A szellembeli falvak

2021. június 5 – Krisztus Szent Teste és Vére ünnep előestéje

Mennyei Atya üzenete

Az egyetlen és igazi, egész Világegyetemre kiterjedő Egyház tagjai közötti kommunió arra van hivatva, hogy növekedjen és egyre láthatóbbá váljon. Arra vagytok hívva, hogy közösségben érezzétek magatokat minden testvéretekkel. Amikor keresitek egymást és találkoztok – fizikailag, szellemben, vagy a technológia által ajánlott eszközök segítségével – egy szellemi dimenzió jön létre közöttetek, amit én a “szellembeli falunak” nevezek, egy szellemi találkozóhely, ahol a trinitárius szeretet kering, ami egymáshoz köt. Ez nem egy fantáziakép, mert a szellem valóságai nem virtuális képek, hanem konkrét valóságok, melyek konkrét gyümölcsöket hoznak azoknak, akik hisznek bennük.

“Kedves gyermekeim,

hozzátok jövök ezen a nagy ünnepen, amelyen a Fiam, Jézus Krisztus Testét és Vérét tisztelitek. Ti még nem vagytok teljesen tisztában az Eucharisztia nagyságával, Jézus élő jelenlétével közöttetek. Ez egy kincs, melyet rátok bíztak, és mely az én irántatok érzett szeretetemből, a fiam áldozatából és a Szentlélek cselekedetéből fakad. Jézus eucharisztikus jelenléte nélkül a Föld nem bírt volna ellenállni Lucifer és követői szüntelen és perverz művének, mely a Földön mindig is jelen volt.

Az Ostya, amit az eucharisztikus Ünneplés alatt magatokhoz vesztek, nem egy szimbólum és nem is egy emlék: egy grandiózus és óriási valóság, mely magába foglalja Jézus, igaz Isten és igaz Ember Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét. Magába hordozza a szentháromsági erőt és az ősenergiát, melyre szükségetek van az élethez. Minden alkalommal, amikor magatokhoz veszitek Jézus Testét és Vérét, megkaptok mindent, amire abban a pontos pillanatban, és az utatok azon a pontján, ahol találjátok magatokat, szükségetek van; mint a mennyei manna a pusztában, ami napról napra, mindenkinek megfelelő mérték szerint lett adva.[1]

A Mennyei Kenyér, amit a Fiam ad nektek az igazi táplálék a szellemnek, a léleknek és a testnek, mivel az ősenergia, amit magában hordoz, fenntartja a szellemi és fizikai életet, megerősíti a szellemet és a lelket, és gyógyítja a testet, mint azt az első keresztények jól tudták, akik felgyógyultak betegségeikből, csupán a Legszentebb Szentséget nézve. Sajnos, az évezredek során, a Földi keresztények között nagyon lehűlt az Eucharisztikus Jézus iránti szeretet, akik közül sokan nem is hisznek Jézus Eucharisztikus jelenlétében. Mindez fokozatosan az Eucharisztikus ünnepséget emlékből rítussá alakította, megszokássá és szokássá formálva. Ezért, ma rengeteg keresztény rossz közérzettel él meg bizonyos száraz és kapkodó eucharisztikus Ünnepségeket, ürességet éreznek és sokan közülük nem is járnak már templomba.[2]

Most itt van az ideje, hogy a Földön jelenlévő, Világegyetemre kiterjedő Egyház tanúsítsa, hogy az élete és cselekedete központjában Jézus eucharisztikus jelenléte áll. Ez a jelenlét nem különbözik attól a hús-vér jelenléttől, ami a hűséges bolygókon nyilvánul meg, amikor Jézus meglátogatja őket.

Szeretném, ha egyre jobban közösségbe lépnétek Jézussal, az ő eucharisztikus jelenlétén keresztül, melyet az ő Testében és Vérében tiszteltek és imádtok. Tudom, hogy nincs meg a lehetősége mindannyiotoknak, hogy minden nap részt vegyen eucharisztikus Ünnepségen különböző okokból, azért sem, mert a katolikus templomokban nem vagytok népszerűek, mivel ezt az utat követitek.

Minden nehézség ellenére, tudjátok meg, hogy nem maradtok soha kegyelem nélkül. Mindenekelőtt még egyszer leküldtem a Földre Jézust, az ő KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉBEN, hogy a Szentlélek erejében hasson, hogy táplálja és megerősítse mindazokat, akik őszintén szeretnének a Szentháromsághoz tartozni. Ennek a cselekedetnek az ereje minden pillanatban és helyen működik, ahol vagytok. A ti részetekről, hajlandónak kell lennetek úgy élni, ahogy tanultátok ezekben az években: önazonosan, Istennek ajánlva, közösségben az egész Világegyetembeli Egyházzal, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül; készen arra, hogy minden nap megújítsátok csatlakozásotok az egész Világegyetembeli Egyház útjához és programjaihoz.

Továbbá, a hét nagy Arkangyal, a Központi Magcsoport papjai és az egész Világegyetembeli Egyház papjai, szüntelenül felszentelik Isten népét és felajánlják Jézusnak a Szentlélekben. Jézus, Főpap, felajánlja nekem a Mennyei oltáron. Eredményként egy hatalmas kegyelem szabadul fel, mely kiárad azokra, akik az egész Világegyetemben csatlakoznak ehhez az úthoz, azokra is, akik a Földön nem tudnak részt venni fizikailag az eucharisztikus Ünnepségeken.

Mindezeken túl, létezik egy másik, nagyon fontos eszköz is, ami a keresztény életet felemeli és megerősíti: a testvéri kommunió, mely egy kegyelmi állapot és a keresztény nép legmagasztosabb megnyilvánulása. Ez magába foglalja az Univerzumbeli testvérekkel való közösséget, akiket nem láttok, de léteznek és egy napon találkozni fogtok velük; a közösség a Földi testvérekkel, akik az egész Világegyetembeli Egyház programjain és útján osztoznak; a közösséget minden jóakaratú emberrel, aki még nem tagja ennek az Egyháznak, de úton van és segíteni kell rajta.

A keresztény kommunió, az igazi, kitalációk nélküli, amiről beszélek, nem emberi akaratból születik, hanem egy ajándék és Jézus Áldozatának, a Szentlélek folyamatos közbenjárásának és Társmegváltó Mária művének a gyümölcse, aki a Mennyei oltár előtt leborulva, értetek imádkozik és ajánlja fel magát. Ezzel egyesül, a ti Istennek kimondott, személyes és közösségi igenetek, ami megengedi nektek, hogy befogadjátok a testvéri közösség ajándékát és hogy  egyre jobban növeljétek magatok között.[3]

A ti, minden nap megújított igenetek, megerősíti a titeket egyesítő testvéri köteléket és Krisztus tanúivá tesz, aki a testvéretek akart lenni és meghívott, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy Ő szeretetett titeket.[4] A kölcsönös szeretetben, napról napra növekedtek és kölcsönösen segítitek egymást az úton, mindenekelőtt, amikor keményebbé és nehezebbé válik. Jézus továbbra is táplál a Testével és Vérével, hogy a kommuniótok egyre erősebbé váljon, hogy az eucharisztikus Ünnepségben kialakuljon az igazi Egyház. Nem egy hideg rítusban, hanem egy autentikus megemlékezésben, melyben megújul értetek, bennetek és közöttetek az Áldozati Bárány áldozata.

Az egyetlen és igazi, egész Világegyetemre kiterjedő Egyház tagjai közötti kommunió arra van hivatva, hogy növekedjen és egyre láthatóbbá váljon. Arra vagytok hívva, hogy közösségben érezzétek magatokat minden testvéretekkel. Amikor keresitek egymást és találkoztok – fizikailag, szellemben, vagy a technológia által ajánlott eszközök segítségével – egy szellemi dimenzió jön létre közöttetek, amit én a “szellembeli falunak” nevezek, egy szellemi találkozóhely, ahol a trinitárius szeretet kering, ami egymáshoz köt. Ez nem egy fantáziakép, mert a szellem valóságai nem virtuális képek, hanem konkrét valóságok, melyek konkrét gyümölcsöket hoznak azoknak, akik hisznek bennük.

Meghívlak, hogy képezzétek ezeket a szellembeli falvakat, ahol szeretetben és imában tudtok találkozni, anélkül is, hogy szorgalmasan látogatnátok egymást, ahol biztosak lehettek abban, hogy találkoztok szerető testvéreitekkel. A Szentlélek segíteni fog és megfelelő módon inspirálni. Jézus vezetni és kísérni fog minden lépésetekben.

Kérem ennek az Egyháznak a papjait, hogy mostantól kezdve ajánlják fel az oltáron ezeket a szellembeli falvakat, hogy szülessenek és bontakozzanak ki az én akaratom szerint, a Fiam Testével és Vérével táplálva, a Szentlélek erejében, Mária Szeplőtelen Szíve által. Kérem tőletek mind, hogy imádkozzatok, hogy a szellembeli falvak a Misztikus Test pulzáló sejtjeivé váljanak, ami az én Világegyetemre kiterjedő Egyházam.

Eljön majd az idő, hogy a szellembeli falvak házakból épült falvakká is válnak, ahol az én Egyházam tagjai fognak lakni és élni és a világnak egy új életmódot fognak mutatni. Szent helyek lesznek, védve a világ gonoszságától és korrupciójától. Jönnek majd idők, amikor fontos lesz minél közelebb élni egymáshoz, hogy könnyebbé tegye az utatok és erősebbé a kommuniót. Mindez azonban nem mágikusan fog bekövetkezni, nem is fog a mennyből alászállni, hanem az ima gyümölcse lesz, egy olyan nép felajánlásáé és a jóakaratáé, aki képes Krisztus gondolata szerint élni.

Keljetek tehát útra a szellembeli falvak felé és én minden módon segíteni fogok. Ez egy nagy terv, ami mindig is a gondolatomban volt. Nektek, akik befogadtátok és hittetek ezekben a programokban, az első belekóstolás lesz az új teremtésbe. Ez az én ígéretem.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

 

[1] Kiv 16, 11-22

[2] 1Kor 11, 17-34

[3] Ef 4, 1-6

[4] Jn 13, 34; Jn 15, 12-17

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s