A megszentelődés Mária Szeplőtelen Szívében

  1. január 7

Az Úr keresztsége – Jézus üzenete

“Drága gyermekeim,

Mindenek előtt megáldlak, és köszönetet mondok nektek azért az egész útért, amit velem megtettetek, minden áldozatotokért és imádságotokért, a felajánlásotokért. Mindezek értékesek Isten népe számára.

Tegnap gyakorlati útmutatásokat kaptatok arra vonatkozóan, hogy mi vár rátok ebben az időben. Ma azonban a belső utatok szempontjából adok hasznos, mély útmutatásokat nektek.

Ma kezdődik a missziótok, azaz a Föld evangelizációja. Azon a napon kezdődik, amelyen  keresztelésemre emlékeztek, amellyel én magam kezdtem nagy nyilvános megnyilatkozásomat és küldetésemet. Ugyanakkor szintén a küldetésetek megnyilvánulni a Föld és a Világegyetem összes emberisége előtt.

A Föld evangelizációja azért nagyon nélkülözhetetlen, mert ezen a bolygón térek majd vissza, és nyilvánulok meg dicsőségben. Így tehát a Föld evangelizációja fogja befejezni a felkészülést az eljövetelemre.

A szeplőtelen testvérek gondoskodtak az alsó világegyetem többi részének evangelizációjáról, és ti imádságotokkal és áldozatotokkal segítettétek Őket. Ennek most ellenkezőképpen kell végbemenni: nektek kell misszióba indulnotok, és a testvérek fognak segíteni benneteket oly módon, amelyet szükségesnek tartok számotokra.

Mondtuk nektek, hogy nagy adag alázatra van szükségetek. Mondom tehát nektek: ne induljatok el sem emberi ötleteitekkel, sem emberi erőtökkel, mert nincs rájuk szükség. Láthatjátok, mit ért el a hivatalos egyház evangelizációja eddig a Földön: a Föld lényegében pogány. Még azok is, akik kereszténynek nevezik magukat, nem is beszélve sok papról és a sok más dologról, amit ismertek. Az igazi evangelizáció a Szentlélek erejének megnyilvánulása. Ő fog cselekedni bennetek, ezért ne saját magatokból induljatok ki, hanem Belőlem. Én vagyok, aki evangelizálja a Földet rajtatok keresztül, éppúgy, ahogy az alsó univerzumot evangelizáltam a szeplőtelen testvérek révén. Én cselekszem, ti lesztek az eszközeim; nem öntudatlan, vak, akarat nélküli, hanem tanulékony és nyitott eszközök, akik Engem szeretnének szolgálni.

Mindennek meg kell történnie, hogy visszatérhessek a Földre. Szent Mihály és seregei megelőznek, mert ő az előfutár, de van még valami, ami még fontosabb, amit meg kell értenünk ebben az időben, és ez a Felajánlás Szentanyám Szeplőtelen Szívének. Ez egy olyan lépés, amit nem lehet kikerülni, pótolhatatlan és elengedhetetlen rész az üdvösség mozaikjában.

Az évszázadok alatt az egyházban sok szent hangoztatta, hogy első alkalommal Szűz Márián keresztül érkeztem a Földre, és Szűz Márián keresztül fogok másodjára visszatérni. Ez igaz, és így lesz. Ezért ebben az időben az Isten egész népe arra van hívva, hogy teljesen Szentanyám Szeplőtelen Szívének szentelje magát. Nem jövök el a Földre azelőtt, mielőtt Szeplőtelen Szíve nem győzedelmeskedik népemben. Szentanyám Szeplőtelen Szívének győzelme eljövetelem elengedhetetlen előjátéka. A szeplőtelen testvérek eljövetele előtt szükséges, hogy győzedelmeskedjen bennetek Szentanyám Szíve.

Gyakran hallottatok és beszéltetek Mária művéről; néhány különleges üzenetére gondoltatok, és részben ez így is van. Azonban a munkája sokkal nagyobb: Mária műve az, hogy összegyűjtse gyermekeit a világegyetem minden részéről, hogy felajánlja Nekem. Ez Mária nagyszabású műve, amely a fogantatásával kezdődött. Pontosan az Ő Isteni anyaságára és nagyszabású művére való tekintettel, Mária szeplőtelennek teremtetett. Most az Ő szeplőtelensége kell leszálljon a teljes népemre. Az én népem szeplőtelenné lesz, vagy nem lesz az én népem.

Nagy kiváltságotok volt a Földön: test szerinti jelenlétem, és a Legszentebb Szűz Máriáé is, aki testben a ti emberiségetek leánya. Ezért arra hívunk benneteket még inkább, mint a többi emberiséget, hogy tanúskodjatok Szent Anyámhoz való tartozásotokról. Ha nem szentelitek magatokat Szent Anyámnak, akkor nem tudtok tanúbizonyságot tenni Rólam. Sajnos, a Föld hivatalos egyházának egyik nagy bűne az volt, hogy tanúságot tett Rólam anélkül, hogy megfelelően vélekedett volna Szent Anyámról. Tanúságot tett Rólam, de nem tanúskodott Ő róla.

Nyilvánvalónak kell lennie: testvéreitek az alsó világegyetem evangelizálásában nemcsak Rólam tettek tanúságot, hanem Szent Anyámról is. Minden embernek tudnia kell, hogy egy Atyja van, Isten és egy anyja, aki a legszentebb Szűz Mária. Teljes mértékben ugyanezt kell tegyétek ti is, ez elengedhetetlen. Ezért az evangelizációtok nagy részt most abból áll, hogy Szűz Máriának szentelitek magatokat, és hagyjátok, hogy tökéletesen cselekedjen bennetek. Szűz Mária a Szentlélek menyasszonya. A Szentlélek támasztott engem az Ő méhében; a Szentlélek, együtt Vele, folyamatosan teremt engem mindegyikőtökben és minden népemben. Élő módon kell hordoznotok Engem magatokban! Ez csakis Szent Anyám Szeplőtelen Szívén keresztül valósulhat meg, amely által a világba jöttem.

A Szűz Máriához tartozás megvéd benneteket.. Az a jel, amit viseltek, Szent Anyám Szívének jelképét hordozza, amely egy lángot bocsát ki. [1] Ez a láng folyamatosan megtisztítja az én népemet. Mária által megtisztultok és folyamatosan visszahelyeződtök a kegyelembe, még akkor is, ha vétkeztetek, és ha törékenyek és gyengék vagytok. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve megvédi, megtisztítja és felemeli az Én népemet, ezért szükséges a Neki való felszentelődés.

Azt mondják nektek, hogy fanatikusok vagytok, és hogy az én Szent Anyámmal szembeni túlzott odaadás elhomályosít Engem. Ne higgyetek el egy szót sem abból, amit mondanak nektek. Akik szeretik Szent Anyámat és az Ő akaratát cselekszik, Engem szeretnek és megteszik az én akaratomat, mert anyám és én egyek vagyunk.

Szent Anyám Szeplőtelen Szívének való felajánlottságotoktól és a Szentlélek bennetek való következetes és hatalmas munkájától fogva fog megkezdődni a Föld nagyszabású evangelizációja. Ezért mondtuk nektek, hogy ne kezdjétek el saját műveteket. A ti művetek csakis a Hozzám és Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez való ragaszkodásotok gyümölcse lesz.

Amikor felajánljátok magatoknak Szent Anyámnak, az Atya örül, mert Ő az Atya tökéletes és szeplőtelen leánya, az új emberiség első gyümölcse. Örülök, mert látom Szent Anyámat, aki minden dicsőséget megérdemel, dicsőíteni. A Szentlélek örül, mert Szűz Mária az Ő menyasszonya. Mária a tökéletes teremtmény, az életetek mintaképe. Engedjétek meg tehát Neki, hogy teljes mértékben cselekedjen bennetek, azért, hogy műve nyilvánuljon meg és valósuljon meg. Szent Mihály előtt Szent Anyám lesz az, aki összegyűjti az én népemet. Szent Mihály nem tesz mást, csak bemutatja Nekem azt, akit Szent Anyám összegyűjtött. Először az Édesanya, majd a többi teremtmény. Mária az arkangyalok előtt áll.

Ne aggódjatok azon, hogy mit kell tennetek, mit nem. Folytassátok egyszerűségben életeteket , imádva Istent és szolgálva Őt Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül. Éljetek egyszerű életet, éljétek át a gyakorlatban mindazt, amit tanítottak nektek: az élet felajánlását Szent Szívén keresztül, a szeplőtelenséget, az egyetemes egységet. Az egyetemes közösség még nem valósult meg teljes mértékben az univerzumban, mert a Föld hiányzik. A Földnek össze kell kapcsolódnia az univerzum többi népével, másképp nem tudok eljönni összegyűjteni a jó gabonámat.

Gyermekek, nem lesztek híján az üldöztetésnek, de ezek nem a múlt ostoba és közönséges támadásai lesznek. Ma a Sátán zaklatása körmönfontabb és állhatatosabb, mert fél Jézus Krisztus Egyetemes Egyházától, amely az egész univerzumot átfogja; mostanáig sikerült késleltetnie azt, hogy megnyilvánuljon, de most már nem tudja ezt megtenni. Ezért ne féljetek semmilyen üldöztetéstől. Semmi sem állíthatja már meg művemet és Szent Anyám művét!

Ezen a napon megáldalak és arra a misszióra küldelek benneteket, hogy evangelizáljátok a Földet. Mindent elmondunk és mindent megadunk nektek. Ne aggódjatok az anyagi javakért, sőt még a pénzért sem. Ne aggódjatok azon, hogy mit esztek, mit isztok, mit cselekedtek és hogyan viselkedtek. Hagyjátok ezeket az aggodalmakat a pogányokra. Isten jóságára, nagyságára és hatalmára koncentráljatok. Az Én művemre koncentráljatok, és semmiben nem fogtok hiányt szenvedni. Minden az Atyától adatott Nekem [2]. Mindent képes vagyok megtenni, mert mindenható vagyok. Azt teszek meg az én népemben, amit akarok és senki sem fog megakadályozni. Nem számít, hogy nagyok, kicsik, erősek vagy törékenyek vagytok. Ha szerettek, és hisztek Énbennem és a művemben, tudnak majd semmit sem tenni veletek. Senki sem fog megállítani benneteket.

Megáldalak titeket a Szentháromság teljes hatalmával. Általatok megáldom a Föld egész népét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében “.

 

[1] Jézus a keresztre utal, amelyet azok hordoznak, akik a “Szeplőtelen-erőd” Alapítványhoz tartoznak. A kereszt leírását megtalálja a http://www.versolanuovacreazione.it weboldalon.

[2] Lásd Jn 17,2

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s