Mária, az új Asszony

2021 március 18 – Szent József ünnepének előestéje

 Szent József üzenete

 

Ha új teremtménnyé szeretnétek válni, először Jézussal és Máriával kell egyesülnötök, mint ahogy azt én is tettem. Jézus nem tudott volna megszületni Mária nélkül, de meghalni sem tudott volna Nélküle. Szüksége volt egy olyan szeplőtelen teremtmény részvételére – az egész emberiség nevében -, a Kereszten való szenvedésben és a feltámadás dicsőségében és, hogy megnyissa az utat egy új emberiséghez. Senki más nem tudta volna ezt megtenni Rajta kívül, aki mindent neki adott és teljes mértékben hozzá tartozott.

 

Kedves gyermekeim,

szerető apaként fordulok hozzátok. Jézus és Mária gyermekei mind az én gyermekeim. Én vigyázok rátok és az egész Világegyetembeli Egyházra, ahogyan a Názáreti családra is vigyáztam.

Épp a Názáreti család kell legyen az Istenben való autentikus kommunió példája és mintája. Ez volt a Világegyetembeli Egyház első sejtje. Jézusra való tekintettel alakult ki, Jézusért élt és az ő életének a szakaszait követte; Jézus által volt előkészítve és képezve mindenben. Ezt tanúsíthatom, mert az én életem és a küldetésem elválaszthatatlanul kötődnek Mária és Jézus életéhez és küldetéséhez. Még az én korai halálom sem tudott elválasztani tőlük, a szellemem továbbra is Máriával és Jézussal együtt cselekedett és cselekszik az örökkévalóságig.

Máriát jegyesemként a lelke tisztasága és gyönyörűsége miatt választottam. Belső szépsége az arcán ragyogott és egész személyéből áradt. Gyönyörű lány volt, átlátszó tekintettel és végtelen jósággal. Sokan feleségül szerették volna venni őt, de Ő engem választott jegyesének, mint ahogy én meg Őt választottam. Mindkettőnk választása a Szentlélek által volt vezetve a különleges küldetésünknek köszönhetően. Akkor még nem értettem ezt, mint minden igaz Izraelita egyszerűen csak egy családot szerettem volna alapítani Máriával, egy őszinte és hívő családot és gyermekeket adni Istennek és a népünknek.

Aztán, mint ahogy azt jól tudjátok, minden megváltozott az életünkben Gábriel Arkangyal bejelentésének köszönhetően. Mária elfogadta a küldetését, méhébe fogadva Isten Fiát és akkor Isten hozzám is fordult. Az első reakcióm zavarodottság és félelem volt, túl nagy volt a teher, amit hordozni kellett és elhatároztam, hogy Máriát a sorsára bízom. Egy pillanatig sem kételkedtem az őszinteségében, mert tudtam, hogy túlságosan tiszta és őszinte ahhoz, hogy bárkit is megvezessen. Inkább attól tartottam, hogy mi lesz az, amit tőlem kérnek majd és amit Mária már tudott: Isten Anyjának és a Fiának az őre lenni.

Ti nagyon keveset tudtok a Jézus születése előtti időszakról, talán azt, amit az Evangélium röviden bemutat. Mondom nektek, hogy Gábriel Arkangyal részletesen elmagyarázta Máriának, hogy mi vár rá; azt is elmondta neki, hogy én lettem választva, hogy a férje legyek és védelmezzem Őt és a Fiát, a mi Istenünk Fiát. Ez túl sok volt nekem és már magam elé képzeltem az emberek megjegyzéseit és a szégyent, melyet egy esküvő előtt terhesen maradt asszony érezhetett. De Isten sosem kéri, hogy olyan feladatot teljesítsünk, melyhez a fogantatásunkkor nem kaptuk meg a kegyelmet. Minél nagyobb a küldetés, annál erősebb a kegyelem. Én igent mondtam a küldetésemre még mielőtt a világra jöttem volna és Isten kegyelme felébresztette ez igenem, mint ahogy azt mindenkivel megteszi, aki fogantatásakor eldöntötte, hogy szeretni és szolgálni fogja Istent.

Mint ahogy az Evangéliumból tudjátok, egy angyal meglátogatott álmomban. Gábriel Arkangyal volt, aki minket Máriával védelmezett és kísért egész földi életünk során, és Jézust szolgálta az ő földi küldetésében. Nemcsak álmomban látogatott meg, hanem több alkalommal is megjelent, hogy segítse Máriát és engem, hogy legyőzzük a nehézségeket és megvédjen az üldöztetésektől, melyeket el kellett szenvednünk.

Miközben Jézus növekedett, az Arkangyalok folyamatosan látogatták házunkat, hogy imádják Isten Fiát és látogassák az ő Egyházának az első sejtjét. Ugyanezt tették az Istenhez hűséges testvérek is, akik nagyon nagy szeretettel, sokszor meglátogattak. A Názáreti kis és szerény ház egy igazi Mennyei szentély volt. Azonban a mi életünk nem volt könnyű: Isten nem kímélt meg minket a megpróbáltatásoktól és az üldöztetésektől, sem a szegénység által okozott nehézségektől. Azonban sosem engedte, hogy hiányozzon a Gondviselése, mert Isten nem hagyja el azokat, akik bíznak benne.

Mi Máriával tudtuk, hogy el fog jönni a nap, amikor Jézus el kell induljon az ő nyilvános küldetésébe és azt is tudtuk, hogy mi vár rá. A velünk töltött évek alatt Jézus beszélt nekünk arról, hogy mennyit kell majd szenvednie, többször is előrevetítette a halálát és feltámadását. Az én szívem remegett és szenvedett a fájdalom gondolatára, mely mindkettőnket megérintett volna, de mindenekelőtt annak a fiúnak a fájdalmának a gondolatára, akit a mi életünknél is jobban szerettünk.

Ezért Isten magához hívott jóval Jézus Kínszenvedése előtt, kicsivel később, mint amikor a nyilvános életét elkezdte. Isten békéjében aludtam el, Jézus és Mária támogatásával. A Mennyei Atya, az ő végtelen jóságában meg akart kímélni egy szenvedéstől, melyet nem tudtam volna elviselni, és megengedni, hogy szellemben jelen legyek Jézus és Mária mellett a földi életük szakaszaiban. A Kálvárián, a szellemem a haldokló Jézus és a vele szenvedő Mária mellett volt. Ezért Isten rám bízta a haldoklókat, hogy ne hagyjam magukra őket az agóniájukban.

Mária azonban végig Jézus mellett maradt. Arra volt rendeltetve, hogy az emberiség Édesanyja és Társmegváltója legyen és a Világegyetem Királynője. Ez is, Jézus és az Arkangyalok által is, el lett magyarázva nekünk. Mária elfogadta ezt a küldetést már a fogantatása pillanatában. Az én halálom után követte Jézust az utazásai alatt, az Apostolok és Fia tanítványai között élt. Teljes mértékben befogadta Jézus tanításait és egyre jobban erősödött, miközben a Kínszenvedés borzalmas napjai egyre jobban közeledtek.

Mint ahogy már mondtam, a Názáreti család volt Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának az első sejtje. Jézus, Királyként, Megmentőként és Főpapként az új Szövetség középpontjában volt. Mária volt az Anya és a Királynő, a Társmegváltó, aki arra volt rendeltetve, hogy teljes mértékben részt vegyen a Fiú Áldozatában. Én voltam az ő népük és magamban hordoztam Izrael hitét és az új nép hitét, aki a Keresztáldozatból kellett megszülessen. Napról napra halt meg bennem a régi Izraelita, hogy helyet adjon a feltámadt Kereszténynek.

Isten formált engem. Minden, bennem és körülöttem, egy nagy misztérium volt: az én nevelt fiam az Istenem és a Megmentőm is volt. A földi jegyesem egy napon Anyámmá, Királynőmmé és Társmegváltóvá vált volna, mint ahogy az egész emberiség számára, melynek én is tagja voltam. Én megnyitottam nektek az utat, mert teljes mértékben befogadtam Jézus Megváltását és Mária Társmegváltását. Ezért Isten meghívott, hogy legyek az egész Világegyetembeli Egyház Őrzője, mint ahogy a Szent Család és a kis Názáreti Egyház őrzője is voltam.

Ha új teremtménnyé szeretnétek válni, először Jézussal és Máriával kell egyesülnötök, mint ahogy azt én is tettem. Jézus nem tudott volna megszületni Mária nélkül, de meghalni sem tudott volna Nélküle. Szüksége volt egy olyan szeplőtelen teremtmény részvételére – az egész emberiség nevében -, a Kereszten való szenvedésben és a feltámadás dicsőségében és, hogy megnyissa az utat egy új emberiséghez. Senki más nem tudta volna ezt megtenni Rajta kívül, aki mindent neki adott és teljes mértékben hozzá tartozott.

Mária részvétele a Kereszt Áldozatában olyan intenzitású volt, hogy örökre feloldhatatlanná tette a köteléket az Anya és a Fiú között, a Király és a Királynő között, a Megváltó és a Társmegváltó között. Ez a kötelék nemcsak érzelmi, vagyis a természet rendjében való, hanem spirituális és misztikus is egyben, a kegyelem rendjében való. A szeplőtelen és finom szeretet, mely Jézust és Máriát egyesíti, folyamatosan nemzi Isten gyermekeit, akik befogadják és imádják Máriát és elismerik az ő Anyai, Királynői és Társmegváltói előjogait.

Krisztus áldozata és Mária részvétele által folyamatosan megerősödik és táplálva van az egész Világegyetembeli Egyház. Aki befogadja Máriát, befogadja Jézust és aki befogadja Jézust nem tudja nem befogadni Máriát, mert csak általa lehet teljes mértékben részt venni Krisztus Áldozatában. Ez a részvétel nélkül lehetetlen igazi kereszténynek határozni meg magunkat. Mária Jézushoz tartozik, mint ahogy Jézus Máriához tartozik, ez a nagy misztérium, melyet csak azok tudnak megérteni, akik befogadják Máriát és elismerik a nagy Társmegváltói művét. Ez az ő műve tette őt az Emberiség Édesanyjává és a Világegyetem Királynőjévé.

Kedves gyermekeim, maradjatok mindig Mária Szívével egyesülve és biztos lesz az utatok. Az idő, amiben éltek JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉNEK az ideje. Egy nagyon értékes idő, mert Jézus közöttetek van, erővel hat, hogy támogassa és megerősítse népét és felkészítse a dicsőséges visszatértére az idők végén.

Mária az oldalán van és az ő anyai szeretetével Isten életére nemz, Jézus felé irányít és egyre jobban megismerteti Őt. Ő a Szentlélek Jegyese és Vele együtt hat, hogy elvezessen titeket Jézushoz. Az Atya örül az ő választott Lányának és sok kegyelmet ad Rajta keresztül.

Legyetek mindig harmóniában Isten akaratával és hagyjátok magatokat édesen hordani Mária által a Szentháromság ölelésében. Szemléljétek magatokban Jézus és Mária művét, mint ahogy azt én is tettem. Most már a ti házatok sokkal nagyobb, mint a Názáreti ház: a Világegyetem a családotok és Isten hatalmas népe lakik benne. Mária már nem az alázatos Izraeli asszony, aki a mindennapi életet élte, hanem az emberiség Édesanyja, aki szeretettel fogad be. Ő a Társmegváltó, aki megállás nélkül közbenjár értetek és irgalmasságot és békét ér el nektek, annak köszönhetően, hogy megosztotta a Fiúval a Kínszenvedést. Ő a Világegyetem Királynője, aki az ő dicsőségének a résztvevőivé szeretne tenni. Mindenekfelett az új Asszony, aki azért nemz, hogy egy új emberiség fiai lehessetek.

Mindig mellettetek vagyok és megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s