Kik vagyunk

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2020.10.08 – hanganyag átirata

Kik vagyunk

Mauro

Ebben az időszakban, ezen a weboldalon, újra hallhatjuk Tomislav Atyát a 2010 szeptember 10-i “Központi Magcsoport[1] üzenetről beszélni, egy üzenetről, amely fordulatot hozott az egész emberiségnek, úgy azok között, akik ezt befogadták, mint azok között, akik nem. Az üzenet összekapcsolódik Szent Mihály 2009-es szavaival, melyeket az atya sokszor idéz. Ez az üzenet egy vízválasztó, mert elkezdte megosztani az emberiséget. Ezen az üzeneten túl ott vannak Szent Mihály szavai, melyek a Mennyből alászálló Egyházat[2] hirdetik. Rengeteg igénk van ezen a honlapon, melyek Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának élő jelenlétét hirdetik a Földön[3].

Kötelességünknek érezzük, a pár tőletek kapott telefonhívás után is, hogy két szóban bemutatkozzunk: ki az az új nép, akiről Tomislav atya beszél, ki van mögötte, ki van Stefania Caterina mögött. Elsőként mondanom kell, hogy mi Tomislav Atyának hívjuk, mégha laicizálva is lett, nekünk atya marad, egy pap, mert az lesz mindörökké, számunkra pontosan egy atya és ezért így is hívjuk.

Azt hiszem, hogy még egy-két szót kéne mondani, mert az utolsó alkalommal, 2015-ben mutatkoztunk be, “Az új nép Útja[4] kiskönyvünkben – melyet talán látott, olvasott valaki közületek – férfiakként és nőkként, népként, akik közreműködnek a Központi Magcsoport élő tagjaival. Sok dolog változott ebben az öt évben. Abban a könyvecskében bemutattuk egy kis embercsoport kezdeti lépéseit, akik épp Tomislav Atya és Stefania beszédeinek köszönhetően,valamint a Béke Királynőjének köszönhetően (akit mi követtünk és követünk Medjugorjei jelenései által; de nemcsak a jelenések miatt, hanem az miatt, amit azoknak a jelenéseknek hordozniuk kell, szeretnének hordozni), mindazokkal az írásokkal együtt, melyeket erre a honlapra kihelyeztünk és amiket kaptunk. Ezek hatására sokan, férfiak és nők elkezdtek egy folyamatot, megváltoztatták az életüket, illetve próbálják változtatni, és hagyni magukat Isten által vezetni.

Pár dolgot ismétlek csak meg tehát abból, amit Tomislav Atya mindig kiemel: nem vagyunk senki ellen, Isten gyermekeiként szeretnénk élni Istennel a középpontban és a Szentháromság Egyistenből kiindulva. Könnyebb talán kimondanom, hogy kik nem vagyunk: nem vagyunk egy új vallásos rend, nem vagyunk egy egyház, mely szembeszáll a katolikus felekezettel, nem vagyunk egy vallásos közösség, nem vagyunk egy kolostor, sem szerzetesek, apácák. Egy személyekből álló csoport vagyunk, férfiak, nők, fiatalok, kevésbé fiatalok, párok, egyedülállók, akik együtt eldöntötték, hogy Krisztus felé haladjanak. Eldöntötték együtt, hogy hagyják magukat átalakítani Jézus Krisztus kegyelme által. Korlátozott személyek vagyunk, egyikünk sem tökéletes, egyikünk sem érkezett még meg. Közöttünk nincsenek szentek a régi szentségi rangsorolás szerint, hanem egy embercsoport, aki olyanná szeretne válni, amilyennek Isten akarja őt, Isten képmására és hasonlatosságára teremtve, Isten fiai, akik ki szeretnék fejezni a saját szentségüket, azt a szentséget, melyet Isten beléjük pecsételt a fogantatásuk pillanatában és amit csak Isten tud kibontakoztatni egy egyszerű életen keresztül.

Bizonyos Szentélyházakba csoportosultunk, melyeket többször hallottatok említeni ezen a honlapon, kettő van belőlük Olaszországban, egy Bosznia-Hercegovinában és egy Csehországban. Ezekben a Szentélyházakban megvannak a papjaink és próbáljuk megélni az imát, merném mondani, hogy folyamatosan, nem azért, mert folyamatosan az Oltári Szentség előtt vagyunk, hanem mert imával kezdünk és azzal végzünk, még a munkánk során is. Mindennap tartunk Szentmisét és a saját munkánkból élünk meg. Minden Szentélyünkben van gazdasági tevékenységünk, szinte mind mezőgazdasághoz kapcsolódik és ebből tartjuk fenn magunkat. Aztán ott vannak a személyek, akiket ezen a honlapon, illetve a könyveinken keresztül kísérünk, segítünk. Sok személyt kísérünk, akik követnek minket és ennek az új népnek, Jézus Krisztus Egyházának tagjai itt a Földön, akik szét vannak szóródva Európában, és az egész világban. Az egész világban jelen vannak. Egyesek közülük eldöntötték, hogy társuljanak, egyesek együtt is élnek, egy kis közösséget képezve – nem vallásos értelemben – hanem olyan szempontból közösséget, hogy együtt élnek és találkoznak, imádkoznak, beszélgetnek, szoros kapcsolatot tartanak a Szentélyházakkal, a papokkal és azokkal, akik a Szentélyházakban élnek.

Elmondtam, hogy a Központi Magcsoport üzenete vízválasztó volt. Azon az üzeneten keresztül tudjátok meg, hogy a Központi Magcsoport Földön élő tagjainak száma hat. Tomislav Atya, Stefania, ketten vannak a Szent Péter Bazilikában, Rómában, és ketten Jeruzsálemben. Tomislav Atyától, Stefániától és tőlünk, akik mögöttük vagyunk, azt kérték, hogy lépjünk ki a nyilvánosságra, azt kérték tőlünk, hogy vigyük tovább ezt a programot és ez, amit most teszünk, egy élő tanúságtétel mindarról, amit kaptunk, amit hallottunk, és mindarról, amit látunk és kapunk, együtt élve a két élő taggal. Megpróbáljuk közvetíteni azt, amit a mi szemeink látnak, a kezeink érintenek.

A spirituális folyamatunk alapjait ismeritek: Szent Mihály hat pontja, melyeket Tomislav atya magyaráz a napokban. Nem fogom elismételni azokat a pontokat, mert ők elég jól megteszik.  Azért akartam bemutatkozni, hogy elmondjam,  hasznos lehet annak, aki szeretne jobban megismerni, hogy ellátogasson a Szentélyházainkba, vagy akár írjon nekünk, telefonáljon, magyarázatokat kérjen, pontosításokat, kérdéseket feltéve, elindítva így egy dialógust.[5] Így el tudunk indítani egy lélekközösséget közöttünk és közöttetek, kölcsönösen segítve egymást a kérdéseiteken keresztül is, ha vannak. Jól tudjátok, hogy a Szent Mihály hat pontja, mint minden, amit kaptunk, nem  életünk központját képezik, hanem azt az eszközt, amely, mint a Központi Magcsoport is, segítettek és továbbra is segítenek, hogy Istenhez közeledjünk és, hogy átalakuljunk. Mondhatnám ezt Szent Ferenc szavaival[6] is, melyeket az utolsó üzenetében mondott: “Csak Krisztushoz szerettem volna tartozni, Isten Anyján keresztül, egy Evangélium szerinti egyszerű Isten gyermekekénti életet élni, harmóniában a teremtéssel.” Ez összefoglal mindent, amit szeretnénk és próbálunk tenni, Jézussal a középpontban. Ebben, ismétlem, nyitottak vagyunk bárkivel beszélgetni és úgy vagyunk berendezkedve a Szentélyházainkban, hogy fogadjuk azokat, akik meg szeretnének látogatni, akik valamilyen döntést szeretnének meghozni, akik meg szeretnének ismerni.

Valamikor korábban Tomislav Atya beszélt a fénypontokról, melyek Európaszerte születnek; ezek a Szentélyházakban élő papok által kísért fénypontok és biztosak vagyunk benne, hogy vannak más fénypontok is, sőt találkoztunk is velük azok személyében, akik meglátogattak minket, akik fénypontok anélkül, hogy tudnák azt. Fénypontok azok a személyek, akik szentségimádnak, személyek, akik úgy élnek, hogy keresik Jézust. Azonban azt hiszem, itt az ideje, hogy csatlakozzanak, hogy egyesüljenek. Isten elkezdte összegyűjteni az Ő Egyházát. Megtette ezt a Felső, a Középső és az Alsó Univerzumban, meg kell tegye a Földön is és teszi is,  összegyűjti az Ő Egyházát, hogy előkészítsen mindent Krisztus dicsőséges visszatérésére. Ezt is elmondja Szent Ferenc: “Ma eljött az ideje, hogy egy hatalmas tömeg össze legyen gyűjtve Isten által, a Világegyetem minden részéről, hogy Jézus Krisztus egyetlen Egyházát képezze, mely a Földön lett alapítva, de élő és működő az egész Univerzumban. Ennek ti is tagjai vagytok és szeretnétek a Földön megnyilvánítani ennek az Egyháznak az arcát és Isten terveit hirdetni.”[7]  Hát ez az, amit tenni szeretnénk.

Körülöttünk, a Szentélyházak körül csoportosuló emberek között azt mondhatjuk, hogy egy nép születik és a születéstől a halálig át van ölelve. Sok fiatal van, sok gyerek, így tehát valóban egy népi kíséret van, a születéstől a halálig. Látunk magunk előtt egy utat, ami konkrétan is megnyílik, most még csak kis lépésekkel, ahol mindenkinek van hely, az időseknek és  gyerekeknek, a fiataloknak, mindazoknak, akik elhatározzák, hogy Istennek szentelik életüket, azoknak, akik megházasodnak, azoknak is, akik körülöttünk szeretnének élni, de  kinti munkáikat meg szeretnék tartani. Ez az Egyház az az Egyház, melyet Isten saját Szíve szerint, saját Gondolata szerint alakít, ha hagyjuk Neki. Az a látható fény lesz, mondhatnánk – nem találok más szavakat – mely képviseli a Világegyetembeli Egyházat itt a Földön.

A többi dologról, erős szavak hangzottak el ezen a weboldalon: a Központi Magcsoport az új apostoli kollégiumról, ami nincs alárendelve semmiféle hierarchiának,  Jézusét kivéve; a Központi Magcsoportnak,  meg kell nyitnia egy utat; a Központi Magcsoportot el kell fogadni, – akár az élet során, akár a túlvilági életben – Isten ajándékaként, annak érdekében, hogy beléphessünk az Új Teremtésbe. És nincs olyan ajándéka Istennek, melyet egy ember visszautasíthat azt gondolva, hogy belép az Új Teremtésbe, mert az Ő minden ajándéka elengedhetetlen, mint ahogy a Szűzanya és Szent József fenséges eszközök. Úgy lettünk definiálva, mint hétköznapi eszköz, Jézus Krisztus Egyháza itt a Földön. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy hétköznapi eszköz legyünk és ezekkel a szavakkal, amiket mi most felteszünk erre a honlapra, a ti segítségeteket is kérjük, hogy jobban működhessünk a dialógusokon keresztül, amik születhetnek.

Ezt az új kezdeményezést Máriára, az emberiség Édesanyjára és Királynőjére bízom, az ő áldását hívom ránk és rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.


[1] Szent Mihály Arkangyal üzenete, mely „Az Új teremtés felé – III. kötet – 2012”  oldalán és a „2012 – Az emberiség végleges választása” könyv 143 oldalán található

[2] Szent Mihály 2020 szeptember 28-i üzenete „A Világegyetembeli Egyház leereszkedik a Földre”, közzétéve azujteremtesfele.com honlapon

[3] Itt az olasz nyelvű honlapon megjelenő írott- és hanganyagokra hivatkozik

[4] Luci dell’Esodo Kiadó – olasz nyelven „Il cammino del popolo nouvo“

[5] Kapcsolatteremtéshez honlapunkon a „Kapcsolat” kategóriában találnak infót

[6] Assisi Szent Ferenc 2020 október 4-i üzenete „Állj készen a feladatodra”, közzétéve azujteremtesfele.com honlapon

[7] Lásd előző bejegyzést

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s