Az nyolc boldogság ideje

Finale Ligure, 2019 június 8, Pünkösd Vigiliája

 

A Szent Lélek üzenete    Az nyolc boldogság ideje

“Én kedves gyermekeim,

megáldalak benneteket ennek az előestének a kegyelmi hatóerejével. Azért jövök, hogy egy új időt hirdessek meg  népemnek az egész világegyetemben. Azt az időt, amikor szeretném, ha minden ajándék, amit én árasztottam ki  népemre minden időben és minden pontján az univerzumnak, kibontakozzon, győzedelmeskedjen és nyilvánítsa ki Isten erejét köztetek és általatok.

  Az nyolc boldogság ideje Tovább olvasása

A hit ereje

Medjugorje, 2019. május 18 Jézus üzenete

 

A hit ereje

“Kedves gyermekeim,

az én szívem örvendezik itt látva benneteket. Elégedett vagyok az eddig megtett utatokkal, az út során meghozott döntéseitekkel, és az úttal, amit még velem szeretnétek megtenni.

Mondtam nektek, hogy van bennetek egy nagyon nagy erő, a szentháromság szeretetáramlatának az ereje.[1] Az az erő, ami életre hozott és életben tart benneteket. Azt is mondtam, hogy használjátok ezt az erőt. Hogyan használjátok? Mi tudja működésbe hozni? A ti hitetek. Csak hittel tudjátok magatokban aktiválni a szentháromság szeretetáramlatának erejét. A hit nem egy elmélet, hanem a keresztények ereje, egy hatalmas erő. A világ nem érti meg, de ti meg vagytok hívva, hogy megértsétek.

A hitet gyakorolni kell, máskülönben közömbössé válik bennetek. Akkor gyakoroljátok a hitet, ha hisztek, ha szívetekből, kételkedés nélkül azt mondjátok: “Én hiszek”.  A kétely az az erő, ami ellenáll a hitnek és minden létfontosságú folyamatot lezár bennetek. Az egzisztenciális kételyről beszélek, ami teret nyer bennetek, amikor nem érzitek magatokat méltónak, képesnek, amikor korlátaitokat valami legyőzhetetlennek látjátok. A hit ereje Tovább olvasása

A trinitárius örvény

Húsvéti vigília -2019 április 20  Jézus üzenete

“Kedves fiaim,

megáldalak benneteket a feltámadásom erejével, ami nem egy gyermekes és mégcsak nemis egy szép kép, hanem egy vitathatatlan valóság, mely az egész univerzumban vibrál. Az én feltámadásommal nemcsak a megmentés művét valósítottam meg, hanem belehelyeztem a trinitárius örvénybe azt az erőt, ami legyőzhetetlenné teszi. Az én feltámadásom igazából egy tiszta győzelem a halál fölött, ami uralja a sátáni örvényt. A halál nem tud semmit sem tenni már az én feltámadásom erejével szemben.

Gyermekeim, eljutottatok velem egészen ezekig az időkig és rengeteg próbán mentünk együtt keresztül. Most elkezdődik az idő, amikor a feltámadás ereje meg kell nyilvánuljon általatok. Ez az én népemen keresztül fog megnyilvánulni, egészen addig, míg általa minden, ami eddig megvalósult folyamatosan megnyilvánul a világ előtt. Az én megmentő művem még nem fejeződött be, kitart egészen az idők végeztéig, és az én népem által elterjed az egész univerzumban.

A trinitárius örvény Tovább olvasása

Úgy nevellek titeket, mint anyátok

Szűz Mária, Istenanya főünnepén – 2019. január 1.

“Kedves gyermekeim,

Boldog újévet kívánok, egy évet Isten békéjével telve. Gyermekek, az újév kezdete olyan, mint egy nagy, fehér lap, amelyre Isten újraírja történelmeteket és az emberiség történetét a Földön. Azt kívánom, hogy ebben az évben gyermekeim egyre jobban lépjenek be a keresztény út mélységébe.

Anyátok vagyok, folyamatosan nevellek titeket, és még mindig sok gyermeket kell felnevelnem. Feladatom, sok gyermeket szívembe venni, hogy Istennek tetszően neveljem őket. Mindig ezt tettem, és az idők végéig mindig ezt fogom tenni.

Szent Mihály fogja vezetni az összes népeket, akiket anyaságom egybegyűjt. Szent Mihály minden népet, akiket szeretetemmel neveltem Fiamhoz vezet; azonban én, úgy nevellek titeket, mint az anyátok. Kérem, hagyjátok, hogy terelgethesselek titeket.

Gyermekek, egyre nagyobb a belső és külső hangzavar, zaj, és ez nagy zavart okoz a világban. Mindezek közepette Isten népének ragyognia kell és egyre inkább belépni az isteni csendbe. Ebben a csendben teremti Isten életeteket. Nem azt mondom, hogy nem beszélhettek, éppen ellenkezőleg, továbbra is az üdvösséget kell hirdetnetek, de nem a világ zajával, műveivel vagy hangzatos kijelentésekkel, hanem azokkal a szavakkal, melyek szívből jönnek, olyan lélektől, aki mindig tiszta és új. Úgy nevellek titeket, mint anyátok Tovább olvasása

A ti „igeneteknek” valódi „igennek” kell lennie.

 Jézus üzenete 2018. december 8-án

“Drága gyermekeim,

Üdvözöllek és megáldalak titeket. Ma szeretném elmondani, hogy felkészítéseteknek vége van. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem mondanak el nektek többé; mindig mindent megkaptok, amire szükségetek lesz. Úgy értem, hogy most itt az ideje, hogy befelé éljétek meg mindazt, amit kaptatok, hogy továbbítsátok azt másoknak. Ezektől az emberektől a gyümölcsöket várom, mert ez a szőlős keményen dolgozott, és most várom ennek gyümölcsét. A gyümölcs mindig, a bennetek élő élet. Közölni az életet, az egyetlen evangelizáció, amire vágyom.

Nem azért küldtem apostolaimat, hogy nagyszerű beszédeket mondjanak; soha nem kértem őket, hogy írjanak dokumentumokat, szervezzenek tanácskozásokat, jelöljenek püspököket, stb. Mindig is arra kértem apostolaimat, hogy minden alkalommal Isten, a legszentebb Szentháromság életét éljék, aki láthatóvá vált énbennem, testté lett, értetek meghalt a kereszten és feltámadt. A ti „igeneteknek” valódi „igennek” kell lennie. Tovább olvasása

Az emberiség Édesanyjának üzenete Stefánia Caterina által 2018. augusztus 13-án

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném mondani nektek, hogy A FÖLDI ÉLET MEGPRÓBÁLTATÁSOKBÓL IS ÁLL. Akár kicsik, akár nagyok is legyenek, a megpróbáltatások vitathatatlanul részét képezik egzisztenciális utatoknak. Néhány abból a környezetből származik, amelyben éltek, vagy a titeket körülvevő emberek döntéseinek következményei. Mások az emberiség hibás döntéseiből, kollektív gondolkozásából és bűneiből származnak, ami a világ lelke és ami gyakran drámaian befolyásol benneteket. Másokat pedig a személyes döntéseitek, gondolkozásmódotok és bűneitek okoznak. Szeretnék segíteni nektek, hogy jobban megértsétek.

Mindenekelőtt, a megpróbáltatások nem Istentől származnak, mert Ő azt szeretné, ha gyermekei boldogok lennének. Isten azért engedi meg, hogy meg legyetek próbálva, hogy az élet kihívásaival mérjétek magatokat, erősödjetek a jó és a rossz közti küzdelemben, azt választva, ami megfelel az élet törvényeinek és visszautasítva azt, ami nem. A próbatételek élesítik megkülönböztető képességeteket és segítenek jobban megérteni a valóságot is, és saját magatokat, korlátaitokat, erősségeiteket, reakcióitokat, hibáitokat meg akaraterőtöket is. Isten azért engedi meg a próbákat, mert azok nélkül gyermetegek maradnátok.

Azonban a próbatételek csak akkor szolgálják növekedéseteket, ha pozitívan kezelitek őket. Sok ember képtelen szembesülni a megpróbáltatásokkal, így életük puszta túléléssé válik, és ez frusztrációt, közönyt, depressziót, agressziót, átkozódást, lázadozást és káromkodást szül. Manapság sok férfi és nő él így a Földön, ennek gyümölcsei pedig, következményeikkel együtt elárasztják az egész emberiséget, amint látjátok. Az emberiség Édesanyjának üzenete Stefánia Caterina által 2018. augusztus 13-án Tovább olvasása

A Szentháromság pecsétje

2018. június 23-án.

 

Kedves testvéreim,

Mi Jézus Krisztus Egyháza az Univerzumban? Ezt a kérdést válaszolja meg a Szentlélek üzenetében, melyet ma megosztunk veletek, és amelyből összefoglaljuk a legfontosabb pontokat.

Ez az Egyház “egy és oszthatatlan az egész világegyetemben”. Isten gyermekei valójában nem oszthatók meg, mert Istenük, még ha három személy is, ugyanúgy egyesül. Ez a Szentháromságos Isten. Így Isten gyermekei egyesülnek egymással a Szentlélekben a Fiú, Jézus Krisztus által, hogy felemelkedjenek az Atyához.

Az Egyház, amelyről beszélünk, ugyanaz, melyet Jézus Krisztus alapított és a történelem során hűséges maradt, és rendeltetése szerint misztikusan egyesül Krisztussal, hogy alkalmas és érvényes eszköze legyen az egész teremtés újraegyesítésére Jézus Krisztusban. Felkészíti és várja az Úr második eljövetelét, hogy belépjen vele az új teremtésbe, amelyet Isten megígért. [1]

Ez az Egyház magában foglalja a Krisztusban hívőket az egész univerzumban. Ez a tisztító és dicsőséges Egyház zarándoklata. Isten összegyűjti az univerzum minden sarkából, hogy irányítsa “addig, amíg mindannyian nem érünk el egységet a hitben és Isten Fiának tudását, és nem válunk éretté, teljesítve Krisztus teljességének mértékét”. [2]  Erőteljesen gátolja a gonosz erőket, amelyek ebben az időben elsősorban az Antikrisztus és a hamis próféta tettein keresztül nyilvánulnak meg. A Szentháromság pecsétje Tovább olvasása

Az emberiség Anyjának üzenete 2018. június 13-án, Stefania Caterina által

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogyan TESTESÜL MEG AZ ÉLET IDŐBEN ÉS TÉRBEN. Életetek nem absztrakció, a körülmények alkalmi kombinációjának gyümölcse. A Szentháromságos Isten szeretetéből és gondolatából származik. Minden ember élete olyan, mint egy pompás fa: gyökereit örökkévalósággá teszi, virágzik és az idő múlásával gyümölcsöt hoz, hogy végül újra átjusson az örökkévalóságba, ahol örökké fog élni. A Teremtőtök, mint egy bölcs kertész, tudja, hová helyezzen minden egyes fát, de a fának is meg kell tennie a maga részét, megmagyarázom nektek, miért.

Már elmondtam teremtésetek pillanatát: ez az alapvető pillanat, amikor Isten előtt vagytok, és szabadon választanotok kell, vajon Neki adjátok át életeteket vagy a gonosz léleknek. Isten segít a döntésben, megmutatja nektek, mint egy filmben, életeteket, ahol élni fogtok választásotok szerint. Megismerteti veletek, mit szán nektek, a kereszteket, melyekkel utatokon találkoztok, az eseményeket, melyeket megtapasztaltok halálotokig. Isten soha nem kér titeket, hogy a nélkül döntsetek, hogy korábban nem adta meg a fényét ehhez. Az emberiség Anyjának üzenete 2018. június 13-án, Stefania Caterina által Tovább olvasása

Az emberiség Anyjának üzenete

2018. május 13.

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ÉLET A FOGANTATÁSSAL KEZDŐDIK, amikor Isten megteremt titeket. Az élet csodálatos misztériuma ekkor kezdődik. A legelső pillanattól kezdve, mikor az anyaméhben elkezdtek fejlődni, Isten szemében már teljes teremtmények vagytok. Testeteknek követnie kell a növekedés lépéseit, de a szellem és a lélek azonnal örök és működik. Ha nem így lenne, akkor az embrió csak egy “húsdarab” lenne, ahogyan sokan sajnos ezt gondolják és ez az oka az abortusz nagy bűnének. Magukat megtévesztve azt hiszik, hogy az ember csak akkor igazi lény, mikor saját agyával tud gondolkozni. Az agy egy olyan szerv, melynek a fejlődéshez sok időre van szükség; mégis, gondolataitokat az élet első pillanatától a szellem és a lélek formálja, és csak arra vár, hogy külsőleg megnyilvánuljon. Ez akkor történik meg, amint az agyatok kifejlődött és fogadni tudja a szellemtől adott és a lélek által közvetített impulzusokat. Elmagyaráztam, hogy a Szentlélek az ember lelkében működik, fizikailag és lelkileg életben tart. A fogantatás pillanatától kezdve létezésetek egész időtartama alatt a Szentlélek impulzusai révén adja át nektek az életet. Minden genetikai, biológiai és kémiai információt tartalmaz, melyek a test működését szolgálják. Szintén átadják Isten SZERETETÉT, INTELLIGENCIÁJÁT és EREJÉT, mely lehetővé teszi, hogy Isten képében és hasonlatosságában éljetek és cselekedjetek.

A Föld tudósai ezt soha sem magyarázták meg nektek, mert maguk sem tudják és nem is értik. Tudományuk azon fizikai jelenségek megfigyelésén alapul, amelyekből hipotéziseket, elméleteket és törvényeket állítanak fel. Ami nem bizonyítható, az számukra nem létezik. Így az ember élete olyan jelenséggé válik, melyet megfigyelnek, és nem a hit titkának fényében fedeznek fel. Igaz, hogy az élet a fizika törvényei és a jelenség megfigyelésére is szolgál, de nem csak ez: a fizikai jelenségen túl, valójában a szellemnek hatalmas tere van, melyben a spirituális tövények működnek, irányítják az egész teremtést és meghatározzák a jelenséget. Ennek megértése nélkül, az igazi okokat a kezdetben minden fizikai és szellemi eseménynél nem lehet felismerni. Ezrért a Föld orvosai és tudósai ennek az emberiségnek kórtörténetében nem tudnak sok problémát megoldani és meggyógyítani: sokan nem fogadják el a teremtés titkát és a Teremtő Isten létét. Nem ismerik a szellem törvényeit, ezért szemük elött a titok helye is zárva van. Isten bölcsességet ad az alázatosaknak és azoknak, akik keresik Őt. Nélküle a tudás emberi szinten marad, részlegesen és korlátozottan. Ha a tudomány Isten segítségét kérné, számos problémát megoldhatna. Az emberiség Anyjának üzenete Tovább olvasása

Az emberiség Édesanyjának üzenete, 2018. április 13

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN ÉLETE BENNETEK VAN, AZ Ő KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA LETTETEK TEREMTVE, LÉLEKBŐL, SZELLEMBŐL ÉS TESTBŐL VAGYTOK MEGALKOTVA. Nem mindenki ismeri ezen hármas összetettség valóságát, ezért ez sok fizikai és pszichés szintű betegség és zavar oka. Szeretnék segíteni nektek ennek megértésében.

A LELKETEKBEN a Szentlélek él és működik. Folyamatosan cselekszik bennetek, ezáltal fenntartja életeteket, mind fizikai, mind lelki értelemben. Cselekvése által a Szentháromság ereje és hatalma működik. Az emberi lélek az isteni jelenlét őrzője. Létezése kezdetétől fogva az embernek választania kell, hogy megengedi-e, hogy a Szentlélek szabadon működjön vagy nem, megnyílik jelenlétének vagy bezárkózik előle. Ezt a döntést a lélek hozza meg.

Ha a lélek befogadja Istent, és megnyílik cselekedeteinek, akkor eltelik erővel és hatalommal. Felvirágzik A SZERETET, AZ ÉRTELEM ÉS AZ ERŐ, és az ember ez által Isten életének és működésének részesévé válik. Az élet törvényei teljes hatékonyságukkal bontakoznak ki és az egzisztenciális fejlődés harmonikus. Az ember lelke Isten rezgéseivel összhangban rezeg, és zárt a gonosz működése előtt. Az ember útja lépésről lépésre vezetve van, míg eljut az Isten gyermekévé válás teljes azonosságáig. Így a lélek Isten templomává válik, ahol az emberi teremtmény szemtől szemben találkozik a Teremtővel, és megkapja tőle a létfontosságú impulzusokat. Az emberiség Édesanyjának üzenete, 2018. április 13 Tovább olvasása

Az emberiség Édesanyjának üzenete, 2018. március 13

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN ÉLETE NÖVEKSZIK ÉS TOVÁBB SUGÁRZIK A KÖZÖSSÉGBEN. Olyan mértékben növekszik bennetek, amilyen mértékben átadjátok. Minél többet szerettek, annál több szeretet vesz körül benneteket, minél többet adtok, annál többet kaptok vissza. Ez egy nagy spirituális törvény, amelyet sajnos kevesen értenek. Valóban, az emberiség nagy része nem lépi át saját korlátait, nem szeret, és ezért nem is kap szeretetet; minél kevesebbet kap, annál kevesebbet szeret. Így a kör bezárul, és az emberiség egyre inkább az önzés és a magány sötétségébe süllyed.

Gyermekek, ennek nem kell megtörténnie veletek is! Emlékezzetek, hogy arra lettetek meghívva, hogy szeressétek Istent teljes lényetekkel, és szeressétek a többieket, mint önmagatokat. Ez a tanítás, amelyet Szent Fiam hagyott rátok. [1] Ez a legfontosabb törvény, amely életeteket az igazi boldogság felé vezetheti. Szeretnék segíteni abban, hogy ezt jobban megértsétek.

Mindenekelőtt meg kell értenetek, hogy az élet a Szentháromságból fakad és folyamatosan áramlik a Három Isteni Személy között. Ez dinamikus, robbanékony, örök és változatlan, de mindig új. Ez az Élet az, amely létrehozza az életet. Amikor Isten megteremt benneteket, belétek leheli Lelkét, amely táplálja szellemeteket, lelketeket, és testeteket. Növekedtek, mert növekedik bennetek az élet; Isten pedig folyamatosan fenntartja, táplálja azt. Ahogy felnőtté váltok, kivirágzik bennetek a SZERETET, az ÉRTELEM, és az ERŐ, melyet Isten belétek helyezett az ő képére és hasonlatosságára. Így a létezésetek gyümölcsözni kezd, és elkezdi formálni a titeket körülvevő valóságot. Az emberiség Édesanyjának üzenete, 2018. március 13 Tovább olvasása

A Föld sötétsége és Isten népének fénye

A Szűzanya üzenete

A Föld sötétsége és Isten népének fénye

 

25.02.2018

“Drága gyermekeim,

Köszöntök mindnyájatokat, akik ezekben a napokban itt voltatok, mind, akik jelen vagytok, és a hiányzókat is, akik lélekben vannak együtt veletek. Szeretném megköszönni a megtett erőfeszítéseteket, és a komolyságot, amit mutattok ebben az időben.

Azt szeretném mondani nektek gyermekeim, hogy Isten népének egyre láthatóbbá kell lennie, mert ez az egyetlen megváltás az emberiség számára. Ebben a népben találkozhatnak össze Isten azon gyermekei, akik az életet keresik.

Azt is elmondom nektek, hogy hamarosan sűrű sötétség ereszkedik a Földre, amely beborítja az egész emberiséget. Nem fizikai, hanem lelki sötétségről beszélek: egyre több lélekben alszik ki a hit, a remény és a szeretet. Már ma látjátok, hogy a Föld hit, remény és szeretet nélkül él. A szeretet nincs jelen, annak ellenére, hogy sokan szépen tudnak beszélni róla. Nincs az a szeretet, amely képes a másikért felmenni a keresztre, amely képes áldozatot hozni, képes önzetlenségre, nagylelkűségre.

A sötétségnek le kell jönnie a Földre, különben Isten népének fénye nem fog tudni teljesen megnyilvánulni. A sötétség közepette, a felhőből, amely be fogja borítani az emberiséget, ki kell hallatszódjon majd az Atya hangja amint mondja: „Ez az én népem. Kövessétek, hallgassátok, váljatok részévé!” A Föld sötétsége és Isten népének fénye Tovább olvasása

Az emberiség Édesanyjának üzenete 2018. február 13-án Stefania Caterina által

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ISTENBEN ÉLT ÉLET A SZERELEM ÉS AZ EGYSÉG ÉLETE. A szeretetnek és annak az egységnek vagytok a gyümölcsei, ami a Legszentebb Szentháromság Három Személye között van, ezért arra vagytok teremtve, hogy szeretetben és egységben éljetek Istennel és egymással.

Kezdetben a Szentháromság Egy Isten megteremtette az ősszüleiteket; nem csak egy férfit és egy nőt, hanem sokkal több férfit és nőt, akik az emberiség első ősmagját alkották. Azt akarta, hogy szeressék egymást igaz szeretettel, és fogadják el egymást testvérekként, ugyanazon Atya gyermekeiként. Arra hívta őket, hogy saját szeretett gyermekeiként éljenek, eltelve tisztelettel, méltósággal, és őrizve a teremtés magvát. Ősszüleitek szabadon és halhatatlanul, Isten jelenlétében éltek, egy gyönyörű természet ölén, amely barátja volt az embernek.

Lucifer, minden rossznak a kezdete, irigyelve a kegyelmet, amelyet elvesztett, fellázadt a Teremtő ellen, és beférkőzött Isten és az első emberek közé, hogy elcsábítsa és megrontsa őket. Azt ígérte nekik, hogy hatalmasabbá teszi őket Istennél, és egy jó részük hagyta magát becsapni, és fellázadt Isten ellen. Ez az áteredő bűn, az ősbűn, amelyet az emberi élet kezdetén elkövettek. A bűn beszivárgott a teremtésbe, létrehozva a halált, a szenvedéseket és a betegségeket. Az eredendő bűn megrontotta a természetet is, és elválasztotta egymástól a csillagrendszereket és a bolygókat. Az emberiség Édesanyjának üzenete 2018. február 13-án Stefania Caterina által Tovább olvasása

Az emberiség anyjának üzenete, 2018. január 13-án Stefania Caterina-nak 2018. január 13

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ÉLET EGY HATÁRTALAN ERŐ, ÉS AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMBEN LÉTEZIK. Az élet azért ilyen, mivel a Szentháromság Egy Istentől, az élet örök, kiapadhatatlan forrásától származik.

Isten bepecsételte minden teremtménybe az élet megállíthatatlan erejét, amely viszont egy új élet magját hordozza magában. Ezért az élet életet teremt. Ha ez nem így lenne, akkor a halál uralkodna, ami a létezés tagadása, de ez nem így van. Az élet mindig erősebb, mint a halál; folyamatosan terjed és uralkodik az egész univerzumban.

Teremtőtök képére és hasonlatosságára teremtettetek. Örömmel fogad benneteket, és értékes ajándéknak tartja létezéseteket; fontosak vagytok neki. Teremtőtök öröme vagytok, semelyik élet sem haszontalan, mert mindnyájatoknak van helye az Ő szeretet és üdvösség tervében.

Sajnos sok ember nem fogja fel élete értékét, mert nem ismeri a Teremtő Istent! Gyermekeim, Isten szeret titeket, és azt akarja, hogy legyetek hordozói az Ő életének, ami szeretet, erő és szépség. Ne engedjetek a világ reménytelenségének, a szíveken uralkodó ürességnek! Legyetek tudatában értékeiteknek és méltóságotoknak, amely az Atyától, Fiútól és a Szentlélektől származik. Szemléljétek életeteket Isten szeretetének gyümölcseként. Az emberiség anyjának üzenete, 2018. január 13-án Stefania Caterina-nak 2018. január 13 Tovább olvasása

A megszentelődés Mária Szeplőtelen Szívében

  1. január 7

Az Úr keresztsége – Jézus üzenete

“Drága gyermekeim,

Mindenek előtt megáldlak, és köszönetet mondok nektek azért az egész útért, amit velem megtettetek, minden áldozatotokért és imádságotokért, a felajánlásotokért. Mindezek értékesek Isten népe számára.

Tegnap gyakorlati útmutatásokat kaptatok arra vonatkozóan, hogy mi vár rátok ebben az időben. Ma azonban a belső utatok szempontjából adok hasznos, mély útmutatásokat nektek.

Ma kezdődik a missziótok, azaz a Föld evangelizációja. Azon a napon kezdődik, amelyen  keresztelésemre emlékeztek, amellyel én magam kezdtem nagy nyilvános megnyilatkozásomat és küldetésemet. Ugyanakkor szintén a küldetésetek megnyilvánulni a Föld és a Világegyetem összes emberisége előtt.

A Föld evangelizációja azért nagyon nélkülözhetetlen, mert ezen a bolygón térek majd vissza, és nyilvánulok meg dicsőségben. Így tehát a Föld evangelizációja fogja befejezni a felkészülést az eljövetelemre.

A szeplőtelen testvérek gondoskodtak az alsó világegyetem többi részének evangelizációjáról, és ti imádságotokkal és áldozatotokkal segítettétek Őket. Ennek most ellenkezőképpen kell végbemenni: nektek kell misszióba indulnotok, és a testvérek fognak segíteni benneteket oly módon, amelyet szükségesnek tartok számotokra. A megszentelődés Mária Szeplőtelen Szívében Tovább olvasása

Szent Mihály üzenete

2017.01.06. – Stefániának

Krisztus univerzális egyházának kedves földön élő testvérei!

Az Úr küldött el hozzátok az ő mindenható áldásával ma, hogy felkészítselek benneteket arra, hogy mi vár az emberiségre ezekben az időkben. Mint ahogy tudjátok, lezáródott az evangelizáció az alsó világegyetemben. Igazából nem helyes ezt így mondanunk, mert az alsó univerzum még nincs teljes mértékben evangelizálódva, hiányzik a legfontosabb bolygó a Föld. A Föld még nem érezte az Isten hatalmát, mely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Az alsó univerzum többi részének az evangelizációja gyümölcsöző volt, még akkor is, ha nem mindenki tért meg. De amit szeretnék tisztázni az az, hogy ne úgy képzeljétek el, hogy a szeplőtelen emberiségek megjelentek az alsó univerzum bolygóin egy flottával markánsan megnyilvánulva. Nem így volt. Ők azért mentek oda, hogy megkeressék a bolygók vezetőit (hatalmasait) és figyelmeztessék őket arra, hogy az Úr mit szeretne tenni, kérték az ő átalakulásukat, hogy ez segíteni tudja a népük átalakulását. Egyesek, mindenekelőtt a legkisebb, legtávolabb levő bolygókon élők csatlakoztak és könnyedén megtértek. De a nagyobb, erősebb bolygók, főleg a technológiailag erősebben fejlettek nem válaszoltak hasonlóképpen, főleg azok nem, akik a Fény konföderációjához tartoznak, ők egyáltalán nem tértek meg. Ennek következtében az ő népeik félre lettek vezetve, össze lettek zavarva. Ezután a szeplőtelen testvérek kapcsolódtak azokhoz az emberekhez, akiket az Úr mutatott nekik, egyénekhez, kis csoportokhoz, magcsoportokhoz és elkezdtek dolgozni ezekkel a személyekkel, akik „élesztővé” váltak és elkezdtek csendben és lélekben együtt imádkozni, hatalmas szellemi erővel dolgozni ebben az időben. És ők maguk is közrefogták a szeplőtelen testvéreket a bolygójuk evangelizációjában. Sajnos nem mindenki tért meg, sok ember maradt, aki nem akarta befogadni az Atya, Fiú és Szentlélek szavait. Szent Mihály üzenete Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései   

Fatimában – A harmadik titok  (2. rész) rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Hallgassuk tovább a Szűzanya jelenéseinek a történetét Fatimában. Fontos, miként veszünk részt Isten kegyelméből, és reagáltunk-e erre a kegyelemre vagy sem, továbbá hogy az Egyház reagált-e. A mai történet új szempontokat mutat nekünk és szeretnénk, ha ezeket a szívünkbe zárnánk, megfontolnánk és válaszolnánk az Úrnak.

Folytassuk az olvasást a 255. oldalon:

A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok

 

Közvetlenül a Fatimai jelenések elött a spirituális dimenzióban egy fontos esemény történt, ami mindig megelőzi a valóságos eseményeket, ahogy korábban már említettük: Isten elküldte a hét nagy arkangyalt Szent Mihály vezetésével a pokol mélyére, ahol Szent Mihály bejelentette Lucifernek a Szűzanya közeli eljövetelét a Földre, és Isten erőteljes beavatkozásának kezdetét az egész alsó univerzum érdekében. A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései    Tovább olvasása

Az emberiség Édesanyjának üzenete 2017. 12. 13-án Stefania Caterina által

„Drága Gyermekeim!

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy AZ ÉLET EGY SZERETET-MISZTÉRIUM. Igen, drága gyermekek, az életetek egy misztérium, amelyet csak Isten, Teremtőtök fényében tudtok olvasni. A misztérium szó nem feltétlenül jelent valami homályosat, megfejthetetlent; ti, emberek ruházzátok fel majdnem mindig ezzel a jelentéssel. Isten szemében a misztérium végtelenséget, mélységet, meghittséget és szentséget jelent. Olyan, mint a hatalmas és mély óceán, melyet nem tudtok a megfelelő eszközök nélkül felfedezni; olyan, mint egy magas hegycsúcs, amelyet nem tudtok elérni, ha nem vagytok tapasztalt hegymászók.

Az emberiség Édesanyjának üzenete 2017. 12. 13-án Stefania Caterina által Tovább olvasása

A visszaszámlálás megkezdődik

Jézus üzenete – Krisztus király ünnepe

Drága gyermekek,

Legelőször is, megáldlak benneteket. Királyként jövök el hozzátok, hogy elmondjam, ma egy igazi visszaszámlálás kezdődik el számotokra. Ne riadjatok meg, ez nem máról – holnapra fog megtörténni. Szeretném jelezni, hogy az idő lerövidül, mert az alsó univerzum evangelizációja befejeződik és január 6-án véget ér. Ez sokat jelent nektek, mivel a hithű testvérek befejezik az evangelizációt és az utolsó olyan feladatokat, melyeket az alsó univerzumban el kell elvégezni – egyes emberiségeket meg kell erősíteni és folyamatosan figyelemmel kísérni – majd elindulnak a Földre.

Azonban legyetek óvatosak: azokat látogatják meg a Földön, akik felkészültek, megtisztultak és az elmúlt években ezen az úton jártak, vártak és reménykedtek. Nem csak ehhez az Alapítványhoz fogják küldeni őket, hanem sok más emberhez is, akik annak ellenére, hogy nem ismerik ezeket a programokat részleteiben, mint ti, lélekben mélyrehatóan felkészültek.  (“A Szeplőtelen Erőd Alapítvány” –ról van szó, akik Stefania mellett élő fiatalokból áll. Velük készült egy beszélgetés, melyről a 2015. szeptember 16.-i fejezetben lehet olvasni a https://azujteremtesfele.wordpress.com/2015/09/  alatt)

A visszaszámlálás megkezdődik Tovább olvasása

Nyilvánítsátok ki dicsőségemet!

„Drága Gyermekek,

Mindenek előtt azt szeretném mondani Nektek, hogy szeretlek Benneteket, és  hogy ez az állítás az egész életetek kulcsa. Ha nem szerettelek volna mindig is Benneteket, nem lehetnétek itt; a szeretetem nélkül nem is létezhetnétek. Szeretetből alkottalak Titeket, nem érdekből, nem azért, mert bármikor is akartam volna Tőletek valamit. Határtalan szeretetemből alkottalak Benneteket, melyet Belétek helyeztem és dicsőségemből. A szeretetem Bennetek az én dicsőségem, és azt szeretném, hogy mindig jobban ragyogjatok ebben a dicsőségben.

 Gyermekeim, apaságom az egész Univerzumra kiterjed, előtte minden meg kell  hajoljon: az Ég, a Föld, az összes égitest és még a pokol is. Apaságom és mindent átölelő hatalmam minden dolgot betölt, a létezésbe hozza azt, ami nincs, és az életben megtartja azt, ami van.

VAGYOK AKI VAGYOK, ÉN VAGYOK AZ ÉLET. Az élet Tőlem ered, és Hozzám tér vissza. Visszatér Hozzám az örökkévalóságba, nem azért, hogy kihunyjon, és ne létezzen többé, hanem hogy örökké létezzen és ragyogjon mindenek felett, még a halál felett is. Nyilvánítsátok ki dicsőségemet! Tovább olvasása

Az Emberiség Édesanyjának üzenete 2017. szeptember 13-án, Stefania Caterina által

„Kedves Gyermekeim,

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy Isten megment Benneteket a bűntől és a haláltól. Ő az egyetlen, aki megvédhet Titeket. Szent Fiam, Jézus Krisztus, a Legszentebb Szentháromság második Személye lejött közétek, és megtestesült a Földön, hogy megváltsa az embereket és a teremtményeket Lucifer, a bűn és halál urának rontásától. Az eredendő bűn után, melyet az elődök elkövettek, a bűn és a halál belépett a teremtésbe elzárva az igaz Isten felé vezető utat. Az emberek hamis isteneket imádtak, melyek nem mások voltak, mint démonok. Így a Föld emberisége mind jobban eltávolította magát a Szentháromság Egy Istentől. Ezért az Atya Isten, aki folyvást őrködik gyermekei felett, elküldte Jézust, hogy nyissa meg újra az Istenhez vezető utat és alakítsa át az emberek életét. Meghalván és feltámadván Értetek, Jézus megadta Nektek annak a lehetőségét, hogy új teremtményekké váljatok.

Gyermekeim, ne gondoljátok, hogy Jézust kizárva megpróbálhattok felszabadulni a gonosz és a bűn alól! Ez lehetetlen, mivel Jézus valóságos Isten és valóságos Ember, és Isten műve az, amit megvalósított. Jézus nem egy igaz ember a többiek között, egy próféta, hős vagy álmodozó, hanem Isten. Általa Isten teljes hatalmában belépett emberi történelmetekbe és megváltott Benneteket. Mi adhat Nektek nagyobb biztonságot ennél? Ne hallgassatok azokra a hangokra, melyek megtévesztenek Benneteket azzal, hogy egy Emberi Jézust mutatnak, a Kereszténységnek hívott vallás megalapítóját. Nem létezik egy „keresztény Isten”, aki más istenekkel keveredik. Csakis egy Isten létezik, a Szentháromság Egy Isten, aki láthatóvá vált a Földön Szent Fiamban, Jézusban. Előtte elenyésznek a hamis istenek, mert nincs más erejük azon kívül, amit az emberek adnak nekik.

Gyermekek, a világ tele van hamis istenekkel, és sokan készek őket imádni. Különböző neveik és arcaik vannak, de a szellemük egy: Luciferé, aki mögéjük rejtőzik, hogy megrontsa az embereket és eltávolítsa őket az igaz Istentől. Vigyázzatok, gyermekek! Az ördög ravasz és erős és minden módon megkísért Benneteket. Rávesz Titeket, hogy lázadjatok az igaz Isten ellen; mindenféle bálványt állít a szemeitek elé; könnyű gazdagság és hatalom hamis ígéreteivel félrevezet Benneteket. Elhiteti Veletek, hogy olyanok vagytok, mint Isten, képesek vagytok minden akadályon felülkerekedni. Nem, ez nem igaz!

Gyermekeim, arra hívlak Titeket, hogy alázatosan ismerjétek fel, hogy Ti csak teremtmények vagytok, és szükségetek van Isten szeretetére és védelmére. Ez az első lépés a valódi megtérés felé. Tegyétek félre a büszkeséget és engedjétek, hogy Jézus megváltson Benneteket. Megváltson – mitől? Az Isteni törvények megsértésének bűnétől, amely a halálba vezet Titeket. Nem csak a fizikai halál van, amely véget vet a földi létezésnek. Van egy ravaszabb és körmönfontabb halál, amelyet sokan minden nap megtapasztalnak közületek: a béke és az öröm hiánya, aggodalmakkal és bűntudattal társulva. Az igazi halál az, amikor Isten élete hiányzik Belőletek. Ezt az életet csak Jézus Krisztus tudja megadni Nektek. Isten élete szakadatlanul feltámadó élet, amely nem ismer akadályokat. Jézus legyőzte a halált Értetek azáltal, hogy egy új életet adott Nektek, amellyel megtámadhatjátok és legyőzhetitek a világ sötétségét. Ismétlem: engedjétek, hogy Jézus megváltson Benneteket!

Az, hogy valaki felismeri, hogy egyszerű teremtmény, nem jelenti azt, hogy nem hordoz értéket. Sokan azt gondolják, hogy Isten alá akar rendelni Titeket Önmagának, letagadva vagy alábecsülve képességeteket. Ez hazugság! Abban, hogy az életet adta Nektek, Isten megalkotta Nektek a szeretet, az értelem és az erő ajándékát. Az Ő képére és hasonlatosságára teremtett Titeket és a sorsotok az, hogy Isten gyermekei legyetek, eltelve dicsőséggel és ragyogással. Gyermekeim, ne pazaroljátok el a tehetségeket, amelyet Istentől kaptatok, hanem ajándékozzátok életeteket Jézusnak! El fog tölteni Benneteket Szent Lelkével és elvezet az Atyához, üdvözültek, méltóságosok és boldogok lesztek.

Gyermekeim, az élet a Földön rövid; az örökkévalósághoz képest csak egy lehelet. Jól használjátok fel az időtöket, alakítsátok életeteket az Úr szépségének és jóságának tükörképévé. Ő szeret Benneteket, és mindig szeretni fog minden gyengeségetek ellenére. És ha megtörténik, hogy bűnt követtek el, ne féljetek! Menjetek alázatosan Szent Fiamhoz és mondjátok el, hogy jót akartok Neki, akkor is, ha nem érzitek képesnek magatokat arra, hogy szeressétek Őt. Elfogad Titeket, megbocsát Nektek és üdvözít Benneteket. Az Oltáriszentségen keresztül Szent Testével és Vérével táplál Benneteket, meg fogtok újulni, és készek lesztek újra elindulni egy új élet felé. Én Veletek leszek minden alkalommal, amikor Jézust keresitek. Mindig segítek megtalálni Őt és közbenjárok Értetek.

Kísérlek Benneteket utatokon és megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szqzanya üzenete 2017.04.13.

Drága Gyermekek!

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy Isten SZERET, ÉS MEGBOCSÁT. Úgy szeret Titeket, ahogy vagytok, mint ahogy egy apa szereti a gyermekét, még akkor is, ha gyenge és hálátlan. Isten azért szeret Benneteket, akik vagytok, nem azért, amitek van, vagy amit tesztek. Örömmel fogadja iránta való elköteleződéseteket és jó cselekedeteiteket, de akkor is szeret Benneteket, amikor nem vagytok képesek cselekedni. Magához ölel Titeket minden gyengeségetekben, és támaszt nyújt Nektek szeretetével. Közületek csak néhányan értik szeretetét, mégis, Ő folyamatosan szeret Benneteket, mindig és minden körülmények között, ebben az életben és az életen túl. Ő számotokra az Atya mindörökre. Egyfolytában Titeket keres, hogy minden magányos pillanatban elérjen Hozzátok.

Arra kérlek Benneteket, kezdjetek komolyan gondolkozni Isten felétek irányuló szeretetéről, és engedjétek szeretni magatokat általa. Gyermekek, miért olyan nehéz Nektek megengedni Istennek, hogy szeressen Titeket? Miért féltek annyira megnyílni Neki és Neki ajándékozni életeteket? Arra hívlak Benneteket, hogy teljes bizalommal helyezzétek létezéseteteket kezeibe, megengedve az Úrnak, hogy vezesse lépteiteket. Akkor látjátok majd virágba borulni az életeteket, és soha többé nem féltek majd semmitől, még a haláltól sem.

Közeledik Húsvét, Szent Fiam, Jézus halálára és feltámadására fogtok emlékezni. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy Húsvét ünnepélyes komolysága lakomákra és világi hangzavarrá redukálódjon. Legyetek elkötelezettek abban, hogy megértsétek, mit tett Jézus értetek. Kérjetek világosságot Istentől, hogy megtapasztaljátok megbocsátásának hatalmát. Igen, Gyermekeim, Jézus azért halt meg és támadt fel, hogy bocsánatot nyerjen bűneitekre. Azt tanácsolom, nézzetek rá őszintén azokra a bűnös helyzetekre, melyekben voltatok és vagytok, és elmélkedjetek azon, ahogyan Jézus meghalt, azért, hogy megadja a lehetőségét annak, hogy megszabaduljatok a bűnből egyszer s mindenkorra. Mondjatok Neki ezért köszönetet, és fordítsátok Felé tekinteteteket.

A bűn létezik, Gyermekek, nem egy elvont fogalom, hanem kemény valóság, amely ellopja életeteket és boldogságotokat. A bűn szerzője Sátán, aki gyűlöli Isten gyermekeit. Jézus legyőzte őt élete és feltámadása által. Ha életeteket Szent Fiamnak adjátok, akkor a gonosz feletti győzelme a Ti győzelmetek lesz, mivel egyek lesztek Jézussal. Isten mindig megbocsát Nektek, ha vágytok a bocsánatára, de odaadóan javítanotok kell életeteket, hogy az Isteni megbocsátás ne egy elszigetelt esemény maradjon, hanem belső átalakulás felé vezessen Benneteket. Próbáljátok megérteni ezt, és imádkozzatok, hogy legyen fényetek. A Földi élet egy hosszú zarándoklat az örökkévalóság felé, válasszátok Istent útitársul, akkor kevésbé lesz fáradtságos az út. Próbáljatok meg boldogok lenni!

Imádkozom Értetek, és megáldalak Benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

JÖJJ, LÁSD, ÉLD ÁT!

“Lehetőséget szeretnénk nyújtani nektek, hogy fiatalok körében és a Szeplőtelen Erődítmény Alapítvány más tagjaival megoszthassátok az élet hétköznapi pillanatait ezekben a napokban. A mindennapi közös munkát, imát és tapasztalatcserét élnénk meg együtt Jézussal, hogy Őt jobban megismerhessük és így boldogok legyünk!!!”

JÖJJ, LÁSD, ÉLD ÁT!

Kapcsolat: +40 742198688   +39 346 3940870
fortezzadellimmacolata.org
fortezza.immacolata@gmail.com

Az emberiség Édesanyja üzen Stefania Caterina

által 2017. március 13-án

Kedves Gyermekeim!

Ma azt szeretném mondani, hogy ISTEN MEGHALLGAT ÉS MEGÉRT. Meghallgatja imáitokat és megérti szükségleteiteket. De meg kell tanuljatok jól imádkozni. Elmagyarázom nektek, hogyan imádkozzatok: mutassátok be Istennek a Titeket nyomasztó problémákat és szükségeket és hagyjátok Rá azokat; hagyjátok lábainál bűneiteket – és a másokéit is. Kérjetek segítséget Istentől, de ne erőltessétek a saját megoldásotokat. Istennek megvannak a megoldásai, amelyek mindig jobbak, mint a Tieitek. Minden megpróbáltatásban kérjétek Istent, hogy mindenek előtt értesse meg Veletek, hogy mit kell kijavítanotok magatokon; mindig van mit kijavítani!

Aztán adjatok át mindent a kezeibe, engedjétek úgy megtörténni a dolgokat, ahogy jönnek  és ne aggódjatok többé. Így léptek majd be Isten békéjébe és új megvilágításban látjátok majd a dolgokat. A Szent Lélek új célokkal és  gondolatokkal fog megihletni Benneteket; a megoldások minden fáradtság és gond nélkül jelennek majd meg szemeitek előtt.

Legyetek biztosak benne, hogy Isten meghallgatja az imáját annak, akinek van hite. Amikor bizalommal kéritek Isten segítségét, Ő abban a pillanatban segíteni kezd Nektek, amint Hozzá fordultok. Higgyetek abban, amit mondok Nektek, és az imáitok fel fognak szállni az Égbe és megnyitják Fiam Szívét. Ő azt fogja kérni az Atyától, ami jó Nektek, és az Atya megadja nektek a Szent Lélek hatalma által.

Imádkozom Értetek, és megáldlak Benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!

Az emberiség Édesanyjának üzenete

Kedves Testvérek!

A Szűzanya váratlan és egyszerű módon arra kért, hogy legyek eszköz az egyik, ezen időkre vonatkozó tervében. Elmagyarázta, hogy az a szándéka, hogy segítsen valamennyi gyermekének a helyes úton járni ezekben a nehéz időkben, főként azoknak, akik a legkisebbnek érzik magukat. Ezért, mint az emberiség Édesanyja, minden hónap 13-án néhány egyszerű szóból álló üzenetet küld mindenkihez. A Szűzanya azt kéri, hogy olvassuk és terjesszük ezeket a rövid üzeneteket, a lelkek üdvösségére. Alázattal az emberiség Édesanyja rendelkezésére adom magam mindazokkal együtt, akik szeretitek a Szűzanyát és az Ő Szeplőtelen Szívével egyesülve akarjátok élni életeteket. Hadd jusson el minden jóakaratú emberhez az Ő Édesanyai szeretete!

Stefania Caterina

Az emberiség Édesanyjának üzenete

án Stefania Caterina által

„Drága Gyermekek!

Szeretnék útnak indulni veletek, hogy vezethesselek benneteket ezekben a nehéz időkben. Az emberiség Édesanyjaként jövök közétek, hogy felemeljem gyermekeimet. Egyszerű szavakkal foglak bevezetni benneteket Isten titkaiba, hogy segítsek nektek megérteni, mit tesz Isten a teremtésben, mindnyájatokban és körülöttetek.

Először is azt szeretném mondani nektek, hogy ISTEN LÉTEZIK. Valóságos, így megérezhetitek, hogy bennetek él, ha keresitek Őt. Isten mindenki számára létezik, de mindenekelőtt azoknak, akik keresik Őt. Arra kérlek benneteket, egyszerűségben keressétek Istent, hogy megérezzétek, hogy bennetek és körülöttetek él. Akkor vezetni fog benneteket. Kézen fog titeket, és irányítja az életeteket, ha hagyjátok. Én is közöttetek élek, nem egy szobor, hanem egy élő személy vagyok, azért akarok beszélni hozzátok, hogy segítsek nektek megtalálni az Élő Istent.

Arra kérlek titeket, kezdjetek elmélkedni mindezen és higgyétek komolyan, hogy Isten létezik, él, és szakadatlanul dolgozik mindnyájatokért. Minden élethelyzetetekben jelen van, és ha hittel keresitek Őt, válaszol nektek. Elmélkedjetek ezeken, majd folytatjuk tovább. Imádkozom értetek és megáldlak benneteket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében!”

„Vegyetek részt felajánlásomban és Én is ott leszek a tietekben!”

A Szűzanya üzenete – Vízkereszt ünnepén

„Drága gyermekeim!

Szeretnék ma veletek lenni, mert nagyon intenzív idő kezdődik most Isten népe számára. A fontos dolgok tegnap eljutottak hozzátok, nem fogom ismételni azokat. Szeretném inkább, ha tudnátok, hogy szeretlek benneteket és mellettetek vagyok. Akármit is tesztek, velem teszitek.

Jézus az emberiség egyedüli Megváltójaként akar megnyilatkozni. Egyszer már megtette ezt, mikor emberré lett, de nem fogadták el Őt. Isten azonban nem hagyja félbe művét, ezért Jézus visszatér, hogy megnyilatkozzon, és visszatérése dicsőségben fog megvalósulni. Se bűn, se halál nem árthat semmit Neki.

Jézus népének előre fel kell készülnie az Ő megnyilvánulására, mint ahogy az Velem is történt. Mielőtt Jézus szemtől szemben kinyilatkoztatta magát Izrael népének, a keblem alatt nyilatkozott meg, ahol élni és cselekedni kezdett. Keresztelő Szent János megérezte Őt a méhemben. Amikor bemutattam Őt az univerzumból érkezett testvéreknek, akiket Napkeleti Bölcseknek hívtok, nem tettem mást, mint a küldetésemet teljesítettem: megnyilatkoztatni Szent Fiamat az egész emberiségnek. Így létrehoztam már a pásztorokkal egy kicsi és szerény közösséget, az első magcsoportot a Földön, akinek Jézus kinyilatkoztatta Magát.

Most ugyanennek kell megtörténnie a közösségben: bemutatom Nektek Jézust, azért, hogy Ti bemutassátok Őt másoknak. Mindenek előtt saját lelketekben és ebben a közösségben kell Őt megtalálnotok, mert itt szeretne Jézus megnyilvánulni. Szent Fiam azt mondta, hogy élő víz folyói fognak bensőtökből előtörni.{1.} Ő az élet folyója, Nektek pedig ki kell Őt nyilvánítanotok másoknak. Számítok rátok, hogy akárcsak bennem, bennetek is megszületik az Istennek Fia, bemutatjátok Őt a világnak, ahogy én is bemutattam a pásztoroknak, és bemutatjátok az univerzumnak, ahogy én is bemutattam Őt a Bölcseknek.

Régen a királyok ajándékot vittek más királyoknak. Abban az időben ez volt a szokás. Vigyetek mindnyájan ajándékotok a Királyok Királyának! A legnagyobb ajándék, amelyet Jézus Tőletek vár, az életetek. Az életetekben van minden: a hit, a remény és a szeretet. Ezt várja Isten tőletek, és én is ugyanezt várom.

Én folyamatosan sugárzom felétek Jézus szeretetét. Tudjátok meg gyermekeim, hogy egyetlen teremtménynek sincs tiszta szeretet a lelkében önmagától, csakis Istentől kapott ajándékként. Kérnetek kell Jézust, hogy ajándékozzon meg benneteket az igaz szeretettel. Ne a ti, csupán emberi  szeretetetekből induljatok ki. A sátán teljes gyűlöletével fog cselekedni, ezért a közösségnek Jézus teljes szeretetével kell majd cselekednie. Jézus életét adta népéért, nincs nagyobb szeretet ennél. Ha Istennek adjátok életeteket testvéreitekért, a sötétség semmilyen ereje sem fog tudni legyőzni titeket.

Veletek leszek, imádkozom és felajánlom magam értetek azért, hogy az Úr eltöltsön benneteket az Ő szeretetével. Adjátok nekem minden imádságotokat, minden szándékotokat, minden gondolatotokat és minden kívánságotokat, én meg fogom tisztítani azokat minden egoizmustól, bemutatom Istennek és csak olyat kérek, ami a legjobb nektek. Arra kérlek benneteket, vállaljatok részt felajánlásomban és Én jelen leszek a tiétekben. Édesanyátok vagyok, és az Úr Édesanyja, el akarlak vezetni mindnyájatokat Szent Fiam szívéhez, azért, hogy Ő bevezethessen benneteket az új teremtésbe.

Megáldalak benneteket minden hatalmammal, melyet Istentől, értetek kaptam, Szent Józseffel együtt, aki mindig mellettem állva, velem együtt közbenjár értetek; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!”

{1.} János 7:37-38

A jelkép egy kereszt

2016. november 1.

Kedves Testvéreim,il-segno-e-una-croce-simbolo-della-salvezza-operata-da-gesu-cristo-276x300

Az itt látható jelképet szeretnénk bemutatni nektek, melyet kinyilatkoztatásban kaptunk. A Boldogságos Szűz Mária 2015 májusában, egy látomásban mutatta meg Stefania Caterina-nak. Mondta, hogy ez egy erőteljes jelkép. Azok fogják viselni, akik komolyan gondolják, hogy az új emberekhez tartozva, az Ő Szeplőtelen Szíve által felajánlják magukat Istennek, és részt vesznek Isten művében, mindent egyesíteni Krisztusban.

A Szűzanya magyarázata szerint ezt képviseli ez a jelkép:

A jelkép kereszt, Jézus Krisztus által megszenvedett üdvösség szimbóluma, melyet az egész univerzumban Isten gyermekei elismernek és tiszteltnek. A kereszt központja Mária Szeplőtelen Szíve, melyből a szeretet lángja árad.

A Szív körüli világoskék körcikk Isten gyermekeit szimbolizálja az egész univerzumban; körülötte lévő másik világoskék körcikk, Mária koronájának tizenkét csillagával látható, a Jelenések könyvében leírtak szerint [1], mely kiterjedt királyságának, valamint az egyetemes anyaságnak a jelképe, szerte az univerzumban. A Szűzanya többször hangsúlyozta, hogy koronáján a csillagok az Ő szétszóródott gyermekei az univerzumban.

A Boldogságos Szűz Mária azon nemzetek szíve, melyek Neki szentelik magukat, és hozzá tartoznak. Mint anya és királynő, támogatja és védi a népet, melyet Fia, vérével megváltott. Szeplőtelenségéhez emeli fel őket, hogy makulátlanul jelenhessenek meg az Úr színe előtt.

A Boldogságos Szűz Mária a neki szentelt Isten népeben győzedelmeskedik. Ezért ez a jelkép, Szeplőtelen Szívének győzelmét is jelenti, amit már Fatimában bejelentettek, mely nemcsak a Földön, hanem az egész univerzumban be fog következni.

Stefania Caterina-án keresztül, a Szűzanya ezt mondta: “Gyermekeim, beszéltem nektek a jelképről az univerzum összes népének, nem csak nektek a Földön. Ez a jelkép minden gyermekemé, akiben szívem győzedelmeskedik. Ha mindnyájan megkaptátok ezt a jelet, az idő beteljesül és Fiam visszatérése közel lesz. Mindazok a Földön és az univerzumban, akik megtérnek, és részévé válnak az új nemzetnek, szívemmel lesznek megjelölve, a Megváltó Anyjának Szívével. Ez mindegyikőtökben Kirisztus szeretetének győzelme lesz.” A jelkép egy kereszt Tovább olvasása

Jézus 2016. március 27.-i üzenete Húsvét vasárnap

A tanúságtétel ideje

“Gyermekeim, ma örömmel áldalak meg titeket, és köszönöm, hogy velem együtt ünneplitek meg a Húsvétot. Ez nem csak egy frázis, hanem nagyon igaz, mert elfogadtátok, hogy tanúságot tegyetek nekem és ezt köszönöm. Ne feledjétek azonban, hogy én adok tanúvallomást bennetek, ahogy tanúságot teszek az Atyának a Szentlélekben. Soha ne feledjétek el: én tanúságot tettem bennetek, ahogy feltámadtam és dicsőítettem az Atyát a Szentlélekben.

Drága gyermekek, a nagy tanúságtételekre ma kezdődik az idő,  az események követni fogják egymást, mert a Föld, csak úgy, mint az Egyház, nagyon súlyos helyzetben van. Ebben a borzalmas és egyben nagyszerű időben éltek. Ezért bárányokat küldök, a farkasok közé, de addig nem küldöm, amíg fel nem készítelek először titeket. Láttátok, hány évre volt szükség felkészítésetekre. Most azt akarom, hogy megkapjátok az évek során kapott intenzív felkészítés gyümölcseit, hogy láthatóvá váljanak ezekben az új emberekben.

Mindig üldözni fognak titeket, ahogy engem is üldöztek, és ugyanazokkal a szavakkal mondom, amit apostolaimnak mondtam: ugyanazért nem fogadnak el titeket, mint ahogy engem sem. Sajnos még sok keresztény sem fogadott el engem. Szájukkal tisztelnek, de a szívükkel nem.

 Szeretném elmondani, hogy szükségem van rátok, olyan emberekre, akik velem élnek. Amikor megkérdezik tőletek, hogy “Ki vagy te?” válaszoljátok azt, “Krisztus emberei vagyunk, azok, akik az Ő vére által növekedtek”. Ne feledjétek, nem csak az elmúlt években készítettelek fel titeket, hanem akkor is, mikor a kereszten voltam. Láttam mindnyájatokat, már akkor is láthattalak titeket olyannak, amilyenek ma vagytok és lesztek holnap az új teremtésen, ha velem akartok lenni. Véremmel váltottalak meg titeket; feltámadásommal tettelek erőssé titeket. Megszenteltelek titeket a Szent Lélekkel, és továbbra is dicsőítem az Atyát mindnannyiótokban.

Most ezeknek az embereknek kell tanúskodniuk, hogy hozzám tartoznak és az utat, melyet megjártunk és még együtt tenni fogunk. Legyetek bátrak, és én mindig veletek leszek. Nem ígérek kellemes és szép dolgokat, kivéve lélekben. Küzdenetek kell, és nem fogom elrejteni ezt előletek. Soha sem rejtek el semmit! Bár, képes lennék megállítani titeket; semmi sem fogja megállítani ezeket az embereket többé. Ezért őszintén tegyetek tanúságot és ne féljetek!

Új papok, ne féljetek tanúsítani, hogy Krisztus papjai vagytok. Nem kell szégyenkezni emiatt, ellenkezőleg, legyetek büszkék, természetesen nem ambiciózusan, de lélekben büszkén kimondva: “Igen, Krisztus papjai vagyunk.” Ki tagadhatja ezt le? Ki merné azt mondani, hogy nem vagytok azok? Menjetek, ne rejtsétek el többé, lépjetek ki, menjetek ki! Ugyanúgy, ahogy az apostolok vonultak ki Jeruzsálemből, és a Cenacle- ből (az utolsó vacsora színhelye): félelmetes, de biztosan az enyém.

Szeretném, hogy magabiztosak legyetek: bárkinek, aki hozzátok fordul félelem nélkül válaszoljatok őszintén. A rejtőzködésnek vége. Most jön el az Atya dicsőségére a kinyilatkoztatás ideje, egyben az Enyém és a tietek, mert dicsőíteni fogom Őt mindegyikőtök nevében és ebben a népben. Lépjetek elő új emberiség apái és anyái, mert egy új népnek kell felemelkednie a Földön és az univerzumban! A Föld bolygó kedves számomra, és tudjátok ezt. Soha nem fogom elhagyni, de szükségem van rátok, hogy Isten dicsősége ezt a szomorú bolygót is megvilágíthassa.

A feltámadás teljes erejével megáldalak benneteket; Áldom azokat, akik egyesülnek veletek lélekben és rátok hivatkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. “

“A Szentháromságban – Az élő és igaz Isten” – A legfontosabb pontok

2016. Január 12.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Biztos jól töltöttétek el a karácsonyi ünnepeket. Most már az új évben kívánom nektek, hogy folytassátok az utat, és fogadjátok el a kegyelmeket, amit idén kapni fogtok, mert lesznek bőségesen.

Azért választottam a “Kövesd a főbb pontokat” címet a mostani elmélkedésnek, mert idén, január 5-én kaptunk egy üzenetet Szent Mihály arkangyaltól [1], ahol bejelenti az alsó univerzum evangelizációját, melyben a Föld is érintett.

Bevezetésként szeretnék elmagyarázni egy felmerülő kérdést: hogyan ellenőrizhetők a próféciák? A próféciákat egyéni szinten, szellemi úton és közösségileg ismerik el valósnak, amikor teljesül. Jól tudjuk az evangéliumból, hogy azok, akik követték Jézus Krisztust az eseményekről visszaigazolást kaptak önmagukban. Ez a visszaigazolás átváltoztatja és elvezeti a személyt a misztériumok megértéséhez. A titkok feltárulnak és az emberek megfelelő megvilágításban kezdik el látni az eseményeket. A próféciák külső szempontja, hogy beteljesülnek. Isten minden próféciája, terve szerint, úgy és abban az időben teljesül be, ahogy azt Ő elhatározta. Aki lelki úton jár – az Egyház is – bizonyosodjon meg arról, hogy Isten akaratával összhangban halad, és nem tesz rosszat, téves lépéseket. Így a próféciákat nem lehet idejében ellenőrizni, vagy akkor, amikor akarjuk. “A Szentháromságban – Az élő és igaz Isten” – A legfontosabb pontok Tovább olvasása

Jézus 2016. január 6-i üzenete – Az Úr megjelenése

Küldetésetek a Földön

 

Drága gyermekek,

Szeretnélek megáldani benneteket ezen az ünnepélyes napon az egész univerzumban, mert ma egy új szakasz kezdődik az emberi történelemben. Ennek nem vagytok egészen tudatában, mert kevesebbet ismertek fel, mint a többi emberiség. Azonban ez nem fontos. Van egy sokkal komolyabb szempont, ahol a lélek és a szellem mindig képes lesz részt venni minden eseményben, mert lehetővé teszem számotokra.

Áldásommal ma kezdődik küldetésetek a Földön, és ez hatással lesz az alsó univerzumra is. Hasonlóképpen, a hívő testvérek küldetése hatással lesz rátok az alsó univerzumban. Ne feledjétek, az ima, a felajánlás és minden hívő emberiség szeretete, az összes szent és rendkívüli eszköz, mögöttetek vannak. Ezért, népemnek, Isten szent embereinek olyan ereje van, hogy senki sem tud ellenállni. Hagyjátok, hogy tetteim ereje vezessen az univerzumban; engedjétek, hogy a kegyelem erős hulláma elragadhasson. Jézus 2016. január 6-i üzenete – Az Úr megjelenése Tovább olvasása

Az alsó univerzum evangelizációja

  1. Január 5.

 

Drága olvasók,

Szeretnénk megosztani veletek a Szent Mihály arkangyaltól kapott üzenetet. Úgy gondoljuk, nincs szükség megjegyzésekre. Lelkiismeretetekre bízzuk, hogy megítéljétek, és eldönthessétek, hogyan vegyetek részt Isten gyermekeinek teljes szabadságában.

Megáldunk, és imáinkkal elkísérünk benneteket.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

Szent Mihály arkangyal 2016. január 5-i üzenete,

Vízkereszt előestéje

sanMichelearc

 

             Az alsó univerzum evangelizációja

 

“Kedves földi Testvéreim és Nővéreim, akik úgy döntöttetek, hogy az új néphez csatlakoztok, örömmel jelentem be, hogy az alsó univerzum evangelizációja holnap elkezdődik, [1]  azon a napon, amikor a Föld, az Úr megjelenésére emlékezik.

Isten, az Atya beteljesíti ígéretét, minden népnek szétszóródva a világegyetemben elküldi Fiát, Jézus Krisztust, a Megváltót. Tudatni fogja a megváltás művét az alsó univerzumban, ahol még nincs tudomásuk róla. Jézus a Szentlélek hatalmával be fogja teljesíteni ezt a nagyszerű művet. A rendkívüli eszközöket és népét igénybe veszi, akik egyre jobban fognak növekedni. Az alsó univerzum evangelizációja Tovább olvasása

A Szűzanya 2015. szeptember 12 – i üzenete – Mária neve

Nevem, Anya

A Szűzanya üzente:

“Drága gyermekeim,

Szeretnélek megáldani titeket ezen a napon, melyen emlékeztek nevemre. Elmondhatom, sajnos ma nem sokan emlékeznek a nevemre, még az Egyházban sem, de szeretném, ha egyre világosabban megértenétek a nevem. A nevem nem egyszerűen csak Mária: a nevem Anya, és tudjátok mit jelent anyának lenni. Tudjátok, az emberek mindig az anyát hívják utolsó napjukig és leheletükig. Amikor veszélyben vannak, szenvedéskor és a halálban is hívják anyjukat. Ez az a név, ami mindig biztonságot, segítséget és szeretetet ad, mert az anya az, aki mindig közel áll hozzátok, és végigkísér utatokon. Ha egy anya a Földön képes olyan gyengéd és önzetlen lenni gyermekei felé, akkor mennyivel gyengédebb leszek én felétek.

Nem is tudjátok, mennyire fontosak vagytok nekem, és mennyi könnyet hullajtok az elvesző gyerekekért, mikor távol tartják magukat tőlem. Azok, akik anyák, értik, mit jelent, ha egy gyermek rossz irányba megy, és elvész. Képzeljétek el fájdalmamat. Azok azonban, akik közel szeretnének maradni hozzám, örömet szereznek nekem, és igyekszem mindig továbbítani felétek örömöm. Ha közel maradtok hozzám, ha szerettek, ha hívtok engem az én igazi nevemen, ami Anya, az Isten Anyja és a ti anyátok, akkor mindig érezni fogjátok az örömöt, ami a szívemből árad felétek. Ez tiszta öröm, aminek semmi köze sincs a világ örömeihez. Ez olyan öröm, ami életet ad, mert ez Isten öröme.

Drága gyermekek, a világ tudja, hogy ez a fajta öröm egyre ritkább, és távolságot tart Urától, Istenétől, a Teremtőtől. Könyörgöm gyermekek, segítsetek nekem! Segítsetek nekem az elvesztett gyermekeket visszatéríteni Istenhez. Nem kérek nagy tetteket, azt kérem, hogy szeressétek Istent mindenki és mindenek felett, helyezzétek Őt életetek középpontjába, és adjátok meg nekem a lehetőséget, hogy szerethesselek titeket, és azon az úton vezethesselek benneteket, amit én jobban ismerek, mint ti; az utat, melyen Fiam ment előttetek ezen a Földön, és ahogy én követtem Őt.

Gyermekeim, szenvedtem a fájdalomtól a Golgotán: amikor találkoztam Fiammal, szemünk keresztezte a fájdalmat, a tiszta fájdalmat. Van egy fajta tiszta fájdalom, gyermekeim, és ezt a fájdalmat szenvedte Jézus, a fájdalom, mely megváltja és felemeli a teremtményt. Találkozom minden egyes gyerekem tekintetével, akik ugyanúgy szenvednek, mint ahogy tekintetem keresztezte Fiamét a Kálvárián, és azért vagyok itt, hogy megkérjelek titeket: gyermekeim, segítsetek nekem! Segítsetek megmenteni a lelkeket, mert sok gyermek már rám sem néz, és nem nézhetek a szemükbe. Félnek tőlem, gúnyolnak, sértegetnek, átkoznak engem, de nem néznek rám.

Olyan emberekre van szükségem, akik anyai szeretettel magukban hordozzák nevem Isten összes gyermekeiért. Ezt kérem tőletek ebben a nehéz, sötét és zord időben. Ne vesszetek el az élet kis dolgaiban; az érzelmi és anyagi igényeitek dolgaiban. Isten mindent megtehet, mert Isten nagyobb, mint összes szükségletetek és minden kívánságotok. Hagyjatok mindent Fiamra, adjatok át nekem is, és mindent meg fogtok kapni.

A szeretet, ha az igaz szeretet, az a teljes odaadás. Amikor egy lény szereti Istent, akkor fenntartás nélkül odaadja magát Neki. Erre az odaadásra kérlek benneteket, ami a szeretet gyümölcse, semmi másra nem. Ha teljesen odaadjátok magatokat az Úrnak és nekem, csodákat fogtok látni életetekben, és csodák fognak történni általatok.


Megáldalak benneteket, és szeretlek titeket; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Krisztusban élve átírni a történelmet

Interjú Tomislav Vlašić atyával és Stefania Caterinával  “A Szeplőtelen erőd Alapítvány” néhány fiatal tagja által

giovani_intevistaI

2015. szeptember 16.

Luca (Lukács): ”A történelem átírása” –nak különkiadása. Ma Stefania Caterina-t és Tomislav Vlašić-ot a Központ Nucleus két tagját kérdezzük. [1]

Marcella: A Központi Nucleus egyike a három eszköznek, melyet Isten erre az időre megnevezett, hogy az emberiséget segítse a Jézus felé vezető úton az új teremtésbe. [2]

Szeretettel üdvözlünk és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltok ma. Nagy öröm számunkra, hogy itt vagytok és lehetőségünk van beszélgetni veletek. Az első kérdés, amit szeretnénk feltenni: jó ideje követtük a honlapotokat, Az Új Teremtés felé [3], összes könyveteket elolvastuk és a program, amit javasoltok nagyon fontos számunkra, mert ez a minden újraegyesítése Krisztusban és az élet Jézusnak Márián keresztül való felajánlásáról szól. Hogyan élhet így egy fiatal? Krisztusban élve átírni a történelmet Tovább olvasása

Tanúságtétel Međugorje-ről, beszélgetés Tomislav Vlašić atyával

Mauro (M): Tomislav atya, ezekben a napokban sok a vita Međugorje-ről, a Szűzanya jelenéseiről. Néhány évvel ezelőtt pár hívővel és barátommal együtt hoztuk létre ”A Szeplőtelen Vára Alapítványt”  (Eredeti címe olaszul: Fortezza dell’Immacolata), melynek célja az emberi és a keresztény értékek hirdetése a Béke Királynőjének szellemében Međugorje-ben. Ön már a kezdetektől fogva Međugorje-ben volt, így számunkra egy élő tanú számunkra Tomislav atya azon túl, ami történt Önnel, mert mi mindig az atyát és a papot láttuk Önben. Több alkalommal adott pozitív bizonyságot Međugorje-vel kapcsolatban, melyet mi is megjelentettünk “Az élő Szűzanya Medjugorje-ben” című könyvben. Ma szeretném megkérdezni: mi a véleménye Međugorje-ről, ezekről az eseményekről?

Tomislav Vlašić (TV): Véleményem a kezdetektől fogva ugyanaz: A Szűzanya él. Tanúja voltam a Szűzanya rendkívüli jelenéseinek Međugorje-ben, megértettem a kegyelem nagyságát, amit Isten adott, a Szűzanyában, az Egyház és az egész emberiség számára.   Nehéz ma beszélni arról az erőről, ami a kezdetekkor volt. Nem csak én fogadtam el belülről Szűzanyánk élő jelenlétét, de az emberek is megértették: az egész nép, a plébánián az embereknek 99%-a és a környéken érzékelték a Szűzanya jelenlétét – egy óriási eseményt. Ez a mély benyomás maradt a lelkemben, és továbbra is él és fejlesztem ezt a kegyelmet magamban a Szűzanya nyomában. Ma azt kell mondanom, hogy a Szűzanya él. Nem vagyok Međugorje-ben, most távol vagyok tőle, ezért nem tudok a kronológiáról mondani sokat, hogy mi történik, mit élnek meg a látnokok ebben a pillanatban, de két tényt különösen tanúsíthatok: minden alkalommal, amikor elmegyek oda, és megállok imádkozni, érzem a Szűzanya élő és erőteljes jelenlétét. Most félreeső helyen élek és ezekben a napokban is érzem Szűzanyánk élő és hatalmas jelenlétét, hálás vagyok ezért a kegyelemért Istennek. Tanúságtétel Međugorje-ről, beszélgetés Tomislav Vlašić atyával Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Végső gondolatok 57. rész

  1. március 17.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

“Az univerzum és lakói” c. könyv- és a nekünk adott kinyilatkoztatások végéhez értünk. Isten az elmúlt években sok mindent elmondott nekünk. Kilenc könyvet nyomtattunk.  Különböző szempontokból mutatta meg elképzeléseit. Egy kiválasztott olvasni valóval fejezzük be, mert ez egy lépéssel előrébb visz. Az olvasás után elmélkedni fogunk, és irányt adunk a Húsvét előtti időkre. Mostantól a csendbe és imádságba vonulunk vissza Húsvétig, megérteni, hogy  az Úr mit akar megosztani veletek . Rátok bízzuk, hogy saját magatok vagy csoportosan, együtt élve valamennyi kereszténnyel vizsgáljátok meg mélyebben a kérdést a Húsvét felé vezető úton, mely forrása és csúcsa lelki utunknak. Hogy megnyissa az új utat, kiválasztottunk egy részt a Szentlélek üzenetéből, aki tanítani akarja népét. Kérlek benneteket, fogadjátok lelketekbe a Szentlélek sugalmazásait, aki beszélni fog hozzátok.

 

A Szentlélek 2011. november 6-i  üzenete: “A régi elmúlt, az új itt van!” (2Kor 5,17) [1]

“Köszöntelek titeket, drága gyermekek! Köszöntelek, akik hisztek a Szentháromságos Istenben, elfogadtátok Jézus Krisztust és szeretitek Őt. Ti Isten gyermekei vagytok, a Szentlélektől születettek és többé nem ural a test és az anyag. Köszöntöm azokat is, akik nem hisznek, vagy számukra nehéz hinni. Ti Isten gyermekei vagytok, de még mindig fel kell fedeznetek és megérteni Őt, hogy boldogok legyetek. Köszöntöm és megáldom a Földön az egész emberiséget, mert nagy nehézségeket viselnek el, mégis hívják, hogy Krisztusban újra feltámadjanak, átalakulva és belépve az új teremtésbe.

Azért jöttem hozzátok, mert Atyám Jézus nevében küldött, hogy megvalósítsam, amire kért: tanítani, megvédeni titeket, valamint őrködjek a bennetek lévő életért, melyet az egész univerzumba továbbítok.

Jézus eljövetele az emberiség történelmének utolsó szakaszát nyitotta meg, mert: A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Végső gondolatok 57. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése és az új teremtés – Az aratás napja / Az új teremtés/Hol végzik a sötétség gyermekei/ Mi lesz Luciferrel? 56. rész

2015. március 13.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága testvéreim,

 

Elérkeztünk a könyv végéhez. Ma “Jézus Krisztus dicsőséges visszatérésével és az új teremtéssel” fogunk foglalkozni. Krisztus dicsőséges visszatérése sok embert megijeszt. Isten gyermekeinek nem szabadna félni. Akik szeretik Jézus Krisztust, mint Megváltót, azonban Ő nem az igazak Megváltója, hanem a bűnösöké. Ismeri a hibáinkat és gyengeségeinket. Ha készek és nyitottak vagyunk, részt veszünk kegyelmeiben, csak akkor várhatjuk örömmel dicsőséges visszatérését, és ekkor általa mi is a tiszta Lélek dimenziójában belépünk dicsőségébe, és az új teremtésbe.

Általában kevés figyelmet fordítunk az ilyen kérdésekre, távol tartjuk magunkat ezektől, mert félünk Istentől, ahelyett, hogy nyitottak lennénk a Vele való találkozásra. Sajnos, még a keresztények is azt hiszik, hogy az “új teremtés” valami elképzelés a távoli jövőben, de nem így van. Elmondtuk nektek, hogy Isten döntése, hogy átalakítja az egész világegyetemet, és elvezet az új teremtésbe. Ez már nem egy távoli ötlet. Itt az idő, amiben minden felgyorsul, és miután az új teremtés eljön, elvisz az egész univerzum újraegyesítésébe Krisztusban. Minket, Krisztusban hívőket, nem hagynak a sötétben: a Szentlélek vezet minket, és megértjük az időt. Rendkívüli kegyelmek és a rendkívüli eszközök adottak nekünk ebben az időben; következésképpen megismerhetjük és követhetjük az utat az új teremtésbe. Isten megértésre hív minket, valamint nyitottak legyünk erre a valóságra. Önmagunk nem leszünk képesek elérni ezt, hanem Isten fogja megvalósítani azt. Nyitottnak kell lennünk, hogy részt vegyünk benne.

 

Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése és az új teremtés – Az aratás napja (339. oldal)

Jézus eljön még egyszer saját szavai szerint:  ”Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mk 13:26)

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése és az új teremtés – Az aratás napja / Az új teremtés/Hol végzik a sötétség gyermekei/ Mi lesz Luciferrel? 56. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Az alsó univerzum evangelizációja 55. rész

2015. március 10.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága testvéreim,

Remélem olvastátok és elgondolkodtatok Szent Mihály arkangyal üzenetén. Ma az alsó univerzum evangelizálásáról, és különösen a Földről szeretnénk beszélni. A Föld az alsó univerzumban található, mely lázad Isten ellen. A Föld nem csupán Isten ellenes, de az eredendő bűn által Lucifer szövetségese és sajnos a Földön manapság még mindig terjed a bűn. A legtöbb ember a Földön nem fogadta el Jézus Krisztust, a Megváltót. Sokan a sátánnak szentelték magukat. A Föld egyes képviselői, az Illuminátusok, egy bolygóközi szervezet a Fény Szövetségének tagjai, mely Lucifer rendelkezésére áll. Ahogy Szent Mihály mondta, az evangelizáció az alsó univerzumban ellenállást és erőszakot fog kiváltani Isten terve ellen. Ez erős oldala Lucifernek, de a Szentháromságos erő túlszárnyalja ezt. Mindenkinek döntenie kell: Isten vagy Lucifer. Nem lesz idő jóvátenni. Amint az alsó univerzumot evangelizálták, már csak a Föld marad. Sajnos a gonosz a Földre koncentrálódott, minden erejével és formájában meg fog jelenni az Antikrisztus, aki Lucifer megbízható embere. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Az alsó univerzum evangelizációja 55. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 54. rész

2015. március 6.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek

(335 oldal)

 

Drága testvéreim,

“Az univerzum és lakói” című könyv 336. oldala utal Szent Mihály arkangyal 2013. novemberi az üzenetére. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ez egy olyan dokumentum, amely rálátást nyújt mindenre, ami az univerzumban folyik. Idézem szavait: “Szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez.”  Nagyon fontos, hogy megosszuk az egész üzenetet, hogy azok is, akik először olvassák átfogó képet kapjanak, hogyan bontakozik ki Isten kegyelme az egész univerzumban.

Szent Mihály 2013. november 19-i üzenete: “Ne félj, te kisded nyáj,….”  (Lk 12, 32)

“Üdvözöllek titeket testvéreim és nővéreim a Földön! Isten még egyszer elküldött hozzátok. Azonban ez nem olyan, mint a többi üzenet, melyeket eddig kaptatok: szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez. Már sok mindent elmagyaráztak nektek; ezért nem fogom megismételni, amit már tudtok. Csak néhány pontot emelnék ki, hogy még egyszer emlékeztesselek felelősségetekre, mint emberi lények és hívők. Íme a pontok, melyeken kérem gondolkozzatok el.

  A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 54. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 53. rész

2015. március 3.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek

(335 oldal)

Drága Testvéreim,

Gondolataink “Az univerzum és lakói” című könyv olvasásával hamarosan véget érnek. Ma megosztjuk veletek Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i  üzenetét. Erről csak rövid utalás van a könyvben, de alapvető jelentőségű, és szeretnénk kiemelni a főbb pontokat.

Ebben a könyvben Szent Mihály, mint Krisztus dicsőséges eljövetelének előfutára mutatkozik be, kinyilvánítja a Szentháromságos hatalmat és felkéri az Egyházat a Földön, hogy vegyen részt a Szentháromságos hatalomban. Így a földi Egyházhoz és emberiséghez fordul, megjelölve nekik az egyetemes Egyházat, vagyis az Egyházat, ami minden Krisztusban hívőé az egész univerzumban. Szent Mihály felszólítja az Egyházat, hogy egyesüljön az egész univerzum Egyházával. Olvassuk.

Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i üzenetete: “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy beteljesítsem” (Mt 5:17) [1]

” Egyház a Földön, köszöntelek benneteket Isten szent népe, kik hisztek a Szentháromságos Istenben, elfogadjátok és életetekkel tanúsítjátok az Úr Jézust. Különösen az Isten által kiválasztott Ferenc pápához fordulok, hogy pásztora legyen a keresztények sokaságának. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 53. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 52. rész

  1. február 27.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Tovább folytatjuk olvasásunkat a 335. oldalon, A pápa többszöri felszólítása, az Egyház és az emberiség a Földön” cím alatt. Ezt olvassuk: “2013. március 1-jén, majd március 17-én, [1]  XVI. Benedek pápa lemondása és az új pápa Ferenc megválasztásának következményeként, Szent Mihály arkangyal egy újabb felszólítást küldött a földi Egyháznak.”  Gyakran összekeverjük a hivatalos Egyházat az Egyházzal. Mi mindannyian az Egyház tagjai vagyunk. Ezúttal Szent Mihály 2013. március 1-i üzenetének egy részét hallgatjuk meg és vállalnunk kell a felelősséget Szent Mihály hozzánk intézett szavaiért. Most, két évvel az üzenet után látjuk, hogy bizonyos események már megtörténtek, mely arra ösztönöznek, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk. Olvassuk.

Szent Mihály 2013. március 1-i 2013 üzenete “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta”

”Mi fog történni most a Katolikus Egyházban? Egy új szakasz indul el, az új pápa megválasztásával kezdődően. Ez az esemény lesz a vízválasztó az emberiség történetében, melyet sok más esemény is követni fog. Figyelembe véve mindezt, Isten a mai naptól elrendelte, hogy angyali seregemmel jelen legyek a Vatikánon belül. Ebben a feladatban az angyalok mellett elsősorban a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek fognak lelkiekben támogatni. Tulajdonképpen egy kemény és határozott ütközet játszódik le a jó és gonosz erők között, mert alapítása óta az Egyházban mindkettő jelen van. Isten elhatározta, hogy rendet tesz az Egyházakban, kezdve a Katolikus Egyházzal és a magukat keresztényeknek vallókkal, mely a keresztények többségét jelenti bolygótokon. Az imádság és a Katolikus Egyház működése nagyon fontos emberiségeteknek. A következő szavak ebben a különös időben a Katolikus Egyházhoz címezettek, de természetesen minden kereszténynek valló közösségre is vonatkozik. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 52. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Időnk eseményei – A 2013-as év és a Szentháromság hatása – A hívő testvérek elindulnak küldetésükre 51. rész

  1. február 24.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

A legutóbb Isten különleges eszközökön keresztüli munkálkodásáról beszéltünk. Ezúttal a Szentháromság hatalmának hatásáról fogunk beszélni, és megpróbáljuk megérteni, hogyan működik és hová kell történelmileg elhelyezni Isten Szentháromságos hatalmát, miután a földi Egyházat már oly sokszor felkérték.  Megjegyzéseinkkel megpróbálunk segíteni néhány résznél.

A 2013 –as év és a Szentháromságos hatalom  (333. oldal)

A 2012 végén az univerzumban a helyzet a következő volt:

1) A földi Egyház nem fogadta el Isten kérését, hogy jelentse be az élet létezését az univerzumban, az államfők sem tették meg. Az emberiség nagyobb részét tehát félretájékoztatták. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Időnk eseményei – A 2013-as év és a Szentháromság hatása – A hívő testvérek elindulnak küldetésükre 51. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Időnk eseményei – Rövid időrendi áttekintés/A 2012–es év döntő választása 50. rész

  1. február 20.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Az “Univerzum és lakói” c. könyv lényegre törően mutatja be az univerzum történelmét és legfontosabb eseményeit. Az utolsó rész a harmadik évezredbe való lépésről szólt. Megismertük a rendkívüli és fenséges eszközöket, hogy az újraegyesülés Krisztusban megállíthatatlanul folytatódhasson. Amikor Isten gondolkodik, cselekszik, amit mond, megvalósít.

Ma Isten különleges eszközeinek cselekedeteiről fogunk beszélni az univerzumban. Tényeket említünk, melyeknek személyesen lehettünk tanúi. Megpróbáljuk elmagyarázni ezeket a tényeket a könyv végéig.

Korunk eseményei – Rövid időrendi áttekintés  (330. oldal)

2005-ben II János Pál mindenképpen be akarta jelenteni az élet létezését az univerzumban, azonban meghalt mielőtt ezt megvalósíthatta volna. Habár, időközben a három rendkívüli eszköz küldetése már megkezdődött. Néhány fontos esemény történt 2009-2012-ig, gyorsan nézzük át ezeket. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Időnk eseményei – Rövid időrendi áttekintés/A 2012–es év döntő választása 50. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – Isten fenséges eszközei – 49. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Nagyon fontos számunkra, hogy visszautaljunk az előző fejezetre, mely ezekkel a szavakkal ért véget: ”Isten várt a földi Egyházra, hogy kész legyen bejelenteni az univerzum összes emberének, Jézus Krisztus üdvösségét.  Sok féle képen hívta és továbbra is ezt teszi, de az Egyház nem hallja, vagy úgy tesz, mintha nem hallaná. A rendkívüli eszközök elvégzik azt, amit az Egyháznak a Földön el kellett volna végeznie. Ezek az eszközök fogják össze mindazokat, akiket Isten hív, többek között a Földön is, hogy egy néppé tegye a sok népet, vagyis az Ő népévé.” Majd hozzáteszi: ”Eljött az idő, amikor ezek a szavak valóra váljanak, és minden embernek, aki az univerzumban él, tudnia kell, hogy ő Isten gyermeke Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy ez megtörténjen, mert Isten így határozott.” Talán észrevettétek a lényeget ebben a mondatban: Isten várja, hogy csatlakozzatok az eszközökhöz az Isten hívására válaszolóknak; ma két fenséges eszközt fogunk bemutatni, nélkülük Isten terve nem valósulhat meg, ha nem léptek közösségre velük és általuk, nem csatlakozhattok Isten tervéhez.

Az “Univerzum és lakói” c. könyvben kevés szó esik, – csak pár sor -, a fenséges eszközökről, a Boldogságos Szűz Máriáról és Szent Józsefről. Ezért a fenséges eszközök lényeges pontjait kiemeltük, ahogy már több alkalommal beszéltünk a Boldogságos Szűz Máriáról és Szent Józsefről, és még Isten is többször beszélt róluk. Jó olvasást.

Isten fenséges eszközei (329. o.)

Ők a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, kik nagy gonddal figyelik Isten népét és az időszak három különleges eszközét. Az anyaságukkal és atyáskodásukkal gondoskodnak az egész emberiségért az univerzumban. Az ima, Szűz Mária és Szent József közbenjárása elengedhetetlen Isten terveinek megvalósításában. Most jobban kellene imádkoznotok és egyesülnetek velük, mint valaha.

Túl keveset beszélünk a Szűzanyáról. Szűz Mária egy rejtély, és csak úgy érthetjük meg, ha a Szentlélekbe merítkezünk. Azonban nagyon hasznos, hogy az új emberek megértsék Máriát az Ő szerepében, mint az emberiség társ-megváltója, ahonnan anyasága származik. Ezért Isten nekünk adja Őt, mint Anyát és mint a legkiválóbb tagját az Egyháznak. Jézus ezt mondja:

“Amikor meghaltam a kereszten, nem volt senki körülöttem kivéve Anyám, aki egyesült áldozatomban. A nők és az apostolok bizonyára szerettek engem, de nem értették, ami a szemük előtt történt. Ők még nem kapták meg a Szentlélek kenetét, hogy teljesen megérthessék, mit jelent valakinek feláldoznia magát az Atyának és egységben lenni velem. Később meg fogják érteni.

Azonban, Anyám fel volt készülve erre, ennek így kellett lennie, mert nem halhattam meg egyedül a kereszten. Egyesítenem kellett áldozatomban mindazokat, akik átadták magukat nekem az évszázadok során. Mária volt az első emberi lény az univerzumban, aki tökéletesen egyesült áldozatomban a kereszten, és aki végig részt vett feltámadásomban. Anyám volt az első élőlény, aki megtestesítette a húsvéti bárányt. A többiek csatlakoztak hozzá, általa és utána. A többi bolygó Istenhhű emberiségei a kezdetektől fogva elkísértek imájukkal földi utamon és keresztáldozatom pillanatban egyesültek Máriával. Anyám volt az, aki megnyitotta az utat és a tökéletesen egyesült velem a kereszten és azon túl az örökkévalóságig. […] Anyámban, mindenki más előtt, Húsvéti utam a halálból az életre, megtestesült és láthatóvá vált. Jelenléte az apostolok között alapvető volt: miután megkapták a Szentlelket, az apostolok és a tanítványok mindent megértettek, de csak Mária által léptek be teljesen áldozatomba és egyesültek velem.” [1].

Isten tervében Szent József nagyon különleges módon egyesült a Boldogságos Szűz Máriával. Az Egyház Szent Józsefre, mint gyám hivatkozik, vagyis ő az, aki Isten életét őrzi az Egyházban, ugyanúgy, ahogy védte Jézust és Máriát. Jézus megerősíti: “És ne feledkezzünk meg buzgó szívvel Szent Józsefről, nevelőapámról a Földön, legfőképpen az igazról. Soha, senki nem volt olyan igaz, mint ő; az ő igazságossága sok másét felülmúlta, és lelke ereje hatalmas. Utazásotokon Mária és József az Anyátok és Apátok, mint ahogy nekem voltak, rájuk akarlak bízni benneteket.” [1].

Szent József elfogadta Isten tervét Máriában, így résztvevővé vált házastársa szeplőtelenségében. Ő mindannyiunk számára egy példa. Szent József egyik üzenetében elmagyarázta, hogy a szűzi csend által az ember belép a Szentháromságos misztériumba. Egy fejezetet idézünk ebből az üzenetből; Szent József mondja:

“Szeretnék megemlíteni nektek az ellenség ellen egy nagyon erős fegyvert, ez a bennetek lévő szűzi csend. Csend és a szüzesség mindig kéz a kézben jár, mert senki sem tud valódi csendet elérni, ha nincs belső tisztasága; Ahhoz azonban, hogy makulátlanok legyünk, belső csendre van szükség.

Milyen csend? Természetesen nem olyan csend, ami a hang hiánya, hanem a szűzi csend.

Csend uralkodott, amikor Isten teremtette a világot, az Ige csendben jött le Máriához. A legszentebb Szentháromság csendben munkálkodik, ami a Három Személy teljessége és élő kapcsolata a Szentháromságban. Csend uralkodott a názáreti házában, mert mindenki figyelt a másikra, és Istent hallotta a másikban.

A csend egy nagyon erős gát a gonosz erővel szemben. Teljesen bevezet a Szentháromság életébe; egy védőgátat képez a lélek és a test körül.

A csend elmerít a Szentháromságos örvénybe. Hogy jól megértsétek: a Szentháromság örvénye vonzódik hozzátok és mindenhez, ami a tiétek. Vonz és átalakít. A jót még jobbá és erősebbé alakítja, míg elpusztítja a gonoszt. Sőt, a gonosz nem tud ellenállni, hanem elpusztul az örvényben.

Meg kell tanulni kimerni mindent ebből az örvényből: minden jót és rosszat, ami bennetek van, a lelketekben és a testben egyaránt. Minden jó átáramlik rajtatok, de minden gonosz is, ami megérint. Hajítsátok mind az örvénybe, hogy megerősítsen vagy elpusztítsa azt. [2]

Egy másik üzenetében Szent József így magyarázza: “Ki igazán a szűziességet választja, a végsőkig kitart mellette. Nem volt szexuális érdeklődésem Máriával kapcsolatban, meg sem fordult a fejemben; Isten sem tervezte, nem is akarta és nem lett volna semmi értelme Isten tervében. Megkaptam a kegyelmet, hogy minden kísértést legyőzzek, mert Isten mindig megadja a szükséges kegyelmet, hogy elvégezhessük munkáját. Sőt, a menyasszonyom sem volt olyan, mint a többi: az Ő kegyelme olyan makulátlan volt, hogy semmi piszok sem lehetett a közelében. A tisztaság, ami belőle áradt csak Jézushoz volt hasonlítható. Amikor Máriát és a kis Jézust együtt megfigyeltem, éreztem a végtelen tisztaságot ami áradt belőlük; tökéletesek voltak, a bűn legcsekélyebb árnyéka sem volt bennük; teljesen elmerültek Istenben. Lelkemet eltöltötte ez a tökéletesség; így én is elértem a szeplőtelenséget a szentséghez vezető út eredményeként, de a rendkívüli kegyelem által is, melyet elnyelt az én különleges egyesülésem Jézussal és Máriával.” [3]

Isten minden eszköze, az angyalok, szentek és az igazak ebben az időszakban részt vesznek minden újraegyesülésében Krisztusban. Hatásuk megerősített, hogy hatékony legyen az egész univerzumban. Minden ember Istenben éri el saját identitása megvalósítását küldetésében. A Misztikus Testben, minden kapcsolat a személyek közötti tökéletesített harmónia. A Szűzanya és Szent József házastársak Krisztusban és misztikusan egyesültek Hozzá. A házastársi egységük Krisztusban mostanában különösen aktív, amelyben a Szentháromságos hatás erős.  Apaságuk és anyaságuk Istenben, segíthet Isten minden fián és leányán az univerzumban. Ebben az értelemben a Szeplőtelen Szűz Mária Szívének győzelmét várjuk. Ezért jó, mindig a Boldogságos Szűz Máriát és Szent Józsefet hívni, hogy a férfi és nő közössége Istenben legyen és érje el a tökéletességet.

Ez után a fejezet után nem sokat tudok mondani, mert a szöveg nagyon egyszerű, és elmagyarázza, hogy az Egyház mindenkor mit jelentett be és azt, hogyan tudunk belépni a Szentháromságba és részt venni munkálkodásában. Elmagyarázza, hogyan folytathatjuk utunkat az új teremtés felé. Ma két fenséges eszközt mutattunk be: Anyát és Apát, lelki szinten. Ez Isten akarata; senki nem tudja átalakítani az életet, kivéve az Anyát és az Atyát. Ez Isten parancsa.

Néhány gondolatot, hozzáteszek, az első: a Szűzanya az első és egyetlen teremtmény, aki tökéletesen egyesült Krisztus áldozatával. Az áldozaton túl látott, előkészítette az utat mind az apostoloknak, mind nekünk erre az időre. Szeplőtelen Szíve által Jézus felé közeledhetünk, ha készek vagyunk rá. Minden gyermeknek át kell jutnia az Ő Szívén, az Anyán, az új Éván, egyesülve Ádámmal, az új Ádámmal. Ez az, amit az Egyház tanít, de a tanítás nem elég – válaszra is szükség van, meg kell testesíteni. Nem fantasztikus programokat mutattunk be nektek, tapasztalatokat UFO-król, hanem elviszünk Jézus Szívébe, az univerzum Megváltójának lábához, akinek az egész univerzumot alá kell vetni, hogy Isten elé kerüljünk a tiszta Lélek törvényein belül; nincs más út.

Ugyanúgy ahogy a Boldogságos Szűz Mária nagyon fontos, úgy Szent József is az. Szent József talán hozzánk emberekhez még közelebb is van, mert Mária a fogantatás pillanatától szeplőtelen volt. Szent József, Mária szeplőtlenségének elfogadásával vált szeplőtelenné, és Isten tervével Máriában. Ő egy példa számunkra. Nem mondok többet erről a szövegről. Gondolkodjatok el ezen, hogy megvilágosítson titeket. Azonban szeretnék Szent József tapasztalatainál maradni, amikor azt mondta: ”A tisztaság, ami belőle áradt csak Jézushoz volt hasonlítható. Amikor Máriát és a kis Jézust együtt megfigyeltem, éreztem a végtelen tisztaságot, ami áradt belőlük; tökéletesek voltak, a bűn legcsekélyebb árnyéka sem volt bennük; teljesen elmerültek Istenben. Lelkemet eltöltötte ez a tökéletesség; ezért én is elértem a szeplőtelenséget a szentséghez vezető út eredményeként, de a rendkívüli kegyelem által is, melyet elnyelt az én különleges egyesülésem Jézussal és Máriával.”

Egy konkrét valóságba viszlek el titeket, mely köztünk van.  Mindannyian tudjátok, hogy a Szűzanya továbbra is megjelenik Medjugorjében. Sokaknak ez egy rejtély, miért jelenik meg olyan hosszú ideje, minden nap, és senki sem tudja, mikor szűnnek meg a jelenések. Ő azt közölte velünk, hogy a jelenések az egész univerzumot fogja újraegyesíteni Krisztusban. Válaszoltunk a jelenlétére? Befogadtuk, mint ahogy Szent József tette? Hol álltunk meg? A mi földi igényeinknél, vitáinkban, magunkat bölcsebbnek gondolván, mint Isten Anyja, bölcsebbnek, mint Isten? Olyan kérdéseket felvetni, hogyan engedheti meg ezt vagy azt, miért jelent meg ennek a személynek? Saját botrányainkat megindokoljuk mások képességének korlátaira rámutatva, miközben mi éppen olyan korlátozottak vagyunk, mint ők.  Válaszolt az Egyház? Letérdelt az Egyház Isten előtt és kimondta, hogy “köszönöm”? Nem válaszolok erre. Remélem, képesek lesztek megadni válaszotokat.

Felajánlottam az életem már, amióta a Szűzanya jelenéseire Isten Fényében sor került, és köszönet mindazoknak, akik felajánlották magukat velem együtt. Amit adtunk nektek az a sok igaz felajánlásnak a gyümölcse. A Medjugorjében, általatok is hallott szavakkal szeretném befejezni, melyeket a Szentháromságos Lélek is megerősített: ”Mindenkinek fel kellett volna ajánlania életét Istennek Anyja kezén keresztül, de nem abban az értelemben, ahogy az ember gondolja, hogy elfogadjuk a vallásos életet, hanem engedelmesen a Szűzanya kezébe átadva, Istent az első helyre helyezve minden más jó és vonzalom fölé.” [4] Ennek az új hozzáállásnak eredményeként nagy dolgokat látnánk, majd folytatja: A Szűzanya néhány titkot bízott volna a látnokokra, melyeket megfelelő időben és megfelelő módon tártak volna fel, amit maga magyarázott volna meg a híveknek, ahogy útjukon haladnak. Közben Isten elküldte volna az angyalokat és a Hozzá hűséges testvéreket az univerzumból, hogy meglátogassák a medjugorjei egyházközösséget és tevékenységükkel fizikai és spirituális szinten támogassák a Szűzanya tanításait. Medjugorje példátlan helyszíne lehetett volna Krisztus Misztikus Testének megéneklésére a Földön.”  Valóra vált ez? Akarjuk, hogy megvalósuljon bennünk, az Isten által hívott emberekben, hogy csatlakozzanak tervéhez a Szűzanya Szeplőtelen Szívén, Szent Józsefen és a rendkívüli eszközökön keresztül? A Szentlélek megerősíti számunkra, hogy ez a program megállíthatatlan, és be fog teljesülni.

Holnap kezdődik a nagyböjt. Mi a nagyböjt programja? Sem az összes jámborság és kapott javaslat nem vezet a belső feltámadáshoz vagy a kozmikus Pünkösdöz, ha nem követjük a Szeplőtelen Anya útját, aki Krisztussal egyesült. Ezért kérlek titeket, hogy őszinte felajánlással válaszoljatok az Áldott Szűzanyának, hogy ezen az úton haladjatok, és egyesüljetek a Feltámadt Krisztussal, hogy ismét felemelkedhessen bennetek és megtapasztaljátok ugyanazt a győzelmet, amit az apostolok. Követni fogunk imádságunkban; több magyarázatot adva, beszélgetni fogunk ismét, várjuk a megtett lépéseket, és az embereket, hogy egyre inkább közösségre lépjenek, és elinduljanak a cél felé.

Megáldalak benneteket. Kapjátok meg a Fényt ezekben a zavaros, gyűlöletes és bizonytalan időkben. Ezeket az időket már bejelentették. Számotokra ezek jelek lehetnek, hogy mi fog történni, itt az idő a választásra: Jézus Krisztussal vagy Luciferrel. Ez az időszak készít fel minket a választásra. Megáldalak titeket. Tudjatok kihasználni minden alkalmat, minden megpróbáltatást és minden eredményt, hogy Jézus Krisztust választhassátok. A Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője, segíthet nektek. A tanúvallomások szerint írtam könyvemet “A Miasszonyunk él Medjugorjében”. [5] Kívánom, hogy tapasztaljátok meg Őt, ahogy Szent József, köztetek él, és érezzétek a Belőle áradó életet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Jézus üzenete 2008. március 22 -én, melynek címe: “A Boldogságos Szűz Mária, társ- megváltója az emberiségnek” megjelent 2010. február 2-án, http://towardsthenewcreation.com a honlapon

[2]  “Túl a Nagy Sorompón”, 220. oldal

[3]  Szent József 2014. március üzenete: “Maradj egyesülve Istennel”, megjelent 2014. március 31-én, a  http://towardsthenewcreation.com a honlapon

[4]  “Az univerzum és lakói”, 294. oldal.

[5]   Kiadó Edizioni Luci dell’Esodo

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A rendkívüli eszközök, nem tartozékok 48. rész

2015. február 13.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Ma “A rendkívüli eszközök, nem tartozékok” fejezettel fogunk foglalkozni. A 262. oldalon a Szentháromságos Lélek elmagyarázta, ahogy az Egyház beszél “a magán kinyilatkoztatásokról”, melyeknek a hívek nem kötelesek eleget tenni, mintha Isten ezeket valakinek kedvtelésből vagy szívességből tenné. Isten semmit sem tesz magán úton, Ő teljesen odaadta magát nektek. Amikor Isten beszél, mindenkihez beszél, az egész emberiséghez. Az igaz, hogy Jézus Krisztusban már minden feltárult, de nem mindent értettek meg.  Pont Isten ne avatkozna közbe segítve népét, hogy jobban megértsék tanításait? Olvassuk figyelmesen, amit a Szentháromságos Lélek mond.

 

A rendkívüli eszközök nem tartozékok (326. oldal)

Szent Mihály Isten parancsára, 2010. szeptember 10-i üzenetében feltárta a Központi Nucleus létezését és munkáját a földi emberiségnek. [1]  Jelezte a szükséges lépéseket, a Krisztusban való újraegyesülés tervének csatlakozásához. Isten cselekedete kezdetén bejelentette: az emberek megtisztításához Isten igaz gyermekeit határozottan elkülöníti mindazoktól, akik azt állítják, hogy szolgálni akarják Istent, de önzők, ambiciózusak, ravaszak és még nem teljesen döntöttek Isten mellett. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A rendkívüli eszközök, nem tartozékok 48. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Istenhű testvérek és nővérek 47. rész

2015. február 10.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma este a harmadik rendkívüli eszközről fogunk beszélni: a testvérekről és nővérekről, akik a teremtés kezdete óta hűségesek maradtak Istenhez és nem követtek el eredendő bűnt. Ma nem olvasunk “Az univerzum és lakói” című könyvből, mert ott a testvérek és nővérek bemutatása rövid; inkább ”Az emberiség döntő választása” című könyvből. [1] Nagyon fontos számunkra, hogy elmélyedjünk ebben a kérdésben, mert senki, még a hivatalos Egyház sem adott tájékoztatást a létezésükről, annak ellenére sem, hogy az Egyház kezdetekor, azaz Pünkösd után, ezek a testvérek meglátogatták az Egyházat. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Istenhű testvérek és nővérek 47. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Angyalok 46. rész

2015. február 6.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Ma este az angyalokról fogunk beszélni, akik a második rendkívüli eszközök és Isten adott nekünk. Az angyalok és Isten emberei hagyományos eszközök voltak, de most az angyalok különleges eszközök lettek, mert kivételes időben vagyunk, melyben az egész univerzumnak és mindennek újra kell egyesülnie Krisztusban. Nagyon sokan nem hisznek az angyalokban; sokan azt gondolják vándorló lények, akik oda mennek, ahová akarnak. A modern művészetben, mint valami fantázia jelenik meg. Nem tudjuk megvitatni részleteiben ezt a kérdést, maradva a rendkívüli eszközök témájánál a lényeges szempontokat emeltünk ki. Jó olvasást.

 

Az Angyalok (324. oldal)

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Angyalok 46. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – A Központi Nucleus – 45. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Az utolsó részében említettük: Isten úgy határozott, nem vár tovább a Föld válaszára.”  Láthatjuk, hogy ezután az Úr cselekedetei fordulatot hoztak. Milyen változást jelent ez? Elmondtuk, hogy a XX. Században Isten nagy kegyelmeket adott kezdve a Szűzanya jelenéseivel Fatimában, az Isteni Irgalmasságot, a hívő testvérek látogatásait XII. Pius és XXIII. János pápáknál és Isten eltökéltségét, hogy az Egyház jelentse be az élet létezését az univerzumban, valamint az alsó univerzum felkészítését az evangelizációra, hiszen az volt a feladata, hogy tanúságot tegyen a világ Megváltójáról.

A hivatalos Egyház nem adott megfelelő válaszokat. Ahogy hallottuk az elmúlt fejezetben, még a lelkek és a közösségek, – akik nagy kegyelmeket kaptak, kezdve a Szűzanya jelenéseivel Medjugorjéban – sem válaszoltak egy erős nucleus megalapításával a Földön. Őket is nagyban visszatartották az Egyház képviselői, vagyis a papok. Az Egyház nem tájékoztatta a keresztényeket; senki sem adott a Földön az embereknek világos magyarázatot a helyzetről. Habár egyéb események következnek, ahogy Isten folytatja tervét, de a földi emberiség erre nem készült fel. Jézus Krisztus a központi alakja a bekövetkezendő eseményeknek, Ő az, aki az egész univerzumban egyértelmű keretet ad az eseményeknek. De az emberek nem készültek fel az egész univerzumban minden újraegyesítésére  Krisztusban. Ahogy hallottuk, a Zsinat után Isten felgyorsította programjának megvalósítását és nem fog leállni. Ezért ettől kezdve a könyv végéig Isten cselekedeteiről fogunk hallani, mely fordulópontot jelez, és felgyorsítja tervei sorát. Figyeljetek. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – A Központi Nucleus – 45. rész Tovább olvasása

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által