Állj készen a feladatodra

2020 október 4 – Assisi Szent Ferenc emléknapja

Assisi Szent Ferenc üzenete

Állj készen a feladatodra

Krisztusban kedves testvéreim, béke veletek! Atyaként és testvérként szeretnélek az új teremtés felé kísérni titeket. Azt mondták nektek, hogy a ti utatok máriás és ferences és ez a két aspektus elválaszthatatlan egymástól.[1]

Az egész utam az Isten anyja iránti szeretet felé volt irányítva. Teljesen bele voltam mélyedve Mária Szeplőtelen Szívébe.

Egyetlen spirituális út sem születhet az ember akaratából, bármilyen erényes is, hanem mindig Isten kezdeményezéséből, aki hív, és az ember válaszából. Mindazonáltal, az ember gyengesége gyakran bizonytalanná és ijedőssé teszi a válaszban és olyankor az égi Édesanya közbelép. Az ő tiszta és szeplőtelen szeretete bevonja azokat, akik Isten által választva lettek és segíti őket válaszolni; kezével támogatja és megmutatja a helyes lépéseket; közbenjár, megnyugtat, bátorít, áld. Minden autentikus elhivatottság Isten hívásából és az Anya méhéből születik, megtestesül azokban, akik válaszolnak és emberi szemmel látható Isten művévé válik.

Így született a Ferencesség: Isten hívásából, a Szentséges Szűzanya Szívéből és az én válaszomból. A legkisebb voltam az utolsók közt, semmilyen érdemem nem volt, de Isten megváltoztatott és én megengedtem neki, hogy megváltoztassa a gondolatom és az életem. Ez volt az én megtérésem.

Megtérésem után sok időt töltöttem magányban és imában, hogy megértsem mi lenne Isten akarata. Egyetlen, már létező út sem tűnt megfelelőnek számomra: nem akartam sem pappá, sem szerzetessé válni, még kevésbé egy új vallásos Rendet alapítani. Csak Krisztushoz szerettem volna tartozni, Isten Anyján keresztül, egy Evangélium szerinti egyszerű Isten gyermekekénti életet élni, a teremtéssel harmóniában. Nem voltam egy bizarr álmodozó, mint ahogy azt sokan gondolták; sőt, nagyon konkrét szerettem volna lenni, aki képes megvalósítani a hivatását. Érzékeltem, hogy egy új utat kell megnyitnom, egyszerűt és ugyanakkor igényeset.

Az Úr elém jött, megmutatva az ő akaratát. Ebben a magányos időben meglátogattak az Arkangyalok – különösen Szent Mihály – akiktől nagy kinyilatkoztatásokat kaptam a Világegyetembeli életről és az Egyház küldetéséről. Így tudtam meg, hogy vannak testvéreink más bolygókon. Hittem létezésükben, szívembe fogadtam és szerettem őket.

Az Arkangyalok magyarázatai után meglátogattak a Világegyetembeli Istenhez hűséges testvérek, úgy fizikailag, mint szellemben. Sok dolgot elmagyaráztak az életükről, Istennek szentelt szolgálataikról, az embertől különböző teremtményekkel való kapcsolatukról. A velük való kommunió teljes földi életem alatt tartott és számomra egy kimondhatatlan öröm forrása volt a spirituális fejlődésen túl. Minderről senkinek nem szóltam semmit, még a szerzetes testvéreimnek sem. Vártam, hogy megérjenek az idők, hogy minderről beszélhessek.

Isten egy különleges nőt helyezett mellém, hogy segítsen útamon: Szent Klárát, akivel mindent megosztottam. Ő is látogatva és képezve volt, mint ahogy én is, mert együtt kellett megvalósítanunk feladatunk, hogy meghirdessük az Egyháznak, a kapott kinyilatkoztatások alapján, Isten örökkévelóság óta meghatározott nagy tervét: újraegyesíteni Krisztusban az egész Világegyetemet, egy terv melyet ti jól ismertek.

Hogy mindezt megvalósítsa, Isten teremteni szeretett volna kettőnk által egy nagy spirituális Családot, alázatosat, de lélekben erőset, mely együtt élő fivérekből és nővérekből állt volna, hogy újrateremtődjön a férfi és a nő között elveszett harmónia, és hogy egy új élesztő legyen a Kereszténységben. Ez segítette volna a Földi Egyházat, hogy megnyíljon a Világegyetembeli valóságra és hogy elfogadja más testvérek jelenlétét. Ezt szolgálták a kapott kinyilatkoztatások.

A ferences Család egy, Isten által, arra az időre választott eszköz volt az Egyház szolgálatában. Sajnos az akkori emberiség, sem az Egyház nem állt készen, hogy elfogadja a Ferencességet úgy, ahogy az az isteni gondolatban volt. Klárával ezt azonnal megértettük. Fájdalommal fogadtuk el, hogy távol kell lennünk egymástól. Így, az évszázadok során, sok ferences fivér és nővér szentsége ellenére sem tudta a Ferencesség kifejezni az ő hatalmas erejét és alkalmazkodott a Földi valósághoz. Nem azért mondom ezt, hogy kritizáljak, mert sokat tett a Ferencesség, de sok más lefátyolozva maradt.

Az Úr megértette kettőnk fájdalmát a Klárával, egy nagy fájdalom, melyet felajánlottunk Istennek. És Ő, az ő jóságában megígérte, hogy a mi felajánlásunk jövőbeni generációk előtt fogja megnyitni az utat, hogy egy napon meg fogják érteni és befogadni Isten tervét, hogy az egész teremtést újra kell egyesíteni Krisztusban.

Ma eljött az ideje, amikor egy hatalmas tömeg össze lett gyűjtve Isten által a Világegyetem minden részéről, hogy Jézus Krisztus egyetlen Egyházát képezze, mely a Földön lett alapítva, de élő és működő az egész Univerzumban. Ennek ti is tagjai vagytok és szeretnétek a Földön megnyilvánítani ennek az Egyháznak az arcát és Isten terveit hirdetni. Értetek is imádkoztam és szenvedtem, Klárával együtt, ezért vagyunk számotokra egy apa és egy anya.

A megmentés története egy folyamatos tanúságtételi folyamatot látott egy generációról a másikra, egy népről a másikra, de Isten terve ugyanaz maradt: minden embert és teremtményt magához vonzani Jézus Krisztus által a Szentlélekben, hogy az egész teremtést visszavezetni a Teremtővel való harmóniába.

Kedves testvéreim és gyermekeim, legyetek tisztában azzal, hogy egy rendkívüli időben éltek, amiben Isten beteljesedésre vezeti az ő szeretet- és megmentő tervét. Lucifer, gyilkos és bitorló, az emberiség nagy részét megrontotta és meggyalázta a teremtést. Most itt az ideje, hogy ki legyen kergetve és abba a sötétbe hajítva, amit ő maga választott – “Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás”[2] – azokkal együtt, akik imádták és szolgálták őt.

Ti, azokkal együtt, akik vállalták ezt az utat, “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához” tartoztok, ami az utolsó és végleges eszköz, melyet Isten arra választott, hogy beteljesítse művét. Mindaz, ami beteljesítetlen maradt az évszázadok során, meg lesz valósítva Isten által a Világegyetembeli Egyházon keresztül.

Emlékezzetek, hogy ezt az Egyházat képviselitek a Földön és a feladatotok magaslatán kell állnotok. Legyetek tehát alázatosak és egyszerűek, de határozottak. Ne engedjétek senkinek, hogy megállítson, de ne kezeljetek senkit sem keményen. Mindenkinek mutassátok a Megmentő irgalmas arcát és az égi Anya gyengéd szeretetét. Emeljétek ki a porból a fájdalomtól szenvedő emberiséget, aki Istent keresi, de nem tudja, hogy hogyan találja meg. Imátokkal és felajánlásotokkal segítsétek a bűnösöket, hogy megtérjenek, a betegeket, hogy meggyógyuljanak, a sántákat, hogy járjanak. Rengeteg lélekben is beteg és sánta van, szegény Isten gyermekei, akiket senki nem kezel![3]

Itt az ideje, hogy mindannyiatokban Isten szeretete felülmúlja a pokol gyűlöletét, Isten élete elnyomja a halált, az ima balzsama meggyógyítsa az emberiség sebeit. Sokan vissza fognak utasítani, de sokan meg fognak hallgatni. Isten várja, hogy az Egyháza felvirágozzon szeretetben és cselekedetekben. Senki nem fogja tudni megállítani Isten terveit: minden, ami szembe mer szállni ezzel az Egyházzal, szilánkokra fog törni, mint egy falhoz csapott üvegdarab.

Azt javaslom, hogy foglalkozzatok sokat a belső és külső fegyelmetekkel. Teljes lényetek, szellem, lélek és test tanúságot tesznek Isten művéről bennetek és általatok. Kezeljétek a testetek is, mint a lelketeket és szellemeteket.

Földi életem során elhanyagoltam és megkínoztam testem, úgy húzva, mint egy szamárt. Aztán megértettem a hibám: a szentek teste, akik az Úrért élnek, nem egy szamár, hanem Isten szent temploma. Tegyétek templomotokat ragyogóvá. Legyetek méltóságteljesek és mérsékeltek a beszédben és öltözködésben. Tápláljátok és kezeljétek testetek túlzások nélkül annak a tudatában, hogy az Földi küldetésetek elengedhetetlen eszköze.

Isten azt szeretné, hogy egészségesek és boldogok legyetek, nem akarja a gonosz által táplált, az ember megrontásából származó betegségeket. Néha megengedi az Atya a betegséget, mint egy próbát, hogy megerősítse gyermekei hitét, hogy kijavítsa magatartását vagy csupán összekapcsolja a Fia megmentő szenvedésének a misztériumával. Bármi legyen a betegség oka, ha felajánljátok Istennek Szűz Márián keresztül, a hit erejével le tudjátok győzni. Boldogok ti, akik Krisztussal tudtok szenvedni, mert a megmentés eszközei lesztek.

Legyetek kedvesek és nagylelkűek, Isten és az emberiség barátai. És akkor az Úr küldeni fogja azokat, akik az igaz életet keresik, és az Egyház növekedni fog szentségben és igazságosságban.

Meneküljetek az ambíciótól és ne fitogtassátok magatokat. Minden szolgálatot, ami rátok van bízva, végezzétek szeretettel és komolysággal, de tudjátok, hogy nem az tesz nagyszerűvé, amit tesztek, hanem ami Isten szemében vagytok, aki figyeli az alázatosságotokat. Az eredetiség és a szentség minden szolgálatnál fontosabbak, mert a cselekedetek nem másak, mint a ti fátok gyümölcsei, ami gyökereit Isten szentségébe mélyíti.

Mellettetek vagyok Szent Klárával együtt. Imáink mindig kísérni fognak. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.


[1] A Szűzanya 2020 augusztus 14-i üzenete: „Az élő liturgia”

[2] Mt 8,12

[3] Iz61, 1-4; Lk 418-21

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s