. összes bejegyzése

A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

A Mennyei Atya üzenete

 Megújítom veletek a szövetséget

 

“Kedves gyermekeim,

elérkezett az a nap, amelyen eldöntöttétek, hogy ünnepélyesen felajánljátok magatokat a Szentháromságnak.[1] Ez egy nagyon fontos nap számotokra, itt jelenlévők számára, a hozzátok kapcsolódó nép számára és mindazok számára a Földön, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához szeretnének tartozni.

Ez a nap egy érkezési és kiindulási pont is. Egy érkezési pont, mert ma lezárul a felkészülésetek és egy kiindulási pont, mert ma kezdődik számotokra az igazi és saját küldetés. Ez nem azt jelenti, hogy nem kaptok többet iránymutatást, mert a fényt mindig meg fogjátok kapni. Azért mondom, hogy ma kezdődik a küldetésetek, mert azt, amit eddig kaptatok most gyakorlatba kell ültetnetek és tanúsítanotok kell. Általatok meg kell nyilvánuljon a dicsőségem, mert az Egyház arra van hívva, hogy megnyilvánítsa a Szentháromság dicsőségét, különösen az Atya dicsőségét. Én az Atya vagyok, aki mindenkit szeret és mindenkit meg szeretne menteni. Sajnos nem tudok mindenkit megmenteni, nem azért, mert én nem szeretném, hanem azért, mert az emberek nem akarják és a gonosz szellemek sem akarják. A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak Tovább olvasása

I.Évközi hét szombat – A év

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

2023.01.14 – Elmélkedés

hanganyag átirat (Mauro)

Olvasmányok: Zsid 4,12-16; Zsolt 18; Mk 2, 13-17

Az idei év kezdetén – a Karácsonyi Idő után – az olvasmányok az Evangéliumból Jézus első nyilvános megjelenéseit mutatják be. Érdekes látni, hogy a démon által megszállottak ismerik fel Őt elsőként, a gonosz szellemek, akik ezt mondják nekik: „Tudjuk, hogy ki vagy. Azért jöttél, hogy elveszíts minket.”[1]

Ma halljuk a Zsidókhoz írt levélben[2] az Igét, amely átható és leereszkedik a szellem és a lélek szétválasztásáig, és feltárja a gondolatokat, „feltárja a szív gondolatait és szándékait” – mondja – és megértjük, hogy szív a Bibliában az a szellem. Ebből a részletből is megérthetjük – ahogy mondjuk, ahogy el lett nekünk mondva, és a tudomány egyebek között meg is erősítette – hogy minden a szellemből indul, a szívből, minden cselekedet, minden gondolat, mert a szív közli az aggyal, majd a test cselekszik[3]. Ennek a fényében valószínűleg világos, hogy miért ismeri fel Jézust az, aki teljes mértékben a gonosz szellemét választotta. A bizonytalan ember nem ismeri fel, – vagy több idejébe telik – az ember… aki mérlegelni, számolni, érvelni akar, a saját fejével akarja megérinteni, akinek időre van szüksége mérlegelni, még akkor is, ha megérinti, ha látja. I.Évközi hét szombat – A év Tovább olvasása

Jézus nagy tanúságtétele

Levelek Isten népéhez

2023. január 8, Urunk megkeresztelkedése

Kedves fivéreink és nővéreink,

beléptünk JÉZUS KÖZBENSŐ FÖLDI JELENLÉTÉNEK a harmadik évébe. Az Ő sajátos szellembeli jelenlétét a Szűzanya már a 2020. december 7-i üzenetében bejelentette, amelyre hivatkozunk[1].

A mi kívánságunk a 2023-as évre számotokra és számunkra az, hogy be tudjunk lépni a teljes és autentikus közösségbe Jézussal, az életével és a Föld és egész Világegyetem érdekében végzett művével. Azok közületek, akik ezeket a programokat követték és velünk együtt haladtak az úton, ki tudták terjeszteni a tekintetüket a Világegyetemre és a történetének a dinamicitására. Mindezekben az években folyamatosan arra törekedtünk, hogy az emberiség dicsőséges jövője felé vezető egyszerű és világos utat mutassuk meg, mely szükségszerűen az EGÉSZ VILÁGEGYETEM KRISZTUSBAN VALÓ ÖSSZEFOGLALÁSÁN[2] keresztül halad. Ily módon, a csöndben és az imában ki tudtátok alakítani a saját gondolatotok és meghozni a saját döntéseitek. Jézus nagy tanúságtétele Tovább olvasása

Szombat, Az Úr Megkeresztelkedésének előestéje

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2023.01.07 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: 1Jn 3,22-4,6; Mt 4, 12-17; 23-25

A holnapi ünneppel lezárul a Karácsony-i időszak és Jézus Krisztus a Megkeresztelkedésével elkezdi a nyilvános életét, az ige hirdetést.

Jézus, aki a törvény alatt született, azért jön, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt vannak, jön, hogy beteljesítse a törvényt. Ha megnézzük a szentségeket is, a Keresztelés már Jézus előtt is volt. Jézus felemelte azt a szellemi jelentősége szintjére. A pusztán rituális dimenzióból olyan értékké és szellemi kegyelemmé emelte azt, amely elindítja Isten életét az emberben. Jézus azért jött, hogy lerombolja azt az ember és Isten között lévő falat, amely megakadályozza az embert abban, hogy felébressze magában a Szentlelket, melyet már fogantatása pillanatában megkapott, minden ajándékot. Jézus  óta a keresztények Benne vannak megkeresztelve, Általa, az Ő Vére által vannak lemosva és így Krisztus Testévé válnak, Krisztus részévé. Szombat, Az Úr Megkeresztelkedésének előestéje Tovább olvasása

Karácsonyi idő II. hete, Vízkereszt előestéje

JézusKrisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2023.01.05 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: 1Jn 3, 11-21; Zsolt 99; Jn 1, 43-51

Holnap az Úr az emberek előtt való megnyilvánulásának ünnepe van. Tudjuk, hogy az “emberek” szó az egész Világegyetemet jelenti. Érdekes megnézni, hogy a kisgyermek Úr az egész világegyetemnek nyilvánul meg, még a pásztorok is üdvözölték és imádták, de a világegyetem nagy része még csak észre sem vette.

Vasárnap az Úr megkeresztelkedését ünnepeljük, mely a nyilvános küldetésének a kezdete is: Ő maga megy és hirdet. Engem megérint azt látni, hogy a kinyilatkoztatás – ami áthalad és nem függ a szavaktól, ahogy Szent Pál mondja: “S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse az Evangéliumot[1]”, hanem ott van az a szellembéli kinyilatkoztatás, a szellem erőteljes cselekedete – egy gyermeken, a csenden, az egyszerűségen keresztül történt meg. Három személyt látunk egy barlangban, egy férfit, egy nőt és egy gyermeket és mindennek köszönhetően megváltoztatjuk az életünket, elindul bennünk a hit, mely elvezet, hogy az életünket adjuk, ahogy a pásztorok és azok az ártatlan gyermekek tették, az első mártírok. Már megkezdődött a hirdetés, már elindult az evangelizáció. Karácsonyi idő II. hete, Vízkereszt előestéje Tovább olvasása

A Názáret-i Szent Család

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.30 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

 
Olvasmányok: Sir 3, 3-7.14-17; Zsolt.127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 (A év)                                                                                                          Szent József 2021. március 18-i üzenete “Mária, az új Asszony

Boldog ünnepet mindenkinek! Ma a názáreti Szent Családot ünnepeljük. Tudjuk róluk, hogy ők voltak az Egyház első sejtje, Szent József szavai ezt nagyon jól elmagyarázzák, később meghallgatjuk őket.

Nagyon jó látni,  az Egyház első sejtjeként, ahogy Isten keze, az Arkangyalok által közvetlenül vezette őket. Szentséges Mária és Szent József lépésről lépésre vezetve voltak, felkészítve a saját feladatukra, a feladatra, melyre már fogantatásuk pillanatában igent mondtak, úgy Szűz Mária, mint Szent József, de aminek fel kellett ébrednie bennük, és lépésről lépésre vezetve fel is ébredt bennük. Az Úr álmokkal, az Arkangyalok és a hűséges testvérek jelenlétével vezette őket. Később Jézus maga tanította őket. A Názáret-i Szent Család Tovább olvasása

Szent István

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.26 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: ApCsel 6,8-12;7,54-60; Zsolt 30; Mt 10, 17-22

A tegnap ünnepeltük Karácsonyt, ünnepeltük az örömöt, kaptunk egy Fiút, a megtestesülés ezen misztériumát, és, ha együtt akarjuk nézni, azonnal, mindezek az olvasmányok, ezek a szentek behelyezve a Karácsonyi időszakba már mutatnak egy utat.

Egy nappal utána már megvan az első mártír. Nem véletlen. Az első mártír után János Apostol[1]. János Apostol volt az egyetlen Apostol, akit nem tudtak megölni, mert hitt a feltámadásban. Olyan erő sugárzott belőle, ami megakadályozta a zaklatóknak, hogy megöljék őt. János Apostol, aki mutat nekünk egy utat a Máriának való átadáshoz, különösen a Máriához való közelséghez. Ő lett a kereszt alatt Máriára bízva és Mária rá[2]. Ez sem véletlen Karácsony után. Majd az aprószentek, a Szent Család, Mária Isten Anyja (gyorsan haladok), Vízkereszt és az Úr megkeresztelése, ezek mind egy út, egészen a mondanivalóig: „Kaptatok egy Fiút, megvan a kegyelmetek, hogy végig csináljátok ezt a folyamatot”. Szent István Tovább olvasása

Szent Karácsony

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.25 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Iz 52,7-10; Zsolt 97; Zsid 1,1-6; Ján 1,1-18

Boldog Karácsonyt mindenkinek!

Tudjátok-e, hogy Karácsony napján a Szűzanya mindig egy Gyermekkel a karján jelenik meg, és mint ahogy mindig, félreáll, Jézust a középpontba helyezve?

Hallottuk az olvasmányokban, a mai Evangéliumban is, hogy „az elsőszülött”, Jézus „az elsőszülött”, Mária „az elsőszülött”-et nemzette és sokan ezeket a frázisokat arra használták, hogy azt mondják, hogy voltak még más gyerekei. A más gyerekei Máriának azok, akik hagyták magukat általa nemzeni. Mi azok a gyerekek között kell legyünk. Az elsőszülött Jézus, Isten Fia, és mi, Mária által, befogadva Jézust, Isten, Mária gyermekeivé válhatunk. Szent Karácsony Tovább olvasása

IV. Adventi hét – csütörtök

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.22 – Elmélkedés

Mauro (Hanganyag átirat)

Olvasmányok: 1 Sám 1, 24-28; 1 Sám 2; Lk 1, 46-55

A megtestesülést megelőző három napban vagyunk és ha megnézzük, ez a három nap egységben van a Húsvétival, magukba foglalják Isten szeretetének teljes misztériumát: egy Isten hússá lesz, egy Isten, aki meghal, hogy megmentse az embert.

Az elmúlt napok olvasmányaiban láttuk Szentséges Szűz Mária, Szent József és Keresztelő Szent János magatartását; bemutatták nekünk Erzsébetet és Zakariást. Ma Annát, Sámuel édesanyját és Sámson édesanyját is hallottuk. Be lettek nekünk mutatva a Jézus születését megelőző hónapok. Mindezekben a személyekben egy a közös minden szinten: a fókuszuk, az életük központja Isten akarata. Minden körülményben, melyet megélnek, Isten akaratát hallgatják és azonnal elengedik a gondolatukat, mindazt, amit megéltek, hogy Isten akaratába helyezzék magukat, mindabba, amit Isten betervezett. IV. Adventi hét – csütörtök Tovább olvasása

IV. Adventi hét – Szombat, december 24

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.24 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

 

Olvasmányok: 2 Sám 7, 1-5.8-11.16; Zsolt 88; Lk 1, 67-79

Tudjuk, hogy minden ünnep, minden ünnepség sajátos kegyelmeket hordoz magában, különleges kegyelmeket. Azt gondolom, hogy ma, ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjuk élni ezeket a kegyelmeket, még sajátosabban kell egyesüljünk Szentséges Máriával, Szent Józseffel és azt mondom, hogy még a pásztorokkal is.

Gondoljatok bele, hogy milyen lesz Máriának, Szentséges Szűzanyának és Szent Józsefnek visszaemlékezni erre a pillanatra. Én szívesen képzelem el, hogy ők még most is, a Mennyben  el tudják mesélni, hogy milyen volt számukra az a lépés, mit jelentett Isten Fiát fogadni. Mit jelentett a pásztoroknak látni az Arkangyalokat és aztán jel alapján megtalálni egy gyermeket. Így tehát mi is, ha azt akarjuk, hogy ezek a sajátos kegyelmek belénk vésődjenek és nagy munkát végezzenek bennünk, próbáljunk meg egyesülni velük, meghallgatva őket, ahogy elmesélik, hogy milyen volt ez számunkra. IV. Adventi hét – Szombat, december 24 Tovább olvasása

IV. Adventi hét – Péntek

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.23 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Mal 3, 1-4.23-24; Zsolt 24; Lk 1, 57-66

Eljutottunk immár a megtestesülés misztériuma előestéjének az előestéjéhez. Közénk jön az Élet Szerzője[1], emberi formát vesz fel, Aki mindig is létezett. Olyan emberré válik, mint mi Ő, aki mindent megteremtett. Akiért mindaz, ami létrejött, az ő szavából jött létre és minden létező, minden élő általa él, neki köszönhetően. Ez egy nagy rejtély.

Az éjszaka folyamán érkezik. Nem véletlenül ünneplik éjfélkor. Az éjszaka az emberiség sötétjét jelképezi, a nem ismeretet, azt az emberiséget, aki visszaesett, már nem tudja magáról, hogy kicsoda. Tehát, az éjszaka közepén megérkezik a Fény. Az éjszaka közepén megszületik az Élet és bárkinek – aki üdvözli Őt, aki hisz Benne, aki eldönti, hogy elhagyja a saját életét, a saját gondolatait az Ő kezébe adja – megadja a hatalmat, hogy Isten gyermekévé váljon[2]. Nézzétek, hogy ez a folyamat egy örök és folyamatos folyamat, Ő az idők teljességében tette meg, de van egy folyamat, ami mindannyiunkban megvan az örökkévalóság óta. Az éj sötétjében, Istenre bízva magunkat, megérkezik az élet: ez a szellem egy törvénye. IV. Adventi hét – Péntek Tovább olvasása

Mária, a Mennyország Kapuja

Mária, a Mennyország Kapuja

A Szűzanya üzenete, 2013 augusztus 15

Kedves gyermekeim,

Nagy örömmel áldalak meg ma titeket! Ez a nap az új emberiség diadalmát jelöli. Általam megnyílt egy út a mennybe: Megnyitottam az utat az új emberiség számára az új teremtés felé.

Gyermekek, én nem haltam meg! Mennybevételemkor nem a halál állapotában voltam, hanem egy mélységes extázisban.[1] Ebben az extázisban lettem felvive a mennybe, a Mindenható dicsőségének ujjongásában. Mély extázisban voltam és az egész lényem – mely szellemből, lélekből és testből áll – felemelkedett az angyalok által kísérve, akik megnyitották az utat, úgy ahogy mindannyiótoknak meg fogják majd nyitni, amikor beléptek az új teremtésbe. A hét nagy Arkangyal és angyalok milliói által körülvéve lettem felvéve a mennybe. Mária, a Mennyország Kapuja Tovább olvasása

Karácsony Jézussal

Kedves testvéreink,

szeretnénk eljuttatni hozzátok gondolatainkat és a legőszintébb jókívánságainkat a nagy karácsonyi ünnepek közeledte alkalmából.

A Föld jelenlegi helyzete szemünk előtt van: az emberiség nagy része zavarodott, elveszett, elgyötört. Nem látva a jövőt, egyszerűen csak megpróbál túlélni és ezáltal egyre jobban bezárkózik az önzésbe, az Isten elleni lázadásba és a mindennel és mindenkivel szembeni türelmetlenségbe.   Karácsony Jézussal Tovább olvasása

Az élet egy szeretetmisztérium

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből

A Szűzanya 2017. december 13-i üzenete

„Drága Gyermekeim,

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy AZ ÉLET EGY SZERETET-MISZTÉRIUM. Igen, drága gyermekek, az életetek egy misztérium, amelyet csak Isten, a Teremtőtök fényében tudtok olvasni. A misztérium szó nem feltétlenül valami homályosat, megfejthetetlent jelent, hanem ezt a szót ti emberek ruházzátok fel majdnem mindig ezzel a jelentéssel. Isten szemében a misztérium végtelenséget, mélységet, meghittséget és szentséget jelent. Olyan, mint a hatalmas és mély óceán, melyet nem tudtok a megfelelő eszközök nélkül felfedezni; olyan, mint egy magas hegycsúcs, amelyet nem tudtok elérni, ha nem vagytok tapasztalt hegymászók.

A Szentháromság Egy Isten, aki benneteket teremtett, teljes mélységében ismeri életeteket. Ismeri eredeteteket és sorsotokat. Az Ő képére és hasonlatosságára formált benneteket, ebben van minden képességetek. Mikor Isten életre hív benneteket, kellő intelligenciát és erőt ad ahhoz, hogy szembenézzetek a világgal. A szeretetét sugározza felétek. Olyan, mint egy belétek ültetett mag; a mag nap mint nap növekszik és vezet titeket döntéseitekben. Az élet egy szeretetmisztérium Tovább olvasása

Advent IV. vasárnapja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.17 – Elmélkedés

Mauro (Hanganyag átirat)

Olvasmányok: Iz 7, 10-14; Zsolt 23; Róm 1, 1-7; Mt 1, 18-24

Advent negyedik vasárnapjának olvasmányaival belépünk az utolsó hétbe, melyet a Karácsony követ. Az elmúlt napok olvasmányaiban többször is megjelenik Keresztelő Szent János alakja.[1] Ezen vasárnap olvasmányaiban Szent József és Szent Pál alakja, illetve az ő magatartásuk és viselkedésük jelenik meg.

Ahogy azt tudjuk, Jézus így jellemezte Keresztelő Szent Jánost: „Asszonyok szülöttei között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb Isten országában, az is nagyobb nála.[2]Keresztelő Szent János már az anyaméhből felismeri Jézust: amikor Erzsébet találkozik Szentséges Szűz Máriával és ő felujjong. Ezzel az ujjongással Keresztelő Szent János már az Anyaméhben is próféta, hirdet, mert Erzsébet azt mondja: „A gyermek felujjongott a méhemben. De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám?” Bejelentette az Anyjának Jézus jelenlétét, és aztán a következő hangzik el: „Erzsébet eltelt a Szentlélekkel”[3]. Látni lehet egy ember, egy lélek nagyságát, mert már az anyaméhtől kezdve az Istennek adott válaszában marad, az ő igenében és aztán abban a pillanatban elindul a Szentlélek cselekedete, főszereplővé válik. Szentséges Szűz Mária, Jézus, Erzsébet, Keresztelő Szent János és a Szentlélek a főszereplő. Mária „Magasztalással[4] kezdi, Erzsébet azokkal a szavakkal, melyeket mondtam. Konkrétan tanúsítva van, hogy: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”[5]. És ez most is így van. Amikor ketten vagy hárman ugyanabban a szellemben vannak és abban az Istennek adott válaszban élnek, akkor a Szentlélek közbe kell avatkozzon, főszereplővé válik és minden férfit és nőt ő mozgat.

Van még egy lépés a heti olvasmányban, János elküldi a tanítványait Jézushoz, hogy megkérdezzék tőle: „Te vagy-e az Eljövendő?[6] Ne essünk abba a tévedésbe, hogy azt gondoljuk, hogy valószínűleg nem tudta; ő már az anyaméhtől kezdve tudta. Ebben a magatartásában is Isten akaratában volt, elküldte a tanítványait, mert fel kell ismerjék Jézust. Nekik kell felismerni Isten Fiát. Megérti, hogy a legjobb módja ennek, ha elküldi őket, mert neki vissza kell vonulnia, míg Jézusnak növekednie kell. Ezért ezt mondja: „Menjetek megkérdezni”. Itt is szép látni, hogy már megvolt az a közösség Jézus és János között. Jézus azt mondja: „Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok.”[7] De nem úgy térnek vissza, mint korábban, megértették, hogy ki Jézus. Mindez azért volt szükséges, mert a próféták esetében is – mint János – emberi szinten meg volt a kockázata annak, hogy hozzá kezdenek el kötődni és nem ahhoz, amit hirdetett, amit hordozott. János Isten Fiának eljövetelét hirdette. Emberileg kötődtek hozzá. Advent IV. vasárnapja Tovább olvasása

Felkészülés Szent Karácsonyra

2017.11.30 – Elmélkedés 

Video hanganyagának átirata, Stefania Caterina és Tomislav Vlašić Atya

Tomislav Atya: Kedves testvérek, ez a Krisztus Királynak szentelt  hét közvetlenül az Adventi időszakba vezet minket, mely során felkészülünk a kis Jézus –  aki mindig Megváltó Krisztus – eljövetelére; azért mondjuk, hogy kicsi, mert le kell hajolnunk belül, hogy el tudjuk érni azokat az isteni impulzusokat magunkban, melyeknek meg kell születniük és érniük bennünk, mígnem képesek lesznek megérkezni, elérni az új egeket és az új földet, az új teremtést.

Adventben a Szeplőtelen Szűzanya a hajnalcsillag, aki megnyitja előttünk a tereket, ezért az elmélkedésünkhöz, az Adventi időszakunkhoz, javaslok egy üzenetet, mely konkrétan elkísér minket a mi időnk megértéséhez. Felkészülés Szent Karácsonyra Tovább olvasása

Ádvent második szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.12 – Elmélkedés

Mauro (Hanganyag átirat) 

Loretói Boldogságos Szűz Mária

Olvasmányok: Sir 48, 1-9; Zsolt 79; Mt 17, 10-13

A mai olvasmányok a szellemben való megkülönböztetésről beszélnek, a szellem felismerésének képességéről. Mind az első olvasmány, mind az evangélium rávilágít arra, hogy szellemben mennyire ismerősek vagyunk, milyen szellemben kell lenniük az utódainknak. Jézus azt mondja: „Illés már eljött, de nem ismerték föl”[1]. Nem ismerték fel Illés szellemét, nem ismerték fel Keresztelő Szent János szellemét, nem ismerték fel Jézus szellemét. Ha a mi időnkbe helyezzük mindezt: nem ismerték fel Szent Mihály főangyal szellemét, aki Jézus második eljövetelének az Előfutára; nem ismerték fel Szentséges Szűz Mária szellemét Medjugorje-ban és nem ismerték fel Jézus szellemét, Isten Szellemét, aki a próféták, az eszközei által beszél. Továbbra sem ismerjük fel. Ádvent második szombatja Tovább olvasása

Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek

Részlet a “A Nagy Fénysorompón túl” c. könyből, 2. fejezet, Luci dell’Esodo kiadó

Szentséges Szűz Mária 2003. március 25-i üzenete

“Megáldalak, kedves gyermekeim, ezen a napon, mely különösen kedves számomra.

Azért jövök, hogy emlékeztesselek titeket, hogy a feladatotok hirdetni a világnak a szentháromságos életet; az Atya, a Fiú és a Szentlélek életét. Ez dobogott a szívemben és jegyesem, Szent József szívében. Élő volt a Názáreti házban. Hogy a kinyilatkoztatásotok hatásos és hiteles legyen, mindenekelőtt nektek kell tiszta, szeplőtelen szívvel befogadnotok azt, úgy, ahogy én tettem. A szentháromságos életről szóló bejelentés nem tud egy szennyes szívbe, egy érdekekkel teli lélekbe leereszkedni. Egyre jobban le kell vetkőznötök minden érdeket, mely nem Isten dicsőségéből ered, különben a bejelentés nem tud gyökeret ereszteni bennetek. Elvont marad, ami meg tud érinteni, de nem alakít át benneteket.

A szentháromságos élet bejelentésének napról napra át kell formálnia titeket. Ha megkaptátok a bejelentést nem tudtok többé ugyanolyanok lenni, mint ahogy az velem is történt; nemcsak azért, mert teherbe estem, hanem mert az egész életem átalakult bennem. Az arkangyal bejelentése után az egész személyes életem kibontakozott, az életem Jézussal és – Rajta keresztül – az életem az Atyával, a Szentlélekben. Ezt más események követték az életemben, mint Jézus bemutatása a templomban, a halála és a feltámadása, melyek mind a kezdeti pillanathoz, a bejelentéshez kapcsolódtak. Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek Tovább olvasása

Ádvent I. Szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.12.03 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Iz 30, 19-21, 23-26; Zsolt 146; Mt 9, 35-10, 1, 6-8

Ebben az Adventi időszakban, ezekben a napokban Izaiás prófétát hallgatjuk – Izaiás próféta, akit aztán a Nagyböjti időszakban is hallunk – ez a próféta hétszáz évvel Jézus előtt tökéletesen leírta a teljes Szenvedést, azonban az, amit ezekben a napokban hallunk nagyban hasonlít a Jelenések könyvéhez, az utolsó időkhöz, az Új Teremtéshez. Ő az a próféta, aki belepillantott – mondhatjuk – az egész jövőbe.

Megtapasztaltuk és az Úr elmondta, hogy a próféták alkalmanként a nevében beszélnek, kinyilatkoztatják azt, amit mondaniuk kell, de nem mindig, nem mindannyian értik meg teljesen mindazt, amit mondanak. Mondják, esetleg látomásaik vannak, leírják, de még ők sem tudják, hogy hogyan jutunk el az új teremtésbe, hogyan teljesíti be az Úr az ígéretét. Ádvent I. Szombatja Tovább olvasása

Az élet nem élet Isten nélkül

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből

A Szűzanya 2017. november 13-i üzenete

„Drága gyermekeim,

ma szeretném elmondani nektek, hogy AZ ÉLET NEM ÉLET ISTEN NÉLKÜL. Ha Istent kihagyjátok létetekből, nem éltek, hanem megelégedtek csupán a túléléssel. Csak egyedül Isten ad értelmet léteteknek, mert csak Benne ismeritek fel kik vagytok, honnan jösztök és merre tartotok.

Ti Isten gyermekei vagytok és ezt a Szentlélek nyilatkoztatja ki nektek. Amikor megszülettek, képesek vagytok azonnal felismerni édesanyátok szeretetét és szeretni őt. Ki tanított titeket szeretni és arra, hogy szeretve érezzétek magatokat? Isten, aki Szeretet. Mivel tehát képmására vagytok teremtve, meg vagytok hívva a szeretetre. Ezért a Szentlélek beszél lelketekhez és tanítja azt, lassanként feltárva Isten létét és működését bennetek. Ezzel elvezet titeket egy sokkal nagyobb szeretet felismerésére, ami betölti élteteket, függetlenül érdemeitektől és tökéletlenségeitektől. Így eljuttok az istenhitre, ami megtanít titeket szeretni és szeretve érezni magatokat. Az élet nem élet Isten nélkül Tovább olvasása

Legyőzni a halált

2015.04.28 – Elmélkedés

Stefania Caterina és Tomislav Vlasic (videó szövege)

Kedves testvérek,

Remélem, hogy nem kavart fel benneteket, amikor bemutattuk nektek a démon cselekvését[1] az életben, meg kellett ismernetek. Sajnos a mai ember nem ismeri – a keresztények sem – ezt a valóságot, vagy keverik ezeket a dolgokat. Be kellett illesszük a párbeszédbe, hogy le tudjuk győzni a halált, – ahogy mondtam – ha nem győzzük le a halált, nem győzzük le a démont; ha nem győzzük le a gonosz szellemének befolyását, nem tudjuk legyőzni a halált. Ez a két dolog kapcsolatban áll.

Ez alkalommal szeretnénk folytatni a „halál legyőzése” témánkat, a „A Nagy Fénysorompón túl” könyv 268. oldalán vagyunk, „az első halál” szakasznál és azt javaslom, hogy készüljetek fel minden elmélkedésre, röviden felajánlva magatokat Mária Szeplőtelen Szívének és Szent József égő szívének, hogy a gondolataitok és az érzékeitek felemelkedhessenek Krisztushoz; idézzétek Isten szent angyalait, akik segítenek nektek megnyílni Istenre Isten akarata szerint és megvédenek a hamis látomásoktól, a hamis érzékeléstől és a szellemi zavartól, melyek a mai világban vannak. És én megáldalak benneteket, hogy érezhessétek, hogy mi megáldunk és kísérünk benneteket minden elmélkedésetekben és a mindennapjaitokban.  Tehát hallgassunk meg egy rövid részt ma, majd egy elmélkedéssel zárunk. Legyőzni a halált Tovább olvasása

Elkísérni az Urat

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.11.26 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Évközi XXXIV. hét – Páros év
Olvasmányok: Jel 22, 1-7; Zsolt 94; Lk 21, 34-36

Holnap elkezdődik az Adventi idő és, ahogy mindig az Adventi idő reményt hoz nekünk, ez a várakozás ideje, egy mély örömet adó idő. Érdekes látni, hogy máig minden olvasmány az idők végére irányult, mindarra, ami előkészíti Krisztus dicsőséges visszatértét. Aztán hirtelen a várakozás, a remény idejébe lépünk.

Az olvasmányok összes ciklusa azért adott, hogy – ahogy haladunk előre – Isten igéje egyre világosabb legyen bennünk és egyre jobban felébressze Isten gondolatát bennük, mert Isten igéjének megvan ez az ereje. Ez azonban egy olyan erő, mely olyan mértékben hat, amilyen mértékben mi nyitottak vagyunk a befogadására, olyan mértékben, amilyen mértékben Isten Országát és az ő igazságát a középpontba helyezzük.

Az Adventi időszak a Messiásra való várakozás. Kétezer évvel ezelőtt várták a Messiást, tudták, hogy Ő kell legyen az, aki megnyitja az utat, hogy Ő kell felszabadítsa a népet. Volt, aki megfelelően várta, volt, aki ezzel szemben a saját elképzelése szerint, de ha megnézzük, kétezer évvel később a történelem szinte ugyanaz a kereszteződés előtt áll. A Messiás eljött. Jézus Krisztus megnyitotta az utat. A bűn le lett győzve. A halál le lett győzve. A reménynek, mely kétezer évvel ezelőtt a Messiásra várás miatt volt ma más jelentőségének kell lennie: most az a remény bizonyosság, az a remény a biztonság. Ma a keresztényeknek nem a várakozást kéne hirdetniük, ahogy kétezer évvel ezelőtt, hanem az Ő dicsőséges visszatértét. A remény hordozói kéne legyenek ők maguk, egy remény nélküli világban. Nekem nem úgy tűnik, mintha így lenne. Elkísérni az Urat Tovább olvasása

Krisztus Királysága bennetek és közöttetek van

2019 november 25 

A Szentséges Szűz Mária ünnepe, a Világegyetem Királynője

 

Szűz Mária üzenete

 

 

“Nagyon kedves gyermekeim,

köszönöm nektek, hogy ma ünneplitek az én királyságom. Örülök, hogy közöttetek lehetek Anyaként és Királynőként. Azonban, a Királynak és Királynőnek országra van szüksége, Isten országára van szükségük.

Krisztus Királysága bennetek és közöttetek van Tovább olvasása

A Király pecsétje

2019 november 24 – Krisztus Király ünnepe

Jézus üzenete

 

“Kedves gyermekeim,

köszönöm, hogy itt vagytok és meg szeretnétek ünnepelni a királyságom. Biztosítalak titeket, hogy ez nem gyakran történik meg, mert sok keresztény szórakozott, más királyokat keres a világban: a pénzkirályt, egoizmus királyt,  szexkirályt, a hatalomét, élvezetét, stb. Ezek olyan királyok, melyek tompítják az én királyságom sok keresztény elméjében és szellemében. Számotokra azonban nem kéne így legyen.

  A Király pecsétje Tovább olvasása

Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.11.20 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: 2 Sám 5, 1-3; Zsolt 121; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43

A mai ünnepség magába foglalja a teljes küldetésünket: összefoglalni minden dolgot Krisztusban. Krisztusban összefoglalni azt jelenti, hogy minden dolog Krisztusnak legyen alávetve, minden történés Krisztus tekintete alatt legyen, Krisztus királyságában. Újraegyesíteni, vagy összefoglalni az azt jelenti, hogy minden: emberek, teremtmények, minden elismerje Jézus és Mária királyságát. Van egy olyan rész is, ami nem fogja elismerni, de itt is: aki nem ismeri el, az örökre le lesz választva.

Hallottuk Sámuel könyvéből[1], hogy hogyan válik valaki királlyá a Földön: vagy egy nép választja őt, vagy vér szerinti örökös: valaki király, mert a király fia, királlyá válik. Jézus, Isten Fia, a Szentháromság második személye Király. Ha Ő nem az?! … és mégis az uralmát felettünk Ő elnyerte, a kereszttel nyerte el. A királyságát a megváltásunkkal nyerte el, felajánlva magát érettünk; a királysága a keresztre függesztve fejeződött ki egy töviskoszorúval. Csupa vér, csupa seb: ez volt a királysága. Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya Tovább olvasása

Jézus Krisztus az Úr

Részlet “A Nagy Fénysorompón túl” könyvből:

Számtalan alkalommal ismételték meg nekem, hogy Jézus Krisztus a világegyetem Ura. Neki kell alávetve legyen minden dolog, hogy Ő létrehozza a saját országát és az idők végeztekor átadja az Atyának. Minden magyarázat, amit kaptam, Bárányként és Főpapként, a legfőbb Pásztorként  helyezi középpontba Jézus Krisztus alakját. Ő el fogja vezetni a világegyetembeli emberiséget Istenatyához, a Szentlélek erejében.

(Stefania Caterina)

A Szentlélek így beszél Krisztus papságáról:

“Krisztus papsága királyi és egyetemes. Királyi, mivel Jézus Krisztus a világegyetem Királya, a Királyok Királya. Miért a világegyetem Királya? Ő az, aki uralja a világegyetemet, mivel Ő Isten Igéje. Tőle meríti a világegyetem a létezését, mert Általa lett minden teremtve és megváltva. Áldozatával Krisztus mindent magához vonzott, mint ahogy azt maga mondta (Jn 12, 32). Ez teszi Királlyá. Az ő királysága nemcsak a Földre, hanem az egész világegyetemre kiterjed. Krisztus országa örökké él. Az országa egyelőre csak egy mag. Konkrét valósággá fog válni az idők végeztekor, amikor mindenki aláveti majd magát neki és Ő átadja Országát az Atyának. Krisztus Király, mert mindent összefoglal magában, hogy az Atyához vezesse.”

(Szentlélek, 2022.10.26)

A Szentírás mély értelme

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.11.06 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Évközi XXXII. vasárnap – C. év                                                                            Olvasmányok: 2Mak 7,1-2; Zsolt 16; 2Tesz 2,16-3, 5; Lk 20, 27-38

Ezen vasárnap olvasmányai a feltámadásról, a halál utáni életről beszélnek, de mindezzel együtt rátekintenek arra is, hogy mi a vér szerinti család Isten szerint.

Ha megnézzük Jézus teljes üzenetét, Szent Pál teljes üzenetét, mindennek a lényege, és amin a hangsúly van az az, hogy az áthaladás ezen a világon, – tudatában annak, hogy ez egy lépés az örökkévalóság felé – annak a felfedezése, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Evangélium leghíresebb részei, melyek ezt mondják: „Aki jobban szereti az apját, az anyját, a gyermekeit, mint engem, az nem méltó hozzám.”; majd azt mondja: „Aki megtalálta életét, elveszíti azt”[1]. Szent Pál sokszor megerősíti, de ez:Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.[2] Végül is a pontos megkülönböztetése annak, aki ezen a világon azt választja, hogy megismerje az Atyát és azt, akit az Atya küldött[3] és ezért él, illetve aki ezzel szemben áthalad ezen a világon, – még ha imádkozik is Istenhez, még ha megy is a Szentmisére – ám a világ dolgaira koncentrál, legyenek azok akár olyan szentek és sérthetetlenek, mint a család. A Szentírás mély értelme Tovább olvasása

A Szentírás mély értelme

Szent Rafael Arkangyal 2008. június 22-i üzenete

részlet az „Újraírni a Történelmet – Stefania Caterina – I. kötet – Isten gondolatában” című könyvből

„A Szentírás mély értelme az ember szellemének a Szentlélekre és a rábízott küldetésre való nyitottsága mértékében tárul fel az ember előtt. Mindannyiótoknak van egy küldetése, senki sem kivétel, mert része az identitásotoknak. A szellemi utatokon való fejlődésetekkel párhuzamosan és az Istennek való átadottságotok mértékének arányában, fokozatosan tudatosodik bennetek a küldetésetek. Sajnos sokan visszautasítják Istent és ezért sosem tudatosodik bennük a velük kapcsolatos isteni terv, így a saját, emberi és személyes élettervüket követik, figyelmen kívül hagyva az identitásukat és sosem érik el a teljességet, annak ellenére, hogy néha emberi sikereket érnek el a vállalkozásiakban. Tele van a Föld az ilyen emberekkel. Aki ezzel szemben felajánlja az életét Istennek, megismeri a küldetését, egyrészt azért, mert felfedik előtte, másrészt azért, mert Krisztus gondolata elvezeti, hogy egyre jobban felfedezze a valódi identitását, mely létezésből és cselekvésből áll. A Szentírás mély értelme Tovább olvasása

Az Úr jönni fog minden szentjével

Részlet Szent Mihály Arkangyal 2020. október 31-i üzenetéből

“Holnap ünneplitek a Mindenszentek ünnepét. Arra kérlek, hogy lépjetek velük egy élő kapcsolatba ebben az időben. Így az ő jelenlétük közöttetek, különösen az eucharisztikus ünnepségeken egyre élőbb és tapinthatóbb lesz. Nemcsak a Mennyországbeli Szentekre gondolok, hanem mindazokra, akik Krisztusért és Krisztusban élnek minden lakott bolygón. Együtt egyetlen Testet képeztek, mert egy a Szellem, ami egyesít bennetek. Az Úr jönni fog minden szentjével Tovább olvasása

Mindenszentek

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022. november 1- Mindenszentek ünnepe – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Jel 7, 2-4, 9-14; Zsolt 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12

Ma Mindenszentek napját ünnepeljük, mely közvetlenül kapcsolódik a holnapi[1] ünnephez, egy az egyben. Azt hiszem, hogy mi gyakran örömmel éljük meg a mai ünnepet, míg a holnapit egy bizonyos szomorúsággal, ahelyett , hogy ez a két ünnep egy egész legyen, ami beszél hozzánk. Világosan jelzik számunkra a két válasz közötti különbséget, de mindazok, akikre ma emlékszünk és mindazok, akikre holnap, mind Isten gyermekei.  Aztán Szent János az olvasmányban azt mondja: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk”[2] A mai Szentek egy kicsit ezt fedik fel előttünk.

Ma azokat ünnepeljük, akik engedték, hogy teljesen át legyenek formálva a kegyelem, Krisztus gondolata, a Szeretet által. Engedték, hogy az élet helyzetei által új teremtményekké alakuljanak a teljes igenükkel. Holnap azokra emlékezünk és együtt imádkozunk azokért, akikben megvan az a vágy, hogy új teremtményekké váljanak, de részben korlátozták a kegyelem cselekvését. Korlátozták a gondolatukkal és a Tisztítótűzben is – ahol most tartózkodnak – ebben a folyamatban vannak, mely a gondolat átalakulása, az új teremtményekké való válásig, de ők, mi (magunkat is idehelyezem velük együtt) és a mai Szentek mind Szentek, mert Annak a gyermekei, aki Szent[3]. Mindenszentek Tovább olvasása

Az élethordozók szellemközössége

2019. november 1, Mindenszentek ünnepe

 Szentséges Szűz Mária üzenete

 

“Kedves gyermekeim,

Mindenekelőtt köszönöm nektek az utat, amit megtettetek és a felelősséget, amit felvállaltatok az én Fiam Egyházában. Ma az élethordozók Anyjaként jelenek meg itt. Az emberiség Édesanyja és Királynője vagyok, a szenteké és a Tisztítótűzbeli lelkeké, mert az élethordozók Édesanyja vagyok.

Megkülönböztetést kell tennetek az élők és az élethordozók között. Nem mindenki hordoz magában életet: ma sajnos sok ember, mégha élő is, valójában halottnak tűnik. Az élethordozók szellemközössége Tovább olvasása

Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

2021. június 29 – Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

 Szent Péter apostol üzenete

Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében, segítve a népet, mint ahogy már elmondtam, de azzal is, hogy támogatjuk Jézust az emberek szívének a megnyitásában. Mi segíteni tudjuk az emberek szívét megnyílni Istenre, hogy virágként kinyíljanak.

 “Kedves fivérek és nővérek,

Isten szeretetével üdvözöllek benneteket és az ő békéjét hozom nektek. Pál testvéremmel együtt szeretnénk mindannyiatokat átölelni és köszönetet mondani ennek a népnek a megtett útért, a legyőzött megpróbáltatásokért és az Isten iránt mutatott hűségért. Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben Tovább olvasása

Felkészülés a Mindenszentek ünnepére

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.29 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Évközi XXX. hét – páros év, szombat

Előttünk van Mindenszentek ünnepe, aztán közvetlenül utána a halottak napja.  A Mindenszentek ünnepéről szeretnék ma beszélni veletek.

Ez az ünnep nem csak mindazoknak az egybegyűjtése, akiket minden nap megünneplünk, – minden nap van néhány Szent – hanem az ünnep, a megemlékezés és így a közösség velük, mindazokkal, akik az életük során Jézus Krisztust keresték; ismeretlenek, akikről nem tudunk, de Isten emlékszik rájuk. Mindazok, akik első helyre helyezték Jézus Krisztust, az első helyre helyezték az igaz Isten megismerését a történelem során. Mindazok, akik az életükben bármit is tettek – akkor is, ha nem voltak viszonyítási pontok – éltek, szenvedtek, örvendeztek, de mindig az Istenben való hitben, a Krisztusban való hitben, a bizonyosságban, hogy van egy élet a halál után, hogy van egy találkozás az igaz Istennel. Mindazok, akik így éltek szentek, ők a Szentek. Felkészülés a Mindenszentek ünnepére Tovább olvasása

Évközi XXX. hét páros év szerda

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.26 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Ef 6, 1-9; Zsolt 144; Lk 13, 22-30

Azt hiszem, hogy a mai Evangélium mindenkiben kérdéseket tesz fel, bennem igen. „Kevesen vannak, akik üdvözülnek?” teszik fel a kérdést Jézusnak, aztán nézzük meg a választ.

Ha meghallgattuk Szent Pált ezekben a napokban[1], ő leírta a keresztények életét, azok életét, akik üdvözülnek. Egyszerűen, konkrétan és vitathatatlanul írta le; nem lehet vitatni. Az élet, melyet Szent Pál leírt, az a Szellem élete, a Szellem törvényeiből elindulva él, de hússá téve. A Szent Pál által leírt élet az, hogy valódi kereszténynek lenni, nem megosztva önmagunkban, ahol ott van a szellem dimenziója, ami egy dolog és aztán a mindennapi élet konkrét dimenziója, elszakadva, elválasztva a szellemitől. Én hozzátenném számunkra: Szent Pál leírja az új teremtés kezdetét, a Földről elindulva, mely számunkra – ha gyakorlatba helyezzük – az Istennel való együttműködés ebben az időben, hogy újra írjuk a történelmet. Évközi XXX. hét páros év szerda Tovább olvasása

Az Én megbocsátásom feltámadás és élet

Jézus 2016. augusztus 2-i üzenete – Angyalos Boldogasszony ünnepén

 

„Megáldalak, kedves gyermekeim és köszönöm, hogy békében összegyűltetek az én nevemben. Én kerestelek titeket és ti eljöttetek, hogy engem keressetek; kerestelek titeket már akkor is, amikor még nem jöttetek a világra és ma összegyűjtöttelek benneteket, mert szeretném rátok árasztani a bocsánatomat. Rajtatatok keresztül el szeretném vinni ezt a bocsánatot nemcsak a világba, hanem a világegyetem minden részébe, ahol nem ismerik a nevemet és ahol az én bocsánatom nem tud hatni.

Gyermekeim, Isten élete nem születhet meg a bocsánat nélkül. Mindazt, amit elvetek bennetek, azt egy megművelt, tiszta földbe vetem. Ezért nektek már meg van bocsátva, különben egyikőtök sem lehetne itt. Sok bűne van az embernek, különösen a földi embernek, de az én Szívem nagyobb minden bűnötöknél.  Ma azonban egy különleges nap van, mert ez az a nap, melyen azt szeretném, hogy a bocsánatom leereszkedjen, nemcsak rátok, hanem egy új népre, mely hívva van, hogy az én szeretetem és bocsánatom legyen mindazok számára, akikkel útja során találkozik. Az Én megbocsátásom feltámadás és élet Tovább olvasása

Évközi XXIX hét, Páros év, szombat

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.22 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Ef 4,7-16; Zsolt 121; Lk 13, 1-9

Van egy kapcsolat az Evangélium és Szent Pál között, amit valószínűleg nem veszünk észre azonnal. A kapcsolat pedig annak a leírása, hogy mi számít az életben, annak a magyarázata, hogy mi is az Egyház, ki az Egyház és ki része az Egyháznak.

Elmennek Jézushoz elmondani neki, hogy kit ölt meg Pilátus, be akarják vonni a fecsegésbe és szeretnék, hogy mondjon esetleg valamit Pilátus ellen. Ezzel szemben Ő hozzájuk beszél – akik jönnek – hoz két példát, ahol azt mondja: „Ha nem értitek, hogy miért jöttetek a világba, mi okból helyezett ide a Földre titeket Isten, miért éltek ebben az időben egy feladattal, egy küldetéssel, egy identitással” – Ő azt mondja: „megtértek”, de ugyanazt jelenti, hogy „átalakultok”„Éppúgy elvesztek ti is mindnyájan”[1]. Mondván: „Nem fontos, hogy rátok dől egy torony, ha megöl titeket Pilátus” (Én most azt mondom nektek: „Ha elüt egy autó, ha meghaltok egy daganat miatt, vagy rátok dől egy növény”), ha nem lesztek egy átalakulási folyamatban, amikor ez történik veletek, éppúgy el fogtok veszni mind”. Ezek Jézus szavai. Évközi XXIX hét, Páros év, szombat Tovább olvasása

Könyörgés a békéért

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

Mauro (hanganyag átirat)

Medjugorje, 2022.10.15, Évközi XXVIII. szombat – Páros év – Jézusról nevezett Avilai Nagy Szent Teréz, Szűz és Egyháztanító – Napi olvasmány: Ef 1, 15-23; Zsolt 8; Lk, 8-12

Bevezetés

Azt kértük az Úrtól, hogy tegyen minket a békéje eszközeivé. Megbocsátottunk. A megbocsátásnak ára van; a megbocsátásnak, ha valóban megbocsátunk, ára van, olyannyira, hogy fájdalmat okoz és ez a fájdalom társmegváltássá válik. Az első lépés,  hogy megbocsássunk, – egyes helyzetekben és magunknak is – az egy erőszakos tettet követel meg a saját énünk ellen, egy erőszakos tett a lényünk ellen, amely ezzel szemben azt akarja, hogy igaza legyen, rengeteg érvet hoz, hogy miért is nem kéne megbocsásson, ezer érvet, hogy azt mondhassa: „Eleget tettem, ennél többet nem tudok. Már sokat tettem, most Ő jön.”

Megismétlem, a megbocsátás, amelyről Szent Ferenc beszél, melyet ma este adnunk kell, az fájdalmat okoz, a mi énünk ellen való, azonban ez a béke eszköze. Teréz Anya, amikor kért a szegényei számára, nem fogadott el semmi olyat, ami nem okozott fájdalmat annak, aki adta. Nem akart pénzt, hacsak az fájdalmat nem okozott annak, aki adta. Milyen értelemben? Azt mondta: „Szeretetből kell a szegényeknek adjatok, de el kell szakadnotok valamitől, valamitől, ami sokba kerül nektek, ami fájdalmat okoz, amiről sosem mondanátok le, semmiért sem a világon. Csak Isten szeretetéért teszitek. Én ezt a fájdalmat szeretném.” Ez így van a megbocsátásban is. Könyörgés a békéért Tovább olvasása

Könyörgés a békéért

2022.10.11 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Ezen a honlapon immár elég régen beszéltünk a Föld helyzetéről. Beszéltünk Isten tervéről és részletesen elmagyaráztuk, hogy mik a szándékai az emberiség számára ebben az időben, mely az egész világegyetem számára bekövetkező események középpontjában áll . Részletesen elmagyaráztuk a rendkívüli eszközöket[1], Jézus Krisztus Egyházát, az egyetlen Egyházat. Ki lett jelölve egy út, egy folyamat, hogy egyre jobban felfedezzük a méltóságunkat, mint keresztények, mint Isten gyermekei, a méltóságunkat Krisztus szolgáiként, Szentséges Szűz Mária gyermekeiként, melyek lehetővé teszik az Úrnak, hogy a cselekvése által minden embert új teremtménnyé alakítson és szép lassan felépítse az Új teremtést.

Könyörgés a békéért Tovább olvasása

Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője

Szentséges Szűz Mária 2011. október 7-i üzenete

 

„Kedves gyermekek, szeretnélek megáldani titeket és elmondani, hogy mennyire szeretlek benneteket. Hálás is vagyok nektek, mert közel vagytok a Szívemhez, mert befogadtok, de különösen azért, mert üdvözölni szeretnétek magatokban a Fiamat, Jézus Krisztust és őérte élni.

Ma a Rózsafűzér királynőjeként ünnepeltek, de a győzelmek királynőjeként is. Azt szeretném mondani nektek, hogy a győzelem az életetekben az mindig egy: a Krisztusba, az én Fiamba vetett hit győzelme. Van egy küzdelem, amit meg kell nyernetek és ez a legnagyobb harc minden ember életében: a harc a magatokban lévő régi ember ellen. A régi ember mindazzal táplálkozik, ami régi: táplálkozik a régi gondolatokkal, a régi ötletekkel, a régi rendszerekkel, mindazzal, amit a világ szelleme ajánl. Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője Tovább olvasása

Kis Szent Teréz

2022.01.10 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Ebben a folyamatban vagyunk, melyet választottunk, hogy végigjárunk, felajánlva az életünket Jézusnak, Márián keresztül. A folyamat az Atya megismerése, Isten akaratának megismerése; az örök élettel való találkozás, ami az Atya megismerése.[1]

Mi is azok között vagyunk, akikhez Jézus az Evangéliumban[2] fordul és azt mondja nekünk: „Boldogok a szemek, melyek látják mindazt, amit ti láttok” és én mondom nektek, hogy ha nem érzitek ezt a boldogságot, ha nem élvezitek, az azért van, mert még mindig magatok körül forogtok. Bárhol is legyetek, bármilyen megpróbáltatásban, bármilyen helyzetben, örömben vagy sivárságban, világos kell legyen számotokra, hogy boldogok vagytok mindazért, amit az Úr elmondott és amit el szeretne mondani nekünk és azért, ahová vezet minket. Kis Szent Teréz Tovább olvasása

Mennybemenetel

2022.05.27 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

A húsvéti idő a beteljesedéséhez közeledik, a Mennybemenetel és a Pünkösd ünnepei között vagyunk és azt hiszem, hogy jó lenne számunkra, – akik végigcsináltunk egy folyamatot – elkezdeni ezeket az ünnepeket a teljességükben nézni, jobban megértve, megértve a teljes jelentőségüket.

Az Úr a feltámadás után negyven napon keresztül beszélt az apostoloknak[1], kicsit úgy, ahogy most hozzánk beszél. Ebben a második, közbenső eljövetelében felkészít minket a dicsőséges visszatértére.

A Mennybemenetel ünnepe, – mint ahogy sok más ünnep – egy olyan ünnep, melyet Lucifer különösen gyűlöl, mert a Mennybemenetel emlékezteti, hogy nem ér véget minden a feltámadással, hanem folytatódnia kell, míg fel nem emelkedik a Mennybe és ez számunkra is így van. Szentséges Szűz Mária ezt a teljességében tette meg, Ő az egyetlen – Jézuson kívül -, aki testtel együtt emelkedett fel a Mennybe, de mi is mindannyian erre vagyunk hívva. És a Pünkösd ünnepe, – a Szentlélek ajándékával – megadja azokat a szükséges és rendkívüli kegyelmeket, hogy megéljünk a folyamatot a feltámadástól a mennybemenetelig. Mennybemenetel Tovább olvasása

Barátaink, az Őrangyalok

A NAGY FÉNYSOROMPÓN TÚL…Részlet a hamarosan megjelenő “A nagy fénysorompón túl” c. könyvből

Egy olyan élményt osztok meg, mely nekem nagyon sokatmondónak tűnik. 1998-ban egy gyermek lelke jelent meg előttem, aki kilenc évesen hunyt el egy autóbalesetben. Azt mondta, hogy Annának hívják és holland. Anna imát kért, és hogy meg legyen keresztelve, amit meg is tettem. … A keresztelésnek hála Anna belépett a Mennyországba és többször is visszatért hozzám, hogy köszönetet mondjon és segítsen, különféle dolgokat elmagyarázva nekem. Az őrangyalok ünnepének előestéjén, – melyet október 2-án ünnepelnek – a következőt mondta nekem:

„Az őrangyalok valóban a legjobb barátok közül valóak, a legjobb barátok, akikkel az ember rendelkezhet. Amikor a Földön voltam, éreztem az angyalok jelenlétét. Tudtam a jelenlétükről, mert olvastam néhány könyvben, de soha senki sem beszélt nekem róluk.

A szüleim nem voltak hívők és én nem beszéltem nekik az angyalokról, különben azt mondták volna nekem, hogy mindezek csak mesék. Én azonban valóban hittem bennük. Egy pap elmagyarázta nekem, hogy mindig imádkozzunk az őrangyalhoz, amikor az úton sétálunk és én így is tettem. Barátaink, az Őrangyalok Tovább olvasása

Lucifer köteles megmutatkozni

…Részlet a hamarosan megjelenő “A nagy fénysorompón túl” c. könyvből

Beszámolok egy nagyon erős élményről, melyet néhány éve éltem meg és mely többször megismétlődött. Az ima során láttam Szent Mihály arkangyalt. Jobb kezében a karddal állt. Előtte Lucifer, a démonok vezére volt. Szent Mihály Isten nevében arra utasította, hogy fedje fel az arcát és a tevékenységét az egész világegyetem előtt. Lelkek hatalmas sokaságát láttam akkor, akik készen álltak, hogy hallgassák.

Lucifer elkezdett beszélni. Felidézem a szavait, kiemelve hosszú beszédének különböző részeit:

„Nem tudok megérinteni egy Istennel egyesült lelket, és nem is tudom elviselni. Én is próbálom egyesíteni magammal a lelkeket, de nem tudom úgy, mint Isten. Azért próbálom egyesíteni magammal a lelkeket, hogy kizsákmányoljam őket, de utálom őket. Utálom az ember lelkét, mert bele van pecsételve Isten képmása, melyet én örökre elvesztettem. Nem akarok megtérni, nem azért akarom magamban, hogy szeressem, hanem azért, hogy kizsákmányoljam. Szenvedek, amikor Isten képmását látom, mely bennetek él és cselekszik, mert ebben az esetben az erőtök jóval felülmúlja az enyémet. Azokban, akik hűségesek Istenhez, az Ő képmása cselekszik, mely kiereszti erejét. Bennem csak egy szánalmas másolata van ennek a képmásnak, az én képmásom. Lucifer köteles megmutatkozni Tovább olvasása

A Mennyei Atya szeretete

A NAGY FÉNYSOROMPÓN TÚL

…Részlet a hamarosan megjelenő “A nagy fénysorompón túl” c. könyvből

„Megáldalak benneteket, és együtt örvendezek veletek Jézus születése végett. Higgyetek nekem, ez nem csupán egy emlék, hanem valami több: ez a szeretetem megújulása, Jézuson keresztül, mindannyiótokban.

A valóságban minden kereszténynek, minden nap meg kéne élnie a karácsonyt: minden nap látnotok kellene Jézust megszületni bennetek, belül a lelketekben. A világnak minden nap be kéne fogadnia Jézust, de sajnos ez nem történik meg. A világ továbbra is elutasítja Fiam eljövetelét. Elutasította akkor és elutasítja ma is, nem csak karácsony napján, hanem minden nap, mikor elutasítja Őt az oltáron, ahol mindegyikőtökért feláldozza magát. Ez a legnagyobb szentségtörés, a legkomolyabb sértés. Visszautasítani a szeretetemet, amely, még egyszer mondom, mindennap eljön hozzátok az oltárokon és a szívekben.

De oly sok zárt ajtó! Annyi bezárt szív! Mit tehetek értetek, ha nem fogadjátok be a szeretetem? Mi egyebet tehetek még értetek azon kívül, hogy elküldöm a Fiam és a Szentlelket? De az emberek folytonosan elutasítják őket. Félnek a szeretetemtől, félnek tőlem, mint az Atyától és mint Istentől, félnek Isten szeretetétől. Ez az igazság!

Isten szeretete olyan valami, ami senkit nem hagy tétlenül, arra ösztökéli az embert, hogy megváltoztassa a létezését. A dolgok már nem olyanok többé, mint előtte, mikor az ember találkozik Isten szeretetével. Minden megvitatásra kerül: a szeretésmód, az ítéletmód, a gondolkodásmód, az életmód. Ennek megvan az ára! Könnyebb visszautasítani és mentegetőzni, azt mondva, hogy: „Én nem tudom, nem látom, nem értem”. De mindannyian tudunk látni, hallani és megérteni, mert senkit nem hagyok fény nélkül; ha tényleg ismerni akar valaki, akkor megteheti. A Fiam azért jött, hogy elmondja nektek ezt. Azért jött, hogy kinyilatkoztassa nektek a nevem: Atya. Azért jött, hogy emlékeztessen minden embert, hogy ha szeretne, meg tud találni engem, a tiszta életen, a szereteten, az áldozaton és a jóságon keresztül.

Nem azért mondom nektek mindezeket, hogy elszomorítsalak, hanem hogy lássátok hogyan működik a világ! Azért mondom ezt nektek, hogy visszahívjalak a feladatotokhoz. Egy nagy feladathoz: kinyilatkoztatni a nevem, hogy legyőzzétek az emberek félelmét. Ez a rabok felszabadítását jelenti, a vakok látásának a visszaadását, a betegeket meggyógyítását, a holtak felélesztését. Sokan vannak, akik halottak a lelkükben, de arra várnak, hogy fel legyenek élesztve a szeretetem által, mely rajtatok keresztül is áramlik.

Ma egy különleges módon szeretnélek megáldani benneteket, hogy megerősítselek titeket a küldetésetekben. Bármerre mentek, bármilyen valóságot érintetek meg, legyen az jó, vagy rossz, legyetek a gyermekeim, legyetek a fény. Legyen bennetek az az Élet, mely az emberek fénye, amely bevilágít minden árnyékot. Megáldalak és köszönök mindent, amit értem tesztek. Kedvesek vagytok számomra, nagyon kedvesek. Ezért elküldelek a nevemben, hogy megdicsőítsétek, hogy az egész világ megtudhassa, hogy van egy Atya, aki szeret és hogy megláthassák az arcomat az arcotokon.”

(Az Atya, 1998.12.25)

Húsvéthétfő

2022.04.18 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

Kedves fivéreim, kedves nővéreim, ezen a Húsvéton szeretném kiemelni, hogy ez a Húsvét egy érkezési és egy kiindulási pont. Sok kereszténynek érkezési pont és kevésnek kiindulási pont, mert olyan, mintha Jézus Feltámadásának az ünnepével az út lelassulna és eltűnne. A Nagyböjt alatt mind bűnbánattal, jó cselekedetekkel, belső megtisztulással készülünk és ez így rendben is van, de a Húsvéttal érkezünk meg az Úr Feltámadásának azon pontjára, ahol Isten teljes erővel cselekszik bennünk. Ahogy Isten Jézus Krisztusban keresztülvitte a Feltámadást a Szentlélek erejében, úgy Krisztus Feltámadásának az ereje cselekszik bennünk ebben a folyamatban.

Nagyon fontos tehát, hogy mindazok, akik követik ezt az utat, lépjenek be annak a tudatába, hogy a kiindulási ponton vagyunk: Isten művét szemlélni, a sötétségben is, a pokol provokációiban is, minden – a Földön történő, számunkra láthatatlan – katasztrófában tudjunk látni, érzékelni.

Jézus Feltámadása és Mennybemenetele az ő beteljesedett cselekvése értünk, azonban a bennünk levő korrupciónak még nincs vége. Már ez a mai Evangélium is azt írja, hogy Izrael népének a vezetői tagadták Jézus Feltámadását, sőt, hamis tanúkat fizettek, hogy hazudjanak[1]. Jézus Krisztus feltámadása üdvösséget és ítéletet, kárhoztatást hoz. Krisztus Feltámadására és az Ő szellembeli cselekvésére nyitott lelkek a megmentés útját követik, azt az utat, ami a Jézuson keresztül, Isten által adott ígéretek beteljesedéséhez vezet. Azok az emberek, akik bezárkóznak és tagadják a Szentlélek erejét, elítélik magukat, vagy megállnak a felszínes spiritualitás szintjén, és nem fogják fel teljesen Krisztus Feltámadását. Húsvéthétfő Tovább olvasása

Boldog Húsvéti szent háromnapot

2022.04.14 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

 

Kedves fivéreim, kedves nővéreim,

örülök, hogy mind ugyanabban az Eucharisztiában tudunk részt venni, az Úr Vacsoráján.

Be szeretnélek vezetni ebbe a napba. A délelőtti misén a kenetmisét celebrálták. Két jelentése is van ennek: az olajkenetés, az olaj felszentelése, de ugyanakkor a mi szentséggel való kenetünknek is, mert ezen a napon minden pap megújítja az Úrnak tett ígéreteit és ugyanakkor a szentmise résztvevői is megújítják keresztségüket. És a kenet akkor száll alá, amikor van egy őszinte ragaszkodás a keresztséghez, az életszentséghez, máskülönben a Szentlélek nem tudja megerősíteni szavainkat, amelyekben ígéreteinket újítjuk meg.

Induljunk ki ebből a pontból: lépjünk be az Eucharisztia ünneplésébe, az Úr utolsó vacsorájába. Ez az ünnep nem emlék, hanem emlékünnep, annak az emlékünnepe, amit Jézus az apostolokkal élt meg, ez egy élő emlékünnep ebben az időben, amikor Jézus Krisztus közöttünk van a Szentlélekben, a köztes eljövetelében. A cél részt venni ebben a kegyelemben, nem egy üzenet emlékeként, hanem valamiként, ami belép a tudatosságunkba a kozmikus dimenzióba és a mikrokozmosz dimenziójába. Boldog Húsvéti szent háromnapot Tovább olvasása

Boldog Szent hetet

2022.04.10 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

A mai nappal megkezdjük a Szent Hetet. Negyven napig készültünk, hogy ezt a lépést megtegyük. Ez mindannyiunk számára egy feltámadási lépés és mindannyiunk számára ugyanaz a lépés, amit Jézus Getszemániban megtett, amikor azt mondta: »Atyám! Ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd.[1]«

Mi mind, ahhoz, hogy feltámadjunk, az igazságban kell nézzük a halált, a keresztet, a fájdalmas átmenetet. Igazságban – abban a fényben, amit Isten adott – tudatában kell lennünk annak, hogy meghalunk önmagunknak és feltámadunk Krisztussal. És mindannyiunknak, a mi lépéseinkben is, amik természetesen nem olyanok, mint Jézuséi, de számunkra olyan, mint neki: imádkozni kell, segítséget kell kérni és egyedül kell végighaladni. Boldog Szent hetet Tovább olvasása

Ukrajna és Oroszország felszentelése

2022.03.23 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

Tomislav atya: Kedves fivéreim, kedves nővéreim, örömmel üdvözlünk, megáldunk és osztjuk meg veletek a Húsvét felé vezető utat.

Mint azt mind tudjuk, a Föld és az egész Világegyetem ebben az évben egy új megpróbáltatásnak van kitéve: háború Európában, és ez mindannyiunkat emlékeztet a keresztény magatartásra. A napokban Ferenc pápa eldöntötte, hogy Ukrajnát és Európát, Mária Fatima-i szándékai szerint felszenteli Mária Szeplőtelen Szívének. Ünnepi Szentmisét fog tartani, aminek keretében felszenteli a Szűzanyának Oroszországot és Ukrajnát Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)[1] napján 17 órakor. Ez minden keresztényt megszólít és ugyanakkor mérföldkővé válik minden jóakaratú ember számára, aki békét akar, és minden keresztény arra hivatott, hogy részt vegyen benne.

Mi a Világegyetemre kiterjedő Egyház álláspontja ebben? A Világegyetemre kiterjedő Egyház minden erejével ezen megpróbáltatások középpontjában van és az egész emberiséggel együtt követi az Urat, bármerre is halad. A Szeplőtelen Édesanyán, Márián keresztül szüntelenül felajánlja életét Jézusnak, hogy Ő, aki közöttünk van, megvalósíthassa az Atya tervét, hogy mindent újraegyesítsen Jézusban a Világegyetemben. Ukrajna és Oroszország felszentelése Tovább olvasása

Az élő Krisztus közöttünk

2022.02.21 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

Kedves fivéreim, kedves nővéreim, Társmegváltó Mária ünnepének előestéjét celebráljuk. Számunkra ez az ünnepség azért különleges, mert befogadtuk mindazt, amit Mária szeretett volna a medjugorjéi Béke Királynője jelenései által adni nekünk, és elvezetett minket, hogy megnyilvánítsuk az ő arcát, kiegészítve mindazzal, amit a Földi Egyház hirdetett, hogy Ő a Társmegváltó[1]. Megtestesítettük magunkban ezt az igazságot és tanúsítottuk, és most ennek az emléknapját celebráljuk, miközben meg szeretnénk élni ezt az igazságot és bevonni mindenkit, az egész világegyetemből és a Földről, akik befogadják Társmegváltó Máriát.

Mint ahogy láttuk és bemutattuk nektek, ezekben az években, az egész folyamatot, melyet Máriával, a Béke Királynőjével megéltünk, a Világegyetem Jézus Krisztusban való újraegyesítéséhez vezetett és Ő velünk együtt haladt az úton. És így mutatkozott be Társmegváltóként, hogy a Földi Egyház belépjen ebbe a valóságba és társmegváltóvá váljon. Mindazok, akik a fogantatásuk pillanatában „igent” mondtak Jézusnak és Mária befogadta őket, mert Máriára lettek bízva, fel tudják ismerni Jézus Krisztust, ezen idők Megmentőjét, részt véve a megváltásban Általa, aki szeplőtelen és teljes mértékben egyesülve van Jézus Krisztussal. Az élő Krisztus közöttünk Tovább olvasása