A Jegyes lelkek

 2020 december 24 – Az Úr Születésének az előestéje

 

Jézus üzenete

   

“Kedves gyermekeim,

mai szavaimmal szeretnélek bevezetni titeket a 2021-es új évbe. Mindannyiótok és a Világegyetem minden emberisége számára egy intenzív év lesz. Mint ahogy már el lett nektek magyarázva, én erővel fogok jönni a népem közé, hogy vezessem és védelmezzem.[1]

Egy nagyon kemény időt éltek, a fény és a sötétség, a Jó és a Gonosz szellemei közötti harc idejét, akik egy precedens nélküli harcban szembesülnek. Ami az egész Univerzumban ma történik, csak azzal hasonlítható össze, ami az én első Földi Megtestesülésem előtt történt. Akkor Lucifer és népe gyűlölete ellenállt az én küszöbön álló eljövetelemnek. Ma az ő gyűlölete még erősebb, mint akkor volt, mert nemcsak Isten ellen irányul, hanem az ő Világegyetemre kiterjedő Egyháza ellen is.

Isten népe számban és erőben is növekedett az egyetemes kommuniónak köszönhetően, mely minden tagját összeköti a minden bolygón jelenlévő Egyházamnak. Lucifer népe is növekedett az egész alsó Univerzumban. Különösen súlyos a helyzet a Földön, ahol a sok keresztény langyossága megnyitotta a kaput a démon és követői egyre támadóbb akciójának. Lucifer okkult és ezoterikus erővel töltötte el a Földön jelenlévő és tevékenykedő Antikrisztust és a hamis Prófétát, a Fény Konföderációját[2] és a szolgálóikat.

Mindazonáltal, az esemény, ami tovább szította Lucifer gyűlöletét és eszeveszett cselekedetét, az a Földön való meghirdetése volt az én Világegyetemre kiterjedő Egyházam létezésének és működésének, mely egy kis maradványnak volt köszönhető 2018-ban.

Ez az Egyház:

  • meghirdette a Földön, hogy a Világegyetemben létezik élet; befogadta a más bolygókon élő keresztény testvérek létezését és azt választotta, hogy kommunióban éljen velük;
  • az én Atyám tervét a ti emberiségetek tudomására hozta, hogy az egész teremtés újraegyesüljön bennem;
  • kiegészítette az Apostolok hirdetését a Világegyetem vonatkozásában, mely beteljesületlen maradt a Földi keresztények sok hűtlenségének köszönhetően;
  • megnyitotta az utat az én dicsőséges eljövetelemnek, egy új és meghatározó időt jelölve ezáltal az egész Világegyetem emberiségének, mely jó ideje várta az én igazi Egyházam megnyilvánulását a Földön.

Az én Világegyetemre kiterjedő Egyházam végre teljes erejével és kozmikus akciójával a felszínre jött. Lucifer, aki azt gondolta, hogy sikerült körülhatárolnia a Földön a Kereszténységet és semlegesítenie, egy vallássá téve a sok közül, egy  hatalmas és kompakt néppel került szembe, szerte az egész Világegyetemben. Ezért segítségül hívta az ő Földi követőit, a Fény Konföderációját, aki okkult módon kezdett hatni a bolygótokon. Most a Föld át van itatva a sátáni nép jelenlétével és akciójával, melyet az ezévi, 2020-as események világosan jeleznek.

Ez a forgatókönyv előtt a népemnek jól állást kell foglalnia és képesnek kell lennie kontrasztálni az ellenség erejét, egészen annak a megsemmisítéséig. Ezért lett meghirdetve a következő évre az én KÖZBENSŐ JÖVETELEM, mely megelőzi az idők végeztekori dicsőséges eljövetelem.[3] Miről is szól ez? Előre leszögezem, hogy nem valami eklatáns, mindenki számára látható dologról van szó. Sőt, az én jövetelem az én fiaim szellembeli mély és csöndes cselekvésében valósul meg; nem válogatás nélkül mindenkiében, hanem azokéban, akik őszintén szeretnének hozzám tartozni, az én Anyám Szeplőtelen Szívén keresztül.

 A Szentlélek erejében való eljövetelem lesz, amin keresztül a tökéletességre vezetem az Egyházam, hogy végre a Jegyesemmé tegyem. Eljövök, hogy megházasodjam a népemmel. Ne egy Földi értelemben vett házasságra gondoljatok. Nem egy érzelmi és érzési kötelékről van szó, hanem egy mély és felbonthatatlan MISZTIKUS EGYSÉGRŐL[4] az Egyházam és közöttem.

 Ez az egyesülés nem emberi cselekedet által lesz nemzve, hanem a Szentlélek és a kiválóságból Jegyes, a Legszentebb Mária közös akciójából. Együtt fognak hatni, hogy egyesítsenek velem, a Főpappal és az Egyház Fejével minden hozzám vágyó lelket az Univerzum minden sarkából. Az idők végeztekor, bemutatom az Atyának a feddhetetlen és makulátlan Jegyesem, az Egyházam.[5]

 Hogy idáig eljussunk, a következő, 2021-es évben:

  • megerősítem és egyre jobban megnyilvánítom a három rendkívüli eszköz[6] tevékenységét, Szent Mihály arkangyallal az élen. Ők összegyűjtik majd Isten fiait az Univerzum minden sarkából, és imáikkal és cselekedeteikkel kísérni fogják őket;
  • meggyengítem Lucifer erejét és zavart idézek elő serege soraiban. Ne csodálkozzatok tehát, ha növekedni látjátok a zűrzavart a Földön. Mert nagy része az emberiségeteknek visszautasít, nem fog tudni különbséget tenni az igazság és a hazugság között. Rendetlenségbe fog esni, a Lucifer és követői által mondott hazugságok és illúziók hálójának csapdájába esve.

A Földi emberiség nagy része kemény és sötét napokkal fog szembenézni, de nem fog megtérni. A bálványaikat fogják idézni, de azok nem fogják tudni megmenteni őket. Sokan tönkre fognak menni, de nem fognak megtérni. Átkozni fogják Istent, de nem fogják megváltoztatni az életüket.[7] Hazugságban fognak élni és a nagy imposztor, Lucifer sorsára fognak jutni.

 Rátok azonban, és az egész Világegyetembeli Egyházamra az élet napja fog ragyogni. Érezni fogjátok a jelenlétem, mely új teremtménnyé fog virágoztatni benneteket. Mégha létezésetek látszólag úgy fog megnyilvánulni, mint eddig, a bensőtökben érezni fogjátok az Atya fényét, az én Szívem rezgését és a Szentlélek hőjét. Az élet törvényei fognak hatni bennetek, hogy elvezessenek a teljességhez.

 Mit szeretnék tőletek? Egy, a hívásotokhoz méltó egyszerű életet; egy szent életet, felajánlva annak, akik háromszorosan Szent. Az Egyház nem tud a Jegyesem lenni, ha nem lesz az minden őt képező lélek is.

Azt kérem tehát, hogy legyetek JEGYES LELKEK. Ezek a lelket az örökkévalóság óta hozzám tartoznak. Úgy döntöttek, hogy teljességben nekem ajándékozzák magukat; mindent nekem adtak és én is mindent nekik adtam. Nem félnek a haláltól, mert az életet választották és engedelmesen követnek, bárhová is megyek.[8] Olyan lelkek, melyek különösen kötődnek az Anyámhoz és Hozzá hasonlóak az Isten iránti engedelmességben. Ők az Atya örömei és a termékeny talaj, ahova a Szentlélek szórja az élet magjait. Igaz jegyesként velem egyesülve felébresztik az életet más lelkekben és Istenhez vezetik őket. Az én Egyházam ilyen lelkekből fog összetevődni, akik feltöltik a Világegyetemet Isten illatával[9] és ők lesznek Lucifer veszte.

 Ti mind, akik eldöntöttétek, hogy az én Világegyetemre kiterjedő Egyházamhoz tartozzatok, meg vagytok hívva, hogy jegyes lelkek legyetek. Ezért sok kegyelemmel lettetek gazdagítva; a Legszentebb Mária sajátos védelmét élvezhetitek; sok kinyilatkoztatást kaptatok, melyek az eljövendő időkre képeztek és készítettek fel.

 Minden készen áll bennetek, de szükségem van a ti igenetekre. Csak így tudlak átalakítani, napról napra, hogy jegyes lelkekké tudjalak tenni az én Jegyes Egyházamban. Nincs szükségem a nagy műveitekre vagy kifinomult szavaitokra, csak az alázatosságotokra. A határozott és világos döntésetekre van szükségem, hogy teljes mértékben hozzám tartozzatok Mária Szeplőtelen Szívén keresztül; a szándékaitok őszinteségére és tisztaságára, valamint a lelkiismeretetek korrektségére.

 Ha mindezt megadjátok nekem, én jegyes lelkekké teszlek titeket, akikre számíthatok, hogy az új időket előkészítsem. Egyesülve a ti Világegyetembeli testvéreitekkel, a Mennyországbeli Szentekkel és a Tisztítótűzbeli lelkekkel, akik a teljesség felé haladnak, az igazi Egyház[10] igazi kövei lesztek, és ő a Jegyesemként fog ragyogni az egész Világegyetemben.

Ne féljetek a törékenységetek és a korlátjaitok miatt. Isten ereje erősebb lesz a gyengeségetekben, az én kegyelmem kísérni fog és elég lesz mindenben[11].

Bátorság, gyermekeim, a Szívem örökké kísérni fog.

Megáldalak titeket, a családjaitokat és a betegeiteket. Megáldom a gondolataitokat és a szavaitokat, melyekkel a megmentést fogjátok hirdetni minden jóakaratú embernek.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] A Szűzanya 2020 december 7-i üzenete „A messiási idő”

[2] „Újraírni a Történelmet – Az Univerzum és lakói”

[3] Lásd 1. lábjegyzet

[4] „A Krisztussal való misztikus egyesülés az a teljes egyesülés azzal, aki Isten életének a valóságába vezet” – „Újraírni a Történelmet – I. kötet – Isten gondolatában”

[5] Jel 21, 1-8

[6] Emlékeztetünk, hogy a három rendkívüli eszköz a következő: az angyalok; a Központi Magcsoport; az Istenhez hűséges testvérek a Világegyetemben. Ezekről részletesen beszéltünk és minden magyarázatot megtaláltok róla az olasz honlapon és a könyvekben.

[7] Jel 16, 9; 191 19-21

[8] Jel 14, 1-5

[9] 2Kor 2, 15

[10] 1Pt 2,5

[11] 2Kor 12, 9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s