Én itt vagyok, a ti Atyátok vagyok

Mennyei Atya üzenete, 2019 augusztus 4, Mennyei Atya ünnepe

Én itt vagyok, a ti Atyátok vagyok

 

Kedves gyermekeim,

örömmel vagyok itt közöttetek, hogy megmondjam, szeretlek titeket. Ma, bennetek, közöttetek és általatok megvalósulnak az ígéreteim. Az ígéretek, amiket szüleiteknek tettek egy új, megmentett emberiségről; a próféták ígéretei. Végre, sok közöttetek élt szent reménye hangot kapott. Felszáradtak az igazak történelem során hullott könnyei, azoké, akik remélték, hogy láthatják azt, amit ti láttok. [1]Megvalósulnak az ígéreteim, mert most a Földön van egy nép, akik hozzám tartozik. Végre létezik a világegyetemre kiterjedő Egyház, amit az én Fiam létesített: élő, lüktető, szent, egységes, aki csak az én akaratom keresi.

Szeretném, ha tudatában lennétek annak, hogy én megvalósítom az ígéreteim, túllépve a ti korlátaitokon, bűneiteken, bizonytalanságaitokon és betegségeiteken. Én mindannyitoknál sokkal nagyobb vagyok, nagyobb vagyok a szíveteknél, kívánságaitoknál, betegségeteiteknél, mert az “én utaim magasabbaka ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál“, ahogy a prófétán keresztül is nyilatkoztam.[2]

Az, amit ma tesztek, egy nagyon nagy dolog.[3] Nemcsak azért, mert felajánljátok magatokat nekem, és nekem szentelitek ezt a gyönyörű bolygót, amit nektek adtam: szép, szándékosan nektek készült, és ami mára látjátok, milyen állapotban van, hanem azért is, hogy ma aláírjatok velem egy visszavonhatatlan szövetséget. A szövetség a következő: „Népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek[4]. Az én Fiamon, Jézuson keresztül, a Szentlélek által bevezetlek az ígéret földjére, az új Jeruzsálembe, ami az új teremtés, az örökkévalóságból előkészítve nektek és mindazoknak, akik szerettek engem és szolgáltak az évszázadok során.

Ez azt jelenti, hogy mától kezdve véglegesen hozzám tartoztok, és én belétek helyezem a pecsétem. Ez az örökkévalóság, igazságszolgáltatás, szeretet, hűség és irgalmasság pecsétje; az én törvényeim, melyeket a ti szívetekbe írtam. Mindez gyermekeim arra kötelez benneteket, hogy hűségesek legyetek nemcsak önmagatokhoz, hanem mindahhoz az emberiséghez, aki szenved, nyög és jelt vár tőlem az én népem által.

Tudjátok meg, hogy az új teremtés az én népemtől indul, úgy a Földön, mint a világegyetem többi részén. Én semmit sem teszek a népem nélkül. Nem vagyok egy saját erejére féltékeny Isten, dicsőségem megosztom az angyalokkal és emberekkel. Azt is választottam, hogy megosszam a többi teremtménnyel is, mert a természet az én dicsőségem tükre. Igazából minden teremtmény az én dicsőségem, erőm és jóságom megnyilvánulása és nagyon sajnálom, hogy ezt nem értettétek meg. Nagyon sajnálom, hogy a Föld – ami élelmet, vizet, örömet adott nektek – és minden élő teremtménye a földi emberiség által ki lett zsákmányolva a nyerésvágy miatt. Ti ne tegyetek így, mert minden teremtménnyel testvérek vagytok: az állatokkal, növényekkel, vízzel, levegővel, földdel, stb. mert mindannyian az én jóságomból lettetek teremtve. Azt kérem tehát tőletek, hogy a ti házaitokban a teremtés találja meg a megfelelő helyét; hogy veletek minden állat, növény,még az utolsó fűszál is érezze biztonságban magát, nem a nyereségvágy által fenyegetve és darabokra szaggatva.

Ne feledjétek, hogy senki közületek nem fog egyedül belépni a teremtésbe, hanem mind együtt a többi teremtménnyel. A teremtés vádolja a földi embert, hogy elárulta, darabokra szakította, megalázta és feldúlta. Számotokra nem kéne így legyen. Ma aláírjátok a szövetséget a teremtéssel is és felelősek lesztek érte. Ezt is számon fogom kérni tőletek. Ezért, kezeljétek jól a bolygótokat ott, ahol vagytok, mert az a darabka teremtés, ami körülöttetek van, rátok van bízva és veletek együtt lép be az új teremtésbe.

Látjátok gyermekeim, hogyan történnek a dolgok a Földön. Az ember nem keres engem, nem akar engem, nem ismer, visszautasít. Ezért akartam egy másik népet és teremtettem egy új emberiséget. Az évszázadok során szenteket, prófétákat, igazakat ébresztettem fel, de most bennetek teljesül be az én ígéretem, amely egy új nép: ti vagytok az én új népem és én vagyok a ti Istenetek. A Fiam vezetni fog, a Szentlélek megszentesít és én védelmezni foglak titeket. Leválasztom rólatok a mérgező gyökereket, mert semmi tisztátalan nem léphet be az én népembe. Lucifer és az udvartartása nem tudnak többet megfélemlíteni titeket. Lesznek próbáitok és nehézségeitek, mert érezni fogjátok az ellenség gyűlöletét, de nem lesz többet közötök a rosszhoz: elválasztalak egyszer és mindenkorra a rossztól, mert az én népem vagytok.

Azt várom tőletek, hogy minden pillanatban legyetek tudatában, hogy hozzám tartoztok. A pecsét, amit ma a homlokotokra teszek, ragyogjon minden pillanatában az életeteknek, bármerre jártok. Nem kell nagy beszédeket tartanotok; az én pecsétem beszélni fog, mert az én életem hordozzátok.

Megköszönöm nektek az utat, amit velem együtt tettetek meg. Most egy másik kezdődik, az új teremtésé. Én úgy neveltelek, mint egy értékes fát, ami nem mélyíti többé gyökereit ebbe az emberiségbe, hanem az újba és az új teremtésbe. Egy nép vagytok, aki a Földön él, de nem tartozik a Földhöz, sem a Föld szelleméhez, hanem hozzám. Viselkedjetek így: ne legyen többet közötök a Föld szelleméhez, hanem hordozzátok mindenfele az én Lelkem.

Mondom nektek a Földön, akik visszautasítottatok engem és nem fogadtátok el az én szeretet-, igazságosság- és irgalmasság törvényeim: mostantól kezdve éljetek úgy, ahogy akartok! Éljetek a saját törvényeitek szerint. Azonban azt is mondom, hogy kemény napjaitok lesznek, mert nem tapasztaljátok meg többet sem az én szeretetem, sem az irgalmam, sem az igazságosságom. Meg kell elégednetek a saját szeretetekkel, saját igazságosságotokkal, saját irgalmasságotokkal, ami nullával egyenlő. Én mindannyitokat szeretlek és készen állok újra befogadni titeket, de mivel visszautasíttok, nem tudok mást tenni értetek, minthogy visszaigazollak a választásotokban; én tiszteletben tartom a ti szabadságotok. Egyedül akartok menni? Menjetek egyedül! Most teljes figyelmem az alázatosokra, tisztaszívűekre és ártatlanokra irányul; mindazokra, akik meg vannak vetve, félre vannak állítva, láthatatlanok. Szegény gyermekeim, akik megszületnek és meghalnak anélkül, hogy bárki is észrevenné! Nem lesz többet így: az utolsókhoz fordulok és a népemen keresztül megmentem őket.

Mondom nektek is, Föld hatalmasai: ne gondoljátok, hogy nem látlak titeket. Én olvasok a szívetekben. Látom, hogy nincs bennetek sem szeretet, sem igazságosság, sem jóság. Csak a saját dicsőségetek keresitek, de mondom nektek, hogy a ti dicsőségetek semmivé válik, mert a semmit keresitek, és a semmivel maradtok. Aki egyedül akar élni nélkülem, egyedül fog meghalni. Ez is az én igazságosságom: hagyom, hogy mindenki saját szabad és tudatos választása szerint éljen.

Megismétlem azonban: senki sem lesz egyedül hagyva a kicsik, alázatosak, ártatlanok, szenvedők közül, akik keresnek engem. Az én népem imája, felajánlása és szeretete eljut mindazokhoz, akik várakoznak; akik anélkül halnak meg, hogy egy kéz megsimogatná őket; akik úgy tűnnek el a Földről, hogy senki észre sem vette őket. Én nem feledkezem meg senkiről és szeretem a kicsiket. Szeretem a Fiam is, aki kicsivé vált értetek. Szeretem az igazakat, a szegényeket, az ártatlanokat és a tisztaszívűeket. Szeretem a gyermekeket, a fiatalokat és mindazokat, akik magukban hordozzák az igaz élet iránti vágyat, de nem tudják, hogy kihez forduljanak. Hát mondom nektek: én vagyok, a ti Atyátok vagyok és a házam kapujában várlak, ami mindig nyitva áll. Ne haladjatok túl rajta, mert rajtam kívül nem találtok semmit.

Gyermekeim, a Földre nehéz idők várnak. Minden gyűlölet, amit az ember elvetett visszaszáll rá. Látjátok már, hogy a természet fellázadt a zsarnok ember ellen. De számotokra nem lesz így. Senki nem fog megérinteni, semmi nem fog kínozni. Legyetek elégedettek azzal, amit megéltek ma. Érezzétek magatokat szerencsésnek, hogy jelen vagytok itt. Aki nem tudott ma itt lenni biztosan nem lesz elfelejtve: ennek a misének az ereje kiterjed minden Földi és az egész világegyetembéli gyermekemre. És az én világegyetemben jelenlévő Egyházam a kegyelmét visszaárassza rátok, mert egyetlen nép vagytok.

Megáldalak és az én életem és szeretetem tanúiként küldelek titeket. Legyetek tudatában az életetek és hívásotok felelősségéről és nagyságáról.

Megáldalak benneteket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében”.

[1]Lk 10, 23

[2]Ézs 55, 8

[3]A Föld Mennyei Atyának való odaszentelésére vonatkoztat, ami a mise keretében fog megtörténni

[4]Jer 11.4

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s