Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben – Már a Kozmikus Pünkösdben éltek

2021 június 29 – Szent Péter és Pál apostolok ünnepe

 

Szent Péter apostol üzenete – Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben 

 

Ebben az időben, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza egy nagyon dinamikus fázison halad keresztül, mert JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE a Földre mindenkit egy igényes és dinamikus útra ösztönöz. Mi szentek is, akik már Isten fényében vagyunk, szellemben részt veszünk Jézus Földi cselekvésében, segítve a népet, mint ahogy már elmondtam, de azzal is, hogy támogatjuk Jézust az emberek szívének a megnyitásában. Mi segíteni tudjuk az emberek szívét megnyílni Istenre, hogy virágként kinyíljanak.

 

“Kedves fivérek és nővérek,

Isten szeretetével üdvözöllek benneteket és az ő békéjét hozom nektek. Pál testvéremmel együtt szeretnénk mindannyiatokat átölelni és köszönetet mondani ennek a népnek a megtett útért, a legyőzött megpróbáltatásokért és az Isten iránt mutatott hűségért.

Ti apostoloknak hirdettek minket, akiket Isten az Egyház alapjaként helyezett[1] el és valóban azok vagyunk: a mi szavainkon, írásainkon és Krisztusért kiontott vérünkön keresztül hozzájárultunk az Egyház felépítéséhez, melyet Jézus Krisztus urunk alapított. És ugyancsak ő az, aki beteljesíti a művet, amiben mi is részt veszünk, amilyen mértékben nyitottak vagyunk az ő szeretetének és hatalmának a befogadására. Haladjatok a szentek nyomdokaiban, velük közösségben – Már a Kozmikus Pünkösdben éltek Tovább olvasása

Negyven év velem a Föld pusztájában

2021 június 24 – A Béke Királynője Medjugorje-i jelenései évfordulójának az előestéje

 Szűzanya üzenete

 

Ebben az évben, 2021-ben, a Medjugorje-i jelenéseim negyvenedik évében bezárul egy felkészülési idő és ELKEZDŐDIK A MESSIÁSI IDŐ. Egy végleges döntésekkel teli idő mindannyiotok számára és az egész Világegyetem számára; egy idő, amiben Isten mindent, amit az örökkévalóságtól megszabott, a beteljesedéshez akar vezetni. Ez a negyven év, amiben végig jártátok velem a Földi pusztát, gyümölcsöt termett bennetek és azokban, akik hűségesek voltak Istenhez és hozzám, egy különleges gyümölcsöt: JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉT, amiről már beszéltem nektek.[1]

 “Kedves gyermekeim,

negyven év telt el a Medjugorje-i jelenéseim óta. Negyven évig haladtunk együtt előre, ti és én ennek a Földnek a pusztájában és ezt köszönöm nektek.

A Mindenható Úr küldött hozzátok a távoli 1981-ben, mert a Föld súlyos nehézségekkel küzdött és egy nukleáris háború szélén állt. A keresztények megdöbbenve vették tudomásul a II. János Pál pápa ellen elkövetett merényletet. Háborúk és viszályok szőtték át az emberiségetek. A Béke Királynőjeként mutatkoztam be nektek, hogy megmutassam az utat az igazi béke felé, az én Fiam, Jézus békéje felé, mely az egyetlen, igazi béke. Már akkor jeleztem, hogy ezek az utolsó Földi jelenéseim, mert az én Uram így állapította ezt meg, hogy rám bízza a Földi keresztények új idők felé vezetésének a feladatát. Negyven év velem a Föld pusztájában Tovább olvasása

A szellembeli falvak

2021. június 5 – Krisztus Szent Teste és Vére ünnep előestéje

Mennyei Atya üzenete

Az egyetlen és igazi, egész Világegyetemre kiterjedő Egyház tagjai közötti kommunió arra van hivatva, hogy növekedjen és egyre láthatóbbá váljon. Arra vagytok hívva, hogy közösségben érezzétek magatokat minden testvéretekkel. Amikor keresitek egymást és találkoztok – fizikailag, szellemben, vagy a technológia által ajánlott eszközök segítségével – egy szellemi dimenzió jön létre közöttetek, amit én a “szellembeli falunak” nevezek, egy szellemi találkozóhely, ahol a trinitárius szeretet kering, ami egymáshoz köt. Ez nem egy fantáziakép, mert a szellem valóságai nem virtuális képek, hanem konkrét valóságok, melyek konkrét gyümölcsöket hoznak azoknak, akik hisznek bennük.

“Kedves gyermekeim,

hozzátok jövök ezen a nagy ünnepen, amelyen a Fiam, Jézus Krisztus Testét és Vérét tisztelitek. Ti még nem vagytok teljesen tisztában az Eucharisztia nagyságával, Jézus élő jelenlétével közöttetek. Ez egy kincs, melyet rátok bíztak, és mely az én irántatok érzett szeretetemből, a fiam áldozatából és a Szentlélek cselekedetéből fakad. Jézus eucharisztikus jelenléte nélkül a Föld nem bírt volna ellenállni Lucifer és követői szüntelen és perverz művének, mely a Földön mindig is jelen volt. A szellembeli falvak Tovább olvasása