Felkészülés a Mindenszentek ünnepére

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.29 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Évközi XXX. hét – páros év, szombat

Előttünk van Mindenszentek ünnepe, aztán közvetlenül utána a halottak napja.  A Mindenszentek ünnepéről szeretnék ma beszélni veletek.

Ez az ünnep nem csak mindazoknak az egybegyűjtése, akiket minden nap megünneplünk, – minden nap van néhány Szent – hanem az ünnep, a megemlékezés és így a közösség velük, mindazokkal, akik az életük során Jézus Krisztust keresték; ismeretlenek, akikről nem tudunk, de Isten emlékszik rájuk. Mindazok, akik első helyre helyezték Jézus Krisztust, az első helyre helyezték az igaz Isten megismerését a történelem során. Mindazok, akik az életükben bármit is tettek – akkor is, ha nem voltak viszonyítási pontok – éltek, szenvedtek, örvendeztek, de mindig az Istenben való hitben, a Krisztusban való hitben, a bizonyosságban, hogy van egy élet a halál után, hogy van egy találkozás az igaz Istennel. Mindazok, akik így éltek szentek, ők a Szentek. Felkészülés a Mindenszentek ünnepére Tovább olvasása

Évközi XXX. hét páros év szerda

Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.26 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Ef 6, 1-9; Zsolt 144; Lk 13, 22-30

Azt hiszem, hogy a mai Evangélium mindenkiben kérdéseket tesz fel, bennem igen. „Kevesen vannak, akik üdvözülnek?” teszik fel a kérdést Jézusnak, aztán nézzük meg a választ.

Ha meghallgattuk Szent Pált ezekben a napokban[1], ő leírta a keresztények életét, azok életét, akik üdvözülnek. Egyszerűen, konkrétan és vitathatatlanul írta le; nem lehet vitatni. Az élet, melyet Szent Pál leírt, az a Szellem élete, a Szellem törvényeiből elindulva él, de hússá téve. A Szent Pál által leírt élet az, hogy valódi kereszténynek lenni, nem megosztva önmagunkban, ahol ott van a szellem dimenziója, ami egy dolog és aztán a mindennapi élet konkrét dimenziója, elszakadva, elválasztva a szellemitől. Én hozzátenném számunkra: Szent Pál leírja az új teremtés kezdetét, a Földről elindulva, mely számunkra – ha gyakorlatba helyezzük – az Istennel való együttműködés ebben az időben, hogy újra írjuk a történelmet. Évközi XXX. hét páros év szerda Tovább olvasása

Az Én megbocsátásom feltámadás és élet

Jézus 2016. augusztus 2-i üzenete – Angyalos Boldogasszony ünnepén

 

„Megáldalak, kedves gyermekeim és köszönöm, hogy békében összegyűltetek az én nevemben. Én kerestelek titeket és ti eljöttetek, hogy engem keressetek; kerestelek titeket már akkor is, amikor még nem jöttetek a világra és ma összegyűjtöttelek benneteket, mert szeretném rátok árasztani a bocsánatomat. Rajtatatok keresztül el szeretném vinni ezt a bocsánatot nemcsak a világba, hanem a világegyetem minden részébe, ahol nem ismerik a nevemet és ahol az én bocsánatom nem tud hatni.

Gyermekeim, Isten élete nem születhet meg a bocsánat nélkül. Mindazt, amit elvetek bennetek, azt egy megművelt, tiszta földbe vetem. Ezért nektek már meg van bocsátva, különben egyikőtök sem lehetne itt. Sok bűne van az embernek, különösen a földi embernek, de az én Szívem nagyobb minden bűnötöknél.  Ma azonban egy különleges nap van, mert ez az a nap, melyen azt szeretném, hogy a bocsánatom leereszkedjen, nemcsak rátok, hanem egy új népre, mely hívva van, hogy az én szeretetem és bocsánatom legyen mindazok számára, akikkel útja során találkozik. Az Én megbocsátásom feltámadás és élet Tovább olvasása

Évközi XXIX hét, Páros év, szombat

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

2022.10.22 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Olvasmányok: Ef 4,7-16; Zsolt 121; Lk 13, 1-9

Van egy kapcsolat az Evangélium és Szent Pál között, amit valószínűleg nem veszünk észre azonnal. A kapcsolat pedig annak a leírása, hogy mi számít az életben, annak a magyarázata, hogy mi is az Egyház, ki az Egyház és ki része az Egyháznak.

Elmennek Jézushoz elmondani neki, hogy kit ölt meg Pilátus, be akarják vonni a fecsegésbe és szeretnék, hogy mondjon esetleg valamit Pilátus ellen. Ezzel szemben Ő hozzájuk beszél – akik jönnek – hoz két példát, ahol azt mondja: „Ha nem értitek, hogy miért jöttetek a világba, mi okból helyezett ide a Földre titeket Isten, miért éltek ebben az időben egy feladattal, egy küldetéssel, egy identitással” – Ő azt mondja: „megtértek”, de ugyanazt jelenti, hogy „átalakultok”„Éppúgy elvesztek ti is mindnyájan”[1]. Mondván: „Nem fontos, hogy rátok dől egy torony, ha megöl titeket Pilátus” (Én most azt mondom nektek: „Ha elüt egy autó, ha meghaltok egy daganat miatt, vagy rátok dől egy növény”), ha nem lesztek egy átalakulási folyamatban, amikor ez történik veletek, éppúgy el fogtok veszni mind”. Ezek Jézus szavai. Évközi XXIX hét, Páros év, szombat Tovább olvasása

Könyörgés a békéért

Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza

Mauro (hanganyag átirat)

Medjugorje, 2022.10.15, Évközi XXVIII. szombat – Páros év – Jézusról nevezett Avilai Nagy Szent Teréz, Szűz és Egyháztanító – Napi olvasmány: Ef 1, 15-23; Zsolt 8; Lk, 8-12

Bevezetés

Azt kértük az Úrtól, hogy tegyen minket a békéje eszközeivé. Megbocsátottunk. A megbocsátásnak ára van; a megbocsátásnak, ha valóban megbocsátunk, ára van, olyannyira, hogy fájdalmat okoz és ez a fájdalom társmegváltássá válik. Az első lépés,  hogy megbocsássunk, – egyes helyzetekben és magunknak is – az egy erőszakos tettet követel meg a saját énünk ellen, egy erőszakos tett a lényünk ellen, amely ezzel szemben azt akarja, hogy igaza legyen, rengeteg érvet hoz, hogy miért is nem kéne megbocsásson, ezer érvet, hogy azt mondhassa: „Eleget tettem, ennél többet nem tudok. Már sokat tettem, most Ő jön.”

Megismétlem, a megbocsátás, amelyről Szent Ferenc beszél, melyet ma este adnunk kell, az fájdalmat okoz, a mi énünk ellen való, azonban ez a béke eszköze. Teréz Anya, amikor kért a szegényei számára, nem fogadott el semmi olyat, ami nem okozott fájdalmat annak, aki adta. Nem akart pénzt, hacsak az fájdalmat nem okozott annak, aki adta. Milyen értelemben? Azt mondta: „Szeretetből kell a szegényeknek adjatok, de el kell szakadnotok valamitől, valamitől, ami sokba kerül nektek, ami fájdalmat okoz, amiről sosem mondanátok le, semmiért sem a világon. Csak Isten szeretetéért teszitek. Én ezt a fájdalmat szeretném.” Ez így van a megbocsátásban is. Könyörgés a békéért Tovább olvasása

Könyörgés a békéért

2022.10.11 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Ezen a honlapon immár elég régen beszéltünk a Föld helyzetéről. Beszéltünk Isten tervéről és részletesen elmagyaráztuk, hogy mik a szándékai az emberiség számára ebben az időben, mely az egész világegyetem számára bekövetkező események középpontjában áll . Részletesen elmagyaráztuk a rendkívüli eszközöket[1], Jézus Krisztus Egyházát, az egyetlen Egyházat. Ki lett jelölve egy út, egy folyamat, hogy egyre jobban felfedezzük a méltóságunkat, mint keresztények, mint Isten gyermekei, a méltóságunkat Krisztus szolgáiként, Szentséges Szűz Mária gyermekeiként, melyek lehetővé teszik az Úrnak, hogy a cselekvése által minden embert új teremtménnyé alakítson és szép lassan felépítse az Új teremtést.

Könyörgés a békéért Tovább olvasása

Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője

Szentséges Szűz Mária 2011. október 7-i üzenete

 

„Kedves gyermekek, szeretnélek megáldani titeket és elmondani, hogy mennyire szeretlek benneteket. Hálás is vagyok nektek, mert közel vagytok a Szívemhez, mert befogadtok, de különösen azért, mert üdvözölni szeretnétek magatokban a Fiamat, Jézus Krisztust és őérte élni.

Ma a Rózsafűzér királynőjeként ünnepeltek, de a győzelmek királynőjeként is. Azt szeretném mondani nektek, hogy a győzelem az életetekben az mindig egy: a Krisztusba, az én Fiamba vetett hit győzelme. Van egy küzdelem, amit meg kell nyernetek és ez a legnagyobb harc minden ember életében: a harc a magatokban lévő régi ember ellen. A régi ember mindazzal táplálkozik, ami régi: táplálkozik a régi gondolatokkal, a régi ötletekkel, a régi rendszerekkel, mindazzal, amit a világ szelleme ajánl. Rózsafűzér Boldogságos Szűz Máriája, Győzelmek Királynője Tovább olvasása

Kis Szent Teréz

2022.01.10 – Elmélkedés

Mauro (hanganyag átirat)

Ebben a folyamatban vagyunk, melyet választottunk, hogy végigjárunk, felajánlva az életünket Jézusnak, Márián keresztül. A folyamat az Atya megismerése, Isten akaratának megismerése; az örök élettel való találkozás, ami az Atya megismerése.[1]

Mi is azok között vagyunk, akikhez Jézus az Evangéliumban[2] fordul és azt mondja nekünk: „Boldogok a szemek, melyek látják mindazt, amit ti láttok” és én mondom nektek, hogy ha nem érzitek ezt a boldogságot, ha nem élvezitek, az azért van, mert még mindig magatok körül forogtok. Bárhol is legyetek, bármilyen megpróbáltatásban, bármilyen helyzetben, örömben vagy sivárságban, világos kell legyen számotokra, hogy boldogok vagytok mindazért, amit az Úr elmondott és amit el szeretne mondani nekünk és azért, ahová vezet minket. Kis Szent Teréz Tovább olvasása