Az eljövendő idő

2021 január 16 – A Szentháromságnak való ünnepi felajánlás előestéje[1]

 

Mennyei Atya üzenete

 

Kedves gyermekeim, eldöntöttétek, hogy megújítjátok ebben az évben az ünnepélyes felajánlást a Szentháromságnak. Ez egy alapvető lépés az egész Világegyetembeli emberiségnek, és az, amit én jelként vártam tőletek, a hűségetek jeleként. Ezért, a felajánlásotokból kiindulva, Jézus közétek fog jönni és egy teljesen új fázisa kezdődik el az utatoknak. Legyetek nyitottak befogadni az ő élő jelenlétét és engedelmeskedni Neki és a Szentháromságnak, a Szűzanya által.

Szeretett fiaim,

majdnem egy év telt el azóta, hogy meghirdettem az én Világegyetembeli Egyházam leválasztását a hamis Egyházról[2] és ez megtörtént.[3] Az elmúlt évben a Föld mélységesen megváltozott és az emberiségetek a pandémia[4] harapása és az ebből származó gazdasági és szociális válságok közé szorult, melyek teljes kontinenseket és népeket érintenek.

Az emberiség szenved, de nem tér meg. Az emberek nagy része nem emlékszik, hogy bennem egy Atyja van, aki meg tudná menteni és helyes útra téríteni. Sőt, az emberek átkozódnak és hamis istenségekhez fordulnak, hogy az őket felkavaró ostorozó dolgoktól felszabaduljanak.

Azt mondom azonban, hogy nincs megmentés megtérés nélkül. Én egy pillanat alatt helyre tudnám tenni a dolgokat, ha az emberiségetek nagy része megbánná sok bűnét és könyörögne a segítségemért. De mindez nem történik meg, sőt, nagy részetek egyre jobban eltávolodik tőlem. Én hagyom, hogy az emberek a saját választásuk szerint éljenek, mert szabadnak teremtettem őket és tiszteletben tartom a szabadságukat. De a következményeket láthatjátok és ez eljövendő idők még keményebbek lesznek a Föld lakóinak.

Lucifer kihasználja a törékenységetek, örvendezik a velem szembeni lázadásaitoknak és egyre erőszakosabb csapásoknak tesz ki. A Föld nagyrészt perverz és hitetlen emberek által van uralva, a démon barátai által. Sok kis diktátor készíti elő az utat az Antikrisztus globális diktatúrájának, mely alá kell vesse magának a Földet, hogy majd Lucifernek ajándékozza nagy váltságdíj fejében. Egyetlen embernek van hatalma, hogy a Földet uralja, az Antikrisztusnak, a Hamis Próféta segítségével és sok más antikrisztus és hamis próféta támogatásával, akik Lucifernek dolgoznak megállíthatatlanul, folyamatosan, nagy nyereség reményében. Egyetlen világi kormány, egyetlen vallás, mely mindent összefoglal, egytelen gondolat, egytelen isten: Lucifer. Az emberiségnek térdet kell hajtania, akár akarja, akár nem.

Már egyfajta diktatúrát éltek, melytől nem tudtok elmenekülni, mert nincs meg az erőtök és az eszközeitek hozzá. Sokan észrevettétek már, de nem tudjátok úgy látni a valóságot, ahogy van. Létezik igazából egy sokkal borzalmasabb diktatúra, mely elvesz a szemeitek előtt, de sokkal súlyosabb számotokra: AZ EZOTERIZMUS ÉS OKKULTIZMUD DIKTATÚRÁJA.[5] A Föld igazából el van telve a pokoli erők jelenlétével, melyek folyamatosan és szisztematikusan idézve vannak egyesek által a hatalom és más privilégiumok megszerzése érdekében; mások által kíváncsiságból és még mások által szórakozásból vagy erős érzelmek tapasztalása céljából.

Mindez démonokat és mindenféle rossz szellemeket vonz a bolygótokra, akiknek nincs más vágyuk, mint, hogy kárt okozzanak. Lucifer nagyon örül és kihasználja őket, mert hatalma van a pokoli szellemek felett; az ő akciójuk hozzájárul a démon hatalmának a megerősítéshez a Földön. Így az emberiség elsüllyed az egyre nagyobb szenvedésbe és a bolygótok a legmérgezettebb a gonosz által az egész Világegyetemben.

Lucifer tervei gonoszak és rombolók. De nekem más terveim vannak az egész Világegyetem emberiségével; megvan hozzá a hatalmam, az eszközeim és az erőm, hogy megtegyem és meg is teszem. Épp a Földön fogom elkezdeni, ahova még egyszer leküldöm Fiam Jézus Krisztust, a Szentlélek erejében, hogy meglátogassa a népem. Jézus erősen fog hatni a Földön jelenlévő, egész Világegyetemre kiterjedő Egyházában, melynek ti is tagjai vagytok.

Akik a Földön szeretnének a “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához” tartozni, nem szavakban, hanem tettekben, és készen állnak, hogy Jézus nevében szeressenek és szolgáljanak; akik eldöntik, hogy életüket a Szentháromság szolgálatára szenteljék Mária Szeplőtelen Szíve által, hogy önazonosan és kommunióban éljenek a Világegyetembeli testvérekkel, érezni fogják magukban, mint ahogy eddig is, Jézus élő jelenlétét és az ő erős cselekvését.

Jézus megerősít titeket mind és a Szentlélek fel fog készíteni egy egyre láthatóbb és áthatóbb küldetésre. A Fiam jelenléte visszataszítja népemtől a gonosz hatását és a Föld elkezdi érezni a jótékony hatást ez az Egyház által, melynek gyümölcsei kiáradnak az egész Világegyetemre.

Kedves gyermekeim, eldöntöttétek, hogy megújítjátok ebben az évben az ünnepélyes felajánlást a Szentháromságnak. Ez egy alapvető lépés az egész Világegyetembeli emberiségnek, és az, amit én jelként vártam tőletek, a hűségetek jeleként. Ezért, a felajánlásotokból kiindulva, Jézus közétek fog jönni és egy teljesen új fázisa kezdődik el az utatoknak. Legyetek nyitottak befogadni az ő élő jelenlétét és engedelmeskedni Neki és a Szentháromságnak, a Szűzanya által.

A Fiam Földi jelenléte nagy következményekkel jár majd az emberiségetek számára, mert a jó és a gonosz felszínre kell jusson. Tudjátok meg, hogy hosszú ideje készítek fel férfiakat és nőket erre az időre és azért a jövőért, önazonos és szeretni képes személyeket. Jézus felébreszti majd ezeknek az igaz embereknek a lelkiismeretét és az igazi Egyház felé irányítja őket. A Szentlélek segíteni fogja őket megkülönböztetni Isten igazságát a démon megtévesztéseitől. Segítsétek őket imáitokkal és az életetek felajánlásával, mert szükségük van az ezzel az Egyházzal való szellemi közösségre, hogy megértsék mindezt és a küldetésükben haladni tudjanak.

Ezen igazak a Föld minden működő rendszerébe be lesznek illeszkedve: a politikába, a gazdaságba, a pénzügyekbe, a tudományba és az egészségügybe, a különböző vallásokba és a Földi élet minden területére. Jelenlétükkel és gondolataikkal összezavarják a gonoszok terveit, mert Jézus és a Szentlélek fog hatni bennük. Különösen védve lesznek a Szűzanya által. Lucifernek nem fog sikerülni elközösíteni őket, mert észrevétlenül fognak áthaladni, de tövissé fognak válni a démon és követői oldalában. Jelenlétükkel válságba helyezik a rendszereket és robbanásra kényszerítik őket, mert bennük lesz a szentháromsági erő. Ha jól megfigyelitek, látni fogjátok majd a gonoszok terveit aránytalanul feldagadni, majd gyorsan leereszkedni; ezen Isten fiainak a jelenléte úgy fog hatni, mint egy tű a felfújt lufiban és a pokoli tervek szétrobbannak.

Jézus mindig is a népe között volt. Ő az Emánuel, az Isten veletek. De az ő KÖZBENSŐ JÖVETELE, amiről én beszélek, valami sajátos lesz, mert a hűséges nép megtapasztalhatja az ő közelségét, mintha Jézus húsban és vérben jelen lenne, miközben a lázadó emberek észre sem fogják venni. Ez egészen a Fiam dicsőséges eljöveteléig fog tartani, amikor az egész Világegyetem emberisége számára látható lesz, az általam meghatározott időben. De akkor már késő lesz azok számára, akik visszautasították, nem lesz már idő a megbánásra. Kérlek tehát, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, azokért, akikben van még egy szikrányi jóakarat, mielőtt a végső ítélet eljön.

Az idő gyorsan rohan, gyermekeim, de én még lehetőséget adok annak, aki szeretne megmentődni. A Fiam, az ő Szeplőtelen Édesanyja és minden szent érdemeiért türelmes leszek még az emberiségetek iránt, de nem fogom megengedni a gonoszoknak, hogy eltulajdonítsák a Földet. Ez a bolygó a megmentés történetében döntő fontosságú, és itt játszódik le az egész Világegyetem sorsa. Legyetek ennek tudatában és köteleződjetek el a szentség és a tanúságtételetek útján.

Kérlek, legyetek hűségesek hozzám az én Fiam Jézus által, és legyetek nyitottak a Szentlélekre. Maradjatok szoros egységben Mária Szeplőtelen Szívével, mely egy garancia és védelem lesz. Különösen foglalkozzatok a Világegyetembeli Egyházzal való kommunióval, mert az lesz az erőtök.

Az idők sötétek lesznek és a próbák nem fognak hiányozni, de Istennel egységben mindent le tudtok győzni, és sokakat segíteni tudtok győzedelmeskedni az élet harcában. Napról napra, lépésről lépésre, haladjatok bizalommal és gyermeki elengedéssel az új teremtés felé vezető úton. Új mennyeket és új földet ígértem, és az én ígéreteim igazak és biztosak. Tiétek lesz az új teremtés, ha elő tudjátok készíteni és hittel, reménnyel és szeretettel várni rá. Ne féljetek semmitől: minden pillanatban segítve, védve és áldva lesztek.

Ne háborodjatok fel a világban történő szennyező tettek miatt, hanem rögzítsétek tekintetetek az én mindenhatóságomra és az Atyai jóságomra. Nem rátok vár a világ megmentése, hanem a Szentháromságra. A ti feladatotok az, hogy önmagatokat változtassátok meg és segítsetek másokat, hogy megváltozzanak, hogy összhangban legyenek a törvényeimmel és gondolataimmal. Így egy új emberiség lesztek. A Föld újravirágzik majd és vele együtt az egész Világegyetem. Ez lesz a velem való szövetség gyümölcse, a Fiam Vére által pecsételve és a Szentlélek által visszaigazolva.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Minden év januárjában, az Úr Keresztelésének ünnepét követő vasárnapon a „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” megújítja a Szentháromságnak szóló ünnepélyes felajánlását

[2] A Mennyei Atya 2020 január 19-i üzenete „Megújítom veletek a szövetségem

[3] 2020 Július 15-én a Katolikus Egyház meghirdette Tomislav Vlasic Atya kizárását. A 2020 október 31-i üzenetében Szent Mihály arkangyal így nyilatkozott ezzel kapcsolatosan: „A kizárás, mely Tomislav Atyát  sújtotta, elkerülhetetlenül sújtott mindannyiatokat. Az Úr Jézus, az Egyház egyetlen Feje felületesnek, elsietettnek és irgalmatlannak tartja a Katolikus Egyház által, veletek kapcsolatosan kiadott ítéletet, lényegében IGAZSÁGTALAN ÍTÉLETNEK tartja. Ekként, Isten szemében nincs semmilyen értéke. Sőt, amit Isten igazságtalannak tart, nem állhat meg előtte, mert Ő kiválóságból Igaz. Az emberi igazságtalanság nem tud megállni az Igazságosság előtt. A Katolikus Egyház, az őt képviselő hierarchián keresztül azt állítja, hogy ezek a kinyilatkoztatások ellentétben állnak a keresztény doktrínával és botrányt okoznak a hívek között. Így téve, elhatárolódtak ennek a népnek és a Világegyetembeli Egyháznak az útjától. Ennek a döntésnek a következményei súlyosak és elkerülhetetlenek lesznek.”

[4] A Covid19 koronavírus betegségre utal, mely a 2020-as év elejétől sújtja a Földet

[5] Az ezoterizmus alatt egy, titkos doktrínák és rítusok összességét értjük, mely kevés beavatottnak szól. Az okkultizmus doktrínák, rítusok és gyakorlatok összességét képezi, melyek célja, hogy kapcsolatba lépjenek okkult és misztikus erőkkel különböző érdekek miatt. Az okkultizmusba tartoznak a fehér és fekete máglya, a spiritizmus, stb.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s