Egy test, egy szellem

2021 május 22 – Pünkösd előestéje

 Szentlélek üzenete

 

Ünnepélyesen bejelentem, hogy ma egy igazi és valódi visszaszámlálás kezdődik az egész Világegyetem, de különösen a Föld számára. Az események sürgetnek és az idő egyre gyorsabban fog haladni a történelem epilógusa felé, mely Jézus Krisztus – mindenki számára látható – dicsőséges visszatértével tetőződik. Jézus eljön, hogy minden idők emberiségeit, élőket és holtakat ítéljen és hogy véglegesen leválassza Isten fiait Lucifer fiairól, az Asszony nemzetségét a kígyó nemzetségéről.

Kedves fiaim,

egy fontos szakaszhoz érkeztetek, mivel az Atya egy döntő fordulatot készül előidézni a történelmetek változásában. Ez a változás nemcsak a ti bolygótokat, hanem az egész Univerzumot érinteni fogja; mindazonáltal a Föld egy stratégiai fontosságot képez Isten terveiben, mivel, mint ahogy az részletesen el lett nektek magyarázva, a Földön lesz a döntő harc Isten és a Lucifer seregei között. A fordulatot, amiről beszélek, JÉZUS KÖZBENSŐ Földi JELENLÉTE képviseli, mely a világos jel Lucifer számára, hogy az ő ideje lejáróban van.

Ünnepélyesen bejelentem, hogy ma egy igazi és valódi visszaszámlálás kezdődik az egész Világegyetem, de különösen a Föld számára. Az események sürgetnek és az idő egyre gyorsabban fog haladni a történelem epilógusa felé, mely Jézus Krisztus – mindenki számára látható – dicsőséges visszatértével tetőződik. Jézus eljön, hogy minden idők emberiségeit, élőket és holtakat ítéljen és hogy véglegesen leválassza Isten fiait Lucifer fiairól, az Asszony nemzetségét a kígyó nemzetségéről.

Mielőtt azonban mindez megtörténne, egy hosszú és nehéz küzdelemmel kell szembenéznetek a sötét erőivel szemben. Ezért Jézus már jelen van a Földön szellemben, sajátos erővel, hogy támogasson. Mint ahogy azt láthatjátok, a Föld egy gyűlölettel, betegséggel és erőszakkal teli spirálba van burkolva; az Isten és törvényei elleni lázadás bűnébe van láncolva. Lucifer felfújja a büszkeségtől, hatalomszomjtól és hamis biztonságtól sötét népét, egyre több embert a kétségbeesés szakadéka felé tolva. A kormányzóitok nagy része tökéletesen beilleszkedik a gonosz cselekményeibe, és csak önmagukra és saját előnyeikre gondolnak. A Fény Konföderációja és az Illuminátusok zavartalanul folytatják munkájukat, azzal az elképzeléssel, hogy egy új egyetemes rendet teremtenek, mely biztosítja számukra a gazdagságot és a hatalmat. Ennek a legsérülékenyebb, legszegényebb és a társadalomból kitaszított emberek fizetik meg az árát, akik senki segítségére nem számíthatnak, ha nem azon kevesekére, akiknek még van egy kis szeretet a szívükben; azonban ez nem elég az emberiség megmentésére.

A Földet és az Alsó Univerzumot ellepő Gonosz seregeinek legyőzésére egy még erősebb seregre van szükség. Szükség van egy, az egész Univerzumban jelenlévő és működő – Jézus Krisztusban, az emberiség egyetlen Megmentőjében – gyökerező népre; egy új népre, aki képes legyőzni a politikai, gazdasági és vallásos rendszerek által előírt határokat és korlátozásokat, melyek hasonló módon működnek az egész Világegyetemben, mégha különböző árnyalatokban is. Ez a nép létezik és „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházát” képezi, melynek sokan közületek már tagjai.

Ebben az időben én különösen Jézussal együtt cselekszem, hogy felkészítselek arra, hogy szembe tudjatok nézni a rátok váró küzdelemmel. Szűz Mária, a Jegyesem ugyancsak jelen van, hogy védelmezze Isten fiait, Szent Józseffel az oldalán. Minden különleges eszköz, a Szentek és a Világegyetembeli Egyház maximálisan el vannak kötelezve, hogy szembenézzenek és legyőzzék Lucifert és előkészítsék Jézus dicsőséges eljövetelét.

Hogy milyen fegyverekkel fogja legyőzni a Világegyetembeli Egyház ezt a harcot? Nem ravaszsággal, sem emberi erővel, még kevésbé sok keresztény langyos vagy fanatikus vallásosságával. A leghatásosabb fegyver az ellenség ellen az EGYETEMES KOMMUNIÓ[1]. Szentháromság Egy Isten nem egyoldalúan fog megmenteni, a magasból közbeavatkozva az ő erejével, mert a népével kommunióban szeretne hatni. A szeretetkommunió, mely Istent az ő az egész Világegyetembeli népével egyesíti, nem létezik Lucifer és szolgái között: az ő népe lázadó és megosztott, érdekek és kapzsiság által mozgatott, és mindig készen arra, hogy a saját érdeke miatt elárulja a másikat; Lucifer a terrorral, a csábítással és a hazugsággal tartja fogva. Isten azonban egyesít önmagával, a szeretet kötelékeivel és szabadon hagy, hogy eldöntsétek a saját sorsotok.

Arra hívlak benneteket, hogy fenntartás nélkül válasszátok az Istennel és az egész Univerzum testvéreivel való közösség útját. Érezzétek magatokat egy olyan Egyház részeként, amely messze túlmutat a Földön és felajánlja nektek a segítségét, amelyet csak akkor kaphattok meg, ha elsőként közösségben vagytok egymással.

Egy autentikus kommunióra van szükségetek egymás között, mely nem emberi érzelmekből, kötődésekből vagy szimpátiából áll, hanem Isten törvényeire alapszik. Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek, hogy az igazi közösség a szellemetek Istennel való egységének a gyümölcse és azokkal, akik Jézus Krisztust befogadják, szeretik és követik, nem szavakkal, hanem a Neki felajánlott élettel. A közösség nem sok szóra vagy emberi szenvedélyekre épül; nem táplálkozik beteg affektivitással vagy hősies gesztusokkal, amelyek érzelmességből fakadnak, és nem a szellem erejéből.

Az igazi kommunió a Krisztus Szívéből kiáradó hitre, reményre és szeretetre alapoz. A Kereszt Áldozata, mely az eucharisztikus ünnepségeitek során megújul, ad életet Isten népének. Csak ha méltó és őszinte módon vesztek részt Krisztus Áldozatában, Társmegváltó Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, tudok leereszkedni rátok és elárasztani mindenkit, és az egész népet az én hét szent ajándékommal. Ezek nem arra valóak, hogy hatalmasabbá tegyenek, hanem hogy még alázatosabbá és még készebbé tegyenek Isten akaratának a teljesítésére.

Jézus Áldozata, a ti alázatos és bizalommal teli hitetekkel és az én Szentesítő cselekményemmel egyesülve pecsételik belétek az én ajándékaimat, melyek a kegyelem és az igaz szeretet gyümölcseit termelik. Így az Atya egyre jobban egyesít Jézussal; majd, az Ő nevében újra elküld hozzátok és én egyre szilárdabbá teszem hitetek, növelve bennetek a kegyelem jelenlétét. Ez a folyamat a ti, Atyának kimondott igenetekkel napról napra megújul Jézus Krisztus által, az én folyamatos Szentesítő cselekményemmel és Szentséges Szűz Mária, Anya, Királynő és Társmegváltó élő jelenlétével, aki közbenjár értetek.

Csak így tudtok igazi közösségbe kerülni a testvéreitekkel. Ha azonban gyengén vesztek részt Krisztus Áldozatában, a szeretetetek kihűl és az Istennel, és egymással való kapcsolatotok felületessé, affektívvé és érzelmessé válik, melyből hiányzik az én erőm; a kommunió egy üres szóvá válik és nincs hatása.

Most jobban, mint bármikor, Isten népe meg van hívva, hogy teljes mértékben megélje az egyetemes kommuniót Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának minden tagjával, hogy egy kompakt sereget alkosson, amely képes szembenézni a sötétség népével. Ezért meghívlak, hogy egyre jobban megéljétek a testvérekkel a közösséget hitben, megteremtve minden lehetőségét egy őszinte és testvéri szeretet-, hit- és reménycserének.

Minden Szentély-Házatok legyen egy referenciapont a magcsoportoknak, akik egyesülnek azért, hogy kövessék ezeket a programokat; legyen egy találkozóhely, egy testvéri gondolatcsere és szellemi fejlődési hely, ami nyitva áll minden olyan személy számára, aki egyesülni szeretne ezzel az úttal; fenséges szeretettel telve azok iránt, akik szenvednek, mert a hit útján másutt sem útmutatást, sem vigaszt nem találnak.

Minden magcsoport érezze magát szellemileg egyesülve más magcsoportokkal és ne szigetelje el magát. Ha a távolságok megengedik, legyen időszakos tapasztalatcsere az egymáshoz közeli magcsoportok között. Azok a magcsoportok, akiknek van rá lehetősége, kísérjék felajánlással és imával az egyedülállókat, a betegeket, vagy azokat, akiknek lehetetlen magcsoportot képezni; látogassák őket és támogassák lehetőségeik szerint. Így egyre inkább és egyre jobban viszitek előre ezeket a programokat és a nép megerősödik. Akik nem tudnak csatlakozni egy magcsoporthoz, egyesüljenek szellemben a Szentély-Házaitokkal és a többi magcsoporttal és ne érezzék magukat feleslegesnek és elhagyatottnak. Mind fontosak vagytok és mind hozzá tudtok járulni az egyetemes kommunióhoz ott, ahol vagytok, és úgy, ahogy tudtok.

Érezzétek magatokat egységben azokkal, akik a Világegyetem különböző részeiben élik meg ugyanazt a Krisztusba vetett hitet és a Szentháromság dicsőségért cselekszenek. El fog jönni a nap, amikor megismerkedtek és átölelitek egymást Krisztusban; egyelőre éljétek hitben a Világegyetembeli testvéreitekkel a kapcsolatot; számítsatok az imáikra értetek és ti is imádkozzatok értük. Így a kommunió egy kozmikus erő lesz, mely Isten népének a végső győzelem bizonyosságát adja meg.

Senki se érezze elszigetelve magát, mert ti mind, egyesülve Krisztusban egy testet és egy szellemet képeztek, egyetlen, az egész Világegyetemben jelenlévő, elválaszthatatlan Egyházat.[2] Én kísérni foglak az úton és védelmezni foglak a gonosztól. Csak annyit kérek, hogy legyetek hűségesek  ezekhez a programokhoz, melyek feltárultak számotokra és melyek egyre világosabbak lesznek belülről. Az idő rövid, gyermekeim, és kompromisszumok és haszontalan habozás nélkül, határozottan kell folytatni a megkezdett utat. Nem kérek tőletek tökéletességet, mert ismerem a gyengeségeiteket, csak hűséget, tisztességességet és őszinteséget kérek tőletek. Megígérem, hogy minden nehézségben meglesz a fényetek, mert én leszek a fényetek.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] A kommunió szellemközösség

[2] Ef 4

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s