A JELKÉP EGY KERESZT

2016. november 1.

Kedves Testvéreim,il-segno-e-una-croce-simbolo-della-salvezza-operata-da-gesu-cristo-276x300

Az itt látható jelképet szeretnénk bemutatni nektek, melyet kinyilatkoztatásban kaptunk. A Boldogságos Szűz Mária 2015 májusában, egy látomásban mutatta meg Stefania Caterina-nak. Mondta, hogy ez egy erőteljes jelkép. Azok fogják viselni, akik komolyan gondolják, hogy az új emberekhez tartozva, az Ő Szeplőtelen Szíve által felajánlják magukat Istennek, és részt vesznek Isten művében, mindent egyesíteni Krisztusban.

A Szűzanya magyarázata szerint ezt képviseli ez a jelkép:

A jelkép kereszt, Jézus Krisztus által megszenvedett üdvösség szimbóluma, melyet az egész univerzumban Isten gyermekei elismernek és tiszteltnek. A kereszt központja Mária Szeplőtelen Szíve, melyből a szeretet lángja árad.

A Szív körüli világoskék körcikk Isten gyermekeit szimbolizálja az egész univerzumban; körülötte lévő másik világoskék körcikk, Mária koronájának tizenkét csillagával látható, a Jelenések könyvében leírtak szerint [1], mely kiterjedt királyságának, valamint az egyetemes anyaságnak a jelképe, szerte az univerzumban. A Szűzanya többször hangsúlyozta, hogy koronáján a csillagok az Ő szétszóródott gyermekei az univerzumban.

A Boldogságos Szűz Mária azon nemzetek szíve, melyek Neki szentelik magukat, és hozzá tartoznak. Mint anya és királynő, támogatja és védi a népet, melyet Fia, vérével megváltott. Szeplőtelenségéhez emeli fel őket, hogy makulátlanul jelenhessenek meg az Úr színe előtt.

A Boldogságos Szűz Mária a neki szentelt Isten népeben győzedelmeskedik. Ezért ez a jelkép, Szeplőtelen Szívének győzelmét is jelenti, amit már Fatimában bejelentettek, mely nemcsak a Földön, hanem az egész univerzumban be fog következni.

Stefania Caterina-án keresztül, a Szűzanya ezt mondta: “Gyermekeim, beszéltem nektek a jelképről az univerzum összes népének, nem csak nektek a Földön. Ez a jelkép minden gyermekemé, akiben szívem győzedelmeskedik. Ha mindnyájan megkaptátok ezt a jelet, az idő beteljesül és Fiam visszatérése közel lesz. Mindazok a Földön és az univerzumban, akik megtérnek, és részévé válnak az új nemzetnek, szívemmel lesznek megjelölve, a Megváltó Anyjának Szívével. Ez mindegyikőtökben Kirisztus szeretetének győzelme lesz.”

A kereszt két ágán ott van az Alfa és az Omega, mely Jézus Krisztust képviseli, ahogy az a Jelenések könyvének több fejezetében áll. [2]: “Én vagyok az Alfa és az Omega, aki vagyok, és aki volt, és aki eljön, a Mindenható “, így folytatja,”én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég”, és végül “én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és az utolsó, a kezdet és a vég.”

Az Alfa és az Omega azt mutatja, hogy minden, ami a kezdetektől létezik, újraegyesül Krisztusban. Ez jelenti az átmenet, az első teremtésből –  Alfa – az új teremtésbe – Omega -, mely az idők végén jön el. Ez után Jézus dicsőségesen visszatér, hogy végre létrehozza Isten országát, és bevezesse mindazokat, akik hozzá tartoznak az Új Teremtésben.

Az átjutás a régiből az új teremtésbe, Isten népéhez tartozása nélkül nem történhet meg. Ők az egész univerzumban jelen vannak, és Mária Szeplőtelen Szíve által részt vállalnak Krisztus áldozatában. Ez a húsvéti passió, a keresztény üzenet lényege.

A kereszt nem a megfeszített Krisztust képviseli, hanem népét, a Boldogságos Szűz Máriával egyesülve. Ez azt jelenti, hogy Isten hívja népét, hogy szoros egységben éljen Krisztus áldozatával, kiegészítve, ami passiójából hiányzik, hogy eljusson feltámadásához, hogy élő oltáriszentséggé váljon.

Úgy a Szűzanya, mint az összes eszköz, akik megszólítottak minket az utóbbi időben, kiemelték ennek a jelképnek az isteni erejét. Elmondták, hogy ez nem egy megkülönböztető emblémája valamilyen emberi társaságnak, de nem is egy fanatikus látványosság vagy dísz. Ez a Krisztushoz tartozó élő és dolgozó emberek jelképe az egész univerzumban. Ezért nem csak mi a Földön, hanem minden más bolygón élő testvér megkapja, akik a távolság ellenére ugyanebben a szellemben egyesülnek a Szentháromsággal.

A Szentlélek Stefania Caterina-n keresztül ezt mondta: “Megkapjátok … a jelképpel a Szentháromság pecsétjét, melyen keresztül hatni fogok rátok. Ez egy erőteljes jelkép, a Szentháromság hatalmát hordozza az egész univerzumban és nincs erő, ami képes legyőzni.”

Továbbá elmagyarázta nekünk, hogy a jelkép elismertsége hasonló, mint az első keresztények hal szimbóluma. [3] Tény, hogy a Krisztus utáni első században, a keresztények a római császárok üldöztetése alatt használták a hal a jelképét. Ez a jelkép jelentette a keresztények jelenlétét egy adott helyen.

Hasonlóan ez a jelképe a Krisztus Egyházához tartozóknak, az Ő dicsőséges visszatérését várva az egész univerzumban. Ez alapvető lesz a jövőben bekövetkezendő Antikrisztus idejében, amikor Isten gyermekeinek biztonsággal fel kell ismernie egymást, bárhol is vannak az univerzumban. Azt is hozzátették, hogy ez a jelkép felismerhető a hűséges testvérek űrhajóiból is, akik keresztül-kasul utaznak az univerzumban.

Ez a gonosz által magukat elnyomottnak érzők reménység jele lesz, és törekedni fognak arra, hogy csatlakozzanak Krisztus Egyházához az univerzumban. Stefania Caterina-án keresztül az Atyaisten így utalt a jelképre: “A jelkép az életem, nem büszkeséggel kell viselni, hanem alázattal, hogy a rabságban szenvedőket felszabadítsa. Akik látni fogják ezt a jelet rajtatok, felemelik fejüket, örvendezni fognak látva, hogy szabadulásuk, dicsőségem Napja közel van.”

A jelkép egyesíteni fogja az új népet a Földön, és az univerzum Egyházával a Szentlélekben az egyesülés felé irányítja. Akik megkapják, hat majd az új emberek szentháromságos dinamikájára.

A “Szeplőtelen Bástya” Alapítvány, a kinyilatkoztatás szerint elkészítette ezt a jelképet. Jelentését, tagjai teljes felelősséggel és tudatossággal viselik. Azt követően kapták meg, hogy szabadon választva, évek óta Isten tervéhez való csatlakozás útját teljesítik. Ez az egész univerzum újraegyesítése Krisztusban, – és ahogy azt felfedték és elmagyarázták nekünk, – kétségek nélkül Isten jelenlévő népéhez tartozni az egész univerzumban.

Mindazok, akik szeretnék megkapni és viselni ezt a jelképet, teljesíteniük kell ugyanazt az utat. Mindegyiküknek el kell fogadnia, szeretettel szolgálva Isten feltárt tervét és Isten rendelkezésére állni. Kivétel nélkül mindenkit felkérnek, hogy Isten országának három pillére szerint éljenek: életük felajánlása Istennek Mária Szeplőtelen Szíve által; makulátlan, becsületes élet; univerzális közösség minden testvérrel, akik egyesültek a Szentlélekben a Földön és az univerzumban.

Ez a jelkép nem elérhető a piacon, nem is lehet megrendelni postán vagy az interneten keresztül. Ez a “Szeplőtelen Erőd” Alapítvány házaiban érhető el, és csak azok kaphatják meg, akik végigjárják az utat, melyet a jelkép képvisel.

Tudjuk, hogy különböző okok miatt, nem mindenkinek lesz lehetősége, a mi házainkba eljutni, bármennyire is őszintén szeretnék megélni ezt a programot és megkapni a jelképet. Bíztatjuk őket, hogy egyformán meghívottak szívükben a Szentlélekkel egyesülve élni, amit a jelkép képvisel. A Szűzanya megerősítette, hogy ”ez a jelkép minden gyermekemé, kiben szívem győzelme gyökeret ver, mert szívem győzedelmeskedik szívetekben.” Így válunk Krisztus testének, az egész univerzumban jelenlévő tagjaivá.

Amit kaptunk, megosztottuk veletek, ez nem csak a miénk, hanem mindnyájatoké. Továbbra is elmélyült magyarázatokat fogunk adni videón és audión keresztül, de további információkat is találhattok a ”Szeplőtelen Erőd” Alapítvány honlapján.

Imáinkkal veletek vagyunk, és szeretettel áldunk meg benneteket.

Tomislav Vlašić és Stefania Caterina

 

[1]  Lásd Jel 12: 1-2

[2]  Lásd Jel 1: 8; Jel 21: 6; Jel 22:13

[3] A görög nyelvben, betű szerint az Ichthùs (hal) a kezdőbetűi Jézus Krisztus, az Isten Fia, a Megváltó, az alábbiak szerint:

I = Iesús (Jézus)

Ch = Cristos (Krisztus)

Th = Theou (Isten)

U = Uiòs (Fiú)

S = Soter (Megváltó)