Csodagyerekké tettél

Szentlélek 2012 január 28-i üzenete

 

Elkezdek veletek, egy, az utatok számára gyümölcsöző interjúsorozatot, melyen keresztül kísérni foglak az élet felfedezése útján, de a rajtatok túlnyúló és körbevevő valóságon is. A legnagyobb misztériummal kezdem, ami a ti életetek, és mely létfontosságú. Csak ha megértitek az életetek csodáját tudlak segíteni, hogy a többi rejtélybe be tudjatok hatolni, különben minden szavam bonyolultnak tűnhet.

Kevesen tisztelik a saját létezésüket Isten legnagyobb ajándékaként, sőt, sokatoknak egyenesen egy teher. Sokan idéznek csodákat és rendkívüli jeleket keresnek, de nem veszik észre, hogy épp a saját életük a legnagyobb jele a Teremtő jóságának és hatalmának. Az ember igazából Isten képmására és hasonlatosságára van teremtve, és egy fenséges teremtmény, mert képes magába fogadni a Mindenható életét és gondolatát.

Mi tehát az élet? Mindannyiotok élete? Isten tervének az alapvető és pótolhatatlan része és nem egy véletlenszerű sejtkombináció eredménye. Ti azért vagytok itt, mert Isten betervezte a jelenléteteket ebbe a térbe, hogy részt vegyetek a művében és terjesszétek az Ő életét ott, ahol vagytok. Nem véletlenszerű gyümölcsök vagytok, hanem a Szentháromsági Szereteté, mely minden és mindenki feletti. Amíg nem értitek meg ezt, nem tudtok értelmet adni az életeteknek. Sokan közületek mondják, hogy nem tudják miért élnek és a depresszió gonosz sötétsége bevonja az emberiség egy jó részét. Azok a megpróbáltatások és a nehézségek, melyekkel szembe kell néznetek a bolygótokon, Istennel elletétesek, nem tesznek mást, csak növelik a sokak szívében lakozó ürességet.

Mi tehát az élet és hol születik? Az élet a teremtő isteni erő közvetlen kisugárzása és a tiszta szellem fenséges dimenziójából születik. Isten Szellem és az ő Szelleméből vagytok teremtve: az ő élete közvetítődik az ő Szelleméből a ti szellemetekbe. A spirituális (szellemi) dimenzió minden más dimenzió feletti. Minden esemény, amely a valós dimenzióban történik a spirituális dimenzióban van előkészítve, a spirituális események megelőzik a valósakat.

A pillanatban, amikor megteremt, Isten egy erőteljes rezgést vés a szellemetekbe, amely aztán a maga során elkezd rezegni. Ez az ÉLET KEZDETI REZGÉSE, amelyből a létezésetek elkezdődik. Ettől a pillanattól, és az egész életetek időtartama alatt Isten továbbra is megszakítás nélkül közvetíti nektek szeretete rezgéseit, amelyek életben tartanak titeket. Az élet kezdeti rezgésében minden biológiai, fizikai és kémiai jellegű információk benne vannak, melyek fenntartják a létezésetek, de a spirituális törvények is, melyek képessé tesznek arra, hogy keressétek Istent és harmóniában éljetek vele. Ezek a szellemeteknek vannak közvetítve és ott raktározódnak el. Minél inkább egységben éltek Istennel, annál jobban fog működni a szellemetek és képes lesz helyesen újra felszínre hozni mindezeket az információkat, közvetítve őket a léleknek, az meg a testnek[1]. Ez a rezgésáramlás, mely folyamatosan áramlik Istentől a szellemetekbe nem szakad meg a fizikai halálotok után sem, mivelhogy a szellemetek tovább fog élni az örökkévalóság dimenziójában. A halál utáni életről egy másik alkalommal fogunk beszélni. Térjünk tehát vissza a teremtésetek pillanatába.

Amikor megteremt, Isten hív téged, a teremtés és a hívás az egy egész. Igazából nem véletlenül vagytok teremtve, hanem mindenkire közületek bízva van egy küldetés, az örökkévalóság óta meghatározva és az isteni gondolat által előrendelve. Ezért, abban a pillanatban, amikor teremtve vagytok, hívva is vagytok. Abban a pillanatban a szellemetek szemtől szembe van a Teremtővel. Isten megnyilvánítja az akaratát, fényt és kegyelmet ad, hogy megértsétek azt, ami kérve van tőletek és a legmegfelelőbb feltételeket biztosítja, hogy válaszolni tudjatok.

Isten azt szeretné, hogy szabadon és tudatosan válasszátok a létezésetek és a személyes küldetésetek. Ezért alapvető fontosságú a kezdeti választásotok: Isten nem írja elő az életet, nem is dönt önkéntesen arról, hogy mik legyetek vagy, hogy mit tegyetek. Azt javasolja, ami számotokra a legjobb – az ő tudása szerint – de hagyja, hogy szabadon csatlakozzatok, és ti valóban szabadok vagytok, hogy csatlakozzatok a tervéhez, vagy ne, mindazokkal a következményekkel, amelyek ebből erednek. Ha úgy döntötök, hogy harmóniában éltek Isten akaratával, minden segítségetek meglesz hozzá és az élet megpróbáltatásai ellenére mindig képesek lesztek megvalósítani a választott küldetést. Ha azonban visszautasítjátok, gyengévé váltok és kénytelenek lesztek Isten tervét a tietekre cserélni. Isten nem fog elhagyni, mert ő szeret, de hagyni fogja, hogy kövessétek a saját terveiteket, mert tiszteletben tartja a szabadságotok. Engedjétek meg, hogy kimondjam, hogy Isten terve mindig felsőbbrendű, mint a tietek, és hogy bukásaitok nagy része Isteni fény és erőmentes emberi tervekből fakad.

Isten hívását a ti válaszotok követi és Isten megteremti a feltételeket, hogy az egész valóságot úgy lássátok, ahogy van. Isten mindig lojális hozzánk, nem rejt el előttetek semmit és amikor azt kéri, hogy döntsetek, a döntéshez minden szükséges részletet a rendelkezésetekre bocsájt. A Teremtő döntésképesnek tart titeket, ezért szembe helyez az igazsággal és megnyilvánul előttetek. Ebben a pillanatban a ti szellemetek tökéletesen képes Istent úgy látni, ahogy van és ti szemtől szemben vagytok Isten Atyával, Istent Fiúval és Isten Szentlélekkel. Ezért, ha úgy döntötök, hogy Igaz Istent szolgáljátok, el kell fogadnotok és szeretnetek kell a Három Isteni Személyt. Különösen Jézus Krisztust kell elfogadnotok Istenként és Megmentőként, követnetek kell az útját, hogy vele együtt haladjatok át minden megpróbáltatáson, a halálból az életbe.

Jól tudjátok, hogy a világegyetemben Lucifer is hat, Isten és Isten fiai ellenfele. A gonosz valósága is meg kell mutatkozzon a szellemetek előtt a teremtés pillanatában, hogy választani tudjatok. Ezzel a két valósággal, a jóval és a gonosszal kell folyamatosan szembesülnötök és Isten azt kéri, hogy már a létezésetek kezdetén válasszatok egyet a kettő közül. Minden lépésnél, amit az életben tesztek, elengedhetetlenül szembe találjátok magatokat a jóval és a gonosszal és választanotok kell.

Ebben a fázisban Isten megengedi Lucifernek, hogy előjöjjön, hogy megkísértse a szellemetek, és ő megpróbál távol vezetni Istentől. Előnyöket és kedvezményeket ígér az Istennel szembeni lázadásért cserébe. Gyűlölete különösen Jézus Krisztussal szemben nyilvánul meg és ő minden módon megpróbál egy hamis Jézus képet mutatni nektek, egy torz elképzelést a Keresztről, elhitetve veletek, hogy Krisztust szolgálni csak szenvedést és megalázkodást jelent. Ezzel szemben Lucifer szabadságot ígér, élvezeteket, az önző vágyak kielégítését, tudást és hatalmat, melyek hasonlatosabbá tehetnek Istenhez és felsőbbrendűekké másoknál. Ezen a választáson Jézus Krisztus és Lucifer között sokan haboznak, határozatlanok maradnak, vagy visszautasítják Istent. A Kereszt botránya sokaknak akadály marad, amin nem akarnak felülkerekedni. Igazából nem elég Istenben hinni, azt is el kell hinni, hogy Jézus Krisztus Isten és az egyetlen Megmentő, az egyetlen Közbenjáró Isten és az emberek között. Sokan elbuknak ezen az igazságon és hamis istenekhez menekülnek.

Ebben a kezdeti szemtől szembe nézéssel a Jó és a Gonosz között, mint ahogy mondtam, teljes mértékben kifejeződik a szellemetek szabadsága. Isten által a szabadságotok mindig meg lesz hagyva minden döntés előtt, amit az életetekben meg kell hoznotok, az sérthetetlen és Isten fiainak az igazi előjoga. A szabadság következménye a felelősség: mivel szabadok vagytok, teljes mértékben felelősek is vagytok a választásaitok miatt. Igazából Isten megismerteti veletek a törvényeit már a teremtésetek pillanatában és belétek vési, hogy ti a jó felé tudjatok igazodni, de a választás csak a tietek. Ő nem avatkozik bele a szabadságotokba, nem is korlátoz, mivel fiai vagytok és nem rabszolgák.  Szabadok vagytok tehát, hogy válasszatok és képessé vagytok téve arra, hogy megértsétek választásotok következményeit, bármi is legyen az. Az emberiséget sújtó gonoszságok nem Istentől származnak, hanem a szabadságotok nem megfelelő használatából.

Isten azonban sosem hagy el, még ha vissza is utasítottátok a teremtésetek pillanatában. Még, amikor megvetettétek a veletek kapcsolatos tervét, Isten minden módon megpróbál visszairányítani a torz utakról: elküldi a szükséges segítséget, folyamatosan új lehetőségeket tesz elétek, hogy megadja a lehetőséget a helyrehozatalra. Ez azt jelenti, hogy közületek senki nem volt kényszerítve, hogy helyrehozhatatlanul elviselje a kezdeti döntésének a következményeit, mert minden pillanatban szabadok vagytok egészen az örökkévalóságig. Azért nehezebb megmenteni azt, amit a kezdetkor mondtatok, mert gyengébbek vagytok, de nem lehetetlen, ha elfogadjátok Istent és őszintén kéritek a segítségét, ha elköteleződtök a változás mellett. Istennek semmi sem lehetetlen.

A Föld-i emberek nem értették meg, hogy mit jelent a szellem választása a teremtésük pillanatában. A teológia figyelmen kívül hagyja ezt az aspektust, bár a Biblia bemutatja a próféták tapasztalatát, akik már az anyaméhből hívva voltak[2]. Annyira át vagytok itatva racionalitással, hogy nem tudjátok elfogadni, hogy a szellemetek még az agyatok előtt képes gondolkodni és választani. De, ha nem így lenne mi történne az emberrel mielőtt teljes mértékben kifejlesztette volna a racionális gondolkodását? Egy képességektől és méltóságtól mentes tehetetlen lény? És miből születik az ember gondolata? Az ember szelleméből fakad az élet: a Szentlélek által irányított szellemből, mely minden szellemi, lelki és fizikai növekedési és fejlődési folyamatot irányít. Tudjátok meg tehát, hogy az ember intelligenciája, a méltósága és a választási képessége abban a pillanatban születik, amikor az élet képződik, mert a szellem a hús előtt jön és túléli a húst.

Ennek a meg nem értése elvezette az emberiségetek egy jó részét, hogy az anyaméhben lévő életet megvesse, abban a meggyőződésben, hogy a magzat nem más, mint egy sejtcsomó. Így az abortusz borzalmas bűne szikla súlyként nehezedik a Földre és sok rossz okozója. Mondom nektek, hogy egy várandós nő méhében már egy olyan személy él, aki egy határozott döntést hozott és joga van szabadon élni az életét. Isten akkor is tiszteletben tart, amikor ti visszautasítjátok, miközben sokan közületek tisztelet nélkül utasítotok vissza. Gondolkodjatok el azon, amit mondok, mert létfontosságú az emberiségetekre nézve! Az élet nem a ti művetek, tehát nem azért van adva, hogy teremtsétek vagy megsemmisítsétek, nektek befogadni és segíteni kell a növekedésben, önzés, elvásárok és felesleges kegyetlenségek nélkül.

A Teremtő minden ember szellemébe helyezett egy szikrát a saját életéből és intelligenciájából. Ez Isten döntése, a teremtés pillanatában teljesen aktívvá teszi ezt a szikrát, lehetőséget adva neki, hogy meggyújtsa az élet tüzét. Ezzel szemben, az emberben, aki visszautasítja Istent, az isteni szikra lappangó marad és az ember jóval a benne rejlő lehetőségei alatt él.

A szellem döntésétől függ a személy teljes egészében, mivel a lélek és a test a választáshoz és a végrehajtandó küldetéshez legmegfelelőbb struktúrát kapják. Minél teljesebb Isten választása, annál stabilabb és erősebb a személy, minél jobban eltávolodik Istentől, annál gyengébb lesz. Igazából egyértelműen Istent választani képessé teszi az embert, hogy megértse az élet szellemi törvényeit, Isten kívánságait és megnyitja, hogy be tudja fogadni az ő ajándékait, hogy növelje az intelligenciáját. Ez különösen nyilvánvaló a kezdetektől Istenez hűségesen maradt emberiségekben, ahol az egyének feltétel nélkül válasszák Istent a teremtésük pillanatában és egészségesek, intelligensek, szellemileg és fizikailag is erősek.

Ugyanez nem mondható el azokról, akik visszautasítják Istent és úgy döntenek, hogy a démon ígéreteit követik: az egyén nem lesz kiegyensúlyozott, sem egészséges, mert hajlamos arra, hogy ne vegye figyelembe a kapott életet, folyamatosan veszélynek kitéve. rengeteg példátok van az ilyen jellegű magatartásra azokban, akik megvetik Istent és a törvényeit.

Azok mellett, akik Isten vagy Lucifer mellett döntenek, van még egy harmadik kategória is: a határozatlanok, akik sem Istent, sem a démont nem választják. Mindent vagy semmit szeretnének, vonzza őket Isten, de félnek attól a felelősségtől, amit az Isten hűséges szolgálata hordoz, félnek Lucifertől, de le vannak nyűgözve az ígéreteitől. Egy kétes helyzetben maradnak, ami egy bizonytalan élethez vezeti őket, mindig az igen és a nem között inogva. Egy fontos döntés előtt újra élik a kezdeti bizonytalanságuk drámáját. Sok ilyen típusú személy van a világegyetemben, teljes emberiségek vannak különböző bolygókon, akiknek a felmenői a nemet választották. Ezek az emberek egy olyan önzésben csúszkálnak, ami apatikussá teszi őket: ők nem tesznek sem jót sem rosszat.

A kezdeti döntésen múlik az egyén elhelyezése is a világegyetem különböző emberiségei közé. Aki habozás nélkül Isten választja és teljes mértékben elfogadja a küldetését, a hűséges emberiségekhez van rendelve, akik között jobban meg tudja valósítani az Istentől kapott feladatát. Aki határozatlan marad az a határozatlan emberiségek közé kerül és aki visszautasítja Istent, a hozzá hasonlók között fog élni, és ez egy logikus eredménye az ember teremtéskori választása következményeinek. Mindazonáltal, Isten minden emberi logikát felülmúl, mert akkor is szereti az embert, amikor az ember őt nem szereti; Isten szeretete minden világegyetembeli törvény feletti.

Igazából előfordul és mindig előfordult, hogy sok ember, aki a teremtése pillanatában egy teljes igent mondott, a lázadó emberiségek között élt. Ez mindenekfelett a Földön, a leglázadóbb bolygón érzékelhető, ahol azonban Jézus Krisztus is megtestesült, meghalt és feltámadt, ahol az Egyházát megalapította és meghívta a népét, hogy tanúsítsa a Szentháromságbeli életet. Magas és nemesszellemű férfiak és nők elfogadták Istentől azt a küldetést, hogy a Földön éljenek, hogy a testvéreiknek megmutassák az Isten felé vezető utat, előkészítették Jézus Krisztus eljövetelét és tanúsították azt, majd a feltámadását is, valamint a megmentés művét. Egész szent, mártír és próféta nemzedékek sora vonult át a Földön, melyek közül sokan ismeretlenek voltak és mindig üldözöttek, a remény magjait vetve, életben tartva Isten szeretetének az emlékét. Isten által mindig felkapcsolt fények voltak a lázadó emberiségetek sokszor nagyon mély sötétjében.

Ma is élnek közöttetek és az ő tanúságuk mindig élő. Egyesülve vannak Krisztussal, aki a Földön feláldozta magát értetek és újrajárják az utat: maguk is feláldozva magukat mindannyiatokért.  Mindazonáltal, ez a ti keményszívű emberiségetek mégcsak nem is látja, sőt, megveti, semmibe véve őket, de ők Isten lámpásai, melyek megvilágítják lépéseitek és a leszármazottjaik örökölni fogják a Földet. Nem ennek a világnak a nagyjai, sem a gazdagok meg hatalmasok fogják uralni, hanem Isten szegényei, azok, akik hozzá tartoznak és akiknek senkijük, semmijük sincs Istenen kívül, pont ők fogják uralni az egész világegyetemet az Urukkal együtt.

Csatlakozzatok a szentekhez és képezzétek Isten népét, hogy a Föld ne legyen magára hagyatva! Eljön az idő, és épp ez az, amikor Isten nem marad majd csendben, hanem szenteket és prófétákat fog feléleszteni. Ők magasra fogják emelni a hangjukat a nép körében és ti hangosan és világosan fogjátok hallani, ha valóban el lesztek köteleződve, hogy Isten törvényei szerint éljetek, elhagyva az önzésetek egyszer és mindenkorra.

Ez az én művem ebben az időben: egyesíteni egymással Isten fiait az egész világegyetemben, hogy egy szent nép képződjön, a királyi és papi nép, mely hatalmas és legyőzhetetlen lesz. Igazi szentek közössége lesz, aminek nem lesz szüksége emberi eszközökre, hogy az én hatalmas cselekvésem szellemről szellemre tudjon haladni, képessé teszlek, hogy érzékeljétek a teljes jelentőségét. Mindezt addig, amíg hajlandók vagytok hagyni, hogy Isten átalakítson, belehelyezve az egész életetek az ő kezébe, szilárdan híve az Ő szeretetében és erejében.

Csak a hit és az ima ereje, önmagatok őszinte felajánlásával Jézusnak Mária Szeplőtelen Szívén keresztül nyitja fel a szellemetek az én cselekvésemre. Én elvezetlek Krisztushoz és Krisztus felajánl az Atyának, aki befogad és új teremtménnyé tesz titeket. Minden más erőfeszítés felesleges. Nem a szép szavak, a lenyűgöző elméletek, sem a tudományos idézetek vagy az eklatáns cselekvések lesznek azok, amik bevezetnek Isten életébe, hanem a hit, a remény, a szeretet és önmagatok feltétel nélküli, őszinte és érdekmentes felajánlása Istennek.

Egyelőre megállok itt, de folytatni fogom az életről szóló diskurzust, amit épp csak elkezdtem és amit el szeretnék mélyíteni. És mivel jól ismerlek benneteket, azt mondom: ne kezdjétek el azonnal elemezni magatokat, hogy megtudjátok mi volt a teremtéskori válaszotok. Nem fontos most, mert bármi is volt a döntésetek, minden pillanatban szabadok vagytok és dönthettek most és azonnal, hogy Istenhez tartozzatok. Erről még beszélni fogok.

Hagyjátok tehát az értelmezéseiteket és ítéleteiteket és helyezzétek magatokat Szentháromság Egy Isten elé a fogantatásotok pillanatától máig.  Ajánljátok fel neki az összes eddig meghozott döntéseitek, amiket az életetekkel kapcsolatosan meghoztatok, helyeseket vagy téveseket, bármi is legyen az, és kérjétek, hogy az ő szeretete haladjon át a teljes létezéseteken és regenerálja azt. Mondjátok el neki, hogy szeretitek és bíztok benne, hogy az ő tekintete alatt szeretnétek élni. Az ő fénye áthatol majd rajtatok és semmi sem fog tudni felkavarni. Én segíteni foglak, hogy megértsétek a lépéseket, amiket meg kell tennetek, hogy új teremtmények legyetek, ígérem. Legyen hitetek és meglátjátok az új létezés csodáját, mert mindannyiótok élete egy csoda, és akként kell megmutatkozzon az egész világegyetemnek.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!”

[1] A nagy Fénysorompón túl című könyv 3. fejezetében részletesen beszéltem a szellem, lélek és test kapcsolatáról

[2] Bír. 13, 2-5; Jer. 1, 4-10; Lk 1, 5-25. 57-66

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s