Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét

2020 április 30

Szent Péter apostol üzenete

 

Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét

 

„Megáldalak benneteket, kedves gyermekeim! Azon túl, hogy szeretett testvéreim vagytok, mind fiaim vagytok. Szeretnék pár fontos dolgot elmagyarázni nektek.

Mint tudjátok, a mi Apostoli prédikációink a tanúságtétele volt annak, amit megéltünk.[1] Hirdettük, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, igazi Isten és igazi Ember megtestesült a Földön, meghalt, feltámadt és felemelkedett a Mennybe. Ez volt a prédikációink középpontja.[2]

 

Szembe kellett mennünk az idők zsidó mentalitásával, a saját vallásunkkal, ami tagadta a Szentháromságot. Jézust istenkáromlónak tartották, mert Isten Fiának nevezte magát.[3] Számunkra alapvető fontosságú volt megvilágítani az Ótestamentum és az Evangélium közötti, az Ó- és Újszövetség közötti kapcsolatot. Jézus igazából minden Isteni ígéret beteljesülését képviselte, melyet Izrael prófétái hirdettek, a mi népünk haladásának a csúcsát. Az Ószövetség népéből kellett megszületnie az Újszövetség népének, egy új, megváltott népnek, melyet a Kereszt áldozata nemzett.[4]

Tudatában voltunk annak, hogy valami különlegeset hirdetünk, egy újdonságot, mely mindazok mentalitását felkavarta, akikkel találkoztunk – honfitársakét és pogányokét egyaránt. Hirdetni azt, hogy Isten lejött a Földre és megtestesült nem volt teljesen új dolog: más pogány vallások is csodálták bizonyos istenséget eljövetelét és megtestesülését az emberek között. De kijelenteni azt, hogy Isten Fia lejött volna a Földre, kereszthalált halt volna bűneinkért, feltámadott volna és Mennybement volna, ez valami hallatlan volt.

A mi hirdetésünk azonban nem korlátozódott erre. Tudtuk igazából, hogy Jézus vissza kellett volna jöjjön a Földre, ezért nyíltan hirdettük az ő második eljövetelét. Számunkra, apostolok számára, Jézus visszatérte egy közelgő esemény volt[5] és az is lett volna, ha az Egyház válasza teljes lett volna és az emberiség megtért volna, ami nem történt meg.

Majdnem mindenki azt gondolja, hogy az első Egyház egy tökéletesen egységes és szolidáris közösség volt. De ez az idilli kép nem felel meg a valóságnak. Sok szent volt közöttünk, igaz, de  a mi keresztény közösségeinkben megjelentek az első szakadások, mert a démon már elkezdte romboló művét. Sokan csatlakoztak és léptek be az Egyházba, de nem voltak mind őszinték, különösen a tudósok közül. Ők mindenekelőtt tiszteletbeli címeket kerestek maguknak az egyszerű, kevésbé képzett személyek között, mint amilyenek az első keresztények voltak. Összezavarták a kicsiket hamis tudásukkal és az immár elavult hagyományok előírásaival.[6]

Izrael népe – akinek prédikáltunk – Isten sok ígéretének a címzettje, nem fogadta el sem Jézus Krisztust, sem az ő tanúságtételét. Minden csodatételünk és a jelek ellenére, melyek kísértek minket, a vallásos és politikai vezetők ellenünk buzdították a népet, mint annak idején Jézus ellen. Általában a rómaiak és a pogányok veszélyes forradalmároknak nyilvánítottak minket, vagy reménytelen utópistáknak.

Aztán, mivel az Úr küszöbön álló visszatértét hirdettük és ez nem történt meg, fanatikus vizionáriusoknak nyilvánítottak ellenségeink, akik közül sokan már beszivárogtak a közösségeinkbe. Így, apránként csönd telepedett Krisztus visszatértére. Egy mellékes dologgá vált, a meghatározhatatlan jövőhöz kapcsolva, egy esemény, melyet kevesen várnak és amiről a mai prédikátorok ritkán beszélnek. Sőt, bárki közületek hirdeti az Úr visszatértét, katasztrofistának vagy millenaristának van bélyegezve, és így tovább.

 

Krisztus dicsőséges visszatérte azonban nem mese és nincs is annyira távol.[7] Ti igazából abban a történelmi fázisban éltek, mely megelőzi Jézus Urunk dicsőséges eljövetelét. Az utolsó időben vagytok. Egy erős dinamikába vagytok elmélyedve, mely átöleli az egész Világegyetemet, mert az egész teremtés Jézus visszatértének a felkészítése irányába mozog.

 

Ezért már nem elég azt hirdetni, hogy Jézus Krisztus megtestesült, meghalt és feltámadt. Ez már nem egy abszolút újdonság; jó vagy rossz, de a kereszténység alapelveit a legtöbb ember ismeri a Földön. Ma arra vagytok hívva, hogy határozottan hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét.

 

Az sem elég, hogy a Szentírások alapján kijelentsétek, hogy Jézus a Krisztus, aki lejött a Földre. Annak fényében, ami eddig meg lett világítva számotokra, meg kell inkább mutatnotok a népnek azt, hogy az Ótestamentum nagy prófétái már bejelentették ezeket az időket és az új teremtést. Mégha azokhoz az időkhöz adaptált képeket is használtak, melyek a mai emberektől távol állnak, az ősi proféták szavaiban világosan körvonalazódik az Isten népének előkészített új teremtés.[8]

Rátok vár most, hogy megmutassátok a kapcsolódást a jelenlegi – szemetek előtt kibontakozó történések – és a múltban meghirdetett dolgok között. Sokan tartják azt, hogy az ősi próféciák Krisztus első eljövetelével beteljesedtek, de nem így van. Jézusnak vissza kell térnie, hogy beiktassa az új teremtést, amiben teljesen más lesz az idő, a tér és a történelem, és ahol minden tökéletesen megvalósul. Erről is beszéltek Izrael régi profétái. A Szentlélek segít majd a Biblia minden szavának a mai aktualitását megérteni.

Az idő, amiben éltek a kötelező ösvény, amin át kell haladnotok, az emberiség történelmének beteljesedése felé való haladásban. Egy közbenső dimenzió, ami összeköti a múltbelit és az eljövendőt. A régi teremtés haldoklik és az új születendőben van.[9] Minden gyors átalakulásban van. Isten népe, az ő Világegyetemre kiterjedő Egyháza ennek az átalakulásnak a motorja.[10] Isten működésben van a népe által, hogy megvilágítsa mindazt, ami létezik, hogy támogassa a jót és eltávolítsa a gonoszt.[11] A ti tanúságtételetek tehát Krisztus második eljövetelére és az új teremtésre kell fokuszáljon.

Sok ember nem tért meg Krisztusba a múltban és most sem fognak megtérni. Már fogantatásuk pillanatában visszautasították az Atyát és így nem lettek általa képezve. Az Atya fogantatásotok pillanatában képez, rátok helyezve Fia, Jézus Krisztus bélyegét. Így megkapjátok a tanítást, ami sokkal, de sokkal több, mint bármilyen tanítás. Belétek marad pecsételve és így, amikor növekedtek és az intelligenciátok képes a dolgokat megragadni, azonnal Jézus Krisztus felé fordultok.[12]

 

Sajnos, van egy nagy része az emberiségeteknek, akiben ez nem történik meg, nem azért, mert lehetetlen lenne, hanem azért, mert bonyolult. Igazából ez a része az emberiségnek hiányában van az Atya első tanításának, mivel fogantatásuk pillanatában visszautasították Istent. Mindehhez még hozzátevődik a világ szelleme; a Földi keresztények fásultsága, akik már nem tudnak példát mutatni, nem tudván Jézus Krisztusról beszélni; és a Gonosz műve, mely minden egyént megpróbál megtéveszteni.[13]

 

Mindazonáltal, ebben az időben a Földön egy nagyon fontos esemény is megvalósult: megnyilvánult „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza”, ami jelen van, él és működő a bolygótokon. Ez a Jézus Krisztus által létesített Egyház, úgy, ahogy Jézus szerette volna. Egy Egyház, mely az egész Világegyetemben hordozza a megmentést, nem a földi dolgok körül forog, hanem a Menny valóságát hirdeti.[14]

 

Ennek az Egyháznak a szeretetéért, áldozatáért és imáiért a Mindenható Úr új férfiakat és nőket küld a Földre. Mostanában különleges gyermekek születnek közétek, akik igent mondtak a fogantatásuk pillanatában és fel vannak készülve az új időkre. Magukon hordozzák Krisztus pecsétjét és teljes mértékben a Szeplőtelen Édesanyához, Királynőhöz és Társmegmentőhöz tartoznak. Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő, Földön jelenlévő Egyháza befogadja és segíti növekedni őket. Nem fognak már magányban vagy üldöztetésben élni, ahogy az gyakran előfordult a szentekkel. Sőt, csillagként fognak ragyogni Isten népe között, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza által szeretve és védelmezve.[15]

 

Legyetek tehát bátrak, testvéreim! Hirdessétek Krisztus dicsőséges visszatértét és beszéljetek a csodákról, amiket Isten napjainkban megvalósit. Mégha kicsiknek és keveseknek érzitek is magatokat, erősek vagytok, mert kommunióban működtök a Világegyetemben lévő hatalmas tömeggel, aki szeret és támogat titeket.

Veletek vagyok és megáldalak Apostoltársaimmal együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

 

 

 

[1] 1Jn 1, 1-4

[2] ApCsel 2, 14-41

[3] Mt 26, 62-68

[4] Lk 24; ApCsel7; 1Pt 1, 10-12

[5] 2Pt3, 1-13

[6] ApCsel 15, 1-29

[7] 2Pt 1, 16-21

[8] Iz 11, 1-9

[9] Jézus 2019.08.03-i üzenete “A Földön elkezdődött az Új Teremtés

[10] Minden program, amit mostanáig hirdettünk a Jézus Krisztusban való újraegyesülés irányába halad a Szeplőtelen Édesanya szívén keresztül, az ő Világegyetemre kiterjedő Egyházában …

[11] Jézus 2020 április 12-i üzenete „Rátok bízok mindent jót, ami a Földön megvalósul

[12] Jn 6, 43-47

[13]A nagy fénysorompón túl” 13. fejezet „A mikrokozmosz” 237-257 oldal

[14] 2018 május 20-án kihirdettük „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának” a létezését. Ezen a honlapon megvan ennek a dokumentuma.

[15]Újraírni a Történelmet – II. kötet – A Világegyetem és lakói” 49-50 és 61-63 oldal

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s