Szilárdság és integritás Krisztusban

Tomislav atya (hanganyag átírat)

2021.03.24.

„Kedves Fivéreim és Nővéreim; az Anya, Királynő és Társmegváltó[1] üzenete után – „Mint a Búzaszemek” -, kérlek ne várjatok más üzenetet vagy beszédet. Ezekben a napokban, maga a liturgia sokatmondó. Húsvét előtt és természetesen utána, az Úr azt szeretné, hogy elmerüljünk a Király Szívében, mindazokon keresztül, amiket idáig kaptunk.

Azt gondolom, hogy Jézus Krisztus Földön is jelenlévő, Világegyetemre kiterjedő Egyháza elért egy pontot, melyet „tölcsérnek” hívhatunk, ami azt jelenti, hogy szükséges életet árasztani azokba, akik befogadják azt; minden, ami nem halad keresztül a tölcséren ki fog folyni és megsemmisülni. Úgy értem, hogy Isten Anyjának üzenete és ezen napok eseményei elvezetnek minket, hogy válasszunk Isten igazsága és egy hamis, felszínes vallásosság között, hogy megtaláljuk a forrást, ahol az élet feltör belőlünk. Ma megpróbálok kiemelni néhány pontot, ami fontos számunkra.

Felismertük a Szűzanya üzenetének a lényegi pontját: „Jézus Krisztus teljes Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy valóban nagy feladatra van meghívva ma itt a Földön, mint ahogy a többi bolygón is: kinyilvánítani az én Fiam győzelmét a halál és a pokol felett. Ez különösen a ti bolygótokon kell megtörténjen, általatok, akik eldöntöttétek, hogy az évek során számotokra feltárt programok szerint fogtok élni. Ezek olyan programok, melyek mindazok számára érvényesek, akik az én Szívemen keresztül szeretnének Jézushoz tartozni.”

Talán elgondolkodtok, hogy mit jelent ez az idézet. Szűzanya egyszerűséggel magyarázza el és arra vagyunk hívva, hogy tanúi legyünk hogy az ő halála és feltámadása egy olyan tény, ami mindannyiaótokban és az egész népben megtörtént.” Aztán Szűzanya a halál és az alvilág feletti győzelemről beszél; az alvilág alatt mindent, ami az eredendő bűn után történt értünk, aminek Lucifer, az ő démonjai és az ő erőteljes cselekedetük volt a felbújtója. Jézus győzedelmeskedni akar bennünk és közöttünk.

Mit kéne tennünk? Meg kell értenünk és keresztül haladnunk azon a tölcséren, hogy meghaljunk magunkban. Szűz Mária elmagyarázza az üzenetében, hogy meghalni önmagunkban nem a fizikai halált jelenti, hanem hogy „amikor arra vagytok hívva, hogy válasszatok az Isten igazsága és a hazugság, a csábítás és az integritás között, ami nem ismer kompromisszumokat. A keresztény meghal önmagában amikor megengedi a Fiamnak, hogy benne éljen és hogy irányítsa gondolatait, szavait és cselekedeteit. Senki sem nevezheti magát kereszténynek, ha Krisztus nem él benne.”

Ma van egy meglepő képünk egy valóságról, ami a múltban történt. Három fiatal férfiról szól, akiket egy tüzes kazánba dobtak.[2] Egy bálványozott, páratlan hatalommal rendelkező király fenyegette őket, hogy a tűzre lesznek dobva, mert visszautasították, hogy imádják az aranyszobrot; végül elfogta őket a hadsereg egy erős férfija, megkötözték és a tűzre vetették őket. „Nem szükséges, ó, király, hogy erre válaszoljunk neked. A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezedből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk:”

Ez a kép nagyon világosan beszél nekünk, megmutatva, hogy mi az, aminek még mindig meg kell halnia bennünk. A legtöbb keresztény megszokta, hogy gyónni menjen ebben az időszakban, amiért áthágott néhány parancsot; mégis, a felszín alatt talán rohadás van, az igazi bűn: Isten visszautasítása.

A tegnapi olvasmányban, János Evangéliuma, 8. fejezet 21. versében Jézus ezt mondja: „Elmegyek, és keresni fogtok, de meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek…Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”

Mennyi ima, mennyi rítusokban való részvétel, mennyi elmélkedés a keresésünk miatt, de minden haszontalan, ha nem engedjük át magunkat Neki. Hogyan? Mint a három ember, akiről hallottunk. Az a három embernek csak a hite, reménye és szeretete maradt, ahogy Szent Pál mondja[3], minden mást elvettek tőlük. A szellemük tele volt bizalommal Istenben, minden remény ellenére. Ezért megtartották a reményüket, hogy felszabaduljanak, ha nem a kazánból, akkor az örök életre. A szeretetük Isten iránt elkötelezte őket választásukban, mint ahogy az Ábrahámmal is történt. Hányan gyakoroltak minden parancsot, ahogy a farizeusok tették, mégsem tudták felismerni Istent Jézus Krisztusban, aki a látható képe volt a láthatatlan és élő Istennek.[4]

Tehát, az, hogy meghaljunk belül azt jelenti, hogy teljesen megadjuk magunkat Istennek és engedjük, hogy megkötözzön minket, hogy kényszerítsen minket. Hogyan? Mindannyian az eredendő bűn tölcsérében vagyunk; a testünk börtönében vagyunk, melyet az anyag irányít, a gonosz szelleme által. A történelmünkben, a szüleink történelmében, a gyökereinkben tényleg egy tüzes kazán van. Mennyi bűn bújik meg bennünk? A bűn mennyi következménye van bennünk? Mi ég bennünk, a tudatalattinkban? Mennyi beteg réteg van a társadalomban? Nem tudjuk a választ. Miért? Mert korrupció van a világban. Azonban, arra vagyunk hívva, hogy belépjünk az élet forrásába, melyben a Király uralkodik, mert a legbensőnkből új gondolatok, új kívánságok fognak emelkedni és miután belépünk a kazánba, meghalunk Krisztussal majd újra feléledünk Vele, minden új lesz.

Szűz Mária elmagyarázta: „Jól tudjátok, hogy a pénz, az élvezet, a hatalom és a felületes érzelmek sem képesek meggyógyítani az emberiséget, csak a keresztény értékek elfogadása, melyek az isteni törvényekből erednek, melyeket az Atya a szellemetekbe bélyegzett. Jézus a beteljesüléshez vezeti és a Szentlélek visszaigazolja; de ez csak azokban tud megtörténni, akik elfogadják, hogy Jézussal együtt áthaladjanak a halálból az életbe a saját haláluk által.”

Egy élet tengere van bennünk; a Feltámadt Krisztus életének áradása és bele kell merülnünk. Ezért ezt mondja nekünk: „Jól tudjátok, hogy a pénz, az élvezet, a hatalom és a felületes érzelmek sem képesek meggyógyítani az emberiséget…” Ezekbe a dolgokba kapaszkodunk, mikor fájdalmat okoznak az élettapasztalásaink, gyermekkorunkból, mely fájdalmat okoz a lelkünknek. Beléjük kapaszkodunk, mert gyengék vagyunk. Isten nem ítél el minket emiatt; meg akar szabadítani tőlük.

Ez a három fiatal férfi imádta Istent és nem akarta imádni a királyt. A király az Antikrisztus alakját jelképezi, aki Jézus Krisztus, a világegyetem Királya ellen van. Itt szeretnék kihangsúlyozni valami nagyon, nagyon fontosat: ebben az időben mindannyiunknak be kellene lépnie a szűzi csöndbe és védelmezni ezt a teret, mert akkor helyes gondolatok születnek a szívünkből, Istentől, ahogy Péterben is; mert a Szentlélek közvetíteni fogja az életet nekünk. Helyes szavak, helyes tettek fognak fakadni onnan; Istentől fognak jönni és a Feltámadt Krisztus életét fogják hozni. Isten Anyja azt szeretné, hogy az egész világegyetemre kiterjedő Egyház életet hozzon, hogy közvetítse az életet. A következmény nem az, hogy feladjuk a szentségeket, hanem hogy megéljük őket. Nem az ima feladásáról szól, hanem ahogy Medjugorjeban tanította nekünk, hogy belépjünk az imába; az élő Istennel való kapcsolatbalépésről szól, aki mindent felemel bennünk. Senki sem léphet a sírunkba helyettünk. Be kell lépnünk a sírunkba, ahol Jézus feltámadt. Sem Szent Mihály, sem a Legszentebb Anya, a Társmegváltó sem tud helyettesíteni minket ebben, de megerősödhetünk általuk.

Nem tudom, hogy miért volt együtt ez a három férfi, de azt hiszem, hogy nagyon nehéz lett volna egy embernek, hogy erős maradjon ebben a helyzetben. Illetve, ha az egyikük megingott volna, akkor biztos összeomlott volna. A kommuniónknak a szellemünkbe való elmerülésen kell alapulnia, hogy közvetíteni tudjuk az életet, ami bennünk fejlődik és táplálni kettő, három, négy másik ember életét. Ez nem lehetséges sok ember között. A túl sok megbeszélés és felszínes véleménycsere, amely memorizált dolgokon alapul, zavart fog teremteni még egy magcsoportban is. Mindig kísértve vagyunk, hogy saját magunk csináljuk a dolgainkat, ahelyett, hogy Krisztus Királynak adnánk a bennünk lévő erőt.

Mindaz, amit kaptunk, nagyon fontos, de most a tölcsér előtt vagyunk: hogy meghaljunk a korrupt életben; minden korrupt rétegnek fokozatosan el kell tűnnie. Így tisztasággal kezdhetjük az utunkat és az egy folyamatot fog magába foglalni. Azonban Isten nem engedhet meg egy lelassulást ezekben az időkben, mert az idő előrehaladott. Így egyesülhetünk egymással, hogy együtt járjuk ezt az utat, hogy meghaljunk önmagunkban és újra feltámadjunk. Ezt várja tőlünk Szűz Mária: „Tegyetek félre magatokban minden, a személyes gondjaitokra összpontosító, önző imát.” Ünnepélyesen felszenteltük magunkat Neki és most el akarjuk fogadni a Szeplőtelen Anya szándékait; vegyük komolyan ezeket az ígéreteket és éljük meg őket.

Ezek azok a pontok, amelyeket ki akartam hangsúlyozni, mert látni és érinteni szeretnénk Jézust. De hogyan kapaszkodhatunk Jézusba most, a közbenső eljövetelében? Nem kapaszkodhatunk belé, mert Ő az Atya felé megy. Ha nem megyünk az Atya felé, akkor el fogjuk veszteni Őt. Ezen az úton az Atya felé, minden világossá válik és a Szentlélek ereje bőségesen ránk ereszkedik, hogy igazi szemtanúi lehessünk ezeknek a programoknak.

A Szent Anya azt mondja, hogy ez a feladatunk azóta, hogy megígértük, hogy tanúságot teszünk. Azt mondta: „Ez elengedhetetlen mindazok számára, akik be szeretnének lépni Isten országába.” Hány ember nem tudja ezt ma megtenni a propaganda, csábítások, korlátok, betegségek miatt, melyeket nem lehet megmagyarázni vagy megsemmisíteni. Emlékezzetek azonban, hogy Jézus megígérte a bénáknak, a vakoknak és azoknak is, akik nem képesek járni, hogy bevezeti őket Isten Országába, amikor belülről készek ezt megtenni.[5] Minden új lesz és az orvostudomány el fogja érni a csúcsát.

Ezért, ha Jézus Krisztus Egyházaként megtapasztaljuk a Feltámadást a Földön, az egész Egyházhoz kapcsolódva az egész világegyetemben, minden lehetőségünk meglesz, hogy elhozzuk a gyógyulást a Földre, az erőt, hogy felülkerekedjünk a gonoszon. Igazából, ha kinyitjuk a szemeinket, akkor látni fogjuk, hogy az Antikrisztus erőteljesen munkálkodik az emberekben; a zavar egyre jobban fokozódik. Így még mi sem leszünk képesek állva maradni, ha nem vetjük alá magunkat ennek az Élet Törvényének. Legyetek Bátrak! Boldog Szent Hetet és szép felkészülést kívánok nektek Húsvétra.

Megáldalak az egész néppel együtt; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

[1] Lásd Szűzanya üzenete – Mint a búzaszemek – 2021.03.24

[2] Lásd Dán 3,14-20.91-92.95

[3] Lásd 1Kor 13,12

[4] Lásd 1Kol 1,15

[5] Lásd Lk 14,15-24

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s