Krisztusban élve átírni a történelmet

Interjú Tomislav Vlašić atyával és Stefania Caterinával  “A Szeplőtelen erőd Alapítvány” néhány fiatal tagja által

giovani_intevistaI

2015. szeptember 16.

Luca (Lukács): ”A történelem átírása” –nak különkiadása. Ma Stefania Caterina-t és Tomislav Vlašić-ot a Központ Nucleus két tagját kérdezzük. [1]

Marcella: A Központi Nucleus egyike a három eszköznek, melyet Isten erre az időre megnevezett, hogy az emberiséget segítse a Jézus felé vezető úton az új teremtésbe. [2]

Szeretettel üdvözlünk és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltok ma. Nagy öröm számunkra, hogy itt vagytok és lehetőségünk van beszélgetni veletek. Az első kérdés, amit szeretnénk feltenni: jó ideje követtük a honlapotokat, Az Új Teremtés felé [3], összes könyveteket elolvastuk és a program, amit javasoltok nagyon fontos számunkra, mert ez a minden újraegyesítése Krisztusban és az élet Jézusnak Márián keresztül való felajánlásáról szól. Hogyan élhet így egy fiatal?

Tomislav atya: Köszönöm ezt a találkozót, ahol együtt lehetünk.  Beszélgetésünk elején szeretném tisztázni, mit értünk rendkívüli eszközök és Központi Nucleus alatt, vagyis a mi képviseletünket a Központi Nucelus-ban. Óvatosnak kell lennünk: Ebben az időben Isten e programja hatalmas, már tartalmazza Jézus Krisztus első eljövetelét, de most nagy lendületben van az egész univerzum, mely gyorsan halad. Miért vannak ezek az eszközök? Ezek Isten eszközei, Isten szeretetének eszközei az emberiségért. Ugyanúgy, ahogy Isten konkrétan belépett a történelembe, lejött közénk, hogy elvigye népét, egyéneket és szenteket, az új teremtésbe. Ugyanakkor a rendkívüli eszközök misztikuma megmarad, mert azok Istenhez vezetnek, aki egy misztikum. Viszont ebben az időben a misztikum láthatóvá válik, mint világosság tárja fel magát. Ezért mi mindketten ugyanolyanok vagyunk, mint ti valamennyien és ugyanazon az úton járunk. Feladatunk, hogy felfedjük azt a részt, melyet ránk bíztak, átadva az emberiségnek, ennek a nagyszerű programnak egy részét, ami az egész univerzumra érvényes. Nézzétek a tudósok küzdelmét, hogy megtalálják, mi van a mi galaxisunkban, miközben ezer és ezer galaxis létezik az óriási univerzumban. Tanúsíthatjuk, hogy Isten tökéletesen irányítja ezt az univerzumot, és az új teremtésbe akarja vezetni.

Szóval, mint fiatalok hogyan tudtok ezen az úton haladni? Úgy, ahogy már említettük, és ahogy a mennyei Atya mondta nekünk, Ő a tökéletes szeretet. Mindenki – a fiatalok különösen, mert fontos döntéseket hoznak életükért – hivatottak, hogy találkozzanak ezzel a szeretettel, mert az Atya szerint, aki kapcsolatba kerül ezzel a szeretettel, nem marad ugyanolyan, hanem átváltozik. [4]. És ez a lehetőség előny, mert az ifjúság minden eszméje, kreativitása, elvárása és kilátása kibontakozik, amíg ezen az úton jár.

Stefania Caterina: Én is köszönöm nektek, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek köztetek, és csak egy dolgot szeretnék hozzá tenni, amit Tomislav mondott: a szeretet, amivel Istenben találkozunk, valójában már bennünk van. Mindannyiunk lelkében ott van Isten életének szikrája, mely életben tart minket, intelligenciát, erőt és szeretet ad nekünk. Tehát, mikor ez a szeretet, bennünk kiált és találkozni akar a rajtunk kívüli szeretettel, élet születik, az élet virágzik, mert már minden bennünk van. Eleve elrendeltetett, hogy szeressük Istent és szeressük felebarátainkat Istenben. Ezért a fiataloknak azt szeretném mondani: soha ne fojtsátok el ezt a szikrát magatokban, a szeretetet, amit Isten helyezett belétek, mely egyedülálló mindnyájatokban, de mégis olyan erős, hogy minden utat képes megnyitni. Ha képesek vagytok ezt az Isten szeretetet összekapcsolni azzal az erővel, amit Isten kívülről ad, akkor Isten kívül – belül cselekedni fog bennetek. Abban a pillanatban, amikor találkozik veletek, élők, érettek és szabad emberekké váltok. Isten szeretete mindig az igazi szabadsághoz vezet.

Tomislav atya: Van még egy fontos szempont, melyet figyelembe kell vennünk, mert nem csak ez a szeretet létezik. Van a megtévesztő szeretet, ami valakit félrevihet, de ez nem szeretet, mert a fiatalt visszahúzza, magába zárja, sőt akkor is, ha csatlakozik másokkal egy politikai pártban vagy csoportban, ahol keresi önmagát. Ez egy szörnyű oldala a mai társadalomnak. Egy fiatalnak, aki szeretne találkozni ezzel a szeretettel, fegyelmezettnek kell lennie, ahogy a tudós is fegyelmezett és útját úgy kezdi, hogy megismerkedik ezzel a Szeretettel. Ez a szeretet maga az Isten, akivel minden nap találkozunk, ahogy utunkon tovább haladunk; ez a belső tér növekszik és megérint. Ezért mondta Szent János apostol, hogy megérintette Isten Igéje. ”Ama kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott az élet Igéjéről.”  [5]

Cristina: A második kérdés, amit szeretnék feltenni: ahogy nézzük a Föld helyzetét és a fiatalokét is, akik körülöttünk vannak, azt vesszük észre, hogy a fiatalok boldogtalanok, depressziósak, és halál, betegség, csüggedés van az egész világon. Hogyan élje életét a fiatal ezekben a sötét időkben, ami oly negatív?

Stefania Caterina: Amíg beszéltél eszembe jutottak egy zsoltár szavai, mely így szól: “Hogy őrzi meg tisztán útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igéidet.” [6], és vigyázva az életre, melyet Isten helyezett belénk. Ismétlem, minden megtalálható belül magatokban, minden készen áll számotokra. Elétek tette az életet, azonban van egy ellenség, aki azon dolgozik, hogy a halált tegye elétek, és ez az ellenség Lucifer. Ő nem  képzelgés vagy egy fantázia, hanem valóság. Olyan erős, mint a Jó. Isten , míg Lucifer gonosz, és ez a két valóság áll egymással szemben. Szóval, mit kell tennetek? Pontosan azt, amit mindannyiunknak tennie kell: határozottan válasszátok Istent, mint Jót. Ez az első dolog. Miután teljes szabadsággal és elszántsággal Isten mellett döntöttetek, Isten meg fog óvni ettől a világtól. Harcolni fogtok a gonosszal és a romlottsággal, melyek egyébként is léteznek és ez a nagy csata az idők végezetéig tart. Azonban, Isten megvéd titeket és minden világosságot megad nektek, hogy folytathassátok az utat az igazság felé. Isten soha nem hagyja el azokat, akik hozzá fordulnak, különösen titeket, fiatalokat, kiknek sok ereje, lelkesedése és életszeretete van, ti készítitek fel a jövő emberiségét.

Tomislav atya: Fontos megemlíteni, hogy a gonosz a fiatalok körül járkál. Először is, arra emlékeztet, hogy vállaljunk felelősséget az emberiség bűneiért, és ez része Isten szeretetének, melynek virágoznia kell bennünk. Nem virágozhat érett élet bennünk, ha nem kötelezzük el magunkat a munkára, és ha nem vállalunk felelősséget. Vegyük például azt a párt, ahol az apa nem vállal felelősséget gyermekéért, feleségéért, munkájáért. Ő lázadó, dühös, és elviselhetetlen. Ezért fel kell ismernünk a helyzetet, amelyben élünk, mint küldetésünk és felelősségünk része. Ahogy Stefania mondta, ha Istent és az Ő szeretetét választjátok, rendelkeztek mindenhatóságával és nyerhettek. Sajnos, az emberek továbbra is passzívak a hitben, mintha a megváltás mindenkinek a saját apjától jönne, munka, tanulás és elkötelezettség nélkül. A gonosz egyik titka, hogy szabadságotokhoz kötődik. Szeretetünk pontosan szabadságunkon keresztül fejlődhet, Isten gyermekeket világra hozni, jót cselekedve és egy új társadalmat építve, mert Isten gyermekeinek végső sorsa, hogy az új teremtésben elkötelezetten együttműködjenek és beilleszkedjenek közösségben Istennel. Ezeket a hihetetlen dolgokat fogjuk látni, amikor erre a területre lépünk. Egy fiatal személy megtalál minden örömet, amit sehol máshol nem talál, mert semmi sem töltheti be a mély, nosztalgikus vágyát az embernek, aki az eredendő bűn után elvesztette kapcsolatát Istennel. Tehát, legyetek bátrak, válasszátok ezt az utat, és menjetek egyenesen előre.

Luca: Nemrég létrehoztunk az általatok írt két kötet tiszteletére egy csatornát a YouTube-on, ” A történelem átírása”  “Riscrivere la Storia – Nel pensiero di Dio” [7]  a “A történelem újraírásaAz univerzum és lakói” [8]. Hogyan tudjuk átírni emberiségünk történelmét?

Tomislav atya: Először is, ez azt jelenti, hogy újra kell egyesülnünk Isten szeretetével. A probléma az, hogy a fiatalok mindenkor, de különösen manapság, készek a kívülről jövő információk befogadására, külső örömöket élve, kívülről valakik által kínált sikerre törekedve, azonban az élet úgy fejlődik, mint minden mag, minden hajtás belülről. Az emberben, a lélek a központ. Manapság az emberek nem tudják, mi a lélek, ami bennünk van. Az ember lelkében van Isten élete, ezért kell kibontakoztatni ezt a rügyet, -Isten életét -, azt jelenti, hogy kifejlessze az egyén eredetiségét, így személyiségét Isten gyermekévé alakítja; részt vesz Isten életében és meg tud változtatni másokat, mert Isten az, aki megváltoztatja a bennetek lévő lehetőséget.  Kihangsúlyoztunk egy idézetet Júdástól, aki Jézustól kérdezi: “Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?” [9]  Isten az, aki egy fiatalban munkálkodik és nem fordítva. A fiatal felkínálja lehetőségeit Istennek, hogy fejlesszen ki minden kreativitást benne. Nézzük példának a Szeplőtelen Szüzet vagy a nagy szenteket. Ebbe az irányba kell mennünk saját életünket fejlesztve, ez egy mikrokozmosz. Ugyanaz történik a kozmoszban, mint a mikrokozmoszban.

Stefania Caterina: Azért választottuk A történelem átírása címet, mert pontosan így mutatták be nekünk, mégpedig, Isten újra akarja írni az emberiség történelmét, új emberekkel és az Ő új embereivel együtt. Ezért azt szeretném kérdezni – mivel úgy gondolom, nem vagytok vakok – ki írja a történelmet itt a Földön? Gondoljátok, hogy a történelmet szabad emberek írják, becsületes emberek, akik törődnek az emberiség jólétéért, vagy nem? Azt hiszem, a válasz elég nyilvánvaló. Ezért ebben az értelemben Isten hív minket, hogy átírjuk az emberiség történelmét az élő Istennel való kapcsolat kezdetétől, ahogy Tomislav imént kifejtette, de egy élő kapcsolaton keresztül közöttünk Istenben. Az új emberiség felemelkedik, amikor két ember találkozik Istenben, amikor szeretetben találkoznak, amely feltölt és újratölt. Ezután új emberiség születik, akik egy teljesen más történelmet fognak írni. Beszélni fogunk más bolygók hűséges emberiségeiről, akik végig megtartották hűségüket Istenhez. Történelmük teljesen eltér a miénktől. Természetesen, mi nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mivel ez a korrupt rendszer vette birtokba a Földet, hiába tagadja. Amit javaslunk az nem egy könnyű séta, hanem egy harc, de mi ezt a csatát nem egyedül harcoljuk. Ez a harc az igazi szabadsághoz vezet minket, mely nem azt teszi, amit akarunk, vagy amit szeretünk tenni, még azon az áron is, hogy elpusztítsuk életünket; hanem tudatában van annak, hogy mik vagyunk, merre megyünk, mit akarunk, és közösen szeretné elérni szeretettel, ami nagyobb, mint önmagunk, és ami elvezet céljaink abszolút megvalósításához, mely szent, igaz és őszinte. Nem hiszem, hogy “A történelem átírása” elvont cím lenne. Ez a mi útvonalunk, ezen haladunk, amíg Isten véget nem vet a történelemnek, ahogy most, és elvezet bennünket egy újfajta történelembe, az új teremtésbe. Amikor Isten visszatér, mikor Jézus Krisztus felavatja Isten országát, más történelemben fogunk élni. Most azonban elkötelezettek vagyunk átírni azt.

Tomislav atya: A helyzet szemetek előtt van. Bizonyos emberek változtatják a történelmet, elrejtik az igazságot, meghamisítják azt, hogy az emberek életét és szabadságát elfojtsák; nagyon jól tudjátok, hogy a szabad emberek minden rezsim időzített bombái. A rezsimek nem akarnak szabad, becsületes embereket, nekik inkább az arrogáns és a lázadó kell. Azonban vannak építő emberek, akik megváltoztatják a történelmet, és ők valójában átírják a történelmet.  Nagyon komoly probléma, melyet figyelembe kell venni, hogy az ember történelme az ember lelke maga, az összes történelmi emlékezet az emberben. Nézzétek meg, hogyan fojtogatják. Azok az emberek, akik hűségesek maradtak, nagyon jól emlékeznek a világegyetem teremtésére, életük útjára. Látjátok milyen nehéz a Földön új dolgokat felfedezni, kutatást végezni, és ha az nem felel meg a politikának, vagy egy ideológiának, mind elpusztítják. Most láthatjátok, hogyan dönt mindent romba az ISIS; és ezek az emberek nem az egyetlenek, akik mindent elpusztítanak. A rezsimek is a történelem folyamán mindent elpusztítottak. Tudjátok, hogy még a demokrácia is képes elpusztítani mindent. A hamis demokrácia, amely lehetővé teszi a korlátlan egoizmust anélkül, hogy az emberek változásához és átalakulásához vezetne. Csak Isten gyermekei, – akik Isten képére hagyják magukat átalakítani-, képesek átírni a történelmet.

Marcella: Említettétek az életet az univerzumban, és kifejtettétek könyveitekben, hogy megtapasztaltátok. Hisszük az életet az univerzumban és tudunk az univerzumok felosztásáról. Kíváncsiak vagyunk más bolygók fiataljaira, különösen a felső univerzumban, hogyan élnek, mik a tapasztalataik…?

Stefania Caterina: Igen, a fiatalok a felső univerzumban, azt kell mondanom, a gyerekek nagyon korán érik el a teljességet. Úgy értem, a tudatosságot, amiről beszéltünk. Egy gyermek a felső univerzum egyik bolygóján pontosan meghatározott ajándékokkal születik, amit mi rendkívüli ajándékoknak hívunk, de nekik ezek valójában nem rendkívüliek, hanem általánosak. Az Istennel való beszédmódra és a minden napi érintkezésre gondolok. Ne felejtsétek el, hogy a bolygók a felső univerzumban látják Jézus Krisztust, látják Őt személyesen. Így már érthetitek, hogy teljesen más helyzetben élnek. Ezért egy gyermek Isten létezésének tudatában nő fel, hogy Ő az Atya, hogy mindannyian testvérek, hogy van egy elérendő cél, amely azonos a bolygó egész emberiségére és ami: szeretet, béke, jóindulat, testvériség, minden, ami igazán Istentől származik. Így a gyermek egy hűséges bolygón, kilenc-tíz éves korában már tisztában van identitásával, küldetésével, és tudja, mit fog tenni. Ezért, minden energiáját és képességét küldetésének rendeli növekedésében, és amit Isten választott neki. A gyermeket a bolygó idősebbjeire bízzák, akiknek több tapasztalatuk van, és segítenek belsőleg a fiatalokat egyre jobban felébreszteni, hogy ébredjen fel minden tudás, amit már belül megkaptak, míg a fiatal egyén felnő és Isten egy partnert ad mellé. Azonban, a partnerválasztás nem úgy történik, mint a Földön, szenvedély, ösztön, vagy a szexuális vonzalom által, hanem Isten csodálatos terve szerint. Az egyéneket eredetiségük, küldetésük által kapcsolja össze, hogy képesek legyenek szeretni. Itt a nagy közös misszió, ahol a férfi és nő együtt végez küldetést, mint apák és anyák az egész emberiségért. Így, például egy orvos és egy orvosnő partnerként, vagy férj és feleségként, ahogy hívni akarjuk őket, együttesen dolgoznak egy feladaton, tökéletes közösségben, sok jóság megvalósításáért. Tulajdonképpen ez az, ami férfi és nő között lennie kellene a Földön is, ahogy Isten öröktől fogva tervezte. Sajnos, az eredendő bűn meggyalázta és foltot ejtett, ami a gonosz beavatkozásának következménye, Luciferé, a pokoli erők, melyek egyre inkább bomlasztják a férfi és a nő közötti egységet, egyre alacsonyabb szintre süllyesztve.

Tomislav atya: Szeretném hozzátenni a szülők különös szerepét. A felső univerzum bolygóinak szülői, vagy az Istenhű szülők, Szűz Máriának szentelik életüket a fogantatás pillanatától, sőt még előtte, különösen az asszonyok, és továbbítják a Szentháromságos életet a fogantatás pillanatában, és az egész várandóság alatt továbbítják az Egy és Szentháromságos Isten életét. A szülők nagyon is értik gyermekeik eredetiségét, és a szülők egy úgynevezett háromszöget alkotnak gyerekeikkel. Minden gyermekkel sajátos kapcsolatot teremtenek, így továbbítják a Szentháromság világosságát. Számunkra ezt nehéz megérteni, mégis jó, hogy egy kis betekintést nyerjünk, mert akkor könnyebben megérthetjük Jézus tanításait. Sőt, ezeket a gyerekeket körülöleli a társadalom, az egész társadalom ugyanabban a szellemben él. Ők csodálkoznak, vajon hogyan élhetünk társadalmunkban, és hősöknek, szenteknek tartanak, hogy képesek vagyunk elviselni mindezt. Ami bennünket illet, láthatjuk, mi vár ránk, mert ezek az Istenhű testvérek és nővérek, úgy mond, előcsarnokai az új teremtésnek, és valóban nagyon sokat segítenek. Igazán nagyon, nagyon sajnáljuk, hogy nincs senki az Egyházban és a társadalomban, aki beszélne az Istenhű emberiségekről. Nem csak nem beszélnek erről az igazságról, hanem el is titkolják, mert félnek ezektől az emberektől; de nem attól félnek, hogy árthatnak nekünk, hanem a jótól tartanak, mert a kapcsolat ezekkel az emberiségekkel jobbá fogja változtatni a földi emberiséget. Tudjátok, azok, akik a Földet irányítják, a lobbik és titkos társaságok, stb., soha nem adják fel hatalmukat. Felismerhetitek, milyen erővel rendelkezik a gonosz a Földön. Azok, akik szeretnének szentek és igazak lenni és készek maguk mögött hagyni mindent, hogy ezt az utat kövessék, – világosság legyenek utat nyitva ezeken a rendszereken keresztül, melyek fojtogatják az életet -, nem lakhatnak itt.

Cristina: Szeretnék visszatérni ahhoz, amit korábban mondtatok a férfi és nő közötti egységről a Földön, ami a bűn rontásával beszennyeződött bizonyosan Lucifer haragja, Isten és minden Istenhívő felé. Hogyan létesítsen egy fiatal szent egységet, tiszta egyesülést, egy közösséget, mely valóban Istenben van, mert ez nehéz számunkra. Hogyan tehetjük ezt meg?

Stefania Caterina: Sajnos nincsenek receptek, mert nagyon nehéz a Földön megvalósítani ezt. Mégis, Istennél semmi sem lehetetlen, azaz, ha egy fiatal férfi és egy fiatal nő valóban felkínálja magát az Úrnak, és kérik, vezesse kapcsolatukat, Isten vezetni fogja ezt a párt tervének megvalósítása felé. A helyzet a Földön mindenképpen nehezebb, mert a pár sok külső hatásnak van kitéve. Ez a Földön nem csak a személyektől, hanem a lélek okozta romlottságtól, a férfi és a nő egységétől is függ, ezért mindkettejük határozott akarata szükséges, hogy egyenesen menjenek tovább az úton, melyet választottak. Ezért nem szabad csüggedni, másrészt, nem szabad azt gondolni, hogy ez egy tündérmese. Ez egy olyan döntés, amit nap -mint nap meg kell újítani, amikor úgy döntötök, egy fiú és egy lány úgy dönt, hogy szolgálja az életet és ez által az életet Istenben. Ha visszatérünk az Istenhű emberiségek tapasztalataihoz, még a gyermekek nemzése sem önző, mint a Földön, ahol egy férfi és egy nő maguknak szeretnének egy gyermeket. Egy lányt, majd egy fiút akarnak, ahogy tetszik nekik. A hívő bolygókon az emberek Isten gyermekeit nemzik és tisztában vannak azzal, hogy a gyermeket Istennek szülik, utódokat szolgálnak, akik majd Isten szeretetét szolgálják. Mindez furcsán hangzik számunkra, de ennek így kellene történnie.

Tomislav atya: Ezekben a napokban van egy példánk Tóbiás könyvéből, Tóbiás és Sára megmutatja, hogy egy igazi házasságnak a tiszta Lélek törvényeiben kell gyökereznie, vagyis Istenben. Ez biztosítja, egy pár jó életet. Ha elolvassátok ezt a könyvet, észrevehetitek, hogyan vezeti Isten ezeket az embereket megpróbáltatásokon keresztül, amíg végül találkoznak. Véleményem szerint ma az a probléma, hogy a fiatalok társadalmi elvárás szerint választanak partnert, Isten akarata és terve helyett. Barátnőjük vagy barátjuk igényei miatt függésbe kerülnek, hogy úgymond, sekély igényeiket kielégítendő. Ilyen függés után öt, tíz év elkötelezettség után elérik azt a pontot, mikor végül a kölcsönös függőséget választják. Felesleges felkészíteni őket a házasság szentségére, mert nem lehet őket megérinteni többé, megtették a végső választást. Ekkor a pap szavai furcsán hangzanak. Nincs több választási lehetőség. Legyetek óvatosak, nem hozhattok döntést, ha nem vagytok érettek rá. Méltóságteljes életet éljetek az Egyházban, meg kell tenni egy utat, megérteni és dönteni. Ma a társadalom romboló. Minden az ösztönök kielégítésre és a szubjektív döntésekért történik. Ez nagyon nehéz. Ezért azt javaslom a mai fiataloknak: Isten és szeretete él, és Isten el fog vezetni a megfelelő személyhez, ha gyermekeket szán nektek. De a mai társadalomban amilyen, a gonosszal együtt nem lehet legyőzni, ha nincsenek hősök mindent elhagyva, még a családot is, hogy Isten szeretetének éljenek, Isten összes gyermekének szentelve magukat, a kallódóknak, az elveszetteknek, a nem szeretetteknek és a meg nem értetteknek. Ez Jézus Krisztus munkálkodása, Ő volt az első, aki a gyengéket szolgálja, amíg el nem jön az új teremtés.

Stefania Caterina: Szeretnék még valamit hozzátenni ehhez a kérdéshez. Látjátok, hogy ma sokat beszélnek a szeretetről, teljesen elcsépelik. Jobban szeretem a “törődés” kifejezést, mert ez pontosan ezt jelenti, hogy törődünk egymással. Amikor két önző egyén összekerül, mindegyik kiszívja a másikból, amit akar, hogy megvalósítsa önmagát, elégedett legyen, stb. Azokban, kikben Isten szeretete van, ellentétesen hat: teljesen felkínálják magukat Istennek a másik jóságáért és fordítva. És mi lesz ebből? Ez kölcsönös átalakulást vált ki, a jó felé haladást, és ha úgy tetszik, lényünk folyamatos fejlődését valami új és más felé. Férfi és nő együtt fejlődnek, és Isten teremtményeivé válnak, ahogy tervezte. Ily módon életet adnak Istennek, a saját életüket, a házastárs életét, a gyermekét és unokáikét, és így tovább. Ezt nagyon kiemeli a Biblia – a gyerekek, a gyerekek gyerekei – az áldást, amit átadnak, mely meggyógyítja a generációkat. Ezért mondom, legyetek óvatosak és ne engedjétek megtéveszteni magatokat a sorsnak és a fizikai vonzalomnak. Ha igazán szeretsz valakit, akkor készen kell állni arra is, hogy vidd a keresztet a másikért, ahogy Jézus tette értünk. Készek legyetek változtatni, tompítani a sarkokat, segíteni a másiknak megváltozni. Együtt meg kell változnotok Istenben, mert egyikünk sem marad ugyanaz, ha egyszer találkozunk Isten szeretetével. Azok, akik mindig ugyanazok maradnak, és nem növekednek, nem keresztények, mert Jézus Krisztus – pozitív értelemben – nem hagy békén minket. Minden nap kéri tőlünk, hogy haladjunk egy lépéssel.

Tomislav atya: Nézzétek, amit Stefania mondott, a szeretet egy csodálatos valóság, de csak Istenben találjuk meg ezt az isteni szeretet, a magunkban lévő szikrát. Amikor a szeretetet lealacsonyítják, az egy halálos csapda; nagyon veszélyes, mert amikor szeretetről beszélünk, az rügyet és virágot fakaszt, majd felperzsel a tűző napon.

Szóval, ha megértitek, hogy Isten szeretete mindent tartalmaz, amire egy ember lelkének szüksége van, az nem önző szeretet.

Marcella: Hogyan élhetjük meg a ránk váró időt, a jövőbeni eseményeket?

Tomislav atya: Két szempont van: az első, hogyan éljük meg belülről, egyben szeretnélek emlékeztetni titeket a központi témára, amit állandóan kifejtettünk: felajánlani életünket Istennek a Szeplőtelen Márián keresztül, aki elvezet minket Jézushoz és újraegyesüljünk Jézusban. A Szentháromságos erő, az Egy és Szentháromságos Isten hatalma, ami mindenhatóságán Jézuson keresztül hat. Abban a pillanatban, amikor elfogadjuk mindenhatóságát, minden gonosz meghajol. Isten rendelkezik mindennel, az egész univerzummal. Jézus Krisztus a mindenség királya. A második a külső szempont, melyben nyitottak vagyunk a rendkívüli eszközökre. A hívő testvérek és az angyalok segíteni akarnak nekünk, de ha nem hívjuk, és nem kérjük segítségüket, ha nem kívánjuk a lelket és az életet, mely egyre közelebb hoz minket Istenhez, ha azokat ezoterikusan próbáljuk meg kihasználni, akkor nem fognak hozzánk jönni, mert nem hagyják magukat manipulálni. Egy dolog biztos, Isten kihasználva ezeket az eszközöket gyorsan halad. Ha az ember zárt marad, egy cunami kegyelem  áradása fogja érni azokkal, akik nyitottak a kegyelemre. Lucifert és követőit el fogja söpörni. Lucifer sorsa, hogy el fog tűnni a kozmikus semmibe. [10]  Ez a pozitív kilátás és elkötelezettség, hogy kis csoportokat, nucelusokat építsünk [11], ezt a fajta életet partnerekkel éljük ebben az időkben, minden hamarosan sokkal pozitívabb lesz, majd Isten látni fogja, hogy az új emberek nyitottak és fel fogja gyorsítani az időt. Ha az emberek készek a kegyelmek fogadására, együttműködnek velük, gyorsítják az eseményeket, melyek előttünk állnak és be fognak következni. Higgyétek el nekem, közel vagyunk már azokhoz az eseményekhez, ami minden hívőt meg fog rázni, és a maszkok le fognak hullani a hamis istenekről és azokról az emberekről, akik azt mondják, hisznek Jézus Krisztusban, de valójában maszkot viselnek, ami nem Jézus Krisztust, az Isten Fiát képviseli. Azok a kegyelmek destabilizálni fognak minden rendszert, melyek ködösítették a valóságot. Ezért minden esemény ebbe az irányba fog történni. A végén senki sem lesz képes ellenezni Istent. A rendkívüli eszközök és a hívő testvérek is meg fognak mutatkozni. Mégis, sokaknak ez már túl késő lesz, mert mindennek véget kell érnie. Isten nem engedi tovább, hogy gyermekeit romlott emberek megrontsák.

Stefania Caterina: Hogy elkerüljük a félreértést szeretnék még egy szót hozzátenni: nem vagyunk a világ vége prédikátorai, nem azt prédikáljuk, hogy ez hamarosan meg fog történni, és nem adunk Maja próféciákat, vagy hasonlókat. Azonban amit elmagyarázunk, hogy az emberiség története az egész univerzumban folyamatosan halad, és amit az emberek nem értenek, hogy a történelem egy dinamikus valóság, nem statikus. Isten minket a jó felé vezet, a Krisztusban való újraegyesülés révén, Krisztus által az Atya Istenben az egész valóságban, ahogy teremtődött. Nem tudjuk, milyenek lesznek ezek az események, mikor történnek meg, mi fog történni. Jézus egyértelmű volt ebben: ”Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg.” [12], ezek Isten gondolatai. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezek az események be fognak következni, ahogy Tomislav mondta. Akkor fel fog rázni minket és megakadályozza, hogy továbbra is ebben a rendkívül súlyos veszélyes helyzetben éljünk, amiben a Föld van. Az első és legfontosabb, Isten nem fogja megengedni, hogy Lucifer az alvilágba vezesse az emberiséget,- amit most csinál -, és beszennyezze Isten képmását az emberben. Ugyanúgy, ahogy Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtett minket, Lucifer is igyekszik átformálni minket a saját képére és hasonlatosságára, de mi nemet mondunk, ez nem fog megtörténni. Lucifernek és barátainak meg kell nyugodniuk – mi a jó felé megyünk, a jót választottuk. Mit kell tennünk, hogy részt vegyünk az eseményekben? El kell döntenünk, melyik oldalon akarjuk megvívni a csatát, ez a döntés pillanata! Nincsenek nagy elméletek, nincsenek receptek, sem előrejelzések a jövőre nézve: csak egy döntés van most, mielőtt még túl késő lenne. Miért? Mert amikor az események elkezdődnek, nagy zavarodottság lesz a Földön, amit már most is észlelhettek; az emberek és az egész társadalom zavarban lesz. Ha nem döntöttünk mi is zavarban leszünk, de mi nem zavartak akarunk lenni, hanem tisztán látni, mert mi a világosság gyermekei vagyunk és nem a sötétségé. Ezért, ha őszintén és egyszerűen Istent választjuk, “Uram, szeretlek, szeretnék részt venni az életedben, szeretnék a Te hadseregedben harcolni”, Isten mindenkit elfogad a saját lehetőségei szerint. Az egyik a lövészárokban lesz, a másik pedig a vonalak mögött, de mindnyájan ugyanazért harcolunk. Ez a döntés pillanata és akkor Isten meg fogja tenni azt, amit tennie kell, de ismétlem, Ő csak jót tesz gyermekeinek, és soha sem rosszat.

Luca: Köszönjük, hogy megosztottátok velünk az időt. Remélem, hogy mi is képesek leszünk megélni a lényeget, melyet megmutattatok nekünk, hogy tanúi legyünk sok fiatalnak, amit tőletek kaptunk.

Stefania Caterina: Mi is köszönjük, és csak azt mondjuk: teljes gőzzel előre, ne adjátok fel!

Tomislav atya: Mi nem csak szavakat mondunk, felkínáljuk életünket a halálig értetek, hogy Isten élete megnyilvánuljon bennetek. Elvisszük magunkkal azt a rengeteg embert az univerzumból, akik együttműködnek velünk. Elhozzuk a Boldogságos Szűz Mária, a szentek imáit és Krisztus egész Titokzatos Testét. Magunkkal visszük az egyesült  földi embereket, és titeket, akik ezt az interjút készítettétek.

Megáldalak benneteket Krisztus egész Titokzatos Testének erejével, aki minden nap többször kínálja magát az oltáron. Érintse meg lelketeket Isten szeretete, világosítja meg elméteket, adjon erőt és bátorságot, bővítse látókörötöket, hogy lássátok az univerzumot olyan valóságnak, ami közel van hozzánk. Legyen Jézus minden adott ígérete élő bennetek és legyetek biztosak abban, hogy ezek valóra válnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Szent Mihály 2010. szeptember 10 –i üzenete, melynek címe: “A Központi Nucleus”,  megjelent a: http://towardsthenewcreation.com  honlapon.

[2]  Jézus 2011. szeptember 5-i üzenete, melynek címe: “Isten eszközei ebben az időben”,  megjelent a: http://towardsthenewcreation.com  honlapon.
[3]  A http://towardsthenewcreation.com az angol nyelvű változata az eredeti olasz weboldalnak: http://www.versolanuovacreazione.it

[4]  “Túl a Nagy Sorompón”  24-25. oldal

[5]   1 János 1: 1

[6]   Zsoltárok 119: 9

[7]   “Riscrivere la Storia – Vol. I – Nel pensiero di Dio “által kiadott Edizioni Luci    dell’Esodo. Nincs még angol fordítása.

[8]  “Riscrivere la Storia – Vol. II – L’Universo ei suoi abitanti “, angolul “Rewriting History – The Universe and its Inhabitants”, – magyarul “A történelem átírása – Az univerzum és lakói “, Szemelvények a könyvből megjelentek a honlapon http://towardsthenewcreation.com

[9]  János 14: 22

[10]  Ezt a témát elmagyaráztuk “Túl a Nagy Sorompón”, c. könyv “Új Teremtés”  fejezetében; közzétette: Edizioni Luci dell’Esodo.

[11]  Jézus 2011. szeptember 7-én közzétett üzenete “Népem jövője”, megjelent a http://towardsthenewcreation.com  honlapon.

[12]  ApCsel 1: 7

giovani_intevistaI 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s