Részvétel Jézus Intenzív Jelenlétében közöttünk

Tomislav atya (hanganyag átirat)

2021.04.01

Kedves fivéreim, kedves nővéreim, kellemes Húsvétot kívánok! Egy Húsvéti átmenetet, ami ma este kezdődik és egészen a Szentháromságig fog tartani és Mária Medjugorjei jelenéseinek a negyven éves évfordulójával fog lezárulni. Ez a szimbolikus év kegyelmekkel teljes mindazok számára, akik befogadták a Szűzanya üzenetét. Aztán, mint általában, egy új ciklus következik az augusztusi ünnepekkel, hogy be lehessen lépni a még mélyebb kegyelmekbe.

Az elmélkedésem témája ebben a Szentmisében “Részvétel Jézus Intenzív Jelenlétében közöttünk”. Mindenekelőtt meg kell néznünk a keretet. Mi nem olyan személyek vagyunk, akik önmagukért celebrálnak, kis csoportokban, kis magcsoportokban, kis templomokba zárva. Mi az egész Világegyetemmel celebrálunk, mert a Világegyetem egy végleges fordulópontra jutott, ahol, előbb vagy utóbb, minden embernek, minden léleknek élnie kell, nemcsak mondania, a meghatározó döntéseket Krisztussal kell meghozni, újra kell egyesülni vele, hogy fel lehessünk emelve Vele az új teremtésbe; vagy Lucifert követni, véglegesen hozzátartozni és a kénköves tóban végezni.

Különböző alkalmakkal hirdettük nektek Jézus Krisztus közbenső eljövetelét. Jézus Krisztus a népe között van erőteljesen, de meg kell értenünk, hogy melyik nép között: az ő Egyházában, aki Neki ajánlja fel magát Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, hogy újra legyen egyesítve Jézus Krisztusban és elvezetve a Szentlélekben az Atya keblére az új teremtésbe.

Nem szektaszerű privát kinyilatkoztatásokat hordozunk. A bibliai szövegekre szeretnénk összpontosítani, de az, amit kaptunk, számunkra egy elmélyítése azoknak a szövegeknek, ahol minden prófécia beteljesül ezekben az időkben. Mi, akik hozzátok beszélünk, magunk körül a néppel, nem azért beszélünk, hogy csak úgy beszéljünk, hanem, mert ezekben az utolsó időkben megéltük, hogy Jézus Krisztus ígéretei megvalósulnak, napról napra, és a Szentlélek visszaigazolja ezeket. Aki követte ezeket a programokat, emlékszik arra, hogy meg lett mondva, hogy ezek a programok nemcsak nekünk szólnak. Mi ünnepélyesen megígértük, hogy megéljük és tanúsítjuk őket. Meg lett mondva, hogy ezek a programok az egész emberiségnek szólnak. Tehát, mindazok, akik kereszténynek tartják magukat, a hívők, és minden ember választás előtt áll. Ha nem választ, mint ahogy Jézus mondta: aki nem Őt válassza, az nem fogja az ő szellemi jelenlétét érezni. Aki Őt választotta, érezni fogja szellemben azt az erőteljes cselekvést, melyet Ő ezekben az időkben kibontakoztat.

Sokan kérdezitek: “Hogyan tudom érzékelni, érezni Jézus sajátos jelenlétét?” Elmagyarázzuk pár pontban a bibliai szövegekre alapozva, melyeket ezekben a napokban hallottunk. Jézus Krisztus jelenléte közöttünk, különös módon a Szentlélekben, fokozatosan beteljesíti bennünk minden idők próféciáit, különösen mindazt, amit az ő első eljövetele után mondtak, amit nyilvánosan megjelentettünk. Minden bejön teljesítve mindazokban, akik azt válasszák, hogy újra legyenek egyesítve Benne.

Azt kérdezzük magunktól, hogy hogyan tudunk részt venni? A szöveg, ami megelőzi ezt, az a ma esti[1], a Jézus Krisztus és Júdás közötti epizódra vonatkozik. Mint amint azt tudjátok, Jézus mindenkit szeretett. Ugyanazzal a szeretettel szerette Júdást is, és utána a falatot a kehelybe mártva átadta neki. Júdásnak Jézus minden Szeretete a rendelkezésre állt, de ő visszautasította azt. Aki visszautasítja Isten szeretetét – aki így közeledett az emberiséghez, az emberhez – nem lehet közömbös, mert azzal Isten ellen fordul és mást követ, a vesztébe rohan. Tudjuk, hogy mi történt Júdással. Mi Jézus ezen tökéletes szeretetére összpontosítunk, amivel Júdást szerette és ami vissza lett utasítva és el lett árulva.

Folytatásként, van ebben a szövegben egy mondat, melyet az egzegéták[2], akik a dicsőítés három pontját szeretik, kiemelnek: “Miután kiment, Jézus így szólt: »Most dicsőült meg az Emberfia, és Isten megdicsőült benne. Ha Isten megdicsőült benne, Isten is megdicsőíti őt önmagában, hamarosan megdicsőíti.“[3] Itt az egzegéták három megdicsőülést látnak: az első Jézus megdicsőülése, aki tudatában van annak, hogy beteljesítette mindazt, amit az Atya akart. Kifejezte a tökéletes szeretetet még az ellenségével szemben is, aki elárulja őt. Ez egy alapvető pont, ahol mi el tudunk jutni arra a pontra, hogy érzékeljük, hogy Istenhez tartozunk és az ő akaratát teljesítsük. És Isten ezt elfogadja és megdicsőül a személyekben, akik megvalósították az ő akaratát, mert Isten, ahogy a teológusok mondják, kiterjedt, vagyis Isten szétterjed, az ő Szeretete nemz, a Szeretete megment, a Szeretete szentesít. Tehát, akkor dicsőül meg  Isten egy lélekben, ha az a lélek eljut az integritásig és tudatában van annak, hogy Isten kedve szerint cselekszik, és ez az első feltámadás.

Emlékezzetek arra a részre, amikor Szent Ferenc megtapasztalta a megbocsájtást: énekelt, örvendezett és ez közvetítette az Assisi megbocsátás kegyelmét. Ha ebben a folyamatban, ahol az Apostolok Jézust követték, hozzá szeretnénk tenni valamit, a mai Evangéliumban ott van az a kifejezés, hogy “Jézus….mindvégig szerette őket[4].

Mi a fontos most? Fontos a részvétel, mert a harmadik pont a megdicsőüléssel kapcsolatos: tetszve ez az Atyának, minden kegyelmet a Fiúra árasztott, hogy a Fiú valóban el tudja fogyasztani az emberiségnek ezt a drámáját és megmentse az egész emberiséget. Tehát, ha mi tudatában vagyunk, hogy az Atya akaratát teljesítjük és fokozatosan haladunk előre, Ő visszaárasztja ránk az ő Szeretetét és felkészít minden lépésre, ami ránk vár és mi részt tudunk venni ebben a nagybetűs Eseményben, a Passió lépésein keresztül, a halálban és a feltámadásban, a Fiú megdicsőülésében és felemelkedésében, az ő Atyához való visszatérésében. Mindent be tudunk teljesíteni, mindezt a folyamatot.

Idézem Szent János Apostol 2020 június 11-i üzenetét: “A pap és a nép igazi részvétele nélkül Krisztus Áldozatában, az Eucharisztia nem tudja kifejteni hatását. Egy kicsit a Kereszteléshez hasonlít, amikor hiányzik az Istennek felajánlott élet. És ez minden Szentségre vonatkozik. A Szentmisén való részvétel fontos, de ugyanolyan fontos magatokba fogadni az Oltáriszentséget is. Csak a részvétel nem ad annyi erőt, mint az, amikor magatokhoz veszitek az Élő Krisztust.[5] Nem a kenyér, az élő Krisztus az, aki áthalad bennetek és ezt az élő Krisztust mi érzékelni tudjuk: “Értitek hát, hogy mit jelent magatokba fogadni Krisztust a szentháromsági erővel és az ősenergiával, amit Az magában hordoz? Mert a személyek, akik hidegen, szórakozottan, sietősen közelednek az Oltáriszentséghez nem tudnak hozzáférni az erejéhez.”[6] Ez az igazság, ez az Isteni élet Törvénye bennünk, és a végső választás mindannyiunk számára.

Most akkor mi belépünk abba az időbe, amiben mi, mint az ő népe, mint a Világegyetemre kiterjedő Egyház, meg vagyunk hívva, hogy részt vegyünk a nagybetűs Eseményen, ebben a Krisztus cselekvésében köztünk és elfogyasszuk a mindennapos eseményeket, Isten fényével hatolva át rajtuk, a hit, a remény és a szeretet fényével. Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza tele lesz ezzel a kegyelemmel, hogy meg tudja adni a választ az emberiségnek, azt a választ, amit Isten ad. Aki visszautasítja Istent, visszautasítja a kegyelmet és eltávolodik. Ez nagyon fontos számunkra, ebbe a hirdetésbe oda kell tegyük a mi életünket, melyet nem lehet egy olyan Egyház nélkül élni, ahol nem az élő Krisztusban vesznek részt, a Szentháromság erős cselekvésében. Ebben a Szentháromság erős cselekvésében meg lesz adva minden válasz az emberiség minden kérdésére.

Tehát, az vár ránk, mint ami Júdásra és az Apostolokra is. Senki nem választhat mást, itt nincsenek kompromisszumok.  Ez vonatkozik minden keresztény, nem keresztény vallásra is. Nekünk, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához tartozunk, az a feladatunk, hogy megéljük és megnyilvánítsuk ezt.

Van egy részlet a Mennyei Atya 2020 október 13-i üzenetében, amit felolvasok: “A nekem felajánlott életetek egy hatalmas ajándékká válik, mely mindent átalakít bennetek és körülöttetek. Amikor egy személy és egy nép nekem szenteli magát az én Fiam által a Szentlélekben, én egy védőpajzsot helyezek mindannyiotok köré és az egész nép köré, mely megvéd a Gonosz támadásai elől.[7] Elég ez? Többet akarunk? Ez a pajzs alatt mi belépünk Isten azonnali megismerésébe, az ő akaratába, a fénybe, a szeretetbe, Isten erejébe. Istenéi vagyunk. Hozzáteszem: “Ebből egy egyre újabb élet származik, mely megvéd és táplál. Így Isten jelenlétének a visszaverődésévé váltok bármerre jártok és bármit mondtok. Az én arcom ragyog rajtatok és a nép megismeri az igazságot.”[8] Erre kötelezi el magát Isten előttetek, az egész emberiség előtt és mi hiszünk neki. El kell jussunk addig a pontig, hogy tudjuk, hogy megvilágítsuk a világot.

Van egy fejezet, mely az Apostolokra vonatkozik, a ma esti olvasmányban. Nagy hangsúly van fektetve, túlságosan nagy az Apostolok gyengeségére, de nincs kiemelve az, hogy ők elfogadták Isten szeretetét, hogy a végletekig szeretve voltak. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak alávetve próbáknak, hogy nem kellett részt venniük a megváltásban. Mi azt látjuk, hogy a kínszenvedés során elvesztek, Krisztus halála összezavarta őket, de ők egy hatalmas szeretettel voltak szeretve és vonzva, mert ők szerették Jézust, és szenvedtek, mert Jézus szenvedett, élve akarták őt. Krisztus szeretete és az Apostolok szeretete egy olyan kommunióból eredtek, amit az “Egyház szeretetének” nevezhetünk. Jézus, a Feltámadás utáni jelenéseinek minden fejezetében tanúsítják, de én szeretném kiemelni a tavon történő jelenéseket[9]. Nem ismerték fel őt és János, aki szerette őt, felkiáltott: “Az Úr az!”, és utána tudjuk a kérdéseket, melyeket az Apostolok vezetőjének, Péternek tett fel: “Jobban szeretsz engem, mint ezeket?”,Igen”. Péter is, meg a többi Apostol is, körbe volt vonva Krisztus szeretetével. Abban a szeretetben az önzés el lett fogyasztva. Azt mondták, és így is van, hogy a keresztséget Krisztus Kínszenvedésében kapták meg, és amikor Jézus meghalt, akkor szállt le rájuk a Szentlélek. Akkor tudták megnyilvánítani másoknak a szentháromsági erőt.

Ugyanez vár a Világegyetembeli Egyházra és a Földi Egyházra is: lehet más az Egyház, mint az Apostolok Egyháza? Nem. Lehet-e egészséges hozzáállás ezen az Apostolokén kívül? Nem. Azt mondják, hogy Jézus az Egyházát az Apostolokra alapozta, ezek az alapok, nekünk ezek szerint kell élni.

Tehát, ha mi most csatlakozunk ehhez az Isteni szeretethez, ami szeret minket, teljesen áthat és az eredmény az lesz, hogy mindannyian, akik befogadjuk ezt a szeretetet, győzünk, hogy a gonosz bennünk elfogyasztódik és mi képesekké válunk elfogyasztani azt, megérintve a gonoszt magunk körül, az elterjedt korrupciót és a gondokat. Ezzel a Feltámadt Krisztusi szeretettel mi elköteleződünk, belépünk a küldetésbe az Apostolokkal, hogy kövessük Őt a dicsőségért és megmutassuk ezt a dicsőséget másoknak, megmutatva nekik a követendő utat.

Beszéltünk az Apostolok alapjairól, melyet a Jelenések könyve kiemel. Szent Mihály, mint tudjátok, tavaly október 31-én beszélt a Mennyből alászálló Egyházról[10]. Nem tudjuk többet a Földön strukturált Egyház képében tükrözni magunkat.. Számunkra a keresztény dicsőséges, számunkra a Szűzanya dicsőséges, számunkra a szentek a dicsőségben várják az új teremtést. Ez az Egyház, így, ahogy van Istenben, kell legyen a tükör számunkra. És ez a tükör sokkal világosabb ma, a Társmegváltó megnyilvánulásával, Szent József figurájának a megnyilvánulásával, majd Szent János, Szent Péter Apostolok megnyilvánulásával, akik elmondták, hogy hogyan éltek  és hogyan élnek most az örökkévalóságban, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy hirdetnünk kell Krisztus dicsőséges eljövetelét[11] és az egész alászálló Egyházét, megvilágít minket és mi az új Egyház tükre előtt találjuk magunkat. Az lett nekünk mondva, hogy az Egyház jövőjét nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz, nem tudjuk semmilyen Földi képhez hasonlítani.

Ezekben az időkben minden Isten eszköze, melyeket ezekre az időkre tervezett és melyekről már beszéltünk – a Központi Magcsoport, Angyalok, hűséges testvérek, minden szentek, az egész Purgatórium, – egyre jobban meg kell nyilvánuljon szellemben. Ha mi befogadjuk Jézus Krisztust az ő lépésével, amiben minden önzés és minden gonosz elfogyasztódik, ez a fény és ez az Egyház megnyilvánul bennünk és közöttünk. Ez Krisztus cselekvése a Szentlélekben ebben az időben. Ebben minden megnyilvánul mindenkinek a saját választása és eredetisége szerint, ami ugyanakkor el lett magyarázva, hogy mindannyiunk autonómiája, a megismételhetetlen egyéné, aki saját lábán áll, akiben megvan a teljesség és ebből a teljességből csordul ki és építődik fel a kommunió. És akkor Isten teljes népe belép ebbe az Isteni kommunióba.

Láthatjátok, hogy a mi elköteleződésünk nagyon konkrét, Jézust követni a Társmegváltó, Édesanya és Királynő kíséretével, az egész Világegyetembeli Egyház kíséretével, mely együtt áramlik, hogy mi részt tudjunk venni teljes mértékben ezen az Eseményen, amiben minden gonosz elfogyasztódik és megnyitja az utat az új teremtés felé. A lépések konkrétak, nagyon, nagyon sokszor elmagyaráztuk őket. Most itt az ideje, hogy befogadjuk Jézus erős jelenlétét és részt vegyünk. Ugyanolyan fontos a Mennyből alászálló Egyház felé fordulni és nem az emberi képek alapján számítgatni, mely gyakran kompromittált, foltos. Az Egyháznak Máriához hasonlónak kell lennie, aki le van omolva az Eucharisztikus Krisztus előtt, részt vesz az Eseményen és elfogyassza a gonoszt. Másképp miért van szükség Egyházra?

Tehát, bátorság! Hozzátok meg a döntésetek, mert az idő múlik. Én azt kívánom, hogy tudjatok eljutni az Apostolok azon élményéhez, hogy megtapasztalják Krisztus szeretetét, amely tökéletes mindannyiotok számára és körbevesz, áthatol, új teremtménnyé tesz, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

[1] Mt 26, 14-25

[2] A bibliai szöveg megértésével, jelentésének tisztázásával és összefüggéseinek feltárásával foglalkozó tudós

[3] Jn 13, 31-32

[4] Jn 13, 1

[5] Szent János Apostol 2020 június 11-i üzenete „Az utolsó vacsora”, azujteremtesfele.com honlapon megjelentetve

[6] U.a.

[7] A Mennyei Atya 2020 október 13-i üzenete „Az igazságban és az igazságosságban élni”, azujteremtesfele.com honlapon megjelentetve

[8] U.a.

[9] Jn 21, 1-19

[10] Szent Mihály Arkangyal 2020 október 31-i üzenete „Eljön az Úr minden Szentjével”, azujteremtesfele.com honlapon megjelentetve

[11] Szent Péter Apostol 2020 április 30-i üzenete „Hirdessétek Krisztus dicsőséges eljövetelét”, azujteremtesfele.com honlapon megjelentetve

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s