A hit ereje

2019. május 18  Jézus üzenete  A hit ereje   “Kedves gyermekeim, az én szívem örvendezik itt látva benneteket. Elégedett vagyok az eddig megtett utatokkal, az út során meghozott döntéseitekkel, és az úttal, amit még velem szeretnétek megtenni. Mondtam nektek, hogy van bennetek egy nagyon nagy erő, a szentháromság szeretetáramlatának az ereje.[1] Az az erő, ami… Read More A hit ereje

Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

2020 április 12 – Húsvétvasárnap  Jézus üzenete  Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót  “ Kedves gyermekeim, népem, örvendezzetek az én halál és pokol feletti győzelmemen! Győzedelmeskedtem a kereszten és ti áldozati Bárányként ismertek el. Azt mondom ma nektek, hogy ti egy áldozati nép vagytok. Ezzel nem valami borzalmas vagy kegyetlen dologra gondolok. Úgy értem… Read More Rátok bízok minden, a Földön megvalósuló jót

Szent János Apostol nyomában

Szentséges Szűzanya 2021. február 22-i üzenete   “Kedves gyermekeim, szeretnélek megáldani benneteket és megköszönni nektek, hogy befogadtatok az én Társmegváltói művemben. A hozzám tartozás azt jelenti, hogy velem együtt társmegváltók vagytok. Ha én nem lennék Társmegváltó, ti sem tudnátok teljes mértékben belépni a Fiam Megváltásába és társmegváltónak lenni. Amikor Jézus Jánosra bízott engem és rám… Read More Szent János Apostol nyomában

II. János Pállal a harmadik évezred felé

Részlet a Stefania Caterina és Tomislav Vlasic – Újraírni a Történelmet– II. Kötet – A Világegyetem és lakói c. könyv – IV. Rész – 3. Fejezetéből 1.      A lengyel Pápa A lengyel nép különösen kedves Istennek. Valójában Isten válogatás nélkül szereti a világegyetem minden népét, mert mindenkinek az Atyja. Mindazonáltal, a Földön, a bolygón, ahol… Read More II. János Pállal a harmadik évezred felé

Húsvéti idő I. hete – szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.04.15 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: ApCsel 4,13-21; Zsolt 117; Mk 16, 9-15 Ezeknek a napoknak az olvasmányaiban olyan, mintha egy ellentét lenne az első olvasmány és az Evangélium között. Szerintem ez az ellentét nem csak Jézus, hanem az apostolok feltámadását is nagyon jól megmutatja. A hitetlenekből hívőkké váltak,… Read More Húsvéti idő I. hete – szombat

Húsvét előestéje

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.04.08 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Ezekben a napokban újra végig haladtunk az Ószövetség összes prófétájának olvasmányain[1] és újra láthattuk, hogy Jézus jelenléte élő volt minden prófétában, az ókoriakban is. Újra felismerhettük, hogy Isten mindöröktől fogva, az áteredő bűn után azonnal, minden módon próbálta felemelni az embert, az embert, aki… Read More Húsvét előestéje

Nagypéntek

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.04.07 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átírat) Olvasmányok: Iz 52, 13-53; Zsolt 30; Zsid 4, 14-16; 5-9; Jn 18,1-19, 42 Ma, a mi Urunk Jézus Krisztus Szenvedését olvastuk Szent János evangéliumából[1]. Hallottuk az első olvasmányból is, Izaiás prófétától[2],- aki tökéletesen leírta – hogy mennyi mindent tett Jézus, hogy megmutassa a szeretetét… Read More Nagypéntek

Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora Szentmiséje

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.04.06 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: Kiv 12,1-8.11-14; Zsolt 114; 1Kor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 Ennek a Triduumnak a kezdetén vagyunk és Jézus pont azért jött a Földre, hogy ezt a Triduumot végig csinálja. A Szentháromság Második személye, aki mindöröktől szeretett minket hogy mindvégig szerethessen minket megtestesül, és… Read More Nagycsütörtök – Az utolsó vacsora Szentmiséje

V.Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.31 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Olvasmányok: Jer 20, 10-13; Zsol 17(18); Ján 10, 31-42 Vasárnap elkezdődik a Szent Hét. Ez egy olyan hét, melyben pár nap alatt megpróbálunk belépni, megérteni, megélni mindazt, ami az Atyaisten – és Vele együtt Jézus, a Szentlélekben, a Szentháromság – kigondolt, akart és kívánt… Read More V.Nagyböjti hét szombat

A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

Levelek Isten népéhez 2023 március 25, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja Kedves testvérek, Továbbra is JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉRŐL beszélünk nektek. A jelenléte élő közöttünk, mert Jézus itt van, a Szentlélek erejében. Megerősítjük és tanúsítjuk most is, amikor az emberiség nehéz megpróbáltatásokon megy keresztül és azt… Read More A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

III. Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.18 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átírat) Olvasmányok: Oz 6,1-6; Zsolt 50 (51); Lk 18, 9-14 Holnap Szent József ünnepe van, akkor is, ha hétfőn fogjuk ünnepelni, mivel holnap vasárnap lesz. Én újra elolvastam – ahogy azt hiszem közületek is sokan, – Szent József hozzánk idézett szavait ezekben az években[1]. Keveset… Read More III. Nagyböjti hét szombat

II. Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.11. – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: Mik 7,14-15, 18-20; Zsolt 102 (103); Lk 15, 1-3, 11-32 Szeretném veletek együtt megnézni a tegnapi, a második nagyböjti hét péntekének olvasmányait, illetve a mait is, mert ezeken az olvasmányokon keresztül is nagyon sok minden, nagyon sok valóság, amiről már beszéltünk megerősítésre kerül.… Read More II. Nagyböjti hét szombat

Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

Keresztelő Szent János üzenete, 2013.09.12   Kedves testvérek a Földről, üdvözlet nektek! A Magasságos Isten nevében beszélek hozzátok, hogy felhívjam a figyelmeteket egyes létfontosságú szempontokra, melyek fontosak ebben az időben. Ahogy tudjátok, Jézus földi eljövetelének Előfutára voltam: előkészítettem számára az utat Izrael népében, a választott népben, mely a Messiás, a Megváltó eljövetelét várta. Ezért a… Read More Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

I. Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.04 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: 5Móz 26, 16-19; Zsolt 118 (119); Mt 5, 43-48 Az elmúlt napok olvasmányaiban, és a holnapiakban is – ahogy tegnap mondtam – újra be van mutatva az Isten által választott nép. Világosan le van írva, hogy hogyan viselkedik az, aki azt választotta, hogy… Read More I. Nagyböjti hét szombat

Nagyböjt I. hete

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023 március 3 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Ez 18, 21-28; Sal 129(130); Mt 5, 20-26 A mai, pénteki olvasmányok még egyszer világosan bemutatják Isten igéjének az útját, az egész folyamatot, melyet Isten, az események, az általa küldött eszközök által mai napig is próbál megvalósíttatni az emberekkel. Ha úgy… Read More Nagyböjt I. hete

Évközi VI hét – I év

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.18 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: Zsid 11, 1-7; Zsolt 144; Mk 9, 2-13 Ennek a szombatnak az olvasmányaiban is javasolva van újra egy részlet a Zsidókhoz írt levélből, amely a hitről beszél[1], aztán az Evangéliumban Jézus színelváltozásáról olvasunk[2], arról az elváltozásról, amelyre mindannyian hívva vagyunk, mindig a hit… Read More Évközi VI hét – I év

Az emberiség Társmegváltója vagyok

Ghedi, 2020 február 22 – Szent Péter apostol székfoglalása és a “Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány évfordulója   Szentséges Szűz Mária üzenete  “Kedves gyermekeim, Szívemre szorítalak benneteket végtelen szeretettel ezen a nagyon különleges napon[1], mindenekelőtt a betegeket és a szellemben szenvedőket, azokat, akik üldöztetve vannak családjaikban, munkahelyeiken, amiért ezt az utat követik. Magamhoz szorítalak mindannyiótokat, mert szeretlek… Read More Az emberiség Társmegváltója vagyok

Az Én nevem Anya

Szűzanya üzenete, 2015.09.12 – Mária neve „Kedves gyermekeim, Szeretnélek megáldani benneteket ezen a napon, amelyen a nevemre emlékeztek. Mondom nektek, hogy nem sokan vannak olyanok manapság, akik emlékeznek a nevemre, sajnos még az Egyházban sem; de én azt szeretném, hogy a nevem egyre világosabb legyen számotokra. A nevem nem egyszerűen Mária: az én nevem Anya… Read More Az Én nevem Anya

Évközi V. hét – I Év

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.11 – A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Ter 3,9-24; Zsolt 89; Mk 8, 1-10 A Teremtés könyvének[1] ezekből a részleteiből világosan érezzük, hogy a bűn gyümölcse a félelem, az Istentől való félelem. Az áteredő bűnt megelőzően – és így lesz az új teremtésben… Read More Évközi V. hét – I Év