A ti küldetésetek a Szentháromság műv

Kedves testvéreim,

tiszta szívből áldjuk Istent Három az Egyben a kegyelmekért, amiket ezekben az időkben kaptunk. Egy gazdag utat jártunk végig, a szeretete által kísérve. Megismertük Isten Fiának az igazi arcát, a Megmentőnkét és a Szentlelket, akit az Atya ígért és Jézus nevében nekünk ajándékozott. A Fiú és a Szentlélek lélekközössége által vezetve eljutottunk, hogy megismerjük a Mennyei Atya arcát (Jn 17,3). És most leszáll ránk és közénk a trinitárius erő, aki mindannyiunkat egyesít Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházában. Benne megnyilvánul a Szentháromság minden ereje, hogy előkészítse Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki tökéletesíteni fog minket és bevezet Magával az új teremtésbe (Ef 4,13).

Maradjunk ebben a lélekközösségben. Hagyjuk magunkat vezetni és átalakítani, hogy megnyilvánítsuk Isten dicsőségét minden teremtményben (Róm 8,19). Isten maga, Atya, Fiú és Szentlélek megnyilvánítja nagyságát mindazokban, akik keresik.

Azt kívánjuk nektek, hogy éljétek ezt az évet a Szentlélekben, aki a teljes valóság felé fog vezetni (Jn 16, 12-13). Csatoljuk lejjebb a Szentháromságnak szóló felajánlás imát, hogy a Magasságos Istennek alávetve tudjunk élni Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházában és megnyilvánítani az ő életét, amit nekünk ajándékozott.

A mi részünkről átadunk titeket és mindazokat, akik ezekhez a programokhoz kapcsolódnak Istennek Három az Egyben a Szentháromságnak szentelt Szentmisében 2020 január 19-én 8,30-kor.

 

            Barátilag üdvölünk és Isten áldását kérjük rátok

                                                               Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

2020 január 12 – Az Úr keresztelése

A Szentlélek üzenete

 „Drága Gyermekeim,

Ez egy nagyon fontos nap, mivel ma elkezdődik a ti személyes-, és az egész emberiség ezévi küldetése azáltal, hogy megemlékezünk Jézus küldetésére a Földön, ami az Ő keresztelésével kezdődik.

A küldetés, amiről beszélek, nem a ti művetek, hanem a Szentháromságé, aki ezt az emberiségen keresztül valósítja meg. Az Atya hív titeket a fogantatásotok pillanatától kezdve. Ha válaszoltok a hívására, Jézus eljön hozzátok és véghez viszi az Atya művét bennetek és általatok. Aztán a keresztelésen keresztül teljesen mértékben visszaigazolja művét. Én leereszkedem rátok a Bérmálás szentségében, hogy megerősítsem Jézus művét, amelyet az Atya nevében visz végbe bennetek.

Az Én és a Jézus küldetése szétválaszthatatlan. Minden, amit Jézus véghez visz azt velem együtt teszi és ez fordítva is így van. Jézus teljes erővel hat, mert velem együtt hat. Mindketten beteljesítettük a feladatot, amivel az Atya megbízott minket, az Ő nevében és az Ő dicsőségére. Jézus és Én mindegyikőtökben és az egész emberiségben munkálkodunk.

Minden küldetésnek szüksége van egy keresztelésre. Mindazonáltal a Keresztény keresztelés nem egy beavató rituálé a vallásba, hanem a Szentháromság művének teljes visszaigazolása bennetek. Befogadtátok Isten művét és most meg kell valósítanotok a Trinitárius erőben. Valójában a három Isteni személy az, aki általatok cselekszik. Azonban igent kell mondani az ő cselekedeteikre teljesen és szabad akarattal. Isten nem arra kér, hogy a tudatlanságban, hanem hogy teljes tudatosságban cselekedjetek.

Ez az az idő, amikor egyre erősebben kell cselekednie az emberiségnek.  A mai napon, amikor megemlékezünk Jézus kereszteléséről, Isten visszaigazolja és elindítja ennek a népnek a  küldetését, azért, hogy 2020 évében teljesen megnyilvánuljon a Trinitárius erő.  Így, megvalósul minden igazság, ahogy Jézusnak is[1]Jézus művének megerősítése bennetek, általam a tanúságtétel az Atya művéről, amelyet Jézus véghez vitt az emberiségben az évek során. Így, minden igazság megvalósult, mert a világ szemében világos kell legyen, hogy nem egyedül cselekedtek, hanem a Trinitárius erőben.

Mi a ti küldetésetek erre az évre? Az erőteljes cselekedet lélekben ahogy az már el lett magyarázva nektek. Ma jobban megtudjátok érteni Izaiás próféta szavainak fényében, amit már olvastatok: kinyitni a vakok szemeit, felszabadítani a rabokat, felemelni azokat, akik fájdalomban és sötétségben szenvednek, zaj és vita nélkül cselekedni, anélkül, hogy eltörjenek a törékeny dolgok.[2] Csak úgy, ahogy hallottátok az olvasmányban, Istennek nincsenek preferenciái az emberek között, befogadja azokat, akik félik őt és gyakorolják az igazságot függetlenül attól, hogy milyen néphez tartoznak.[3]  Ez rátok is kell vonatkozzon, ne legyenek elvárásaitok az emberektől. Akárhova küld az Úr, cselekedjetek a Trinitárius szeretettel, hogy kinyissátok a vakok szemeit, segítsétek a rabokat kijutni a sötétségből. Ez a ti feladatotok, amelyet mindannyiótoknak véghez kell vinni, különösen a papoknak. Nekik az a nagy feladatuk, hogy összegyűjtsék a nyájat és elvezessék őket a célhoz, hogy Jézust kövessék teljes lényükkel, Jézust és Engem.

Az előttünk álló év, részint könnyebb lesz nektek, mert a Trinitárius erő fog munkálkodni bennetek. Másfelöl viszont nehezebb a gonosz lélek ellenállása miatt, aki több gyűlölettel fog cselekedni, érezve, hogy az ereje gyengül és legyőzötté válik. Mindazonáltal ne féljetek, mert Aki bennetek él nagyobb, mint az, aki a világban él, amint meg van írva[4] és így is van, mert semmilyen erő nem képes ellenállni a Trinitárius erőnek.

Ne legyetek kemények magatokkal, ha felfedezitek magatokban a korlátaitokat és gyengeségeitek. Senki nem tudja teljesen elvenni ti teremtményi korlátotokat. Még Isten sem teszi, mert a korlátotok egyben védelem is, amely megakadályoz abban, hogy oda menjetek, ahol árthatnak nektek.  Az a fontos, hogy alávessétek a korlátjaitokat Istennek, hogy Ő a javatokra tudja használni: gyakran a korlátjaitok olyanok, mint egy háló, amellyel eltudjátok kapni a sok hozzátok hasonló lelket. Ezért Isten meghagyja a korlátjaitokat. Azonban abban a pillanatban, hogy átadjátok őket Istennek, a korlátok erővé válnak.  A világ nem érti ezt, de nektek meg kell érteni, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, még az sem, hogy a világ számára haszontalan dolgok Istenben erővé váljanak.

Ezért arra hívlak titeket, hogy pozitívan nézzetek magatokra és másokra, mert a ti és mások korlátjai nem tudják megakadályozni Isten művét, ha ti nem engeditek azt meg. Ezért ne lepődjetek meg, ha a korlátjaitok nem tűnnek el. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy a Trinitárius erő emberi erőn keresztül kell megnyilvánuljon, mert nem igy van. Meg van írva, hogy Isten ereje az emberi gyengeségeken keresztül fog megnyilvánulni, annak érdekében, hogy megakadályozza az embert abban, hogy azt mondja, hogy egyedül vitt véghez valamit. Egyikőtök sem mondhatja ezt, minden képességetek, karizmátok, intelligenciátok ellenére, mert minden, amit tesztek a Szentháromság műve. Ti a Szentháromság eszközei vagytok.[5]

Maradjatok tehát egyszerűek és alázatosak, mint Mária, aki sosem próbálta felülmúlni a Föld korlátait, annak ellenére, hogy minden lehetősége megvolt rá. Még az Arkangyalok sem lépik túl a korlátjaikat, mert tudják, hogy ez Isten akarata az ő védelmük érdekében. Legyetek boldogok a kicsiségetekben, mert pont az a hely az, ahol Isten megnyilvánul.

Gyermekeim, megáldalak titeket és leszállok rátok, hogy megszilárdítsalak titeket a Trinitárius cselekedetben. A szívetekben halljátok meg az Atya szavait, Ő hozzátok is fordul: ”Ő az Én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm” (Máté 3,17).  Az Atya elégedett veletek, ha Krisztus bennetek él. Az Atya magasztalja magát a fiúban, aki bennetek él, és a Fiú, aki bennetek él magasztalja az Atyát. Én lejövök és megszilárdítom a Szentháromság erős művét.

Most fogadjátok az Áldásomat, legyen ez a vezetőtök, segítségetek, kényelmetek, legyen az erőtök az évre, ami rátok vár. Az Úr elégedett veletek, és nem fogja megvonni tőletek a kegyelmét. Én megvédelek titeket és elküldelek a Szentháromság nevében, hogy szabadítsátok fel a Föld és az Univerzum rabjait.

Megáldalak az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] Mt 3,15

[2] Iz 42, 1-4, 6-7

[3] ApCsel 0, 34-35

[4] 1Jn 4,4

[5] 2Kor 12, 1-10

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s