1.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek

Az Új Emberek ünneplik az életet

Drága testvéreim,

Ismét itt vagyunk veletek, hogy különféle gondolatokat továbbítsunk nektek, melyeket összefoglalunk e cím alatt. Mint ahogy már korábban mondtuk, továbbra is visszafogottan élünk, mert így a legjobb Isten jelenlétében élni, megértve akaratát és gyakorlattá tennünk.

Az Úr azonban továbbra is hozzátok küld minket, akik azon az úton haladtok, melyet ezekben az években jeleztünk. Ő akkor küld minket, mikor azt szükségesnek látja, mert ismeri gyermekei nehézségeit a Földön.

Megpróbálunk nem visszatérni azokhoz a kérdésekhez, melyeket már hallottatok. Ehelyett mélyebb betekintést akarunk adni, hogy elkísérjünk és elmagyarázzuk nektek, milyen lépéseket tegyetek idén, amely nagyon dinamikus és ármánnyal teli lesz. Ebben az évben mindnyájan felkérést kaptok döntéshozatalra, hogy ne késlekedjetek hozzájárulni Krisztus munkájához az egész univerzumban.

1. Elsősorban lényünk identitását és cselekvését szeretnénk felvázolni. Sok éven át vettünk részt Isten akarata szerint a Krisztusban való összegzés munkájában az univerzumban, nem a különleges személyes érdemekért. Mi nem csak szimplán üzeneteket kaptunk vagy látomásaink voltak: egész életünk és létezésünk részt vett a Szentháromság munkájában néhány fenséges eszközzel, mint Szűz Máriával és Szent Józseffel együtt, valamint az idő rendkívüli eszközeivel: az angyalokkal, a Központi Nucleussal  és az Istenhez hűséges testvérekkel az univerzumban. Isten cselekedete belülről egyre inkább átalakít minket, hogy egy nap új emberi lények lehessünk az univerzumban Isten összes gyermekeivel együtt.

1.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek Tovább olvasása

“Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot.” (Lk 12, 32)

Kedves Olvasók!

Bemutatom Szent Mihály arkangyal üzenetét, aki az események felé mutatja az utat, melyek előttünk állnak. Szent Mihály azt mondja, hogy az emberiség számára a Földön ez az utolsó üzenet, de azok akik őszintén részt kívánnak venni Isten tervében, hogy egyesítsen mindent Krisztusban, nem fognak hiányolni semmit sem. Ezért hadd szolgáljuk Istent teljes bizalommal, emlékeztetve egymást „felelősségünkre, mint emberi lények és hívők”, ahogy Szent Mihály mondta.

Üdvözöllek benneteket és imáimban mindig megemlékezem rólatok.

Az Úr adjon békét nektek.

Stefania Caterina

                Szent Mihály arkangyal üzenete  2013. november 20.

“Üdvözöllek titeket testvéreim és nővéreim a Földön! Isten még egyszer elküldött hozzátok. Azonban ez nem olyan, mint a többi üzenet, melyeket eddig kaptatok: szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez. Már sok mindent elmagyaráztak nektek; ezért nem fogom megismételni, amit már tudtok. Csak néhány pontot emelnék ki, hogy még egyszer emlékeztesselek felelősségetekre, mint emberi lények és hívők. Íme a pontok, melyeken kérem gondolkozzatok el.

1. Minden, amit elmondtak nektek az elmúlt években, teljesülni fog a Földön. A terv, hogy minden egyesüljön Krisztusban, meg fog valósulni. Isten ellenségei és emberei ne csapjanak be! Istennek van hatalma, hogy befejezze, amit eltervezett. Ha úgy tűnik, hogy ez nem így van, akkor csak azért, mert Isten türelmes az emberekkel a Földön és mindenki számára időt ad, hogy megértsék, amennyiben megakarják érteni. Isten ígéretei mindig valóra válnak azoknak, akik szeretik, és őszintén keresik Őt; még Isten ellenségeinek is valóra válnak, akiknek akarva-akaratlanul meg kell hajolniuk a Szentháromság akarata előtt. Sőt, az emberek, az angyalok, a démonok és az összes teremtmények Isten hatalmának vannak kitéve és semmi sem kerüli el a szemét. Előbb vagy utóbb , mindennek teljesülnie kell. Ügyeljetek erre.

2. A terv, hogy Krisztusban egyesüljön minden, már folyamatban van az univerzumban. A nucleo-k, az új papság, a misztikus egyesülés Krisztussal és a többi dolog, melyekről sok szó esett már működnek a világegyetem nagy részében, különösen az Istenhez hű emberiségek között, akik a magasabb univerzumban élnek; a középső univerzumban a legtöbb emberiség között is működnek. Tulajdonképpen, elmélyült és széleskörű evangelizációs munkát végeztek az Istenhez hű testvérek és az jól gyümölcsözött. A középső univerzumban egész bolygók tértek meg Istenhez, és a hívő emberiséggel együtt egy nagy és hatalmas népet alkotnak.

Ezért mondom, ne gondoljátok, hogy amit már bejelentettünk az elmúlt években, az egy gyönyörű utópia. Isten nem füstöt ad el, amit oly sok politikai és vallási vezetőtök tesz; Ő nem téveszt meg senkit és különösen azokat nem, akik szeretik őt. Ezért ami már az univerzum más részein történik, meg kell történnie a Földön és az alsó univerzumban, ahol a Föld van.

A Föld nagyon le van maradva az Istentől való távolsága,- arroganciája,- és hűtlensége,- miatt. Bolygótok lett volna a központ ahonnan a Megváltás üzenetét kellett volna terjeszteni az egész univerzumban, mert valójában Jézus a Földön testesült meg. Ehelyett ahogy magatok is láthatjátok, a Föld egy olyan központtá vált, mely a bűnt és a korrupciót sugározza. Emberiségetek többsége Isten törvényein kívül él: sőt, az önzés, a bűn és a halál   törvényeit követi.

3. Isten minden korban létrehozta az Ő kis közösségét a Földön, szerény embereket, akik hűek maradtak az Ő szeretet törvényének és életének: Jézus a kisded nyájról beszél (Lk 12, 32), akikért Isten az emberiség sok bűneiért megbocsátott, és akikért meg fogja valósítani elképzeléseit a Földön is. A szentek, próféták és az igaz emberek, akik a bolygótokon éltek a történelem során, előkészítették az utat a Földön Isten tervének megvalósításához. Szinte mindig szidalmazták és üldözték őket, de ők felajánlották életüket és szenvedéseiket mindnyájatokért, elhárítva a büntetést, amit az emberiség méltán megérdemelt volna. Amint meg van írva: “…Isten próbára tette, és magához méltóknak találta  őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.” (Bölcs 3, 5-6) Az áldozat, melyet Isten megengedett, nem volt hiábavaló, és ez nyilvánvaló lesz az idők végén.

Még ma is jelen van ez a kis nyáj  a Földön; Istennel és az ő eszközeivel egyesülve csendben munkálkodnak a hit és törvény nélküli pogány világ nehézségei között. Ez olyan, mint a hajtás, melynek rendeltetése, hogy nőjön. Ebből a hajtásból fogja Isten kibontakoztatni az új népet, kik meg fogják valósítani terveit. Mindnyájan meghívottak vagytok, hogy részei legyetek ennek a népnek, mert Isten nem részesít előnyben senkit sem. Azonban a lelkesedés nem elég: le kell vetkőzni minden önzést, kompromisszumot, ambíciót, és dönteni életetek komoly megváltoztatásáról, Isten törvényei szerint élni, ahogy Isten tette Jézus Krisztus megismertetésével.

Lucifernek sok és erőteljes követője van a Földön, ahogy nagyon jól láthatjátok. Utálják Isten kis nyáját, fel akarják oszlatni és kiirtani, de Isten óvja sajátjait. Erre nagyon jól kell emlékeznie Isten ellenségeinek!

4. Az emberiség a Földön attól a pillanattól kezdve átadta magát Lucifernek, hogy elkövette az eredendő bűnt. Itt helyezte el trónját; ő is összegyűjtött embereket a Földön, és onnantól a célja, hogy kiterjessze királyságát az egész alsó univerzumban. Bolygótokon a helyzet komoly, de az emberek többsége nincs egyáltalán tisztában a kockázattal, rohannak, elfoglaltak a túléléssel; ha Lucifer nem tudja megvalósítani terveit, akkor el fog pusztítani titeket. Ez az, amit mindig tesz: elpusztítja, amit nem tud megvalósítani. Egy hierarchia, mely Lucifert szolgálja a Földön szilárdan tartja kezében a hatalmat; látható merre vezet ez titeket: a Föld a kétségbeesés helye, az egész univerzumban úgy ismert, mint “a halál bolygója”, veszélyes és ellenséges.

5. A Föld emberisége nem lesz képes kijutni az alagútból, melybe belecsúszott. Ezért szükségetek lesz az Istenhez hű testvérek segítségére. Isten mindig szeretett segítséget küldeni nektek a hozzá hű testvéreken keresztül, akik ellen Lucifer nem tud semmit tenni; de Isten mindig tiszteletben tartotta szabadságotokat. Sokan közületek nem fogadják el, hogy más emberek is léteznek az univerzumban, és ez okozta Isten terveinek késlekedését. Mi több, a hatalmat uralók és vallási vezetők, nagyon félnek a hűséges testvérek beavatkozásától, rejtegették az emberek elöl az univerzum  valóságát; ez még bonyolultabbá tette a dolgokat. Ennek ellenére Isten úgy döntött, hogy segítséget küld nektek az univerzumból, Ő meg is fogja tenni, hogy határt szabjon a Földön az emberek ravaszságának és arroganciájának, akik nem akarják elfogadni sem Isten valóságát sem meghajolni akarata előtt. 


Eddig az Istenhez hű testvérek a középső univerzumba utaztak, minden népnek hirdetve Jézus Krisztus megváltását és az Ő nevében egész emberiségeket kereszteltek meg. Isten parancsára várnak, hogy belépjenek az alacsonyabb univerzumba és elvégezzék ugyanazt az evangelizációs munkát.
Ebben az univerzumban, ahol ti is vagytok, a helyzet kényes: itt Lucifer a különböző emberiségek felett nagy hatalommal rendelkezik, mert ők ellenségesek Istennel. Ők nem fogják könnyen elfogadni a hívő testvéreket, éppen ellenkezőleg, erőszakkal reagálnak majd. Amikor a hívő testvérek minden erejükkel belépnek az alsó univerzumba és megkezdik evangelizációjukat, jelentős hatása lesz a Földön is, mert Lucifer és követői állandó riadó készültségben lesznek; megsokszorozva erőfeszítéseiket, hogy a hívő testvéreket elűzzék.

Az alsó univerzumban a Föld lesz az utolsó bolygó, melyet a hívő testvérek meg fognak látogatni. Mégis közösségben lesznek a Föld kis nyájával, akik már régóta elfogadták létezésüket, és  szeretettel várják megjelenésüket. Isten el fogja küldeni a hűséges testvéreket a Földre, hogy meglátogassák a jól felkészült egyéneket és nucleo-kat, hogy tanítsák és védjék meg Isten gyermekeit. Amikor eljön az idő, Isten elrendeli nekik, hogy nyíltan mutassák meg magukat a Földön az egész emberiség számára. Ekkor uralkodóitok hazugságai, fegyvereitek, sőt még a rakétavédelmi pajzsaitok sem fognak semmit sem érni. Ezután jeleket fogtok látni az égen, a napon, a hold csillagain   (Lk 21, 25), mindenki meg fogja érteni a valóságot, mint amilyen, de sokaknak ez már túl késő lesz. Most van itt az ideje mindnyájatoknak, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, válasszatok: Istennel vagy Luciferrel. Ne vesztegessétek az időt, mert nem sok idő maradt.

6. Mielőtt mindez megtörténik, Isten igaz gyermekei, akik szeretnének újra egyesülni Krisztussal, új teremtményekké válnak és mindenük meglesz. Mindenről ami rájuk vár tájékoztatni fogják őket: a Szentlélek fogja vezetni őket az igazsághoz belsőleg, és  egyre erősebb visszaigazolást fognak kapni a megfelelő időben. Isten meg fogja védeni kicsiny nyáját a csata ellenére, mely vár rá: ez a kis közösség frontálisan fog megütközni a gonosz erőkkel és a Föld színtere lesz a szellemek minden idők legnagyobb csatájának: Isten Lelke jelen van gyermekeiben, és ennek a világnak szelleme a sötétség gyermekeiben.

7. Ahhoz, hogy képesek legyenek szembenézni egy ilyen csatával, ezúttal Isten a három fő eszközét vetette be népe oldalán: az angyalokat, a Központi Nucleus-t és az Istenhez hű testvéreket. Azok, akik üdvözölték őket és közösségre léptek velük erős védelem alatt lesznek. Isten eszközei teljes működésben vannak az univerzumban, és nehéz helyzetek előtt állnak: lélekben fel kell készülniük a hívő testvérek belépésére az alsó univerzumba, és megvédeni a törékenyebbeket Isten népe között. Isten egy csendes és erőteljes lépésre hívta őket.

8. Isten csendre inti rendes és a rendkívüli eszközeit, hogy munkájukat arra koncentrálják, ahol az valóban szükséges. A nagy prófétai hangok ebben az időben lassan csökkenni fognak, amíg  teljesen el nem némulnak. Ez Isten nagy csendje, megelőzve a nagy eseményeket, melyek rátok várnak. A hamis próféták zavaros hangjai továbbra is üvölteni fognak a tereken. Csak azok lesznek képesek felismerni a hangokat a rátok váró nagy rendetlenségben, akik határozottan kiállnak Istenért: politikai, társadalmi, vallási nyugtalanság lesz, még a természet is megbolydul, melyet minden határon túl elpusztítottatok. “Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.”  (Lk 21, 10 – 11) Isten már nem fog többet beszélni a süketeknek, akik nem akarják meghallani, és nem is fogja megmutatni tetteit a vakoknak, akik nem akarnak látni: Isten művét kizárólag azok fogják megérteni, akik egyesültek Vele. Isten vissza fogja vonni az adott kegyelmeket azoktól, akik kihasználják az Ő kedvességét, és azoknak fogja adni, akik Isten akarata szerint járnak el. Emberiségeteket komoly próbának teszi ki majd, nem azért, mert Isten büntetni akar benneteket, hanem azért, hogy megtisztítson és megóvjon titeket: makacsságotok olyan mértékű, hogy nem hagytok más lehetőséget Istennek, mint a megpróbáltatásokat, csak így hajlotok meg a jó előtt,  miközben mindig készen álltok arra, hogy a gonoszt válasszátok.

9. Isten terve, az Ő teljes erejével zajlik, hogy megmentse gyermekeit az egész univerzumban. Nem lesz megállás, amíg Lucifer királysága meg nem semmisül. Minden teremtmény érezni fogja a Szentháromság működését, mely hatalmas hullámként mindenhová szét terjed majd. Döntsd el most, melyik oldalra állsz; holnap már túl késő lehet.

10-ig. A Föld Egyháza is kemény próba előtt áll, hogy megtisztuljon a sok bűntől, melytől beszennyeződött. Isten szereti Egyházát és megakarja menteni; azonban ez nem lesz lehetséges bűneik igazi kiengesztelése nélkül.

Ehhez még egyszer hívom a pápát és minden keresztény egyház hierarchiáját, hogy ismerje fel és hirdesse az élet létezését az univerzumban, különösen az Istenhez hű testvérek létezését. Én is felkérem őket, hogy ismerjék fel ebben az időben a három rendkívüli eszközt, és lépjenek közösségre velük annak érdekében, hogy segítséget és védelmet kapjanak. Végül megkérem őket, hogy méltányolják meghatalmazásomat, mint a dicsőséges Krisztus eljövetelének Előfutárát és mint Isten gyermekeinek irányítóját ezekben az utolsó időkben. Nem magamért kérem ezt, hanem Isten terveiért és akarata szerint. Nem kérem, hogy drága szobrokat állítsatok nekem, de engedelmeskedjetek parancsaimnak, melyek népe érdekében Isten parancsai. Ha ez megtörtént, az emberiség szenvedése a Földön rövidebb lesz, és minden szükséges segítséget meg fogtok kapni tőlem és minden eszköztől, melyet vezetek. Ez az utolsó felhívás, melyet küldök nektek, ezt követően Istenen a sor, hogy beszéljen, és Ő azt fogja tenni, amit szándékozik. Elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a helyes utat válasszátok.

Felkérem az összes papot és keresztényt, a legkisebbtől a legnagyobbakig, hogy elemezzék saját viselkedésüket, és feltétel nélkül ajánlják fel magukat Istennek. Emelkedjetek felül a földi dolgokon; annyira elnyelnek titeket ennek a világnak gondjai, hogy Isten magja nem növekszik bennetek, ahogyan kellene (Mt 13, 22). Helyes, hogy a lelkipásztori, szociális, családi kötelezettségeket elvégzitek, azonban ezek nem a legfontosabbak Isten érték listáján: ne felejtsétek, először Istent és az Ő országát kell keresni és minden egyéb is megadatik nektek. (Mt 6, 33). Reggeltől estig rohantok többnyire felesleges dolgokon aggódva: ritkán választjátok azt, ami jobb, ahogy Jézus mondja ( Lk 10 , 38-42 ).

Itt az ideje, hogy a keresztények bátrakká, és az evangélium hiteles tanúivá  váljanak, becsületes élettel Istennel és igaz testvéri közösségben: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Mt 5, 13)

Túl sok keresztény lett ízetlen, és ez az egyik oka, hogy olyan sok a baj a Földön. Térjetek meg!

Azokhoz az emberekhez fordulok, akik azt mondják, hogy Istenben nem, de a jó szándékban hisznek: nem túl késő felfedezni Istent. Ez a nagy kegyelmek ideje azok számára, akik jobbá szeretnék változtatni életüket. Keressétek Jézus Krisztust és Ő majd kinyilvánítja (manifesztálja) életét. Új emberek lesztek, és hozzá fogtok járulni az emberiség új jövőjéhez az egész univerzumban.

Azokhoz fordulok, akik úgy döntöttek, hogy imádják és szolgálják Lucifert: időtöknek majdnem vége. Nem lesztek képesek sem megállítani Isten művét, sem fojtogatni népét, akiknek száma egyre nő az egész univerzumban. Még van időtök váltani, és vezekelni bűneitekért, ha akartok. Még mindig megmenekülhettek Lucifer rabszolgaságától; legyetek óvatosak, hiszen kevés idő maradt. Ha nem tértek meg, akkor követni fogjátok vezetőtök sorsát.

 

Beszédem itt véget ér. Mindent elmondtam, amit Isten elrendelt nekem, hogy elmondjam, továbbra is imádkozni fogok értetek. Megáldom mindazokat, akik elolvassák ezeket a szavakat; különösen megáldom azokat, akik üdvözlik és gyakorolni is fogják ezeket a szavakat. Kisded nyájam, mondom ne féljetek, mert Isten mindig a ti oldalatokon lesz. Maradjatok nyugodtak, és engedjétek hiteteket, reményeteket és szereteteteket nőni. Legyetek Isten jelenlétének jelei az emberek között a Földön, akik egyre inkább elveszettek és összezavarodottak lesznek. Ez az, amit Isten vár tőletek. Isten fogja megvalósítani a nagy dolgokat; ehelyett legyetek kicsinyek és egyszerűek, mint a gyerekek, akik szeretettel támaszkodnak Atyjukra. Szüntelenül imádkozzatok és könyörögjetek, hogy Isten irgalmazzon a Föld emberiségének.

Áldlak benneteket, és a Föld egész emberiségét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Szent Ferenccel az új bolygón

Tomislav Vlašić  által

2013 március 25.

Kedves Olvasók,

ezekkel a gondolatokkal szeretném követni a nagy eseményeket, melyek jelenleg kibontakoznak szemünk előtt. A jobb megértés érdekében másképp is megvilágítom, hogy  jobban megértsétek ezeket az eseményeket, melyek kegyelemmel átfonva magukban hordozzák ezt.

Szent Mihály arkangyal 2013. március elsejei üzenetében [1], bejelentette jelenlétét a bíborosok Konklávéján és az egész Misztikus Test hatását és az új pápa Ferenc megválasztását, ahogy láthattátok. A következő üzenetben március 17-én 2], a Szent Mihály kijelentette, hogy továbbra is Isten emberei között fog maradni, hogy Krisztushoz vezesse őket és megerősíti: “Ma mindnyájatoknak elkezdődik egy nagy utazás, a lelki megújulás. Az elmúlt évek hosszadalmas előkészülete véget ért, beléptünk a 2013 –ás évbe, mint ahogy már elmagyaráztam nektek a Szentháromság nagy cselekedetének idején, melyen keresztül Isten be fogja mutatni az egész emberiségnek és minden teremtménynek az új teremtést.” Isten minden eszköze természetes és rendkívüli Szent Mihállyal együtt cselekszik. Ferenc Pápát Isten kegyelme burkolja be és az emberek szolgálatába helyezi magát egész életében, mint ahogy azt szavai és tettei igazolták.

Isten minden gyermekének azt akarja, hogy megtegye a Húsvéti utat: hogy esetleg elhagyják a föld szűk látókörét, mely az embert magához vezeti és szorongásokkal, feszültségekkel fojtogatja őt és küzd a túlélésért. Isten azt akarja, hogy gyermekei nyitottak legyenek, a feltámadt Krisztuson keresztül, a lenyűgöző örökkévalóság dimenziójáig, ami valós és soha nem okoz csalódást.

Néhány pontot javaslok utatokra.

1) Legyetek Krisztus tanítványai. Virágvasárnap már bevezettek titeket az ösvényre, hogy Krisztus tanítványaivá váljatok.

– Jézus, az Istenember, minden próbában engedelmes az Atyának „a halálig, sőt a kereszthalálig” megdicsőült”. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s  minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2: 8-9-11). Minket is ilyen engedelmességre hív az Isten Atyához, hogy lelkünk egyesülhessen Jézus Lelkével és kövessük Őt dicsőségben.


– Jézus felajánlja értünk magát. Ő szerető figyelemmel követ minket, közbenjár az Atyánál,
hogy megvédjen minket a gonosztól: “Én azonban imádkoztam érted, hogy a meg ne fogyatkozzék a hited…” (Lk 22, 32). Jézus ezeket a szavakat mondta Péternek, de ezek minden emberhez szólnak, akik misztikusan akarnak egyesülni Krisztussal, gyengeségünkben számíthatunk Rá.

– Nekünk is imádkozni kell Istenhez, de nem bármilyen imával. Jézus és közöttünk az élet a hitnek, a reménynek és a szeretetnek kell áradnia: számítva Rá, kívánva a felemelkedést Vele az Isten Atyához. Jézus így szólt tanítványaihoz: “Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.”  (Lk 22, 40). Így az ima lehetővé teszi számunkra, hogy aktívan egy szívvel és lélekkel részt vegyünk Krisztus Lelkében.

– Megpróbáltatásainkban, mint Isten gyermekei fejezzük ki hovatartozásunkat, akkor is, ha mindent elveszítünk, még az életünket is! Ily módon Isten tanúivá válunk, és legyőzzük a gonoszt. Jézust megkérdőjelezte és halálra ítélte a Szanhedrin, a Zsidó Bíróság, mely megkérdezte Őt, hogy vajon Ő Isten Fia. Ő azt felelte: „Ti mondjátok, hogy én vagyok!”  (Lk 22, 70)

– Próbáljunk meg túlnézni saját érzelmeinken, és hadd öleljük át a teljes igazságot. Jézus így vezet minket: “Jeruzsálem leányai,ne miattam sírjatok, hanem sírjatok magatok és gyermekeitek felett” (Lk 23, 28). A teljes igazságban élni és dolgozni tesz minket  becsületes emberré.

– Törekedjünk, Istenhez hasonlóan működni: megbocsátani azoknak, akik kárt okoznak nekünk vagy halálra ítélnek “Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23, 32-38) Ily módon gyógyítjuk az emberiség mély sebeit és veszünk részt az új teremtésben. Milyen nagy isteni erő szabadul fel bennünk, amikor megbocsátunk!

– Lépjünk túl az emberi igazságon! ‪Így felemelkedhetünk Istenhez és azonnal utat nyitunk másoknak elvezetve őket gyorsan Felé. Az egyik Jézus mellett megfeszített lator így imádkozott, “Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz országodba.” Jézus így válaszolt: “Bizony, mondom neked :még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23: 42-43)

– Hagyjuk lelkünket is Istenre bízni, az élet szellemét, miközben meghalunk magunknak. Akkor a Szentháromság mindenhatósága szabadon fog átjárni minket:

“Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46)

2) Amikor Krisztus Lelkével egyesülünk, lelkileg feltámadunk. Kitapossuk az utat, mely, soha vissza nem térően a végtelen csodájához vezet. Lelkünket Krisztus Lelke vezeti, minden nap megtalálja az új teremtést, megszületve bennünk és rajtunk keresztül, mely az egész univerzumra kihatással van.

Ezen a ponton azt javaslom, hogy olvassátok el Stefania Caterina lenyűgöző élményét, melyet az egyik könyvéből vettünk [3], a címe: “Szent Ferenccel  az új bolygón.” Mielőtt elolvassátok, és minden alkalommal, amikor el akartok merülni Isten csodálatos szeretetében, Javaslom, hogy így imádkozzatok a Szentlélekhez:

                                                       ******************************

“Ó, Örökkévaló Isten élő Lelke,

imádom benned a Szentháromságot!

Imádom bölcsességedet,

 mely öröktől való az Istenben.

Felismertem fényed,

 mely megvilágít minden lelket.

Könyörgök Hozzád, ki egyedüli ima vagy bennem,

   hogy szüntelenül imádkozz.

 Végtelen Szavaddal, csendben,

  légy az én örök imádásom.

 Tölts el engem hittel és reménnyel.

 Te, csak a Szeretet legyél az én szeretetemben!

Vezess engem, hogy hű legyek egész életemben csak az

   Egy  és Szentháromság Istenéhez.  Ámen”

Én is imádkozni fogok értetek és veletek. Boldog Húsvétot kívánok nektek és kísérjen titeket az Atya a Fiú és a Szentlélek áldása.

                                                             ****************

Szent Ferenccel az új bolygón

2009 október  harmadika és negyedike közötti éjszaka volt, Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéje, a szent aki különösen kedves nekem és egyben hazám, Olaszország patrónája is. Három óra körül felébredtem. Béke és öröm volt bennem. Szóval elkezdtem imádkozni, különösen Szent Ferenchez esdekelve. Hirtelen lélekben egy szép bolygón találtam magam. Biztos voltam benne, hogy ez nem csak egy ismeretlen hely számomra, de egy teljesen új sértetlen valóság. Úgy tűnt, Isten épp most teremtette, olyannyira, hogy az jutott az eszembe úgy nevezném ezt a helyet, hogy  “Az új bolygó.”

Mellettem Szent Ferenc tűnt fel, úgy öltözve, ahogy általában látni szoktam őt, vagyis egy szerény tunikában. Közel voltunk egymáshoz egy dombon, ahonnan egy fantasztikus tájat lehetett látni és a végtelen horizont. Szent Ferenc a kezével mutatott nekem a tájra ezt mondván: “Most már ismerni fogod ezt a helyet, az új emberiségnek előkészítve, Krisztus vérével megváltva és egyesülve vele. Az egész teremtés így lesz átformálva” Tovább, lejjebb sétáltunk a minket körülvevő természetbe. Nagy csendbe burkolózva egymás mellett sétáltunk. Szent Ferenc szótlanul rám mosolygott; egy bizonyos ponton mondta, hogy tovább egyedül sétáljak, mert az ő feladata véget ért. Most már rajtam múlik, hogy belépjek egy élő kapcsolatba a körülvevő környezettel.

Tovább ebbe a csodába egyre beljebb haladva, ami megnyilvánult előttem: hatalmas illatos erdők, széles síkságok, dombok és hegyek. Figyeltem a buja, gyönyörű, szennyeződés mentes természetet. Kristálytiszta vizet láttam feltörve mindenütt. Folyamatosan tavakba, folyókba és vízesésekbe ütköztem. Elképzelhetetlenül zöld réteken keltem át, ahogy áthaladtam virágok nyíltak, mintha abban a pillanatban virágoznának. Megértettem, hogy ez a természet üdvözlete volt felém; a teremtés és köztem abszolút harmóniát észleltem, mintha értenénk egymást, és mintha mi ismernénk egymás igényeit. Nem tudom jobban megmagyarázni ezt szavakkal.

Ugyanez történt az állatokkal, akik egyre nagyobb számban eljöttek találkozni velem. Sokan közülük hasonlóak voltak, mint a Földön, mások nem. Láttam lovakat, medvéket, kutyákat hasonlóakat a mienkhez, de sokkal szebbek és harmonikusabbak voltak. Hirtelen egy farkas falka közelített hozzám, inkább engedelmes kutyáknak tűntek, mint farkasoknak, nem keltettek semmilyen félelmet. Néztük egymást, és nagyon világosan éreztem mit akarnak, hogy megértsem, annak ellenére, hogy nem tudtak beszélni. Tulajdonképpen az orrukkal tolták tovább előttem fiataljaikat, hogy megáldjam őket; tudtam, hogy áldásomat akarták. Miközben megáldottam és cirógattam azokat a szép állatokat egy erőteljes és hatalmas boldogság töltött el engem. Nagy szemük kifejezte a ragaszkodást és a hálát. Soha nem felejthetem el ezt a jelenetet, mely mélyen bevésődött a szívembe.

A terek valóban óriásiak voltak, olyannyira, hogy azt kérdeztem magamtól valaha is képes leszek-e felfedezni mindezt. Hirtelen egy csodálatos fehér ló jött közel hozzám, letérdelt előttem megértetve velem, hogy ráugorhatok és lovagolhatok vele, hát így is tettem. Óvatosan, rázkódások nélkül vigyázott rám, boldogok voltunk, hogy együtt lehetünk. Egy nagy tóhoz érkeztünk, leszálltam a lóról, utána megköszöntem és megáldottam őt. A tó partjához  közeledve láttam ahogy a halak kiszökkennek a vízből, furcsán a Földtől eltérően ezek a halak a vízben és kint is tudtak maradni. Egy nagy hal, hasonló egy bálna borjúhoz, lefeküdt a parton mellém, és megértette velem, hogy ráülhetek a hátára; így tettem, és hála neki széltében és  hosszában átszeltük a tavat, mely gigantikusnak tűnt nekem. Egy nagy folyó, gazdag, tisztavizű folyt a tóba. Követtük egészen a forrásig.

Aztán egy hatalmas réten találtam magam, tele ismeretlen gyümölcsfákkal. Még soha nem láttam ilyeneket. Egyik fa sem volt ugyanolyan, mint a másik, mindnek más volt a magassága, a gyümölcs mérete és a színe. Megakartam ízlelni ezeket a gyümölcsöket, néhány elérhető volt, mások nem, nem voltam képes elérni azokat. Az ágak között  egy kis majom tűnt fel, hasonló a Földön lévőkhöz. Előhozta hozzám a kölykeit. A szokásos módon megsimogattam és megáldottam. Azután a majom gyorsan a környező fákra mászott és, különböző gyümölcsöket gyűjtött össze és hozott nekem. Megkóstoltam, ízük teljesen új volt számomra, nem tudtam összehasonlítani egyetlen más gyümölccsel amit ismerek. A jóllakottság érzését adta nekem, úgy éreztem nincs már szükségem semmi másra, nem éreztem éhséget sem. Azonban a legérdekesebb dolog az volt, hogy ahonnan a gyümölcsöt leszedték, ott azonnal nőtt egy másik; a növény azonnal egy új gyümölccsel pótolt. Milyen nagylelkű természet! Az járt a fejemben, hogy a mi gazdáink milyen kemény munkával aratják le a föld gyümölcseit a természeti katasztrófák elleni küzdelemben. Milyen nehéz a kapcsolat az ember és a természet között a Földön! Aztán megízleltem a vizet, mely oly tiszta és mindenfelé folyik. Kristálynak nézett ki és az íze is más volt, mint a mi vizünk, azonnal oltva a szomjúságot  és azt az érzést adta, mintha belsőleg gyógyítana.

Ami megmaradt bennem és mély benyomást tett rám, az a természet ezen a bolygón. Az a rendkívüli szépség és minden teremtmény harmóniája: növények, állatok, víz, stb. Nem láttam egyetlen felhőt sem, nem esett az eső és vihar sem volt. Minden nyugodt, derűs és minden a helyén volt. Úgy tűnt, hogy minden teremtmény kész volt  találkozni velem, hogy segítsen nekem és segítséget kapjon, mint azok az állatok, akik áldásomat akarták a kölykeikre. Kölcsönös cseréje volt ez a békességnek és a gyengédségnek. Biztosíthatlak titeket, amit láttam az igazán felejthetetlen.

Még egy dolog meglepett: nem láttam a tengert, mintha nem is létezne. Később, Szent Rafael elmagyarázta nekem, hogy a tenger álnok, rejtélyes, az ember soha nem tudja, mit rejteget magában. Ez hasonló a földi ember szívéhez. Az új teremtésben a természet megújul és átalakul, mint az ember. Nem lesznek buktatók vagy félelmetes titkok, nyitott könyv lesz,  az ember képes lesz elolvasni és mélységében megérteni. Ezután az élmény véget ért, és újra a szobámba találtam magam. A következő napon is újra az előző éjjeli élmény tért vissza és imádkozva mondtam köszönetet, hogy  fényt kaptam.

***********************

[1]‪ Lásd a 2013 március elsejei üzenetet, melynek címe: “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta” az ezen az oldalon közölt ‪[2]‪ Lásd a 2013. március 17-i  üzenetet, a “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem,, hanem hogy beteljesítsem.” (Mt 5,17) címűt ezen az oldalon ‪[3]‪  Lásd: “A történelem átírása Első kötet, Isten elméje”  „Fények Exodus 2010, p. 116 kiadás”

 

Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, 3. rész

Tomislav Vlašić ‪által

Vajon Isten útbaigazít minket?

2013. május 21.

Kedves Olvasók,

rejtéllyel vagyunk körülvéve. Néha az emberek magukat sem értik, ahogy múltjukat- és jövőjüket sem. Zárkózottá válnak önmagukban, és nem tudnak mély kapcsolatba lépni másokkal. Sok minden titokzatosnak tűnik számukra és alig tudják felfedezni  saját valódi jelentőségüket. A világmindenség nagysága távol áll megértésüktől.

Vajon Isten útbaigazít minket, vagy tudatlanságban tart a dolgok felől? Ez a mi kérdésünk. Néha nem fejezzük ki nyíltan, így passzívvá válunk, gyakorlatilag azt hisszük, hogy Isten nem adja át nekünk az igazságot. De nem ez a helyzet!

1. Isten arra tanít bennünket: Ő tökéletes Fény és megosztja magát velünk. Az Ő törvényeit és gondolatait közli velünk: “Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.” (1Kor 2,10)

Ahhoz, hogy megértsük, Isten mire tanít bennünket, azt javaslom, hogy olvassátok el, vagy újra, és meditáljatok a “Mi nem csupán szemlélői vagyunk a valóságnak”  című  kivonatot Stefania Caterina könyvéből “A történelem újraírása – I kötet – Isten elméjében” (V. fejezet, 91-94 oldal). Ott sok nyitott ablakot fogtok találni, amely lehetővé teszi, hogy láthassátok és megérthessétek a minket körülvevő valóságot. Isten a teljes igazságra akar vezetni minket (Jn 16, 13). Ebben a szakaszban, amit alább idézek meg fogjátok találni a helyes hozzáállást és sok konkrét lépést a megtételéhez.

Mi nem csupán szemlélői vagyunk a valóságnak

“Krisztus elméje végigvezet titeket a vele való misztikus egyesülésig, ami csak  életetek felajánlása által valósítható meg. Amikor felajánljátok magatokat Szűz Márián keresztül Jézusnak, hogy az Úr első helyen legyen az életetekben és vezessen titeket a teljességig, személyiségetek megvalósításához Isten tervei és egyéniségetek szerint, melyet csak Istenben tudtok igazán felfedezni. ‪Jézus Krisztus az emberiség Pásztora, az Egy, aki elvezet mindannyiatokat az élet forrásához. ‪ Azáltal, hogy magatokat Jézusnak adtátok, félre tudjátok tenni az önzést és a félelmet, mely oda vezet, hogy életeteket programokhoz és az emberi vágyakhoz kapcsoljátok, melyeknek kiábrándító és drámai eredményeit ti is ismeritek. 

Ha az Úrral  egyesülve éltek, Lelke bennetek nyugszik és közli nektek gondolatait, mely a valóság igazi tudását biztosítja nektek, ahogy az Istenben van, mert Isten az, aki gondolkodik bennetek.

Különböző szempontokból a valóságról beszélek: az egyik, hogy jelen van bennetek, és körülöttetek minden anyagi és szellemi dimenzió, mely megalkotott és sokrétű. ‪ Tudjátok, a valóság nem csak az, amit képesek vagytok érzékelni ma, a tér-időben, melyben éltek, de  az egy ami jelen van minden dimenzióban melyből a világegyetem készült, anyagi és szellemi. A valóság az ami teremtetett és mozog az univerzumban és állandó fejlődésen megy keresztül. ‪ Lelkek, emberek, lények, tér, idő, anyag, stb. mindezek képezik a valóságot, függetlenül attól, hogyan és hol észlelitek és éltek. A valóság az valóság, senki sem adhat hozzá semmit vagy vehet el belőle bármit is, és ez nem értelmezhető. Még Isten is valóság, bár ő az Isten. Krisztus elméje elvezet behatolni ebbe az összetett valóságba, és megérteni annak lényegét; Krisztus elméje a misztikus hatások olvasásához is elvezet, melyeket bemutat. Ily módon ti többé nem egyszerű szemlélői vagytok a valóságnak vagy az eseményeknek, melyek történnek és ti ebben éltek. Krisztus elméjével, aki bennetek cselekszik, képesek vagytok megfigyelni és tanulni, ami körülvesz titeket egy teljesen új és csodálatos módon, mert Isten maga, aki rajtatok keresztül gondolkodik és lát. Így új szemmel kezditek el látni a valóságot, Isten szemével, mert Jézus Krisztus által, aki az Isten, eggyé lettetek Istennel.

Megismerve így a ‪valóságot azt is jelenti, hogy hatással van rá.‪ Ha valaki Krisztus elméjével behatol a valóságba annak nyilatkoztatja ki  magát előttetek, ami.  Képesek vagytok megkülönböztetni a fényt a sötétségtől. Minden eseménynek meg kell nyilvánulnia előttetek az ami, mert semmi és senki nem tud elrejtőzni vagy hazudni Krisztus elméje előtt. Minden valóságnak meg kell nyilvánulnia alkotóelemeiben, a maga sajátosságában, még a legintimebb szemszögből és titkaiból. ‪Ez igaz az emberekre és viselkedésükre, valamint a teremtményekre és a körülöttetek lévő helyzetekre. Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, 3. rész Tovább olvasása

Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, 2. rész

Tomislav Vlasic által

Hívott, hogy lépjük túl a határokat

2013. május 8.

Kedves Olvasók,

amit írok nektek az nem a felmagasztalás gyümölcse, hanem a hité: a hívő nem saját erejéből halad előre, hanem részt vesz a Mindenható cselekedetében; minden erőt és tudást megtalál, melyre szüksége van a hitben (2 Pt 1, 3). Meghívottak vagyunk Isten gondolatában és részt venni az Ő cselekedeteiben. Tisztában vagyunk ezzel? Elméletileg igen, de a valóságban mondhatjuk azt, hogy bármikor részt veszünk Isten cselekedeteiben, aki arra vágyik, hogy a világegyetemet gyorsan átváltoztassa? Őszintén, Isten előtt válaszoljunk erre a kérdésre. Szent Péter hív minket az időt siettetve (2 Peter 1:10-12). A tanúságtétel, melyet az elmúlt években közöltünk azt állítja, hogy mi olyan időben vagyunk, amikor Isten egyrészt, gyorsítja és fokozza tevékenységét, másrészt határidőt szab az emberiségnek: az emberiségnek határozott döntést kell hoznia. Milyen módon teszi Isten lehetővé számunkra, hogy az időt felgyorsítsuk? Pontosan ez az amiről beszélni szeretnék veletek ebben az üzenetben. Számítok nyitottságotokra és a felelősségetekre.

1.“Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem ” (Jel 3: 20). Isten meg akarta osztani életét velünk, hogy társunk legyen. Így is tett azáltal, hogy magára vette a mi emberi természetünket a Húsvét Misztériumában: Ő továbbra is jelen van köztünk az Ő igéjével a szentségeken keresztül azért, hogy az embert belsőleg táplálva az egész emberi személy is átalakulhasson. Ez az újjászületési folyamat, melyben az ember eléri az új teremtést.

2. Isten sürget minket, hogy menjünk tovább. Gyakran be vagyunk zárva saját világunkba, hogy feltegyünk kérdéseket Istennek, mint például: “Nem vagyunk képesek felfogni vagy megtenni, ami rajtunk kívül áll; soha senki sem beszélt nekünk ilyen témáról; a tudomány nem magyarázta el nekünk, hogy vannak-e más emberek az univerzumban, stb. stb. Ehelyett, őszintén hadd kérdezzük meg magunktól a valódi kérdést: “Elakarjuk fogadni amit feltár számunkra Isten és aszerint élni, amit meg fog mutatni nekünk? Vállalni fogjuk mindezért a felelősséget?” Ha készen állunk, Isten belsőleg felébreszt minket, Ő arra fog kényszeríteni, hogy tovább menjünk és Ő majd felvilágosít minket. Vegyük például Szent Pétert: aki egy hihetetlenül zárt gondolkodásból jutott el, egy új- egyetemes mentalitásig, (ApCsel 10. 11, 1-18). Egy angyal által szabadult ki a börtönből (ApCsel 12, 1-19).

Olvassátok el Szent Lukács beszámolóját az Apostolok Cselekedeteiben és látni fogjátok, hogyan vezette Isten Szent Pétert mindig tovább. A külső akadályok nem korlátoznak minket, ha ti nem álltok ellen és nem igazoljátok azt belsőleg. A mi belső ajtóinkat zárva tartva megakadályozzuk, hogy meghalljuk Istent, aki kopogtat, megállít minket a tovább haladásban, hogy kilépjünk és vegyünk részt Isten átalakító cselekedetében. Minden lelki elkötelezettséggel el kell távolítani az összes Isten elleni ellenállást, mely elfojtja a hű a bizalmat, a reményt és a szeretetet. Ez felnyithatja az összes belső börtönünket, mely fojtogatja életünket. Feladatunk, hogy kilépjünk saját korlátainkból. Ha úgy döntünk, hogy ezt megtesszük, akkor mindig nyíltan és szabadon meg fogjuk találni a módját: “De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket” (Róm 8: 37). Ebből a tudatosságból fogjuk észlelni magunkban Isten ösztönzését, mely minket hajt előre részt vállalva serényen munkájában.

3. Mit nyilatkoztat nekünk Isten Jézusban? Hogy felébressze bennetek az éberséget, amit el tudtok érni. Néhány részletet idézek Stefania Caterina “A történelem újraírása Isten gondolatában” című könyvéből (I. kötet). Az V. fejezetben “Krisztus gondolata átalakít bennünket” címűben, ismerteti átalakulásunk lépéseit: Isten az, aki átváltoztat minket, és mi szabadon részt veszünk cselekedeteiben:

” Minden tudás  alapja a misztikus egyesülés Krisztussal. Jézussal való egyesülés nélkül nincs közösség, még az Atyával se, és a Szentlélek nyitott cselekvése is blokkolva van. Sőt, az Atya Jézus nevében elküldi a Szentlelket az Ő áldozatának erényeként”, mondja Szent János Apostol a 2008 .december. 27-i  üzenetében (78. oldal). Jézus azt mondja 2008. március 22-i üzenetében: “Ebből szintén az egész emberiség  missziója árad, ahogy annak lennie kellett volna a kezdetektől fogva, melyet az eredendő bűn eltorzított: Isten mellett irányítani a világegyetemet az isteni életet megadva minden teremtménynek. Nézzétek meg a Föld férfiai és asszonyai, milyen messze vagytok mindettől és  milyen nyomorult állapotban vagytok! ” (77-78 oldal)

Ahhoz, hogy felélesszük éberségünket és tudatosságunkat, Stefania Caterina felráz minket: “Ez nem egy különleges élmény néhány kiválasztott lélek számára fenntarva, de ez kötelező minden Kereszténynek, a kiindulási és egyben érkezési pontja utazásunknak” (73-74 oldal). Élővé válni Krisztusért, Krisztussal és Krisztusban.

– Keressétek Isten fenséges tudását, ahonnan minden más tudás származik. Szent Rafael Arkangyal szavai szerint Stefania Caterina könyvének 83. oldalán: ‪”A szellemi látás a  Krisztussal való misztikus egyesülés  eredménye, ez a legmagasabb fokú misztikus élet, az emberi gondolkodással együtt. A misztikus az, aki megbízható egységbe lép Istennel, az Ő mélyebb tudásával és az isteni gondolattal is. Automatikusan belép a Lélek törvényeinek tudásába. ‪Az igazi misztikust Isten megvilágosítja, hogy a tökéletes szellemi törvények műértője legyen, az összes természetes törvény forrása, melyek szabályozzák a teremtést. ‪ Minden személy arra hivatott, hogy misztikus élete legyen, azaz mély egységben Istennel, kapcsolatban Istennel, hogy megkapjuk Tőle az igazi és abszolút tudást.”

Az áldott élet is innen fakad (Mt 5, 3 -11), mely megszabadít minket a sötétségtől, ami korrumpálja életünket. Innen minden tudás és a tudomány fel fog emelkedni a jövőben, ahogyan Isten azt az emberiség számára eltervezte. Megkaptuk a közvetelen tudást, ahogy Szent Rafael Arkangyal magyarázza el Stefania Caterina -nak a 2008. december elsejei üzenetében (88-89 oldal): „… De tudom, hogy mindannyian rendelkeztek az igazi tudással, mely Isten képmására teremtetett és a fogantatástól Isten képmása vésetett a lélek memóriájába. Ez magában foglal minden tudást,  amit Isten teremtett. Ennek a tudásnak ‪az alapján megtudhatjátok az igazságot.”

Isten lehetővé tette, hogy közösségben éljünk vele elképzelve arcát. Ez elvezet minket minden közvetlen tudáshoz, amire szükségünk van és szolgálatra hívjon. Ez egy fokozatos folyamat, melyhez meghívottak vagyunk és elvárható, hogy  elérjük. Isten kívánsága, hogy olyanok legyünk, mint Ő, tisztességes emberek, isteni kreativitással, közösségben mindenkivel, de szabadon és függetlenül. Meghív minket, kövessük Őt, hogy újra teremthetőek legyünk belülről, alkotóan és tudatosítva, hogy mi tesz rabbá minket. Számunkra könnyebb hasznosítani a külső tudást, de Isten belülről akarja tudatni velünk, hogy felismerjünk mindent, élők legyünk, becsületesek és átváltozott emberek. Minden lépése az egyénnek, a Nucleusnak, előrelépés mindannyiunk- és az egész univerzum számára. Minden őszinte döntésünk jutalma egy új kegyelem; új tudással és új kinyilatkoztatással, mely felemel minket.          

Szeretnék én is imádkozni Szent Pállal:

”Feltudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztus szeretetét is, amely minden ismeretet meghalad, s beteljetek Isten egész teljességével.

Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó

erőnél fogva mindent megtehet bőségesen

azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk,

dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban

minden nemzedéken át örökkön – örökké! Ámen”

(Ef 3: 18-21)

Hát bátorság! Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, Első rész

Tomislav Vlašić által

Felébredni az univerzum valóságában

2013. április 29.

Kedves Olvasók,

szeretnék elkezdeni egy sorozatot bepillantást adva nektek egy megrögzött szempontból, hogy fény van az univerzumban, melynek ezt a címet adtam:” Sétálok, hogy fény legyek az univerzumban.” Megpróbálok több epizódban segíteni nektek haladni és fejlődni a magunk és az egész univerzum teljes feleszmélésére az örök fényben.

Meg kell próbálnom mindnyájatok számára egyszerűsíteni és előadni, amit már az elmúlt években egy utazás formájában bemutattunk.

1. Az élettel kapcsolatban tapasztalatok és jelenségek az univerzumban az emberiség történelmében végig előfordultak. Az utóbbi évtizedekben azonban úgy tűnik, intenzívebbek lettek: az űrhajó észlelések száma megsokszorozódott, valamint az úgynevezett “földönkívüliekkel” a kapcsolat és a próféciák és sok ember misztikus élménye lett.

A kapcsolatok a földönkívüliekkel nagyon különbözőek egymástól. Isten a Föld emberiségének figyelmét ébreszti fel a megdöbbentő valóságra, mely azt úgy veszi  körül, hogy részévé válhasson a valóságnak. Ez a tudatosság az emberiség előre lépése, ez egy építő hozzáállás az egész univerzum javára.

Mindezen tapasztalatokból azonban gyakran hiányzik a közös szál, mely tisztázná ezeket és összhangban jelezné az emberiségnek a helyes utat, hogy visszatérjenek az ősi, eredeti harmóniába. Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, Első rész Tovább olvasása

“A pokol kapui nem vesznek erőt rajta…”

Tisztelt Olvasók,

ebben az üzenetben, melyet  átadunk nektek, Szt. Mihály arkangyal világos és sugárzó, de ugyanakkor határozott és igényes.  Üzenete a jelenlegi eseményekbe illik, melyeket erre az évre jelentett be. Emlékeztet minket, hogy ő az Előhírnöke Jézus dicsőséges eljövetelének, ezért vezetni fogja Isten népét minden eseményen, mely az emberiségre vár.

Sz. Mihály szolgálata nem helyettesíti az Egyház rendszeres szolgálatát, de emellett  magasabb erővel működik, mely Istentől jön. Tőle függ, hogy szembe nézzen Krisztus Misztikus Testének nevében Luciferrel és az ő követőivel az Úr dicsőséges eljövetele előtt.

Ez az üzenet egyszerű és közel van bárkihez, aki el akarja fogadni szavait. A magunk részéről Szt. Mihály rendelkezésére állunk és mindent megteszünk, amit kér tőlünk Isten népe érdekében.

Veletek vagyunk imáinkkal és megáldunk titeket az Egy és Szentháromság Isten nevében.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

 

Szt. Mihály üzenete

 

„Üdvözöllek benneteket szent emberek a Földön, az Úr Egyházában!  Megáldalak titeket az Egy és Szentháromság Isten nevében, mindnyájan akik komolyan döntöttek, hogy Jézushoz tartoznak az Áldott Szűz Mária  Szeplőtelen Szívén és

Szt. József égő szívén keresztül. Megáldom a nucleokat melyek megalakultak és azokat, melyek most alakulnak; Minden keresztényt megáldok a Földön.

A Mindenható küldött engem, hogy beszéljek hozzátok és bátorítsalak ebben az időben, teljes kegyelemmel, de próbákkal is. Mint tudjátok, ezekben a napokban a Katolikus Egyház, mely magában foglalja a keresztények nagy részét a Földön nagy gyötrelmet éreznek a pápa lemondása- és a közelgő új pápa választása miatt. Ezek az események a bolygó egész emberiségét érintik, miután a Keresztények Jézus szava szerint a Föld sója vagy annak kellene lenniük, a világ világossága (Mt 5, 13-14) az emberiség élesztő kovásza (Mt 13,33). Ezért, bármi történik a Keresztény emberekkel, annak elkerülhetetlen visszahatása van minden emberre.

Ezek a szavak melyek ma, különösen a Katolikus Egyháznak címzettek; nem az én szavaim, hanem az Övé, aki küldött engem, az én Istenem és a ti Istenetek, a Világegyetem Mindenható Ura. Ezért mindenki hallgasson erre  az Egyházban a legkisebbtől a legnagyobbakig, mert az Úr szavai és figyelmeztetései minden hívőknek címzettek. Sőt, ez a felelőssége mindenkinek Isten országában, mely hamarosan eljön és az Egyház az első sejtje ennek a királyságnak.

A pápa lemondása fájdalmas gesztus volt az Egyházért, de isten elfogadta ezt a gesztust, mint egy égő áldozatot, mint egy alázatos képességét a pápának félreállva, mely feladat meghaladta erejét, hogy helyet adjon Isten cselekedetének a Lélek újdonságához, melyet az ő lelke észlelt. Ezért megáldom XVI. Benedek pápát. Ez az áldás közvetlenül a mennyből szál alá, kísérje őt életében csend, magány és az imádság,  az ő áldozata nagyon gyümölcsöző lesz Isten minden népének, ha élete „élő felajánlás  Isten minden gyermekének. Béke veled Benedek pápa, áldott legyen neved és életed!

Mint tudjátok, az Egyház meghívása a kezdetektől az volt, hogy elhozza a megváltás üzenetét minden népnek, nem csak a Földön, de az egész univerzumban; hosszasan beszéltünk erről és nem fogom magam ismételni. [1]  Azt is tudjátok, hogy ettől az évtől kezdve 2013-ban, a feladat, hogy az univerzumban utazva evangelizáljuk az emberiséget más bolygókon, az Istenhez hű testvérekre bízták az univerzumban, mert a ti emberiségetek nem fogadta el az élet jelenlétét az univerzumban és ezért nem volt képes elviselni a súlyát egy ilyen küldetésnek.

Annak ellenére, hogy Isten részéről sok jele volt az életnek az univerzumban, megadatott az Egyháznak is, de sem a politikai vezetők, sem a vallási vezetők nem adtak információt ennek jelenlétéről a Föld lakóinak. Ez egy súlyos felelősség, mely sokak lelkiismeretét terheli, sőt és különösen a Katolikus Egyházat. A Katolikus Egyház megkapta Istentől a kegyelmet, hogy irányítsa a lelkiismeret igazságát Isten által folyamatosan feltárva, mert a Szentlélek feladata elhozni az igazságot megfelelő időben és  módon. Ő tartja fenn az egész Egyházat és mutatja meg neki a legjobban, hogy az igazság ismert legyen.

Épp ezért felesleges igazolnia magát azzal, hogy az élet kinyilatkoztatása más bolygókon pánikot fog okozni a hívők között. Ez a kijelentés kisebbíti a Szentlélek hatását, aki felkészíti a szíveket és kívül – belül az emberi lelket az események igazságára. A Szentlélek nem engedi Isten gyermekeinek, hogy összezavarodottak legyenek; ma bizonyítékotok van erre, a pápa lemondásával: a hűségesek megértették és helyesen vettek részt, mert a Szentlélek megérintette a szívűket.

Nem fogok többet mondani, de nyomatékosan emlékeztetem az egyházi hierarchiát,  kezdve a Katolikusokkal, egy őszinte tudatosságra az élet jelenlétéről a világegyetemben, és adjanak világos információt a hívőknek. Ez radikális újragondolást kíván az egyház egyetemes küldetésében, melyet nem lehet tovább halogatni. A teológia megfelelő hangoztatása is kívánatos, a korhoz, a tudás és igazság új igényeihez igazítani.

Felkérem az összes hívőt, akik évek óta ismerik és tapasztalták a más bolygókon az emberiségek létezését,  imádkozzanak sokat, hogy legyen helye ennek az igazságnak az emberek lelkiismeretében, hogy ismert legyen és a testvéreinkkel és nővéreinkkel való egység ereje az Istenhez hűeknek az univerzumban. Egy bátor tanúság kell tőletek.

Mi fog történni most a Katolikus Egyházban? Egy új szakasz tárul fel, az új pápa megválasztásával kezdődően. Ez az esemény lesz a vízválasztó az emberiség történetében, mert sok más esemény is követni fogja. Figyelembe véve mindezt, Isten a mai naptól elrendelte, hogy én különösen jelen legyek az én angyali házigazdáimmal, a Vatikánon belül. Ebben a feladatban támogatni fog az angyalok mellett a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek, akik elsősorban lelkiekben támogatnak. Tulajdonképpen egy kemény és határozott ütközet játszódik le a jó és gonosz erők között, mindkettő jelen van az Egyházon belül alapítása óta. Isten elhatározta, hogy rendet tesz az Egyházakban, azokban akik Keresztényeknek vallják magukat, kezdve a Katolikus Egyházzal, mely a  Keresztények többségét jelenti a ti bolygótokon. Imádság és a Katolikus Egyház cselekvése nagyon fontos a ti emberiségeteknek. A szavak melyek következnek azért címezettek a Katolikus Egyháznak különösen ebben az időben, de természetesen vonatkozik minden közösség számára, akik Keresztényeknek vallják magukat.

Isten ezért úgy döntött, hogy rendet tesz az Egyházban. Isten parancsának semmi köze sincs az emberi büntetéshez, mindig az ÉLETSZENTSÉGBŐL indul ki. Az Egyházat ezért hívják szentségnek, nem néhányak szentségének, hanem mindenkinek. Már nem elég néhány hívő hősiessége, akik sokan vannak: Isten egész népének szüksége van a szentségre. Ezen felül szükséges a pásztor szentsége és azoké, akiknek feladata másoknak utat mutatni. Nekik azt mondom, legyen bátorságotok és ne habozzatok felajánlani magatokat Istennek; csak így lesznek képesek megmutatni az embereknek az életszentséghez vezető utat.

A Szentség Isten életének áramlása a lélekben a hívők számára és a hívők között. Ez makulátlan és szeplőtelen és az emberi élet tisztességében nyilvánul meg. A Korrupció a szentség ellentéte. Isten meg akarja szabadítani az Egyházat a korrupciótól, így az emberek szentsége szabadon nőhet; az Ő saját keze fogja ezt megtenni. Biztosíthatlak titeket, hogy Isten felemelte kezét, hogy elválassza a fényt a sötétségtől az Ő Egyházában. Istennek szüksége van szent emberekre, akikben megbízhat a küldetésben más testvéreket elragadva
bűntől és a haláltól. “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta…” Tovább olvasása

A mi Tanúságtételünk

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 Kedves Olvasók,

az út ezen pontján, – mely egyre intenzívebb és tele van kegyelemmel – úgy érezzük, szükséges kiemelni néhány dolgot, hogy segítsen jobban megérteni, min megy keresztül személyiségünk, valamint a tanúság, melyet nektek sok éve hozunk ezen az oldalon is.

Ahogy észrevehettétek, az utóbbi időben, egyénileg és közösen ezen az oldalon írunk. A mi tanúságunk össze van kötve és kapcsolódik  küldetésünkhöz.  Ha mi egyénileg írunk, az azért van, mert a közös küldetés mellett mindegyikünk a saját személyes szolgálatát végzi Isten előtt; így a tanúság teljessé válik és gazdagodik mindkettőnk eredetiségével.

Amit tanúsítunk nektek nem tőlünk származik, mint Isten egyéni eszköze, hanem a mi Központi Nucleushoz (nucleo) való tartozásunk, mely egyike Isten különleges eszköze erre az időre. Már sokszor elmagyaráztuk nektek a különleges eszköz természetét és hatását, melyek ezek: a Központi Nucleus, az angyalok és az Istenhez hűséges testvérek az univerzumban. Ezért a mi tanúság tételünk a Központi Nucleus két tagjáé, akik a Földön élnek. Minden, ami nektek küldetett az a közösség és a cselekvés gyümölcse a Szentlélekben, mind a három rendkívüli eszköz között, melynek mi vagyunk a képviselői és szóvivői. Isten előre látta az ilyen eszközök teljes mértékű megnyilatkozását az egész emberiségnek, az Általa ismert megfelelő időben és módon, ez nem kettőnktől függ. Épp ellenkezőleg, rajtunk múlik, olyannak mutassuk magunkat, amilyenek vagyunk, anélkül, hogy elfordulnánk a szolgálattól, melyre Isten hívott minket. Ez az, amire Isten kért minket, és ez az, amit felelősségünk tudatában fanatizmus nélkül teszünk.

Nem azért mondjuk ezt, hogy magunkat a figyelem középpontjába állítsuk vagy, mert úgy érezzük feljebbvalók vagyunk másoknál, de valljuk, ahhoz, hogy segítsünk megértetni veletek, mi ebben az időben meghívottak vagyunk az Istennel való együttműködésben és cselekvésben, ami óriási és összetett. Bár ez egyrészt, lehetőséget nyújt számunkra, hogy különböző nézőpontokból figyeljük meg az univerzum eseményeit, és nem csak a Földről; másrészt, ez kötelezettség vállalást ad nekünk, hogy egy őszinte tanúságot tegyünk Isten és mindnyájatok előtt.

Isten arra kért minket, hogy legyünk tanúi, amit látunk és hallunk, annak érdekében, hogy segítsen haladni az Ő gyermekeinek ebben az időben. Így érthetitek mennyire fontos, hogy elkísérjünk titeket gyakori írással. Azt is megérthetitek, hogy Isten miért engedi meg a sok eszköznek, hogy rajtunk keresztül szóljanak: megmagyarázni nektek ezt az összetett és mély valóságot, melyet látunk és melyben mozgunk, de ez nem csak kettőnknek tartatott fenn, mert ezt az egész emberiség várja. Mi egyszerűen szeretnénk megnyitni részvételt kívánva bárkinek egy Isten tervéhez vezető utat ebben az időben: ami összegzés Krisztusban és az egész univerzumban.

Valójában a három rendkívüli eszköz szolgálata, hogy feltárja és tanúsítsa Isten tervének dinamizmusát Krisztusban összegezve és az egész teremtésben. Ebből származik az Egy és Szentháromság Isten kinyilatkoztatása. Ennek a tervnek a gyümölcse az egyetemes Egyház pompája lesz.

Magunk felajánlása Istennek a Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül, az életünk alapja és küldetésünk szíve, egyben a mi tanúságtételünk is.

Felajánljuk magunkat mindnyájatokért és megáldunk benneteket, megemlékezve rólatok állandóan imáinkban.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

„Szentség illeti házadat… “(Zsolt 92, 5)

Drága olvasók,

ez az üzenet Szent Ágostontól való, melyet Stefania Caterina közölt velünk, és része  a Szent Mihály Arkangyal által 2013. március 17-i üzenetében bejelentett programnak, a következő szavakkal: “Ma kezdődik mindnyájatok részére egy nagy utazás a spirituális megújulás … “. Szent Ágoston rámutat: “Isten akarata számomra, hogy egyike legyek veletek elkezdeni az utat Isten népének várható megszentelődéshez ebben az időben. Mások utánam fognak hozzátok szólni…Isten nagy tanúiként a Földön, és az univerzumban.” Mit jelent ez? Az egy és a Szentháromság Isten egyre többet cselekszik közöttünk. Az Ő élete, mely szentség, egyre többször fog megnyilatkozni egészen a csúcspontig, amikor a Fiúnak az Ő dicsőségében meg kell jelennie (Jel. 1, 7-8). Az Ő szentjei Vele fognak megnyilvánulni (Zak 14, 5), minden idők összes szentsége: Az új teremtésben az Élet diadala lesz!

Kedves olvasók kívánjuk nektek, hogy ne csak olvasók maradjatok, hanem, ti is legyetek eszközei a szentségnek, az Élet kinyilatkoztatásának. Válasszátok ki mindazt, amit Isten közölni akar nektek, akár egyénileg, akár a Nucleókban, minden Szenten keresztül, minden Igazat, a Szentlélekben való egyetemes egyesülésen keresztül. Mi el fogunk kísérni titeket és életünkkel megpróbáljuk tőlünk telhetően közvetíteni Isten szentségét, így remélve, hogy segíteni tudunk nektek abban, hogy szentekké váljatok. Áldunk szeretettel.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

Az Egyház püspöke és orvosa  Szent Ágoston üzenete, 2013. április 3.

“Drága testvéreim és nővéreim, Isten akarata számomra, hogy egyike legyek, aki elkezdi veletek Isten népének a megszentelődés útját ebben a várt időben. Utánam mások fognak szólni hozzátok. Ez az Egyház különböző eszközeivel egy mélyreható párbeszéd lesz Isten és népe között, hogy Isten nagy tanúi voltak és vannak a Földön és az univerzumban.

Isten azt akarja, hogy beszéljek a szentségről mindnyájatoknak és az egész Egyháznak, mi a megszentelődés elve és módja. Mit jelent a megszentelődés? Ez azt jelenti, hogy mindnyájan és együttesen rendeltetve vagytok, hogy megdicsőüljetek Istenben, Isten által, hogy a Teremtő dicsőségét ragyogja. Ő az Atya és ezért szeretné megosztani kivétel nélkül minden gyermekével, az Ő dicsőségét és hatalmát. Azt is szeretné, hogy minden nép, mely hozzá tartozik, egy dicsőséges nép legyen és tanúsíthassák az Ő nagyságát.

Szentség nélkül az egyén valamint az emberek megszentelődése nem érhető el. Nincs messze a létezésetekhez, de kezdetektől fogva része annak. Az ember tudja, hogy fogantatása Isten szentsége az első pillanatától kezdve: abban a pillanatban Teremtője előtt találja magát, és meghívott választani Isten a legfőbb Jó és Lucifer a megtestesült gonosz között. Ez azt jelenti, hogy minden ember fogantatásától fogva teljes bizonyossággal megtapasztalja Isten és az ördög létezését; Isten kegyelmével segít neki választani. Ha Istent választjátok az ember a szentséget választja, mert Isten Szent és azok, akik elfogadják Istent az életükben Őszentségét is üdvözlik. Az ember szabadon választhat, és továbbra is az első pillanattól kezdve szabad egészen az örökkévalóságig. Nem  részletezem ezt tovább, mert az évek során már sok magyarázatot kaptatok erről.

Isten megteremtette az embert, hogy legyen egy Fia, ezért szánt neki szentséget, és a fogantatás első pillanatától meghívta őt a szentséghez. Hogyan is lehetne Ő, aki Szent hajlandó az Ő gyermekeinek valami más lenni, mint szentség? Ezek az ember rossz választásai a korrupt emberhez, mert Isten mindenkit a szentséghez hív és az isteni élet magja az ember lelkében nyugszik. Így a fogantatás pillanatától az ember lelke megőrzi Isten emlékét. A földi élet a maga megpróbáltatásaival, küzdelmeivel, kísértéseivel, valamint az elnyomó gonosz jelenlétével elhomályosíthatja a kezdeti memóriát, de nem kapcsolhatja ki teljesen. Olyan marad, mint valamilyen mély sóhaj, néha leírhatatlan minden ember lelkében akkor is, ha elutasítja Istent.

Minden ember érzékelheti magában Isten életét, úgy hogy az a legjobban megfeleljen eredetiségének; vonzódik az ilyen élet felé, ahogy a növény keresi a szükséges fényt az élethez. Az ember folyton vágyódik Istenhez, még akkor is, ha ésszerűen nem érti az Ő létezését, mert Isten ismerete nem ésszerű tudás. A Szentlélek az emberi lélekben mélyen működik és irányítja őt afelé, ami az ember felett van; Ő emeli fel őt Istenhez, mert Ő maga az Isten, és Ő maga van kapcsolatban veletek, egyesít titeket az Atyához és a Fiúhoz, mint ahogy Ő maga egyesül Velük.

Így a szentség alapja a megszentelődés. Ez egy mag, melyet a Teremtő ültetett belétek. Amikor az ember elfogadja Istent az életében és szereti Őt, a mag kinyílik és a szentség virága egy fába teljesedve nő ki, életetek fájába. Leveleket és gyümölcsöket terem, melyek az erények és a tettek. Ahogy az évszakok telnek és ha jól ápoltátok, fátok egyre bőségesebb gyümölcsöt fog teremni, amíg az Úr úgy dönt, hogy átültetjük, egy másik kertbe, az örökkévalóság a kertjébe. Itt továbbra is gyümölcsöt fog teremni egészen addig a pillanatig, míg az új teremtés eljön, és minden fa örökre a helyére kerül. Az új teremtésben Isten minden gyermekének és népének, utolsó dicsőítésére kerül majd sor; még a mennyei dicsőség sem végleges: a szentek várják a feltámadást az idő végén, az új teremtésbe való bevezetést a mi Istenünk örök országába. Ezután a szentséget minden egyes személy és mindenki el fogja érni a maga dicsőséges beteljesülését: emberek és teremtmények meg lesznek szentelve, azaz megdicsőülve.

A szentség tehát azt akarja, hogy az új teremtés elérhető legyen. Ez az, amire utazásotokban szükségetek van ebben az időben, melyben Isten mindannyiotoktól és az egész Egyháztól elvárja, hogy az igazi életszentséghez térhet. Jézus Krisztus az új teremtés elsőszülöttje és az Egyház feje, Áldozatával megszentelte Magát, megnyitva ezzel az utat minden ember megszentelődéséhez. Tehát nem kell félnetek: Jézus mint ételt a Testét és Vérét adta, hogy az Istenért való vágyódás, mely mindnyájatokban benne van, ne csak kívánság maradhasson, de egy konkrét és látható valósággá váljon a szentségben minden egyénben és az egész Egyházban.

Szeretném, ha megértenétek, hogy az erények és a Keresztények jó cselekedetei a gyümölcsei a szentségnek és nem fordítva. Erre a pontra különösen figyeljetek: az ember sok jó cselekedetet nem tud tenni anélkül, hogy szent lenne; jó magatartású lehet, azonban ez nem egy erény. A világ tele van humanitárius tevékenységekkel, melyek nem szentségtől származnak, hanem az emberi együttérzésből, érzelemből és érzésekből. Még azok is, akik a Sátánt szolgálják gyakran valódi tevékenységüket elfedik látszólag jó cselekedetek mögé. Lehet, hogy ez a ti esetekben nem így van: minden ami vagytok és minden, amit tesztek, lehet, Isten iránti szeretet gyümölcse, mely gyümölcs őszinte adomány Számára, Jézus Krisztus által, mások felé az önzetlenség gyümölcse.

Ne törekedjetek semmilyen ambícióra (szívetekben). Tudjátok, hogy van egy kényes és veszélyes ambíció: szentté válás az emberek szemében. Ez eltávolít az igazi szentségtől, ez a szeretet hiánya és semmissé tesz bármely érdemet, ahogy azt Szent Pál mondja (1Kor 13).

Akkor ki igazán szent és mi a szentség? Egy Szent az, aki Isten az Atya dicsőségéért él “Krisztuson keresztül, Krisztussal és Krisztusban” a Szentlélek által vezetve. Azok, akik így élnek  belépnek a Szentháromság életébe, mely egy folyamatosan áramló szeretet a Három Isteni Személy között. Azok akik Istenért élnek már nem élhetnek maguknak, hanem egységre törekszenek a testvérekkel és másokat ugyanazzal a szeretettel szeretnek, melyekkel őket szeretik.

A Keresztényeknek a misztikus egyesülés Krisztussal a kulcs, mely lehetővé teszi, hogy hozzáférjenek a valóságos szentséghez. Csak Jézus fedi fel az Atyát, adja nektek Őt, mint egy ajándékot. Jézus nevében megkapjátok a Szentlelket (Jn 14, 26). Ezért szükséges, hogy az egész teremtés összegezve legyen Krisztusban: mindent vissza kell hozni az Atyához a Fiú által a Szentlélekben. Krisztusban való összegzés nélkül nincs szentség vagy megszentelődés, amíg Isten ellenkezőleg megakarja szentelni az egész teremtést. Ezért a teremtés szükségszerűen összegződött Krisztusban és egy ilyen összegzés már folyamatban van.  

Mindebből megérthetitek mi a szentség: ez az ember mély ragaszkodása az Egy és Szentháromság Istenéhez és az Ő törvényeihez, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Ez az ember kapcsolata Istennel, a szeretet, a tisztelet, a szabadság és nincstelenség által. A Szentség számos formában kerül kifejezésre, úgy egyénileg, mind Egyházilag.

•  A szentség valódi szegénység (Mt 5: 3): a szent kiüresíti magát, hogy  teret adjon Istennek; már nem magának él, hanem Istenért. Valódi szegénység, sőt, a saját önzésének kiüresítése. A személy kiüresedésében Isten szentsége nyilvánul meg és ennek semmi köze az emberi nagysághoz. Az anyagi javak nélkülözése másodlagos: mi jó van abban anyagilag szegénynek lenni, ha valaki arroganciával és a saját elképzeléseivel bőségesen el van telve magával?

•  A szentség valódi bölcsesség és valódi tudás, mert aki Krisztussal Istenben él, megkapja Krisztus bölcsességét…, amelyben meg van írva, hogy “..akiben a bölcsesség és a tudomány minden kincse rejlik.” (Kol 2,3).

Az igazi tudás Isten ismeretéből áll és aki keresi Istent, bölcsnek tartják. Ha egyesültök Krisztussal, akkor beburkol a Szentlélek és nem kell tanulmányozni Istent ahhoz, hogy megismerjük Őt, mert Ő megmutatja magát nektek a lelketek mélyéig.

•  A szentség az isteni erő, mely a személyben kinyilvánítja Magát, teljesen egyesülve Istennel. Ez túlmegy az emberi gyengeségen, valóban örömmel lakozik abban, aki felismeri korlátait és Isten előtt alázatos marad (2 Kor 12: 9). Az igazi Keresztény az, aki lehetővé teszi, hogy Jézus benne éljen és cselekedjen; és az az igazi Keresztény közösség, melynek minden egyes tagja, valamint az egész közösség Jézus élő jelenlétén alapszik. A Kereszténynek és az Egyháznak igazi ereje Jézus élő jelenléte, mely elől a Sátán menekül (Phil 12-26.)

•  A szentség valódi közösség, mert ez hozza meg nektek, hogy mindenkit szeressetek, még az ellenségeiteket is. Sőt, ez mentessé tesz titeket az önzéstől, mely a másoktól való félelemből származik. Aki szentségben él nem fél az ellenségtől és azt is tudja, hogyan érje el ellenfelét; nem fél elveszteni semmit mert „Mindennel” rendelkezik, ami Isten. Így félelem nélkül találkozhat mindenkivel, jóval és rosszal (Mt 5: 43 – 48)

Végül, a szentség igazi tisztaság. Aki Istenben él elkerüli a tisztátalant, nem kényszerből, hanem természetes választással: nem élhettek Isten társaságában egyúttal az ördögöt szolgálva, akkor megérthetitek magatok is, hogy egyik dolog kizárja a másikat. Ezért a szentség útja mindig a megtisztulás ösvénye, mely lépésről lépésre elvezet titeket, hogy a jót válasszátok és utasítsátok el a gonoszt. Ez tesz titeket hitelessé, tisztává, őszintévé.         (Mt 22-24).

Kedves testvérek és nővérek, tegyetek meg mindent, hogy szentek legyetek! A Szentség mindenki számára elérhető. Isten csak azt kéri tőletek, hogy vágyódjátok a szentségért és adjátok magatokat oda Neki nagylelkűen. Ha ezt megteszitek, Isten elkezd dolgozni bennetek és átformál titeket: Átalakítja a gondolkodásotokat és az életetek szent lesz. Azonban ne feledjétek, hogy a szentség nem emberi, hanem isteni mű, nem emberi erőfeszítések által jön létre, bár a személyes együttműködésetek és a  jó szándékotok szükséges.

Isten szüntelenül és sokféle képpen hív titeket, annak érdekében, hogy felébressze emlékét lelketekben, és arra vár, hogy válaszoljatok Neki. Ha ti egy határozott és őszinte igent mondtok munkáját elkezdve, a Szentlélek a Megszentelő, a tökéletességhez hoz titeket. Bár megpróbáltatásokon keresztül, de Ő vezet a szentséghez; ezek szükségesek, hogy megerősítsék a döntéseiteket. Megpróbál titeket, de nagylelkűen szórja ajándékait rátok. Apránként Ő tölt meg gyümölcseivel: a szeretettel, örömmel, békességgel, gyengédségséggel, türelemmel, alázattal, hűséggel, szelídségséggel, önuralommal (Gal 5, 22). Nyissátok meg füleiteket: hallgassatok Istenre, Aki hív titeket és elérhetővé teszi Életét, hogy felébredjen bennetek!

Kövessétek a szentek életét, kik előttünk jártak és dicsőségbe értek, de ne próbáljatok olyanok lenni, mint ők. Minden szentnek megvan a saját eredetisége csakúgy, mint nektek is megvan a sajátja. Ne legyetek rossz másolata valaki másnak, de legyetek magatok pontosan olyanok, amilyenek Isten előtt vagytok. Ajánljátok fel Neki magatokat, hogy elhozhassa eredetiségeteket, Isten népeiben ragyogni; mindnyájatok egyedülálló és pótolhatatlan! Próbáljátok ezt  megérteni!

Ne bálványozzátok a szenteket! Gyakran a szentekre többet hivatkoznak, mint Istenre és sokan úgy gondolják, hogy a csodákat a szentek valósították meg. Nem testvéreim, a szent csak egy eszköz, melyen keresztül Isten szentsége árad. Ő egy szikra nem a Tűz, ő egy izzás, de nem a Fény, ő egy sugár, de nem a Nap. Egyedül Isten Szent, mindnyájan az Ő gyermekei vagyunk, az Ő teremtményei; mi visszatükrözhetjük az Ő képét, de Isten csak Isten.

Napjainkban az egyház arra hivatott, hogy újra felfedezze a szentséget, mint fő küldetése, amelyből minden cselekedete ered. Ha az egyház nem nyilatkoztatja ki az Egy Szentháromság Isten szentségét, akkor már többé nem a Jézus által alapított Egyház; jótékonysági szervezetté redukálódik, mely  emberi ötlet és törekvés. Az Egyház, mely Isten népe, az Ő Urának szentségén alapszik és arra hivatott, hogy láthatóvá tegye minden ember számára Krisztus arcát.

Az egyháznak szüksége van az Áldott Szűz Máriára, aki az Egyház anyja és szüksége van Szent József szentségére. Ők pont ugyanúgy őrizték Názáret házát, mint ahogy most őrködnek az Egyház felett, mely Isten háza az emberek között. Ez alapvető és helyes, hogy misztikusan egyesítsék Szívűket és a szíveket Jézus Szívéhez közelebb.

Az Egyház szentsége a Föld reményének egyetlen jele és jelzi az utat az új teremtés felé. Amikor az emberek jóakarata kopogtat majd az Egyház ajtaján, válaszolnia kell mindenkinek a hit, remény és a szeretet tanításával; ez az, amire a ti emberiségeteknek szüksége van. Isten Házának, mely az Egyház, nincs szüksége aranyra és ezüstre (ApCsel 3, 6), mert már birtokában van az univerzum legnagyobb kincse:a szentség. Ez az a gazdagság, mely megfelel az Egyháznak, amint meg van írva: “Szentség illeti házadat, Uram, örök időkre.” (Zsolt 92, 5). Igyekezzünk tehát testvérek, hogy az Isten házát árasszuk el ezzel a bőséges gazdagsággal. Sok segítséget fogtok kapni!

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. “

Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom

Szerelmetes olvasóim,

Az üzenetek, melyeket a napokban Jézustól kapok, s melyeket az elkövetkező hónapokban közlünk majd, határozottan jelzik a ránk váró eseményekhez vezető utat. Ezért szükségesnek tartom ezt a bevezetőt, mely segít majd az itt olvasottak mélyebb megértésében.

Mind a mai napig közöltem veletek az Úrtól kapott kinyilatkoztatásokat. „A nagy torlaszon túl” című könyvemben, melynek 15., „Az új teremtés” című záró fejezetében valamennyi eddigi kinyilatkoztatásnál bővebben mutattam be a központi üzenetet, az pedig Krisztusba helyezni minden teremtettet az égen és a földön. Mindenkit a Földre és a világmindenségre vonatkozó események felé igyekeztem vezetni. A napokban Jézus kinyilatkoztatta, hogy az elkövetkező hónapokban szándékozik bennünket felkészíteni a közeljövő eseményeire.

Hogyan kell szembenézni ezekkel az eseményekkel? Úgy hiszem, hogy mindezek az évek alatt, a nagy számú megkapott és továbbadott nyilatkoztatás által elfogadtuk azon belső haladás megértésének kegyét, mely felkészít arra, hogy belépjünk Krisztus gondolataiba, felismerjük az Isteni titkokat és az élet titkait, egészen felemelkedésünkig és új teremtménnyé való átalakulásunkig. Erről a lelki haladásról külön beszéltem a „Történelmet írni – I. Füzet, Isten gondolataiban” című írásban. Ezen kívül, ezen a honlapon havonta érkeztek az üzenetek, melyek egyre folytatódnak, hogy bevezessenek a felkészülés és döntéshozatal egyre komolyabb (fontosabb) fázisába.

Személyesen nem véleményezhetem ezeket az üzeneteket, azokat maga Jézus és a Szentlélek magyarázzák majd meg szívetekben. Tőletek nem várnak mást, csak a választ, miáltal majd megértitek a szavakat, melyeket olvastok.

Az általam átvett üzenet minden jóakaratú embernek szól, kereszténynek és nem kereszténynek egyaránt. Személy szerint senkire sem akarok semmit ráerőltetni, így nem kívánhatom erőltetni Jézus Krisztust sem. Egyszerűen csak az élő Isten hű tanúja szeretnék lenni minden ember és teremtmény előtt. A Biblia a következőket állítja Jézus Krisztussal kapcsolatban: „… aki által a világot is teremtette, … aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget…” (Zsid. 1,2b; 1,3c). Ez, az Isten mibenlétét bemutató tökéletes kép megjelenik mindnyájunk előtt, halálunk előtt vagy után, s mindenkinek személyesen kell majd rá felelni, elfogadja-e vagy sem az örök igazságot. Ki kell mondania, hogy IGEN vagy NEM. Ez elől senki sem térhet ki.

Az elkövetkező időben Jézus a Szentlélek hatalmas erejével tevékenykedik majd lelkünkben, hogy az emberiséget elvezesse a megváltásra. A jóakaratú embereket keresi, hívőket és nem hívőket egyaránt.

Mindazokkal egyetemben, akik csatlakoznak ehhez a tervhez, a Szentséges Szűzanya Mária által mutatkozom meg Jézusnak, s imádkozom értetek. Bízom benne, hogy ti is csatlakoztok majd ehhez a tervhez, hogy az emberiség reményévé válhassatok, mely emberiség Isten nélkül káoszban és reménytelenségben végezné.

Jézus szavaira bízva benneteket, üdvözöllek és Áldalak Krisztusban.

Jézus 2011. augusztus 29-i üzenete.

„Áldalak titeket, kedves gyermekeim! Ma Isten napjainkban való tevékenységéről és a létezés azon általánosan átfogó kereteiről szólok nektek, melybe éltetekkel és elhivatottságotokkal bekapcsolódtok.

Mindenekelőtt azt igyekezzetek felfogni, hogy nem véletlenül vagytok részesei annak a valóságnak, melyben éltek, hanem egy pontosan meghatározott isteni terv szerint. Bármit véltek is magatokról, vagy bármi legyen mások véleménye rólatok, tudnotok kell, hogy életetek mennyire értékes, hogy térben és időben lehetetlen mással helyettesíteni az isteni terven belül. Eredendően erre a valóságra rendeltettetek, ezért ajándékozott meg bennetek az Isten eredeti és megismételhetetlen tulajdonságokkal. Az egész világmindenségben nincs senki olyan, mint ti, mivel Isten alkotóképessége és kreativitása határtalan és kimeríthetetlen, ezért mindnyájatok léte és cselekedetei abszolút eredetiek.

 Sajnos, sokan vannak a Földön, akik jóval szegényesebben élnek a lehetőségeik nyújtotta határoknál, mert nem adják át magukat nekem. Csak én tudom Atyánk pontos tervét mindnyájatokkal kapcsolatban, mivel tőle kaptam az utasítást, hogy minden egyes emberben vigyem végbe Atyánk tervét. A Szentlélek erejével tevékenykedem bennetek, mely folyamatosan áthat bennetek, magába ölel és előre visz, miközben megmutatja a felém vezető utat, mindaddig, míg ki nem nyilatkoztatom, mi is az Atya akarata veletek kapcsolatban. Nélkülem képtelenek lesztek önmagatok megismerésére is, s az életetek célját sem ismeritek fel.

 A szentlélekkel összhangban állandóan tevékenykedünk, hogy megvalósítsuk mindnyájatokban az Atya tervét, de ezt csak akkor vihetjük végbe, ha ti ezt elfogadjátok, amikor önszántatokból, szabad akaratotokból döntötök úgy, hogy szeretitek az Istent, s neki szolgáltok, maradéktalanul átadva önmagatok. Ez minden érzéketek, tehetségetek és erőtök feleszmélésének és cselekvőképességének szükséges feltétele. S valóban, attól a perctől, amint úgy határoztok, hogy az Istennek éltek, s teljességgel átadjátok Neki magatokat, megkezdi bennetek tevékenységét a Szentháromság, mely lépésről lépésre megváltoztatja életeteket s gondolataitokat. Így eszméltek rá arra, mik is vagytok Istenben, s kreatív módon kezdtek hatni a valóságra, mivel Isten alkotókészsége bennetek lakozik. Azt kívánom, tudatosodjon bennetek az, amiről beszélek, hiszen az Úr bensőtökben való tevékenységének tudatosítása, emberi törékenységetektől függetlenül szükséges ahhoz, hogy teljesíthessétek küldetéseteket a korban, melyben éltek. Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom Tovább olvasása

Az egyetemes misszió elkezdődött

Ez valóban így van, drága olvasóim: az egyetemes misszió Isten minden erejével elindult; nem fog megállni és visszafordulni. Mielőtt elkezdenénk ezen töprengeni, áttekintjük legfontosabb pontjait az utolsó üzeneteknek, melyek Stefania Caterina-n keresztül tárultak fel, felkészítve minket erre a nagyszerű pillanatra.

A különleges eszközökön túl, a jóslat erre az időre az, hogy Isten összekapcsolja cselekedetével Krisztus egész Misztikus Testét, Krisztus hívőkkel, élőkkel és holtakkal az egész világmindenségben. „A jövő év kezdetén, az egész Misztikus Test fokozatosan fog bekapcsolódni Isten jelentős cselekedetébe, hogy egyesüljön Krisztusban az egész  teremtés”  mondja Szent Mihály arkangyal a 2012. november 20-i üzenetében. [1] Ugyanabban az üzenetben bejelenti az új nép születését: „Kezdve 2013-ban és mindazok akik az elmúlt  években teljes mértékben elfogadták Jézus Krisztust, mint  Isten Fiát és Megváltót és úgy döntöttek, hogy Istent hűségesen szolgálják, felajánlva életüket Márián keresztül, meghívást kapnak, hogy részesei legyenek az új népnek. Küldetésük lesz az egész univerzumban, hogy Jézus Krisztust hirdessék.” Szent Mihály ezzel folytatja: „Mindent amit Isten Fia hirdetett és megjövendölt meg kell történnie az Ő szent népében. Ő az Alfa és az  Omega:bármi kezdődött el Benne, Benne fog beteljesedni.”  

Az ekkorra megjósolt Szentháromság Hatalma és Isten Mindenhatósága meghozza Isten tervének befejezését. A Szentlélek megerősíti ezt a 2012. december 12-i üzenetében:Eljön a nap amikor Isten műve minden erejével megnyilvánul majd. Senki nem fog tudni szemet hunyni és a másik irányba nézni, mert menekvésnek nem lesz helye. Mások a világmindenség minden részéből egyesülnek ezekkel a kezdeti emberekkel, és egy nyájjá fognak válni a Pásztor, Jézus Krisztus köré. Isten ezeket az embereket fogja használni, hogy megvalósítsa az Ő élet tervét és legyőzze Lucifert a halál királyságát.”

A 2013. január 6-i üzenetében Szent Mihály az egyetemes misszió kezdetéről beszél nekünk. A küldetést ránk bízták, akik Krisztushoz tartozunk. Isten népének vezetőjévé az Istenhívő Alpha Centauri emberiséget helyezték a Föld emberisége helyett, holott Isten eredetileg ezt tervezte. A mi emberiségünk sajnos nem válaszolt megfelelő módon. Szent Mihály elmagyarázza: „Isten döntése a Földet illetően, hogy távlatokban lássuk az igazságot, de a jót és az irgalmat is. Isten nem engedhette meg egy törékeny és felkészületlen emberiségnek, mint a tietek, hogy ilyen terhet viseljen nagy felelősséggel.”

Szükséges volt, hogy egy rövid összegzést végezzünk az utolsó üzenetekből, hogy lássátok az üzenetek tartalmi fonalát, nehogy elvesszetek a részletekben és az emberi értelmezésekben. Most néhány pontot hozzá kívánunk tenni a mi tanúságtételünkkel titeket bátorítva.

1. Isten tökéletesen igazságos, az isteni tökéletességből fakadóan. Ugyanakkor az Ő igazsága a jóság és az irgalom. Ez a tökéletes igazság, mely életünket és minden valóságot visszatükröz. Meghívásunk van, hogy ezt alázattal és imával elfogadjuk.

Isten senkit sem utasít el, hitetlensége ellenére még a Föld emberiségét sem. Nekünk a Föld népeinek tanúsítanunk kellene ezt, miután mi magunk megismertük Jézus Krisztus szolidaritását velünk mindenben, kivéve a bűnt. [2] Ez a mi tanúságtételünk, Krisztuson keresztül legyőzni a gonoszt, értékes hozzájárulást adni az üdvösséghez az egész univerzumban. Senki sem menthet fel ettől a bizonyosságtól vagy helyettesíthet minket. Éppen ellenkezőleg, meghívottak vagyunk a gonosz leküzdésére Krisztus egész Misztikus Testével együtt. Az egyetemes misszió elkezdődött Tovább olvasása

„ Hadd temessék halottaikat…” (Lukács 9:60)

Kedves  Olvasók!

Az Új Év érkezésével nagyobb figyelemre és még nagyobb felelősségre hív minket Isten műve felé, melyet felismertünk és melyért felajánlottuk életünket. Ma még inkább, mint valaha kértek minket, hogy aktívan vegyünk részt Isten tervének megvalósulásában, ahogy ti Szent Mihály arkangyal üzenetének olvasásakor meg fogjátok érteni.

Olvasva rájöttök, hogy ez valamivel több, mint egy egyszerű üzenet: úgy határoznám meg, hogy ez egy dokumentum, mely Isten terveit tárja fel a Földnek és az egész világmindenségnek. Ezért úgy érzem feleslegesek gondolataim, miután semmit sem tudnék hozzátenni Szent Mihály arkangyal meghatározó értekezéséhez.

‪Csak imádkozni tudok értetek az itteni összes testvéremmel és nővéremmel együtt, hogy ennek az üzenetnek megérthessétek a fontosságát és a helyet, melyet Isten az Ő tervében fenntart nektek, hogy ebben az időben az még tisztábbá válhasson előttetek.

Megáldlak benneteket Krisztusban és kívánok nektek egy boldog új évet az Úrral. Isten adjon békét nektek.

Üzenet Szent Mihály arkangyaltól 2013. január 6.

Az Úr megnyilatkozása  (Vízkereszt)

 re magi

‪„Kedves testvéreim és nővéreim a Földön, a Magasságos Isten üdvözletét hozom nektek,  az Ő utasítására jövök, hogy néhány fontos dolgot bejelentsek a jövőre vonatkozóan az egész emberiségnek.

‪Mint tudjátok jól, a 2012-s évben, mely épp véget ért, Isten megkérte a Föld emberiségét, hogy szándékában áll-e elfogadni Jézus Krisztust az Isten Fiát és Megváltót, teljesen alárendelve Neki. Ez a válasz volt az alapvető feltétele az Egyház nagy egyetemes missziójának, Isten népének, hogy elinduljanak: elvinni az üdvösség üzenetét minden bolygóra a világegyetemben. Ennek a küldetésnek Pünkösdkor kellett volna elindulnia, de ez nem történt meg, ahogy azt már bőségesen elmagyaráztuk nektek ezekben az években.

‪Az volt Isten vágya, hogy a Föld emberisége 2012 végén pozitívan válaszoljon az Ő meghívására és vezetője legyen az egyetemes missziónak, mert pontosan a Földön volt az, ahol az emberiség javára az egész világmindenségben Jézus Krisztus testet öltött, meghalt és feltámadt. Az Istenhez hű testvérek a világmindenségben szabadon mozoghatnak az űrben,  rendelkezésre bocsáthatják teljes közösségben működve veletek a tudományos és más lehetőségeiket a ti emberiségeteknek, hogy ezt a magasztos küldetést teljesítsék.

Isten tervében, népének egyetemes küldetése egy nagyon fontos fejezet, melyen keresztül minden valóság jelen van a mennyben és a földön egyesülve Krisztusban, elküldve az Atyának Krisztus által az idő végén. A Krisztusban való egyesülése az egész teremtésnek megelőzi Krisztus dicsőséges eljövetelét, amely a régi teremtés végét és az új teremtés kezdetét jelzi.

Egész történelmetek alatt, Isten fáradhatatlanul hívott titeket a megtérésre, hívott prófétákkal és szentekkel amíg el nem küldte Fiát Jézus Krisztust. Napjaitokig Isten mindent elkövetett, hogy segítsen nektek megérteni sorsotokat.  Elküldte a Boldogságos Szűz Máriát, Jézus Anyját és a ti Anyátokat, aki számtalan alkalommal megjelent a Földön. Isten a tervéről nem rejtett el előttetek semmit: Jézus Krisztuson keresztül kinyilatkoztatta nektek vágyát, hogy minden személynek az Atyja legyen és megparancsolta nektek, hogy evangelizáljatok minden nemzetet; beszélt nektek az új teremtésről.

A terv, hogy Krisztusban egyesítsen mindent a mennyben és a földön, ahogy a Biblia beszél erről, [1] bejelentették és ismételten elmagyarázták nektek, a könyveken, az üzenetekben és ahogy már értesültetek, ezen a honlapon keresztül.

Isten a 2012-s év végét határozta meg, amin túl egy igenlő válasz hiányában a ti emberiségetekről másképp intézkedett volna: a küldetés megbízásával, hogy evangelizálja az egész világegyetem hozzá hű emberiségét, hogy egy vezessen ezen emberiségek közül. A 2012-s évnek vége és Isten fel kívánja hívni a figyelmet mi történt és mi történik az univerzumban, a Földdel kezdve.

Ezért, először is elmondom, hogy Isten mélyen a lelketekben cselekedett és sokan közületek felébredtek. A könyvek és az üzenetek tartalma amit ismertek ezen az oldalon, elért oda, ahová el kellett érniük. Isten az Ő saját eszközeivel szokásosan és különlegesen, közvetíti azoknak üzenetét akik szeretik Őt, akiknek hitük van, alázatosak és nagylelkűek, ahogy írva van:„…Az alázatosakat megtanítja ösvényeire”[2] Isten Isten és senki sem akadályozhatja vagy állíthatja meg őt. Ezért biztosíthatlak titeket, hogy az akadályok és nehézségek ellenére az üzeneteket széles körben szétküldtük, mind az Egyházon belül és kívül is, és azon túl is, amit el tudtok képzelni.                                                 

Isten népének szükséges volt, hogy tudomására hozzuk  ezt a tartalmat. Tény, hogy ezek nem tekinthetők a sok kinyilatkoztatás közül valónak, de ezek mostanában hatalmas prófétai hívások, szorosan kapcsolódnak a Szűzanya fatimai és medjugorjei jelenéseihez, melyek óriási és közvetlen beavatkozásai voltak Istennek a ti történelmetekben, mellyel még mindig nem teljesen vagytok tisztában. Ezen jelenések alatt, a Szűzanya számos oldalról érintette a lelki életet, de szavait túl gyakran értelmezték emberileg, lebecsülve vagy elhallgatva, mert kényelmetlen. Minden amit már korábban továbbítottunk ezen az oldalon, természetes befejezése és elmélyítése amit a Szűzanya elmagyarázott egy sokkal általánosabb szinten és egyszerű nyelven a hívek tömegeinek célozva, úgy Fatimában mind Medjugorjében.

Annak alapján ami az elmúlt években számotokra kiderült, sok nucleo alakult a Földön,
emberek csoportjai, akik aktívan részt akarnak venni Isten tervében, hogy egyesítsenek mindent Krisztusban. A nehézségek ellenére alakult a Földön egy Istenhez hű kis  maradék, és készek Istent szolgálni. Isten elégedett ezzel a kis maradékkal; szereti és védi őket. Azonban Isten úgy ítélte meg, hogy az evangelizáció küldetésére azoknak az embereknek a száma nem elegendő, akik teljesen felajánlják magukat az egész világmindenségben.

Sajnos, a Föld emberségének többsége ismét figyelmen kívül hagyta vagy elutasította Isten hívását. Sok Keresztény is közömbös volt, mások nyíltan ellenezték ezt a kinyilvánítást a „józan doktrína” nevében, mások gúnyolódtak az üzenetek tartalmán, furcsának,  fantáziadúsnak, az Egyház útján kívülinek ítélve. Mindenki a szabad lelkiismeretének megfelelően választott.

Isten türelmesen várt, nem kényszeríttet senkit. Most az adott idő a Föld döntésére lejárt és Isten meghozta döntését, melyet néhány lépésben összegzek nektek, hogy megkönnyítsem a megértést és lehetővé tegye számotokra a választ és az imát.

1. Az univerzum evangelizációjának misszióját Istenhez hűséges emberiségekre bízták, és kiemelten egy emberiség lesz a vezetője az egész küldetésnek. Vezetőnek lenni, ebben az esetben nagyon mást jelent, mint amit ti a Földön ismertek. Nem hoz hasonló hierarchiát létre, mint ti a Földön, ahol valaki utasít és a többiek engedelmeskednek, hanem inkább biztosítja az együttműködést az előrelátható különböző tettetekhez, hogy a misszió elérje célját. Minden hívő emberiség összhangban fog cselekedni, közösségük lesz az igazi erő, még eszközeiknél is jelentősebb.

A világegyetem Ura megkérte a hívő emberiségeket, hogy maguk válasszák ki azokat az embereket, akik a legalkalmasabbak a misszió vezetésére. Az Istenhez hű népek az Alpha Centauri emberiséget választották abszolút hűségükért, a hatalmas tudományos és technológiai tudásuk miatt, valamint bolygójuk elhelyezkedése alkalmassá teszi őket, bázissá. Ezek az emberek munkaerőt, felszerelést és megfelelő helyet fognak adni, hogy a testvérek, akik az univerzumban utaznak pihenni és imádkozni tudjanak. A bolygó Istenhez hű lakossága, akik nem közvetlenül vesznek részt a küldetésben, feladata az imádkozás és felajánlásuk lesz Istennek a misszionáriusokért és az evangelizálandó népekért.

2. Isten úgy határozott, hogy a hívő testvérek missziója ma kezdődik, azon a napon, amikor az Egyház a Földön az Úr megnyilvánulására emlékezik. (Vízkereszt) Ez egy nagyon fontos nap az üdvösség történetében.

 

Ma ti megemlékeztek a napkeleti bölcsek látogatásáról, akik csillag által vezetve imádni jöttek Jézust. Sokan úgy gondoljátok, hogy ők legendás alakok, de azok a bölcs emberek valóban azért jöttek, hogy lássák a kis Jézust. Ők nem a távol-keletről érkeztek, hanem az űrből. Királyok és papok voltak az Istenhez hű emberiségekből. Imádni jöttek az Istenné lett Embert, hűséget ígérni és rendelkezésre bocsátani magukat Neki. Ezáltal felismerték és elfogadták Jézus Krisztus megváltói művét az összes hűséges emberiség nevében.

Köszönetet mondani is jöttek Szűz Máriának mint Anyjuknak, hogy hódoljanak Neki és köszönetet mondani Szent Józsefnek nagyrabecsülésüket kifejezve, a becsületesnek a becsületesek között. Űrhajójuk ott állt meg, ahol Jézus volt és csodálatos fényben ragyogott, ez a fény volt az üdvözlete minden Megváltóhoz hűséges emberiségnek a világegyetemből. Az emberek a Földön nagyon jól látták ezt a jelet és azt gondolták, hogy ez egy különleges csillag, egy nagy természeti jelenség.

Azok az emberek Heródes királyhoz is jöttek, hogy tájékoztassák őt, mi történik. Isten Izrael népével tudatni akarta a régen várt eseményt, a Messiás megszületését. Isten számos alkalommal küldött követeket más emberiségtől az Ő népének; bizonyosan nem ez volt az első alkalom. Az emberek a Földön nem mindig ismerték fel őket, hogy kik is voltak ők. Időről – időre őket az angyalokkal, mitikus alakokkal, istenekkel stb. keverték össze. Ti nagyon jól tudjátok, hogyan reagált Heródes; megijedt, hogy elveszíti trónját és megpróbálta eltüntetni a Királyok Királyát az ártatlanok ellen egy borzalmas öldöklést elrendelve, egyet a sok közül a történelmetekben. [3]

Megmutatván Magát azoknak a királyoknak, Jézus a világmindenség összes Istenhívő emberiségének jelenítette meg Magát a teremtés óta, akik imádkoztak a Messiás eljöveteléért és aki sokszor segített választott népének, Izraelnek. Ezért helyénvaló volt, hogy Jézus nekik mutassa meg Magát, mint ahogy megjelenítette Magát az emberiségnek a Földön. Ezért választotta Isten ezt a napot, hogy elkezdje a missziót, melynek célja, hogy a világegyetemben kinyilvánítsa minden népnek az Úr üdvösségét.

3. Az egyetemes misszió kezdete az a szakasz, ami közvetlen megelőzi Jézus  dicsőséges eljövetelét, mely véget vet a történelemnek, ahogy azt ismeritek és kezdetét fogja venni az új teremtés. Ezt megelőzően, Jézus szavai szerint, szükséges, hogy a Királyság Evangéliumát hirdessétek minden népnek.[4] Minden ami létezik, egyesülnie kell Krisztusban, hogy az új teremtésbe beléphessen.

Ma elindulnak az Istenhez hű testvérek hirdetni, hogy Jézus megmentette az emberiséget és Lucifer királyságának hamarosan vége lesz. Sok bolygó vár erre a bejelentésre. Sok férfi és nő, akiket szabaddá kell tenni a bűn rabszolgaságától és a sötét erők alávetettségétől.

Legyetek tisztában ezzel a nagyszerű nappal és örvendjetek! Egy máig soha nem látott misszió kezdődik. Ettől a missziótól fog függni az egész világmindenség sorsa: minél gyorsabb az üdvösség hirdetése és elfogadása, annál hamarabb fog Jézus dicsőséges visszatérése bekövetkezni. Ezért imádkozzatok a testvér misszionáriusokért a világmindenségben és azokért, akik várják az üdvösséget, hogy szívüket kitárják.

4. Térjünk át a Föld helyzetére. A ti emberiségeteknek kellett volna vezetni az egész világmindenségi missziót, de önként kivontátok magatokat ebből a feladatból. Legtöbbetek szeme előtt az univerzum valósága rejtve van, mind a politikai és vallási vezetőtök ostobasága, kétkedése és emberiségetek Istenhez való jelentős hidegsége miatt. Ezért a Föld emberiségének alá kell rendelnie magát az Alpha Centauri-nak, és elkerülhetetlenül lelépni a második helyre.

Isten döntése a Földet illetően, hogy távlatokban lássuk az igazságot, de a jót és az irgalmat is. Isten nem engedhette meg egy törékeny és felkészületlen emberiségnek, mint a tietek, hogy ilyen terhet viseljen nagy felelősséggel. Más lett volna, ha a Föld emberiségének többsége válaszolt volna az Úr hívásának: Isten gyorsan felkészített volna a hívő testvérek segítségével és csatlakozhattatok volna más emberiségekkel, mint ahogy azt sokszor elmagyarázták nektek. Azonban ez nem történt meg.

Azonban Isten nem felejtette el az Ő földi gyermekeit, akik hűségesek Hozzá, akik szenvedtek és felajánlották életüket Neki. Nem felejtette el a próféták és szentek imáit és könnyeit, és a sok mártír vérét sem. Mindenek felett, Ő nem felejtette el, amit az Ő Fia mondott, tett és szenvedett ezen a bolygón; és nem felejtette el a végtelen érdemeit a Boldogságos Szűz Máriának és Szent Józsefnek sem.

Ezért Isten a kis maradéknak hagyta a Földön a feladatot és megtiszteltetést, hogy evangelizálja magát a Földet. Elküldhette volna a hűséges emberiségeket a ti bolygótokra, hogy végezze el azt, amit ti nem tettetek meg, mert a Szentírást még mindig nem prédikáltátok el minden nemzetnek a Földön. Isten azonban rátok hagyta a kezdeményezést a Föld evangelizációjához. A hűséges testvérek segítve nektek erre fogják korlátozni magukat, oly módon és időhatáron belül, melyet Isten megállapított. Ő megígérte nektek az ő segítségüket és ők eljönnek, mert Isten megtartja ígéretét. Az ő közbenjárásuk azonban sokkal korlátozottabb lesz, mintha a Föld pozitívan válaszolt volna és ha a misszió vezetője lenne; ez szintén Isten igazságossága.

Az evangelizáció feladata rajtatok múlik az egész bolygótokon, hol van nagy szükség. Lényegében pogányság uralkodik a Földön; az emberek szíve messze van az igaz Istentől. A nucleo-k, melyek az elmúlt években alakultak, különösen az alapvetők kapták a  feladatot, hogy megnyissák az utat a jóakaratúak felé. Isten nem kér nagy munkát tőletek, de inkább éljétek és tanúsítsátok Isten életét, a testvéri életet Isten törvényei szerint.

‪‪Hát eljött az idő, hogy felülemelkedjünk minden megosztottságon és viszályon, működjünk együtt Isten Országáért. Itt az ideje mindannyiatoknak, hogy azon munkálkodjatok, hogy tökéletesek legyetek és minden nucleo keressen testvéri közösséget, mint a legmagasabb jót és mint az igazi erőt, mely képes evangelizálni. Tudjátok, hogy a hiteles egyesülés a ti első tanúságtételetek alapja, melyben Isten kivételes közbenjárása található meg. Még a hívő testvérek sem lesznek képesek segíteni nektek, ha nem egyesültök, ha nem szeretitek egymást igaz szívvel. Ők nem fognak soha meglátogatni egy nucleo-t, ahol viták és versengések vannak; nem lenne kedvező talaj cselekvésükhöz.

Ezért jobbítsátok az életeteket és törekedjetek az életszentségre. Mint ahogy mondották nektek a szeplőtelenség, az élet felajánlása és a szentáldozás mind sarokpontjai Isten Királyságának (Országának); [5] ezért próbáljatok meg becsületesen élni, mint az állandó felajánlás Istennek, közösségben egymással és Jézus Misztikus Testével.

Imádkozzatok a halottakért, hogy a Tisztítótűzben lévő lelkek is teljesen részt tudjanak venni Isten tervében eggyé válva Krisztusban. A ti imátok nagyon fontos nekik, mint ahogy az ő imáik is nektek.

Keresztlejetek a Szentlélekben és tűzében annyi lelket amennyi csak lehetséges, ahogy tanították nektek, [6] hogy mindazok, akik a keresztelés kegyelmében szeretnének részesülni   belépve Isten népének részévé válni.

Még ha fizikailag nem is utaztok a világmindenségben, mint ahogy az Istenhez hű testvérek fognak, mindazonáltal lélekben részt fogtok venni missziójukban, és ők számítanak a ti imáitokra. Érezzétek, hogy minden tekintetben részt vesztek a nagy egyetemes küldetésben. A lélekben való részvétel nem kevésbé fontos, mint a fizikai  feladat, egyáltalán nem másodlagos fontosságú, mely rátok vár a Földön. Nehézségeitek lesznek, mert Lucifer egyre mérgesebb lesz Istenre és gyermekeire; ha hűek maradtok Istenhez és törvényeihez, nem lesz képes ártani nektek.

Maradjatok egyesülve ebben az időben Isten hatalmas eszközeivel: angyalokkal, Központi Nucleus-al és az Istenhez hű testvérekkel; éljetek velük hiteles egységben, hogy védettek és támogatottak legyetek. Ezek az eszközök folyamatosan közbenjárnak Isten előtt az emberiség érdekében; most az a feladatuk, hogy imáikkal nyissák meg az utat és felajánlva magukat mindazoknak, akik evangelizálni fogják a világmindenséget és a Földet.

1.  Ez a nap még élesebb válaszfal Isten gyermekei és a sötétség  gyermekei között. Lucifer tovább fog gyengülni majd a kisugárzó erő által az univerzumban, ahogy az egyetemes misszió beindul. Lucifer mindig is ellenzett egy ilyen küldetést, de tudja, hogy nem képes ezt tovább hátráltatni. Kegyetlensége kétségbeesésének elrejtését szolgálja majd; épp ezért ne féljetek tőle, harcoljatok vele a hit és igazság fegyvereivel, megmaradva Istennel egyesülve és ti mindig győztesek lesztek.

Legyetek bátrak és haladjatok biztonságosan. Eredetiségetek szerint tegyetek meg minden tőletek telhetőt, a helyhez és körülményekhez képest, melyben ti éltek és amelyben vagytok. Nincs kényszerítés és fanatizmus! Éljetek a Szentírás egyszerűségével úgy, mint a tanításokkal, melyeket kaptatok és kapni fogtok. Mindent megkaptok amire szükségetek lesz, hogy mind jobban megértsétek küldetéseteket. Isten egyáltalán nem hagyja el a Földet, sőt ellenkezőleg Ő azt akarja, hogy minden jót, mely létezik a ti bolygótokon vonzzon Krisztushoz a ti tanúságotokon keresztül; rengeteg segítséget fogtok kapni.

‪‪2.  Mostantól szélesebb tisztánlátásra vagytok hivatottak: ne pazaroljátok erőiteket megváltoztatni a megkeményedett szívűeket, akik nem akarnak megváltozni. A ti figyelmeteket jóakaratú emberekre kell irányítani, akik nem ismerik Istent, mert tudatlanok, de akik hajlandóak tanulni. Ne essetek abba a csapdába, hogy elkezdtek beszélni azokkal, akik elvetik a ti tanúságotokat, ne próbáljatok meggyőzni senkit sem. Legyetek mindenkihez tisztelettudóak, ne ítéljetek el senkit, ha kérik tőletek legyetek készek a tanúságra, de ne vesztegessetek időt.

Tanuljatok meg különbséget tenni a kérdezők között, akik az igazat akarják tudni és akik azért kérdeznek, mert csapdát akarnak állítani, hogy hibázzatok, mint ahogy a Farizeusok tették Jézussal. Ne válaszoljatok ezeknek az embereknek és hagyjátok őket Istenre. Aki nem akarja látni az igazságot elégedett lesz: apránként nem fogja tudni megérteni tovább mi az igazság és egyre mélyebb sötétsége fog esni. Mindenki megkapja azt, amit választott.

Ne félj, kis maradék a Földön, Isten szereti kicsiny nyájadat! Kezdjétek felemelni  fejeteket, mert Aki a ti fényetek, közeledik: a dicsőséges Krisztus, a népek reménye. Menjetek előre határozottan a szabadságotok felé! Ne nézzétek a szív nehézségeit körülöttetek, ne keseredjetek el a nyomorúságos körülmények miatt a Földön, de vessetek határozott pillantást az igaz Istenre és a csillagra, mely ragyog rátok: Mária, a ti anyátok, Isten lánya és a ti emberiségetek lánya. Ne törődjetek azokkal, akik visszautasítják Isten életét és már halottak, még ha éppen élnek is. Foglalkozzatok helyette azokkal, akik újjá akarnak születni fentről. Értsétek meg Uratok szavát és Mesteretekét, aki mondta: „Hadd temessék el a halottaikat,mondta neki, te pedig menj, hirdesd Isten Országát.”

‪Megáldalak benneteket, a ti oldalatokon vagyok az én gazdámmal, az Atya Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Lásd Ef 1: 8-12

[2] Lásd Zsolt 25, 9

[3] Lásd Mt 2: 1-12

[4] Lásd Mt 24, 14

[5] Lásd: “Beyond the Great Barrier” sapka. 11.

[6] Lásd: “Beyond the Great Barrier” sapka. 9[1] Lásd Ef 1: 8-12

 

Minden beteljesedett (János 19,30)

Kedves  Olvasók!

Ennek a 2012-s évnek a végén sokat beszéltünk nektek és tanúsítottan ez az üzenet a Szentlélektől jön, Aki a kommunikációt befejezi velünk. Meg kell becsülnünk magunkba szívva a tartalmát, hogy megértsük mi áll előttünk. Az  ez évi összes üzenetet szokásosan egy  könyvben fogjuk hamarosan  kiadni. Addig  javasoljuk, hogy olvassátok az új könyvet  ”2012 Az emberiség meghatározó választása”, mely keretet és iránymutatást ad a jövőbe való utazáshoz.

Mi továbbra is imádkozni fogunk felajánlva életünket átadva nektek az üzeneteket,  melyeket nekünk küldenek. Eddig sok nucleo jött létre és mások is követni fogják.  Ez Isten új népe, növekszik és elkísér titeket imáival, melyről már a Szentlélek beszélt.

Megragadván ezt a lehetőséget Szent Karácsonyt kívánunk nektek és egy Új Évet, melyben ti is elkezdhettek haladni az új teremtés felé Isten fényében, az Ő jelenlétében és a Pásztor, Jézus Krisztus vezetésével.

                            A  Szentlélek  üzenete  2012. december  12,

”Drága gyermekeim a 2012-s év majdnem véget ér és a mi hosszú beszélgetésünk is befejeződik. Ebben az évben beszéltem nektek Isten tervéhez való felkészítésről ez időben. Nem csak üzeneteken keresztül szóltam hozzátok; hanem tetteim különösen a lelketekben hatott, ahol impulzusaim összeolvadtak irányításommal. Azon túl, amit racionálisan képesek voltatok megérteni, bennetek dolgoztam, mint minden jóakaratú emberben is. Tetteim csendesek és erőteljesek voltak; azok, akik nyitottak voltak Isten felé és igénylik az iránymutatást, megkaphatták Azt.

A 2012 év végén szeretném még egyszer elmondani, hogy szeretlek titeket és értékesnek tartalak titeket. Mindannyian fontosak vagytok Isten tervében, függetlenül attól, hogy mit gondoltok saját magatokról vagy mások mit gondolnak rólatok. Életeteknek saját értéke van és az értékes, mert a Teremtő kitörölhetetlen lenyomatát hordozza. Örülök, haladásotoknak melyeket ebben az évben megtettetek. Azoknak, akik fáradtnak érzik magukat és úgy gondolják, hogy semmi jót nem tettek, azt mondom, hogy ne bátortalanodjanak el, hanem minden bűntudatot és csalódottságot tegyenek félre vessék bele magukat Isten jóságába, aki mindig készen áll, hogy visszaállítsa magabiztosságotokat és új energiát adjon.

Szeretnék a jelenlegi helyzetről mutatni egy képet, mellyel a Föld emberisége szembesül és veletek együtt, vessetek egy pillantást mi vár rátok. Ezek általános irányok, mert nem lennétek képesek megérteni részleteiben mindent, ami történik és történni fog, a nagy összetettségű mozaikot, melyet Isten alkot, hogy megmentse az emberiséget. Mitől mentse meg? Főként saját magától, mert az emberiség a Földön, mint egy egész vak és makacs; nincs tisztában sorsával és megengedi, hogy sok hamis- próféta és megváltó álnok hangja vezesse.

Ahhoz, hogy megértsétek szavaim, először is emlékeztetlek benneteket arra, hogy a Föld emberisége nincs egyedül a világmindenségben. Ez egy biztos pont, melyet nektek soha sem szabad szem elöl téveszteni, és amelyről mi már beszéltünk. Alapvető számotokra, hogy megértsétek ti benne vagytok egy elképzelésben, mely sokkal kiterjedtebb, mint amit láttok és mutattak nektek; és mivel ti nem vagytok egyedül a világegyetemben, nektek azt is meg kell értenetek, hogy ti nem fogjátok magatokat megmenteni és szükségetek lesz más testvérek segítségére az univerzumban, akik hűségesek Istenhez. Együtt kell velük működnötök, hogy segíthessetek más testvéreken a világmindenségben, akik várják az üdvösség bejelentését.

A Föld emberisége nem ismeri ezt a valóságot, hacsak nem hallomásból, mert vezetőitek félretájékoztatnak. Ezért Isten fokozatosan látható és egyértelmű jeleket fog mutatni más emberiségekről az univerzumban; nem csak a hozzá hűségesekről, de más emberiségekről, akik Lucifer szövetségesei és azt remélik, hogy tőle nagy hatalomra tesznek szert a világmindenségben. Nem kell félnetek ettől: semmi rossz nem fog történni Isten igaz gyermekeivel; azonban az emberiség többsége zavarban lesz és félni fog a drámai eseményektől. A hamis próféták és sarlatánok megsokszorozódnak és az Istentől távol lévő emberek hozzájuk fognak fordulni megnyugvásért. A Föld hatalmasai össze fognak zavarodni és nem lesznek képesek tovább elrejteni ezt a tényt, mint ahogy ezt eddig tették.

Csak azok, akik Istenből eredeztetnek és egyesültek Jézus Krisztussal a Megváltóval fogják megkapni a fényt, hogy ezeket az eseményeket megértsék és segítsenek másokkal is megértetni. Nem lesz haszna fontos szerepet betölteni akár a politikában vagy vallásban, sem teológiát tanult vagy nagy tudósoknak lenni, hogy megértsük az idők jeleit, melyek várnak rátok. Csak az alázatosak fogják megérteni, akiket a világ elutasít, de akiknek igaz hitük van az Egy és Szentháromság Istenében. Azok akik hittek, sőt még üldözték és gúnyolták őket; akik egységben voltak és vannak Krisztusban a Szeplőtelen Mária Szívén keresztül. Ezeknek a gyermekeknek megadatik minden megértése és megtapasztalják az igaz közösséget a világmindenség testvéreivel, akik hűségesek Istenhez, ahonnan jelentős támogatás érkezik mindenben.

A jó és gonosz egyre jobban nyilvánvalóvá fog válni a Földön és az emberek tettei meg fogják mutatni igazi arcukat. Végre a szív gondolatai feltárulnak. [1] Ez azért fog megtörténni, mert Isten egyre többször fogja emberei között kinyilvánítani Magát. Ez lesz az új nép, akik szemtanúi lesznek Isten életének. Ez a sötétség gyermekeinél azt eredményezi, hogy előjöjjenek és minden lehetséges úton ellensúlyozzák az igaz Keresztények cselekedeteit, de nem fognak sikerrel járni. Isten gyermekei és a sötétség gyermekei között a megosztottság egyre jobban tisztább lesz, fal – fal ellen. A két blokk között maradnak akik nem választottak az életben, akik felszínesen éltek a világ mintái szerint. Ők ijedtek és bizonytalanok lesznek, hogy mi tévők legyenek. Ezek között vannak azok az emberek, akik tudatlanságból viselkednek így és nem rosszindulatúak: senki sem beszélt nekik Istenről a megfelelő módon. Amennyiben kívánják és készek megváltoztatni az életüket, újraélednek és egyesülni fognak Isten népével.

Isten népe fokozatosan erősebb és egységesebb lesz idővel a kivételes résztvevőknek köszönhetően akik: az angyalok, a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek a világegyetemben. Ez az egység leküzdhetetlen akadály lesz Lucifer és követői számára. Isten apránként fogja felfedni hathatós eszközeinek létezését és tetteit, melyek egyre aktívabbak és erőteljesebbek lesznek.

Mindenkit meg fognak kérni egy határozott döntésre: Jézus Krisztus kell, hogy legyen az élet középpontja minden Keresztény számára, és mindenkitől elvárják, hogy egyre jobban növekedjék a hitben, reményben és a szeretetben. Senki nem fogja tudni, csak szavakkal kinyilvánítani magát Kereszténynek, mert a hit mindenkinél megmérettetik, amíg tiszta nem lesz, mint az arany, melyet tűzben tisztítanak meg. A hit tisztaságának és az élet tisztaságának egyeznie kell: az embereknek szeplőtelennek és készeknek kell lenniük az ő Urukhoz. Az emberek csak így egyesülnek Krisztusban és lépnek be az új teremtésbe.

A dolgok melyekről beszélek nem homályos ígértek, melyek a bizonytalan jövőben fognak megtörténni. Hanem  Isten cselekedete gyorsabb lesz, mint ahogy azt ti gondoljátok. Ne tévesszen meg, ami a szemetek előtt látszik. Úgy tűnik, hogy Lucifer uralja a Földet és az emberiség többségének élete Istentől teljes közönyben zajlik. A történelem során Isten sok hívása ellenére különösen a nagy Mária jelenésekkel, a Föld úgy tesz, mintha nem hallaná; a Keresztények maguk is hidegek és érdektelenek a lélek élete iránt. Azonban Isten mélyen munkálkodik a lélekben és az egész teremtésben.

Eljön a nap amikor Isten műve minden erejével megnyilvánul majd. Senki nem fog tudni szemet hunyni és a másik irányba nézni, mert menekvésnek nem lesz helye. Ne gondoljátok, hogy ez egy fenyegető beszéd, épp ellenkezőleg, nincs mitől félnetek. Tulajdonképpen Isten cselekedete az Ő szeretete, mely gyógyít és megvált, de az élet átváltozásához minden önzést kér elengedni. Isten szeretete előtt a pokol megremeg és mindazok megremegnek, akik nem akarják elfogadni ezt a szeretetet. Azoknak azonban, akik vágynak, hogy szeressék őket és Isten átváltoztassa őket, az igazságosság és békesség gyümölcse készül.

Ezért, ismételten könyörgök nektek, hogy ajánljátok fel magatokat Istennek. Csak így tudja átváltoztatni életeteket és felemelni gondolataitokat, lépést tartva a korral. Anyag többé nem fogja uralni a Földet vagy az univerzumot, hanem a lélek törvényei alá lesznek rendelve. Az új ember, rendeltetve van az új teremtésre, spirituális ember lesz, nem anyagi, mint ahogy az most a Földön van. Ez az átváltozási folyamat már elkezdődött, de mostanában jelentősen fel fog gyorsulni.

Az előttünk álló időben Isten műve teljes mértékben fel fog tárulni, mert Isten műve a Szentháromság cselekedete. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy válaszoljak nektek, vissza kell lépnem és visszatérni a teremtés pillanatához.

Az Atya teremtett mindent és az Ő kebléből ered az élet. Megakarta teremteni a világmindenséget és mindenfajta életet, mely benne létezik. Ezzel a szabad és magasztos cselekedetével az Atya akaratával hívta életre, ami létezik. Megcselekedvén életét adta a teremtésbe és minden egyes teremtménybe eredetisége szerint.

Az Atya teremtett a Fiún keresztül, akinek szava felébreszti az életet és fenntartja azt. A Fiú mindent amit az Atya  gondol és akar megcselekszi, mert az Atya és a Fiú egy. A Fiú az Isten Igéje (szava), és az Ő Igéje cselekszik a Szentlélek hatalmában.

Mivel a Fiú végrehajtja az Atya kívánságát, így én a Szentlélek átültetem a gyakorlatba, amit a Fiú kíván az Atya gondolata szerint. Én az Atyától és a Fiútól származom és minduntalan vissza térek hozzájuk, csak hogy lejöjjek vissza ismét, hogy életet hozzak minden teremtménynek, a Szentháromság szüntelen örvényében. [2]

Az Atya kebeléből származik az élet; tökéletesen és hibátlanul hagyta el kezeit.
Az Atya tökéletesen bevégezte munkáját a teremtést. Az angyaloknak és embereknek, a legmagasztosabb teremtményeknek az Isteni törvények szerint kellett volna élniük, a teremtőnek engedelmeskedve. Egy teremtmény azonban fellázadt az Isten alkotta rend ellen abban az őrült hitben, hogy nagyobb Istennél: Lucifer a lázadó angyal korrupt lett és korrumpált sok embert. Ők szabadon választották, hogy ellenzik Isten tervét és más életet élnek, mint amit Isten szánt nekik. A tökéletes teremtésbe más gondolat és élet befurakodott, mint a paraziták. Mindezt úgy hívják, hogy az eredendő bűn. Isten megengedte, mert Ő szabadnak teremtett titeket. Azt akarta, hogy gyermekei legyetek, ne pedig rabszolgák. Nem minden agyal és nem minden ember vétkezett; sokan közülük kezdetektől fogva hű maradt Istenhez és még mindig hűséges, ahogy nektek ezt már sokszor elmondták. Az eredendő bűn után Isten megbüntethette volna, sőt elpusztíthatta volna a lázadókat és megszabadíthatta volna a teremtést tőlük. Ki állíthatta volna meg Őt? Nem következett be, mert Isten a szeretet. A szeretet soha sem pusztít, a szeretet segít és kijavítja azokat, akik rosszat tettek. Az Atya megakarta menteni, amit Ő teremtett, még ha lázadó is. Még egyszer, az Atya vágyát valósította meg a Fiú: Leszállt a Földre, meghalt és feltámadt, hogy megmentse a lázadó emberiséget. A Fiú tökéletesen bevégezte az Ő művét a megváltást. A Fiú megváltotta az emberiséget a bűn rabszolgaságától. Az Ő áldozatán keresztül, megváltotta Magát a népet, melyet meghívott, hogy szent legyen és tanúja az üdvösségnek minden ember számára.

Isten népének megszentelődése az Atya és a Fiú kívánsága szerint Pünkösdkor kezdődött, mely saját kívánságom is. Munkám a mai napig szüntelenül folytatódott, hogy Isten népét vezesse Jézus Krisztust feltétel nélkül választva, és Jézus Krisztusban az Atyát. Ennek az évnek a végére, akik úgy döntöttek, hogy felajánlják magukat Istennek és részt vesznek az Ő  mindent összegző művében Krisztusban, készek elindulni missziójukra és megformálni a valódi szent embert. Ezek az emberek Isten gyermekei közé tartoznak a világmindenségben egy lélekben egyesülve. Mások a világmindenség minden részéből egyesülnek ezekkel a kezdeti emberekkel, és egy nyájjá fognak válni a Pásztor, Jézus Krisztus köré. Isten ezeket az embereket fogja használni, hogy megvalósítsa az Ő élet tervét és legyőzze Lucifert a halál királyságát.

Az emberiség számára ennek a döntő évnek a végén, be fogom fejezni a megszentelést, mint ahogy az Atya befejezte a teremtés művét és a Fiú a megváltást. Isten új műbe fog kezdeni: a Szentháromság cselekedetébe, az új teremtésbe. Ezen keresztül Isten elhozza a teremtést valódi méreteiben, ahol a szellem és az anyag harmóniában lesz egymással és ahol minden ember Istent tökéletesen ismerni fogja és megérti Isten kívánságát. Istenhez hű angyalok és emberek újra egyesülni fognak egymással, ahogy annak lennie kellett volna a kezdetektől fogva és az egész teremtésért Isten munkájához fog csatlakozni.

Ez egy fokozatos folyamat lesz  nagy kihívás Isten embereinek. Sok esemény fog történni és az emberiség nagy jeleket fog kapni. Isten népe és a sötétség emberei közötti ütközet egyre nyilvánvalóbbá fog válni, az Antikrisztus megnyilvánulásáig, mely az utolsó szakasz lesz az új teremtéshez vezető úton. Azok számára, akik Isten emberei kívánnak lenni, nem érdekből, de Isten szeretetéért, minden szükséges kegyelem megadatik majd a helyes lépéshez. Isten hatékony eszközei és emberei elérhetőek lesznek azok számára, akik Krisztushoz akarnak tartozni, hogy segítsenek minden jóakaratú személynek.

Szeretett  gyermekek, örvendezzetek az Úrban! Ő meg fogja valósítani ígéreteit bennetek, veletek és rajtatok keresztül. Igen, minden így fog megtörténni, mert minden beteljesedett. Oly sokan Isten gyermekei közül a Földön és a világmindenség sok részében szeretettel, imákkal, könnyekkel, szenvedéssel és mártíromsággal nagy kincseket halmoztak fel a mennyben. Ebből a kincsből, a szeretet egységében és az Egy és Szentháromság Isteni mindenhatóságában mindnyájan erőt és szeretet fogtok kapni, fényt és bölcsességet pedig a csodálatos és borzalmas idők főszereplői, melyek az emberiségre várnak. Csodálatos azoknak, akik szeretik Istent és félelmetes azoknak, akik elutasítják Őt.

Minden beteljesedett! A jövő évtől új oldal nyílik a ti történelmetekben, az egész világegyetem történelme. Ez egy olyan oldal lesz, melyet Isten ujja írt az ő teremtményei szeretetével: angyalok és emberek, fiatalok és öregek, élők és holtak. Mindnyájan meghívottak lesznek, hogy Isten Királyságát építsék, ismerve, hogy nincs vég és az örökkévalóságot készítik azok számára, akik megmosták köntösüket a Bárány vérében. [3]

Beszélgetésem ezzel veletek befejeződik, mely egész éven át tartott. Becsüljétek meg a dolgokat, melyeket nektek mondottam; meditáljatok azokon, valósítsátok meg a gyakorlatban és ne aggódjatok; nem hagynak egyedül, vezetni fognak titeket mindenben. Isten sok eszköze fog beszélni hozzátok a jövő évben: angyalok, szentek, Istenhez hű testvérek a világmindenségből. Ez segíteni fog nektek, hogy minél jobban egyesüljetek Krisztus Misztikus Testével és megerősítsen titeket. Az Áldott Szűz Mária és Szent József különös módon fog megvédeni titeket, akikre én ettől a pillanattól kezdve bízlak titeket.

Fogadjátok hatalmas áldásomat minden szeretettel együtt a Szentháromsággal, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] cf. Lk 2, 35

[2] Hosszan beszéltem  a Szentháromság örvényéről a „A Nagy Sorompó” c. könyvben   a Luci dell’Esodo  kiadásában 2008. Első és 12. fejezet.

[3] Lásd  Jelenések Könyve  – Rev 7

 

 

Alpha és Omega

Kedves olvasók!

Szent Mihály arkangyaltól javaslok egy üzenetet, mely úgy gondolom nagyon jelentős és erőteljes. Az előttünk álló új  időket jelenti be és ahogy ő nevezi „különleges idők,melyet  az emberiség valaha ismert.”

Emlékeztet minket küldetésünk súlyosságára és annak szükségességét, hogy Isten meghívásának nagy felelősséggel kell válaszolnunk. Feltárja ugyanakkor előttünk a reményt és a fényes jövőt, mely rendeltetve van Isten gyermekeinek. Azok, akik tovább szeretnének vizsgálódni az említett üzenetekben, emlékeztetlek titeket a könyvre „2012  az emberiség döntő választása. [1] kiadása a közelmúltban  történt meg. A könyv felhívja a figyelmet Isten időnkben történő tettére a világmindenségben.

Remélem el fogjátok fogadni és saját magatok hívjátok Szent Mihályt, hogy az emberiségnek részt vegyetek Isten cselekedetében.

Megáldalak benneteket Krisztusban.Isten adjon nektek békét. Alpha és Omega Tovább olvasása

A kereszt ereje

Kedves olvasók!

A mostani kapott üzenetben, az Áldott Anya beszél a kereszt  erejéről. Fontos kérdéséket nevez meg az eljövendő időkről, melyek előttünk állnak, és egyben egy fontos döntésre hív  minket Istenért. Szavai erősek, olyanok, mint  az Anyáé, aki  jót akar gyerekeinek és aki ismeri a veszélyeket, melyekkel  szembesülnek. Azt hiszem ezek a szavak számunkra arra  világítanak rá, hogyan éljünk és hogyan viseljük Krisztus  tanúságát ezekben a nehéz, de nagyszerű időkben, melyben  az Úr azon van, hogy elszakítsa gyermekeit a világ  romlásától.

Üdvözöllek és megáldalak titeket Krisztusban. Isten adjon  nektek békét.

A mi Asszonyunk üzenete 2012. szeptember 14. A Szentkereszt felmagasztalása A kereszt ereje Tovább olvasása

Isten makulátlan szeretete

Kedves olvasók!

A nap amikor a Ferences család ünnepli Assisi Szent Ferenc stigma lenyomatának emlékét, ez a nagy szent beszél nekünk a makulátlan isteni szeretetről, az alábbi üzenetben.

Makulátlan szeretet Istentől származik és azt nagylelkűen adja nekünk. Ez az igazi és egyetlen szeretet, mely életet ad minden teremtménynek és Isten gyermekeivé  tesz bennünket. Mindannyian érezzük az égető vágyat,  hogy szeressenek ezzel a szeretettel, de mi nem  vagyunk képesek ezt mindig elérni. Amikor a makulátlan szeretet hiányzik belőlünk, nagy űr keletkezik  életünkben, egy űr melyet mi emberi úton próbálunk meg betölteni, anélkül, hogy bármikor elégedettséget éreznénk.

Mindnyájan meghívottak vagyunk felfedezni ezt a szeretetet, ha akarjuk, mert ez már bennünk van, mint  egy mag. Isten azt kívánja, hogy fedezzük ezt fel és  nem állít akadályokat  közénk és az Ő szeretete közé; mi vagyunk azok, akik akadályokat emelünk, amikor önzésünket és követeléseinket tápláljuk.

Szent Ferenc beszél nekünk az ő földi tapasztalatairól, a makulátlan szeretet felfedezéséről, melyről azt egy rejtett  kincsnek gondolta. Ez fémjelezte az ő útját, mint ember és  hívő annyira, hogy átváltoztatta őt Alter Cristus-nak,mint egy másik Krisztussá a Földön, mely a húsában hordozta a Szeretett Krisztus képét, a szeretetért keresztre feszíttetett.

Szent Ferenc emlékeztet minket, hogy a makulátlan  szeretet a Lélek legfenségesebb törvénye; ezért azt  hiszem, hogy ez az üzenet nagyon jól kapcsolható a Szentlélek szeptember 12-i üzenetéhez, melyben a Lélek  törvényeiről beszél. Azt mondanám, hogy Szent Ferenc szavai megjelennek a Szentlélek üzeneteiben, mert Isten szeretete közel van mindnyájunkhoz, az egyénhez úgy, mint a házastárshoz, a megszentelt gyülekezethez és mint az egész emberiséghez.

Hagyjuk magunkat is vezetni ebben a felfedezésben, mely megváltoztathatja életünket Szent Ferenc segítségével és minden szenttel, akik a történelem folyamán üdvözölték és szerették Isten szeretetét, ugyanazzal a szeretettel mint a felebarátot.

Megáldalak titeket és imádkozom veletek. Isten adjon nektek békességet.

 

Assisi Szent Ferenc üzenete 2012. szeptember 17.

images (12

„Megáldalak titeket szeretett testvéreim! Hadd mondjam el egyben mindig emlékeztetni arra, hogy a Lélek legfőbb  törvénye a makulátlan szeretet. Isten szeret minket az Ő  makulátlan szeretetével és nekünk is ugyanúgy kell szeretnünk egymást: spirituális szeretettel, önzetlenül, ami semmit és senkit sem akar birtokolni, mely saját érdeket nem keres. Ez a legfontosabb törvény, mely nélkül nem érthetitek meg Jézus Krisztus Keresztjét és Feltámadását, és nem élhetitek át teljesen a szentáldozásban sem.

Az Istentől származó első törvény a makulátlan szeretet, ennek felfedezésére mindegyikőtöknek meghívásotok van.

Engem az “Alter Cristus”- nak egy Másik Krisztusnak neveztek: egy igazi másik Krisztus voltam, mert megtaláltam a makulátlan szeretetet. Ez a rejtett kincs amelyről beszélek: Isten makulátlan szeretete. Megértettem azt a szeretetet, mellyel Isten szeretett engem. Amikor ezt mélységesen megértettem, megbocsátva, üdvözölve éreztem magam, és ezzel a makulátlan szeretetettel kezdtem el szeretni.[1]

Isten makulátlan szeretete Tovább olvasása

Az Úr törvénye tökéletes (Zsolt 19,8)

Legkedvesebb olvasóim,

Az üzenet ebben a hónapban elvezet minket a Lélek törvényeinek életünkben való jobb megértéséhez és fontosságához. Ezek a törvények a Szentlélek magyarázta szerint a szeretetből, intelligenciából és Isten hatalmából táplálkoznak.

Remélem megengeditek, hogy még inkább ezekkel a fenséges törvényekkel vezessünk titeket, hogy készek legyetek egy nap belépni az új teremtésbe.

Maradok veletek egységben szeretetben, imában és megáldva titeket. Adjon az Úr békét nektek.

Üzenet a  Szentlélektől  2012. szeptember 12.

”Üdvözöllek titeket, kedves gyermekeim!Ma lelki életetek egy nagyon fontos témájával kívánok foglalkozni:Isten törvényével és milyen helyet foglal el életetekben.

Az Úr törvénye tökéletes (Zsolt 19,8) Tovább olvasása

Maradj ébren….állj készenlétben! (Mt 24, 42-44)

Legkedvesebb olvasóim!

Ellátogatva erre az oldalra és olvasva könyveinket, minden  bizonnyal láttátok Isten hány dolgot nyilatkoztatott ki rajtunk  keresztül, hogy szélesítsük látókörünket. Nem azért mondjuk  ezt, hogy középpontba helyezzük magunkat; inkább mi Isten  kezének csak egy egyszerű eszközei vagyunk. Nem egy  elszigetelt jelenséget mutattunk meg mostanában és jeleket sem adtunk, hogy függővé váljatok vagy ezeket tolmácsoltuk volna. Mi egy OLVASÓI KULCSOT adtunk, mely egy és csakis egy, mely megengedi nekünk megérteni mi  történik és mi fog történni a világegyetemben: JÉZUS  KRISZTUS.

Az Atya által küldött Jézus Krisztus a Juda törzs oroszlánja, [1] azért küldetett a Földre, hogy meghódítsa Istennek az Atyának az egész teremtést, alávetve a tiszta lélek törvényeinek, hogy minden teremtményt átváltoztasson új teremtménnyé. Ezért meghívtunk titeket, hogy vegyetek  részt Jézus munkájában, mint egy pap, próféta és király,  mindig a Szeplőtelen Szűz Márián keresztül.

Hogy meghódítsa Istennek az Atyának az egész teremtést, alávetve a tiszta lélek törvényeinek

Az elmúlt napokban a Boldogságos Szűz Mária és Jézus beszélt arról, milyen idők várnak ránk. Később, Szent Rafael arkangyal adott mélyebb magyarázatot bizonyos aspektusból Jézust és Máriát érintve. Az alábbiakban szeretnénk átadni ezt a három üzenetet. Biztosak vagyunk benne, hogy hasznosak lesznek számotokra, hogy  megtaláljátok a megfelelő helyet Isten tervében. A ti helyzetetek Isten tetteinek teljes lényegének megértéséhez képességeitektől is függ. Nem fogjátok tudni megérteni, ha nem  engeditek, hogy Jézus Szelleme vezessen és világosítson meg titeket.

Isten választ vár az emberiségtől, függetlenül attól, hogy akár elfogadja Jézus Krisztust és egyesül Vele, részt véve az Ő tetteiben vagy nem. A  2012-s év a nagy döntések éve mindannyiunk számára: nekünk határozottan el kell döntenünk, melyik oldalon maradunk, elhagyva az önzést és a könnyű kompromisszumokat. 

Isten választ vár különösen a Föld emberiségétől, akik mindig lassan reagálnak Isten hívásaira hátráltatva és lelassítva más emberiségek útját. Isten nem várhat döntéseinkre a végtelenségig. Itt az idő dönteni! Jézus megjövendölte ezt a 2011.szeptember 23-i üzenetében, melyet ezen az oldalon publikáltunk. [2] Az emberiség útja a Földön lassú és nehéz, annak ellenére, hogy sok kegyelem adatott, különösen ebben az évben.

A kinyilatkoztatások szerint a Föld két ok miatt lassul le: 1)  nagy része a  mi emberiségünk nem fogadja el a kegyelmeket melyek adottak és nem működik együtt azokkal;  2) nem is fogadja el az Isten által nyújtott  lehetőségeket és nem lépnek kapcsolatba azokkal, ellenkezőleg, közömbösen viselkedik vagy nyíltan ellenséges azokkal, amikor a próféták és szentek tanúságot tettek, minidig elítélték őket és gyakran megszabadultak tőlük. Isten Fia Maga, Aki eljött és kinyilatkoztatta az Atyát sem volt jobb sorsú.

Az ember a Földön nem fogadja el a Boldogságos Szűz Máriát sem, aki nekünk adatott, mint Anya. Elsősorban azoknak segített, akik elfogadják Őt, hogy a földi szükségleteiket megkapják.

A  2012-s év végéhez közeleg; Isten vár mindannyiunk döntésére, hogy az Ő törvényei szerint éljünk és készek legyünk az eseményekre melyek meg fognak történni. Nem ismerjük azokat részleteiben, mert az Úr terveit  időről – időre apránként nyilatkoztatja ki addig, míg készek leszünk megérteni  azokat. De mi tudjuk, azonban, hogy azok meg fognak történni, mert az Úrnak  be kell avatkoznia az emberiség történelmébe, hogy kihúzza a korrupcióból, mely egyre jobban szétárad. “Istennek uralkodnia kell, mint az egyetlen Úr,  míg Lucifernek el kell foglalnia a helyet, melyet megérdemel. Az Atya be fog avatkozni rajtam keresztül…”  Mondta Jézus ezt a 2011–ben említett  üzenetében. [3]

Mi tanúságtételeket adtunk nektek, melyek feltárultak előttünk. Még egyszer meghívunk titeket egy tiszta és határozott döntésre, hogy készek legyünk arra  ami vár ránk a következő év elején. Mi Istennek ajánljuk magunkat és imádkozunk értetek. Megáldunk titeket Krisztusban.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

 

       A mi Asszonyunk üzenete 2012. augusztus 4-én

Ezt az üzenetet a Boldogságos Szűz Mária adományozta születésnapja előestéjén. Medjugorjéban a Mi Asszonyunk felfedte, hogy augusztus 5-én született és ismételten megerősítette nekünk ezt a napot, mint az Ő születésnapja.

A mi Asszonyunk mondja:

”Kedves gyermekeim, először is köszönöm, hogy megakarjátok ünnepelni velem a napot amikor születtem. Az igazság az, hogy ez mindnyájatok ünnepe, mert én mindnyájatokban megszülettem és ti mindnyájan megszülettetek bennem, ezért születetett életre Isten. Tudjátok gyermekeim, hogy az én igazi és egyetlen örömöm, hogy nektek ajándékozhatom Istent. Amikor egy személy rajtam keresztül elfogadja magában Istent ajándékul, akkor  örömet okoz nekem és ezzel az  örömmel ajánlom nektek ma az Urat, felajánlom nektek mint egy virágot Isten trónja előtt.

Szeretném ezt elmondani nektek, hogy az emberiségre nagyon nehéz idők jönnek, nem azért, mert Isten büntetni akar titeket, hanem, mert az emberek választásai nehéz helyzetbe és megpróbáltatásokba hozzák az emberiséget. Emiatt nem kell félnetek. Én mindig mellettetek leszek és Isten nem fog megengedni semmi rosszat azoknak, akik messze kerültek Istentől, nagyon fognak szenvedni. Szívem szomorú ezért. Azonban ezeken a megpróbáltatásokon keresztül Isten lehetővé teszi a nagy megtisztulást az egész világegyetemben.

Szükségszerű, hogy a világmindenség visszatérjen Fiamhoz, nélküle nem lesz reménye senkinek. Ma arra hívlak benneteket, mint Isten szeretett gyermekei, hogy ne tétovázzatok és ne legyenek kétségeitek, de merüljetek el Isten kezében teljes szívvel, minden további vita és vizsgálódáa nélkül, hogy az Ő jóságával és bölcsességével megszabadítson titeket. Tegyétek le mellé minden belső problémátokat, hagyjátok ezt Isten kezébenés ti mint gyeremekek merüljetek el Isten szeretetének tengerében. Isten megoldhatja problémáitokat, melyeket ti nem tudtok. Ezért hagyjátok, hogy az Ő keze szabadon tevékenykedjen bennetek és Ő meg fogja ezt tenni.

Isten gyermekeinek most fel kell ébredniük  és készek lenniük azokra az eseményekre, melyek ránk várnak. Én köztetek vagyok. Ezért mondom nektek: “várjatok ránk”, mert én gyermekeim mellett fogok járni, népem között. Köszönöm nektek és legyetek áldottak, legyen erőtök megtenni amit kérek tőletek, hagyjatok mindent Isten kezében, ne aggódjatok tovább. Csukjátok be lelketek szemét és távolítsátok el a  problémáktól és a lelki kínszenvedéstől és hagyjátok Istent tevékenykedni magatokban. Az Úr gondoskodni fog rólatok és mindenről melyre szükségetek lesz; gondoljatok Rá.

Megáldalak titeket és rajtatok keresztül minden nucleo-t és személyt, akik lélekben veletek van, az egész népet, melyhez tartoztok, különösen megáldom Medjugorjét az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Jézus 2012. augusztus 6.-i üzenete Isten megdicsőülése (transzfiguráció)

„Gyermekek, ma egy különleges áldással akarlak megáldani titeket: a ti átváltozásotok áldásával. Ez az átváltozás kéz a kézben jár az én Misztikus Testemmel.

Legyetek éberek gyermekeim, minél többet fedtek fel belőlem, annál jobban kényszerítitek a sátánt, hogy felfedje tevékenységét; valóban Isten gyermekeinek tettei, a nucleo tettei úgy működnek, hogy a sátánt még inkább sarokba szorítja addig, hogy kinyilvánítsa az Antikrisztust. [4] Ennek meg kell történnie, mert Lucifer maga egyébként soha nem hozná meg ezt a döntést, feladva nagy hatalmát az egész népemet arra, hogy a Sátán és az Antikrisztus lépjen a nyilvánosság elé. Ne legyetek meglepve akkor, ha szavaitokkal vagy saját életetekkel provokáljátok a gonoszt addig amíg nyilvánosságra nem kerül, mert ez szükséges.

Azok, akik valóban hirdetik Krisztust egyúttal kényszerítik az Antikrisztust, hogy nyilvánuljon meg a valóságban. (manifesztálódjon) Mi az emberiségért éppen egy döntő szakaszvan vagyunk, mert az Antikrisztus alakjának a felszínre kell kerülnie, mely egy forduló pont lesz az emberiség történetében. Tulajdonképpen abban a pillantban, amikor a Sátán kényszerítve lesz hatalmának nagy részét az Antikrisztus javára feladni, jelezni fogja ennek az időnek a vég kezdetét és a civilizációnak a végét. Egy éra vége lesz, melynek utat kell adnia az új teremtésnek.

Egyáltalán ne féljetek a Sátántól! Ti, akik minden hatalmat és kegyelmet megkaptatok, hogy megbirkózzatok vele. Sok embert – akik az ő szorításába kerültek – megmenteni csak akkor lesztek képesek, amikor szembesültök vele, mert ekkor a gonosz tettei nagyon erősek leszenk, de ne erre koncentráljatok, hanem a ti jó cselekedeteikre a ti egész lényetek átváltozására és mindazokra az emberekre, akikkel ti kapcsolatban vagytok. Legyetek boldogok, hogy részt vesztek velem az Atya eme nagy művében! Ekkor az  Atya cselekedete nagyerejű lesz. A Szentlélek erejével rajtam keresztül fog megtörténni, de  Isten népén keresztül is.

A jelek a megfelelő időben és pillanatban fognak jönni; azonban ti vagytok az első jel. A ti életetek valóban az első nagy jel,mely minden mást túlszárnyal, mert az átváltozott élet sok kérdést vet fel az emberekben, többet, mint egy külső jel. Az utóbbi, az első pillanatnyi lelkesedés után feledésbe merül, de az átváltozott ember élete nem.

Éppen ezért biztosítsd, hogy az emberek ne titeket keressenek, hanem győzödjenek meg arról, hogy Engem keressenek bennetek. Akkor az egész világmindenség emberisége keresni fog titeket és látni fogják azokat az embereket akiben Isten lakozik. Amikor Keresztelő Szent Jánso prédikált pontosan ez történt: az emberek nem egy embert kerestek, hanem Istent, aki ebben az emberben lakozott. Ezért legyetek szent templomok; és ez tagadhatatlan jele lesz jelenlétemnek és cselekedeteimnek.

Megáldlak titeket és rajtatok keresztül megáldom otthonaitokat, minden nucleo-t, embert, akivel érintkeztek munkátok során, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

  

Szent Rafael arkangyal 2012. augusztus 13. üzenete

Ennek a 2012-s évnek utolsó néhány hónapjában Isten ’nyomás’ alatt tartja a Földön az emberiséget, hogy döntsön. Amikor az emberiségről beszélek, először is a Föld keresztényeit értem ez alatt, a jóakaratú embereket, akaik nem a Sátánhoz tartoznak és nem őt követik, mert azokkal, akik igen, már nincs sok tennivaló a továbbiakban. Isten gyermekeiről beszélünk a Földön, kiknek ideje a végső döntéshez Isten királyságához, nagyon közel van.

Isten egy döntést kér, mert Neki a Földön határidőt kell szabnia az emberiségnek, melyet ha nekik kellene meghozniuk soha sem döntenének semmiről. A ti emberiségetek nagy ellentmondásban van:egyfelől ellenszegül Istennek, másfelől passzív. Azok, akik ellenszegülnek, nem hallgatják meg az okokat, azok, akik nem szegülnek ellen passzívak maradnak, mindent Istentől várnak, azt akarják, hogy Isten tegye meg azt, amit maguk nem akarnak megtenni.

Ezért az idő elérkezett, amikor Isten időhatárt szab az emberiségnek, a ti felfogásotok szerinti időben és naptáratokhoz mérten. Más bolygókön, az időt másképp számítják, azonban ahogy nektek elmondatott, a világ vár a Föld döntésére és alkalmazkodik a ti idő ritmusotokhoz. [5]

A 2012-s évvel a ti emberiségeteknek el kell dönteni, hogy elfogadja-e Jézus Krisztust és alávetitek-e magatokat Neki. Csak akkor lehetséges belépni az új dimenzióba, ahol a törvények a tiszta lelkek szerint működnek. Az emberiségből csak azok változtathatók át egy más dimenzióba, akik elfogadják Jézus Krisztust, melyet néhányan civilizációs ugrásnak, mások a tudat kiszélesítésének (expanizió) neveznek. Azt mondom, hogy ennek az emberiségnek lélekben fel kell tudni emelkednie ahhoz, hogy beléphessen egy spirituálisabb dimenzióba. A dimenzió, melyben ti ma éltek az alapvetően anyagi, melyben a lélek törvényei nehezen működnek, mert az emberek többsége által nem megértettek és elfogadottak. Ez nagyfokú romláshoz vezet ezen a  bolygón, mely befolyásolja az embereket és a teremtményeket. Ez egy minőségi ugrás, melyről Isten gondoskodik, hogy az új teremtés felé tovább haladhassatok.

 Csak Istenen múlik, hogy felbecsülje a földi emberiség döntését ez év végén. Ekkor nagy nyugtalanság lesz Isten gyermekei között, mert a kegyelem, mely a Földön áradni fog különösen erős lesz és Isten pontosan azért adja, hogy segítsen nektek a döntésben.

A Földön minden az emberek jóakaratától és képességétől fog függni, elsősorban Keresztények tegyetek minden földi dolgot félre, mint teológiai megbeszéléseket, doktrínai vitákat, megélhetési kétségeket stb. stb. ehhez merüljetek el Isten újdonságában, mely feltárul az Ő népe elött. Hadd adjak egy példát: elmondták nektek, hogy van egy Központi Nucleus; nos ahelyett, hogy egyesülnétek ezzel az eszközzel, mely segíthet nektek, elvesztek a tárgyalásokban, meghatározva, hogy van-e vagy nincs Központi Nucleus, rengeteg értékes időt veszítetek el itt és lemaradtok. Ugyanakkor Isten cselekedete nem áll meg; bárki úgy dönt, hogy tovább halad az képes lesz többet és többet felfogni. Akik nem akarnak dönteni, azok hátra maradnak és eljutnak arra a pontra, hogy nem fognak érteni semmit sem.

Mi fog történni, ha az emberiség végül nem fog dönteni, hogy hisz Jézus Krisztusban, nem csak szavakban, de teljesen a misztikus egyesülésben Vele élve, szavait tettekre váltva és meglépve azokat a lépéseket, melyek számotokra ki lettek emelve. [6] Az fog történni, hogy Isten másképp fog gondoskodni.

Az üdvösség kinyilatkoztatása az egész világmindenségre egy másik bolygó emberiségére lesz bízva, azok közül kiválasztva, akik hűségesek Istenhez. Akkor ti lesztek azok, akiknek alkalmazkodnia kell ennek az emberiségnek a ritmusához és nem fordítva, ahogy eddig történt. Tudnotok kell, hogy az Istenhez hűséges emberiségek nagyon gyorsan fognak dönteni és  végrehajtani Isten parancsait. Nem fog ezer évekig letartani nekik, mint ahogy az nálatok történik.  

Senki nem tudja, hogy Isten mit fog dönteni ennek az évnek a végén, és azt sem, hogy melyik emberiséget fogja választani helyetettek, ha szükséges. Minden attól függ, hogyan válaszolnak az Ő gyermekei a Földön, ha elegendően lesznek-e, akik Isten programját végrehajtják. A ti emberiségetek válaszától függ, hogy Isten hogyan dönt majd. Nagy felelősségetek van, de ugyanakkor nagy kegyelem is, ezért erősítségtek meg magatokat és folytassátok utatokat hűségesen. Nem kérnek tőletek nagy munkát, de elmélyült hűséget és nagy őszinteséget. Nincs több helye az ambicíónak és a képmutatásnak, lejárt az ideje az emberi ravaszkodásnak! Az újdonságba menet, melyet a Szentlélek tár fel elöttetek lényeges feltétel, mely nélkül visszahullotok a vallásos szentimentalizmusba, jámbor odaadásotokban. Ehelyett, el kell érnetek Krisztus igaz tudását, melyről Szent Pál beszél: „mi nem emberi léptékkel mérünk…tehát az aki Krisztusban van, az új teremtmény: a régi tovatűnt, lám valami új valósult meg.” [7] Tudni kell, hogy Jézus Krisztus a Szentlélekben, – aki az összes dolgot mozgatja a lélekben, mint az egész teremtést, – hozza el az igazi átváltozást a lényetekben Krisztus képében. A Föld emberisége sajnos még nagyon messze van mindettől.

A különleges résztvevői ennek az időnek, hogy az angyalok, a Központi Nucleus és  az univerzum testvérei, akik hűségesek Istenhez most hívják a misztikus egyesülést Jézussal, szembenézve Istennel, hogy azonnali tudást szerezzenek. [8] Az összes  többinek ezt az utat kell követnie. Az ember nem értheti meg és élheti az újdonságot jelenleg Krisztus Lelkének őszinte ragaszkodása nélkül. Minden nucleo-ban ennek meg kell történnie: ha minden tag és a nucleo összes tagja egységben élnek Krisztus Szellemével, felajánlva magukat Istennek a Legszentebb Márián keresztül, ők elindulnak egy úton, mely biztosan elhozza a lélek új dimenzióját. Ezzel szemben, ha nincs igazi egység Krisztussal, az ösvény nagyon nehézzé válik.

A Föld nucleó-i nagyobb nehézséget tapasztalnak, mint más bolygókon. Sok felépítménytől meg kell fosztaniuk magukat, mellyel a Föld tele van. Különösen a Földön egy Keresztény az egyházi szervezet súlyát magán hordva, mely sok emberi szabályt foglal magában. Ehelyett a testvérek más bolygókon, akik elfogadták Jézus Krisztust, mentesek ilyen felépítményektől és gyorsan haladnak, mert őket nem nehezítik súlyos terhek. A felépítményektől megfosztani magukat nagyon nehéz és  gyakran óriási bűntudatot okoz, mert az emberek nem képesek észrevenni és helyesen meghatározni az ember által alkotott és az Isteni szabályokat. Ez a Föld tragédiája!

Megáldalak az Atya,a Fiú és a Szentlélek által.”

[1] Cfr. Jelenések Könyve – Rev. 5, 5

[2] Jézus üzenete 2011. szeptember  23-án  “El fogom küldeni nektek az igaz Lélek    Szószólóját.” címmel.

[3]  Lásd mint a 2-s szám alatt.

[4]  Beszéltünk az Antikrisztusról és az ő megjelenéséről a “A nagy sorompón túl.” című  könyv 15. fejezetében.

[5]  Néhányszor elmondták nekünk, hogy Isten tervében a Föld egy kritikus bolygó, mivel a  mi emberiségünk volt tanúja Krisztus halálának és feltámadásának. Azonban az Egyház, Isten emberei a Földön felelősek, hogy az üdvösség üzenetét elhozzák az egész  univerzumba, abban az időben és úgy, ahogy azt Isten elrendezte. Mivel Jézus eljövetele  óta a Földön egészen máig, más bolygók emberisége várt a földi emberiségre, hogy ebbe az irányba haladjon; ezt a várakozási időt a Föld idejéhez mérték. Más emberiségek átvették a  mi időnket.

 [6]  Lásd az  “Újraírt Történelem könyvet I kötet – Isten gondolatában.” (The book “Rewriting History – Vol I In the thought of God”)

[7]  Lásd 2 Cor 5:16-17

[8] Lásd az “Újraírt Történelem I kötet Isten gondolatában” 5. fejezet.  (“Rewriting History – Vol I  In the thought of God,” )

Adj magadnak egy kincset a mennyekben (Lk 12,33)

Legkedvesebb olvasóim,

A Szentlélek ismételten bátorít minket arra, hogy egy áldott létet élve,az élet megpróbáltatásaiban is teljesen hagyatkozzunk Istenre. A Szentáldozás ajándékáról és az Isteni Gondviselésről beszél, hangsúlyozva a mérhetetlen szeretetet, amit Isten adott nekünk embereknek a Földön, mely a korrupció és a gonosz elhatalmasodásával oly törékeny.

Remélem, hogy ezek a szavak segítenek, hogy jobban tisztában legyünk a kapott ajándékokkal, és felelősséggel meg kell válaszolni szeretettel az Atya mérhetetlen szeretetével, melyet mutat nekünk. A reménnyel,hogy egyre erősebb a hittel és reménnyel üdvözöllek és megáldalak benneteket Krisztusban.

 A Szentlélek üzenete 2012. július 31.

“Legkedvesebb gyermekeim megáldlak benneteket és köszönök minden egyes lépést, melyet Isten felé tesztek. Megvizsgálok mindent bennetek, látom kívánságaitokat és nehéz munkátokat, ezért  bátorítalak titeket, a tovább haladásra, még oly nehéz időkben is melyben éltek.

Hosszasan beszéltem nektek az életetekről, hogyan kezdődik és az mivel jár. Mindegyikőtök élete Isten csodája, és a világmindenség e csodával lesz teli minden élettel, mely virágzik. Az egész teremtés ujjong amikor Isten gyermeke megszületik. Mégis, a legtöbbetek számára az élet nehéz, tele van próbákkal és  szomorúsággal. Miért történik ez veletek? Lehet  az élet öröm, kiteljesedés és igaz boldogság nélkül? Szeretnék segíteni nektek ezekre a kérdésekre válaszolva.

Adj magadnak egy kincset a mennyekben (Lk 12,33) Tovább olvasása

A próféták ereje

Kedves olvasók, az üzenet ebben a hónapban felhívja a figyelmet a próféciára, mint Isten erejének megnyilvánulása, aki maga az élet. Mindnyájan meghívottak vagyunk, hogy próféták legyünk kinyilvánítani Isten életét. Így válhatunk Isten népének élő tagjaivá és készíthetjük elő az utat azok számára, akik őszintén vágynak részt venni az üdvözülés tervében, hogy új teremtménnyé váljanak. Kívánom, hogy legyetek erősek az Úrban, mint az igazi próféták. Üdvözöllek titeket és a legjobbakat  kívánom nektek.

Untitled55

 A  Szentlélek  üzenete 2012. június 24.

‪”Megáldlak benneteket szeretteim azon a napon, amikor ti a nagy prófétára és előfutárra Keresztelő Jánosra emlékeztek, akiben Isten hatalma gyönyörűen megnyilvánult. Ő Izrael népének a remény jele volt, mert előkészítette az utat és bejelentette az Üdvözítő eljövetelét.

A próféták ereje Tovább olvasása

A Központi Nucleus

Kedves Olvasók,

Az utolsó szöveg közzétételét követően, sok kérést kaptunk imádságra és további magyarázatokra, hogy mi a Központi Nucleus.

Ezért fontosnak tartom, hogy bemutassuk Szent Mihály arkangyal üzenetének egy részét, melyet Stefania Caterina 2010. szeptember 10-én kapott, mert kiemel néhány nagyon fontos szempontot, hogy megértsük, mi a Központi Nucleus. Szeretnénk megosztani veletek ezt annak fényében, melyet Jézus már előterjesztett utolsó üzeneteiben. Javasoljuk, hogy olvassátok el a két alapvető üzenetet: “Népem jövője” és “Isten eszközei ebben az időben”, mely szerint az újabb nucleusok alakulása várhatóak az egész univerzumban, lélekben egyesülve a Központi Nucleus-al.

Ezt az üzenetet már ismertettük csoportoknak, akik úgy döntöttek, hogy felajánlják életüket Jézusnak Szűz Mária által, most mindnyájatokat hívunk, hogy vállaljátok ezt a felelősséget.

Szent Mihály arkangyal üzenete – 2010. szeptember 10.

A Központi Nucleus

“Áldlak és üdvözöllek titeket; ma hozzátok szólok, mert Isten megparancsolta, hogy utatokhoz néhány nagyon fontos dolgot mondjak.

Jelenleg az emberiség egy nagyon komoly időn megy keresztül, nagyon súlyos, és döntő. Ez Isten tervének megvalósításához mindenki végső választása, hogy egyesítsen mindent Krisztusban.

Jézus maga úgy határozta meg, mint “egy prófétai üzenet”, mert az egész univerzumban csak az egyetlen lehetséges utat nyitja meg az üdvösséghez. Aki nem fogadja el, hogy egyesüljön Krisztusban felajánlva életét a Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül, nem tud ezen az úton haladni. Az üzenet, amiről beszélünk nem csak egy könyv vagy egy kinyilatkoztatás a sok közül, amelyet látnokok vagy egy karizmatikus kapott. Ez egy univerzális üzenet, amellyel az egész emberiségnek, előbb vagy utóbb szembe kell néznie.

A Medjugorje-i jelenésekkel egy olyan idő kezdődött, amelyben Isten nem teszi többé lehetővé, hogy tervét lelassítsák, ahogy az sajnos az évszázadok során történt. Tudnotok kell, Isten terve már az apostolokkal kezdődött, hogy minden Krisztusban egyesüljön és az egész emberiséget átalakítsa. Ez nem történt meg. Így Isten megengedte, hogy népe lassan fejlődjön a sok megpróbáltatás és üldöztetés révén.

Erre az időre, melyben most éltek, Isten egy hatékony eszközt adott, amely képes ezekben az időkben működni, hogy ösztönözze Isten népének megújulását és elősegítse az üdvösség tervének megvalósítását.

Mi egy nucleusról beszélünk, amit “Központi Nucleusnak” nevezhetünk Isten emberei között, amely fokozatosan összegyűjti, és majd összeköti magát más nucleusokkal, melyek az univerzumban mindenhol alakulnak. Ebben a Központi Nucleusban az arkangyalok papsága és az egyetemes közösség egészében működik.

Ezekkel a szavakkal szólok ma hozzátok, vállalva a felelősséget Isten és az egész emberiség előtt, bejelentve nektek a Központi Nucleus létezését és munkáját, melynek vezetését Isten rám bízta.  A Föld, az igazság kedvvért az utolsó bolygó, hogy megkapja ezt a bejelentést. Tény, hogy az emberek a Földön az elsők voltak, akik megkapták a megváltás üzenetét, de kemény szívük elutasította Jézus Krisztust, és még ma is az emberiség többsége a Földön messze van az igaz Istentől. Következésképpen a Föld az utolsó, hogy megkapja ezt a bejelentést. Ezzel egy előkészítő szakasz, az egész emberiség számára véget ér, és egy új, komoly kezdődik. Ez azt jelenti, hogy Isten tervének határozott megvalósítási szakasza hamarosan elindul. A végső csata a fény és a sötétség között is hamarosan indul. A döntő pillanat elérkezett, valamint mindenkinek választani kell. Az idő most rövid és nagy események jönnek. Isten mindenkit arra kér, készen áll-e vagy sem, hogy tervét betartsák. Nem fog örökké várni a válaszra.

Isten azt akarja, hogy tudjatok pár dolgot a Központi Nucleusról, amiről beszélek.

Először is, akik részei, Lélekben tökéletesen eggyé váltak. Különböző emberiségek alkotják, van köztük földi is. Van élő és halott, mert a lélek halhatatlan, és a Központi Nucleus arra hivatott, hogy elsősorban a lélekben működjön. El kell mondanom, hogy Isten sokakat meghívott a Földtől kezdve, de sokan elutasították ezt a hívást. Azokat, akiket Isten kiválasztott, “mint a megrostált búza” sok megpróbáltatás vár, még durva is. Isten hűségesnek és őszintének találta őket. Nem a személyes érdemeiket vagy képességeiket nézte, csak az üdvösség tervének hűségét és a képességet, hogy ne veszélyeztessék az igazságot. Emellett, ez az, amit Isten mindenkitől kérdezni fog, akik csatlakozni akarnak ehhez a tervhez.

Azok, akik beleegyeztek, hogy részei legyenek a Központi Nucleusnak megállapodtak abban is, hogy viselik az emberiség keresztjét, hogy átalakítson minden keresztet a feltámadásban, elkötelezett tanítványként Krisztussal, akinek húsvéti átváltozását folyamatosan megújítják. Felajánlásuk közvetlen konfrontáció is a pokol erőivel, hogy megvédjék az emberiséget. Ezért Isten a Központi Nucleus tagjainak egy nagyon különleges védelmet biztosított. Felajánlásuk a hét arkangyallal együtt az egész emberiségért, élőkért és holtakért működik.

A Központi Nucleus hozza az üzenetet a Krisztusban való egyesülésről a Szentlélek erejével és Isten jóváhagyásával az egész univerzumban. Eljött az ideje, hogy az emberiség tudjon létezéséről és elfogadja hatalmát, mely Istentől jön. Ha ez nem történik meg, az üzenet nem terem gyümölcsöt, nem tud mélyen behatolni a lelkekbe.

Isten tervének teljes betartásának elfogadásához hat pont van, melyek a Krisztusban való egyesülés sarokkövei. Ezek a következők:

1) az arkangyalok papsága;

2) a lelki atyaság és anyaság;

3) az új papság;

4) a tisztaság állapota

5) élet felajánlás a Boldogságos Szűz Márián keresztül;

6) az egyetemes közösség

A Központi Nucleus létrejötte elsőként ismerje, fogadja el, és tegyen tanúságot az egyesülés tervében, hogy megnyissa az utat az emberiségnek. Most már az egyéntől függ, bárhol is van az univerzumban, hogy elfogadja és élje meg ezt a hat pontot, ami nélkülözhetetlen lépés, Isten tervének maradéktalan betartásához. A Központi Nucleus tagjai minden jóakaratú ember szellemében dolgozik az egész univerzumban. A szerepén túl a szellem fizikailag is működik, ha élni, bejelenti, tanúsítani és támogatni hívják őket Isten népéhez. Ők, hogy úgy mondjam, képviselői a Központi Nucleusnak, hivatkozási pont mindazoknak, akik szeretnék betartani Isten tervét. A Központi Nucleus tagjai, akik a Földhöz tartoznak, speciális módon három helyhez vannak kötve a Földön, amelyek alapvető fontosságúak Isten művében, ezek a következők: Jeruzsálem, a Szent Péter Bazilika Rómában, és Medjugorje. Minden hely, ami fontos Isten tervében az univerzumban, mint ez a három, a Központi Nucleus lélekben, közvetlenül és speciális módon hat. Sőt, ezek a helyek különlegesen megbízottak az imádságra és a Központi Nucleus tagjainak felajánlására.

A Központi Nucleus nem olyan rendszer, mint ahogy azt ti elképzelitek a Földön. Megalakulván a Lélek törvényei szerint él, ez egy eszköz Isten kezében. Ugyancsak egy modell a többi nucleusnak, melyek Isten népeinél alakulnak. Minden nucleus a Lélek törvényei szerint fog élni és nem hasonlít semmilyen más szisztémához, amit ismertek. Azok, akik hajlandóak Isten törvényei szerint élni megalkuvás, ravaszság és ambíció nélkül.

Egyik nucleus, még a központi sincs a figyelem középpontjában. Tulajdonképpen minden nucleus, beleértve a központit, fokozatosan el fognak tűnni, helyet adva Isten népének, hogy egyek legyenek az egész világegyetemben, és nem lesz többé megkülönböztetés: ez lesz Isten igaz Egyháza: egy nyáj, egy pásztor. Az emberiségnek még mindig szüksége van eszközökre, amelyek egyfajta “mankók”. Az emberiség abban a pillanatban el fogja dobni, ha képes lesz tökéletesen járni.

A Központi Nucleus arra alakult, hogy Isten előtt megalkuvás és habozás nélkül éljen, abszolút hűségben. El kell fogadnia, élnie és továbbítania az Isten által előkészített kegyelmeket az összes többi nucleusnak. Élen járni a gonosz elleni harcban, és az a feladata, hogy áttörjön minden káros akadályon. A többi nucleus, melyek lélekben fokozatosan egyesülnek a Központi Nucleus-al, azonnal továbbítja és befejezi a munkát, létrehoz és ösztönöz más nucleusokat. Isten erőteljes hatása a Központi Nucleusban egymás után kiárad minden működő nucleusra az univerzumban.

A Központi Nucleus tagjai meghívottak, hogy apái és anyái legyenek az emberiségnek. Ezért a Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalma alatt folyamatosan inspirálják őket.

Az új papságba hívják őket. Emiatt egy különleges közösségben élnek a papsággal és a hét arkangyallal.

A Központi Nucleus tagjának lenni egyáltalán nem kiváltság, hanem szolgálat. Ugyanezt kell tennie minden más nucleusnak. Nem tartoznak egyik vagy másik nucleushoz, nem jobbak, mint mások, csak szolgálják Istent és felebarátaitokat a nuceluson keresztül. A nucleus csak egy eszköz. Isten nem engedte, hogy ambiciózus, hataloméhes emberek részt vegyenek a Központi Nucleusban. Ugyanez lesz az összes alakuló nucleusban is. Láthatjátok, milyen fontos a döntésetek.

‪Isten szerte az univerzumban megadta a nucleusok jelenlétét, vagyis embereknek, akik egymás között élnek egyetemes közösségben, amely nyitott a különböző spirituális dimenziók működésére szerte az egész univerzumban (Boldogságos Szűz Mária, az arkangyalok, az angyalok, szentek, a hívő testvérek, a lelkek a tisztítótűzben). A nucleusok önálló sejtek. A Központi Nucleus az első sejt, melyből az összes többi képződik.  A Központi Nucleusnak és a többi nucleusnak egyetemes közösségben kell élniük egymás között.

A Központi Nucleusnak abszolút autonómiája van minden más nucleus-al kapcsolatban.

Minden nucleusnak önállónak kell lennie és független más nucleusoktól. Autonómia Istennél mindig egyet jelent az eredetiséggel, a tisztességgel, és a teljességgel. Így, mint minden sejt megtartja eredetiségét és működését, míg egy testet képeznek, így minden nucleus Isten népe lesz, és majd önállóan működik, hogy a szervezet ne sérüljön.

A Központi Nucleus Isten ajándéka az emberiségnek, sok szent ember imáinak és felajánlásainak gyümölcse az évszázadok során. Isten úgy döntött felfedi létét, hogy a nucleusok megalakítását fellendítse.  

Azok, akik azt állítják, hogy hisznek Istenben, de nem hajlandók egyesülni Krisztusban, elmulasztják, és nem akarják megtenni a lépéseket, – amit már említettem nektek – lemaradnak. Isten nem hagyja el őket, de sok küzdelem vár rájuk előrehaladásukban. A végén görcsösek lesznek, lehorgonyoznak a régi formákban, struktúrákban és megrekednek bennük. Várniuk kell és sokat dolgozniuk, hogy megértsék az üdvösség tervét.

‪Ennek ellenére Isten terve folyamatosan halad előre. Az Úr megadja a fényt mindazoknak, akik jóakaratúak, hogy megértsék és elfogadják tervét, aminek feltétele a Központi Nucleus és Isten cselekedetének elfogadása, ami Hozzá kapcsolódik. Isten semmiképp nem fogja megengedni, hogy a Központi Nucleus és az alakuló nucleusok hatását meghiúsítsák. Nem fog teret adni a végtelen vitáknak. Mindenkinek igennel vagy nemmel kell nyilatkoznia, mert minden más, mint jól tudjátok, a gonoszhoz tartozik.

Isten erejével megáldalak benneteket. Felajánlom magam és imádkozom mindnyájatokért, hogy egy tiszta és erős döntést hozzatok.”

Fontos, hogy most befelé nyissatok, hogy lélekben érzékeljük a Központi Nucleus jelenlétét és hatását, és hogy közösségben legyünk Isten eme nagy ajándékával. Ebből a közösségből még egy alakuló program indul mindenki és minden egyes nucleus számára. Ebben a szellemben, fog segíteni nekünk, hogy eljussunk a gondolatig, hogy Krisztus mindannyiunk lelkében jelen van. Valóban nagyon nehéz számunkra, hogy lelkünk mélységében maradjunk a Központi Nucleus segítsége nélkül. Így felismerjük helyünket és szolgálatunkat Isten tervében.

Elkötelezettek vagyunk felajánlani magunkat mindazoknak, akik felismerik ezt az isteni tervet. Imádkozunk értetek, és készek vagyunk a párbeszédre, hogy minden igényeteket kielégítsük.

Üdvözlünk és áldunk titeket.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által