Én nevem Anya

A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

A Mennyei Atya üzenete  Megújítom veletek a szövetséget   “Kedves gyermekeim, elérkezett az a nap, amelyen eldöntöttétek, hogy ünnepélyesen felajánljátok magatokat a Szentháromságnak.[1] Ez egy nagyon fontos nap számotokra, itt jelenlévők számára, a hozzátok kapcsolódó nép számára és mindazok számára a Földön, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához szeretnének tartozni. Ez a nap egy érkezési… Read More A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

Az élet egy szeretetmisztérium

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből A Szűzanya 2017. december 13-i üzenete „Drága Gyermekeim, Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy AZ ÉLET EGY SZERETET-MISZTÉRIUM. Igen, drága gyermekek, az életetek egy misztérium, amelyet csak Isten, a Teremtőtök fényében tudtok olvasni. A misztérium szó nem feltétlenül valami… Read More Az élet egy szeretetmisztérium

Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek

Részlet a “A Nagy Fénysorompón túl” c. könyből, 2. fejezet, Luci dell’Esodo kiadó Szentséges Szűz Mária 2003. március 25-i üzenete “Megáldalak, kedves gyermekeim, ezen a napon, mely különösen kedves számomra. Azért jövök, hogy emlékeztesselek titeket, hogy a feladatotok hirdetni a világnak a szentháromságos életet; az Atya, a Fiú és a Szentlélek életét. Ez dobogott a szívemben és… Read More Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek

Az élet nem élet Isten nélkül

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből A Szűzanya 2017. november 13-i üzenete „Drága gyermekeim, ma szeretném elmondani nektek, hogy AZ ÉLET NEM ÉLET ISTEN NÉLKÜL. Ha Istent kihagyjátok létetekből, nem éltek, hanem megelégedtek csupán a túléléssel. Csak egyedül Isten ad értelmet léteteknek, mert csak Benne… Read More Az élet nem élet Isten nélkül

A Király pecsétje

2019 november 24 – Krisztus Király ünnepe Jézus üzenete   “Kedves gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok és meg szeretnétek ünnepelni a királyságom. Biztosítalak titeket, hogy ez nem gyakran történik meg, mert sok keresztény szórakozott, más királyokat keres a világban: a pénzkirályt, egoizmus királyt,  szexkirályt, a hatalomét, élvezetét, stb. Ezek olyan királyok, melyek tompítják az én… Read More A Király pecsétje

A Szentírás mély értelme

Szent Rafael Arkangyal 2008. június 22-i üzenete részlet az „Újraírni a Történelmet – Stefania Caterina – I. kötet – Isten gondolatában” című könyvből „A Szentírás mély értelme az ember szellemének a Szentlélekre és a rábízott küldetésre való nyitottsága mértékében tárul fel az ember előtt. Mindannyiótoknak van egy küldetése, senki sem kivétel, mert része az identitásotoknak.… Read More A Szentírás mély értelme

Az Úr jönni fog minden szentjével

Részlet Szent Mihály Arkangyal 2020. október 31-i üzenetéből “Holnap ünneplitek a Mindenszentek ünnepét. Arra kérlek, hogy lépjetek velük egy élő kapcsolatba ebben az időben. Így az ő jelenlétük közöttetek, különösen az eucharisztikus ünnepségeken egyre élőbb és tapinthatóbb lesz. Nemcsak a Mennyországbeli Szentekre gondolok, hanem mindazokra, akik Krisztusért és Krisztusban élnek minden lakott bolygón. Együtt egyetlen Testet… Read More Az Úr jönni fog minden szentjével

Az élethordozók szellemközössége

2019. november 1, Mindenszentek ünnepe  Szentséges Szűz Mária üzenete   “Kedves gyermekeim, Mindenekelőtt köszönöm nektek az utat, amit megtettetek és a felelősséget, amit felvállaltatok az én Fiam Egyházában. Ma az élethordozók Anyjaként jelenek meg itt. Az emberiség Édesanyja és Királynője vagyok, a szenteké és a Tisztítótűzbeli lelkeké, mert az élethordozók Édesanyja vagyok. Megkülönböztetést kell tennetek… Read More Az élethordozók szellemközössége

Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

2021. június 29 – Szent Péter és Pál apostolok ünnepe  Szent Péter apostol üzenete Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében,… Read More Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

Az Én megbocsátásom feltámadás és élet

Jézus 2016. augusztus 2-i üzenete – Angyalos Boldogasszony ünnepén   „Megáldalak, kedves gyermekeim és köszönöm, hogy békében összegyűltetek az én nevemben. Én kerestelek titeket és ti eljöttetek, hogy engem keressetek; kerestelek titeket már akkor is, amikor még nem jöttetek a világra és ma összegyűjtöttelek benneteket, mert szeretném rátok árasztani a bocsánatomat. Rajtatatok keresztül el szeretném… Read More Az Én megbocsátásom feltámadás és élet

Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője

Szentséges Szűz Mária 2011. október 7-i üzenete   „Kedves gyermekek, szeretnélek megáldani titeket és elmondani, hogy mennyire szeretlek benneteket. Hálás is vagyok nektek, mert közel vagytok a Szívemhez, mert befogadtok, de különösen azért, mert üdvözölni szeretnétek magatokban a Fiamat, Jézus Krisztust és őérte élni. Ma a Rózsafűzér királynőjeként ünnepeltek, de a győzelmek királynőjeként is. Azt… Read More Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője

Szent János Apostol nyomában

Szentséges Szűzanya 2021. február 22-i üzenete   “Kedves gyermekeim, szeretnélek megáldani benneteket és megköszönni nektek, hogy befogadtatok az én Társmegváltói művemben. A hozzám tartozás azt jelenti, hogy velem együtt társmegváltók vagytok. Ha én nem lennék Társmegváltó, ti sem tudnátok teljes mértékben belépni a Fiam Megváltásába és társmegváltónak lenni. Amikor Jézus Jánosra bízott engem és rám… Read More Szent János Apostol nyomában

Az élet fénye

Szentlélek 2012 február 29-i üzenete   “Üdvözöllek és megáldalak. Szeretném folytatni veletek a számotokra nagyon jelentős, emberi életről szóló beszélgetést.[1] Elmagyaráztam nektek, hogy a létezésetek az élet nagy rezgéséből ered, amit Isten belétek vés abban a pillanatban, amikor megteremt. Ebbe a rezgésbe van foglalva a Szentháromság isteni teremtő ereje. Ez a kezdő impulzus, ami elindítja… Read More Az élet fénye

Felemelkedni az Atyához

Szentlélek 1999 május 16-i üzenete – Urunk Mennybemenetelének ünnepe “Szükség van arra, hogy megnyíljatok Isten újdonságára, ugyanakkor ez az újdonság elvezet egy másik lépéshez: a felemelkedésetekhez Istenhez. Jézus Mennybemenetele nemcsak egy példája ennek a felemelkedésnek, hanem az előképe annak, ami a ti felemelkedésetek lesz az idők végeztekor, testben és lélekben. Mindazonáltal már ma, miközben testben… Read More Felemelkedni az Atyához