A nép ünnepélyes felajánlása a Szentháromságnak

A Mennyei Atya üzenete

 Megújítom veletek a szövetséget

 

“Kedves gyermekeim,

elérkezett az a nap, amelyen eldöntöttétek, hogy ünnepélyesen felajánljátok magatokat a Szentháromságnak.[1] Ez egy nagyon fontos nap számotokra, itt jelenlévők számára, a hozzátok kapcsolódó nép számára és mindazok számára a Földön, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához szeretnének tartozni.

Ez a nap egy érkezési és kiindulási pont is. Egy érkezési pont, mert ma lezárul a felkészülésetek és egy kiindulási pont, mert ma kezdődik számotokra az igazi és saját küldetés. Ez nem azt jelenti, hogy nem kaptok többet iránymutatást, mert a fényt mindig meg fogjátok kapni. Azért mondom, hogy ma kezdődik a küldetésetek, mert azt, amit eddig kaptatok most gyakorlatba kell ültetnetek és tanúsítanotok kell. Általatok meg kell nyilvánuljon a dicsőségem, mert az Egyház arra van hívva, hogy megnyilvánítsa a Szentháromság dicsőségét, különösen az Atya dicsőségét. Én az Atya vagyok, aki mindenkit szeret és mindenkit meg szeretne menteni. Sajnos nem tudok mindenkit megmenteni, nem azért, mert én nem szeretném, hanem azért, mert az emberek nem akarják és a gonosz szellemek sem akarják.

Leküldtem a Fiam, Jézus Krisztust a Földre, hogy megszabadítsalak a sátántól és a bálványoktól, akik mögött mindig a démonok nyilvánulnak meg. Tudjátok meg, hogy minden bálvány mögött egy démon lakik, tehát, ha a bálványokat szolgáljátok, alávetitek magatokat a démonoknak. Feltámasztottam a Fiam, hogy létrehozzam a Földön az Egyházat – ami az én meghívott népem – hogy megnyilvánítsa a megmentést. Az évszázadok során megfigyeltem mindent, amit az Egyház tett és nem tett. Megfigyeltem a Földi keresztényeket, és olyan dolgokat láttam, amiket sosem szerettem volna látni. A Fiam húsban való eljövetele ellenére meg kell állapítsam, hogy a Föld még pogány, meg van fertőzve a démonok és a különböző típusú bálványok által.

Gyermekeim, ez egy nagyon veszélyes időszak. A bolygótok részben megsemmisült, mint ahogy azt a természetben láthatjátok. A föld, a víz, a tűz és a levegő elemek fel vannak borulva, be vannak szennyezve és meg vannak szentségtelenítve. Ugyanúgy az ember szíve is. Az Egyház sajnos már a kezdetektől meg van osztva, fel van darabolva. A keresztények steril csatát vívtak egymással, felekezetek a felekezetek ellen, doktrínák a doktrínák ellen fordultak. Kard helyett Isten igéjét használták. Jézus Krisztus nevében tárgyaltak, öltek, loptak és súlyos dolgokat követtek el.

Azonban mondani szeretném, hogy az igazi Egyház létezik és mindig is létezett. Nem jött ki soha a katakombákból, mert egy másik struktúra, ami magát Egyháznak nevezi, fokozatosan teret hódított a történelem során. Mindig is két Egyház volt: a Jézusé, ami hozzám tartozik és a Luciferé, ami hozzá tartozik. Két különböző entitás, ellentétes valóság arra kényszerülve, hogy egy hierarchikus rendszer nevében együtt éljenek.

 Gyermekeim, eljött az ideje, hogy szétválasszam az igazi Egyházat a hamistól. Mindezt azután, hogy eljutottunk egy olyan pontra, hogy a Pápa, a katolikusok, azaz a Földi keresztények nagy részének a  képviselője, bevitt egy bálványt a Templomba.[2] Az oltár elé helyezték, mely a dicsőséges Péter apostol ereklyéire épült. Bálványt helyeztek az oltáron jelenlévő Fiam elé, nyíltan dacolva. Ez az én szememben minden határon túlment és innen nincs visszatérés. Ezidáig vártam, hogy ez a hamis Egyház megtér, de nem így történt. Ezért azt mondom nektek, hogy ez nem az én Egyházam, nem is volt és nem is lesz az.

Ma leválasztom az igazi Egyházat a hamisról és megújítom veletek az örök szövetséget, amit senki nem tud megszakítani. A velem való szövetségnek egyetlen neve van: az én Fiam, Jézus Krisztus. Ő az élő szövetség, Ő a garanciája annak, hogy ti az enyémek vagytok.

A hamis Egyház az évszázadok során azon munkálkodott, hogy elhomályosítsa a Fiam képét és ártalmatlanná, elenyészővé tegye. Jézus egy egyház fejeként lett bemutatva, egy prófétaként a sok közül, egy virtuóz spirituális mesternél semmivel sem többként, azonban Jézus Krisztus, az én Fiam az Egyetlen Megmentője az emberiségnek. Ő a Világegyetem Ura, aki az én nevemben az egész teremtést uralja. Aki hozzám akar jönni, Rajta kell keresztülhaladjon, el kell ismerje őt Isten Fiaként, Úrként és egyetlen Mesterként. Enélkül nem létezik semmilyen szövetség sem velem és nem is lesz soha. Irgalmasságot gyakoroltam eddig, de ezután igazságszolgáltatást fogok. Mindenki megmásíthatatlanul azt fogja kapni, amit választott.

A hamis Egyház azon is dolgozott, hogy megszentségtelenítse és értéktelenítse az Eucharisztia szentségét, megtagadva, hogy abban jelen van az én Fiam. A hamis Egyház elhidegítette a keresztényeket az Eucharisztiától, sok kételyt sugallva ez a Szentség irányába. Nagy része a keresztényeknek ma nem hisz Jézus eucharisztikus jelenlétében.

A hamis Egyház megpróbálta Szűz Mária személyét és jelenlétét is semmisíteni, jelentéktelenné tenni, őt, aki az én választott Lányom, Isten Anyja, a Szentlélek Jegyese és az emberiség Társmegmentője. Máriát ajándékként kaptátok meg, de az Egyház kidobta, befogadva helyette egy földanyát ábrázoló bálványt.[3] Ez sok és minden mértéken túl van.

 Innentől kezdve az igazi Egyház le lesz választva a hamisról és növekedni fog. Meg fogja nyilvánítani az én hatalmam és dicsőségem. Tudjátok meg, hogy egyetlen Egyház létezik a Földön, amit az én Fiam, Jézus Krisztus alapított és ami jelen van az egész Világegyetemben. Ez elismeri a Szentháromságot és Mária Királynőt, Anyát és az emberiség Társmegmentőjét. Befogadja és éli az Univerzum minden testvérével a lélekközösséget, bárhol is van, küldetését teljesíti, hogy az élőket és holtakat a megmentés felé vezesse. Más Egyház nincs és nem is lesz.

Ezen a napon, amikor felajánljátok magatokat a Szentháromságnak, új mennyeket és új Földet ígérek nektek[4] és minden jóakaratú férfinak és nőnek erről a bolygóról, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához szeretnének tartozni.

Ez a bolygó nem fog megsemmisülni mégha Lucifer irigységből és gonoszságból ezt is szeretné. Ő tudja, hogy a Földet a népemnek adom és egy szikrányit sem akar meghagyni belőle nektek, de nem fogom megengedni ezt. Új Egeitek és új Földetek lesz. Látjátok majd feltámadni a bolygót, feltámadás, mely az emberek szívének átalakulásán keresztül történik majd meg, az én és Egyházam műve által. Egy új nép végre élni fogja a Fiam tanítását, az égi törvényeket és parancsolatokat, amit a szívetekbe pecsételtem, mint ahogy a kezdetektől lennie kellett volna. Ez fogja átalakítani a Földet.

Ez nem egy mágia sem valami rajtatok kívülálló dolog eredménye lesz, hanem bennetek és általatok fog átalakulni. Látni fogjátok, ahogy lassan lassan a jók tudata felébred, mert a Szentlélek a Föld és a Világegyetem minden részén hatni fog, hogy Isten fiaiban felébressze az én emlékem, hogy emlékeztesse őket az én törvényeim szentségére.

Amikor minden megvalósul, a Fiam visszatér a Földre. Nem szelíd bárányként fog megjelenni, hogy hagyja magát lemészárolni Lucifer fiai által, hanem Győzedelmes Királyként, hogy összegyűjtse a népét és egyszer és mindenkorra elkergesse Lucifert és az ő népét. Nem lesz a Földön többet hely sem a Sátánnak, sem a fiainak. Akik őt választották, imádták és akarták, vele lesznek mindörökké. Az én népem azonban győzedelmeskedni fog. Győzni fog Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, az Anyátok és Királynőtök, Isten Anyja. Az ő szívének a győzelme az én Fiam Szívének a győzelme lesz és az én Fiam Szíve bennem fog győzni az én dicsőségemért.

Ezért, kedves gyermekeim, emlékezzetek úgy erre a napra, mint az egész Világegyetem újjászületésének napjára, ami már régóta várja a ti emberiségetek lépését.[5] Itt az ideje, hogy felszabadítsam a foglyokat, hogy a vakok szemét felnyissam[6], hogy felismerjék az igazi Egyházat, amiben Jézus él és ami ugyanakkor a katedra is, ahonnan tanít benneteket. Jézus katedrája az egyetlen nép, nincs más.[7] Ezért azt kérem tőletek, hogy legyen bátorságotok, abszolút bizalmatok bennem és ne féljetek semmitől.

A veletek való szövetségem vitathatatlan lesz és senki nem tudja megszüntetni. Ha ma népként kimondjátok az igenetek, én hatni fogok közöttetek. Általatok feltámasztok a Földön egy népet, aki egyre jobban fog növekedni és egyesülni veletek lélekben.[8] Nem kell nagy dolgokat tennetek. Csak annyit kérek, hogy abszolút hűségben éljétek meg mindazt, amit ezidáig tanultatok és hirdettetek. Én, általatok, minden oltáron, minden egyházban és templomban, ahol akár egy Isten fia is jelen van, hatni fogok, hogy kiszakítsam a gonosz kezei közül és elvezessem az igazi Egyházba. Lucifer Egyháza ezzel szemben kiszárad és száraz fa lesz.

Az, amit a Pápa tett, bálványimádás volt, hasonló az aranyborjúhoz.[9] Ezért szükség van arra, hogy megújítsam a szövetségem egy új néppel és ez így is lesz. Éltessétek ezt a szövetséget magatokban és egymás közt. Éljetek, tanúskodjatok, szolgáljatok, szeressetek, bocsássatok meg. Fogadjátok be minden jóindulatú testvéretek, akik ajtóitokon bekopognak, legyen az a házatok ajtaja vagy a lelketeké. Mélyedjetek el a szentmiséitekben, érjétek el őket az imáitokkal. Csináljátok úgy, hogy amikor imádkoztok, egyénileg vagy együttesen, az imáitok visszhangozzanak a Világegyetem minden sarkában, ahol szükség van az Egyházra és visszahangozni is fog. Ha hűségesek vagytok, egyetlen imátok sem marad gyümölcstelen. Az imáitok minden helyen visszhangozni fognak egészen a pokolig és az én nagyságom fogják hirdetni. Ezért, gyermekeim, haladjatok előre és ne féljetek semmitől.

Lucifernek és népének azt mondom, hogy legyenek figyelmesek. Jaj nektek, ha egyetlen ujjal is megérintitek ezt az Egyházat. Szembeszálltatok az örök Istennel, a dicsőség Atyjával és most azt kapjátok vissza, amit elvetettetek. Jaj nektek, ha még egyszer megérintitek az én népem, ha megpróbáltok közéjük szűrődni. Jaj nektek, ha továbbra is folytatjátok a teremtésem tönkretételét. Most egy új nép erős, szembeszáll veletek és nem tudtok semmit sem tenni. Minden jó, amit megpróbáltatok megakadályozni a Földön, megállítva az Egyházat, ellenáll nektek. Minden rossz, amit tettetek és az átkok, amivel megtöltöttétek a Földet, visszatér hozzátok. Ez az igazságszolgáltatás. Számotokra vége az irgalmasságnak és az igazságszolgáltatás ideje kezdődik, mert nekem meg kell védenem a fiaim, és meg is teszem. Így döntöttem és így lesz.

És ti, népem, éljetek hittel, bátorsággal és szeretettel és nem engedem, hogy bármitek is hiányozzon. Megköszönök nektek minden lépést, amit velem együtt tesztek meg. Ne feledjétek, hogy innentől kezdve a Szentháromság abszolút tulajdona vagytok, akitől mindenben függeni fogtok. Ne támaszkodjatok többet az emberi tudományra, a doktrínákra és az emberi technológiákra, hanem éljétek meg a Szentháromság szolgálatát, ami új emberiséggé farag titeket. Ezt megígérem nektek és megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] Ezen a napon a „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány és az egész köré gyűlt nép ünnepélyesen felajánlották magukat a Szentháromságnak. Ez egy hosszú út eredménye, mely az élet, a személyek és az egész nép Krisztusban való újraegyesítése felé történt.

[2] 2019 október 7-én az Pán-Amazóniai Szinóduson a Pápa megengedte, hogy a Pachamama bálványt, amelyet előzetesen megáldott, bevigyék a Szent Péter Bazilikába és a főoltár elé helyezzék.

[3] Ismét a Pachamama szobrokra utal

[4] Ap 21,1; 2Pt 3,13

[5] A „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány elkötelezi magát, hogy minden évben ezen a napon ünnepélyesen felajánlást tegyen a Szentháromságnak

[6] Iz 42, 6-7

[7] A keresztény nép egységben van az ő Urával a Szentlélekben, egyetemes lélekközösségben. Nem oszlik frakciókra, részlegekre

[8] Ez a nép nem egy új struktúra az Egyházban. Jézus Krisztus művének a gyümölcse, hogy megújítsa az Egyházát, amit már 2011 szeptember 8-án „Az én népem jövője” üzenetében bejelentett, melyet ezen a honlapon megjelentettünk

[9] 3Móz 32

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s