IV. Adventi hét – csütörtök

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.22 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Olvasmányok: 1 Sám 1, 24-28; 1 Sám 2; Lk 1, 46-55 A megtestesülést megelőző három napban vagyunk és ha megnézzük, ez a három nap egységben van a Húsvétival, magukba foglalják Isten szeretetének teljes misztériumát: egy Isten hússá lesz, egy Isten, aki meghal, hogy megmentse… Read More IV. Adventi hét – csütörtök

IV. Adventi hét – Szombat, december 24

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.24 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat)   Olvasmányok: 2 Sám 7, 1-5.8-11.16; Zsolt 88; Lk 1, 67-79 Tudjuk, hogy minden ünnep, minden ünnepség sajátos kegyelmeket hordoz magában, különleges kegyelmeket. Azt gondolom, hogy ma, ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudjuk élni ezeket a kegyelmeket, még sajátosabban kell egyesüljünk Szentséges Máriával, Szent… Read More IV. Adventi hét – Szombat, december 24

IV. Adventi hét – Péntek

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.23 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Mal 3, 1-4.23-24; Zsolt 24; Lk 1, 57-66 Eljutottunk immár a megtestesülés misztériuma előestéjének az előestéjéhez. Közénk jön az Élet Szerzője[1], emberi formát vesz fel, Aki mindig is létezett. Olyan emberré válik, mint mi Ő, aki mindent megteremtett. Akiért mindaz, ami létrejött, az… Read More IV. Adventi hét – Péntek

Karácsony Jézussal

Kedves testvéreink, szeretnénk eljuttatni hozzátok gondolatainkat és a legőszintébb jókívánságainkat a nagy karácsonyi ünnepek közeledte alkalmából. A Föld jelenlegi helyzete szemünk előtt van: az emberiség nagy része zavarodott, elveszett, elgyötört. Nem látva a jövőt, egyszerűen csak megpróbál túlélni és ezáltal egyre jobban bezárkózik az önzésbe, az Isten elleni lázadásba és a mindennel és mindenkivel szembeni… Read More Karácsony Jézussal

Az élet egy szeretetmisztérium

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből A Szűzanya 2017. december 13-i üzenete „Drága Gyermekeim, Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy AZ ÉLET EGY SZERETET-MISZTÉRIUM. Igen, drága gyermekek, az életetek egy misztérium, amelyet csak Isten, a Teremtőtök fényében tudtok olvasni. A misztérium szó nem feltétlenül valami… Read More Az élet egy szeretetmisztérium

Advent IV. vasárnapja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.17 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat) Olvasmányok: Iz 7, 10-14; Zsolt 23; Róm 1, 1-7; Mt 1, 18-24 Advent negyedik vasárnapjának olvasmányaival belépünk az utolsó hétbe, melyet a Karácsony követ. Az elmúlt napok olvasmányaiban többször is megjelenik Keresztelő Szent János alakja.[1] Ezen vasárnap olvasmányaiban Szent József és Szent Pál alakja,… Read More Advent IV. vasárnapja

Felkészülés Szent Karácsonyra

2017.11.30 – Elmélkedés  Video hanganyagának átirata, Stefania Caterina és Tomislav Vlašić Atya Tomislav Atya: Kedves testvérek, ez a Krisztus Királynak szentelt  hét közvetlenül az Adventi időszakba vezet minket, mely során felkészülünk a kis Jézus –  aki mindig Megváltó Krisztus – eljövetelére; azért mondjuk, hogy kicsi, mert le kell hajolnunk belül, hogy el tudjuk érni azokat… Read More Felkészülés Szent Karácsonyra

Ádvent második szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.10.12 – Elmélkedés Mauro (Hanganyag átirat)  Loretói Boldogságos Szűz Mária Olvasmányok: Sir 48, 1-9; Zsolt 79; Mt 17, 10-13 A mai olvasmányok a szellemben való megkülönböztetésről beszélnek, a szellem felismerésének képességéről. Mind az első olvasmány, mind az evangélium rávilágít arra, hogy szellemben mennyire ismerősek vagyunk, milyen szellemben kell lenniük az… Read More Ádvent második szombatja

Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek

Részlet a “A Nagy Fénysorompón túl” c. könyből, 2. fejezet, Luci dell’Esodo kiadó Szentséges Szűz Mária 2003. március 25-i üzenete “Megáldalak, kedves gyermekeim, ezen a napon, mely különösen kedves számomra. Azért jövök, hogy emlékeztesselek titeket, hogy a feladatotok hirdetni a világnak a szentháromságos életet; az Atya, a Fiú és a Szentlélek életét. Ez dobogott a szívemben és… Read More Szentséges Szűz Mária diadalmaskodik mindazokban, akik felajánlják magukat Istennek

Ádvent I. Szombatja

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.12.03 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: Iz 30, 19-21, 23-26; Zsolt 146; Mt 9, 35-10, 1, 6-8 Ebben az Adventi időszakban, ezekben a napokban Izaiás prófétát hallgatjuk – Izaiás próféta, akit aztán a Nagyböjti időszakban is hallunk – ez a próféta hétszáz évvel Jézus előtt tökéletesen leírta a teljes… Read More Ádvent I. Szombatja

Az élet nem élet Isten nélkül

Részlet “Az élet nem élet Isten nélkül – Az emberiség édesanyjának üzenetei Stefania Caterinának” c. könyvből A Szűzanya 2017. november 13-i üzenete „Drága gyermekeim, ma szeretném elmondani nektek, hogy AZ ÉLET NEM ÉLET ISTEN NÉLKÜL. Ha Istent kihagyjátok létetekből, nem éltek, hanem megelégedtek csupán a túléléssel. Csak egyedül Isten ad értelmet léteteknek, mert csak Benne… Read More Az élet nem élet Isten nélkül

Legyőzni a halált

2015.04.28 – Elmélkedés Stefania Caterina és Tomislav Vlasic (videó szövege) Kedves testvérek, Remélem, hogy nem kavart fel benneteket, amikor bemutattuk nektek a démon cselekvését[1] az életben, meg kellett ismernetek. Sajnos a mai ember nem ismeri – a keresztények sem – ezt a valóságot, vagy keverik ezeket a dolgokat. Be kellett illesszük a párbeszédbe, hogy le… Read More Legyőzni a halált

A Király pecsétje

2019 november 24 – Krisztus Király ünnepe Jézus üzenete   “Kedves gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok és meg szeretnétek ünnepelni a királyságom. Biztosítalak titeket, hogy ez nem gyakran történik meg, mert sok keresztény szórakozott, más királyokat keres a világban: a pénzkirályt, egoizmus királyt,  szexkirályt, a hatalomét, élvezetét, stb. Ezek olyan királyok, melyek tompítják az én… Read More A Király pecsétje

Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza 2022.11.20 – Elmélkedés Mauro (hanganyag átirat) Olvasmányok: 2 Sám 5, 1-3; Zsolt 121; Kol 1, 12-20; Lk 23, 35-43 A mai ünnepség magába foglalja a teljes küldetésünket: összefoglalni minden dolgot Krisztusban. Krisztusban összefoglalni azt jelenti, hogy minden dolog Krisztusnak legyen alávetve, minden történés Krisztus tekintete alatt legyen, Krisztus királyságában. Újraegyesíteni,… Read More Urunk Jézus Krisztus, Világegyetem Királya

Jézus Krisztus az Úr

Részlet “A Nagy Fénysorompón túl” könyvből: Számtalan alkalommal ismételték meg nekem, hogy Jézus Krisztus a világegyetem Ura. Neki kell alávetve legyen minden dolog, hogy Ő létrehozza a saját országát és az idők végeztekor átadja az Atyának. Minden magyarázat, amit kaptam, Bárányként és Főpapként, a legfőbb Pásztorként  helyezi középpontba Jézus Krisztus alakját. Ő el fogja vezetni… Read More Jézus Krisztus az Úr