Az emberiség Édesanyjának üzenete 2018. február 13-án Stefania Caterina által

“Drága gyermekeim,

Ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ISTENBEN ÉLT ÉLET A SZERELEM ÉS AZ EGYSÉG ÉLETE. A szeretetnek és annak az egységnek vagytok a gyümölcsei, ami a Legszentebb Szentháromság Három Személye között van, ezért arra vagytok teremtve, hogy szeretetben és egységben éljetek Istennel és egymással.

Kezdetben a Szentháromság Egy Isten megteremtette az ősszüleiteket; nem csak egy férfit és egy nőt, hanem sokkal több férfit és nőt, akik az emberiség első ősmagját alkották. Azt akarta, hogy szeressék egymást igaz szeretettel, és fogadják el egymást testvérekként, ugyanazon Atya gyermekeiként. Arra hívta őket, hogy saját szeretett gyermekeiként éljenek, eltelve tisztelettel, méltósággal, és őrizve a teremtés magvát. Ősszüleitek szabadon és halhatatlanul, Isten jelenlétében éltek, egy gyönyörű természet ölén, amely barátja volt az embernek.

Lucifer, minden rossznak a kezdete, irigyelve a kegyelmet, amelyet elvesztett, fellázadt a Teremtő ellen, és beférkőzött Isten és az első emberek közé, hogy elcsábítsa és megrontsa őket. Azt ígérte nekik, hogy hatalmasabbá teszi őket Istennél, és egy jó részük hagyta magát becsapni, és fellázadt Isten ellen. Ez az áteredő bűn, az ősbűn, amelyet az emberi élet kezdetén elkövettek. A bűn beszivárgott a teremtésbe, létrehozva a halált, a szenvedéseket és a betegségeket. Az eredendő bűn megrontotta a természetet is, és elválasztotta egymástól a csillagrendszereket és a bolygókat.

Az ősszülők közül nem mindnyájan lázadtak fel a Teremtő ellen, és sokan közülük soha nem követték el az ősbűnt. Hűek maradtak Istenhez és törvényeihez. Tőlük származtak a szabad és fejlett emberiségek, akik szabadon mozognak a Világegyetemben, Isten és a gyengébb testvéreik szolgálatában.

Az ti emberiségetek ősszülei azonban fellázadtak Isten ellen, egész addig, míg igazi és sajátosan erős szövetségre léptek Luciferrel. A ti emberiségetek törékennyé, megrontottá, és Isten ellenségévé vált.

Az eredendő bűn legsúlyosabb következménye, a halál után, az Isten fiai közti megosztottság volt. Mind a mai napig emberek vannak szétszóródva a végtelen Univerzumban, és igen különböző körülmények között élnek. Egyesek olyan bolygókon, amelyek hatalmas távolságokkal vannak elkülönítve, mások olyan bolygókon, amelyek konfliktusokban élnek egymással. Megint mások elszigetelődve a sötétségbe és az ismeretlenségbe, mint ti, akik nem tudnak arról, hogy vannak testvéreik a Világegyetemben. Csak azok az emberiségek tartották meg maguk között az egységet, akik Istenhez hűségesek maradtak, és egymáshoz közeli bolygókon élnek, ahonnan könnyen elérik egymást.

Az én fiam, Jézus azért volt küldve az Atyától a Szentlélek erejében a Földre, az Istentől legtávolabbra lévő bolygóra, hogy kijavítsa a bűn általi szakadást, amit a ti ősszüleitek hoztak létre, és helyreállítsa a szövetséget a Teremtővel. Ezért magára vette ősszüleitek bűnét, a halált és a szenvedést, amik a gyümölcsei annak a bűnnek, és legyőzte azt a saját áldozatával, az Atyának való teljes engedelmessége által. Jézus meghalt és föltámadt a Földön, minden emberért a Világegyetemben. Ezáltal újra megnyitotta az utat Isten felé, és az Ő fiai egysége felé, bárhol legyenek a Világegyetemben. Akik hittek, és hisznek Szent Fiamban, Jézus Krisztusban, arra vannak rendelve, hogy egy új emberiséggé váljanak. Összegyűjtik Őket minden bolygóról, és az új Teremtés részeseivé válnak az Idők végén.

Ezzel végigjártam veletek most az Üdvösségtörténet különböző állomásait származásotoktól, hogy jobban megértsétek az utatok, a Keresztény út nagyszerűségét. A megváltás, amit Jézus hozott nem áll meg csupán a Föld megváltásánál, hanem átöleli a teljes Világegyetemet. Ti tehát részei vagytok egy hatalmas, nagyszabású szeretettervnek és az egyetemes kommunió tervének. Ezt a tervet az ősbűn befeketítette, de nem akadályozhatja meg. Valóban, Mennyei Atyátok helyre fogja állítani gyermekeiben eredeti szépségüket és méltóságukat Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejében, az Idők végén. Most útban vagytok e felé, és Én vagyok az, aki segíteni fog nektek megérteni, és bejárni ezt az utat.

Láthatjátok ebből a rövid elbeszélésből, hogyan törte meg az ősbűn a testvéri kommuniót az első emberek között. Ez azonban napjainkban rátok is érvényes: a bűnök, amelyeket életetekben elkövettek, eltávolítanak Istentől és megtörik a szeretet-kapcsolatot más emberekkel. Így van ez gyermekeim, a bűn lázadás Isten és törvényei ellen, mindig magával hozza az önzés, a közömbösség és a gyűlölet keserű következményeit, amelyek nagyon mélyen eltávolítják az emberi teremtményeket egymástól. A bűn a kezdete minden romlásnak, és a bűn életnedve az, ami táplálja a fizikai és az egzisztenciális halált. A Föld tele van bűnökkel, így az emberek egyre jobban gyűlölik egymást.

Óvakodjatok a bűntől gyermekeim, ne lázadjatok Isten ellen és éljetek békében egymással! Ha szeretitek Istent, és az életeteket az Ő kezébe helyezitek, meg fogjátok ismerni az Ő akaratát. Ha az Ő akarata szerint cselekedtek, akkor megoltalmaz titeket a Gonosztól és megtévesztéseitől, amik kísértik a világot.

Emeljétek fel a tekinteteket gyermekeim, és gondoljatok azokra a fivéreitekre és nővéreitekre, akik a Világegyetemben élnek. Érezzétek magatokat egységben velünk. Vannak Istenhez hűséges testvéreitek, tiszták és Isteni erővel elteltek, akik végtelenül szeretnek titeket. Imádkoznak értetek és várják, hogy találkozzanak veletek, amikor Isten ezt akarja. Vannak olyan testvéreitek, akik ugyanúgy szenvednek, mint ti, és akik hozzátok hasonlóan remélnek és hisznek Istenben. Egyesítsétek imáitokat és áldozataitokat az övéikkel, és emeljétek fel velük együtt Istenhez minden szenvedéseteket.

Tudjátok, hogy Isten hívja most az Ő gyermekeit, ebben az időben, hogy az új emberiséget kialakítsa, és van már egy új nemzet, egy új nép a Világegyetemben, aki az Ő törvényei szerint él. Ez a nép egyre jobban növekszik. Egyesüljetek ezzel a néppel, és érezzétek a nagyságát az univerzális kommuniónak. Nem számít, hogy jelen pillanatban nem vagytok képesek látni őket és mindent tudni róluk, mert Isten megadta nektek a Szentlelket, aki működik bennetek és meg fogja ismertetni veletek mindazt, amire szükségetek lesz. A ti szellemetek, lelketek intelligens, és egy sokkal magasabb rendű szemléletet hordoz annál, amire a csillagvizsgálók képesek. A ti belső látásotok már elindult a hitben. Aki hisz, látja azt, amit mások nem látnak. Ezért ne viselkedjetek úgy, mint a hit nélküli emberek, akik mindent meg akarnak érteni az előtt, hogy hinnének, és így nem jutnak semmire. Higgyetek, és érteni fogtok.

Közel vagyok hozzátok Édesanyaként, hogy segítsek nektek megérteni azt, amire szükségetek van. Legyen bizalmatok Istenben, és legyen bizalmatok az én anyai szeretetemben. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s