Tanúságtétel Međugorje-ről, beszélgetés Tomislav Vlašić atyával

Mauro (M): Tomislav atya, ezekben a napokban sok a vita Međugorje-ről, a Szűzanya jelenéseiről. Néhány évvel ezelőtt pár hívővel és barátommal együtt hoztuk létre ”A Szeplőtelen Vára Alapítványt”  (Eredeti címe olaszul: Fortezza dell’Immacolata), melynek célja az emberi és a keresztény értékek hirdetése a Béke Királynőjének szellemében Međugorje-ben. Ön már a kezdetektől fogva Međugorje-ben volt, így számunkra egy élő tanú számunkra Tomislav atya azon túl, ami történt Önnel, mert mi mindig az atyát és a papot láttuk Önben. Több alkalommal adott pozitív bizonyságot Međugorje-vel kapcsolatban, melyet mi is megjelentettünk “Az élő Szűzanya Medjugorje-ben” című könyvben. Ma szeretném megkérdezni: mi a véleménye Međugorje-ről, ezekről az eseményekről?

Tomislav Vlašić (TV): Véleményem a kezdetektől fogva ugyanaz: A Szűzanya él. Tanúja voltam a Szűzanya rendkívüli jelenéseinek Međugorje-ben, megértettem a kegyelem nagyságát, amit Isten adott, a Szűzanyában, az Egyház és az egész emberiség számára.   Nehéz ma beszélni arról az erőről, ami a kezdetekkor volt. Nem csak én fogadtam el belülről Szűzanyánk élő jelenlétét, de az emberek is megértették: az egész nép, a plébánián az embereknek 99%-a és a környéken érzékelték a Szűzanya jelenlétét – egy óriási eseményt. Ez a mély benyomás maradt a lelkemben, és továbbra is él és fejlesztem ezt a kegyelmet magamban a Szűzanya nyomában. Ma azt kell mondanom, hogy a Szűzanya él. Nem vagyok Međugorje-ben, most távol vagyok tőle, ezért nem tudok a kronológiáról mondani sokat, hogy mi történik, mit élnek meg a látnokok ebben a pillanatban, de két tényt különösen tanúsíthatok: minden alkalommal, amikor elmegyek oda, és megállok imádkozni, érzem a Szűzanya élő és erőteljes jelenlétét. Most félreeső helyen élek és ezekben a napokban is érzem Szűzanyánk élő és hatalmas jelenlétét, hálás vagyok ezért a kegyelemért Istennek.

(M): Atyám, a Mária-jelenések miért olyan fontosak manapság, ezt a múlt századra is mondanám, még ha most Međugorje-ről is beszélünk?

TV: A Szűzanya jelenéseinek fontossága – különösen, ha követjük a nagy jelenéseket az elmúlt évszázadban, korábban Lourdes-al kezdődött, majd Fatima és Medjugorje, a Szűzanya az emberiség nehéz pillanataiban jelent meg. A Szűzanya Lourdes-i megjelenésének idején masszív ateizmus nyomta Európát; a Szűzanya jelenéseikor Fatimában a háború fenyegette a Földet, és nem csak a Földet, hanem ahogy magyaráztuk egy bolygóközi háborút is, amely kézzelfogható ma is abban az értelemben, hogy minden adat, amit ma olvashatunk, bevonja a Földet az alsó univerzum komplikált helyzetébe. Ezért Isten egy erősebb eszközt küld a Földre. Miért a Szűzanya jött?  Ő azért jön, hogy visszavezesse az embereket Jézus Krisztushoz. Azért a Szűzanya, mert Ő az Isten Anyja, mert Ő a mi Anyánk, mert senki sem hozhat úgy embert közel Istenhez, Jézus Krisztushoz, mint Ő és jelenései is jelzik, mi lesz az Egyházzal, Isten népével, az emberiséggel: a mennyben lévő Egyháznak egyesülnie kell az élő Egyházzal a Földön, és nem csak a Földön, hanem az egész univerzumban. Ez az, amit a Szentírás mond, és a Szentírás beszél az Asszonyról, a Jelenésekben lévő Asszonyról [1] és az Egyház úgy véli, hogy ez az Asszony az Egyház, de ugyanakkor ez a Szűzanya, mert ő az Anyja az Egyháznak. Egyben Ő egy kiváló eszköz, kitűnő tagja az Egyháznak, és senki nem tudja úgy megnyilvánítani ezt az életet Istenben, mint Ő, akiről feltételezzük a mennyben, hogy test és lélek.

(M): Melyek a Béke Királynő jelenéseinek sajátosságai?

TV: A sajátossága abban rejlik, amit láthatunk Fatimában és korábban a Lourdes-i jelenéseknél: hogy felkészítse az egész Egyházat, Isten egész népét a helyes és makulátlan kapcsolatra Istennel, de mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy keresztségünk tartalmának el kell érnie az érettségi fokát, amiről Szent Pál is beszél az Efezusiakhoz írt levelében az érett emberről beszélve. Ezen az úton Međugorje megmutatja magát a jelenésekkel, mintegy felkészülés ezekre az eszkatológikus időkre, mely elvezet új teremtés- és az Úr dicsőséges kinyilatkoztatása felé. Ez egy folyamat, és Szűzanyánk Isten népét ehhez a valósághoz akarta vezetni. Ezért vannak ilyen hosszú ideje Szűzanya jelenések, mert Isten megengedte az emberek felkészítését, hogy ezekben a napokban ne hagyja magukra őket, amelyek nehezek ma és holnap nagyobb kísértések várnak ránk.

(M): Sokan ellenzik ezeket a jelenéseket és megbotránkoznak a napi üzenetektől, mit gondol erről?

TV: Ez a kérdés nagyon fontos, de nem csak a Szűzanya jelenéseire, a látnokokra, hanem minden keresztényre vonatkoznak. Az igazi kereszténynek minden nap ki kellene nyitnia az evangéliumot, hogy megkapja Isten szavát. A felszentelt emberek, a papok minden nap elimádkozzák a zsolozsmát, imádkozzák és olvassák a Biblia szavait, de miért minden nap? Úgy gondolom, hogy az idősebb papok azt mondják, hogy ugyanazokat a szavakat ezerszer olvasták, de a végén minden szó koncentrálódott és a lényegre szorítkozott. Ezért a nyolc boldogság szavai, melyek rövidek, megváltoztathatja az emberek életét, ha minden nap megkapják, az Úr szavai lehetővé teszi átváltozásukat. Ezután, amikor a Szűzanya szavairól beszélünk,  – akit Isten küldött – ezt nem könyvből olvassuk, mert egy könyvben – még a Bibliában is – ez a szó lehet halott vagy majdnem halott, amikor az emberek, az ateisták is vagy a felületes emberek olvassák. Amikor a Szűzanya szavainak kijelentéseiről beszélünk, az hihetetlen erővel hat. Ha a lelkek nyitottak, megváltoztathatóak, átalakíthatóak. A Szűzanya néhány szóval jeleníti meg magát, mert süketek vagyunk, nem akarunk tovább haladni. Ezekben a napokban a Szűzanya szerette volna igazán felkészíteni az emberiséget az időre, melyben most élünk, és teljes mértékben meg fognak mutatkozni, az embert választás elé állítva: vagy Istennel, vagy Isten ellen. Jól láthatjuk, hogy az emberek mit választottak.

(M): Segítsen megérteni, hogyan adja a kegyelmet Međugorje, hogy jól megérthessük és éljünk vele.

TV: A feltételek azonosak minden kegyelemnél, nem csak a Szűzanya jelenéseinél. Van ennél nagyobb csoda is, amit Isten Jézus Krisztuson keresztül tesz: az Eucharisztia, és mint tudjuk, lehetséges felszínesen részt venni az Eucharisztiában, vagy elárulni. Emlékezzünk Szent Pál szavaira, aki azt mondja: “Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza.” [2] Ez azt jelenti, hogy válaszunk érvényes minden kegyelemre, a Szűzanya jelenéseire is: csak akkor érthetjük meg, ha megszabadulunk mindentől. Isten Fiának, Jézus Krisztusnak is szüksége volt megszabadítania magát mindentől. Ezt az utat kellett választania, aki Istenben maradt, a levágott bárány [3], az összes próbában áll megfosztva magát minden árnyéktól, önzéstől, melyek megakadályozzák a Szűzanya jelenéseinek megértését, mint az irigység, és a féltékenység. Nagyon jól emlékszem az egyik találkozásra von Balthasarral Bázelben, amikor azt mondta: “Ahogy mi emberek vagyunk, a Szűzanya nem tud megjelenni sehol, senkinek, … irigység, féltékenység, területi harcok, ilyen plébániák vannak mindenhol … “, és mégis a Szűzanya megjelenik, és meg kell fosztanunk magunkat mindentől, hogy láthassuk a Szűzanya jelenlétét. Ennek előfeltétele, akik szeretnék a Szűzanyától jövő kegyelem teljes erejét átérezni, hogy megszabadítsuk magunkat mindentől.

(M): Sokszor beszélt az imacsoportokról, melyeket a Szűzanya vezérel. Mit adott életéhez ez a tapasztalat?

TV: Amíg követtem az imacsoportot érzékeltem a mélységét, azt mondhatnánk megértettem néhány dolgot; fontosak voltak számomra a lépések követése, de most már látom, hogy ez alapvető volt. Ez az imádság egy látnokon keresztül egyszerűen vezetett be a Szentháromság életébe, egy gyermek mindenféle teológiai terminológia nélküli egyszerűséggel. Továbbra is csodálkozom azon, amit a Szűzanya mondott: “Sokan imádkoznak, de kevesen lépnek be az imádságba”. Belépni az imádságba azt jelenti, hogy élő kapcsolatba kerülünk az Egy és Szentháromságos Istennel. Az Egyház identitását a Szentháromságban, az Eucharisztiában határozza meg, míg a Szűzanya be akarta vezetni a csoport minden tagját, hogy ebben a dimenzióban, egyszerűségben éljenek. A saját tapasztalatom, hogy: minél kevésbé kerülök kapcsolatba a Szentháromsággal, annál inkább a felszínen vagyok, de amikor élő kapcsolatom van a Szentháromsággal, az élet árad. Ez kell az összes útra, minden csoport erőfeszítése, minden vallási közösségnek, minden nucleusnak, Isten összes népének. Ha Isten népe nem az élet felajánlásának útját járja Szűz Márián keresztül Jézus Krisztusnak, akkor rossz irányba halad. Az Ő Szívén keresztül érjétek el Jézust, mert Ő az emberek Anyja.

(M): Számít a jelenések elismerésére?

TV: Gondolom, a hivatalos egyházjogi elismerésre utal?

(M): Igen

TV: Ez az egyik oldala a hivatalos Egyház szolgálatának, de az igazi, hiteles elismerése a jelenéseknek azokban az emberekben történik, akik elfogadták a Szűzanyát. Ebből a szempontból azt mondom, hogy a Szűzanya a nép által már elismert Međugorje-ben. Ebben az értelemben a hit, amely az Egyház alapja és megméreti magát, amikor kihirdette az igazságokat, a dogmát, nagyon, nagyon fontos, és mondhatom, hogy Szűzanyánk, a Béke Királynője rengeteg szívbe hatolt be és a csillogó emberek, akik hordozzák ezt a szikrát, ezt az életet, és ezek az emberek felismerik Őt. Várom-e az elfogadását? Várom a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének diadalát. Szeretném elmondani az embereknek, akik a Szűzanyát választották és elfogadták Őt, hogy ne féljenek, a Szűzanya győzedelmeskedni fog, de emlékezzetek, hogy a Szűzanya már korábban győzött Jézus feltámadásánál egyesítve magát az Ő áldozatával. Ez azt jelenti, hogy az egész népnek megpróbáltatásokon kell átmennie, hogy teljesen hűek legyenek Jézus Krisztushoz, és itt az Anya mutatja meg magát, hogy elkísérje az embereket.

(M): Ön azt hirdeti, hogy az élet önfelajánlása Jézusnak Márián keresztül az alap, a kezdetektől fogva, mióta ismerjük Međugorje-ben. Mit tud mondani az embereknek, akik követik Međugorje-t és be akarnak lépni a Szűzanya életébe, melyik úton menjenek, mi az elindulás legjobb módja?

TV: Ez nem csak az én prédikálásom, ez az igazság. Isten megkérdezett egy asszonyt, a názáreti Máriát, hogy fogadja el Őt. Mária elfogadta, de nem csak testében, hanem a lelkében is. Életét adta Istennek, életet adott Fiának és felajánlotta neki szívét is. Nincs más kiút az önzés megszabadulásától, ami kialakult az emberekben, amikor elválasztották magukat Istentől. Nincs más módja, hogy teljesen részt vegyünk az Eucharisztiában. Hogy is érthetnénk meg az Eucharisztiát, ha nem veszünk részt teljesen Krisztus életében? És ki segíthet nekünk, hogy makulátlan életet éljünk, ahogy Szent Pál mondja [4], ha nem az, aki makulátlan a fogantatás pillanatától fogva? Mindannyiunknak ezen az úton kell járnunk, Ő közöttünk van, segíteni akar nekünk, csak meg kell nyílnunk felé, el kell fogadnunk Őt és vele élni.

(M): Egyes üzenetekben Mária azt mondja, hogy a hívek és a zarándokok arcán akart megjelenni. Segítsen megérteni ezt.

TV: Ez is megerősíti a keresztény igazságot: a keresztények magukat kereszténynek hívják, és Krisztusnak kell megjelenni az arcukon. Aki elfogadja a Szűzanyát, egy másik személlyé alakítja át magát, és minden kereszténynek ki kellene nyilvánítania Isten kreativitását akár férfi vagy nő, és hordoznia magában Isten apaságát vagy anyaságát. Enélkül Isten ereje nem járhatja át az embert. Nem csökkenthetjük kereszténységünket egy elméletre, de Jézus eljött, megtestesült Máriában és meg kell testesülnie gyermekeiben, egész népében. Az, aki elfogadja Jézus Krisztust, átalakul. Ez a tanúsága minden szentnek.

(M): Azt hiszem értem a mély értelmét a Međugorje-i jelenéseknek, hogy ez nem csak egy imádkozási hely, ahol a sok csoda történik, rengeteg ember meggyógyult, hanem megváltoztatta az életüket: ez életük átváltozása a Szűzanya képére és hasonlatosságára, aki Isten képmása és hasonlatossága.

TV: Az evangélium utal erre, Szent Pál mondja, amikor a keresztényekről beszél [5], és mi, akik imádjuk az Isten Anyját és úgy hívjuk: a Szűzanya, a világegyetem Királynője, kérem, ne úgy ejtsük ki ezeket a szavakat, mint a Bingo játék számait. Ezek a szavak mély jelentéssel bírnak Istenben: Ő az Anya, Ő a Királynő. Ha Ő az Anya, akkor Isten kegyelme ránk száll; Ő az Egyház Anyja.

(M): Szeretné üdvözölni az embereket, miközben közeledik a jelenések évfordulója? Úgy tűnik, valami el fog hangzani a valódiságról – ahogy a pápa is kifejezte magát hazatérve Szarajevóból, szeretne erről valamit mondani?

TV: Csak ezt szeretném mondani: a keresztény emberek teljes tudatukban elfogadják a Szűzanyát, a Szűzanya életét, elfogadják a szentek életét, mert a Mennyei Egyház meg fog nyilvánulni, és az Egyház liturgiája, mely minden nap ünnepli az Úr jelenlétét nem egy rituálé: ez a közösség ünneplése az egyetemes Egyházzal, a Mennyei Egyházzal közösségben a Boldogságos Szűz Máriával, hogy egyesüljenek Krisztussal. Nincs más út. Ne féljetek, ne féljetek, Mária népe ne félj. Mária győzni fog, mert Fia diadalmaskodni fog. Meggyőződéssel haladjatok tovább. Azt is szeretném elmondani, hogy kemény próbák várnak az emberiségre, az Egyházra is. Isten vezeti az összes fényt, de nem tudja, ha nem serkenti az embereket, hogy teljes mértékben fogadják el Isten életét, mely mindig megpróbáltatásokkal jár. Ez azt jelenti, hogy még a napi próbákkal, mellyel találkozunk, felkészít minket a nagy eseményre, mert a nagy eseményeknél belső zavar jön létre: félelem, bizonytalanság, és mi meghívottak vagyunk, hogy számítsunk ezekben a napokban mélyen gyökerezve Istenben, még ha szenvednünk is kell, amikor próbát állunk. Soha ne áruljátok el Jézus Krisztust; soha ne áruljátok el a Szűzanyát. Amikor azt mondom: ne áruljátok el – legyetek élők Jézus Krisztussal, legyetek élők a Szűzanyával és jelenítsétek meg a Szűzanya- és Jézus Krisztus arcát mindenkinek.

(M): Köszönöm imáikat, köszönöm magyarázatait, és kérjük atyám, hogy továbbra is imádkozzanak értünk, és kísérjen el bennünket. Tudjuk, hogy felajánlotta életét Međugorje-ért, hogy a Szűzanya terve teljesen feltáruljon és ezért is szeretnénk köszönetet mondani.

TV: És én megáldlak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ámen.

[1]  Jel 12, 1

[2]  1 Kor 11, 28-29

[3]  Jel 5, 6

[4]  Fil 2, 15

[5]  2 Kor 3, 18

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s