Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

Keresztelő Szent János üzenete, 2013.09.12   Kedves testvérek a Földről, üdvözlet nektek! A Magasságos Isten nevében beszélek hozzátok, hogy felhívjam a figyelmeteket egyes létfontosságú szempontokra, melyek fontosak ebben az időben. Ahogy tudjátok, Jézus földi eljövetelének Előfutára voltam: előkészítettem számára az utat Izrael népében, a választott népben, mely a Messiás, a Megváltó eljövetelét várta. Ezért a… Read More Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

I. Nagyböjti hét szombat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.03.04 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: 5Móz 26, 16-19; Zsolt 118 (119); Mt 5, 43-48 Az elmúlt napok olvasmányaiban, és a holnapiakban is – ahogy tegnap mondtam – újra be van mutatva az Isten által választott nép. Világosan le van írva, hogy hogyan viselkedik az, aki azt választotta, hogy… Read More I. Nagyböjti hét szombat

Nagyböjt I. hete

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023 március 3 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Ez 18, 21-28; Sal 129(130); Mt 5, 20-26 A mai, pénteki olvasmányok még egyszer világosan bemutatják Isten igéjének az útját, az egész folyamatot, melyet Isten, az események, az általa küldött eszközök által mai napig is próbál megvalósíttatni az emberekkel. Ha úgy… Read More Nagyböjt I. hete

Évközi VI hét – I év

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.18 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átírat) Olvasmányok: Zsid 11, 1-7; Zsolt 144; Mk 9, 2-13 Ennek a szombatnak az olvasmányaiban is javasolva van újra egy részlet a Zsidókhoz írt levélből, amely a hitről beszél[1], aztán az Evangéliumban Jézus színelváltozásáról olvasunk[2], arról az elváltozásról, amelyre mindannyian hívva vagyunk, mindig a hit… Read More Évközi VI hét – I év

Az emberiség Társmegváltója vagyok

Ghedi, 2020 február 22 – Szent Péter apostol székfoglalása és a “Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány évfordulója   Szentséges Szűz Mária üzenete  “Kedves gyermekeim, Szívemre szorítalak benneteket végtelen szeretettel ezen a nagyon különleges napon[1], mindenekelőtt a betegeket és a szellemben szenvedőket, azokat, akik üldöztetve vannak családjaikban, munkahelyeiken, amiért ezt az utat követik. Magamhoz szorítalak mindannyiótokat, mert szeretlek… Read More Az emberiség Társmegváltója vagyok

Az Én nevem Anya

Szűzanya üzenete, 2015.09.12 – Mária neve „Kedves gyermekeim, Szeretnélek megáldani benneteket ezen a napon, amelyen a nevemre emlékeztek. Mondom nektek, hogy nem sokan vannak olyanok manapság, akik emlékeznek a nevemre, sajnos még az Egyházban sem; de én azt szeretném, hogy a nevem egyre világosabb legyen számotokra. A nevem nem egyszerűen Mária: az én nevem Anya… Read More Az Én nevem Anya

Évközi V. hét – I Év

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.11 – A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Ter 3,9-24; Zsolt 89; Mk 8, 1-10 A Teremtés könyvének[1] ezekből a részleteiből világosan érezzük, hogy a bűn gyümölcse a félelem, az Istentől való félelem. Az áteredő bűnt megelőzően – és így lesz az új teremtésben… Read More Évközi V. hét – I Év

Évközi V. hét – I Év

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.08 – Elmélkedés  Mauro (Hanganyag átírat) Olvasmányok: Ter 2, 4b-9,15-17; Zsolt 103; Mk 17-23 Tegnap elkezdtük olvasni a Teremtés könyvét, az áteredő bűn előtti teremtést.[1] Valószínűleg Lucifer és az őt követő angyalok árulásának szakaszában vagyunk és jól látható, hogy Isten már eldöntötte, hogy megteremti az embert, hogy együttműködjön Vele. Ebben… Read More Évközi V. hét – I Év

Az Úr bemutatása a Templomban

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.02.02 – Elmélkedés  Mauro (Hanganyag átírat) Olvasmányok: Mal 3, 1-4; Zsolt 23; Zsid 2, 14-18; Lk 2,22-40 Az ünnepségben, melyet ma ünnepelünk, Jézus a Templomba való bemutatásában megint világosan lehet látni Isten tervének, a minden dolog Krisztusban való összefoglalásának  nagyságát, mely az idők kezdete óta létezik. A terv, hogy minden… Read More Az Úr bemutatása a Templomban

A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.19 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Az Atyaisten üzenete – Megújítom veletek a szövetséget Az Atyaisten három évvel ezelőtt hozzánk intézett szavai[1] – ahogy Ő maga mondja – beteljesedést és egyben egy új kezdetet is adnak, mert egy keretet adnak mindarról, ami eddig történt, ahová elérkeztünk (és ahogy sajnos a… Read More A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

A Mennyei Atya üzenete  Megújítom veletek a szövetséget   “Kedves gyermekeim, elérkezett az a nap, amelyen eldöntöttétek, hogy ünnepélyesen felajánljátok magatokat a Szentháromságnak.[1] Ez egy nagyon fontos nap számotokra, itt jelenlévők számára, a hozzátok kapcsolódó nép számára és mindazok számára a Földön, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához szeretnének tartozni. Ez a nap egy érkezési… Read More A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

I.Évközi hét szombat – A év

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.14 – Elmélkedés hanganyag átirat (Mauro) Olvasmányok: Zsid 4,12-16; Zsolt 18; Mk 2, 13-17 Az idei év kezdetén – a Karácsonyi Idő után – az olvasmányok az Evangéliumból Jézus első nyilvános megjelenéseit mutatják be. Érdekes látni, hogy a démon által megszállottak ismerik fel Őt elsőként, a gonosz szellemek, akik ezt… Read More I.Évközi hét szombat – A év

Jézus nagy tanúságtétele

Levelek Isten népéhez 2023. január 8, Urunk megkeresztelkedése Kedves fivéreink és nővéreink, beléptünk JÉZUS KÖZBENSŐ FÖLDI JELENLÉTÉNEK a harmadik évébe. Az Ő sajátos szellembeli jelenlétét a Szűzanya már a 2020. december 7-i üzenetében bejelentette, amelyre hivatkozunk[1]. A mi kívánságunk a 2023-as évre számotokra és számunkra az, hogy be tudjunk lépni a teljes és autentikus közösségbe… Read More Jézus nagy tanúságtétele

Szombat, Az Úr Megkeresztelkedésének előestéje

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.07 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: 1Jn 3,22-4,6; Mt 4, 12-17; 23-25 A holnapi ünneppel lezárul a Karácsony-i időszak és Jézus Krisztus a Megkeresztelkedésével elkezdi a nyilvános életét, az ige hirdetést. Jézus, aki a törvény alatt született, azért jön, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt vannak, jön, hogy… Read More Szombat, Az Úr Megkeresztelkedésének előestéje

Karácsonyi idő II. hete, Vízkereszt előestéje

JézusKrisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2023.01.05 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: 1Jn 3, 11-21; Zsolt 99; Jn 1, 43-51 Holnap az Úr az emberek előtt való megnyilvánulásának ünnepe van. Tudjuk, hogy az “emberek” szó az egész Világegyetemet jelenti. Érdekes megnézni, hogy a kisgyermek Úr az egész világegyetemnek nyilvánul meg, még a pásztorok is üdvözölték és… Read More Karácsonyi idő II. hete, Vízkereszt előestéje

Szent István

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.26 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: ApCsel 6,8-12;7,54-60; Zsolt 30; Mt 10, 17-22 A tegnap ünnepeltük Karácsonyt, ünnepeltük az örömöt, kaptunk egy Fiút, a megtestesülés ezen misztériumát, és, ha együtt akarjuk nézni, azonnal, mindezek az olvasmányok, ezek a szentek behelyezve a Karácsonyi időszakba már mutatnak egy utat. Egy nappal… Read More Szent István

Szent Karácsony

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.25 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Iz 52,7-10; Zsolt 97; Zsid 1,1-6; Ján 1,1-18 Boldog Karácsonyt mindenkinek! Tudjátok-e, hogy Karácsony napján a Szűzanya mindig egy Gyermekkel a karján jelenik meg, és mint ahogy mindig, félreáll, Jézust a középpontba helyezve? Hallottuk az olvasmányokban, a mai Evangéliumban is, hogy „az elsőszülött”,… Read More Szent Karácsony