Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben

2021. június 29 – Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

 Szent Péter apostol üzenete

Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében, segítve a népet, mint ahogy már elmondtam, de azzal is, hogy támogatjuk Jézust az emberek szívének a megnyitásában. Mi segíteni tudjuk az emberek szívét megnyílni Istenre, hogy virágként kinyíljanak.

 “Kedves fivérek és nővérek,

Isten szeretetével üdvözöllek benneteket és az ő békéjét hozom nektek. Pál testvéremmel együtt szeretnénk mindannyiatokat átölelni és köszönetet mondani ennek a népnek a megtett útért, a legyőzött megpróbáltatásokért és az Isten iránt mutatott hűségért.

Ti apostoloknak hirdettek minket, akiket Isten az Egyház alapjaként helyezett[1] el és valóban azok vagyunk: a mi szavainkon, írásainkon és Krisztusért kiontott vérünkön keresztül hozzájárultunk az Egyház felépítéséhez, melyet Jézus Krisztus urunk alapított. És ugyancsak ő az, aki beteljesíti a művet, amiben mi is részt veszünk, amilyen mértékben nyitottak vagyunk az ő szeretetének és hatalmának a befogadására.

Mi mind, minden idők és minden helyek apostolai és szentjei egy fény, hit, remény és szeretet csíkot hagytunk magunk mögött és most nektek a mi nyomdokunkban kell haladnotok. Fontos megértenetek, hogy a szentek nem statikusak a Mennyben, mozdulatlan gyalogok az örökkévalóság sakktábláján. Sőt, mi mind – apostolok, mártírok és próféták – állandó mozgásban vagyunk, mert be vagyunk vonva a Szentlélek cselekvésének a dinamizmusába. Kiegészítünk mindent, amit a nehéz helyzetben lévő élők és holtak nem tudnak úgy beteljesíteni, ahogy azt szeretnék. Segítjük őket és mellettük állunk a nehézségekben, hogy be tudják teljesíteni, amit Isten rájuk bízott.

A mi közbenjáró imánk folyamatos Isten trónusa előtt. Könnyebbséget kéne jelentsen nektek, hogy nem vagytok egyedül. Ne féljetek: Isten nem az eredményeket nézi, hanem a jóakaratot, elköteleződést és szeretetet, amivel teszitek azt, amit tesztek. Bárhol él egy Istent és a fiát, Jézus Krisztust szerető jóakaratú ember, oda mindig eljut a mi imánk és közbenjárásunk, így sosem vagytok elhagyva.

Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében, segítve a népet, mint ahogy már elmondtam, de azzal is, hogy támogatjuk Jézust az emberek szívének a megnyitásában. Mi segíteni tudjuk az emberek szívét megnyílni Istenre, hogy virágként kinyíljanak.

Ezért kérlek legyetek nagyon szoros egységben a szentekkel. Mindenekelőtt a nap szentjével, mert a napon, amin az adott szentet ünneplik egy sajátos közbenjáró hatalmat kap Istentől mindannyiatokért. Valójában a Mennyben naponta szentek ezreit ünneplik. Ti általában egyről vagy párról emlékeztek meg, de abban az emlékben az összes többi él, akit Istenen kívül senki sem ismer. Rengeteg szent maradt ismeretlen a Földön és a Világegyetem többi részében is. Azonban a napjukon mind hatalmas közbenjáró erőt kapnak és különösen közel állnak hozzátok.

A nap szentjei után emlékezzetek meg a védőszentjeitekről is, akiknek a nevét hordozzátok vagy különösen közel érzitek magatokhoz és védőszentnek választottátok, ők folyamatosan közbenjárnak értetek és nemcsak azon a napon, amikor ünneplitek őket. Végül, emlékezzetek minden szentre, az ismeretlenekre is, hogy az egész Világegyetembeli Egyház mozgásban legyen és mind jobban egyesüljön a Gonosz erőinek legyőzése érdekében. Tehát haladjatok egyre jobban a szentek nyomdokaiban.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Szent Pál apostol üzenete

 Már a Kozmikus Pünkösdben éltek

 Ti már a KOZMIKUS PÜNKÖSD idejében éltek. Az már elkezdődött és egy nagy gyorsuláson ment keresztül miután a Földön is meg lett hirdetve „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” létezése, melyet 2018-ban tettetek meg. A tietek volt az utolsó bolygó, aki megkapta ennek az Egyháznak a létezéséről és cselekvéséről szóló bejelentést. Ezért a kozmikus Pünkösd már működésben van és az Úr halad tovább az ő erőteljes cselekedetével. Ez a Pünkösd az előző években előkészítette Jézus közbenső eljövetelét és most előkészíti az ő dicsőséges eljövetelét az idők végeztekor. Abban a pillanatban, amikor Krisztus dicsőségesen visszatér, a Pünkösd egy hatalmas és mindenki számára látható esemény lesz.

“ Kedves fivérek és nővérek,

Magam részéről szeretném hozzátenni, hogy az, ami igazából számít Istennek, az az Iránta érzett szeretet.[2] Jól tudjátok, hogy hogyan viselkedtem megtérésem előtt Jézus Krisztus Egyházával szemben: sok keresztény testvéremet üldöztem és bebörtönöztem, megvetettem őket, mindazonáltal az Úr meghívott, hogy szolgáljam Őt.[3] Figyelembe vette az én fogantatáskor kimondott igenemet és előre látta a szeretetet, amit attól a pillanattól fogva iránta éreztem: egy erős és megingathatatlan szeretetet.

Pont azért, mert előtte üldöztem az Urat, nem tudtam volna visszafordulni. Megtapasztaltam, hogy mi történik, amikor valaki Jézust üldözi[4]: a pokolban élsz, ahogy az én esetemben is történt, amikor üldöztem az Egyházat. Ezért a Jézus iránti szeretet szilárdan maradt bennem és nem hátráltam többet meg. Nem tagadtam meg az Urat, mint ahogy azt Péter tette, mert azt már a megtérésem előtt megtettem, utána többet nem.

Azt kérem tőletek, hogy ugyanolyan erős és nagylelkű szeretettel legyetek Jézus iránt. Az Iránta érzett szeretet az egyetlen garancia számotokra, hogy őszinte szeretettel lehessetek az Atya iránt, de még a Szentlélek ajándékának is. Az Atya igazából ezt a kegyelmet csak azoknak adja, akik igazi Krisztus követők, akik szeretik, elfogadják és elismerik annak, aki: a Világegyetem Ura, a Magasságos Isten Fia. Próbáljátok meg erősen éltetni a Jézus iránti szeretetetek.  Most itt van az ideje, hogy az Egyház kifejezze ezt a szeretetet az egész Világegyetemben, de különösen a Földön, ahol a hamis vallások és a hamis Egyház nem nyilvánítja ki azt.

Magasan kell tartani Krisztus zászlaját: nemcsak a Keresztjét és feltámadását, hanem az Iránta való szeretetét is, mely felé taszít és mindenki felé, aki képessé tesz átölelni a barátokat és ellenségeket és jobbá teszi a szenvedő emberiséget.

Én, az összes többi szenttel együtt imádkozom értetek; mint ahogy Péter mondta, mind cselekvésben vagyunk ebben az időben. A szellemeteknek kommunikáljuk mindannak a gyümölcsét, amit tettünk és megtapasztaltunk, amikor még testben voltunk. Így, szellemtől szellemig halad Isten mérhetetlen gazdagsága a szentek nemzedékein keresztül.

Ne gondoljátok, hogy a közöttünk és közöttetek lévő kommunikáció csak akkor történik meg, amikor úgy beszélünk hozzátok, mint most: mi a szellemeteknek kommunikáljuk mindazt, amit az Úr megenged, akkor is, amikor nem vagytok tudatosak, aludtok vagy más tevékenységekkel vagytok elfoglalva. Folytatjuk a szellemetek táplálását, továbbítva nektek az erőnket és a megélt tapasztalatainkat az általunk legyőzött megpróbáltatásaink során. Legyetek tehát egységben velünk, mint ahogy mi is veletek és akkor a Világegyetemre kiterjedő Egyház legyőzhetetlen lesz és igazi Krisztus jegyeseként fog ragyogni.

Ti már a KOZMIKUS PÜNKÖSD idejében éltek. Az már elkezdődött és egy nagy gyorsuláson ment keresztül miután a Földön is meg lett hirdetve „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” létezése, melyet 2018-ban tettetek meg. A tietek volt az utolsó bolygó, aki megkapta ennek az Egyháznak a létezéséről és cselekvéséről szóló bejelentést. Ezért a kozmikus Pünkösd már működésben van és az Úr halad tovább az ő erőteljes cselekedetével. Ez a Pünkösd az előző években előkészítette Jézus közbenső eljövetelét és most előkészíti az ő dicsőséges eljövetelét az idők végeztekor. Abban a pillanatban, amikor Krisztus dicsőségesen visszatér, a Pünkösd egy hatalmas és mindenki számára látható esemény lesz.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”

[1] ApCsel 21, 14; Ef 2, 19-21

[2] 1Kor 13, 1-13

[3] ApCsel 9, 1-19

[4] ApCsel 9, 3-4

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s