Az Úr jönni fog minden szentjével

2020 október 31 – Mindenszentek ünnepének előestéje

Szent Mihály Arkangyal üzenete

“Kedves testvéreim a “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházából”, béke nektek! Az Úr, Mindenható Isten küld hozzátok ebben a nagyon kényes és meghatározó időben.

A kizárás, mely Tomislav Atyát[1] sújtotta, elkerülhetetlenül sújtott mindannyiatokat. Az Úr Jézus, az Egyház egyetlen Feje felületesnek, elsietettnek és irgalmatlannak tartja a Katolikus Egyház által, veletek kapcsolatosan kiadott ítéletet, lényegében IGAZSÁGTALAN ÍTÉLETNEK tartja. Ekként, Isten szemében nincs semmilyen értéke. Sőt, amit Isten igazságtalannak tart, nem állhat meg előtte, mert Ő kiválóságból Igaz. Az emberi igazságtalanság nem tud megállni az Igazságosság előtt.

A Katolikus Egyház, az őt képviselő hierarchián keresztül azt állítja, hogy ezek a kinyilatkoztatások ellentétben állnak a keresztény doktrínával és botrányt okoznak a hívek között. Így téve, elhatárolódtak ennek a népnek és a Világegyetembeli Egyháznak az útjától. Ennek a döntésnek a következményei súlyosak és elkerülhetetlenek lesznek.

A “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” folytatni fogja útját az egész univerzumban. Növekedni fog és egyre jobban meg fog nyilvánulni az egész emberiség szemében. Különösen a Földön, meg fog nyílni a jóakaratú embereknek. Sok katolikus elnyomva érzi magát a hierarchikus rendszer által, sőt, nem értik már, hogy ez a pápaság milyen irányba tolja a Katolikus Egyházat. Nem jobb a helyzet a többi keresztény felekezetben sem, melyek fel vannak darabolva és gyakran ellentmondanak egymásnak. Továbbá több rendszer nyomja el a ti emberiségetek: politikai, gazdasági és vallásos rendszerek, melyek elnyomják a kicsiket és tömjénezik a hatalmasokat. Zűrzavart és veszteséget teremtenek, megnyitva így az utat a démonnak és követőinek. Lucifer gyűlölete és perverziója uralkodik a Földön.

Ebben a nagy zűrzavarban elveszett személyek erre az Egyházra fogják fordítani a tekintetüket, hogy támogatást, tanítást és menedéket találjanak a sötét napokon, melyek a Földre várnak. Lucifer az utolsó támadást indítja Isten ellen és az Isten fiai ellen, azzal az illúzióval, hogy meg tudja nyerni a csatát és meghódítani az Univerzumot. Összegyűjtötte seregeit, melyek szétszóródva voltak az Isten ellen lázadó bolygókon, mert a Földre fog visszatérni az Úr dicsőségesen és itt fog kibontakozni az utolsó és meghatározó ütközet a fény és a sötétség között.

Isten is készíti seregeit: az egész Világegyetem jelenlévő Egyház erővel fog leereszkedni a Mennyből, egyesülve a Földi Egyházzal, hogy együtt nézzenek szembe az utolsó harcban. Isten szentsége az ő igazi Egyháza által fog megnyilvánulni. Egyelőre egy Szentlélekben való leereszkedés lesz, láthatatlan a szemnek, de különösen erős. A Kozmikus Pünkösd lesz, Krisztus dicsőséges eljövetelének az előjátéka. Így Isten Országa szilárdan megalapozza magát közöttetek és mindannyian meg lesztek erősödve és felemelve a szent életbe.

Aztán, Krisztus Földre való dicsőséges visszatértének a napján, az egész Világegyetembeli Egyház nyitottan megnyilvánul és látható lesz mindenki számára. Dicsőségesen és szeplőtelenül fog szembeszállni a sötétség népével. Minden az ő igaz fényében fog megnyilvánulni. Senki nem bújhat el. Semmit sem fognak érni az emberi struktúrák, az ideológiák és a hamis bálványok. Az Úr eljön az ő minden időből és minden bolygóról származó Szentjeivel, az angyali seregek kíséretében, hogy felszabadítsa a népét és az örök sötétbe taszítsa Lucifert és követőit. Az ő visszatérte megremegteti az Univerzumot.

Egészen addig a Világegyetembeli Egyház csak részben lesz látható: igazságosságból csak a tisztaszívűek és a szellemben szegények fogják látni. Isten hívni fogja őket, összegyűjteni és az ő igazi Egyháza felé irányítani. Az egyéb szervezetek, melyek “Egyháznak” nevezik magukat, de nem azok Isten szemében, elhagyatottak maradnak .

Egyetlen arrogáns képmutató sem fog belépni Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának a kapuján. Isten műve, egyesülve az Egyházáéval, folyamatosan gyengíteni fogja Lucifer seregeit: a korrupt nagyhatalmúakat, az arrogánsakat, a bálványimádókat, az erőszakosakat és azokat, akik istenné tették az önzést; félre fogják őket állítani.

Az Úr meghívott, hogy Elöljárója legyek az ő dicsőséges eljövetelének. Rám vár a felelősség, hogy összegyűjtsem népét az egész Világegyetemből és hogy megvédjem őket a gonosztól. Az Isten által rámruházott erővel fogom ezt megtenni. Az ő szolgája vagyok, aki csak Isten és az emberiség előtti kötelességét akarja teljesíteni. Egyetlen ember sem tudná elviselni a súlyát ennek a felelősségnek, mert a jó és a gonosz közötti harc kozmikus mérteket fog ölteni. Az én angyali seregeim készen állnak és Isten népének oldalán állnak.

Holnap ünneplitek a Mindenszentek ünnepét. Arra kérlek, hogy lépjetek velük egy élő kapcsolatba ebben az időben. Így az ő jelenlétük közöttetek, különösen az eucharisztikus ünnepségeken egyre élőbb és tapinthatóbb lesz. Nemcsak a Mennyországbeli Szentekre gondolok, hanem mindazokra, akik Krisztusért és Krisztusban élnek minden lakott bolygón. Együtt egyetlen Testet képeztek, mert egy a Szellem, ami egyesít bennetek.

Az Úr egyre nagyobb elköteleződést vár az ő Egyházától az egész Világegyetemből a démon és seregei elleni harcban. Arra hívlak, hogy erősítsétek a Földön az evangelizációs cselekedeteiteket, azokat a szellemi eszközöket használva, amiket ezekben az években kaptatok:

  • Keresztelés Szentlélekben és Tűzben;
  • Felajánlás és ima a szenvedőkért, az utolsókért és elfeledtekért, a haldoklókért és a holtakért. Ajánljátok fel a Mennyei Atyának, Jézus Krisztus által a Szentlélekben Isten fiainak és a gonosz áldozatainak a szenvedéseit, különösen a Földet ellepő világjárvány következtében. Ennek az Egyháznak a papjait arra kérem, hogy szellemben mentsék fel mindazokat, akik haláluk pillanatában vannak és meg szeretnék bánni bűneiket; a Szentlélek gondoskodni fog arról, hogy a ti akciótok gyümölcse eljusson a címzettekhez. Isten megjutalmaz majd érte;
  • Megbocsátás és ima mindenkiért, barátokért és ellenségekért a mi Mesterünk és Urunk Jézus Krisztus tanításai szerint;
  • Folyamatos ima a Földi jóakaratú vezetőiért, akik őszintén akarják a népek javát;
  • Kommunió a különleges eszközökkel és az egész Világegyetembeli Egyházzal. Ahova ti nem tudtok eljutni, oda eljutnak mások az egyetemes lélekközösség erénye által;
  • A Szentlélek szeretetének és szolgálatának vágya és a határozott visszautasítása a gonoszhoz való tartozásnak.

Ezek a pontok, amiket jeleztem nemcsak a Föld evangelizációjára szolgálnak, hanem egy igazi ördögűzés lesz. A legerősebb ördögűzés igazából az, ami Isten népe szentségéből és cselekvéséből ered, mely eltávolítja a gonoszt a személyektől és a világtól. Ebben is segítve lesztek a Világegyetembeli Egyházzal való kommunió által.

Mindezt Mária, az Egyház Édesanyja, az emberiség és a Világegyetem Királynője és Társmegváltója Szeplőtelen Szívén keresztül tegyétek. Kapaszkodjatok szorosan belé és kérjétek, hogy mutassa be minden jócselekedetek Istennek. Így semmi sem árthat nektek.

Eljött az ideje, hogy ez a Földi Egyház elkezdje a küldetését a maga teljességében, végre az emberi és hierarchikus korlátoktól mentesen. Isten közvetlenül, és az eszközei által, képezni fog benneteket. Lépésről lépésre irányítva lesztek, minden feladatban, melyet Isten rátok bíz.

Mégha keményen el is ítéltek benneteket, ti ne ítéljetek el senkit. Egyetlen rossz szó, semmi ítélet és semmi neheztelés. Mindent Isten és a népe iránti szeretetből tegyetek, alázatosan és türelmesen.

A rosszra jóval és szelídséggel válaszoljatok. Álljatok készen, hogy befogadjátok azokat, akik hozzátok jönnek, anélkül, hogy ítélkeznétek vagy elítélnétek őket, mert sok bűnös fog irgalmasságért esedezni. Ez az Egyház senkit nem zár ki a gonoszon kívül, akinek nem szabad helyet találnia közöttetek.

Szeressétek kölcsönösen egymást Krisztus szeretetével. Szeressétek azokat, akiknek szüksége van a szeretetre. Mindig emlékezzetek a Vérre, amit az Úr értetek és mindenkiért adatott.

Mindig közel állok hozzátok és védelmezlek benneteket. Ne féljetek az ellenségtől. Mindent, amire szükségetek van a megfelelő időben és módon meg fogtok kapni. Ne kételkedjetek soha a Gondviselésben, ami mindig Szeretet.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.


[1] 2020 július 15-én a Katolikus Egyház a kiközösítés büntetését szabta ki Tomislav Vlasic Atyára. Ezen a honlapon megtalálható „Az én papi szolgálatom” című dokumentum, amiben Tomislav Atya leírja a saját álláspontját

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s