Hagyjátok, hogy a Szívem győzedelmeskedjen bennetek

2021 május 12 – A Szűzanya Fatimai jelenések ünnepének az előestéje

Szűzanya üzenete

 

Kedves gyermekeim,

köszönöm, hogy ünneplitek az én Fatimai jelenéseimet, melyek nagyon fontos események voltak a Föld történetében és a megmentés tervében.[1]

Amikor az Úr Fatimába küldött, a Földi emberiség helyzete nagyon súlyos volt: az első világháború vérrel lepte el a Földet, mindenfele az éhség, nyomorúság és a betegség uralkodott. Jelenéseimmel vissza szerettem volna vezetni az emberiséget Istenhez az én Szeplőtelen Szívemen keresztül, hogy Isten akarata szerint megmeneküljön; de az emberek szíve hideg és érzéketlen volt. Kőből volt.

A mai helyzet sem különbözik sokban az akkoritól. Háborúk, éhség, anyagi és szellemi szegénység, betegségek, melyek között a világjárvány, ami, több, mint egy éve sújt[2], mind jelen vannak a Földön. Nem változott meg a szíve sem ennek az emberiségnek: hideg és lázadó Istennel szemben, mint ahogy mindig, és ma még jobban. Sőt, a Földi ember egyre keményebb, mert a technológiában és a mesterséges intelligenciában bízik, melyek büszkeséggel és hamis biztonsággal fújják fel őket.

Ma, mint akkor is, megismétlem, hogy nem fogjátok megnyerni a harcot a Gonosz ellen Szentháromság Egy Isten nélkül. Nem szabadultok meg a súlyos veszélyektől, amik rátok várnak, ha nem vetitek alá magatokat Jézus Fiamnak az én Anyai, Királynői és Társmegváltói Szívem által. Még egyszer ünnepélyesen kijelentem, hogy nem gyógyultok meg a betegségeitekből, ha továbbra is makacsul ellenálltok az igaz Istennek és az ő törvényeinek.[3]

Nektek, Földi keresztényeknek mondom, hogy itt az ideje, hogy az életetek középpontjába helyezzétek az én Fiam, Jézus Krisztus Személyét és nem azt a képet, amit a saját fejetekben alakítottatok ki róla.[4] Sokan eldeformáltátok magatokban Isten képét, hogy a  saját képmásotokra és hasonlatosságotokra változtassátok, miközben nektek kell az ő képmása és hasonlatossága lenni. Szakadjatok le egyszer és mindekorra a megrögzött elképzelésekről, a félelmekről és a függőségekről, melyek a világ foglyaivá és az ördög ápolóivá tesznek.

A benneteket elnyomó pandémia az emberiség nagy része korruptságának a gyümölcse, a Gonosz cselekvéséé és túl sok keresztény langyosságáé, akik harc nélkül megadják magukat a gonosz cselekvéseinek. És, ha harcolnak, azt felületes vagy fanatikus módon teszik, mely csak megoszláshoz és ellentétekhez vezet. A Földi Kereszténység egyeseknek erővel megvédendő ideológiává vált, másoknak egy vallássá a sok közül, melyet diszkréten, szinte láthatatlan módon kell megélni. Nem, kedveseim, a Kereszténység az élet megváltoztatása, feltámadás. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hagyod, hogy Krisztus uralkodjon benned és általad hasson a világban; a keresztények Jézust adják a világnak és nem önmagukat.[5]

Azért imádkoztatok ebben az időben, hogy Isten állítsa le ezt a világjárványt. Kevesen kérdeztétek magatoktól, hogy miért engedte meg Isten. Mondom nektek, hogy Isten nem akarta ezt a betegséget, de megengedte, hogy figyelmeztessen az ő törvényeinek a tiszteletben tartására, hogy megmutassa, mi történik, amikor az emberiség eltávolodik Tőle, aki az élet forrása. Ez a nagyon nehéz helyzet a jóakaratú lelkekben felélesztette a vágyat, hogy megváltoztassák az életüket, és a tudatosságot, hogy a világban sok dolognak meg kell változnia.

A járvány miatt sok személy döntötte el, hogy megváltozik, jóbbá teszi önmagát. Sokan mások azonban átkozták Istent és őt hibáztatták ezért a balszerencséért; megint mások még a betegség létezését is megpróbálták tagadni. Nem gondolkoztak, sem döntötték el, hogy tegyenek valamit, hogy megváltoztassák viselkedésüket és, hogy jobbá tegyék a világot; csak azt várják, hogy vége legyen a járványnak, hogy újra bevessék magukat a szórakozásba és világ hiúságaiba, az üzletbe és a nyereségbe. A pandémia még jobban megosztotta az emberiséget, azok között, akik keresik Istent és akik elutasítják őt. Isten ezt is megengedte, mert minden, ami az emberek szívében van, egyre jobban a felszínre, fényre kell kerüljön.[6] Akkor lesz vége a járványnak, amikor mindent megtermelt a Földi emberiségben, amiért Isten megengedte.

Az Atya azonban nem hagyott el benneteket a hidegségetek ellenére sem és még egyszer irgalmas volt. Meghallgatta az igazak és a szentek imáját, akik itt és az egész Univerzumban imádkoztak a Földért; meghallgatta az én folyamatos imám és összegyűjtötte a rengeteg könnyet, amit értetek ontottam ebben az időben. Az Atya erővel közbelépett, hogy a Földi helyzetet kiigazítsa.

Mindenekelőtt elfogadta és megszentesítette a járvány rengeteg áldozatának az áldozatát és a haldoklók és betegek szenvedését. Az ő szenvedésük a Világegyetembeli sok pap által Istenhez felemelve nem volt hiábavaló, hanem az engesztelés és a megbékélés igazi áldozatává vált.

Aztán segítségetekre küldte a Hozzá hűséges testvéreiteket a Világegyetemből. Hosszú hónapokon keresztül testvéreitek – bár láthatatlanul – csatlakoztak a Föld becsületes tudósaihoz és orvosaihoz, akik a titeket megtizedelő vírus orvoslása után kutattak. Sok dolgot sugallottak a szellemüknek, meglátogatva laboratóriumaitokat és megakadályozva, hogy az oltásokat megrontsák és meghamisítsák. Nem az első eset, hogy a Magas Univerzumbeli testvéreitek ezt teszik. Sokszor lettek Isten által küldve, hogy kijavítsák a hibáitokat és megakadályozzák a nagy katasztrófákat.

Most megvan a járvány ellenszere a sok oltás által, melyet a Gondviselés nektek ajándékozott és más ellenszerek is érkezni fognak, mert Isten nem szűnik meg irányítani az ember intelligenciáját; ő azt szeretné, hogy az élet a jó irányába fejlődjön. De minderre hogyan reagál a Földi emberiség jó része? Mint mindig, hálátlansággal. Sokan még a keresztények között is azt állítják, hogy az oltás Lucifer műve és nem fogadják el. Így olyan erőt adnak a démonnak, amivel nem rendelkezik, mert Isten vezeti a történelmet és nem Lucifer. Isten határt szabott a démon cselekedeteinek; ha nem így lenne, már mind halottak lennétek.

Bármennyire is félelmetes Lucifer és a démonok cselekedete, bármennyire is nagy gyűlöletük van az emberiség iránt, Isten az Isten, és senki sem állhat vele szemben. Az ördög hatalmas, de nem mindenható. Csak egy valaki a Mindenható. Emlékezzetek erre jól, Föld keresztényei, hogy annyira féltek és olyan kevés a hitetek, hogy már nem tudjátok megkülönböztetni, mi származik Istentől, és mi az ördögtől.

Mindezek mellett az Atya még ennél is nagyobb dolgot tett értetek: elküldte Jézust hozzátok. JÉZUS KÖZBENSŐ JÖVETELE ebben az időben az abszolút garancia arra, hogy Lucifernek vissza kell lépnie, és hogy tervei kudarcra vannak ítélve. Jézus itt van, hogy erőt adjon a Földi Egyházának, az egész Univerzum javára; hogy megvédje és felkészítse népét a következő eseményekre. Én is veletek vagyok és elkísérlek utatokon. A Szentlélek mindenkiben és az egész népben előkészíti a talajt, hogy készen álljatok arra, hogy megkapjátok a kegyelem magját, amely bőséges lesz azok számára, akik hisznek ezekben a programokban.

Mindannyiótoknak mondom, akik úgy döntöttetek, hogy részesei legyetek a “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának”: maradjatok szilárdak a hitben és abban, amit kinyilatkoztattak számotokra. Istennek szüksége van a hitetekre, és nektek még annál inkább szükségetek van rá, hogy szembenézhessetek történelmetek ezen igényes időszakával.

A Szentháromság Egy Isten számba veszi az elmúlt éveket, és új dolgokat készít elő az emberiség számára. Csak azok láthatják őket, akik őszintén elhatározták, hogy a Szívemen keresztül szeretik és szolgálják az igaz Istent. Azonban leplezetlenek maradnak a langyosok, a kételkedők, az Isten ellenfelei, a hazugok, a bajkeverők és a gyilkosok előtt.[7] Aki Istent választja, annak Istene lesz; aki Sátánt választja, annak sátánja lesz. Akik nem választottak semmit, azoknak gyorsan meg kell tenniük, mert az idő gyorsan halad. Isten kopog a szívetek ajtaján; meg akarja adni nektek, amire szükségetek van élethez. Siessetek, hogy megnyíljatok előtte, mielőtt az ördög, az igazi ellenségetek kopogtatna, keserűséggel, nyugtalansággal és kétségbeeséssel teli ajándékokat hozva nektek.

A Fatimai jelenéseimben a Szeplőtelen Szívem diadaláról beszéltem nektek, amely Isten életének diadala mindannyiótokban. A Szívem diadalmaskodik mindazon gyermekem szívében, aki szeret és befogad engem annak, ami valójában vagyok: Anya, Királynő és Társmegváltó. Hagyjátok, hogy a Szívem győzedelmeskedjen bennetek, hogy minden csatát megnyerhessetek; nélkülem nehéz lesz a győzelem.

Itt az ideje, hogy a Szívem diadalmaskodjon Isten dicsőségéért és az egész Világegyetembeli Egyházáért, hogy Szívem lángja fellángoljon Isten szent népében és elégesse mindazt, ami hazugság. Máskor már mondtam nektek, és ma megismétlem, hogy használni fogom azt az erőt, amelyet Isten adott nekem, hogy Fiam oldalán állhassak, aki jelen van a Földön, egyelőre láthatatlan módon. Veletek leszek a jó minden útján, amelyet eldöntötök, hogy végigjártok. Én ott leszek, már senki sem fog tudni félreállítani.

A szavak, melyeket mondtam, keménynek tűnhetnek számotokra, de nem azok: abból a hatalmas szeretetből születnek, amelyet irántatok érzek, egy olyan anya szeretetéből, aki nem hajlandó arra, hogy túl sok gyermeket visszaút nélküli úton lásson haladni.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza ünnepli a Fatimai Mária jelenéseket minden évben.

[2] 2019 végétől máig a Földet a Koronavírus – Covid19 járvány sújtja, mely több millió halált okozott minden földrészen.

[3] Mt 13, 13-15

[4] Lk 9, 23-24

[5] Gal 2, 19-20

[6] Mk 4, 22; Lk 8, 17

[7] 1Kor 6, 9-10; ApCsel 21, 8

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s