A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer reakciója és az Illuminátusok A Balkán háború 39. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Szeretettel várunk titeket és reméljük, miközben olvastok a Szentlélek mellettetek lesz, elmagyaráz minden szót szíveteknek, és mindent, amit érzékeltek. Mi továbbra is a Szűzanya, a mi Béke Királynőnk medjugorjei jelenéseiről fogunk beszélni. Mielőtt elolvassátok ezt a történetet, szeretnék megtanítani nektek valamit, amit sokan figyelmen kívül hagynak. Amikor megkapjuk a kegyelmet, különösen a nagy kegyelmet, és amikor a Szűzanya jelenésekor megérint ez a kegyelem, akkor elfelejtjük, hogy a kegyelem olyan, mint a tavasz: bájos, de ez a varázs nem tart soká. Miért? Mert akkor szabadon választhatjátok Istent és haladtok, vagy megálltok azon a szinten, ahol a kegyelem ért, azaz, amikor túlélésünkért elfogadjuk a Földön, vigasztalásként. Ahogy az evangélium magyarázza, gyengeségeinken keresztül az ellenség betör és ellopja a kegyelmet vagy árt és nem fog bőséges gyümölcsöt teremni [1]. A történet, amit olvastok tökéletesen mutatja, hogyan próbál beszivárogni a sátán az összes eszközbe. Senkit sem kímél, egyetlen csoportot, közösséget vagy szolgálatot az Egyházon belül. Olvassuk.

A fejezet a 298. oldalon található.

Lucifer és az Illuminátusok reakciója – A Balkán háború

Az első jelenésektől kezdve a Szűzanya figyelmeztette gyermekeit Medjugorjében az ördög mesterkedéséről és kísérleteiről, hogy Isten tervét megszerezze. A Szűzanya mindenkit imádkozásra és áldozat vállalásra kért, hogy ezt megakadályozza.
Isten minden terve része egy nagyobb tervnek, az emberek üdvössége Jézus Krisztus által. Isten üdvözítő tervén belül más terveket is kifejlesztett, amelyek megvalósítása hozzájárul az üdvösség tervének teljességéhez. Néhány terv ezek között rendkívüli, mert magába foglalja az egész emberiséget, különösen a hívő embereket. A Mária-jelenések pontosan ilyen rendkívüli tervek, Isten úgy gondolta, hogy felrázza az emberiséget, és felpezsdíti az Egyházat.
A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer reakciója és az Illuminátusok A Balkán háború 39. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Szűzanya jelenései Međjugorje-ben 38. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Kedves olvasók,

Szeretettel üdvözölünk titeket és folytatjuk történetünket. Az elmúlt epizódokban két ragyogó pápát mutattunk be, akik egy keskeny, de verőfényes ajtót képviseltek, melyen keresztül Isten hatékonyan működhetett, hogy az Egyházat előre vezethessék, – valamint mindannyiunkat, ha mi is átmegyünk ezen a keskeny ajtón. Megértettétek, hogy ez a keskeny ajtó Isten és a Szűzanya szeretete; mindkét pápa a Boldogságos Szűz Máriának szentelte önmagát. Ezért, nem kezdhetjük elbeszélésünket anélkül, hogy ki ne emeljük, ami már elhangzott, és amit mondani fogunk a mai nagy eseményről. Úgy kell elfogadnunk azokat, ahogy azt II János Pál tette. Részese volt ennek a nagy eseménynek, és az Egyház rajta keresztül nyílt meg ennek a csodálatos valóságnak. Bevezetésül idézzük Szent Pált, a Filippieknek írt levéléből, 2. fejezet 5 – 11: “Ugyanazt azt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más nép fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy „Jézus Krisztus az Úr!” Az Atyaisten dicsőségére.” A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Szűzanya jelenései Međjugorje-ben 38. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – II. János Pál pápával a harmadik évezred felé – A lengyel pápa/Totus Tuus/ Oroszország megszentelésének kudarca/ Merénylet a pápa ellen 37. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Az előző epizódban történelmünk egyik óriásáról Szent II. János Pál pápáról már beszéltünk. Folytatjuk, de nem csak ma este. Isten szemében ezt a fontos embert fogadták el, akinek fel kellett készítenie az Egyházat a harmadik évezredre, majd elindítani azt. Nem kronológiai sorrendben fogunk beszélni a korábbi és a harmadik évezred eseményeiről. Ez a könyv arról szól, amit Isten a Földre és az egész univerzumba hozott. II. János Pál pápán keresztül Isten kegyelmet adott az Egyháznak, hogy az egész világegyetemben a Krisztusban való egyesülést összehangolja. Megnyitotta az utat az egyetemes Egyházhoz, és ahogy látni fogjuk a továbbiakban, Isten az új emberekkel folytatja, akik egyesültek az Ő különleges- valamint az általános és a fenséges eszközeivel, és nem fogja abba hagyni, amíg Isten népét nem vezeti a Krisztusban való egyesülésig, következésképpen, az új teremtésbe. Olvassuk.

A fejezet a 288. oldalon található.

II. János Pállal a harmadik évezred felé – A lengyel pápa

A lengyel nép különösen kedves Istennek. Tény, hogy Isten minden népet preferenciák nélkül szeret az univerzumban, mert mindennek Ő az Atyja. Azonban a Föld, az a bolygó, ahol Jézus megtestesült, és ahol a sátáni jelenlét erősebb. Isten kiválasztott néhány népet, kiket azzal a küldetéssel bízott meg ebben a korban, hogy megőrizzék a hitet, a reményt és a szeretetet Jézus Krisztusért. Ezek a népek arra hivatottak, hogy kovászai legyenek a keresztény életszentségnek nemcsak az Egyházban, hanem a kontinensen, és az egész Földön. Ők Isten szeretett népei, azonban az isteni előszeretet mindig együtt jár a hűséggel, tisztasággal és felelősséggel. Ezért ezek a népek nagy szenvedéseken mentek keresztül és nagy szenteket adtak. Ez a három, a horvát, az olasz és a lengyel nép. Ma minden eddiginél jobban gyengül a keresztény hit sok nép között, de ez a három nemzet hivatott, hogy a kereszténység hiteles értékeit élje- és mentse meg. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – II. János Pál pápával a harmadik évezred felé – A lengyel pápa/Totus Tuus/ Oroszország megszentelésének kudarca/ Merénylet a pápa ellen 37. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói I. János Pál pápa harminchárom napja – 36. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ismét visszatérünk vezérvonalunkhoz és folytatjuk utunkat. Elmondtuk, hogy az említett események után, Isten más úton közelítette meg az egész univerzum Krisztusban való egyesülését. Isten, hűséges emberei szívében kezdett el hatni. Milyen munkálkodás ez a lélek mélységében? Most megismerhetitek a sokak által szeretetett I. János Pál pápát.

A fejezet a 287. oldalon található.

 

I. János Pál pápa harminchárom napja 

1978-ban VI. Pál pápa meghalt. I. János Pál pápát választották meg, de pápasága az egyik legrövidebb volt az Egyház történelemében. Egy szegény családból származó intelligens ember volt, szilárd hittel. Mivel mélyreható, szelíd, alázatos és a szerények barátja volt, képes volt közvetíteni Isten mosolyát a világ felé. Mint egy felvillanó fény volt Isten népének, akik szeretettel emlékeznek rá. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói I. János Pál pápa harminchárom napja – 36. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer és az Illuminátusok manőverei – az 1966-os év 35. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Szeretnénk továbbra is folytatni gondolatainkat. A fejezet bevezetőjében szeretnék kiemelni egy törvényt, mely az egész univerzumra vonatkozik: a Szentlélek törvénye. Amikor egy egyén, egy csoport, egy közösség vagy nép visszautasítja az Isten által adott kegyelmet, akkor űrt hagy, egy üres teret, ahová a Sátán belép és cselekszik. Ez Isten igazságossága és részéről a szabadság tiszteletben tartása. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt a két szempontot: az isteni igazság tiszteletben tartja választásainkat. elolvasásakor és a következő elmélkedésnél, meg fogjuk érteni mit is kell tennünk.

A fejezet a 281. oldalon található.

 

Lucifer és az Illuminátusok manőverei –  az 1966-os év    

Míg az Egyház nehézségeken ment át, melyek a Zsinathoz vezettek, Lucifer és hű Illuminátusai azon gondolkoztak, hogyan szilárdíthatnák meg gyorsabban szövetségüket a lázadó bolygókkal az alsó univerzumban. Tudták, hogy a hívő testvérek nem hagyták magukat megtéveszteni, és a pápához fordultak Isten akarata szerint, Eisenhower, az Egyesült Államok elnökénél tett látogatás után. Valójában a találkozás közben a hívő testvérek megértették a jelenlévők valódi szándékait és akaratukat, hogy kihasználják őket. Lucifer és követői tudták, hogy az Egyház nem fogadta el a testvérek segítségét, és örültek. Egyben féltek attól, hogy a hívő emberiségek ismét megjelennek és a földi emberiséget Istenhez vonzzák. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer és az Illuminátusok manőverei – az 1966-os év 35. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet  – Az univerzum és lakói – A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása  – XXIII. János pápa és a II. Vatikáni Zsinat          34. rész


Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Remélem jól ünnepeltétek a karácsonyt, jól vagytok és Krisztusban eltelve, ahogy hallgatjátok ezeket a szavakat. Folytatjuk utunkat. Tudjuk jól értesült forrásokból, hogy mielőtt megnyitották a II. Vatikáni Zsinatot, az általános fogadáson 1961. április 5-én a zsúfolt Szent Péter téren a tömeg előtt XXIII. János pápa nyíltan kifejtette: “… néhány korábbi ismeretlen hang, mely hangok mindig a mennyből szálltak a Földre, a hangok, amelyek tükrözik a Mennyei Atya mindenhatóságát.”  Milyen hangokra gondolt? Talán megértitek a szövegen keresztül, melyet olvasni fogunk ma, a pápa nyíltsága sokkal nagyobb volt, mint a hivatalos történet, amit a Zsinat el akar mondani nekünk. Élvezzétek az olvasást.

A fejezet a 276. oldalon található.

XXIII. János és a II. Vatikáni Zsinat

XXIII. János pápának az volt a feladata, – aki 1958-ban választott utóda volt XII. Pius pápának, – hogy bejelentse a világnak 1960-ban a Szűzanya kérése szerint a harmadik Fatimai titkot, de ez több volt annál. Az új pápa kényes dokumentumokkal találta szemben magát, melyeket elődje hagyott hátra, az univerzum Istenhű testvéreivel és nővéreivel való találkozókról.

XXIII. János pápa a párbeszéd embere volt, aki hitte, hogy a pápa – a kollegialitás szellemében – nem hozhat fontos döntéseket az Egyház vezetőinek beleegyezése nélkül. Ezért tájékoztatta a Római Kúria legbefolyásosabb személyeit az elődjétől kapott dokumentumok tartalmáról, és Fatima harmadik titkáról. Ez egy végzetes hiba volt, amivel gyakorlatilag bezárta magát: a Kúrián az ellenzők, megmutatták azt minden szembenállónak. Következésképpen a pápa úgy döntött, nem közöl semmit, hogy ne legyen összetűzés és megosztottság az Egyházon belül. Az botrány lett volna a keresztények és az egész emberiség számára, akik már nagyon fáradtak voltak a háború következményeitől. A pápa 1960-ban nem hozta nyilvánosságra a harmadik Fatimai titkot, így ezt a feladatot utódaira hagyta; és nem szándékozott bármit is közzé tenni az univerzumban lévő életről. A történelem átírása – II. kötet  – Az univerzum és lakói – A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása  – XXIII. János pápa és a II. Vatikáni Zsinat          34. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet  – Az univerzum és lakói – A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása  – XII. Pius pápa   33. rész


Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma este egy nagyon fontos kérdést érintünk, majd folytatjuk gondolatainkat a következő találkozáskor. Az Úr azt akarta, hogy az apostolok rögtön küldetésük kezdetén kezdjék el az evangelizációt a világegyetemben. Szent Péter és Pál tanúja volt ennek, üzeneteikben beszéltek az univerzum hívő testvéreinek látogatásáról. Ezeket a “2012-es” könyvben [1] olvashatjátok, mely egy döntő év volt az emberiség számára. Azonban az apostolok idejében az emberek még nem voltak készek a küldetésre és Isten úgy döntött, hogy megvárja, míg megérik az idő és a nép kész lesz erre. Ez az igazság a misztikus élményeken keresztül is fokozatosan kiderült. Olvastuk, hogy a Szűzanya jelenésein Fatimában a hívő testvérek is jelen voltak. Ezúttal a szemtanúkról fogunk beszélni. Isten azt akarta, hogy az emberiség közelebb kerüljön Hozzá és elküldte a hívő testvéreket, hogy néhány politikussal és a pápával találkozzanak. A pápák szemtanúi voltak, találkoztak és üdvözölték a hívő testvéreket és nővéreket. Isten a földi embereknek nem adhat ennél többet, akik mindent maguk akarnak megtapasztalni, mivel nem hisznek a jelekben. Ha nem hisznek a kézzel fogható eseményekben, Isten nem tehet többet. Szóval, nézzük ezt a fejezetet.

A fejezet a 274. oldalon található.

A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása – XII. Pius pápa

Néhány évvel az Európai Unió születése előtt, az 1950-es évek elején egy rendkívül fontos esemény történt, melyről a Földön soha egyetlen intézmény sem beszélt hivatalosan. A Föld ismét veszélyben volt, annak ellenére, hogy az ellenségeskedés megszűnt és a népek szenvedései a második világháborúval véget értek. Franciaország és Németország nehezen békült és a hidegháború felállította a Nyugat-Európa – Egyesült Államok blokkot, Kelet-Európa ellen. Lucifer és követői már azon gondolkodtak, hogyan robbantsanak ki egy újabb konfliktust, amikor Isten újra elküldte a hívő testvéreket, hogy látogassanak el a Földre. A történelem átírása – II. kötet  – Az univerzum és lakói – A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása  – XII. Pius pápa   33. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – A hidegháború és Izrael állam/ Az Európai Unió születése (EU) 32. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Sok történelmi eseményt ismerünk, ahogy leírták és ránk hagyták, de sok esemény zajlik szemünk előtt is, melyeket követni tudunk. Sajnos, vannak mély titkok, melyeket nem érthetünk meg, és az események mögötti okokat sem. A titokzatos eseményekkel kapcsolatban az emberek közömbösek maradhatnak, vagy segítséget kérnek néhány szellemtől, akik elkötelezettek Lucifernek. Mi a helyzet a keresztényekkel? Ha nem kérik a Szentlélek beavatkozását, akkor továbbra is sötétben maradnak. Még Jézus is visszavonult, hogy helyet adjon a Szentléleknek. Most itt az ideje, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, kívánjuk jelenlétét és hatását bennünk, hogy megérthessük a jelen eseményeit.

Olvassuk a fejezetet a 260. oldalon.

A hidegháború és Izrael állam

A történelem azt mondja, hogy Hitlert és Mussolinit az úgynevezett szövetséges erők győzték le. Sokan azok közül, akik Hitler és Mussolini ellen harcoltak, komolyan azt hitték, hogy felszabadították az emberiséget a nagy gonosztól. Valójában, amikor az Illuminátusok megértették, hogy lehetetlen elérni az áhított új világrendet (New World Order), Hitlert és Mussolinit sorsukra hagyták és az angol-amerikai erők felé fordultak. Sztálint szembe állították velük, hogy a bolygón a harci szellemet ébren tartsák: Sztálin gyűlölte az angolokat és az amerikaiakat, és ez teljes mértékben kölcsönös volt. Ha szükséges lett volna, az Illuminátusok könnyedén elindíthatták volna a harmadik világháborút, csak hogy megvalósítsák az új világrendet. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – A hidegháború és Izrael állam/ Az Európai Unió születése (EU) 32. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Adolf Hitler és a zsidók kiirtása / Joszif Sztálin és Benito Mussolini / A Szűzanya jelenései Ghiaie di Bonate – ben 31. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Köszöntelek benneteket. Ma szeretném, ha mindnyájan Karácsonyra készülődnénk egy erővel, egy lélekkel és egy szívvel próbáljuk létünket felajánlani Jézus Krisztusnak, hogy megtestesüljön bennünk a Boldogságos Szűz Mária által.

Ma a 20. század más eseményeiről fogunk beszélni, követve a már említett események fonalát. Hallani fogtok különböző főszereplőkről és eseményekről, valamint a kegyelem és Lucifer hatásáról. Megtudhatjátok, hogyan reagáltunk erre, és az milyen következményekkel járt. Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el az eseményeken, és mondjatok igent Istennek, különben nem értitek meg, mit döntött Isten, ha nem figyeltek és nem fogadjátok el a kegyelmet.

Ezt a részt a 264. oldalon olvassuk.

Míg az emberiség a Földön elutasította az Isteni Irgalmasság nagy ajándékát, addig Lucifer “ajándékokat” készített az emberiség számára: Adolf Hitlert, Joszif Sztálint és Benito Mussolinit, ambiciózus, kegyetlen, korrupt és alávaló férfiak, a legrosszabbak közül valók, akiket az emberiség valaha is látott.


Adolf Hitler és a zsidók kiirtása

Kegyetlen karakterek gyakran lettek főszereplők történelmetekben, hasonlóan a démonokhoz, akik állandóan inspirálták és védték őket. Azonban ezek a személyek, akikről beszélni fogok, felülmúlt mindet. Ritkán koncentrálódott egy emberbe annyi gonoszság és megvetés Isten és embertársai felé.

Adolf Hitler aljas és depressziós ember volt, megszállottan vágyott a megváltásra és a hatalomra, hatalmas ambíciókkal elvakítva. Lucifernek és démonainak az ilyen emberek a kedvencei. Bármit megkapnak tőlük, amit csak akarnak. Hitler vérvonalán keresztül az egyik legerősebb zsidó származású Illuminátus családhoz tartozott. Apja titkos kapcsolatból született, nagyanyja és annak a családnak egy tagjától. Hitler tehát zsidó volt; természetesen ezt soha nem tárták fel hivatalosan. Mivel Hitler az Illuminátusokhoz tartozott, Lucifer elképzelései megvalósításhoz, hatalomvágya miatt választotta őt. A gonosz beteges emberek ambícióin keresztül képes behatolni és pusztítani. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Adolf Hitler és a zsidók kiirtása / Joszif Sztálin és Benito Mussolini / A Szűzanya jelenései Ghiaie di Bonate – ben 31. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Faustina Kowalska és az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatása 30. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

A Fatimai jelenések nagy kegyelme után, Isten adott még egy másik nagy ajándékot, hogy háborúkat és büntetéseket akadályozzon meg: az Isteni Irgalmasság kegyelmét. Tárjuk fel ezt a kegyelmet, hasson bennünk, hogy ismerjük fel korunk kegyelmeit.

Olvassuk a fejezetet a 260. oldalon.

Faustina Kowalska és az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatása

Az Úr egy fiatal, kifogástalan, lengyel vallásos asszonyban találta meg eszközét új művéhez: Maria Faustina Kowalska nővérben, ma Szent Faustina. Jézus, rajta keresztül sürgetve kérte a földi emberiséget, hogy vallják meg bűneiket és könyörögjenek az Isteni Irgalmassághoz. Egy hatásos imát diktált le neki, az úgynevezett Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amellyel Jézus szenvedései nevében Isten, az Atya irgalmasságáért könyöröghetünk, melyet Ő fájdalmas keresztútján viselt el. Nagy áldásokat ígért azoknak, akik buzgón és kitartással imádkozzák. Jézus behatóan beszélt a magasztos kegyelem értékéről, a gonosz által elnyomott emberiségért. Szembesített minden embert, népet a Földön a bűn valóságáról. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Faustina Kowalska és az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatása 30. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok (2. rész) 29. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Hallgassuk tovább a Szűzanya jelenéseinek a történetét Fatimában. Fontos, miként veszünk részt Isten kegyelméből, és reagáltunk-e erre a kegyelemre vagy sem, továbbá hogy az Egyház reagált-e. A mai történet új szempontokat mutat nekünk és szeretnénk, ha ezeket a szívünkbe zárnánk, megfontolnánk és válaszolnánk az Úrnak.

Folytassuk az olvasást a 255. oldalon:

A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok

Közvetlenül a Fatimai jelenések elött a spirituális dimenzióban egy fontos esemény történt, ami mindig megelőzi a valóságos eseményeket, ahogy korábban már említettük: Isten elküldte a hét nagy arkangyalt Szent Mihály vezetésével a pokol mélyére, ahol Szent Mihály bejelentette Lucifernek a Szűzanya közeli eljövetelét a Földre, és Isten erőteljes beavatkozásának kezdetét az egész alsó univerzum érdekében. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok (2. rész) 29. rész Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok 28. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Az utolsó alkalommal jeleztük, hogy ma a Boldogságos Szűz Mária Fatimában történt jelenéseiről fogunk beszélni. Egy részt fogunk olvasni ebből a fejezetből. Isten Anyjának Fatimai jelenései mellett el kell gondolkoznunk azon, mit jelent Ő nekünk, akit az Anyaszentegyház Anyának hív, és aki a legfontosabb tagja az Egyháznak. Mennyire kell fontosnak lennie az életünkben? A Szűzanya jelenések közelebb akarnak hozni Személyéhez és életéhez: Ő a Szentháromságban van és teljes életet él a maga dicsőségében.

Folytassuk az olvasást a 251. oldalon:

A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok

Isten egyik magasztos beavatkozása természetesen a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyjának jelenései. A kereszténység földi történetében az Úr gyakran elküldte saját Anyját, hogy megmentse és segítse népét. Jól ismertek a csodálatos gyógyulások a Mária szentélyeken, melyeket a jelenések helyszínein építettek. Ugyanakkor a Mária-jelenések célja nem csak gyógyulásokból, vagy más különleges kegyelmekből állnak, bármilyen fontosak is: a Szűzanya minden jelenése egy üzenetet hordoz az embereknek. Lehet meghívás a megtérésre, egy felhívás, amellyel az Isten Anyja figyelmezteti a híveket, óvakodjanak bizonyos rossztól és így tovább. Jelenéseiben a Szűzanya gyakran hagyott titkos üzeneteket a látnokoknak, egy részük a látnokoknak szólt, a többi az egész emberiségnek. A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok 28. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A 20. század és Isten beavatkozásai – Isten sokrétű kegyelme 27. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Köszöntelek, és arra kérlek benneteket, hogy figyelmesen hallgassátok a könyv utolsó száz oldalát, mert olyan történelmi eseményeket említ, melyek közvetlenül elvezetnek a korábbiakhoz, melyek irányítani fogják az eseményeket. Milyen történelmi események szerepelnek a könyvben? Szűz Mária jelenései Fatimában, Szűz Mária jelenése Ghiaie di Bonate-ban, az Irgalmas Szeretet Szent Faustina Kowalskán keresztül, Szent XXIII János és a Második Vatikáni Zsinat, Lucifer manőverei és az Illuminátusok 1966-ban, aztán a nagy II. János Pál pápa, akit szentté avattak és bevezetett minket a harmadik évezredbe. Itt találjuk Szűz Mária a Béke Királynőjének jelenéseit Medjugorje-ben, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik. A harmadik évezred elején Isten kinyilatkoztatta rendkívüli eszközeit, hogy egyesítse az egész univerzumot Krisztusban, és elmagyarázta tevékenységüket az egész univerzumban.

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A 20. század és Isten beavatkozásai – Isten sokrétű kegyelme 27. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A Föld megszentségtelenítése/A totális vírus/Az univerzum többi része 26. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma tovább folytatjuk a gondolkodást abban a témában, melyről legutóbb beszéltünk, hogy mélyebbre ássunk az Illuminátusok intézkedési variációiban, hogy elpusztítsák a természetet és az emberiséget a Földön.

A fejezet a 242. oldalon található:

A Föld megszentségtelenítése

Mindnyájan tisztában vagytok a Földön környezetszennyezés problémájával. Gyakran a nyereség utáni hajszával magyarázzák, továbbá államok és különböző multinacionális vállalatok felelőtlenül kihasználják a bolygó erőforrásait. Ez még nem minden: minden profit éhségnek a gyökere az egoizmus, Lucifer az önzés eszközét használja fel. Az emberiség önzését kihasználva Lucifer sikerrel erőlteti rátok akaratát, hogy megsemmisítsen titeket.

Lucifer kezdetektől fogva könyörtelenül gyűlölte a teremtést.  Először, mert ez Isten műve, amit gyűlöl. Másodszor, mert a természet olyan, mint egy nagy könyv, melyben az ember Isten csodáit tudja olvasni, és ez veszélyes számára. Végül, a természetet sújtva, közvetve sújtja az embert is, akit gyűlöl, mert Isten gyermeke. Sajnos, az ember nem érti, milyen fokú utálatot táplál az ördög ellene. Őseiteket Lucifer elcsábította, összezavarta a rosszat jóval, és így nem értették meg. Az emberek még ma sem értik meg, részben tagadva az ördög létét, részben imádva őt, részben nem tudják, hogyan lehet legyőzni őt, mert nem is ennek megfelelően tájékoztatták a papok. Ami azt illeti, az ördög gyűlöl titeket és mindent megtesz, hogy bajba keverjen, még ha nem is vagytok tisztában ezzel. Az egyik legfinomabb módja ennek, hogy megváltoztatja környezeteteket, fejre állítva a természet törvényeit, hogy szenvedést és a nyomorúságot hozzon. Ahogy ebben az időben nagyon jól láthatjátok, a teremtés szenved és néma sikolyát szándékosan figyelmen kívül hagyják a vezetők, akik az Illuminátusok alárendeltjei. Az utóbbiaknak természetesen nem áll szándékában, hogy bármi jót tegyenek értetek, ellenkezőleg, gyűlölnek titeket. Lucifer az apjuk és azt teszik, amit tőle látnak. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A Föld megszentségtelenítése/A totális vírus/Az univerzum többi része 26. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 25. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Szeretettel köszöntünk titeket folytatva gondolatainkat. A Fény Szövetségének céljaival és stratégiájával fogunk foglalkozni. Csak azokat a tényeket szeretnénk bemutatni nektek, melyek szemetek előtt vannak és követni tudtok. A Szentlélek fényében vizsgáljuk meg, hogy megérthessétek azokat.

A fejezet a 238. oldalon található:

 

A Fény Szövetségének célja és stratégiái


A Szövetség célja, hogy Lucifer vezérletével megerősítsék és bővítsék a sötétség királyságát az egész univerzumban. Ez a királyság taszítaná le Istent a trónjáról és uralná az egész teremtést. Minden szövetséges bolygó különböző stratégiákat dolgozott ki e cél érdekében, a maga sajátos jellege és emberisége természete szerint. Azonban mindegyikük Lucifer királyságáért dolgozik és ennek eljövetelére vár.
A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 25. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 24. rész

Az Illuminátusok

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb a Fény szövetségét mutattuk be, mely egy bolygóközi erő és azzal a céllal szolgálja Lucifert, hogy meghódítsa az alsó univerzumot; majd leigázza az egész világegyetemet, és ezzel megteremtse Lucifer királyságát. Továbbá megtudtuk, hogy a Földön van egy komoly erő, mely Luciferhez tartozik. Ma hallani fogtok ennek képviselőiről, akik az Illuminátusok. Fontos megismerni őket, hogy a keresztény hit felébredjen bennetek. Figyeljetek.

A fejezet a 226. oldalon található:

Az Illuminátusok 


A Fény Szövetségének tagjai kevesen vannak és mint ilyenek, nem mutatkoznak. Minden bolygón az árnyékban, teljesen titokban működnek; bolygóról bolygóra kommunikálnak, elsősorban telepátiával és médiumi képességekkel. Titkolózásuk ellenére, bár nem teljes bizonyossággal, a szövetséges bolygók emberiségei, jelenlétüket már észlelték. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 24. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 23. rész

A Fény Szövetsége 2. rész

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb értesültünk a Fény Szövetségéről. Említettük, hogy egy bolygóközi háború tört ki a hibridek, különösen a gyíkemberek és a Szürkék között, amelyben Lucifer hatalmat adott a gyíkembereknek. Több háborúra került sor a bolygók között az univerzumban, de az emberek egyes bolygókon nem egymást gyilkolják, mint ahogy ez a Földön történik. Ma továbbra is erről a témáról fogunk beszélni, csak elmélyültebben. Ezután lezárjuk gondolatainkat a bolygóközi háborúk témájában és megnézzük, hogyan vesz részt képviselőivel a Föld a Fény Szövetségében.

Folytassuk az olvasást a 229. oldalon:

A Fény Szövetsége  2. rész

Az első találkozások után a szövetségi tagok fő célja egymás megismerése volt. Egy igazi csapatmunka kezdődött el, ami különböző tudományos felfedezésekhez vezetett, mely egyre közelebb hozta a feleket. A nyilvánvaló együttműködés ellenére mégis maradt a  kölcsönös bizalmatlanság egymás iránt, ami azokra jellemző, akik gonosz célokat követnek és nem bíznak másokban,- nagyon jól tudván, – hogy azok ugyanolyanok, mint ők. Ennek ellenére az együttműködés folytatódott és az eredményeket jónak tartották. Ezek voltak a “jó” eredmények: egyre kifinomultabb fegyverek, genetikai kísérletek faji kiválasztásra, különböző tanulmányok éghajlatváltozások elősegítésére és az intenzív természeti erőforrások kiaknázása. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 23. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 22. rész

A Fény Szövetsége

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb a Föld hatalmasairól és az Új Világrendről (New World Order) beszéltünk, ma a Fény Szövetségéről, a bolygóközi Szövetségről fogunk. Fontos kiemelni, hogy vannak rejtőzködő gyíkemberek a Sárkányok (Dragons) bolygóján és a Föld hatalmasai között. Hosszú ideje tartják a Földön kezükben a hatalmat, és sok korrupt és ambiciózus földi ember csatlakozott hozzájuk. Azonban fontos megemlíteni, hogy egy véres háború zajlott le az alsó univerzumban, a gyíkemberek (hüllők/ reptalians) a Szürkék és a többi hibridek között. A gyíkemberek kerültek fölénybe, mert Lucifer megvédte őket, de a Szürkék nem tűntek el. Jelen vannak a világegyetemben és a Földön is. Mint láthatjuk, különböző elemek részei az emberi keveredésnek a Földön, és reagálni fogunk erre, amit meg kell tennünk.

Olvassuk “Az Univerzum és lakói” című könyvből, 224. oldal.

A Fény Szövetsége

A Föld emberiségének még soha sem volt lehetősége, hogy teljes mértékben feltárja az univerzumot, még az alsó univerzumot sem, ahol található. Több ezer éves tanulmányozás és kutatás fejlesztette ki az ismeretet az univerzumról és csak egy kicsi engedélyezett és az is csak korlátozottan, hogy embereket és műholdakat küldjenek az űrbe. A ti emberiségetek ismerete az univerzumról minimális, különösen összehasonlítva a hívő emberiségekhez. Ennek ellenére az emberek a Földön nagyon intelligensnek tartják magukat, az egyetlen gondolkodó lényeknek az univerzumban. Gőgjük egyenlő a tudatlanságukkal, mert messze vannak Istentől, minden intelligencia forrásától, és ez megakadályozza őket abban, hogy megismerjék az Isten teremtette valóságot. Továbbá, Isten nem teszi lehetővé a földi emberiségnek, hogy hibáikat terjesszék az univerzumban. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 22. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 21. rész

A Föld hatalmasai és az új világrend

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb arról beszéltünk, hogyan született meg Pünkösdkor az Egyház, ez történetének egy nagyon rövid összefoglalója volt. Két fontos pontot emeltünk ki: az Egyház életszentsége egyes egyénekben és a gyengülő közösség. Különösen hangsúlyoztuk az Egyház elmulasztott küldetését az alsó univerzumban, ami űrt okozott. Az Egyház gyengült, és ezzel egy időben Lucifer a hozzá hűségeseket magához ragadta. Ebben az olvasmányban látni fogjuk mi történt a földi emberiséggel és jelenleg hogyan működik.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 217. oldal.

A Föld hatalmasai és az új világrend

A Földön mindig is autokrata módon gyakorolták a hatalmat. Egy törzs, kaszt, dinasztia, vagy egy párt a többi fölé emelkedett és mindent uralt. A Földön a vezérelv változatlan: az erősebb uralkodik, a többiek engedelmeskednek. Nem számit hogyan jutottak hatalomhoz; még a demokratikus rendszerekben is a legtöbb szavazatot szerzőt választják meg és kormányoz. A vezetők erős csoportokat alkotnak és gyakran olyan célokat és érdekeket hajszolnak, melyeknek alig van közük az emberekhez. Ez mindig is így volt: őseitek egyszer – egyszer hízelegtek a gyíkembereknek (reptalian) ezeknek az uralkodó zsarnokoknak, kiket megmentőiknek tekintettek. Így a Föld perverz és véres rendszerek tanúja lett. Történelmetekben előfordult, hogy egész nemzetek felett egy vagy pár ember tartotta kezében a hatalmat. Ez is az eredendő bűn és a gonosz szövetség következménye, melyet őseitek kötöttek Luciferrel. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 21. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 20. rész

A Föld és az alsó univerzum – A két szakasz / A földi Egyház
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Ma elkezdjük “Az Univerzum és lakói” című könyv negyedik részét, “A harmadik évezred Jézus Krisztus eljövetele óta” alcím alatt. Az első észrevétel bevezetése lesz a negyedik és ötödik könyvnek. Egy történelemi összefoglalója az Egyháznak, a földi emberiség magasztos véleménye, hogyan hagyott Jézus Krisztus nyomot életével az Egyházban. Az Úr Jézus cselekedetét az Egyház történetében kinyilatkoztatta, de Lucifer hatását is.

A mai gondolatok a következő szempontok előzménye, ahol egyfelől látni fogjuk, Lucifer dinamikus fellépését különösen az alsó univerzumban és a Földön, másrészt az Úr dinamikus kegyelmét. Emiatt legutóbb azt mondtam, hogy elértük azt a pontot, amikor nem maradhatunk közömbösek többé. Isten nem engedi ezt. Halljuk ezt a részt.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 213. oldal.

  A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 20. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 19. rész

Az alsó univerzum / A Föld helyzete

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma ezzel a gondolatmenettel fejezzük be a könyv harmadik részét. Elmondtuk, hogy a hívő testvérek elfogadták a megváltás művét Jézus Krisztus által, és Pünkösd után bemutatkoztak és felajánlották, hogy közösségben az Egyházzal hirdetik az evangéliumot az egész világegyetemben. A Földön az emberek nem válaszoltak. Az Úr elrendelte a hívő testvéreknek, hogy evangelizálják az alacsony univerzumot, hirdessék az üzenetet Jézus Krisztus feltámadásáról, hogy legyőzte a halált és megnyitotta az utat az új teremtés felé. A középső univerzum szokás szerint közömbös maradt. Szerencsére, kétezer év után, a mi naptárunk szerint 2013-ban azonban a hívő testvérek a Szentháromságos hatalommal evangelizálták őket, és szinte az egész közép univerzum megtért és már részei az egyetemes Egyháznak.

Mi történt az alsó univerzumban, ahol az Egyház része egy népnek, akik egyezséget kötöttek a Sátánnal, és mi a helyzet kapcsolatukkal a többi alacsony univerzumban lévő lázadókkal? Hallgassuk a választ ebben az olvasmányban.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 205. oldal.

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 19. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 18. rész

A Boldogságos Szűz Mária találkozása az apostolokkal

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Legutóbb az univerzumban lévő hívő testvérek Krisztus művében való részvételéről beszéltünk. Ezzel az egyetemes Egyház részévé váltak. A mai szöveg elmagyarázza, hogy a hívő testvérek hogyan érkeznek a felső univerzumból és miképp találkoztak Szent Péterrel, a Boldogságos Szűz Máriával és az apostolokkal. Isten küldte őket, hogy segítsenek az Egyháznak a Földön evangelizálni az alsó univerzumot és aztán az egész világmindenséget. Kezdetektől fogva elrendeltetett, hogy a hívő testvérek, az apostolok és a keresztények jelentik be az üdvösséget az egész univerzumban. Most hallgassuk ezt a részt.

A Boldogságos Szűz Mária találkozása az apostolokkal

A hűséges testvérek eljöttek a Földre és találkoztak Jézus anyjával, az apostolokkal és néhány tanítvánnyal, akik imádságra gyűltek össze. Ez egy szeretetteljes találkozás volt. [1] A testvérek és nővérek az űrből jöttek tisztelni Szűz Máriát, mint anyjukat és Királynőjüket; Szent Péter és az apostolok rendelkezésére álltak segítve nekik saját küldetésükben. Készek voltak minden univerzumi tudásukkal együtt segíteni a földi Egyházat, hogy fizikailag előkészíthessék a földi misszionáriusokat az űrbeni utazásra. Igény szerint mindenhova elkísérve őket űrhajóikkal. Szent Péter és a többiek hálásak voltak Istennek és a hívő testvéreknek, és szívesen együttműködtek. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 18. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 17. rész

A hívő emberiségek és az Egyház a Földön
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Eddig áttekintettük az Istenhezhűségestestvérek történetétaz univerzumban. Hallottuk, hogy kezdetektől fogvasegítettekegyüttaz igazakkal az emberiségnek és hogyan készítették előazÜdvözítő eljövetelét. Szent Mihálybejelentésének köszönhetően tudtak erről az eseményről; imádni jöttekaz Urathárom napkeleti bölcs formájában, de senki sem tudta,hogy kik voltak. Jelen voltakaz Úr keresztútjánés megkaptáka bejelentéstKrisztus feltámadásáról.Miután felmenta mennybe, Krisztusgyakranlátogatta ezeket atestvéreket, és valóságábanjelen vanközöttük, míg miitt a Földön csakszimbólumokban láthatjuka Megváltót, mintaz Eucharisztiában. Ez Isten méltányossága szerint történik.

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 17. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 16. rész

A feltámadt Krisztus meglátogatja az Istenhű emberiségeketStefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Ma elég hosszú szakaszt fogunk olvasni. Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy az angyalok és az Istenhez hűséges testvérek, hogyan épültek be a világ elején Krisztus művébe. A Szentírás rögzítette ezeket az eseményeket, de nem úgy, ahogy azt ma ismerjük. Ezért, ma és a következő három epizódban Isten ki akarja tágítani tudatunk horizontját, hogy megértsük, az angyalok és a hűséges testvérek részei az egyetemes Egyháznak. A földi keresztényeknek végleg el kell hagyniuk a geocentricizmust, azaz csak a Földre összpontosítást, annak érdekében, hogy nagyobb rálátásuk legyen és felismerjék az egyetemes közösséget és Isten cselekedeteit, melyek az Ő hathatós eszközein keresztül zajlanak.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 192. oldal.
A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 16. rész Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

A Szentlélek alászállása / Az asszony és a kígyó utódai

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma, utunkon ismét egy rendkívül fontos kérdést érintünk: az Egyház születése, az első sejt Isten országában a Földön. Hallani fogjátok, hogyan szállt alá a Szentlélek, mely az egész univerzumot érintette. A Boldogságos Szűz Mária az apostolok és a tanítványok között volt. Hallani fogtok az asszony utódjáról szemben a kígyó utódjáról. Nagyon figyeljetek.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, a 188. oldalon:

A Szentlélek alászállása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Az Egyház és egyetemes küldetése

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Folytatjuk gondolatainkat. A mai magyarázat nagyon fontos; ez készít fel a következőre. Mindkettő szorosan kapcsolódik egymáshoz: az Egyház megalapításáról fogunk beszélni. Jézus emberré lett, meghalt, feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya jobbján. Azonban a Földön azokban is megmaradt, akik elfogadták Őt az egész univerzum javára, átesve önzésükön és romlottságukon, a belső halálon Krisztusban és Krisztussal élve. Ez az üzenet és elkötelezettség nem csak a Földnek szólt, hanem az egész univerzumnak. Hallgassuk ezt a részt.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 185. oldal.

  A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Jézus Krisztus legyőzte a gonoszt és a halált / Jézus Krisztus és Izrael

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim, továbbra is Jézus Krisztus alakján gondolkodunk, aki kulcsfigurája annak megértéséhez, hogy mi történik jelenleg az egész univerzumban. Hogy bemutassam ezt a gondolatot szeretném megkérdezni: hány embert ismertek  alaposan? Nagyon keveset, miért? Talán, mert nincs időtök rájuk, mert nem érdekelnek, mert még soha nem hallgattátok meg őket türelmesen, hogy megértsétek őket, mert nem vagytok nyitottak egymásra, vagy mert még nem volt közös utatok. Talán a nektek legkedvesebb emberek, mint a mennyasszonyotok vagy vőlegényetek, azok, akikről a legkevesebbet tudtok, birtokolni akarjátok egymást; nagylelkű személynek akartok látszani, akivel minden rendben van. Jézus Krisztust csak akkor ismerhetjük meg alaposan, ha megbecsüljük és elfogadjuk Őt, ahogy az Atyától jön. Halhassuk.

A történelem átírása – 2. kötet “Az univerzum és lakói” című könyvből, a 182. oldalon:

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Ábrahám elhagyja hazáját

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim legutóbb az angyalokról beszéltünk. Az angyalok, tiszta lelkek, akik hűségesek maradtak Istenhez, tökéletes eszközök, akik megérintik lelkünket és a Szentlélek impulzusait legbelsőnkbe küldik. Beszéltünk már erről Ábrahám felkészítése kapcsán; ő, mint tudjuk az új emberiség őse. Így továbbra is követjük Ábrahám útját és sokat fogunk tanulni arról, mit tegyünk, és hogyan fogadjuk belül a Szentlélek impulzusait.

”A történelem átírása” című könyvből – 2. kötet, a 123 oldalon:

 

  A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói

 Az Őrzőangyalok ünnepe

 
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim, ahogy legutóbb említettem, ma egy másik szempontból fogunk az angyalokról beszélni, megvizsgáljuk a közöttünk lévő kapcsolatot. Az őrangyalokról lesz szó; de valójában az összes angyal őrangyal, bár nem mindegyik van mellettünk, mert ez azt jelenti számunkra, hogy mindnyájan egyek vagyunk Isten előtt. Mint tudjátok, az ember szellemből, lélekből és testből áll. A tiszta lélek az Istentől kapott fénnyel szolgálja lelkünket, hogy megérintsen az erő, mely megvéd bennünket. A Szentlélek impulzusait készítik elő bennünk, melyek testünket és lelkünket befolyásolják. Az egész univerzumban megtaláljuk Isten tiszta Lelkét és az Istenhű tiszta angyalokat. Találkozunk emberi lényekkel, akik szellemmel, lélekkel és testtel rendelkeznek. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy gondoljuk át kapcsolatunkat az angyalokkal. Ma ezt vizsgáljuk történelmi és bibliai szempontból: Ábrahám találkozott Szent Mihály arkangyallal. Hallgassuk:

A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói

Az Arkangyalok ünnepnapja
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim, ezen a héten kétszer fogunk foglalkozni az „Angyalok” kérdéséről. Ma a hét nagy Arkangyalról fogunk beszélni, melyet az Egyház épp ma ünnepel. A következő alkalommal, október 2-án, az angyalokra és az őrangyalokra térünk ki, ami egy nagyon fontos téma.

Ma a hét nagy Arkangyalról beszélgetünk és ismétlünk, mert ők, is mint spirituális vezetői részei a Központi Nucleus-nak és egyben minden Központi Nucleus-ban lévő csoportnak. Úgy gondolom, hogy akik olvasták a könyvet könnyen meg fogják érteni, míg a többiek akkor, ha erről a témáról a következő alkalommal fogunk beszélni.
Egy részt olvasunk ”Az Univerzum és lakói” című könyvből, a 324. oldalon.

 

Az Angyalok

Az angyalokról már korábban beszéltünk. Tevékenységüket spirituális téren végzik; feladatokat teljesítenek, melyek nem igényelnek közvetlen beavatkozást sem az anyagban, sem a szervezetben. A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Káin és Ábel

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága barátaim, továbbra is megválaszoljuk az „Az univerzum és lakói” c. könyv központi témáját. Eddig elmagyaráztuk mi az elsődleges és a bomlasztó energia, mely áthalad a lényeken, különösen azokon, akiket Isten képére és hasonlatosságára teremtettek, mint az angyalok és az emberek. Tehát, az Istenhez hűséges emberek elsődleges (primer) energiát kapnak, és azt bőségesen tudják is használni; azonban azok az emberek, akik Lucifernek kötelezték el magukat, részben bomlasztó energiát használnak; Mondom, részben, mert Isten nem engedi a pusztítást, hanem annyit enged, ami megrontja az embert. Ezért egyfelől ott vannak az Istennek hódolók, másrészt a Lucifernek alárendelő emberek: egy részük Lucifernek szentelte magát, másokat elnyomott a gonosz szellem; ez a feszültség egyre inkább növekedni fog. Mint tudjátok, az eredeti bűn után feszültség alakult ki férfi és nő között; egymást vádolták és elhagyták Istent; valójában elfutottak Istentől.

Ma Káinnal és Ábellel fogunk foglalkozni, akik az összes feszültség és háború kezdetét jelzi; látni fogjuk a könyvben, hogyan érte el ez a feszültség a csúcspontját, ami elválasztotta Isten gyermekeit Luciferétől. Hallgassuk.

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

 

Egy Különleges Megállapodás

Évközi huszonnegyedik hét szombat

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Már beszéltünk a hívő testvérekről, akik kezdetektől hűségesek maradtak Istenhez; ők kapták meg a feladatot, hogy az eredeti bűn után segítsenek nekünk, hogy mi is előre haladhassunk. Ugyancsak az ő feladatuk, hogy segítsék a testvéreket, az alacsony univerzumban, akik lázadók maradtak. Ma az ember hibridizációjáról szeretnénk beszélni, melyet Lucifer a Rael bolygó lakosain keresztül indított el az alacsony univerzumban. Talán hallottatok már a “Raelians” –ról (Ráeliánus Mozgalom – francia eredetű, UFO vallásról ismertek), akik valójában egy szekta és létrehozták a médiummisztikus kapcsolattartást a Reáliánusokkal. Hallgassuk meg, hogyan is kezdődött, nagyon fontos, hogy megértsük Lucifer kezdeményezését, az embert saját képmásává téve és így lélekben és ugyanakkor a laboratóriumban elpusztítva őt.

Az “Az Univerzum és lakói” című könyvből a 75. oldalon:

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

A hívő testvérek és nővérek segítsége

Évközi huszonnegyedik hét szombat

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Olvasmányok: 1 Kor 15: 35-37, 42-49; Zsolt 55. (56); Lk 8: 4-15

Az eredeti bűn után az emberiség a Földön, jelentősen visszaesett. Az alacsony univerzumban lévő más emberiségek szintén visszaestek, míg az Istenhez hűséges emberek sokat fejlődtek. Isten jóságában azt akarta, hogy minden emberiség fejlődjön; közben tiszteletben tartva az ember szabadságát. Ő megpróbálta minden áron visszahozni a dicsőségbe gyermekeit és teremtményeit, akikről előre gondoskodott. Támogatásunknak egyik fontos része volt, hogy olyan testvéreket és nővéreket küldött, akik kezdetektől fogva hűségesek voltak Hozzá, hogy segítsenek nekünk életvitelünkben.

Ma este a hívő testvérek és nővérek első Földre érkezésének történetét, fogjuk hallgatni. “Az Univerzum és lakói” című könyvből fogunk olvasni, a 68. oldalon.

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Évközi huszonnegyedik hét kedd

Olvasmányok: 1 Kor 12:12-14; 27-31; Zsolt. 99(100); (84); Lk 7:11-17

Egy részt fogunk olvasni “Az Univerzum és lakói” című a könyvből, a 49. oldalon:

 

Minden ember döntése

Igazságossági okokból, Isten elhatározta, hogy minden ember, ahogy őseik is vizsgálat alá kerül. Ő úgy döntött, minden embert a teremtés idején megpróbál: mindenkinek döntenie kellett kit szolgál, Istent vagy Lucifert. A teremtés idejében kellett megtennie, ahogy azt tette az ősökkel és az ember összes gyermekével; megkapták a választás lehetőségét. A döntés minden ember rendeltetése, hogy a hűségesek, a bizonytalanok vagy a lázadó emberiség részei lesznek. Ez így volt, és még ma is így van. Ettől kezdve a mai napig, a fogantatás pillanatától Isten minden embert megpróbál és dönteni kell. Isten előtt azonban szabad marad, és az élettapasztalatain keresztül felülvizsgálhatja eredeti döntését. [1]

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

 

Évközi huszonharmadik hét péntek
Olvasmányok: 1 Kor9: 16-19; 22-27; Zsolt.83.(84); Lk6:39-42

Tegnap beszéltünk a bomlasztó energiáról. Az angyalok- és az emberiség egy részének lázadásról Lucifer vezetésével, valamint az emberiség és a Föld között kezdődött a szövetségről. Lucifer a bomlasztó energiát őseinken keresztül, az emberiségek választása szerint különböző szinten okozta, hogy belépjen az egész univerzumba. Ez a korrupció, amit mi nagyon jól ismerünk itt a Földön. Ezért kövessük, amit a Szentháromság Lelke mutat nekünk, milyen állapotban vagyunk, és mit szükséges tennünk.

Egy részt fogunk olvasni az „Az univerzum és lakói” című könyvből, 47. oldalon:

A nem emlékezés dimenziója


Az egész emberiséget elküldték a Nagy Sorompó feletti dimenzióból, ahol Isten akarata szerint várják a teremtés átalakulását. Isten a hűséges ősöket és az angyalokat hívta, hogy a teremtés átalakulásában működjenek együtt Vele. Ő konkrét feladatokat adott nekik, amelyeket nagy felelősséggel és szorgalommal el is végeztek. Isten megjutalmazta őket, meghagyva a szinte érintetlen lelkük eredeti képességét. Ő megadta nekik az intelligenciát, hogy értsék meg a törvényeket, melyek szabályozzák a teremtést. Megkezdték missziójukat, mely a mai napig is tart. A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása -II. kötet – Az univerzum és lakói

Az évközi huszonharmadik hét, csütörtök

Egy részt fogunk elolvasni: “Az univerzum és lakói” c. könyvből, 32. oldalon:

A bomlasztó energia

Még a gonosz hatása is termel egy örvényt, amely a sátáni örvény. Ebből a sátáni örvényből áramlik a negatív energia, mivel nem tartalmaz életet, hanem halált; ez az eredménye a démonok gonosz tetteinek, az átkozottaknak és azoknak az embereknek, akik Lucifert szolgálják. Mind a szellemeknek és az embereknek, minden gondolata és cselekvése valamilyen hatást vált ki és ömlik az univerzumba fizikai és szellemi energia formájában. Ha egy gondolat vagy cselekvés jó és összhangban van Isten törvényeivel, akkor jótékony energia formájában terjed ki a világegyetembe. Ez az energia nem vándorol az univerzumban, de belép a Szentháromság örvényébe, ahol megerősödik és az örökmozgó örvénnyel újra elosztódik az univerzumban. Ily módon a jó cselekedet egyesével mind visszatér a lényekhez és más jót alkot. Ellenkezőleg, ha a gondolat vagy a cselekvés gonosz, és ellentétes az élet törvényeivel, gonosz energiát termel, melyet a sátáni örvény gyűjt össze, és az örvény tevékenysége révén visszaáramlik a teremtéshez.

A történelem átírása -II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói

Az évközi huszonharmadik hét, szerda

Olvasmányok: 1. Korinthus 7: 25-31; Zsoltárok könyve 44 (45), Lukács 6: 20-26

Egy részt fogunk elolvasni: “Az univerzum és lakói” c. könyvből, 30. oldalon:

Az egész univerzumot, annak minden vonatkozásában áthatja egyfajta energia, melyből az élet minden teremtménye erőt és folytonosságot merít. Ez az elsődleges, vagy alapvető energia, amely a Szentháromság örvényéből fakad; ez úgy fizikai, mint lelki, és ez a fény, a hang és a hő hármas törvényének eredménye.

Az elsődleges (primer) energia leszáll a kreatív, megváltó és megszentelő három személy a Szentséges Szentháromság hatalmától. Ezt helyezi/vési/égeti a Szentlélek minden lény létfontosságú központjába; Az emberek létfontosságú központja a lélek; a többi teremtményeknél ez egy fizikai pont, melyben az élet lehelete koncentrálódik. Például egy galaxis közepe egy létfontosságú központ; ott a Szentlélek áthatja/lenyomatot hagy/beléönti az élet leheletét, mely magában hordozza az elsődleges energiát. A galaxis központjából, melyből az energia kisugárzik az összes hozzá tartozó csillagokra és a bolygókra, és melyek viszont megkapják azt a létfontosságú központjukba és újra szétárasztják azt mint egy vízesés.

A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Tovább olvasása

A történelem átírása –II. kötet – “Az univerzum és lakói” [1] –

Bevezetés 

Stefania Caterina und Tomislav Vlašić által

 

Stefania Caterina: Kedves testvérek üdvözlünk titeket. Szeretnénk a közeletekben lenni ebből az alkalomból és elkísérni titeket, mert fontos kérdés merült fel sokatokban az “Univerzum és lakói” című könyv megjelenése után. Igény merült fel, a könyv a tartalmának legfontosabb és alapvető részeinek elmélyítésére, melyek ezekben az időkben az utazáshoz szükségesek. Szóval, úgy döntöttünk, hogy némi betekintést nyújtunk a könyvből, meditációról, melyek a legfontosabbnak tűntek számunkra annak érdekében, hogy mindegyikőtöket előkészítsen mindenre, amit az Úr megmutat nekünk ezekben az időkben, és az összes eseményt, melyek hamarosan bekövetkeznek, hogy alaposabban megértsétek ennek az üzenetnek a tartalmát, az egész világegyetem Krisztusban való összegzéséről.

Tomislav Vlašić: Én is üdvözöllek benneteket, és röviden összefoglalom, a könyv tartalmát. A könyv ismerteti, hogy teremtette Isten a világegyetemet a kezdettől fogva, az univerzumba való visszatérésig, tökéletes harmóniában Istennel. Isten teremtette az univerzumot; minden dolgot Isten tiszta lelke teremtett. Isten teremtett mindent, hogy minden dolog boldog és tökéletes lehessen. Mint tudjátok, különösen ti keresztények, de mindnyájan, akik problémákkal és nehézségekkel éltek minden nap, valami belépett az emberiségbe, ami megakadályozza az embert, hogy teljesen boldog legyen és rájött; hogy különösen a halál lépett be az emberiség életébe. Két különleges esemény vezetett a korrupcióhoz: Lucifer árulása és lázadó angyalai és egyes emberiségek lázadása, különösen a Föld emberisége, akik vérszerződést kötöttek Luciferrel. Ezt követően az ember szabadságának tiszteletben tartásával Istennek át kellett alakítani a világegyetemet; így, egy univerzumból három univerzumot teremtett az emberiségek választásától függően:

  1. A magas univerzumban, ahol az emberek hűségesek maradtak Istenhez; mára jelentős előrehaladást értek el, olyannyira, hogy el sem tudjuk képzelni mennyire más az életük, mint a miénk;
  2. A középső univerzumban, az emberek jórészt közömbösek maradtak;
    3. Az alacsony univerzum fellázadt Isten ellen. A Föld is az alacsony univerzumban található. Azonban a problémák nem erre korlátozódtak. Az alacsony univerzumban, amely fellázadt Isten ellen Lucifer nagyon szorgosan dolgozott. Az emberek mellett, kiket Isten teremtett, hibrideket hoztak létre, keresztezve, azaz genetikailag módosított embereket; ez az alacsony univerzumban zavarhoz vezetett, különösen a Földön, mert a kapcsolat az alacsony univerzum és a Föld között különlegesen fejlődött az elmúlt néhány évszázadban. A Föld emberisége különböző fajokkal találkozott; különböző fajok is letelepedtek a Föld emberisége közé. Isten mindezt nem figyelte tétlenül. Sőt, tiszteletben tartotta az ember szabadságát, hogy tanulhasson hibáiból. Így, Isten lassan, lépésről lépésre követte az emberiséget segítve, hogy elfogadja Istenhez fordulását. Ebben a fázisban, amint azt már kifejtettük a könyvben, Isten többször beavatkozott az Istenez hű testvéreken és az angyalokon keresztül; Isten igaz emberek generációt is felkészített. A végén felkészített egy választott népet, Izrael népét, akiknek feladata volt, hogy felkészítsék az emberiséget Jézus Krisztus eljövetelére.

A történelem átírása –II. kötet – “Az univerzum és lakói” [1] – Tovább olvasása

Az új emberek ünneplik az életet – Isten Nagy Bejelentése

Drága Testvéreim,

Folytassuk együtt utunkat. Ma a Szentháromság üzenetének egy fontos szempontját szeretnénk bemutatni nektek.

Hogy értitek meg Isten cselekedetét? Mint egy sor katasztrofális, csodálatos, hirtelen vagy részletekbeni eseményként?  Nos, Isten folyamatosan és harmonikusan cselekszik, mert az Ő szeretete hozta létre a tökéletességig az életet és a világegyetemet. Életének rezgései által az Ő alapvető tevékenysége áthatol. Minden teremtmény felfogja ezeket a rezgéseket saját egyediségével és a belső nyitottság mértékével és készségével elfogadja vagy sem.

 Az isteni élet rezgése fokozatosan növekszik az egész univerzumban. A csúcspontjára akkor ér majd, amikor az egész teremtés Jézus Krisztusban összegződik: azok, akik elfogadják Jézus Krisztust, misztikusan egyesülnek Istennel, és képesek lesznek teljes mértékben fogadni az Ő rezgését; azok, akik el fogják utasítani Őt, meggyengülnek és magukra maradnak. Ez a folyamat a jó és a rossz közötti szétválasztás, egyben azok átalakulása és felemelkedése, akik elfogadják Istent.

Amikor külső események zajlanak, ez a folyamat gyümölcse és következménye, mely bennünket Isten cselekedetét elfogadva vagy elutasítva vezet.Ez a folyamat bontakozik ki bennünk, és tükrözi a külsőt.Most már elegendő tájékoztatást kaptunk; senki sem lehetbizonytalan. Azok,akik elfogadjákIsten cselekedetétfelelősen kell bekapcsolódniuk. Belsőrészvételünkelengedhetetlen; folyik, mint egy ima, amiaz életünket táplálja.

Ének. Dávid zsoltára.

Kész az én szívem, Istenem,

kész az én szívem, énekelek és zsoltárt zengek.

Ébredj fel dicsőségem!

Ébredjen a hárfa és a lant,

hadd keltsem fel a hajnalt!

Hálát adok neked, Uram, a népek között,

zsoltárral dicsérlek a nemzetek között.

Mert irgalmad felér az egekig

és hűséged a fellegekig.

Tedd, Isten, hogy dicséreted az egek

fölé érjen, s az egész földön nyilvánuljon meg

dicsőséged!

Hogy szeretteid megszabaduljanak,

szabadíts meg jobboldal

és hallgass meg engem!

Zsoltár 108 (107), az 1-7

 

Mint e a nagy szeretet résztvevői, imádkozzunk egymás áldásáért.

Tomislav Vlašić

 

 

A Szentháromság üzenete

A kezdetekkor az emberi történelem minden fontos időszakában, és amikor Isten fontosnak tartja, a hét nagy arkangyalt leküldi a pokolba Isten terveit bejelenteni Lucifernek. Betörnek a pokolba és megremegtetik azt. A hét arkangyal rendkívül erős, és telítve van olyan isteni fénnyel, hogy a sötétség, zavarodott és rémült marad. Sem démon, sőt Lucifer se mer ellenállni a hét arkangyalnak, amikor megjelennek a pokolban; tudják, hogy ha fellázadnak ellenük, fény sújtja őket.

Az arkangyalok fénye egyben a hatalmuk is, egy szellemi és fizikai erő, amely bennük Isten szeretetéből fakad, a pokoli szellemeket ez az ártalmatlanságig legyengítheti. A démonokban nincs fény, mert nem rendelkeznek Isten szeretetével; hatalmuk gyűlöletből ered, melyet Isten és Isten teremtményei ellen éreznek. Még a gyűlölet is egy fizikai és szellemi energia, amellyel a démonok az embert és a teremtést, halált és betegséget okozva vég nélkül ütik; azok, akik a pokoli erőktől átokban szenvedtek jól tudják ezt. A szellemi sötétség Lucifer gyűlöletéből származik, és sokak szívét betölti, még a teremtését is.

Néha előfordul, hogy a démonok az angyalok ellen lázadnak és dühöngnek; ők azonban a fény hatalmával elutasítják őket, mely a szeretet; a démonok egy áthatolhatatlan fény fallal szembesülnek, ami visszavonulásra készteti őket. Még Jézus használta ezt a fény erőt, bár az Övé sokkal erősebb volt, mint egy angyalé: Jézus letartóztatásának epizódja a Getszemáni kertben János evangéliuma szerint. Az őrök jöttek Jézust letartóztatni, és Ő megkérdezte tőlük: “Kit keresel?” Azt felelte: “A názáreti Jézust.” Azt mondta nekik: “Én vagyok.”, Amikor azt mondta: “Én vagyok”, meghátráltak és a földre estek.” (Jn 18: 4-6) Az Isten Fiából áradó erős fény földre vetette őket. Az Istenhez hű testvéreknél ugyanez a jelenség tapasztalható az univerzumban; testükből sugárzik Isten hatalmának szeretete, és ez, mint egy fény aura látható körülöttük.

Mindig Szent Mihály az, aki bejelenti Isten terveit Lucifernek akkor is, ha a hat arkangyal kíséri. Ezt Isten parancsára és Krisztus egész Misztikus Teste nevében teszi. Ennek a bejelentésnek kettős célja van: egyrészt ez Lucifernek és az összes gonosz szellemnek egy emlékeztető, hogy egyedül Isten az Úr az egész teremtésben; másrészt korlátozza a pokol erőinek cselekvési határát, akik tudják, csak annyit tehetnek meg, amit Isten megenged nekik.

Szent Mihály ezt a bejelentést a Boldogságos Szűz Mária minden földi látogatása előtt megtette. Megérthetitek Szűz Mária jelenéseinek horderejét és milyen tisztelettel, hálával és hittel kell üdvözölni azokat. Mikor ez a pokol tudomására jut, megremeg; amikor az emberek tudomására jut a Földön, akkor kételkednek, nevetnek, megvetik azt. Csak néhány ember értékeli igaz valóságában: ez egy óriási Isteni ajándék és egy a rendkívüli kegyelem a Földnek.

”Elzárt kert vagy…. A kert forrása az élő vizek kútja, amelyek a Libanonról csorognak.” (Énekek éneke 4, 12-15)

Kedves Olvasók,

Ebben az üzenetben, melyet átadunk nektek, Assisi Szent Klára magyarázza el, hogy az elmélkedés és szemlélődés az imádság és a szeretet csúcsa. Kívánom nektek, hogy minél többször fedezzétek fel Isten rátok tekintő szeretetét, és szerető szemmel tudjatok Rá nézni.

Imádkozom értetek, és imáimba foglallak titeket.

StefaniaCaterina

Assisi Szent Klára üzenete [1]  2013. május 25.

“Drága testvéreim, minden jót és békét mindenkinek! A Mindenható Isten megkért, hogy beszéljek veletek a szemlélődésről. Ahogy nagyon jól tudjátok az én földi létem nem volt egyéb, mint elmélkedés; ezért örömmel fogok beszélni róla.

Mi az elmélkedés? Ez nem egy aszkétikus gyakorlat, lelki akrobatika vagy egy elvont fogalom, hanem a lélek spirituális légzése és nyugalma. Amikor Isten megteremtette az embert, azt akarta, hogy legyen munkatársa, és vegyen részt a teremtés irányításában. Sokszor kifejtette már, hogy az ember sorsa nem az volt, hogy keményen dolgozzon és keresse meg a kenyerét, hanem Istent szolgálva örömben éljen. Munkának az isteni kreativitás részvételében kellett volna lennie. Az ember képessége tette volna ezt lehetővé, hogy megértse és használja Isten törvényeit.

Az elődeink elkövetett eredendő bűn által a Föld az emberisége leigázott lett és nem talált nyugalmat többé. A munka a Földön fárasztja az embert; állandó szorongást okoz, akár túl sok vagy túl kevés van. A munkától függ a jövedelem és a jövedelem soha nem elegendő az embereknek: ha szegények, meg akarnak gazdagodni; ha gazdagok, még gazdagabbak akarnak lenni és így soha nem találnak békét; szegény vagy gazdag, mindig nyugtalan.

Jézus azt mondta: Ezért mondom nektek: Ne aggódjatok….” (Mt 6:25). Valójában az embert akarta vissza vezetni egy igazi kapcsolatba az Atyával; meg akarta értetni velünk, hogy Isten képes minden ember igényét kielégíteni, hogy az ember szolgálja Istent és megtalálja szükségét és még annál is többet. Istenért teremtődtünk és Isten országát keressük, ami nem ezen a Földön van. Arra vagyunk hivatottak, hogy az isteni törvényeknek megfelelően éljünk, nem a világi és testi szerint. Isten tudja, mire van szükségünk; Ő teremtett bennünket, ezért Ő mindig megadja nekünk az élethez való szükségünket, ha úgy döntünk, hogy Érte élünk. Amikor készek vagyunk Istenért élni, mikor arra vágyunk, hogy csak hozzá tartozzunk és teljesen átadjuk magunkat Neki, akkor igazi elmélkedés keletkezik, ami az Istenben való bizalom felajánlásának eredménye. Életünk felajánlása Istennek a kulcs, hogy megnyissa lelkünket, ahová Isten a kincsét helyezte. Igen, kedves testvéreim, akik Istent szeretik igaz életre ébrednek; azok, akik készek mindent odaadni, mindent meg fognak kapni a szerető Atyától. Valaki, aki szeret titeket, szeretné ha a szeretett személy arcát és mindenét csodálnátok és képesek felismerni minden finomságát és szerető cselekvését. Szóval, a szeretet az ember és az Isten között kezdődik, mely nem ér véget a halállal, éppen ellenkezőleg: az örökkévalóság dimenziójában a szerető és a szeretett egy lesz.

Elmélkedés a tisztelet és a csend Isten nagysága előtti magatartása: a teremtett lény nem szolgaságból vagy a félelemből veti alá magát a Teremtőnek, hanem szeretetből. Ebből a hozzáállásból ered az élet törvényeinek bölcsessége és tudása. Az ember tanulékonnyá válik Isten keze alatt és ennek fényében kezdi el működését: tettei jók, és felvilágosítják Isten egész népét. Az ember az Úrnak dolgozik, de nem érez fáradtságot, mert telve van isteni jelenléttel, mely a lélek pihenése.

A hiteles hit mindig szemlélődéshez vezet, mert a hívő ember nem fél semmitől, és minden helyzetben és szituációban, még a legnehezebben is érzékeli Isten jelenlétét, aki minden fájdalmat csendben meggyógyít kezével. Hála a hitnek mi soha nem tévesztjük szem elől Istent, aki az élet központja. Ez az elmélkedés.

A remény szintén szemlélődéshez vezet, mert az a személy, aki reménnyel él minden nap szemléli Isten ajándékait, amelyen keresztül megtapasztalja ígéreteit. Csak a vak nem veszi észre az ajándékokat, legyen az nagy vagy kicsi, mely kitölti életét minden nap. Amikor holnap felébredtek, nézzetek körül és kezdjétek el számolni az ajándékokat, melyeket a nap folyamán kaptok, kezdve a nappal és a levegővel, ami nélkül nem tudnátok élni; estére észreveszitek, hogy mennyit kaptatok. Akkor meg fogjátok köszönni- és csodálni a ti Isteneteket. Ez is szemlélődés.

A szeretet, ha az szeretet, kivirágzik a szemlélődésben. Mint már mondtam, aki szeret, vágyódva néz a szeretettre. Az elmélkedés a szeretet gyermeke és soha nem öncélú: az elmélkedés cselekvésre serkent, mert Isten Szeretetét az ember úgy érzi, tele van ezzel a szeretettel és eléri felebarátjait. Isten szeretetével szeret másokat és ugyanazt a szeretetet felfedezi testvéreiben. Ez is szemlélődés.

Mindebből érthető, hogy mindannyian hivatottak vagytok az elmélkedésre, és hogy ez életetek része legyen; valójában a Keresztény életnek szemlélődőnek kell lennie. Sajnos, sokan az elmélkedést a szerzetesek és apácák kolostori tapasztalataira szűkítik, holott mindnyájatok Isten elmélkedésére születtetek. Néhányan úgy döntenek, hogy magukat a szemlélődés szolgálatának szentelik, a világtól elvonulna; ez egy kiváló szolgálat, mely ritkán érthető, hisz az emberek nem tudják mi az elmélkedés. És mégis, minden embernek tudnia kell. Valójában az emberi lélek ismeri Istent, azonban nem ismerheti meg, amit nem lát. Pontosan ez az elmélkedés: a lélek tekintete Istenhez fordul; ami lehetővé teszi az embernek, hogy megismerjük Istent, olyannak amilyen Ő.

Isten, aki a Lélek, az emberi lélekben lakozik. A Szentlélek jelenléte lelketekben olyan, mint a kert közepén egy szökőkút. Ha szeretitek Istent és felajánljátok magatokat Neki, lelketek virágozni fog, mint egy kert, mert a Lélek forrása folyamatosan permetez titeket. Isten jelenléte kitaszítja a gonoszt a lelkedből; zárt, védett kertté válik, mert Isten féltékenyen őrzi azt, ami az övé. A ti zárt kertetekben elmélkedhettek Istenben és pihenhettek benne. Ez a lelketek, melyben pihentek, több mint bármelyik más helyen, a világon. Ezért az igazi pihenés az elmélkedésben rejlik, ahogy az ember megtapasztalhatta, az eredendő bűn előtt. Jézus azért jött, hogy az emberiséget, az igaz Isten nyugalmába vezesse; Feltárta az új és élő utat az Atyához. Ezért, minden Jézus Krisztusban egyesül és Ő fogja bevezeti az univerzum emberiségét és minden teremtményt az új teremtésbe, ahol az ember és a teremtmény örökre Istenben nyugszik, nem lesz több könny, több fáradtság vagy korrupció.

Csak Isten tudja, mikor fog mindez megtörténni. Azonban már most is megpróbálhattok nyugalmat lelni Istenben, keresni őt a lelketek mélyén, ahol Isten az élő vizek kútját ásta. ”Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 4:14) Azt tanácsolom nektek, hogy ezt a tiszta vizet Isten kútjából vegyétek, mely bennetek van; ne igyatok sáros pocsolyákból, mint oly sok ember ezen Földön, akik újra megszomjaznak. Ne feledjétek, az élő vizek kútja Isten, aki bennetek van; keressétek ezt a kutat a lelketekben, és ott meg fogjátok találni.

Földi életemben fáradhatatlanul kerestem Isten arcát. Folyamatosan vettem az Ő élő vizek kútjából, és minél többet vettem, annál inkább feltöltött; egész lényem szeretete túlcsordult és terjedt körülöttem, megérintve sok távoli lelket, annak ellenére, hogy én a csendes San Damiano-ban éltem. Fáradhatatlanul elmélkedjetek Isten előtt, tele van irántatok szeretettel. Engedjétek magatokat átölelni pillantásával, és igaz nyugalmat fogtok találni; akkor a mindennapi életetekben is elmélkedtek majd Istenben, ott, ahol éltek.

Imámmal követlek benneteket és szeretlek titeket Istenben. Fogadjátok áldásomat:

Áldjon meg téged az Úr!

és őrizzen meg tégedet!

Világítsa meg az Úr, az Ő orcáját terajtad,

és könyörüljön terajtad!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!

Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

és adjon békét tenéked!

[1]  Klára 1194-ben született Assisiben, egy nemesi családban. Fiatal nőként úgy döntött, hogy csak Krisztushoz tartozik. Tanácsot kért Szent Ferenctől, aki jóváhagyta döntését, hogy vonuljon vissza a világtól; ő a maga szokása szerint felöltöztette és készített neki egy kis házat a San Damiano templom mellett. Hamarosan csatlakozott hozzá több fiatal nő Assisiből; így megszületett a második Ferences Rend a “San Damiano szegény asszonyai” néven, később “Szegény Klára” vagy Klarissza Rend néven hívták. San Damiano-ban Klára mindig szegénységben és elmélkedésben élt. 1253-ben halt meg, két évvel később szentté nyilvánította IV. Sándor pápa. Teste Assisiben a neki szentelt Bazilikában nyugszik.

Az új emberek ünneplik az életet – Új meghívás mindenkinek

Drága Testvérek,

Folytatjuk imánkat értetek és megosztjuk veletek tapasztalatainkat, hogy Isten arca ragyoghasson az egész emberiségre.

Megerősítjük, amiről már korábban tanúskodtunk: a Szentháromság Egy Isten hatása napról- napra növekvő erejű. Szeretetével Isten meg akarja menteni és felemelni az egész univerzumot.

Az üzenetben, amit alább küldünk nektek, Isten cselekvésein keresztül fejezi ki magát. Néhány alapvető eleme van:

Mindenkit szeret; Mindenkit hív az üdvösségre. Szeretetében a lényeg a cselekvésében nyilvánul meg;

Isten határt szab a gonosznak; Nem engedi, hogy diadalmaskodjon. Minden korban helyzetekben és pillanatokban mentette az emberiséget, hogy legyőzze a gonoszt;

Minden eszközt megad nekünk. Különösen, egy magasztos eszközt ad nekünk: az Ő Édesanyját. Ki tudná úgy közvetíteni Isten szeretetét, mint Szent Anya, aki elmerül Istenben?

Azok az emberek, akik nyitottak az Isten-szeretetre érzékelik az isteni ösztönzéseket, hogy ünnepeljék az életet és a zsoltárossal énekeljék:

“Az Úr a te őrződ,
Az Úr oltalmaz téged, ő áll jobbod felől.
Nem árt neked nappal a nap,
sem éjszaka a hold.

Megőriz téged az Úr minden bajtól,
megőrzi az Úr lelkedet.
Megőrzi az Úr jártadat – keltedet
most és mindörökké. ”

(Zsolt 121: 5-8)

Mi szintén együtt ünnepeljük veletek az életet, és megáldunk titeket.
Tomislav Vlašić

 

A Szentháromság üzenete

“Isten állandóan működik az emberek érdekében. Ő minden egyes ember és az egész emberiség sorsát szívén viseli. Isten soha senkit nem felejt el, nem számít, milyen gonosz. Tényleg azt hiszitek, hogy Isten keményen fellép azok ellen, akik gonosz tetteket követnek el? Nem, hanem ők azok, akik Isten ellen harcolnak. Jézus ezekért a lázadó gyermekekért is ontotta vérét és továbbra is az életét adja mindenkiért az oltár áldozatában. Jézus meghal és feltámad minden szentmisében, melyet a Földön celebrálnak minden gyermekéért az egész univerzumban, mert Isten az abszolút szeretet. Mint egy Atya, aki mindnyájatokkal törődik elkötelezett, hogy korlátozza a gonosz tevékenységét és az katasztrófa lenne számotokra, ha ezt nem tenné meg. De akkor is, ha szemben áll a gonosszal, Isten mindig tiszteletben tartja szabadságotokat és az Ő igazsága irgalommal van tele. Ha nem ez lenne, akkor ti egy kegyetlen Isten diktatúrájában élnétek, ami nem igaz.

Isten minden embernek megad egy újabb esélyt, függetlenül attól milyen gonosz. Egyikőtök sem lenne az aki, ha Isten nem adott volna mindig még egy esélyt. Ezért minden ember számára van remény; mindig van remény a változásra, ha úgy akarja. Isten megvilágosít mindenkit; kegyelme úgy fúj mindenki mellett, mint a szellő, és elhozza hozzá Isten hangját; Fénye megvilágít mindenkit. Ha valaki azt mondta, hogy Isten nem létezik, vagy, hogy Ő nem érzékelteti Magát, akkor hazudik. A Szentlélek mindig érezteti Magát, ha van bennetek egy csöppnyi jóakarat. Az Ő cselekedete, hogy emlékeztessen titeket, arra hogy Isten gyermekei vagytok, és a Megváltó, Jézus Krisztushoz vezessen. Sajnos, nem mindig vagytok hajlandóak elfogadni a Szentlelket, és hallgatni Rá. Mindazonáltal, ha szeretnétek, hogy a fénysugár folyamatosan simogasson benneteket, a ti teljes lényetek átalakulási folyamata el fog kezdődni azzal a feltétellel, hogy ti őszinték lesztek és elkötelezettek a változásra.

Ha igen, akkor szükségetek van még egy alapvető lépésre: ajánljátok fel magatokat Istennek és tegyétek lehetővé Neki, hogy cselekedjen bennetek. Ha felajánljátok életeteket Istennek, és meg akartok felelni törvényeinek, Jézus Krisztus megkezdi a Megváltást bennetek: először is meg fog tisztítani a gonosztól és megbocsát nektek; utána rábíz titeket az Ő édesanyjára a Boldogságos Szűz Máriára.

Mária megbízása létfontosságú: mivel minden ember egy anya által testben születik a természet rendje szerint, így minden ember lelki újjászületése egy Anyán keresztül történik az Isteni Kegyelem rendje szerint. Értsétek meg jól: ha ti nem születettek újjá az Ő méhében, aki az Isten- Embert szülte, akkor nem éritek el a teljességet; utatokon gyengék lesztek. Ha Jézus nem bízna titeket Szűz Máriára, akkor lehet, hogy nem érnétek célt. Azonban a ti egyéni megbízásotok Máriához szükséges: meg kell tennetek a magatokét, bizalommal a kezébe helyezni életeteket. Szűz Anyátok tudja, mire van szükségetek; Szíve összhangban ver, Fiával, Jézussal. A ti Szűz Anyátok mindenben tiszta, és megmutatja az utat, hogyan érjétek el a tisztaságot; Ő erős, és megvéd a gonosztól; és mivel Ő egy Anya, átölel, amikor szenvedtek, és megért titeket; Gyengéden szólít a bajban, anélkül, hogy ártana, mert ő a leggyengédebb minden anya között.

 Amikor a Boldogságos Szűz Mária, Isten remekműve ott állt a kereszt alatt, Jézus, mint Anyát adta nektek, hogy elkísérjen benneteket az életszentség útján és visszatérjetek Istenhez; nem fog elhagyni, amíg Isten biztonságos karjaiba nem vezet. Ne hagyjátok el Őt sem, ha azt szeretnétek, hogy a megszentelődésetek könnyebb és gyorsabb legyen.

Jézus cselekedete az Atyához vezet. Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus megismertesse az Atyát; megtanít, hogy szeressük Őt; Felfedi az Atya szeretetét felétek. Ha értitek és érzitek az Atya odaadó szeretetét, új teremtmények lesztek, és semmi sem lesz képes bántani titeket többé, még a halál sem. Sőt, akkor az Atya kezében lesztek, és soha senki nem fog tudni elragadni Tőle, ahogy ezt Jézus maga mondta. (Jn 10,29)

Ezért Isten nem vonja meg a jót senkitől; épp ellenkezőleg, arra törekszik, hogy mindenkit Maga felé vonzzon. Hasonlóképpen kell eljárnotok nektek is, ha Isten gyermekei vagytok: ne bíráljatok, ne ítélkezzetek, imádkozzatok mindenkiért még a gonoszakért és azokért is, akik ilyennek látszanak. Imádkozzatok mindazokért, akik ellenetek vannak és megkeserítik életeteket, nem fogjátok megbánni (Mt 5: 43-48) Isten bőséges áldást küld rátok, hogy majd megköszönjétek Neki mind az örökkévalóságért. A világ abban a pillanatban elkezd megváltozni, amikor az ember változik, és Isten gyermekeként kezd el viselkedni. Ne felejtsétek ezt el!

Akik elkövetettek valami rosszat, azt is mondom, aki nem tud megbocsátani magának vagy nem bocsátottak meg másoknak: közeledjetek Istenhez, aki szeret titeket, és mindig megbocsát nektek. Kezdjetek el élni Neki, és Ő a ti oldalatokon lesz; Új emberi lénnyé fog tenni titeket; Együttműködőjévé fog tenni titeket. Végül Lucifer rabszolgáinak mondom: még számotokra is van kiút, de komolyan el kell kötelezzétek magatokat a radikális átalakításra gondolkodásotokban és az életetekben, hozzátok rendbe a bajokat, Isten segíteni fog, de nem helyettesíthet titeket; ezért döntsetek Isten mellett és az út megnyílik számotokra is.”

 

Az új emberek ünneplik az életet – Isten létezik

Drága Testvéreim,

Az emberi történelem tanúskodik a kezdetektől fogva, hogy Isten létezik: az emberiség ösztönösen megérezte és annak ellenére, hogy csak korlátozottan értették meg, imádták Őt, bár sokszor rosszul.

Isten azonban kapcsolatba lépett az emberiséggel. Felfedte arcát Jézus Krisztusban, és az emberiség számára megnyitotta az utat, hogy ismerje meg Őt teljesen, és ha ily módon felemelkedett, együtt éljen vele.

 Ezekben a napokban a keresztények nagy ünnepélyességgel ünneplik egyesülésüket Istennel:az Úr Jézus mennybemenetele, aki természetünket vitteazistenidimenzióba; a Szentlélek leereszkedése szívünkbe, aki belülről vezetminket keresztül felemelkedésünkigésvisz minket a lehetőségek határain túlra; aSzentháromságba, ahol elérjükaz újteremtés tökéletesteljesítését, és ahol mindenszenvedésnekéshalálnakvége lesz. (Jel 21:4.)

Isten teljes mértékben ismertetni akarja velünk Életét, ha el akarjuk fogadni és élni azt. Amikor üdvözöljük Isten életét, a hit misztériumát megvilágítva alakítja át tökéletes tudásba: így merül fel bennünk a teljes és örök élet. Ellenkezőleg, ha igazság nélkül tiszteljük a misztériumot vagy a nélkül éljük meg azt, a tudást elkerüljük, Isten életén kívül maradunk, mely az emberiségnek ismerteti magát, felemelve azt.

Mozgalmas időket várunk, melyben Isten kinyilatkoztatja Magát annak érdekében, hogy az emberiséget egy magasabb dimenzióba vigye. Isten nem kényszeríti az emberek szabadságát, de megmutatja Magát azoknak, akik szeretik Őt, és készek arra, hogy átalakuljanak az Ő életébe: “Ekkor megszólalt Júdás, nem az Iskarióti: “Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?” Jézus azt felelte neki: ” Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14: 22-26)

Az alábbiakban közzé tesszük a meditációt Stefania Caterina könyvéből, hogy jobban megértsétek a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy a Szentháromságban éljetek. Szokás szerint elkísérünk titeket imádságunkban és megáldunk titeket és azokat, akik Isten fényében járnak.

TomislavVlašić

                                        Krisztus gondolata nem fantázia

Szt. Rafael hosszú beszélgetése Krisztus gondolatáról több beszélgetésben és üzenetben bontakozott ki az évek során. A magyarázatok között 2005-ben megkérdeztem Szt. Rafaelt, hogyan tudnánk megkülönböztetni Isten gondolatát és a mi képzeletünket.

“Meg kell tanulni különbséget tenni a képzelet és az ihlet között, Isten azt akarja, hogy megértsétek Krisztus gondolatán keresztül, amely nem statikus, hanem örökösen dinamikus bennetek. Ha a Boldogságos Szűz Márián keresztül felajánlottátok magatokat Jézusnak gondolataitokkal és elmélkedésekkel Krisztus erejét vonzza magatokhoz, mely bennetek lakik. Így ez nem képzelet, hanem isteni kreativitás. Azokban az emberekben, akikben nincs Isten tudat a képzelet uralkodik: akik homokra építenek és nem sziklára. [1]  Ha Krisztusnak adjátok magatokat, akkor igazán egységben éltek Istennel és testvéreitekkel. A testvéri közösség megakadályozza, hogy uralja a képzeletet, mert ti mások szeme előtt vagytok és a közösség tovább erősíti a tudást. Sőt, ha másokkal közösségben éltek, akkor egyre inkább elmerültök a szentháromsági szeretet dimenzióban, a szeretetben, mely egyesíti a Három Személyt a Szentháromságban. Miután elmerültetek a Szentháromság életében, eléritek a természeti és szellemi törvények ismeretét, amelyek szabályozzák a világegyetemet és megőrzik minden teremtmény életét. Mindezek segítségével teljes mértékben elismertétek Isten jelenlétét, és akkor olyan emberek lesztek, akik közbenjárnak az emberiség érdekében. Kapcsolatotok a Szentháromsággal mélyül, és onnan keletkezik a legnagyobb tudás, ami a közvetlen tudás felülmúlva a kinyilatkoztatást is; Sokan kaphatnak kinyilatkoztatást, de kevesen rendelkeznek valódi tudással. Én “tudásról” beszélek csupa nagybetűvel nem a skolasztikus tudásról, melyek tanulmányokból és elméletekből állnak. Úgy értem, a tudás, ami a Szentháromsággal egy élő kapcsolatból jön, aki az élet és minden olyan törvény forrása, mely szabályozza az életet.

Ami az Istenhez hűséges bolygókon történik, mint az Alfa Centauri-n kis dolog ahhoz képest, amiről beszélek. A jövő emberisége teljes mértékben egyesülni fog Jézus Krisztussal és általa az Atya Istennel a Szentlélekben, élvezni fogja az igazi tudás teljességét, amely lehetővé teszi, hogy az ember minden határon túlra juthasson testi és lelki téren. Ez egy fokozatos folyamat lesz, mely Isten által azokkal fog kibontakozni, akik teljes mértékben felkínálták magukat Istennek; ez az egész emberiség javát fogja szolgálni. Egy nagy és végső átjáró fog megnyílni az igazi tudás felé, túl minden tudományon és hierarchiák felett. Isten így át fogja alakítani a hozzá hűséges ember gondolatát az Ő saját erőteljes gondolata szerint.

Isten saját gondolatával gondolkozik és teremt. Még a ti gondolataitoknak is kreatívnak kell lennie, és így fogtok magatok elmerülni a Szentháromság szeretetében. Amikor egyesültök Istennel, gondolatotok már nem a homályos vagy elméleti spekulációt tükrözi, hanem a teremtést.  Képesek lesztek saját gondolataitokkal teremteni, ahogy azt szavaitokkal teszitek. Ez az ami az apostolokkal történt, akik egy szóval gyógyítottak. [2]   Meghívottak vagytok ti is, mert Isten gyermekei vagytok, az Ő képmására és hasonlatosságára teremtve.

 

Kérdés: Mi a különbség az ihletettség és a tudás között?

“A tudás egy tág fogalom, amely magában foglalja a felfogást, kinyilatkoztatást, megérzést és az ihletettséget. Ezért az ihletettség a tudás része. Nem az emberi tudásra utalok, ami skolasztikus és racionális, hanem az isteni tudásra, amely Jézus Krisztus által az Istennel való egyesülésből ered; amint meg van írva, minden bölcsesség kincse és tudása el van rejtve benne. [3]  Jézus Krisztus az Isten Igéje és Isten Bölcsessége. Ha tökéletes egységben éltek Vele, Neki ajánlva életeteket a Boldogságos Szűz Márián keresztül, akkor elmerültök a Szentháromságban, akiben Isten minden ismerete lakozik. Mikor fokozatosan értek oda, tudni fogjátok az Utat, az Igazságot és az Életet, mert ismerni fogjátok Jézus Krisztust; általa meg fogjátok Istent közvetlenül tapasztalni.”

K: Az apostolok Pünkösdkor megkapták a nyelveken szólás ajándékát. Miféle tudás ez?

A nyelvek ismerete csak egy kis része a tudásnak, amiről beszélek; ez egy ajándék, és mint ilyen, nem igényel sok elmélkedést; egyszerűen felismeritek, hogy más nyelveken is tudtok beszélni, mert olyan állapotba kerültetek, hogy ezt rendkívüli módon megtehetitek. Ez csak egy ajándék. Az igaz tudás több mint egy ajándék, mert ez közvetlenül Krisztus gondolatából éled fel bennetek, ha ti felajánljátok életeteket és elhagyjátok, önzéseteket aktívvá válik és működik. Ismétlem, hogy Isten gondolata bennetek van, és mindent vizsgál! Sőt, minden dolog Krisztus által jött létre az Ő részére [4] , és az Ő gondolata megnyitja elmétekben a mindenek tudását, ami teremtve lett. Isten gondolata kreatív. Ha elkülönítitek magatoktól Krisztus gondolatát, gondolatotok meghal, vagy még rosszabb, pusztítóvá válik.”

A “Riscrivere La Storia – Vol I – Nel pensiero di Dio” (A történelem átírása – Kötet. I – Isten gondolatán belül), c. könyvből 51-53 oldalak; Kiadta  Luci dell’Esodo, 2009 (Lights of the Exodus – Az Exodus fénye)

[1] Lásd Mt 7: 24-27

[2] Lásd ApCsel 3: 6

[3] Lásd Kol   2: 1-3

[4] Lásd Kol: 1 15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maradj egyesülve Istennel

Kedves Testvérek,

Bemutatom Szent József üzenetét, mely a neki szentelt  kilenced elején érkezett hozzánk. Az ima alatt kértük, mondjon valamit magáról mivel keveset tudunk róla. Az alábbi szavakat címezte nekünk, hogy mély és hiteles kapcsolatra ösztönözzön minket Istennel, aki minden boldogság és beteljesülés forrása. Nagy szeretettel megáldalak benneteket. Az Úr adjon nektek békét.

Stefania Caterina

                              Szent József 2014. március 10-i üzenete

Maradj egyesülve Istennel Tovább olvasása

3. AZ Új Emberek ünneplik Az életet

 

“Jöjj ki, s állj az Úr elé,….” ( 1 Királyok 19:11)

Drága testvéreim,

Isten meghívása bárki számára, aki szeretné megismerni Őt ugyanaz, mint amit Illés prófétának címzett (1 Királyok 19:1-18): nyisd meg magad Istennek. Ez a legegyértelműbb és természetes lépés az emberi teremtmény és Isten kapcsolata felé; ugyanakkor ez a legnehezebb. Az egész üdvtörténet, a szentek, még a nagy Illés próféta is tanúskodnak erről: neki is szüksége volt érvelésre, vízióira az üdvösségről és karizmatikus erejére belépni a csendbe és elfogadni Isten óvó cselekedeteit.

3. AZ Új Emberek ünneplik Az életet Tovább olvasása

2.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek

                                      Az Új Emberek Ünneplik az Életet

Kedves Testvéreim,

Jézus üzenete kapcsán írunk, hogy a 2014. január elsejei közlésünkben [1]  készséggel  felajánlottuk, hogy tájékoztassunk és elkísérjünk titeket ebben az évben. Ezzel a cikkel szeretnénk még jobban bevonni titeket a felelős elkötelezettségbe közös sorsunkat felismerve: hogy az életben egy minőségi előrelépést tegyünk, és vegyünk részt az emberiség dicső jövőjében.

Tanúsítjuk, hogy az egész világegyetem Jézus Krisztusban fog összegződni. Ez ne zavarjon meg titeket! Nem kezdjük előítéletekkel, vallási képekkel, melyeket rátok erőltettek,  de még vallási ideológiákkal sem. Egy alapos párbeszédet szeretnénk kialakítani, melyből az Isten hívő ember igazi azonossága megnyilvánul, mint egy tudós, aki az igazságot keresi; egy párbeszédet az emberekkel, akik elkötelezettek a legnemesebb eszmék után vágyódva élnek, leülepedve bennük, hogy mennyiségit lépjenek az életben. Mindez magában foglalja a hívők és nem hívők a felelősségét, mint ahogy minden vallás tagjaiét is.

2.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek Tovább olvasása

1.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek

Az Új Emberek ünneplik az életet

Drága testvéreim,

Ismét itt vagyunk veletek, hogy különféle gondolatokat továbbítsunk nektek, melyeket összefoglalunk e cím alatt. Mint ahogy már korábban mondtuk, továbbra is visszafogottan élünk, mert így a legjobb Isten jelenlétében élni, megértve akaratát és gyakorlattá tennünk.

Az Úr azonban továbbra is hozzátok küld minket, akik azon az úton haladtok, melyet ezekben az években jeleztünk. Ő akkor küld minket, mikor azt szükségesnek látja, mert ismeri gyermekei nehézségeit a Földön.

Megpróbálunk nem visszatérni azokhoz a kérdésekhez, melyeket már hallottatok. Ehelyett mélyebb betekintést akarunk adni, hogy elkísérjünk és elmagyarázzuk nektek, milyen lépéseket tegyetek idén, amely nagyon dinamikus és ármánnyal teli lesz. Ebben az évben mindnyájan felkérést kaptok döntéshozatalra, hogy ne késlekedjetek hozzájárulni Krisztus munkájához az egész univerzumban.

1. Elsősorban lényünk identitását és cselekvését szeretnénk felvázolni. Sok éven át vettünk részt Isten akarata szerint a Krisztusban való összegzés munkájában az univerzumban, nem a különleges személyes érdemekért. Mi nem csak szimplán üzeneteket kaptunk vagy látomásaink voltak: egész életünk és létezésünk részt vett a Szentháromság munkájában néhány fenséges eszközzel, mint Szűz Máriával és Szent Józseffel együtt, valamint az idő rendkívüli eszközeivel: az angyalokkal, a Központi Nucleussal  és az Istenhez hűséges testvérekkel az univerzumban. Isten cselekedete belülről egyre inkább átalakít minket, hogy egy nap új emberi lények lehessünk az univerzumban Isten összes gyermekeivel együtt.

1.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek Tovább olvasása

“Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot.” (Lk 12, 32)

Kedves Olvasók!

Bemutatom Szent Mihály arkangyal üzenetét, aki az események felé mutatja az utat, melyek előttünk állnak. Szent Mihály azt mondja, hogy az emberiség számára a Földön ez az utolsó üzenet, de azok akik őszintén részt kívánnak venni Isten tervében, hogy egyesítsen mindent Krisztusban, nem fognak hiányolni semmit sem. Ezért hadd szolgáljuk Istent teljes bizalommal, emlékeztetve egymást „felelősségünkre, mint emberi lények és hívők”, ahogy Szent Mihály mondta.

Üdvözöllek benneteket és imáimban mindig megemlékezem rólatok.

Az Úr adjon békét nektek.

Stefania Caterina

                Szent Mihály arkangyal üzenete  2013. november 20.

“Üdvözöllek titeket testvéreim és nővéreim a Földön! Isten még egyszer elküldött hozzátok. Azonban ez nem olyan, mint a többi üzenet, melyeket eddig kaptatok: szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez. Már sok mindent elmagyaráztak nektek; ezért nem fogom megismételni, amit már tudtok. Csak néhány pontot emelnék ki, hogy még egyszer emlékeztesselek felelősségetekre, mint emberi lények és hívők. Íme a pontok, melyeken kérem gondolkozzatok el.

1. Minden, amit elmondtak nektek az elmúlt években, teljesülni fog a Földön. A terv, hogy minden egyesüljön Krisztusban, meg fog valósulni. Isten ellenségei és emberei ne csapjanak be! Istennek van hatalma, hogy befejezze, amit eltervezett. Ha úgy tűnik, hogy ez nem így van, akkor csak azért, mert Isten türelmes az emberekkel a Földön és mindenki számára időt ad, hogy megértsék, amennyiben megakarják érteni. Isten ígéretei mindig valóra válnak azoknak, akik szeretik, és őszintén keresik Őt; még Isten ellenségeinek is valóra válnak, akiknek akarva-akaratlanul meg kell hajolniuk a Szentháromság akarata előtt. Sőt, az emberek, az angyalok, a démonok és az összes teremtmények Isten hatalmának vannak kitéve és semmi sem kerüli el a szemét. Előbb vagy utóbb , mindennek teljesülnie kell. Ügyeljetek erre.

2. A terv, hogy Krisztusban egyesüljön minden, már folyamatban van az univerzumban. A nucleo-k, az új papság, a misztikus egyesülés Krisztussal és a többi dolog, melyekről sok szó esett már működnek a világegyetem nagy részében, különösen az Istenhez hű emberiségek között, akik a magasabb univerzumban élnek; a középső univerzumban a legtöbb emberiség között is működnek. Tulajdonképpen, elmélyült és széleskörű evangelizációs munkát végeztek az Istenhez hű testvérek és az jól gyümölcsözött. A középső univerzumban egész bolygók tértek meg Istenhez, és a hívő emberiséggel együtt egy nagy és hatalmas népet alkotnak.

Ezért mondom, ne gondoljátok, hogy amit már bejelentettünk az elmúlt években, az egy gyönyörű utópia. Isten nem füstöt ad el, amit oly sok politikai és vallási vezetőtök tesz; Ő nem téveszt meg senkit és különösen azokat nem, akik szeretik őt. Ezért ami már az univerzum más részein történik, meg kell történnie a Földön és az alsó univerzumban, ahol a Föld van.

A Föld nagyon le van maradva az Istentől való távolsága,- arroganciája,- és hűtlensége,- miatt. Bolygótok lett volna a központ ahonnan a Megváltás üzenetét kellett volna terjeszteni az egész univerzumban, mert valójában Jézus a Földön testesült meg. Ehelyett ahogy magatok is láthatjátok, a Föld egy olyan központtá vált, mely a bűnt és a korrupciót sugározza. Emberiségetek többsége Isten törvényein kívül él: sőt, az önzés, a bűn és a halál   törvényeit követi.

3. Isten minden korban létrehozta az Ő kis közösségét a Földön, szerény embereket, akik hűek maradtak az Ő szeretet törvényének és életének: Jézus a kisded nyájról beszél (Lk 12, 32), akikért Isten az emberiség sok bűneiért megbocsátott, és akikért meg fogja valósítani elképzeléseit a Földön is. A szentek, próféták és az igaz emberek, akik a bolygótokon éltek a történelem során, előkészítették az utat a Földön Isten tervének megvalósításához. Szinte mindig szidalmazták és üldözték őket, de ők felajánlották életüket és szenvedéseiket mindnyájatokért, elhárítva a büntetést, amit az emberiség méltán megérdemelt volna. Amint meg van írva: “…Isten próbára tette, és magához méltóknak találta  őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.” (Bölcs 3, 5-6) Az áldozat, melyet Isten megengedett, nem volt hiábavaló, és ez nyilvánvaló lesz az idők végén.

Még ma is jelen van ez a kis nyáj  a Földön; Istennel és az ő eszközeivel egyesülve csendben munkálkodnak a hit és törvény nélküli pogány világ nehézségei között. Ez olyan, mint a hajtás, melynek rendeltetése, hogy nőjön. Ebből a hajtásból fogja Isten kibontakoztatni az új népet, kik meg fogják valósítani terveit. Mindnyájan meghívottak vagytok, hogy részei legyetek ennek a népnek, mert Isten nem részesít előnyben senkit sem. Azonban a lelkesedés nem elég: le kell vetkőzni minden önzést, kompromisszumot, ambíciót, és dönteni életetek komoly megváltoztatásáról, Isten törvényei szerint élni, ahogy Isten tette Jézus Krisztus megismertetésével.

Lucifernek sok és erőteljes követője van a Földön, ahogy nagyon jól láthatjátok. Utálják Isten kis nyáját, fel akarják oszlatni és kiirtani, de Isten óvja sajátjait. Erre nagyon jól kell emlékeznie Isten ellenségeinek!

4. Az emberiség a Földön attól a pillanattól kezdve átadta magát Lucifernek, hogy elkövette az eredendő bűnt. Itt helyezte el trónját; ő is összegyűjtött embereket a Földön, és onnantól a célja, hogy kiterjessze királyságát az egész alsó univerzumban. Bolygótokon a helyzet komoly, de az emberek többsége nincs egyáltalán tisztában a kockázattal, rohannak, elfoglaltak a túléléssel; ha Lucifer nem tudja megvalósítani terveit, akkor el fog pusztítani titeket. Ez az, amit mindig tesz: elpusztítja, amit nem tud megvalósítani. Egy hierarchia, mely Lucifert szolgálja a Földön szilárdan tartja kezében a hatalmat; látható merre vezet ez titeket: a Föld a kétségbeesés helye, az egész univerzumban úgy ismert, mint “a halál bolygója”, veszélyes és ellenséges.

5. A Föld emberisége nem lesz képes kijutni az alagútból, melybe belecsúszott. Ezért szükségetek lesz az Istenhez hű testvérek segítségére. Isten mindig szeretett segítséget küldeni nektek a hozzá hű testvéreken keresztül, akik ellen Lucifer nem tud semmit tenni; de Isten mindig tiszteletben tartotta szabadságotokat. Sokan közületek nem fogadják el, hogy más emberek is léteznek az univerzumban, és ez okozta Isten terveinek késlekedését. Mi több, a hatalmat uralók és vallási vezetők, nagyon félnek a hűséges testvérek beavatkozásától, rejtegették az emberek elöl az univerzum  valóságát; ez még bonyolultabbá tette a dolgokat. Ennek ellenére Isten úgy döntött, hogy segítséget küld nektek az univerzumból, Ő meg is fogja tenni, hogy határt szabjon a Földön az emberek ravaszságának és arroganciájának, akik nem akarják elfogadni sem Isten valóságát sem meghajolni akarata előtt. 


Eddig az Istenhez hű testvérek a középső univerzumba utaztak, minden népnek hirdetve Jézus Krisztus megváltását és az Ő nevében egész emberiségeket kereszteltek meg. Isten parancsára várnak, hogy belépjenek az alacsonyabb univerzumba és elvégezzék ugyanazt az evangelizációs munkát.
Ebben az univerzumban, ahol ti is vagytok, a helyzet kényes: itt Lucifer a különböző emberiségek felett nagy hatalommal rendelkezik, mert ők ellenségesek Istennel. Ők nem fogják könnyen elfogadni a hívő testvéreket, éppen ellenkezőleg, erőszakkal reagálnak majd. Amikor a hívő testvérek minden erejükkel belépnek az alsó univerzumba és megkezdik evangelizációjukat, jelentős hatása lesz a Földön is, mert Lucifer és követői állandó riadó készültségben lesznek; megsokszorozva erőfeszítéseiket, hogy a hívő testvéreket elűzzék.

Az alsó univerzumban a Föld lesz az utolsó bolygó, melyet a hívő testvérek meg fognak látogatni. Mégis közösségben lesznek a Föld kis nyájával, akik már régóta elfogadták létezésüket, és  szeretettel várják megjelenésüket. Isten el fogja küldeni a hűséges testvéreket a Földre, hogy meglátogassák a jól felkészült egyéneket és nucleo-kat, hogy tanítsák és védjék meg Isten gyermekeit. Amikor eljön az idő, Isten elrendeli nekik, hogy nyíltan mutassák meg magukat a Földön az egész emberiség számára. Ekkor uralkodóitok hazugságai, fegyvereitek, sőt még a rakétavédelmi pajzsaitok sem fognak semmit sem érni. Ezután jeleket fogtok látni az égen, a napon, a hold csillagain   (Lk 21, 25), mindenki meg fogja érteni a valóságot, mint amilyen, de sokaknak ez már túl késő lesz. Most van itt az ideje mindnyájatoknak, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, válasszatok: Istennel vagy Luciferrel. Ne vesztegessétek az időt, mert nem sok idő maradt.

6. Mielőtt mindez megtörténik, Isten igaz gyermekei, akik szeretnének újra egyesülni Krisztussal, új teremtményekké válnak és mindenük meglesz. Mindenről ami rájuk vár tájékoztatni fogják őket: a Szentlélek fogja vezetni őket az igazsághoz belsőleg, és  egyre erősebb visszaigazolást fognak kapni a megfelelő időben. Isten meg fogja védeni kicsiny nyáját a csata ellenére, mely vár rá: ez a kis közösség frontálisan fog megütközni a gonosz erőkkel és a Föld színtere lesz a szellemek minden idők legnagyobb csatájának: Isten Lelke jelen van gyermekeiben, és ennek a világnak szelleme a sötétség gyermekeiben.

7. Ahhoz, hogy képesek legyenek szembenézni egy ilyen csatával, ezúttal Isten a három fő eszközét vetette be népe oldalán: az angyalokat, a Központi Nucleus-t és az Istenhez hű testvéreket. Azok, akik üdvözölték őket és közösségre léptek velük erős védelem alatt lesznek. Isten eszközei teljes működésben vannak az univerzumban, és nehéz helyzetek előtt állnak: lélekben fel kell készülniük a hívő testvérek belépésére az alsó univerzumba, és megvédeni a törékenyebbeket Isten népe között. Isten egy csendes és erőteljes lépésre hívta őket.

8. Isten csendre inti rendes és a rendkívüli eszközeit, hogy munkájukat arra koncentrálják, ahol az valóban szükséges. A nagy prófétai hangok ebben az időben lassan csökkenni fognak, amíg  teljesen el nem némulnak. Ez Isten nagy csendje, megelőzve a nagy eseményeket, melyek rátok várnak. A hamis próféták zavaros hangjai továbbra is üvölteni fognak a tereken. Csak azok lesznek képesek felismerni a hangokat a rátok váró nagy rendetlenségben, akik határozottan kiállnak Istenért: politikai, társadalmi, vallási nyugtalanság lesz, még a természet is megbolydul, melyet minden határon túl elpusztítottatok. “Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.”  (Lk 21, 10 – 11) Isten már nem fog többet beszélni a süketeknek, akik nem akarják meghallani, és nem is fogja megmutatni tetteit a vakoknak, akik nem akarnak látni: Isten művét kizárólag azok fogják megérteni, akik egyesültek Vele. Isten vissza fogja vonni az adott kegyelmeket azoktól, akik kihasználják az Ő kedvességét, és azoknak fogja adni, akik Isten akarata szerint járnak el. Emberiségeteket komoly próbának teszi ki majd, nem azért, mert Isten büntetni akar benneteket, hanem azért, hogy megtisztítson és megóvjon titeket: makacsságotok olyan mértékű, hogy nem hagytok más lehetőséget Istennek, mint a megpróbáltatásokat, csak így hajlotok meg a jó előtt,  miközben mindig készen álltok arra, hogy a gonoszt válasszátok.

9. Isten terve, az Ő teljes erejével zajlik, hogy megmentse gyermekeit az egész univerzumban. Nem lesz megállás, amíg Lucifer királysága meg nem semmisül. Minden teremtmény érezni fogja a Szentháromság működését, mely hatalmas hullámként mindenhová szét terjed majd. Döntsd el most, melyik oldalra állsz; holnap már túl késő lehet.

10-ig. A Föld Egyháza is kemény próba előtt áll, hogy megtisztuljon a sok bűntől, melytől beszennyeződött. Isten szereti Egyházát és megakarja menteni; azonban ez nem lesz lehetséges bűneik igazi kiengesztelése nélkül.

Ehhez még egyszer hívom a pápát és minden keresztény egyház hierarchiáját, hogy ismerje fel és hirdesse az élet létezését az univerzumban, különösen az Istenhez hű testvérek létezését. Én is felkérem őket, hogy ismerjék fel ebben az időben a három rendkívüli eszközt, és lépjenek közösségre velük annak érdekében, hogy segítséget és védelmet kapjanak. Végül megkérem őket, hogy méltányolják meghatalmazásomat, mint a dicsőséges Krisztus eljövetelének Előfutárát és mint Isten gyermekeinek irányítóját ezekben az utolsó időkben. Nem magamért kérem ezt, hanem Isten terveiért és akarata szerint. Nem kérem, hogy drága szobrokat állítsatok nekem, de engedelmeskedjetek parancsaimnak, melyek népe érdekében Isten parancsai. Ha ez megtörtént, az emberiség szenvedése a Földön rövidebb lesz, és minden szükséges segítséget meg fogtok kapni tőlem és minden eszköztől, melyet vezetek. Ez az utolsó felhívás, melyet küldök nektek, ezt követően Istenen a sor, hogy beszéljen, és Ő azt fogja tenni, amit szándékozik. Elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a helyes utat válasszátok.

Felkérem az összes papot és keresztényt, a legkisebbtől a legnagyobbakig, hogy elemezzék saját viselkedésüket, és feltétel nélkül ajánlják fel magukat Istennek. Emelkedjetek felül a földi dolgokon; annyira elnyelnek titeket ennek a világnak gondjai, hogy Isten magja nem növekszik bennetek, ahogyan kellene (Mt 13, 22). Helyes, hogy a lelkipásztori, szociális, családi kötelezettségeket elvégzitek, azonban ezek nem a legfontosabbak Isten érték listáján: ne felejtsétek, először Istent és az Ő országát kell keresni és minden egyéb is megadatik nektek. (Mt 6, 33). Reggeltől estig rohantok többnyire felesleges dolgokon aggódva: ritkán választjátok azt, ami jobb, ahogy Jézus mondja ( Lk 10 , 38-42 ).

Itt az ideje, hogy a keresztények bátrakká, és az evangélium hiteles tanúivá  váljanak, becsületes élettel Istennel és igaz testvéri közösségben: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Mt 5, 13)

Túl sok keresztény lett ízetlen, és ez az egyik oka, hogy olyan sok a baj a Földön. Térjetek meg!

Azokhoz az emberekhez fordulok, akik azt mondják, hogy Istenben nem, de a jó szándékban hisznek: nem túl késő felfedezni Istent. Ez a nagy kegyelmek ideje azok számára, akik jobbá szeretnék változtatni életüket. Keressétek Jézus Krisztust és Ő majd kinyilvánítja (manifesztálja) életét. Új emberek lesztek, és hozzá fogtok járulni az emberiség új jövőjéhez az egész univerzumban.

Azokhoz fordulok, akik úgy döntöttek, hogy imádják és szolgálják Lucifert: időtöknek majdnem vége. Nem lesztek képesek sem megállítani Isten művét, sem fojtogatni népét, akiknek száma egyre nő az egész univerzumban. Még van időtök váltani, és vezekelni bűneitekért, ha akartok. Még mindig megmenekülhettek Lucifer rabszolgaságától; legyetek óvatosak, hiszen kevés idő maradt. Ha nem tértek meg, akkor követni fogjátok vezetőtök sorsát.

 

Beszédem itt véget ér. Mindent elmondtam, amit Isten elrendelt nekem, hogy elmondjam, továbbra is imádkozni fogok értetek. Megáldom mindazokat, akik elolvassák ezeket a szavakat; különösen megáldom azokat, akik üdvözlik és gyakorolni is fogják ezeket a szavakat. Kisded nyájam, mondom ne féljetek, mert Isten mindig a ti oldalatokon lesz. Maradjatok nyugodtak, és engedjétek hiteteket, reményeteket és szereteteteket nőni. Legyetek Isten jelenlétének jelei az emberek között a Földön, akik egyre inkább elveszettek és összezavarodottak lesznek. Ez az, amit Isten vár tőletek. Isten fogja megvalósítani a nagy dolgokat; ehelyett legyetek kicsinyek és egyszerűek, mint a gyerekek, akik szeretettel támaszkodnak Atyjukra. Szüntelenül imádkozzatok és könyörögjetek, hogy Isten irgalmazzon a Föld emberiségének.

Áldlak benneteket, és a Föld egész emberiségét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Szent Ferenccel az új bolygón

Tomislav Vlašić  által

2013 március 25.

Kedves Olvasók,

ezekkel a gondolatokkal szeretném követni a nagy eseményeket, melyek jelenleg kibontakoznak szemünk előtt. A jobb megértés érdekében másképp is megvilágítom, hogy  jobban megértsétek ezeket az eseményeket, melyek kegyelemmel átfonva magukban hordozzák ezt.

Szent Mihály arkangyal 2013. március elsejei üzenetében [1], bejelentette jelenlétét a bíborosok Konklávéján és az egész Misztikus Test hatását és az új pápa Ferenc megválasztását, ahogy láthattátok. A következő üzenetben március 17-én 2], a Szent Mihály kijelentette, hogy továbbra is Isten emberei között fog maradni, hogy Krisztushoz vezesse őket és megerősíti: “Ma mindnyájatoknak elkezdődik egy nagy utazás, a lelki megújulás. Az elmúlt évek hosszadalmas előkészülete véget ért, beléptünk a 2013 –ás évbe, mint ahogy már elmagyaráztam nektek a Szentháromság nagy cselekedetének idején, melyen keresztül Isten be fogja mutatni az egész emberiségnek és minden teremtménynek az új teremtést.” Isten minden eszköze természetes és rendkívüli Szent Mihállyal együtt cselekszik. Ferenc Pápát Isten kegyelme burkolja be és az emberek szolgálatába helyezi magát egész életében, mint ahogy azt szavai és tettei igazolták.

Isten minden gyermekének azt akarja, hogy megtegye a Húsvéti utat: hogy esetleg elhagyják a föld szűk látókörét, mely az embert magához vezeti és szorongásokkal, feszültségekkel fojtogatja őt és küzd a túlélésért. Isten azt akarja, hogy gyermekei nyitottak legyenek, a feltámadt Krisztuson keresztül, a lenyűgöző örökkévalóság dimenziójáig, ami valós és soha nem okoz csalódást.

Néhány pontot javaslok utatokra.

1) Legyetek Krisztus tanítványai. Virágvasárnap már bevezettek titeket az ösvényre, hogy Krisztus tanítványaivá váljatok.

– Jézus, az Istenember, minden próbában engedelmes az Atyának „a halálig, sőt a kereszthalálig” megdicsőült”. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s  minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2: 8-9-11). Minket is ilyen engedelmességre hív az Isten Atyához, hogy lelkünk egyesülhessen Jézus Lelkével és kövessük Őt dicsőségben.


– Jézus felajánlja értünk magát. Ő szerető figyelemmel követ minket, közbenjár az Atyánál,
hogy megvédjen minket a gonosztól: “Én azonban imádkoztam érted, hogy a meg ne fogyatkozzék a hited…” (Lk 22, 32). Jézus ezeket a szavakat mondta Péternek, de ezek minden emberhez szólnak, akik misztikusan akarnak egyesülni Krisztussal, gyengeségünkben számíthatunk Rá.

– Nekünk is imádkozni kell Istenhez, de nem bármilyen imával. Jézus és közöttünk az élet a hitnek, a reménynek és a szeretetnek kell áradnia: számítva Rá, kívánva a felemelkedést Vele az Isten Atyához. Jézus így szólt tanítványaihoz: “Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”  (Lk 22, 40). Így az ima lehetővé teszi számunkra, hogy aktívan egy szívvel és lélekkel részt vegyünk Krisztus Lelkében.

– Megpróbáltatásainkban, mint Isten gyermekei fejezzük ki hovatartozásunkat, akkor is, ha mindent elveszítünk, még az életünket is! Ily módon Isten tanúivá válunk, és legyőzzük a gonoszt. Jézust megkérdőjelezte és halálra ítélte a Szanhedrin, a Zsidó Bíróság, mely megkérdezte Őt, hogy vajon Ő Isten Fia. Ő azt felelte: „Ti mondjátok, hogy én vagyok!”  (Lk 22, 70)

– Próbáljunk meg túlnézni saját érzelmeinken, és hadd öleljük át a teljes igazságot. Jézus így vezet minket: “Jeruzsálem leányai,ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatok és gyermekeitek felett” (Lk 23, 28). A teljes igazságban élni és dolgozni tesz minket  becsületes emberré.

– Törekedjünk, Istenhez hasonlóan működni: megbocsátani azoknak, akik kárt okoznak nekünk vagy halálra ítélnek “Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23, 32-38) Ily módon gyógyítjuk az emberiség mély sebeit és veszünk részt az új teremtésben. Milyen nagy isteni erő szabadul fel bennünk, amikor megbocsátunk!

– Lépjünk túl az emberi igazságon! ‪Így felemelkedhetünk Istenhez és azonnal utat nyitunk másoknak elvezetve őket gyorsan Felé. Az egyik Jézus mellett megfeszített lator így imádkozott, “Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz országodba.” Jézus így válaszolt: “Bizony, mondom neked :még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23: 42-43)

– Hagyjuk lelkünket is Istenre bízni, az élet szellemét, miközben meghalunk magunknak. Akkor a Szentháromság mindenhatósága szabadon fog átjárni minket:

“Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46)

2) Amikor Krisztus Lelkével egyesülünk, lelkileg feltámadunk. Kitapossuk az utat, mely, soha vissza nem térően a végtelen csodájához vezet. Lelkünket Krisztus Lelke vezeti, minden nap megtalálja az új teremtést, megszületve bennünk és rajtunk keresztül, mely az egész univerzumra kihatással van.

Ezen a ponton azt javaslom, hogy olvassátok el Stefania Caterina lenyűgöző élményét, melyet az egyik könyvéből vettünk [3], a címe: “Szent Ferenccel  az új bolygón.” Mielőtt elolvassátok, és minden alkalommal, amikor el akartok merülni Isten csodálatos szeretetében, Javaslom, hogy így imádkozzatok a Szentlélekhez:

                                                       ******************************

“Ó, Örökkévaló Isten élő Lelke,

imádom benned a Szentháromságot!

Imádom bölcsességedet,

 mely öröktől való az Istenben.

Felismertem fényed,

 mely megvilágít minden lelket.

Könyörgök Hozzád, ki egyedüli ima vagy bennem,

   hogy szüntelenül imádkozz.

 Végtelen Szavaddal, csendben,

  légy az én örök imádásom.

 Tölts el engem hittel és reménnyel.

 Te, csak a Szeretet legyél az én szeretetemben!

Vezess engem, hogy hű legyek egész életemben csak az

   Egy  és Szentháromság Istenéhez.  Ámen”

Én is imádkozni fogok értetek és veletek. Boldog Húsvétot kívánok nektek és kísérjen titeket az Atya a Fiú és a Szentlélek áldása.

                                                             ****************

Szent Ferenccel az új bolygón

2009 október  harmadika és negyedike közötti éjszaka volt, Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéje, a szent aki különösen kedves nekem és egyben hazám, Olaszország patrónája is. Három óra körül felébredtem. Béke és öröm volt bennem. Szóval elkezdtem imádkozni, különösen Szent Ferenchez esdekelve. Hirtelen lélekben egy szép bolygón találtam magam. Biztos voltam benne, hogy ez nem csak egy ismeretlen hely számomra, de egy teljesen új sértetlen valóság. Úgy tűnt, Isten épp most teremtette, olyannyira, hogy az jutott az eszembe úgy nevezném ezt a helyet, hogy  “Az új bolygó.”

Mellettem Szent Ferenc tűnt fel, úgy öltözve, ahogy általában látni szoktam őt, vagyis egy szerény tunikában. Közel voltunk egymáshoz egy dombon, ahonnan egy fantasztikus tájat lehetett látni és a végtelen horizont. Szent Ferenc a kezével mutatott nekem a tájra ezt mondván: “Most már ismerni fogod ezt a helyet, az új emberiségnek előkészítve, Krisztus vérével megváltva és egyesülve vele. Az egész teremtés így lesz átformálva” Tovább, lejjebb sétáltunk a minket körülvevő természetbe. Nagy csendbe burkolózva egymás mellett sétáltunk. Szent Ferenc szótlanul rám mosolygott; egy bizonyos ponton mondta, hogy tovább egyedül sétáljak, mert az ő feladata véget ért. Most már rajtam múlik, hogy belépjek egy élő kapcsolatba a körülvevő környezettel.

Tovább ebbe a csodába egyre beljebb haladva, ami megnyilvánult előttem: hatalmas illatos erdők, széles síkságok, dombok és hegyek. Figyeltem a buja, gyönyörű, szennyeződés mentes természetet. Kristálytiszta vizet láttam feltörve mindenütt. Folyamatosan tavakba, folyókba és vízesésekbe ütköztem. Elképzelhetetlenül zöld réteken keltem át, ahogy áthaladtam virágok nyíltak, mintha abban a pillanatban virágoznának. Megértettem, hogy ez a természet üdvözlete volt felém; a teremtés és köztem abszolút harmóniát észleltem, mintha értenénk egymást, és mintha mi ismernénk egymás igényeit. Nem tudom jobban megmagyarázni ezt szavakkal.

Ugyanez történt az állatokkal, akik egyre nagyobb számban eljöttek találkozni velem. Sokan közülük hasonlóak voltak, mint a Földön, mások nem. Láttam lovakat, medvéket, kutyákat hasonlóakat a mienkhez, de sokkal szebbek és harmonikusabbak voltak. Hirtelen egy farkas falka közelített hozzám, inkább engedelmes kutyáknak tűntek, mint farkasoknak, nem keltettek semmilyen félelmet. Néztük egymást, és nagyon világosan éreztem mit akarnak, hogy megértsem, annak ellenére, hogy nem tudtak beszélni. Tulajdonképpen az orrukkal tolták tovább előttem fiataljaikat, hogy megáldjam őket; tudtam, hogy áldásomat akarták. Miközben megáldottam és cirógattam azokat a szép állatokat egy erőteljes és hatalmas boldogság töltött el engem. Nagy szemük kifejezte a ragaszkodást és a hálát. Soha nem felejthetem el ezt a jelenetet, mely mélyen bevésődött a szívembe.

A terek valóban óriásiak voltak, olyannyira, hogy azt kérdeztem magamtól valaha is képes leszek-e felfedezni mindezt. Hirtelen egy csodálatos fehér ló jött közel hozzám, letérdelt előttem megértetve velem, hogy ráugorhatok és lovagolhatok vele, hát így is tettem. Óvatosan, rázkódások nélkül vigyázott rám, boldogok voltunk, hogy együtt lehetünk. Egy nagy tóhoz érkeztünk, leszálltam a lóról, utána megköszöntem és megáldottam őt. A tó partjához  közeledve láttam ahogy a halak kiszökkennek a vízből, furcsán a Földtől eltérően ezek a halak a vízben és kint is tudtak maradni. Egy nagy hal, hasonló egy bálna borjúhoz, lefeküdt a parton mellém, és megértette velem, hogy ráülhetek a hátára; így tettem, és hála neki széltében és  hosszában átszeltük a tavat, mely gigantikusnak tűnt nekem. Egy nagy folyó, gazdag, tisztavizű folyt a tóba. Követtük egészen a forrásig.

Aztán egy hatalmas réten találtam magam, tele ismeretlen gyümölcsfákkal. Még soha nem láttam ilyeneket. Egyik fa sem volt ugyanolyan, mint a másik, mindnek más volt a magassága, a gyümölcs mérete és a színe. Megakartam ízlelni ezeket a gyümölcsöket, néhány elérhető volt, mások nem, nem voltam képes elérni azokat. Az ágak között  egy kis majom tűnt fel, hasonló a Földön lévőkhöz. Előhozta hozzám a kölykeit. A szokásos módon megsimogattam és megáldottam. Azután a majom gyorsan a környező fákra mászott és, különböző gyümölcsöket gyűjtött össze és hozott nekem. Megkóstoltam, ízük teljesen új volt számomra, nem tudtam összehasonlítani egyetlen más gyümölccsel amit ismerek. A jóllakottság érzését adta nekem, úgy éreztem nincs már szükségem semmi másra, nem éreztem éhséget sem. Azonban a legérdekesebb dolog az volt, hogy ahonnan a gyümölcsöt leszedték, ott azonnal nőtt egy másik; a növény azonnal egy új gyümölccsel pótolt. Milyen nagylelkű természet! Az járt a fejemben, hogy a mi gazdáink milyen kemény munkával aratják le a föld gyümölcseit a természeti katasztrófák elleni küzdelemben. Milyen nehéz a kapcsolat az ember és a természet között a Földön! Aztán megízleltem a vizet, mely oly tiszta és mindenfelé folyik. Kristálynak nézett ki és az íze is más volt, mint a mi vizünk, azonnal oltva a szomjúságot  és azt az érzést adta, mintha belsőleg gyógyítana.

Ami megmaradt bennem és mély benyomást tett rám, az a természet ezen a bolygón. Az a rendkívüli szépség és minden teremtmény harmóniája: növények, állatok, víz, stb. Nem láttam egyetlen felhőt sem, nem esett az eső és vihar sem volt. Minden nyugodt, derűs és minden a helyén volt. Úgy tűnt, hogy minden teremtmény kész volt  találkozni velem, hogy segítsen nekem és segítséget kapjon, mint azok az állatok, akik áldásomat akarták a kölykeikre. Kölcsönös cseréje volt ez a békességnek és a gyengédségnek. Biztosíthatlak titeket, amit láttam az igazán felejthetetlen.

Még egy dolog meglepett: nem láttam a tengert, mintha nem is létezne. Később, Szent Rafael elmagyarázta nekem, hogy a tenger álnok, rejtélyes, az ember soha nem tudja, mit rejteget magában. Ez hasonló a földi ember szívéhez. Az új teremtésben a természet megújul és átalakul, mint az ember. Nem lesznek buktatók vagy félelmetes titkok, nyitott könyv lesz,  az ember képes lesz elolvasni és mélységében megérteni. Ezután az élmény véget ért, és újra a szobámba találtam magam. A következő napon is újra az előző éjjeli élmény tért vissza és imádkozva mondtam köszönetet, hogy  fényt kaptam.

***********************

[1]‪ Lásd a 2013 március elsejei üzenetet, melynek címe: “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta” az ezen az oldalon közölt ‪[2]‪ Lásd a 2013. március 17-i  üzenetet, a “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem,, hanem hogy beteljesítsem.” (Mt 5,17) címűt ezen az oldalon ‪[3]‪  Lásd: “A történelem átírása Első kötet, Isten elméje”  „Fények Exodus 2010, p. 116 kiadás”

 

Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, 3. rész

Tomislav Vlašić ‪által

Vajon Isten útbaigazít minket?

2013. május 21.

Kedves Olvasók,

rejtéllyel vagyunk körülvéve. Néha az emberek magukat sem értik, ahogy múltjukat- és jövőjüket sem. Zárkózottá válnak önmagukban, és nem tudnak mély kapcsolatba lépni másokkal. Sok minden titokzatosnak tűnik számukra és alig tudják felfedezni  saját valódi jelentőségüket. A világmindenség nagysága távol áll megértésüktől.

Vajon Isten útbaigazít minket, vagy tudatlanságban tart a dolgok felől? Ez a mi kérdésünk. Néha nem fejezzük ki nyíltan, így passzívvá válunk, gyakorlatilag azt hisszük, hogy Isten nem adja át nekünk az igazságot. De nem ez a helyzet!

1. Isten arra tanít bennünket: Ő tökéletes Fény és megosztja magát velünk. Az Ő törvényeit és gondolatait közli velünk: “Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.” (1Kor 2,10)

Ahhoz, hogy megértsük, Isten mire tanít bennünket, azt javaslom, hogy olvassátok el, vagy újra, és meditáljatok a “Mi nem csupán szemlélői vagyunk a valóságnak”  című  kivonatot Stefania Caterina könyvéből “A történelem újraírása – I kötet – Isten elméjében” (V. fejezet, 91-94 oldal). Ott sok nyitott ablakot fogtok találni, amely lehetővé teszi, hogy láthassátok és megérthessétek a minket körülvevő valóságot. Isten a teljes igazságra akar vezetni minket (Jn 16, 13). Ebben a szakaszban, amit alább idézek meg fogjátok találni a helyes hozzáállást és sok konkrét lépést a megtételéhez.

Mi nem csupán szemlélői vagyunk a valóságnak

“Krisztus elméje végigvezet titeket a vele való misztikus egyesülésig, ami csak  életetek felajánlása által valósítható meg. Amikor felajánljátok magatokat Szűz Márián keresztül Jézusnak, hogy az Úr első helyen legyen az életetekben és vezessen titeket a teljességig, személyiségetek megvalósításához Isten tervei és egyéniségetek szerint, melyet csak Istenben tudtok igazán felfedezni. ‪Jézus Krisztus az emberiség Pásztora, az Egy, aki elvezet mindannyiatokat az élet forrásához. ‪ Azáltal, hogy magatokat Jézusnak adtátok, félre tudjátok tenni az önzést és a félelmet, mely oda vezet, hogy életeteket programokhoz és az emberi vágyakhoz kapcsoljátok, melyeknek kiábrándító és drámai eredményeit ti is ismeritek. 

Ha az Úrral  egyesülve éltek, Lelke bennetek nyugszik és közli nektek gondolatait, mely a valóság igazi tudását biztosítja nektek, ahogy az Istenben van, mert Isten az, aki gondolkodik bennetek.

Különböző szempontokból a valóságról beszélek: az egyik, hogy jelen van bennetek, és körülöttetek minden anyagi és szellemi dimenzió, mely megalkotott és sokrétű. ‪ Tudjátok, a valóság nem csak az, amit képesek vagytok érzékelni ma, a tér-időben, melyben éltek, de  az egy ami jelen van minden dimenzióban melyből a világegyetem készült, anyagi és szellemi. A valóság az ami teremtetett és mozog az univerzumban és állandó fejlődésen megy keresztül. ‪ Lelkek, emberek, lények, tér, idő, anyag, stb. mindezek képezik a valóságot, függetlenül attól, hogyan és hol észlelitek és éltek. A valóság az valóság, senki sem adhat hozzá semmit vagy vehet el belőle bármit is, és ez nem értelmezhető. Még Isten is valóság, bár ő az Isten. Krisztus elméje elvezet behatolni ebbe az összetett valóságba, és megérteni annak lényegét; Krisztus elméje a misztikus hatások olvasásához is elvezet, melyeket bemutat. Ily módon ti többé nem egyszerű szemlélői vagytok a valóságnak vagy az eseményeknek, melyek történnek és ti ebben éltek. Krisztus elméjével, aki bennetek cselekszik, képesek vagytok megfigyelni és tanulni, ami körülvesz titeket egy teljesen új és csodálatos módon, mert Isten maga, aki rajtatok keresztül gondolkodik és lát. Így új szemmel kezditek el látni a valóságot, Isten szemével, mert Jézus Krisztus által, aki az Isten, eggyé lettetek Istennel.

Megismerve így a ‪valóságot azt is jelenti, hogy hatással van rá.‪ Ha valaki Krisztus elméjével behatol a valóságba annak nyilatkoztatja ki  magát előttetek, ami.  Képesek vagytok megkülönböztetni a fényt a sötétségtől. Minden eseménynek meg kell nyilvánulnia előttetek az ami, mert semmi és senki nem tud elrejtőzni vagy hazudni Krisztus elméje előtt. Minden valóságnak meg kell nyilvánulnia alkotóelemeiben, a maga sajátosságában, még a legintimebb szemszögből és titkaiból. ‪Ez igaz az emberekre és viselkedésükre, valamint a teremtményekre és a körülöttetek lévő helyzetekre. Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, 3. rész Tovább olvasása

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által