A Királynővel együtt fogadjuk a Világegyetem Királyát

Kedves fivéreim és nővéreim,

sok lépést tettünk, hogy odaszenteljük magunkat Szűz Máriának, hogy felajánljuk magunkat Jézusnak az ő Szeplőtelen Szívén keresztül és Jézussal, a Szentlélekben az Atyaistennek. Egy új lépés nyílik meg előttünk a 2021-es évben. A Szűzanya a 2020 december 7-i üzenetében[1] azt hirdette, hogy a 2021-es év a messiási év lesz. Elolvastátok és elmélkedtetek róla. Ebből az üzenetből ki szeretnénk emelni pár alapvető pontot, hogy Vele, a mi Anyánkkal együtt tudjunk felkészülni a következő évre.

Szűz Mária kijelentette, hogy a következő év Jézus KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉT fogja látni:

“…Jézus szellembeli jelenléte a népe között az, amiről én beszélek, ez lesz Jézus közbenső eljövetele. Ez megelőzi az ő dicsőséges eljövetelét, amiben Jézus hús vér emberként jelenik meg Isten Fiaként és Ember Fiaként. Eljön majd, hogy ítélje az emberiséget és örökre leválassza a fényt a sötétségről, Isten fiait a Sátán Fiairól. Véglegesen rendezni fogja Isten Országát és felajánlja az Atyának a Szentlélekben. Bevezeti Isten fiait az új teremtésbe, melyet az Atya már előkészített számukra.”

 Így kezdetét veszi az Atya által tervezett JÉZUS MEGDICSŐÜLÉSE, mely Jézus dicsőséges visszatértével fog tetőzni az idők végeztekor. A Szentlélek erősen fog hatni az Egyházban az egész Világegyetemben. Minden hívet, és az egész népet, el fog vezetni egy egyre magasabb és egyre hasonlóbb szellemi szintre az egész Világegyetemben. Így felül lesznek múlva a különböző emberiségek közötti különbözőségek. Igazából mindenkinek el kell érkeznie ugyanarra az ismeretre Istennel és az ő törvényeivel kapcsolatosan, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben.”

 “Mindannyiotoknak mondom: a végső döntés ideje van”.

 2011-ben Jézus a népének a jövőjéről beszélt[2]. A következő évben különösen elkezd majd az ő terve kibontakozni.

 • Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának minden híve Isten azonnali megismerése felé lesz taszítva;
 • Hogy szemtől szembe legyen Vele;
 • Hogy minden akadályt elmozdítson, ami leválasztja a többiekről;
 • Hogy egyre magasabb dimenziókba legyen emelve, egészen addig amíg aláveti magát a tiszta szellem dimenziójában működő törvényeknek, ott, ahol a mi szellemünk, lelkünk és testünk tökéletes harmóniába kerül Istennel és minden teremtményével. Így jutunk el az új teremtésbe.

Hogyan tudunk felkészülni a Világegyetem Urának az eljövetelére? A Szűzanyán keresztül, aki őt nemzette és megszülte. Vele és Érte lett mennybevive és Vele él és uralkodik az örökkévalóságig az egész Világegyetemben.

2020 december 31-én ünnepélyesen felajánljuk magunkat az ő Szeplőtelen Szívének. Velünk együtt az egész Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza felajánlja magát Krisztus Királynak. Ezzel a felajánlással egy következő lépést teszünk előre: az egész életünket felajánljuk Neki Szűz Mária szándékai szerint, hogy Istennek ajándékozzon minket mint szent áldozatot, melyet ő szívesen fogad[3]. Szánjuk tehát oda magunkat mind együtt, hogy befogadjuk Királyunk Máriában és Máriával.

 Mit akar ez jelenteni?

 • Jézus Krisztus teljes Világegyetemre kiterjedő Egyháza meg van hívva, hogy feddhetetlen és szeplőtelen Jegyese legyen Istennek[4]. Meg kell tenni ezt a lépést; ez egy kötelesség, nem pedig egy választható cselekedet, vagy egyéni odaadás.
 • Szűz Mária nemcsak egy kiválóságból lett tagja az Egyháznak, hanem egy Anya is. Az Egyházban nemzi Isten fiait a Szentlélekben, mint ahogy Isten Fiát, Jézus Krisztust nemzette.
 • Az ő Szíve tökéletesen egyesült a Fiáéval, és azok, akik az ő Szeplőtelen Szívével egyesülnek, általa segítve lesznek, hogy egy szívvé váljanak Jézus Krisztussal. A 2020 január 19-i üzenetben az Atya így fejezi ki magát:

 Győzni fog Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, az Anyátok és Királynőtök, Isten Anyja. Az ő szívének a győzelme az én Fiam Szívének a győzelme lesz és az én Fiam Szíve bennem fog győzni az én dicsőségemért.”[5]

 Az idő, amiben élünk a végső döntés ideje, mégha minden fokozatosan is történik, ahogy a Szűzanya a 2020 december 7-i üzenetében azt kiemeli. Mindenki meg van hívva, hogy meghatározza magát Istenben. Meghatározni magát azt jelenti, hogy másokkal kommunióban együtt eljutni a saját teljességünkhöz Istenben, felfedezni a saját eredetiségünket és küldetésünket. Nem választani ezzel szemben azt jelenti, hogy késleltetni, vagy egyenesen elveszni.

Mit jelent a teljes felajánlás Istennek a Szeplőtelen Mária szándékai szerint?

 • Ő a szeplőtelenség kegyelmébe van öltözve. Mint igazi Anya, feddhetetlenné tesz, hogy eljussunk az teljességhez Isten előtt;
 • A mi Szeplőtelen Anyánk, az új Teremtés Társmegváltója és Királynője kegyelemből és az Istentől kapott küldetése miatt az egyetlen személy, aki képes segíteni, hogy eljussunk az Istenben való teljességhez Jézus Krisztus által. Ő mindig az Egyházban az Egyházzal cselekszik.
 • Az Eucharisztia szentségével együtt, az Anya a legjobb eszköz Isten gyermekeinek a támogatására az Istenben való teljes élet felé és a Gonosztól való megvédés érdekében.

Az Istennek való teljes felajánlás a Legszentebb Mária szándékai szerint nem zárja ki a mi szándékainkat, sem a felelősségünket az életünk minden dinamikájában. Az Anya segít minket, hogy egy mély és őszinte kapcsolatot tudjunk élni Istennel, hogy felkutassuk és megéljük az isteni akarat központiságát magunkban.

Mindehhez pár lépésre van szükség:

 • Mária kezébe helyezni minden problémát, melyek foglalkoztatnak és melyeket meg kell oldani, a bűneinket és az elkövetett hibáinkat, hűségesen maradva Hozzá, aki Istennek ajánl a legmegfelelőbb módon;
 • felemelni szándékainkat és imáinkat és alávetni őket Isten akaratának;
 • megtisztulni az alsórendű érdekeinktől, az egoizmusunktól, a szorongásainktól, a félelmünktől, a bizonytalanságainktól és minden más típusú patológiánktól, melyek az Isten előtti képmutatásból származnak;
 • megengedni az életnek, hogy áramoljon, és hagyni kibontakozni a Szentlélek minden gyümölcsét: “A Szellem azonban termel: szeretetet, örömet, békét, megértést, szívélyességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önuralmat”. (Gal 5, 22-23);
 • megengedni, hogy folyamatosan új terek nyíljanak meg bennünk a Szentháromság művének;
 • nyugodtnak, bizalomtelinek és erősnek maradni az életünk eseményeivel szemben és legyőzni a Gonoszt (Ef 6, 10-17).

A Szűzanya nekünk ajándékozta a JELT[6], amivel megjelölte minden fiát, aki Hozzá szeretne tartozni, és általa Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához.

Miért a jel? Mert látható, érinthető és mert általa meg tudjátok tapasztalni a segítséget, ami az Anyától jön. Nem egy mágikus amulett, hanem egy konkrét segítség az Isteni élet elérésének a folyamatában és ami segít minket a Földön való életünkben.

Így nyilatkozott az Anya a 2020 december 7-i üzenetében:

„Ez a jel már szét van szóródva az egész Univerzumban és szét kell legyen szórva a Földön is…

 Ígérem a szellemben, lélekben és testben való megtérést és gyógyulást azoknak, akik hittel fogják hordozni ezt a jelt és ezeket a felajánló imákat fogják imádkozni, amelyeket jeleztem. Közel leszek hozzájuk és megvédem őket az én Királynői, Anyai és Társmegváltói hatalmammal. Rengeteg kegyelemmel fogom megjutalmazni azokat, akik terjeszteni fogják a jelt és tanítani fogják az imákat másoknak. Így segíteni fogtok a művemben és már előre is köszönöm.”

 Meghívunk mindenkit, hogy teljes mértékben ajánlja fel magát Jézusnak és vesse alá magát az ő királyi tekintélyének, a Szeplőtelen Édesanyán keresztül. Így az egész Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza Jézus Szívével egyesülve, egy, a Mennyei Atyának kedves felajánlásba emelkedne. Ez a kultusz szétterjesztené a Földön a legnagyobb erőt és kegyelmet, melyet Isten gyermekei bőségesen élvezhetnek.

Tanúi vagyunk annak, amit mondunk. Ezért meghívunk, hogy ünnepélyesen felszenteljétek magatokat Mária Szeplőtelen Szívének, az ő szándékai szerint, december 31-én, hogy a 2021-es évbe belépve fogadni tudjátok a Világegyetem Királyát.

Boldog Karácsonyt és jó Új Év kezdést. Kísérünk, mint mindig felajánlásunkkal és imánkkal és Isten szeretetével.

A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.” (1Tesz 5, 23-24)

Üdvözlünk és áldunk

                                                              Stefania Caterina és Tomislav Vlašić atya

 

[1] A Szűzanya 2020 december 7-i üzenete „A messiási év

[2] Jézus 2011 december 8-i üzenete „Az én népem jövője”

[3] Rm 12, 1-2

[4] Jel 21,2. 27

[5] A Mennyei Atya 2020 január 19-i üzenete „Megújítom veletek a szövetséget

[6] Arra a keresztre vonatkozik, melynek a közepében az ő Szíve van, melyet a „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány tagjai hordanak, de mely most sok hívő között kerül szétterjesztésre. Erről a jelről magyarázatot az olasz honlapon találtok.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s