A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

Levelek Isten népéhez 2023 március 25, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja Kedves testvérek, Továbbra is JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉRŐL beszélünk nektek. A jelenléte élő közöttünk, mert Jézus itt van, a Szentlélek erejében. Megerősítjük és tanúsítjuk most is, amikor az emberiség nehéz megpróbáltatásokon megy keresztül és azt… Read More A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.19 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Az Atyaisten üzenete – Megújítom veletek a szövetséget Az Atyaisten három évvel ezelőtt hozzánk intézett szavai[1] – ahogy Ő maga mondja – beteljesedést és egyben egy új kezdetet is adnak, mert egy keretet adnak mindarról, ami eddig történt, ahová elérkeztünk (és ahogy sajnos a… Read More A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

Jézus nagy tanúságtétele

Levelek Isten népéhez 2023. január 8, Urunk megkeresztelkedése Kedves fivéreink és nővéreink, beléptünk JÉZUS KÖZBENSŐ FÖLDI JELENLÉTÉNEK a harmadik évébe. Az Ő sajátos szellembeli jelenlétét a Szűzanya már a 2020. december 7-i üzenetében bejelentette, amelyre hivatkozunk[1]. A mi kívánságunk a 2023-as évre számotokra és számunkra az, hogy be tudjunk lépni a teljes és autentikus közösségbe… Read More Jézus nagy tanúságtétele

IV. Adventi hét – Péntek

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.23 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Mal 3, 1-4.23-24; Zsolt 24; Lk 1, 57-66 Eljutottunk immár a megtestesülés misztériuma előestéjének az előestéjéhez. Közénk jön az Élet Szerzője[1], emberi formát vesz fel, Aki mindig is létezett. Olyan emberré válik, mint mi Ő, aki mindent megteremtett. Akiért mindaz, ami létrejött, az… Read More IV. Adventi hét – Péntek

Karácsony Jézussal

Kedves testvéreink, szeretnénk eljuttatni hozzátok gondolatainkat és a legőszintébb jókívánságainkat a nagy karácsonyi ünnepek közeledte alkalmából. A Föld jelenlegi helyzete szemünk előtt van: az emberiség nagy része zavarodott, elveszett, elgyötört. Nem látva a jövőt, egyszerűen csak megpróbál túlélni és ezáltal egyre jobban bezárkózik az önzésbe, az Isten elleni lázadásba és a mindennel és mindenkivel szembeni… Read More Karácsony Jézussal

Jézus Krisztus az Úr

Részlet “A Nagy Fénysorompón túl” könyvből: Számtalan alkalommal ismételték meg nekem, hogy Jézus Krisztus a világegyetem Ura. Neki kell alávetve legyen minden dolog, hogy Ő létrehozza a saját országát és az idők végeztekor átadja az Atyának. Minden magyarázat, amit kaptam, Bárányként és Főpapként, a legfőbb Pásztorként  helyezi középpontba Jézus Krisztus alakját. Ő el fogja vezetni… Read More Jézus Krisztus az Úr

Kedves olvasóink! Szervezünk egy zarándoklatot Medjugorjéba, melyet a mi „Mária ábrázata” szentélyházunkban fogunk tartani. Pénteken augusztus 12-én kezdődik és kedden, augusztus 16-án fejeződik be. Foglalásért és további információért forduljon hozzánk: Email: associazione@chiesadigesucristodelluniverso.it Tel: +36 30 539 8475

Húsvéthétfő

2022.04.18 – Elmélkedés Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat) Kedves fivéreim, kedves nővéreim, ezen a Húsvéton szeretném kiemelni, hogy ez a Húsvét egy érkezési és egy kiindulási pont. Sok kereszténynek érkezési pont és kevésnek kiindulási pont, mert olyan, mintha Jézus Feltámadásának az ünnepével az út lelassulna és eltűnne. A Nagyböjt alatt mind bűnbánattal, jó cselekedetekkel, belső… Read More Húsvéthétfő

Örökségünk

Kedves testvéreink, minden évben Krisztus Király ünnepére általában útmutatások érkeznek a következő évre. Sokan közületek várnak egy Jézusi beszédet. De Jézus bejelentette, hogy nem szeretne beszélni. Miért nem beszél? Mert a Földi emberiség nem akar megváltozni. Amit mondani szeretne, az kemény lenne az emberiség nagy része számára, aki ezt nem fogadná be, fájdalmat okozva a… Read More Örökségünk

Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét

2020 április 30 Szent Péter apostol üzenete   Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét   „Megáldalak benneteket, kedves gyermekeim! Azon túl, hogy szeretett testvéreim vagytok, mind fiaim vagytok. Szeretnék pár fontos dolgot elmagyarázni nektek. Mint tudjátok, a mi Apostoli prédikációink a tanúságtétele volt annak, amit megéltünk.[1] Hirdettük, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, igazi Isten és igazi Ember… Read More Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét

Isten Irgalma és Igazságszolgáltatása

2020 április 19 – Az Isteni Irgalmasság vasárnapja   Jézus üzenete   Isten Irgalma és Igazságszolgáltatása   „Drága Gyermekeim, Megáldalak benneteket minden szeretetemmel, hogy felteljetek Isten irgalmával. Korábban már mondtam nektek, hogy vissza kell térnem, hogy beteljesítsem a Megváltást.[1] El szeretném magyarázni ezt nektek. Az Atya az egész Univerzum érdekében küldött el Engem a Földre,… Read More Isten Irgalma és Igazságszolgáltatása

Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

2020 április 12 – Húsvétvasárnap   Jézus üzenete   Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót   “ Kedves gyermekeim, népem, örvendezzetek az én halál és pokol feletti győzelmemen! Győzedelmeskedtem a kereszten és ti áldozati Bárányként ismertek el. Azt mondom ma nektek, hogy ti egy áldozati nép vagytok. Ezzel nem valami borzalmas vagy kegyetlen dologra… Read More Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

Felhívás a Földi emberiséghez

2020 április 2   Szent Mihály arkangyal üzenete   Felhívás a Földi emberiséghez   Kedves Földi testvéreim, A Magasságos Isten, a Világegyetem Ura, akinek a szolgája vagyok küld ma hozzátok ezen a Föld számára Nehéz időben. Bolygótok hazugságok sűrű hálójába van csomagolva, elképzelhetetlen fájdalmakkal áthatva, megfertőzve azzal a borzalmas ijesztő világjárvánnyal[1], rengeteg áldozat vérével áztatva,… Read More Felhívás a Földi emberiséghez

Jézus jelenléte

2020 március 24 – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep előestéje Szentséges Mária Üzenete – Jézus jelenléte “Kedves gyermekeim, velem együtt ünneplitek a hírüladás nagy napját, ami mindörökre megváltoztatta az emberiség történetét. Az Úr leszállt közétek a Szolgálónőjén keresztül, aki én nagyok. Továbbra is jelen van a Földön és az egész Világegyetemben a szolgálói által, a szerető, őt… Read More Jézus jelenléte

Őrizni, hogy megélhesd

 2020 március 19 – Szent József ünnepe Szent József üzenete   Őrizni, hogy megélhesd   “Kedves gyermekeim, megáldalak benneteket és köszönöm az utat, amit ezekben az években megtettetek. Megáldom apaságotok és anyaságotok és az egész népet, amit megkaptatok. Mégha ritkán is beszélek hozzátok, mindig jelen vagyok közöttetek Jegyesemmel, Szentséges Máriával együtt.

Az emberiség Társmegmentője vagyok

2020 február 22 – Szent Péter apostol székfoglalása és a “Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány évfordulója   Szentséges Mária üzenete   Az emberiség Társmegmentője vagyok   “Kedves gyermekeim, Szívemre szorítalak benneteket végtelen szeretettel ezen a nagyon különleges napon[1], mindenekelőtt a betegeket és a lélekben szenvedőket, azokat, akik üldöztetve vannak családjaikban, munkahelyeiken, mert ezt az utat járják a.… Read More Az emberiség Társmegmentője vagyok

Megújítom veletek a szövetséget

2020 január 19 – A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak   A Mennyei Atya üzenete   Megújítom veletek a szövetséget   “Kedves gyermekeim, elérkezett az a nap, amelyen eldöntöttétek, hogy ünnepélyesen felajánljátok magatokat a Szentháromságnak.[1] Ez egy nagyon fontos nap számotokra, itt jelenlévők számára, a hozzátok kapcsolódó nép számára és mindazok számára a Földön, akik… Read More Megújítom veletek a szövetséget

A ti küldetésetek a Szentháromság műv

Kedves testvéreim, tiszta szívből áldjuk Istent Három az Egyben a kegyelmekért, amiket ezekben az időkben kaptunk. Egy gazdag utat jártunk végig, a szeretete által kísérve. Megismertük Isten Fiának az igazi arcát, a Megmentőnkét és a Szentlelket, akit az Atya ígért és Jézus nevében nekünk ajándékozott. A Fiú és a Szentlélek lélekközössége által vezetve eljutottunk, hogy… Read More A ti küldetésetek a Szentháromság műv