Felkészülés Szent Karácsonyra

2017.11.30 – Elmélkedés 

Video hanganyagának átirata, Stefania Caterina és Tomislav Vlašić Atya

Tomislav Atya: Kedves testvérek, ez a Krisztus Királynak szentelt  hét közvetlenül az Adventi időszakba vezet minket, mely során felkészülünk a kis Jézus –  aki mindig Megváltó Krisztus – eljövetelére; azért mondjuk, hogy kicsi, mert le kell hajolnunk belül, hogy el tudjuk érni azokat az isteni impulzusokat magunkban, melyeknek meg kell születniük és érniük bennünk, mígnem képesek lesznek megérkezni, elérni az új egeket és az új földet, az új teremtést.

Adventben a Szeplőtelen Szűzanya a hajnalcsillag, aki megnyitja előttünk a tereket, ezért az elmélkedésünkhöz, az Adventi időszakunkhoz, javaslok egy üzenetet, mely konkrétan elkísér minket a mi időnk megértéséhez.

Stefania Caterina: A Szűzanya 2013. augusztus 15-i[1] üzenetéből fogunk egy részletet olvasni.

A szeplőtelenségem egy minden szinten sajátos kiváltság, mely az isteni anyaságomhoz kapcsolódik; mindazonáltal mindannyian a szeplőtelenségre vagytok hívva. A teljes szellemi utatok a bűntől és a korrupciótól való fokozatos megtisztulás irányába kell haladjon, míg el nem éritek a szeplőtelenség állapotát, mely az isteni kegyelem résztvevőivé tesz benneteket és méltóvá, hogy az új emberiséghez tartozzatok. Az egész emberi faj a világegyetemben el kell érje ezt az állapotot, hogy beléphessen az új teremtésbe: az új teremtmény szeplőtelen lesz, ahogy az új emberiség is.

Én szeplőtelen vagyok, kiválóságból az új teremtmény. Emiatt lettem felvéve a mennybe: hogy részt vegyek a Teremtő dicsőségében, – akinél közbenjárok mindannyiótokért – és hogy megnyissam az utat nektek az új teremtés felé, ahogy Jézus megnyitotta nekem. Jézus egy új utat nyitott meg, mindannyiótok számára: a Szellem útját; szükség volt azonban arra, hogy egy teremtmény elsőként haladjon keresztül a Nagy Fénysorompón Jézus után, szellemben, lélekben és testben az egész emberiség nevében. Egy tiszta és hűséges teremtmény. Isten azt akarta, hogy én legyek ez a teremtmény, mert szeplőtelen vagyok és mert Isten és az emberiség Édesanyja vagyok. Szeretetből és szeretetért nyitottam meg számotokra az utat; az engedelmességemmel előre kijavítottam sok hűtlenséget, különösen Isten népének a hűtlenségét. Ha nem fogadtam volna el az anyaságomat felétek és a mennybe való bemenetemet, sokkal nehezebb lenne nektek végigjárni Jézus útját: A garanciátok voltam és vagyok Isten előtt, hogy egy nap velem legyetek a Nagy Fénysorompón túl.

Amikor felemelkedtem a mennybe, keresztül haladtam a Nagy Fénysorompón, amely fény. Körbevett Fiam mindenhatóságának fénye, aki a karjaiba vett. Áthaladva a Nagy Fénysorompón Királynővé váltam. Szeplőtelen teremtményként emelkedtem a menny felé és Királynőként léptem be a tiszta szellem dimenziójába. Így lesz ez Isten népével is: új népként fog felemelkedni és a Nagy fénysorompón áthaladva királyi néppé fog válni, és mindörökké az Istenével fog uralkodni.

Kedves gyermekek, azért mondtam el ezeket a dolgokat, hogy segítsek nektek megérteni a jelenlétemet és a szerepemet az életetekben. Egy átalakulási utat várok tőletek.”

Tomislav Atya: Úgy hiszem, – kedves testvérek – hogy megkaptátok Jézus, „Kezdődik a visszaszámlálás”[2] című üzenetét, melyben nagyszerű forgatókönyvek nyíltak meg az világegyetem és különösen a mi számunkra itt a Földön. Nem szeretném kommentálni azt az üzenetet, nagyon világos és konkrét, sok távlatot megnyitott. Mindössze a szívünkre, a szellemünkre és a lelkünkre szeretnék rámutatni, mert a belső válaszunkból, a belső utunkból fognak megnyílni az utak, hogy követhessük Jézus útmutatásait és keresztül haladhassunk a ránk váró eseményeken, melyek már folyamatban vannak.

Ebbe a képbe, – melyet Jézus leírt nekünk – bele van helyezve Mária, Édesanyánk és Királynőnk királysága. Ő megdicsőült a mennyben, a Menny és a Föld Királynője, de bennünk is meg kell dicsőüljön, meg kell értsük és üdvözölnünk kell a királynőségét, hogy gyorsan elérkezhessünk a Jézus adta ígéretekhez.

A Szűzanya ezt mondja az üzenetben: Áthaladva a Nagy Fénysorompón Királynővé váltam, a Fénysorompón áthaladva váltam Királynővé.” A keresztségben megkaptuk a kegyelmet ahhoz, hogy királyi nép legyünk, de ez csak a mag. Ha nincs hitünk és nem mozgunk szabadon a hitben, akkor minden fogalom, minden kapott kegyelem távol van tőlünk, felhők által árnyékolva, mert nem veszünk részt teljes mértékben. A Nagy Fénysorompón való áthaladás az minden szenny elhagyását jelenti, teljesen meztelennek lenni. Bizonyos értelemben a fényben való részvétel által az egész lényünk fénnyé válik és többé semmi sem akadályozza meg a lélekben és testben való felemelkedést. Az egész lényünk át kell alakuljon, fel kell emelkedjen. Ez nehéznek, elérhetetlennek tűnhet számunkra, de nem így van. A hitben való utunk egyszerű, ahogy egyszerű az Anyánk és Királynőnk. Ezért nagyon fontos megérteni bizonyos dolgokat és megtenni bizonyos lépéseket.

Az üzenetben[3] Jézus azt kéri mindazoktól, akik követik ezeket a programokat, hogy emelkedjünk fel az imában, vegyünk részt egy nagy imában és mondjunk le az emberi szándékokról, melyek – ahogy Jézus mondja az üzenetben – nem érnek semmit, sajátosan beárnyékolják ezt az utat, de nem mozdítják előre, nem emelik fel. Kéri, hogy az imáinkat, minden szándékunkat helyezzük Mária Szívébe. Szeretnék kiemelni két dolgot: az egyik, hogy az imáink által bízzunk a Szeplőtelen Anyára minden szándékot és hagyjuk ott, a másik, hogy szabaduljunk meg minden szándéktól, bízva abban, hogy Isten a bölcsessége, igazságossága és jósága alapján cselekszik és nem felejti el a szándékainkat. Így fel tudunk emelkedni és – mondhatjuk – Mária Jézus Krisztushoz vezető művének szentelhetjük magunkat. Ily módon folytonos emelkedésben vagyunk.

Ha ebben az időszakban a szándékaink, az imáink, a szentségekben való részvételi módunk nem emelkednek fel Máriához, akkor nehézségeinek lesznek. Miért Máriához? Mi hirdettük, hogy a földi emberiség és az egész világegyetem sorsa az az, hogy eggyé – Jézus Krisztus egyetlen, apostoli és az egész világegyetemre kiterjedő  Egyházává – váljon Istenben. Bejelentettük, hogy ebben az értelemben a világegyetem minden ereje – a Mennybelieket és a Tisztítótűz-bélieket is beleértve – részt vesz ebben a műben. Mondtuk, hogy segítenek minket az angyalok, az Arkangyalok, a hűséges testvérek, de az egyetlen teremtmény, aki lélekben és testben is felemelkedett, és el van merülve a Szentháromságban, az Mária és ez az Édesanyánkká teszi őt. Az egész Egyház, az egész nép olyan kéne legyen, mint egy gyermek a méhben. Mennyi védelmünk lenne!

Ebben az időben, Szentséges Szűz Mária Királynőként lett elküldve közénk, hogy megnyisson minket, elkísérjen és felülmúlja minden gyengeségünket, hogy elvezessen minket Krisztushoz, a világegyetem Királyához, aki átad minket az Atyának. Fontos teljes lényegében megérteni Mária királynőségét ebben az időben, abból a nézőpontból, melyet Jézus az eszközei által megnyitott ebben az időben, nem úgy, mint egy szavalandó mondatot, a Hozzá való fohászkodáshoz, hanem részt véve a Királynő erejében, Ő az Egyetlen, aki meg tud minket védeni ebben az időben, ahogy azt az Arkangyalok is meghatározták: Mária erősebb Krisztus Misztikus testénél is.

Ebben a pillanatban meg kell értsük magunkban, hogy hogyan tudunk megszabadulni az aggodalmainktól. Helyes tudatában lennünk, hogy egyedül nem tudunk felemelkedni, de helyes azt is tudni, hogy Isten kegyelmével azonban igen. Minden lehetséges Istennek, “Istennek semmi sem lehetetlen”.[4] Azt is helyes megérteni, hogy Isten nem egyedül cselekszik, hanem bevonva minden gyermekét, minden teremtményét a megváltásban való részvételbe, hogy vissza vigye az angyalokat és az embereket abba a kezdeti dimenzióba, hogy Vele együtt kormányozzák a világegyetemet, ahol nincs többé helye a Sátánnak.

Mindenekelőtt szabaduljatok meg minden meggyőződéstől, miszerint Jézus kérése nehézkes: egyszerű.  Ha szerettek, hisztek ezekben a programokban, ha reméltek és irányban vagytok, akkor Isten minden eszköze a rendelkezésetekre áll, hogy folyamatosan egyre jobban felemelkedjetek. A Sátán egyre kevésbé fog tudni akadályozni benneteket. Van egy valós akadály: az, ha ragaszkodtok a Földhöz, azaz egy korrupt élethez, mely néhány év vagy évtized alatt véget ér, meghal, vége lesz. Amikor ennek a világnak a szelleméhez ragaszkodtok, akkor gyengék vagytok. És minél gyengébben vagytok, annál jobban elszakadtok Istentől, annál többet fáradoztok és nem tudtok felállni, mert körbevesz titeket a gonosz szelleme. Ha nyitottak vagytok Isten Országára, erre a programra, akkor bennetek és közöttetek Isten gondviselése teljes erejében hat és rábízhatjátok magatokat az eszközökre, melyeket Isten a rendelkezésetekre bocsájt, mindegyikre.

Én magatokra hagylak ezekben a napokban. Miért? Mert nem függhettek csupán a pap, vagy bárki szavaitól. Most az a feladatotok, hogy befogadjátok az igét, higgyetek Isten igéjében, az Evangéliumban, mindazokban a valóságokban, melyek a hitetek alapjai. Ébredjetek fel! A legnehezebb felébredés az ember számára, az az Isten arca előtt való folyamatos megmaradás. Hogyan teszik ezt az angyalok: hallják, megértik és megteszik. Látjátok és megértitek, hogy a megmentés története, különösen az Egyház története során rengeteg szó és kegyelem, a Szentlélek rengeteg impulzusa anélkül múlt el, hogy meg tudott volna változtatni minket. Ez a belülről való választás pillanata mindannyiótok számára, Mi imádkozni fogunk és fel fogjuk ajánlani magunkat értetek és tudjátok meg, hogy mindannyian látogatva lesztek az angyalok által – akik tiszta szellemek – és minden jóakaratú embert el fognak érni a kegyelmek, hogy elindulhassunk az új teremtés felé.

Bár hiszünk Jézus Krisztusban, az a sorsunk, hogy itt maradjunk a Földön, elrothadjunk és így végezzük be. Emeljük fel a tekintetünket Istenhez, aki segít minket, valóban segít minket és a Szentlélek erejével fogadhatjuk Jézus Krisztust ezen a Karácsonyon.

Megáldalak benneteket, megáldom ezt az időt, melyben vagytok, a helyzeteitekben, a szenvedéseitekben, nehézségeitekben, mindennapi aggodalmaitokban, hogy be tudjátok lélegezni a kegyelmet és segítve, megerősödve érezni magatokat, hogy érezhessétek Isten közbeavatkozását, aki gondoskodik minden szükségesről a felemelkedésetekhez, az élet megváltoztatáshoz, ahhoz, hogy boldogok legyetek. Megáldalak benneteket közösségben Krisztus egész Misztikus Testével, ezekben a napokban különösen a Menny, a Föld és a Világegyetem Királynőjének áldásával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

 

[1] Szűzanya üzenete „Mária a Mennyország Kapuja” címmel, közzétéve a www.azujteremtes.hu honlapon

[2] Jézus üzenete, 2017.11.26

[3] lásd 2, lábjegyzet

[4] Lk 1, 37

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s