Az Angyalok

Az egyike a különleges eszközöknek a hét angyali seregből áll, melyek élén Szent Mihály Arkangyal áll másik hat arkangyal támogatásával: Szent Gábriel, Szent Rafael, Szent Uriel, Szent Jehudiel, Szent Sealtiel és Szent Barakiel. A hét nagy Arkangyal és angyali seregeik azt a különleges küldetést kapták Istentől, hogy kísérjék Isten népét az új teremtés felé, megnyitva az utat a jóakaratú embereknek, segítve őket, hogy megértsék, amit Isten előkészít; és előkészítve az eljövendő eseményeket.

A hét nagy Arkangyal teljes mértékben részt vesz az egyetlen papságban, Jézus Krisztuséban. Ők papok, akik a mennyei Liturgiát vezetik, mely közvetlenül össze van kapcsolva a Földivel, és folyamatosan ajánlják fel Istennek az egész teremtést, Isten népének az imáit és áldozatait.