Feltámadva Jézus Krisztusban

Tomislav Atya (hanganyag átírat)

2021.03.16

„Kedves Fivéreim és nővéreim!

Nagyböjt negyedik vasárnapja liturgiája Húsvét felé vezet minket az „Örvendezés” szóval[1]. Ha ez a közeledő Húsvét öröme, akkor hibázunk. Ha egy útként látjuk a liturgikus események felé, a cél felé, amelyet el akarunk érni, akkor örvendezhetünk.

Ezen vasárnap olvasmányaiban, különböző események és különböző tapasztalások vannak arról, ahogy Isten Arca kinyilvánítja magát a népnek. Az első olvasmány a Krónikák Könyvéből[2] bemutatja Izrael papjainak és vezetőinek bűneit, az egész népével együtt, akik visszautasították a prófétákon keresztül közvetített Isten törvényét és igéjét. Végezetül, ahogy hallottuk, Isten szabadon engedi őket. Jeruzsálemet lerombolták és azok, akik túlélték, száműzetésben kötöttek ki. Amikor a maradvány egy kicsi maradványa felébredt, meglátta Isten Arcát, mert Isten Isten. Még akkor is, amikor súlyos bűnöket követünk el, Isten Isten; Ő a jelen. Szükséges, hogy átalakuljunk és megváltoztassuk az életünket.

A második esemény a Krisztussal való találkozás. Krisztus az emberiség jeleként mutatkozik be[3]; felemelve a Kereszten, az Atya által küldve, hogy megmentse az emberiséget, nem azért, hogy elítélje az emberiséget, hanem hogy megmentse. Az emberiségnek meg kell hoznia a döntést, hogy hittel fogadja be Krisztust és hittel élje az életet, hogy meg legyen mentve.

A harmadik esemény, amelyet megmutattak nekünk, az Efezusiakhoz írt levélből van.[4] A keresztényekre utal, azokra, akik meg lettek keresztelve és csatlakoztak a földi Egyházhoz. „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! (Ef 2,4-5)

Szent Pál folytatja, azt mondva, hogy Ő a trónus jobbjára ültetett minket, hogy Vele együtt kormányozzuk a világegyetemet. Szent Pál azt is mondja „kegyelem által”. Tehát, ha Húsvétkor a feltámadással lettünk megjutalmazva, a Krisztusban felemelt élettel, és nem vagyunk tisztában ezzel és úgy élünk, mint bárki más, mint a hitetlenek, akkor becstelen emberek vagyunk. Ha nincs élet bennünk, hogy megnyilvánítsuk másoknak; ha Isten nincs jelen bennünk, az emberiséghez beszélve ebben az időben, akkor kidobásra ítélt só vagyunk.[5]

Úgy hiszem, hogy ti, akikhez beszélek, tisztában vagytok ezzel. Azonban van még egy szempont, melyet fel kell ismernünk: a nekünk adott kegyelmet ebben az időben, mely felgyorsítja az utunkat az új teremtés felé. Mária, Anya és Társmegváltó közöttünk van. Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyháza, mely Vele egyesült, közöttünk van, hogy meggyógyítsa még az utolsót is közöttünk. Így elérjük az utolsó fázist, mely a választás aközött, hogy meg legyünk mentve vagy az elvesszünk között. Az Anya és Társmegváltó előkészítette az életet Jézus közbenső eljövetelére. Azt mondta: „Ha nem tettetek volna tanúságot a Társmegváltó mivoltomról, akkor a Fiam közbenső eljövetele is késlekedett volna.”

Hallgassunk mi, akik hiszünk, Anyánk és Társmegváltónk szavaira. Valójában ezek a szavak az egész emberiséghez szólnak.

Minden Földi gyermekemhez szólok: Gyertek félelem nélkül hozzám; nyissátok meg a szívetek és bízzátok rám a bűneiteket, félelmeiteket, a zavaró kételyeiteket. Osszátok meg velem örömeiteket, a terveiteket, minden jókívánságotokat. Én befogadlak titeket és vigaszt nyújtok nektek; megtisztítalak titeket az én szeplőtelenségemmel. Közbenjárok értetek Isten kívánságai szerint; megmutatom az utat, mely egyenesen az én Fiam, Jézus Szívébe vezet, ahol lelki felüdülést fogtok találni.”[6]

Ismertek jobb pedagógust, mint a Társmegváltót? Egy fiziológust vagy doktort, aki meg tudja gyógyítani a belső életeteket?  Isten fölénk hajolt a tökéletes Anya anyai szeretetével, aki a Trinitárius életben van, és megmutatta minden gondoskodását mindannyiunk és az emberiség iránt.

Aztán Mária hozzánk fordult, akik befogadtuk ezeket a programokat és hiszünk a Társmegváltóban: „Ma azt kérem, hogy legyetek mind jobban tudatában a küldetéseteknek ebben a különleges időben – JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELE idejében – az ő népe között. Most, jobban, mint bármikor, Jézus arca fel kell ragyogjon mindannyitokon, és az egész Egyházán.”[7]

Az egész egyetemes Egyház, része Krisztus Misztikus Testének és mi is, akik a Földön vagyunk és hiszünk Jézus jelenlétében közöttünk, aki azért jött, hogy előkészítse az utolsó fázist, melyben a dicsőséges Arca ragyogni fog, mindenütt az Univerzumban. Ez lesz az idők végezte.

Ez a keret, melyben megtapasztaljuk a teljes boldogságot. Amikor a liturgia azt mondja, „Örvendezzetek”, el kell vinnünk ezt az örömöt az emberiségnek. Bármit mondunk Jézus Krisztus nevében, elhozhatja ezt az örömöt és ennek az örömnek az erejét, mely örömöt ad a jóakaratú embereknek, hogy megváltoztassák az életüket.

A mai celebrációban szeretném hozzátenni, hogy még két erőteljes celebrációnk van Húsvét előtt: Szent József ünnepsége[8] és Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe előestéje.[9] Meghívlak mindannyiótokat, hogy ünnepeljétek velünk március 18 előestéjén és a március 19-i misén, a március 24-i előestén és a március 25-i misén. Azon a napon, amikor Szent Józsefre emlékszünk, fel fogjuk szentelni az apaságot Istenben és kérni, hogy az Istenben való apaság felébredjen minden férfiban, legyen házas vagy sem. Illetve, Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe előestéjén, fel fogunk szentelni minden nőt az Istenben való anyaságnak. Minden nap hallunk tragédiákról, melyek a családokban történnek. Sok pozitív kezdeményezés van ebben a társadalomban, de az a munka nem más, mint a vérző sebek bekötése, ha az emberiség nem születik újra az Atyaistenben; ha Isten atyasága nem születik újra minden férfiban és Isten anyasága nem születik újra minden nőben.

Az Istenben való atyaság és anyaság hiánya, az az Istenben való kommunikáció képtelensége a férfi és a nő között, a férfiak között, a nők között, a szülők és a gyermekek között, a fogantatástól kezdve. Ezért fel szeretnénk szentelni minden férfit Szent József ünnepségének előestéjén és minden nőt az Angyali üdvözlet előestéjén, mindazokat, akik készek, hogy befogadják Isten életét. Mikor befogadjuk Isten életét, Isten akcióját, Jézus Krisztus akciója megkezdődik mindannyiunkban.

„Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.”[10]

Tehát próbáljuk megérteni ezeket az időket: Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyházának munkával kell beszélnie, a Szentlélek erejével, ennek az emberiségnek az életében, mely sarokba van szorítva és választania kell aközött, hogy megváltoztassa az életét vagy elvesszen. Legyen bátorságunk, hogy járjuk utunkat Húsvétig, Húsvét után, soha meg nem állva, míg elérjük az új teremtést.

Kísérünk titeket és imádkozunk értetek és mindannyian egységben megáldjuk az egész Földet és az egész világegyetemet, hogy Isten Arca mindenkire ráragyogjon; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

[1] Lásd Iz 66,10-11: „Örvendezzetek Jeruzsálemmel és örvendjetek miatta…”

[2] Lásd 2 Kr 36,13-16,19-23

[3] Lásd Jn 3,14-21

[4] Lásd Ef 2,4-10

[5] Lásd Mt 5,13; Mk 9,50; Ll 14,34-35

[6] Lásd Szűzanya üzenete, 2021.02.21, „Jézus közöttetek van”

[7] lásd 6. lábjegyzet

[8] március 19

[9] március 25

[10] lásd Jn 3,20-21

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s