1. Fejezet – A Világegyetem istenhez tartozik jézus krisztus által – Minden dolog újraegyesítése Krisztusban

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége!

 Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei,

 és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!

 Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát,

vagy ki lett az ő tanácsadójává?

Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?”

Bizony, tőle, általa és érte van minden:

 övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”

Róm, 11,33-36

  1. Minden dolog újraegyesítése Krisztusban

A rám bízott kinyilatkoztatásoknak a magját Szent Pál Efezusiakhoz írt levelében található Krisztológiai himnusz tartalmazza[1]:

„Ez Isten kegyelmének gazdagsága,

Melyet bőséggel adott nekünk.

Teljes tudást és teljes intelligenciát adott nekünk.

Megismertette velünk akaratának titkos tervét:

Azt, amelyet a kezdetektől fogva nagyvonalúan eldöntött, hogy megvalósít Krisztus által.

Így vezeti Isten beteljesedéshez a történelmet:

Újraegyesít minden dolgot, a mennybélieket és a földieket, Krisztusban.

És mi is, mivel Krisztussal egyesültünk, része vagyunk az Ő tervének.

Isten minket is a kezdetektől választott.

És Isten mindent megvalósít, amit megállapított”[2]

A Szentírásnak ezen részét, egy alap szövegként jelölték meg nekem, melyből kiindulva lehet belépni mindannak a megértésébe, melyet ki fogok nyilvánítani.

A központi üzenet tehát a következő: az egész teremtett valóságnak vissza kell térnie Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül.

            A tervnek, miszerint mindennek egy személyben, Jézus Krisztusban kell egyesülnie, be kell teljesülnie. Ennek a tervnek a végrehajtása, magába foglalja a felkészülést Jézus Krisztus dicsőséges visszatértére is, melynek senki sem ismeri az időpontját, de mindegyikünknek fel kell készülnie rá, az életünk és az imáink felajánlása által.

Isten erőteljesen munkában van ezen idő közepette, hogy végrehajtsa ezt a tervet, mely magába foglalja az élőket és a holtakat is és átöleli az egész teremtést. Jézus Krisztus mindent át fog nyújtani az Atyaistennek, az idők végeztén. Mindenki el van hívva, hogy részt vegyen ennek a tervnek a beteljesítésében: Szentséges Szűz Mária, az angyalok, a szentek, a tisztítótűzbeli lelkek, az egész emberiség, minden teremtmény. Ez a Sátán, Jézus Krisztus erejének való teljes behódolásához is vezet.

            Annak érdekében, hogy jobban megértsétek ezt a tervet, mely ki lett nekem nyilatkoztatva, különböző fejezetre osztottam szét a magyarázatot, melyet kaptam, mindegyik Isten tervének egy sajátos aspektusát tartalmazza, melyekben vázolni fogom a kapott magyarázatokat, különböző témáknak megfelelően, alkalomadtán utalva a kapott üzenet szövegére is. Minden téma összefüggésben van a többivel, mert Isten tervének sok szempontja van. A kiinduló- és a végpont a Szentháromság Egy Isten. Minden folyamatosan visszatér a központi alakhoz, Jézus Krisztushoz, az egyetlen Megmentőhöz és Közvetítőhöz és a húsvéti misztériumhoz, mint a helyettesíthetetlen kulcshoz, a spirituális dinamika megértéséhez, mely átölel és magába foglal mindent, ami létezik a világegyetemen belül, mind az élőket és a holtakat és minden teremtményt, hogy minden átadódhasson az Atyának, Jézus által.

            Amit én megírok, az a közvetlen tanúságtétele az eseményeknek, melyeket megmutattak és elmagyaráztak nekem, és amely az egész emberiséggel, különösen az Egyházzal kapcsolatos. Ennek a könyvnek a keretein belül, mikor az Egyházról beszélek, akkor nem a szervezeti felépítésre, a papságra, vagy az egyházi hierarchiára szeretnék utalni, melyek csak bizonyos szempontjait képviselik az Egyháznak. Én Isten egész népére utalok, akik hűségesek Jézus Krisztushoz. Arra lettek hívva, hogy egy helyettesíthetetlen eszközzé legyenek, a megváltás tervének véghezvitelében, az egész teremtés érdekében.


[1] Lásd Ef 1,8-12

[2] Fordítás A Nagy Fénysorompón túl könyv olasz változatából (Oltre la Grande Barriera) – 21. oldal

%d blogger ezt szereti: