Az alsó univerzum evangelizációja

  1. Január 5.

 

Drága olvasók,

Szeretnénk megosztani veletek a Szent Mihály arkangyaltól kapott üzenetet. Úgy gondoljuk, nincs szükség megjegyzésekre. Lelkiismeretetekre bízzuk, hogy megítéljétek, és eldönthessétek, hogyan vegyetek részt Isten gyermekeinek teljes szabadságában.

Megáldunk, és imáinkkal elkísérünk benneteket.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

Szent Mihály arkangyal 2016. január 5-i üzenete,

Vízkereszt előestéje

sanMichelearc

 

             Az alsó univerzum evangelizációja

 

“Kedves földi Testvéreim és Nővéreim, akik úgy döntöttetek, hogy az új néphez csatlakoztok, örömmel jelentem be, hogy az alsó univerzum evangelizációja holnap elkezdődik, [1]  azon a napon, amikor a Föld, az Úr megjelenésére emlékezik.

Isten, az Atya beteljesíti ígéretét, minden népnek szétszóródva a világegyetemben elküldi Fiát, Jézus Krisztust, a Megváltót. Tudatni fogja a megváltás művét az alsó univerzumban, ahol még nincs tudomásuk róla. Jézus a Szentlélek hatalmával be fogja teljesíteni ezt a nagyszerű művet. A rendkívüli eszközöket és népét igénybe veszi, akik egyre jobban fognak növekedni.

Jézus nekem adott parancsot, hogy minden további habozás és késedelem nélkül kezdődjön el az evangelizáció. Minden készen áll. Az angyali seregek, a Központi Nucleus és a hívő testvérek is készen állnak, hogy holnap belépjenek az alsó univerzumba a Szentháromságos Isten nevében.

Ti is készen álltok. Az Úr ezekben az években megpróbált titeket, látta utatokat és hűségesnek ítélt.  Így részt fogtok venni életetek Istennek való felajánlásával az alsó univerzum evangelizációjában a szeplőtelenségen és az egyetemes közösségen keresztül. Imáitok segíteni és védeni fogja a hívő testvéreket és azokat, akik közeledni fognak a hithez, nem csak az alsó univerzumban, hanem a Földön is. Fellépésetek egyidejű lesz a Föld evangelizációjával, várva minden beteljesülését. Kérlek benneteket legyetek küldetésetekben elkötelezettek, mert ez értékes és nélkülözhetetlen. Ne felejtsétek, Jézus Krisztus és Lucifer között a Föld lesz a színtere az utolsó csatának, Krisztus dicsőséges visszatérésének idején.

Az alsó univerzum evangelizációjának kezdetén, Krisztus dicsőséges visszatérése előtt az idő is lerövidül, mielőtt az Antikrisztus és hamis prófétája eljön. Lucifer is kénytelen lesz beleerősíteni, mert érzékelheti a közelgő veszélyt. Ahogy a hívő testvérek fokozatosan haladnak az alsó univerzumban, Lucifer kénytelen lesz visszavonulni és csak a Föld marad számára, ahol az utolsó összecsapásra kerül majd sor. Ezért összes kártyáját ki fogja játszani, az erőszak nőni fog a Földön, továbbá a csábítás és sokak leigázása az Antikrisztus és hamis prófétája révén.

Ezért is hívunk titeket, hogy imádkozzatok és ajánljátok fel életeteket Istennek. Feladatotok nagyon fontos. Az Antikrisztus és a hamis próféta meg fog mutatkozni a Földön, de tettük az egész alsó univerzum felé fog fordulni, ahol Lucifernek számos követője van. Az utóbbiak, a Föld sátánistáival az Antikrisztusban, Lucifer előfutárát fogják látni. A sötétség gyerekei valóban azt hiszik, hogy Lucifer a Földön meg fog testesülni az idők végén, hogy véglegesen legyőzi Jézus Krisztust, megsemmisíti a keresztény népeket, és létrehozza a sötétség királyságát az egész univerzumban. Imádságotok, tetteitek és tanúságtételetek ezért védőbástyái lesznek a gonosz tettei ellen a Földön.

A hamis próféta ki fogja okítatni a népeket, hogy az Antikrisztus felé irányítsa őket, akinek engedelmeskednie kell mindenkinek. Lucifer tervében csak egy világkormány lesz, élén az Antikrisztussal, és csak egy vallás, a hamis próféta vezetésével. A többieknek csak a parancsokat kell teljesíteni. Azok, akik felajánlották életüket Lucifernek, hatalmat és gazdagságot kapnak. A többiek csak rabszolgák lesznek. Könnyen felismerhetitek, hogy ez az ördögi terv már folyamatban van a Földön, de egyre jobban nyilvánvalóvá válik.

Isten azonban nem fogja tétlenül nézni, és fellépése sokkal hatékonyabb lesz, mint Luciferé. Az alsó univerzum evangelizációjával, az Úr elmondta minek kell megtörténnie közvetlenül az Ő visszatérése előtt, az be fog teljesülni: “És az evangéliumot először prédikálják minden népnek” (Mk 13:10). …………….Amikor ez megtörtént, a megváltás teljes mértékben hatni fog Isten valamennyi gyermekében és Jézus eljön, hogy élvezze szőlője gyümölcsét.

Isten úgy döntött, hogy az evangelizációt az alsó univerzumban el kell kezdeni, mert látta a helyzet súlyosságát, és gyermekei szenvedését, nem csak az alsó univerzumban, hanem a Földön is. Az elmúlt évben, különösen a keresztények viselkedését figyelte meg a Földön. Mérlegelte, különösen a katolikus hierarchia és a pápa viselkedését, akik arra hivatottak, hogy a Föld kereszténységének nagy részét vezessék. Nem találta elvárásainak megfelelőnek, és úgy döntött, hogy azonnal közbe lép, mielőtt túl késő lenne, és a Föld káoszba süllyedne.

A katolikus, ortodox, protestáns hierarchiákat és minden más, túl sok keresztény felekezet vezetőjét falhoz fogják állítani: választaniuk kell Jézus Krisztus, a Mindenható és az ambícióik között. Ha nem hajlandók megtenni, vagy rossz döntéseket hoznak, a Katolikus Egyház szétszakad és a többi felekezet teljes káoszba hull. A keresztények azonban, akik szeretik és híven szolgálják Jézus Krisztust, bármelyik felekezethez is tartoznak, az új nép felé fognak vonzódni, ami formálódik az egész univerzumban. Ez lesz Isten Egyháza, egy az egész univerzumban, megosztottság és színlelés nélkül. A többiek majd követik az utat, amit választottak, de mondom, könnyű prédái lesznek az Antikrisztusnak és az ő hamis profétájának.

 Ez Isten kegyelme, hogy megmentse gyermekeit a gonosztól. Ez díjtalan, de nem olcsó. Isten irgalma feltételezi a bűnbánatot és a hajlandóságot, hogy Isten által átalakítsa magát.  A keresztények ne ringassák magukat abban, hogy úgy élhetnek, ahogy az kényelmes nekik, mert Isten végül is irgalmas. Isten irgalma soha sem szakad el igazságosságától, mert egyébként az igazságtalan irgalom lenne. Ez azt jelenti, hogy viselkedéseteket Isten egy irgalmas ítélettel bírálja el. Most minden eddiginél jobban hívlak benneteket a bűnbánatra és az imádságra.

Akik csatlakoztak ehhez a programhoz, maradjanak továbbra is egységben Istennel, Mária Szeplőtelen Szívén és a lángoló Szívű Szent Józsefen keresztül.

Maradjatok egységben egymással, és a rendkívüli eszközökkel. Tanúságtételetek egy igaz nemzet lesz, akik alázatos emberek, szeretik Istent, törvényei szerint- képmutatás és ambíció nélkül élnek.

Ne vitatkozzatok senkivel, és ne próbáljatok meggyőzni senkit, aki nem akar változtatni saját életén. Elvesztitek erőtöket és az értékes időt, mert nincs több idő a meggyőzésre. Bízzátok Istenre az ellenzőket, Ő vigyázni fog rájuk, ez már nem a ti feladatotok, hanem Istené.

Minden iránymutatást, amire szükségetek van ebben az időben meg fogtok kapni. Isten nem hagy egyedül, mindig megvilágosít, hogy megértsétek az eseményeket és részt vegyetek munkálkodásában, meg fog védeni a gonosztól. Cserébe hűségeteket és az őszinte belé vetett hitet kéri, és teljes odaadást akaratának.

Veletek leszek minden megpróbáltatásotokban az összes különleges eszközzel együtt. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1]  2016. január 6. Vízkereszt.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s