Jézus nagy tanúságtétele

Levelek Isten népéhez

2023. január 8, Urunk megkeresztelkedése

Kedves fivéreink és nővéreink,

beléptünk JÉZUS KÖZBENSŐ FÖLDI JELENLÉTÉNEK a harmadik évébe. Az Ő sajátos szellembeli jelenlétét a Szűzanya már a 2020. december 7-i üzenetében bejelentette, amelyre hivatkozunk[1].

A mi kívánságunk a 2023-as évre számotokra és számunkra az, hogy be tudjunk lépni a teljes és autentikus közösségbe Jézussal, az életével és a Föld és egész Világegyetem érdekében végzett művével. Azok közületek, akik ezeket a programokat követték és velünk együtt haladtak az úton, ki tudták terjeszteni a tekintetüket a Világegyetemre és a történetének a dinamicitására. Mindezekben az években folyamatosan arra törekedtünk, hogy az emberiség dicsőséges jövője felé vezető egyszerű és világos utat mutassuk meg, mely szükségszerűen az EGÉSZ VILÁGEGYETEM KRISZTUSBAN VALÓ ÖSSZEFOGLALÁSÁN[2] keresztül halad. Ily módon, a csöndben és az imában ki tudtátok alakítani a saját gondolatotok és meghozni a saját döntéseitek.

Az elmúlt időben sok esemény fedte egymást a Földön és itt az ideje, hogy válaszokat adjunk Istennek. Tanúságot kell tenni arról a műről, amit az Atya a Fiú, Jézus Krisztus által valósít meg a Szentlélek erejében, „Jézus Krisztus Világegyetembeli Egyháza” által, mely jelen van a Földön, csatlakozva ahhoz, mely a Mennyből száll alá.

Az utóbbi években a Központi Magcsoport[3] tagjai csöndben maradtak, hogy szemtől szemben lehessenek Istennel és megosszák egymás közt az Isteni életet és az Ő cselekvését az egész Világegyetem népe javára. Számunkra is elérkezett az idő, hogy tanúsítsuk azt, amit látunk és tapasztalunk a küldetésünk során, hogy segítsük Isten népét Krisztussal egységben élni és tanúsítani azt.

Azonnal tisztázzuk, hogy nem fogunk újabb üzeneteket és kinyilatkoztatásokat közvetíteni. Valójában az Úr bőven beszélt ennek a népnek, közvetlenül és az eszközein keresztül, és amit szükséges volt megismerni ebben az időben, az feltárult előttünk. Mindez egy szilárd alapot képez, amire támaszkodhat a mi tanúságtételünk, mely reméljük, hogy egy kis fényt hoz ezekben a sötét időkben. Időről időre beavatkozunk ezen az oldalon, és biztosak vagyunk a ti részvételetekben ennek az időnek a kegyelmében, amelyet szeretnénk megosztani mindannyitokkal.

Milyen tanúságtételről beszélünk? Mindannyian azt mondjuk, hogy tanúsítsuk Jézus Krisztust és ez igaz. Mindazonáltal Jézus azt mondja: Nekem azonban nincs szükségem emberek tanúságtételére[4]. Ezeknek a szavaknak a fényében megértjük, hogy valójában az igazi tanúságtevő az maga Jézus Krisztus, a hű és igaz tanú, akiről a Jelenések könyve beszél[5]. Jézus szüntelenül tanúsítja az Atyát, a Szentlélek erejében. Beszámol arról, amit lát az Atyánál. Így beszél Nikodémus: „Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el.[6] Mi tehát megkapjuk az ő tanúságtételét és azt közvetítjük testvéreinknek, de ha nem fogadjuk be, akkor mit tanúsítunk? Szükség van tehát arra, hogy mélységesen egyesülve legyünk Jézussal, hogy üdvözölni tudjuk és másoknak közvetíteni azt, amit Ő tanúsít a szellemünknek. Ez tesz minket Krisztus hiteles tanúivá.

A különleges eszközök – Angyalok, Központi Magcsoport és az Istenhez hűséges testvérek a Világegyetemből – akikről sokat beszéltünk, ezekben az időkben sajátos egységben vannak Jézussal, követik őt és kísérik őt az ő csöndes de erős cselekvésében. Ő itt van, a Földön, sajátosan van jelen szellemben, de az ő cselekvése az egész Világegyetemben visszhangzik. Az ő KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉVEL, Jézus ismét elhozza nekünk a bizonyságot arról, amit az Atya tesz. Arra kéri a rendkívüli eszközöket, hogy fogadják el tanúságtételét, és továbbítsák azt népének, hogy azok hűséges tanúkká váljanak.

Mint a Központi Magcsoport Földön élő tagjai, mi válaszolunk az Úr meghívására és a rendelkezésére bocsátjuk magunkat, hogy közvetítsük nektek Jézus nagy tanúságtételét erre az időre és ennek az emberiségnek.

Az Úr várja a mi fentről való újjászületésünket.[7] Feleslegesen ünnepeltük az Úr születését, ha nem azért, hogy újjászülessen bennünk az isteni élet, ha nem tettük hajlandóvá magunkat létünk jobbá tételére, hogy Hozzá igazodjunk. Jézus itt van, dicsőségesen közöttünk, az ő Szentséges Anyjával, hogy elvezessen az Ő dicsőségébe. Egyesülve Vele, jelen van az egész Világegyetemre kiterjedő Egyháza – Angyalok, Szentek, Istenhez hűséges emberiségek, Tisztítótűzbeli lelkek – mely a Mennyből száll alá, hogy a Földi emberiség segítségére jöhessen.

Az Úr várja, hogy népe felvirágozzon és az örök élet bőséges gyümölcseit hozza. Csak Jézus tud megfelelő megoldást kínálni az emberiségünket sújtó egzisztenciális problémákra. Akik üdvözlik őt életükben, hallani fogják a hangját, és választ kapnak problémáikra. Ő az élet forrása.

A Mennyből alászálló Egyház tanúsítani fogja az életet és Szentháromság Egy Isten cselekvését. Mi fogjuk megtenni, a Központi Magcsoport többi tagjával együtt. Meg fogja tenni Isten Földön jelenlévő népe is, aki eldöntötte, hogy „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához” tartozzon és azok szolgálatába állította magát, akik ezen az úton szeretnének járni, segíteni őket. Együtt Krisztus misztikus teste leszünk, és tanúságunkat adjuk az egész Világegyetemnek.

Isten misztérium. Benne van az ÉLET TELJESSÉGE, mely kiárad minden teremtményre. Nélküle, senki sem birtokolja ezt a teljességet. Az áteredő bűn után az Atya leküldte a Földre a Fiát, Jézus Krisztust, aki megtestesült közöttünk az ő első eljövetelében. Azért jött, hogy közvetítse nekünk az életét és megmutassa az utat a teljesség felé. Megalapította Egyházát és utána, az évszázadok során számtalan alkalommal küldött nekünk tanúkat és szenteket. A Mennybeli dicsőségből leküldte az Anyját, aki számtalan alkalommal és több helyen megjelent a Földön, hogy segítsen minket. És mindenekelőtt Ő volt, a Szeplőtelen, a Mennyből alászálló Egyházzal együtt, aki előkészítette Jézus közbenső eljövetelét még egyszer a Földön, még egyszer az egész Világegyetem javára.

Dicsőséges Jézus, aki keresztülhaladt a halálon és legyőzte azt, azért van itt, hogy ismét elhozza nekünk a nagyszerű bizonyságát mindannak, amit az Atyánál lát. Azok, akik szívesen látják és hisznek benne, már teljes életet élnek, még az elkerülhetetlen napi nehézségek és fájdalmas megpróbáltatások közepette is, amelyeken az emberiség megy keresztül.

Az Úr fokozatosan erősíti cselekvését, amely egyre gyorsabb lesz. Megosztja az emberiséget, elválasztva azokat, akik csatlakoznak hozzá, hogy meg legyenek mentve azoktól, akik azt választják, hogy elvesszenek Nélküle.

Beavatkozásainknak a „Levelek Isten népéhez” címet szerettük volna adni. A leveleket mindenekelőtt a szeretteknek szokták írni, és ti kedvesek vagytok nekünk, testvéreink vagytok, akikkel egy népet alkotunk. Fokozatosan igyekszünk segíteni nektek megérteni ezeket az időket és a járandó utakat, megosztani veletek Isten ígéreteit, egy új emberiség elvárásait és reményeit, az Új Teremtés felé vezető úton.

Áldjon meg benneteket az Úr, és adja békéjét!

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić atya

 

[1] A Szűzanya 2020. december 7-i “A messiási idő” üzenetében többek között ezt olvashatjuk: „Sok misztikus beszélt az évszázadok során JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉRŐL, mégha nem is volt világos számukra, hogy miről is szól az. Nos, Jézus szellembeni jelenléte a népe között az, amiről én beszélek, ez lesz Jézus közbenső eljövetele. Ez megelőzi az ő dicsőséges eljövetelét, amiben Jézus hús vér emberként jelenik meg Isten Fiaként és Ember Fiaként. Eljön majd, hogy ítélje az emberiséget és örökre leválassza a fényt a sötétségről, Isten fiait a Sátán Fiairól. Véglegesen rendezni fogja Isten Országát és felajánlja az Atyának a Szentlélekben. Bevezeti Isten fiait az új teremtésbe, melyet az Atya már előkészített számukra.

[2] Ef 1, 10

[3] Stefania Caterina és Tomislav Vlašić atya a Központi Magcsoport tagjai – jelen időnk három rendkívüli eszközének egyike – melyről hosszan beszéltünk és melyről további információkat ezen a honlapon találhattok

[4] Jn 5, 34

[5] Jel 3, 14

[6] Jn 3, 11

[7] Jn 3, 1-15

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s