A keresztségi ígéretek megújítása

Olvasmányok:

Iz 55,1-11,1 Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

 

2021.01.09 (hanganyag átirat)

Tomislav atya

Kedves Fivéreim és Nővéreim; Az Úr Keresztelésének napját ünnepeljük. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan történik egy keresztelés, de mennyire éljük meg a keresztségünket? Ez a kérdés. Elmondta nekünk a Szentlélek, hogy a keresztelésünkkor visszatérünk a kezdetekhez, mikor a világegyetem hűséges emberiségek „igent” mondtak Istennek. Következésképpen minden dimenzióban gyorsan fejlődtek. Így a keresztelési ígéreteink megújítása nem lehet egy rituálé vagy akár egy történelmi megemlékezés, hanem Jézus Krisztus, Világegyetem Királyának elfogadása ma, most. Ő birtokába veszi az egész Földet a Szentlélek minden erejével, összegyűjtve minden jót Isten gyermekeiért minden évezredből, hogy végül igazságosan elválassza őket, egy olyan igazságossággal, mely az ember belsőjén keresztül hat, aki választ, Istent vagy Sátánt a kárhozattal. És mi itt találjuk magunkat, ezekben az időkben, ahol mindenki – az egész világegyetemben és a Földön – egy választóponthoz lesz vezetve és ez bennünk fog megtörténni.

A liturgikus olvasmányok[1] világosan megmutatják nekünk, hogy a keresztelésénél Jézus teljes mértékben engedelmeskedett az Atyaisten akaratának, a Szentlélekben. Akkor mind a Három Személy egyhangúlag tanúságot tett egymásról, egyhangúak voltak. És itt találjuk magunkat, ebben az időben, amiben a Szentháromság harmóniában szeretne cselekedni mindannyiunkban, hogy elvezessen minket a teljességbe.

Engedjétek meg, hogy Jézus legutóbbi, 2021 január 5-i [2]üzenetén elmélkedjünk, de másképpen, a keresztelésünkön elmélkedve, tekintettel az evangelizációra, melyet kértek tőlünk, hogy megtegyünk. Jézus azt mondta, hogy ugyanazt a parancsot adja nekünk, melyet az Apostoloknak adott, de ma több erőt foglal magába. Azt mondta, hogy közénk helyezi lakhelyét, hogy elkezdjünk egy utat, mely a teljességbe fog vezetni minket. Így, ebben a kontextusban úgy döntünk, hogy Krisztust választjuk, aki közöttünk van a Szentlélek erejében, hogy erőteljesen hathasson bennünk és közöttünk.

Jézus azt mondta: „Most az én Egyházam el kell mélyedjen az erejében úgy a Földön, mint az egész Világegyetemben. Ezért jövök közétek, hogy feltöltselek a kegyelmemmel. Így felkészítelek benneteket a dicsőséges, utolsó és végleges eljövetelemre, melyben nyitottan megnyilvánulok az egész Világegyetembeli emberiségnek és hatalommal fogom ítélni azt, amit az Atyámtól kaptam.” Szeretném kibontani ezt a pontot, különösen a kegyelmet, mely bennünk van, ha befogadjuk és részt veszünk Krisztus művében, Krisztuson keresztül a Szentlélekben, az Atya erejében. Sokan közületek, akik olvasták az „Az Univerzum és lakói” című könyvet[3], olvastatok a kegyelem útjáról, melyet jól elmagyarázott a Szentlélek. Meg fogom ismételni ezeket a pontokat nektek.

Isten a Szentlélekben mindig a saját érdekünkben hat. Ha az embernek egy kis jóakarata is van és vágyik arra, hogy megismerje Őt, a Szentlélekben meg fogja találni. Nekünk, akik meg szeretnénk újítani a keresztségünket Jézusnak a Szentlélekben, hogy az Atya akaratát teljesítsük, ismernünk kell a belső konkrét folyamatot; hogy mit kell tennünk, hogy a Szentháromság egyhangúlag cselekedhessen bennünk és szabadon elvezessen a tökéletességre. A Szentlélek elmagyarázza, hogy mikor Istennek terve van egy lélek, egy csoport vagy egy nép számára, elküldi a Szentlelket, hogy hívja, egy hívatást, hívást jelezve számára. Ha a személy „igent” mond Istennek a Szentlélekben, ez azt is jelenti, hogy a személynek vagy a népnek meg kell tisztítania magát, hogy odaszentelhesse, felajánlhassa magát és úgy dönthessen, hogy Isten integritásában és szentségében szeretne élni. Ha a személy vagy a nép elfogadja ezt, akkor a Szentlélek elvezeti őt Jézus Krisztushoz, a Legfensőbb Paphoz, a Megmentőhöz, aztán elmagyarázza neki, hogy Jézus megment. Ez nem egy skolasztikus, racionális magyarázat, hanem az az ismeret, amit Jézus szabadít fel. Először is, Jézus műve a megbocsátás, megtisztulás és a teljes meggyógyulás. Csak akkor tudja Jézus Krisztus, a Legfensőbb Pap felajánlani a személyt az Atyának, ha a személy felajánlja magát Jézus Krisztusnak a Szentlélekben, megengedve, hogy megtisztítsa és meggyógyítsa. Ő felajánlja a személyt és közben jár érte az Atyánál, hogy az Atya bőséges életet adhasson annak a léleknek vagy annak a népnek. Ez a kegyelem, melyet az Atya ad. Aztán a Szentháromság egyhangúlag hat abban a lélekben, abban a személyben, teljességet ad és elvezeti a teljességbe. Természetesen ez nem egy pillanat alatt történik vagy azonnal egy ima után; ez az az út, melyet Jézus szeretne kibontakoztatni mindannyiunkban ebben az évben, ebben a népben, melyet Ő választott, mely Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához kapcsolódott, melyet el fog vezetni a tökéletességbe, melyben mindannyian részt akarunk venni.

Most fel kell ismernünk, hogy semmit sem tudunk egyedül tenni, mert Isten minden gyermekéhez kapcsolódunk. Ezért Jézus ezekkel a szavakkal fejezi be az üzenetét: „Maradjatok egységben Istennel és minden rendkívüli eszközével, melyek hiánytalanul védelmezni fognak, a ti nagy, Földet evangelizáló művetekben. A hét nagy arkangyal, Szent Mihállyal az élen, meg fogja nyitni az utat, melyen haladnotok kell. Ne féljetek, haladjatok az én nevemben, hogy eljuttassátok a megmentést azoknak, akik várnak rá, hogy felébresszétek az elaludt lelkiismereteket, hogy megkönnyebbülést nyújtsatok a szenvedőknek. Nyilvánítsátok meg végre az én Világegyetembeli Egyházam művének az erejét.” Miért más eszközök? Mindenekelőtt emlékezzünk arra, hogy Szent János azt mondta Jézus nevében, hogy mindazok, akik Istentől születnek, legyőzik a halált, hogy a parancsai nem megterhelőek. Ezután tanúságot tesz Jézusról: „Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus”.[4] A vízben való keresztelés szentségét adta nekünk, hogy megtisztítson minket, de Ő bennünk az Áldozatát, a Vérét ajánlja, és folytonosan ezt teszi, hogy szabadon tartson és megvédjen minket. Gondolkodjatok azon, hogy milyen nagyszerű művet teljesített be bennünk Jézus Krisztus!

Aztán tanúságot tesz a Szentlélekkel bennünk, a legbensőnkben, ahová semmilyen emberi tudomány vagy ismeret nem tud behatolni.  A Szentlélek, Jézus Krisztuson keresztül, belülről támaszt fel minket. Így azt mondhatjuk, hogy Isten élete is ki tud áradni a szellemünkből, az új, feltámadt élet elkezd áramlani. Ez nem egy intellektuális tanúságtétel vagy egy tévéből érkező; ez a szellemünkben, a lelkünkben és az egész lényünkben vibráló tanúságtétel; vibrálni fog mindazokban, akik részt akarnak venni ebben az útban, akik megkezdik ezt az utat.

Emellett a tanúságtétel mellett, Isten nekünk adta Szűz Máriát, a Társmegváltót és mi megértettük, hogy Ő a mindenható kegyelme által,  Anyaként,  őrzi és táplálja a gyermekeit, minden kegyelmet megkapott Istentől; ezért ajánljuk fel magunkat neki. Nekünk adta a Szent Arkangyalokat és az angyalokat. Ők azonnal érzékelik Isten akaratát és véghez viszik azt. Isten ugyanabban a pillanatban gondolkozik és cselekszik és az angyalok ugyanilyen gyorsan segítenek minket és ugyanez igaz a Szentjeinkre. Nincsenek akadályok az Istenhez hűséges fivéreink és nővéreinknek  sem és így képesek bármikor megmenteni minket, amikor készen állunk, hogy egyesüljünk velük. Minden rendkívüli eszköz harmóniában cselekszik a Szentháromsággal, minden lélek és az egész nép érdekében. Azonban ez nem valami olyan, amelyet tudományosan meg lehet magyarázni, hanem valami, ami megnyilvánítja magát mindazokban, akik részt vesznek Isten tervében és Felé irányulnak.

A Szentlélek elmagyarázza, hogy kockázat is van: a földi ember fél Istentől és elzárkózik tőle, ahogy Ádám is tette, de ez számos következménnyel jár. Mikor az ember teljesen magába zárkózik, meghal, mert ahhoz, hogy életben legyen, az embernek szüksége van mások társaságára. A legtöbb ember magába zárkózik, hogy saját döntéseit hozhassa meg a túlélés érdekében; saját döntéseket hoz és más emberi szellemekre támaszkodik és így a gonosz bűntársává válik és az emberi dolgokra támaszkodnak. Magukba zárkóznak és megakadályozzák a Szentléleknek, hogy beléjük hatoljon. Minél előrébb haladunk ebben az evangelizációban, ahogy Jézus szeretné, annál jobban meg fogja érinteni ezeket az embereket a Szentlélek, a Trinitárius erő, mely fel fogja őket ébreszteni és a világegyetemre kiterjedő Egyház felé irányítani. Azonban sokan a Szentlélek elleni bűnben élnek; és nem éreznek semmit, nem akarnak érezni többet, de végül senki sem maradhat a köztesben, mert a Szentlélek mindenkit rá fog kényszeríteni, hogy válasszon, melyik oldalon szeretne állni. Ez nem azt jelenti, hogy azok, akik Lucifert fogják választani, nyugodtan fogják ezt megtenni. Amikor felfedezik magukban a borzalmat, vagyis Isten visszautasítását,  romboló haragot fognak érezni Isten gyermekei ellen. Ezt tapasztaljuk most, de Jézus biztosít minket a védelméről és a biztonságról. El fog vezetni minket a teljességbe.

Megérkeztünk ahhoz a következtetéshez, hogy semmit sem tudunk egyedül véghez vinni; ezen a Keresztelésen arra vagyunk hívva, hogy működjünk együtt az eszközökkel, melyeket Isten elérhetővé tett számunkra, hogy teljes választ adhassunk a Szentháromságnak, hogy magához vonzzon minket a Szentháromság és elvezessen a tökéletességbe. Minél jobban halad Jézus Krisztus Egyháza ebben a tekintetben, annál nagyobb védelem alatt fog állni; illetve Isten élete egyre jobban meg fog nyilvánulni, megmentve a jóakaratúakat és félre állítva mindazokat, akik Lucifert választották.

Így éljük meg ezt a történelmi időt, melyet Szűz Mária így hívott: „gyönyörű idők Isten gyermekeinek, de borzasztóak azoknak, akik visszautasítják Istent”. Ez ugyanakkor egy mélyebb kommunióba hív meg a Szentlélekben itt a Földön, hogy felépítsük és megéljük, mint az Egyház része, mely az egész Világegyetemhez tartozik. Azt mondtam, hogy senki sem létezhet egyedül. Nyitottak lehetünk Isten Szellemére, mely egyesít minket szellemben az egész világegyetemre kiterjedő Egyházzal, vagy képezhetünk magcsoportot, ha lehetséges. Beszéltünk a természetes magcsoportokról, mint a házaspárok, családok vagy barátok. Legyen bátorságotok megtenni! Tudom, hogy nehéz azokkal beszélni, akik közel állnak hozzátok, de legyen meg a bátorságotok, hogy megtegyétek a Szentlélekben és látni fogjátok, hogy sokan hálásak lesznek nektek. Emberek, akik nem mernek egy imát vagy üzenetet vagy mást kérni tőletek; hálásak lesznek, ha elkezditek táplálni azokat, akik táplálék nélkül vannak, fény és szeretet nélkül.

Megáldalak titeket, helyezzen ez a Keresztelés titeket a Szentháromság erejébe és tegye lehetővé, hogy megtapasztaljátok és érezzétek a Szentlélek cselekedetét magatokban, ahogy a legbensőtökben hat, tekintet nélkül az emberi lehetőségekre. Megáldalak Krisztus erejével, aki folytonosan megment, Aki folytonosan felajánlja a Testét, a Vérét és a Szenvedését értetek, hogy lemosson és megvédjen. Nektek adja a Szentlelket, ahogy az Apostolokkal tette, hogy képesek legyetek evangelizálni. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

[1] Lásd első olvasmány: Izaiás 55,1-11, Második olvasmány: 1 Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

[2] Lásd Jézus üzenete 2021.01.05, „Az Én nevemben fogtok győzedelmeskedni” közzé téve ezen a weboldalon

[3] Lásd Stefánia Caterina, Tomislav Vlasic „Újraírni a Történelmet-II. rész- Az univerzum és Lakói” 2019, Luci dell’Esodo

[4] Lásd 1 Jn 5,1-9 „Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot.”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s