“A Szentháromságban – Az élő és igaz Isten” – A legfontosabb pontok

2016. Január 12.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Biztos jól töltöttétek el a karácsonyi ünnepeket. Most már az új évben kívánom nektek, hogy folytassátok az utat, és fogadjátok el a kegyelmeket, amit idén kapni fogtok, mert lesznek bőségesen.

Azért választottam a “Kövesd a főbb pontokat” címet a mostani elmélkedésnek, mert idén, január 5-én kaptunk egy üzenetet Szent Mihály arkangyaltól [1], ahol bejelenti az alsó univerzum evangelizációját, melyben a Föld is érintett.

Bevezetésként szeretnék elmagyarázni egy felmerülő kérdést: hogyan ellenőrizhetők a próféciák? A próféciákat egyéni szinten, szellemi úton és közösségileg ismerik el valósnak, amikor teljesül. Jól tudjuk az evangéliumból, hogy azok, akik követték Jézus Krisztust az eseményekről visszaigazolást kaptak önmagukban. Ez a visszaigazolás átváltoztatja és elvezeti a személyt a misztériumok megértéséhez. A titkok feltárulnak és az emberek megfelelő megvilágításban kezdik el látni az eseményeket. A próféciák külső szempontja, hogy beteljesülnek. Isten minden próféciája, terve szerint, úgy és abban az időben teljesül be, ahogy azt Ő elhatározta. Aki lelki úton jár – az Egyház is – bizonyosodjon meg arról, hogy Isten akaratával összhangban halad, és nem tesz rosszat, téves lépéseket. Így a próféciákat nem lehet idejében ellenőrizni, vagy akkor, amikor akarjuk.

Szent Mihálytól ez az üzenet nem varázsütésre esett le az égből, és még csak nem is az emberi képzelet szüleménye. Ez egy sor esemény része, melyeket megosztottunk veletek, különösen “Az univerzum és lakói” c. a könyvben, amely a Szűzanya jelenéseivel kezdődött Fatimában egy évszázaddal ezelőtt, majd a földi emberiség döntő eseményeivel folytatódott, különösen a kereszténység Nagy jubileumával 2000-ben, egészen mostanáig. A bemutatott események és a rendkívüli eszközök Isten tervének részét képezik, mert a Föld törékeny, gyenge és tele van a gonosz szellem akcióival. Ezért szeretném megismételni az utolsó eseményeket Szent Mihály üzenetéhez kapcsolva, hogy áttekintést kapjatok és láthassatok, bizonyos eseményeket, melyeket régen bejelentettek, valóban megvalósultak. Mivel az emberiség a Földön bajban van, Lucifer világháborút akar. Miután nem tudja kirobbantani, úgy döntött, hogy terrorizmust hoz létre, melyet ma saját szemünkkel láthatunk. Ezt már bejelentették, és most beteljesül. Ezért nagyon fontos, hogy ebben az összefüggésben lássuk Szent Mihály üzenetét, és magyarázzuk a főbb pontokat.

A fejezet a 335. oldalon található [2]

Szent Mihály 2013. március 17-én, a következő üzenetben fordult az új pápához és a keresztényekhez:

* beszélt a pápa az igazi felhatalmazásáról, mely a Szentlélek és az emberek hitének egyesüléséből fakad, továbbá mit jelent ez a Földön a ma emberiségének;


* egyesülésre, valamint tanúságtételükben Krisztus központi jelentőségére hívta fel a keresztények figyelmét;

* imára hívta az embereket, áldjanak meg és kereszteljenek meg minden embert, annak szellemében, ahogy tanították [3] ;


* felszólította a pápát és az Egyházat a Földön, ismerje el végre, hogy Isten népeinek része, akik jelen vannak az univerzumban; Megkérte a Katolikus Egyházat, hogy hirdesse ki a világnak, az élet létezését az univerzumban ne titkolja el tovább az igazságot;                                                                                 

* végül felszólította a Katolikus Egyházat, hogy meggyőződéssel hirdesse, hogy Krisztus az Úr, még akkor is, ha egy ilyen bejelentés kellemetlenséget okozhat.

* 2013. május 25-én, a Szűzanya az Egyházhoz fordult [4]. Világosan kifejtette  Fatima-i és Medjugorje-i jelenéseit, valamint Isten mit szeretett volna elérni ezeken keresztül.

Emlékeztette az Egyházat, a szükségszerű választásra: bejelenti vagy sem más testvérek jelenlétét az univerzumban. Abban az esetben, ha elutasítja, Isten másképp gondoskodna.

Szent Mihály arkangyal 2013 novemberében egy újabb üzenettel utoljára fordult [5] a földi emberiséghez:

* közölte, hogy Isten beteljesíti tervét, minden újraegyesítése Krisztusban, és a terve már folyamatban van az univerzumban;

*ismertette, hogy Isten létrehozott egy kis marék nyájat a Földön, mely növekedésre van ítélve és ezen keresztül valósítaná meg terveit. Ez egy új nemzet, azonban mindenki meghívott a csatlakozásra, feladva bármilyen önzést és ambíciót;

* beszélt a Föld súlyos helyzetről, ahol Lucifer nagyon erős;

* emlékeztetett mindenkit, hogy az emberiség a Földön nem lesz képes kijutni a sötét alagútból, – melybe került – a hívő testvérek és a rendkívüli eszközök segítsége nélkül;

* bejelentette a földi Egyház megpróbáltatásainak idejét;

* sokadszorra szólította fel a pápát és minden keresztény Egyház hierarchiáját, hogy ismerjék el és hirdessétek ki az élet létezését a világegyetemben; ismerjék el a rendkívüli eszközök működését; ismerjék el megbízatását, mint Krisztus dicsőséges eljövetelének előfutárát és Isten népének vezetését ezekben az utolsó időkben;

* végül megkérte az összes hívőt és nem hívőt, Isten gyermekeit, valamint Lucifert szolgálókat, hogy térjenek meg, emlékeztetve mindenkit, hogy kevés idő van hátra. A Föld kicsiny nyájától egyszerűséget, szelídséget, imát és a teljes odaadást kért Istenben.

A 2013 november 19-i üzenetében Szent Mihály összegezte a hűséges testvérek 2013-i evangelizációs küldetését. Közlését követően, a középső univerzumot meglátogatták a hűséges testvérek, majd megállapította:

* a hűséges testvérek várták Isten belépési parancsát az alsó univerzumba, hogy ott is beteljesítsék az evangelizációt;

* a hűséges testvérek belépése az alsó univerzumba és hatásos tanúságtételük nagy kihatással lenne a Földre is;

* a Föld lesz az utolsó bolygó az alsó univerzumban, amit a hűséges testvérek meglátogatnak. Ők azonban közösségben lesznek a kis maradék néppel a Földön, akik hittek létezésükben és várták őket. Eljönnek meglátogatni, irányítani és jól felkészíteni az egyéneket, a nucleo-kat, és megvédeni Isten gyermekeit;

* megfelelő időben Isten elrendeli a hűséges testvéreknek és nővéreknek, hogy láthatóan nyilvánuljanak meg a Föld összes emberiségének.

Elérkeztünk a mai naphoz, láthatjátok milyen sok minden történt az univerzumban a teremtés óta. Mennyit tett Isten, és mennyivel többet fog tenni!

Szent Mihály arkangyal január 5-i üzenetével egy teljesen új korszak kezdődött az egész emberiség számára az univerzumban, valamint részvételünknek is változnia kell. Isten cselekvésében részt kell venni, mely erősen befolyásolja a Földet, és válaszunkat a Földről is kéri. Tehát prédikációnk is ebbe az irányba halad. Nem akarjuk ugyanazokat a dolgokat megismételni, nem akarunk folyamatosan hívni. Mi szolgálni, kommunikálni, jelezni és tanúságot akarunk tenni, hogy Isten jelenleg mit tesz.

Szent Mihály üzenete azoknak szól, akik úgy döntöttek, hogy az új néphez csatlakoznak. ”A Szeplőtelen erőd” alapítvány írt egy kis könyvet, mely az új emberek útjának lényegét tartalmazza. Az alapítvány házait, mint a közösség referenciapontjait jelezik, ezek nem csak szerkezeti, hanem testvéri eszmecsere központok is. Gondolatainkkal támogatunk titeket a szellemi úton.

A többiekről, akik nem akarják követni ezt az utat, és nem értenek meg titeket, Szent Mihály azt mondja: “Ne vitatkozzatok senkivel, és ne próbáljátok meggyőzni, aki nem akar változtatni életén.” Istenre kell bízni ezeket az embereket és szeretni őket.

 Az üzenet középpontja, a megtérés az élő és igaz Isten Jézus Krisztusban. Tanúságot teszünk, hogy Isten az Atya ebben az időben Jézusnak szabad kezet és minden hatalmat megadott cselekedni, hogy újraegyesítse az egész univerzumot önmagával és tegye az Atya Isten elé. Így a magasztos eszközök, a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és a rendkívüli eszközök közvetlenül Jézus irányítása és vezetése alá tartoznak, és minden hatalmával cselekszik. Az új embereket kérik, hogy lépjenek ebbe a kapcsolatba Jézussal, éljék ezt az Általa irányított kapcsolatot, aki él és cselekszik az emberekben, az egész univerzumban.

Még a szokásos egyházi szolgálatokat is fokozatosan Jézus Krisztus közvetlen irányítása alá kell vetni. Végül, az egész népet vezetik ebbe a kapcsolatba Jézussal, az élő és igaz Istennel élni. Minden ember misztikus egyesülésbe kerül Krisztussal és itt mutatkozik meg Isten dicsősége és a dicsőséges Krisztus, aki az új teremtésbe viszi az embereket, ahol megnyilvánulnak.

Minden ember egyesülni fog Krisztusban, ugyanúgy ahogy a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által. Mit jelent ez, és mivel jár? Passzívan vallási szervezethez tartozni nem elég, és vallási szervezet sem lehet központ. A középpont Jézus Krisztus, aki folyamatosan mutatja be az életet az Atyával, a Szentlélek hatalmával. Ez a kötelező út azoknak, akik be akarnak kerülni az új teremtésbe. Az utat végig kell járni. A felületes kereszténység nem elégséges, de nem elég, hogy a vallásos világ nagy része keresztény, és minden vallást egyenlőnek tekintsen. Tisztelet és szeretet minden felé egy másik dolog. Mégis, a keresztény magatartásnak ki kell tűnnie, és kinyilatkoztatni az élő Krisztust. Ez a keresztény tanúságtétel.

Ebben az értelemben mindenki szabadon csatlakozhat ehhez a programhoz egyénileg és testvéri közösségben, de nem elég csak egyénileg válaszolni. Mindannyian együtt fogunk belépni az új teremtésbe. Konkrétan, ezen az úton a keresztények közötti kapcsolatot a központra kell összpontosítani: a Szentlélekre, Krisztus Lelkére.

Senki sem maradhat közömbös. A Szentháromságos hatás Jézus Krisztuson keresztül mindent a végsőkig fog érinteni, hogy Isten gyermekeit az új teremtésbe eljutassa. Lucifer is a hamis prófétán és az Antikrisztuson keresztül háborút indít azok ellen, akik szeretnék elérni az új teremtést. A valóságban e két hatás, és ezek következményei érezhetők lesznek az egész univerzumban. Minden lelket jól vagy rosszul, de meg fog érinteni. Mindenkinek döntenie kell, ezért alapvető fontosságú, hogy a tiszta és világos döntés három pillérre épüljön: életetek felajánlása a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által; igaz, büntetlen élet Isten előtt; és a testvéri közösség. Így élve mind közelebb vezet bennünket Krisztus dicsőséges eljöveteléhez, azonban egyúttal óhatatlanul az időhöz is, amikor a hamis próféta, és az Antikrisztus megnyilvánul. Mind a hamis próféta, és az Antikrisztus már jelen van, de a Jézus Krisztust választó Isten népének hatására, – mint már kifejtettük -, nyilvánosságra kényszeríti az Antikrisztust. Az alsó univerzum evangelizációjának eseménye, arra kényszeríti az Antikrisztust, hogy jöjjön elő.

Szent Mihály az egész emberiséghez, a jóakaratú emberekhez, a keresztényekhez, és a keresztények képviselőihez fordul, mert a vallási szervezet a Földön olyan, hogy mindent az Egyház képviselőire ruháztak és az emberek kívülállók maradtak. Ez nem maradhat így tovább. Az embereknek aktívnak kell lenniük, különben nem fognak átalakulni és felnőni, nem lesznek konstruktívak és pozitívak. Következésképpen a keresztény felekezetek képviselői sem működhetnek jól, ahogy Szent Mihály nagyon jól elmagyarázta üzenetében, amit idéztünk.

Ebben az üzenetben a Szent Mihály nagyon komoly, aktuális próféciát közöl erre az évre.  Szent Mihály a Keresztény Egyház képviselőiről mondja: választaniuk kell Jézus Krisztus, a Mindenható és ambícióik között. Ha nem hajlandók megtenni, vagy rossz döntéseket hoznak, a Katolikus Egyház szétszakad és a többi felekezet teljes káoszba hull. A keresztények azonban, akik szeretik és híven szolgálják Jézus Krisztust, bármelyik felekezethez is tartoznak, az új nép felé fognak vonzódni, ami az egész univerzumban formálódik. Ez lesz Isten Egyháza, egy az egész univerzumban, megosztottság és színlelés nélkül. A többiek majd követik az általuk választott utat, de mondom, könnyű prédái lesznek az Antikrisztusnak és az ő hamis profétájának.” Lehetőségetek lesz ellenőrizni Szent Mihály bejelentését ebben az évben. Kívánom, hogy ne legyen késő, ne mulasszátok el ezt az eseményt, és ne kerüljetek abba a helyzetbe, hogy nem tudjátok, melyik oldalt válasszátok. Cselekedjetek most.

Mire utal Szent Mihály? Szent Mihály soha nem kritizált senkit. Felszólításokat tett újra meg újra. A Boldogságos Szűz Mária mellett, ismételten felszólította az Egyházat, a keresztényeket és az emberiséget a Földön. Ami azt illeti, mindenkinek közvetlenül kell alávetnie magát az élő Krisztusnak. A törvény ugyanúgy vonatkozik az elsőre és az utolsóra, az Egyházon belül! Az utolsótól az elsőig és az elsőtől az utolsóig. Ezek a szellemi törvények. Az Egyház, és ennek következtében az emberiség egy másik dimenzióba fog kerülni, egy minőségi ugrást fog tenni. Minden embernek, nem csak a képviselőknek, egységet, szabadságot és tudatosságot kellene mutatni Jézus Krisztusnak alárendelve, valamint tanúságot tenni Jézus Krisztusnak. Itt az emberi szabályok már nem érvényesek. Jézus Krisztus élve fogja kinyilvánítania magát. Élve fog megjelenni. Életben volt köztünk, hitünkön keresztül bennünk él. Most van itt az ideje, hogy még mélyebb kapcsolatba lépjünk Vele, hogy ellensúlyozni tudjuk a gonosz erőket.

Ez az út vezeti sorsunkat. Minden- keresztény és keresztény közösség célja, hogy elérje a közvetlen tudást [6] , Isten boldogító látását és Isten munkálkodását: szemlélni Istent és az Ő cselekedeteit az egész univerzumban. Tavasszal a gazda nem utasítja a növényeket, mondván: “Ezt meg ezt kell csinálnod”, a növény tudja, mivel biológiai memóriája van. A keresztényeknek ismerniük kell Istenüket, a Megváltót, és az Ő jelenlétében élni, hogy átadjuk azt másnak, tanúságot téve másoknak. Minden keresztényben az isteni kreativitást kell fejleszteni. Ez elvezet minket az új teremtésbe, és a Teremtővel való együttműködéshez, azaz, Istennel irányítani minden teremtmény javára.

Kérlek titeket, – akik követik ezeket a programokat, – ne tekintsétek részvételeteket és a küldetéseteket külön Egyházként, hanem olyan emberként, akik Jézus Krisztusban szeretnének élni, ahogy a Földön kinyilvánította magát az emberiségnek, ahogy vezetni akarja az egész univerzum emberiségét ígéreteinek beteljesítéséhez. Minden ígéretnek be kell teljesülnie. Ő az igazi tanú. Kívánnotok kell keresztény életet élni, de nem Istent kihasználva élni, hanem Istent szolgálva, szolgálva törvényeit és törvényei szerint élni. Ennek a népnek Istenben élővé kell válni.

Minden szentnek meg kellett tennie ezt az utat, és harcaikat meg kellett vívniuk. Senki sem szabadíthat meg minket a küzdelmektől, ahogy senki sem tudta eltávolítani a kereszteket a szentektől. A szentek nagysága abban rejlik, hogy hűek maradtak még akkor is, amikor a kereszt alatt voltak.

Mutassátok meg, hogy igaz keresztények vagytok, folytassátok saját utatokat komolyan, hogy Jézus Krisztus átalakíthasson benneteket és végül bevezethessen az új teremtésbe. Érezzétek, hogy Jézus Krisztus munkálkodásában felelős résztvevők vagytok, mely tanúival beteljesül az egész univerzumban. Közösségben velük követhetitek ezt az utat. Veletek vagyunk imádságunkban. Mindig fogunk tanúvallomást adni nektek, megmutatjuk az eseményeket, és segítünk, hogy az élő Jézus Krisztus felé haladjatok. Soha ne engedjétek, hogy bárki elvegye Jézus Krisztus helyét a lelketekben! Bármilyen szent nevű legyen is, senki sem helyettesítheti lelketekben Jézus Krisztust, az egész univerzum irányítóját. Minden szolgálónak és tényezőnek támogatnia kell titeket ebben. Ne engedjétek kihagyni életetekből az univerzum Urát. Ez katasztrófa lenne számotokra.

Megáldalak benneteket, az Atyától származó Lélek hasson bennetek bőséges kegyelemmel, Ő minden lelkek vezetője, Isten összes gyermekéi, legyetek- jelen és erősek, hogy az élő Jézus Krisztushoz és Vele együtt az Atya Istenhez vezessen. Irányítson benneteket Jézus Krisztus Lelke ebben az időben, adja meg a tisztánlátást és védjen meg a gonosztól. Mi is felajánljuk magunkat, és dolgozunk a közösségért mindazért, hogy a mi egységes válaszunk a Földről Isten minden gyermekeivel együtt felemelkedjen Jézus Krisztushoz; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  2016. január 5-i üzenet: “Az evangelizáció az alsó univerzumban”  megjelent honlapunkon http://www.towardsthenewcreation.com

[2]  Lásd “A történelem átírása” II. kötet – Az Univerzum és lakói” c. a könyvet, közzétette a Luci dell’Esodo

[3]  A keresztség kérdését már alaposan kifejtettük a “Beyond the Great Barrier – Túl a Nagy Sorompón”, című könyv 9. fejezetében.

[4]  A Szűzanya üzenete 2013. május 25-én “A Szűzanya terve Medjugorjéban” megjelent honlapunkon http://www.towardsthenewcreation.com

[5]  Szent Mihály arkangyal 2013. november 29-i üzenete: “Ne félj te kisded nyáj …” megjelent honlapunkon http://www.towardsthenewcreation.com

[6]  Azonnali tudás elmélyítésére, lásd  a “Riscrivere la storia – vol.I – Nel pensiero di Dio”, 5. fejezet, Luci dell’Esodo  könyvet – (A történelem átírása – Isten elméje) eddig csak olaszul jelent meg)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s