A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Végső gondolatok 57. rész

  1. március 17.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

“Az univerzum és lakói” c. könyv- és a nekünk adott kinyilatkoztatások végéhez értünk. Isten az elmúlt években sok mindent elmondott nekünk. Kilenc könyvet nyomtattunk.  Különböző szempontokból mutatta meg elképzeléseit. Egy kiválasztott olvasni valóval fejezzük be, mert ez egy lépéssel előrébb visz. Az olvasás után elmélkedni fogunk, és irányt adunk a Húsvét előtti időkre. Mostantól a csendbe és imádságba vonulunk vissza Húsvétig, megérteni, hogy  az Úr mit akar megosztani veletek . Rátok bízzuk, hogy saját magatok vagy csoportosan, együtt élve valamennyi kereszténnyel vizsgáljátok meg mélyebben a kérdést a Húsvét felé vezető úton, mely forrása és csúcsa lelki utunknak. Hogy megnyissa az új utat, kiválasztottunk egy részt a Szentlélek üzenetéből, aki tanítani akarja népét. Kérlek benneteket, fogadjátok lelketekbe a Szentlélek sugalmazásait, aki beszélni fog hozzátok.

 

A Szentlélek 2011. november 6-i  üzenete: “A régi elmúlt, az új itt van!” (2Kor 5,17) [1]

“Köszöntelek titeket, drága gyermekek! Köszöntelek, akik hisztek a Szentháromságos Istenben, elfogadtátok Jézus Krisztust és szeretitek Őt. Ti Isten gyermekei vagytok, a Szentlélektől születettek és többé nem ural a test és az anyag. Köszöntöm azokat is, akik nem hisznek, vagy számukra nehéz hinni. Ti Isten gyermekei vagytok, de még mindig fel kell fedeznetek és megérteni Őt, hogy boldogok legyetek. Köszöntöm és megáldom a Földön az egész emberiséget, mert nagy nehézségeket viselnek el, mégis hívják, hogy Krisztusban újra feltámadjanak, átalakulva és belépve az új teremtésbe.

Azért jöttem hozzátok, mert Atyám Jézus nevében küldött, hogy megvalósítsam, amire kért: tanítani, megvédeni titeket, valamint őrködjek a bennetek lévő életért, melyet az egész univerzumba továbbítok.

Jézus eljövetele az emberiség történelmének utolsó szakaszát nyitotta meg, mert:

Az emberiség Jézus Krisztustól, az idők végezete felé kezdett el haladni, ami nem egy elkövetkezendő katasztrófát jelent, hanem, Isten terveinek beteljesülését. Az idők vége, a réginek a vége és egy új realitásnak a kezdete; ez az emberiség és az egész teremtés átalakulása a dicsőséges Krisztus képében, aki legyőzte az összes akadályt, beleértve a halált.

Jézus Krisztushoz tartozás és az őszinte neki való felajánlás egy átalakult életet és győzelmet garantál nektek egy biztonságos úton a gonosz felett, megismerni Istent és a valóságot, ahogy az Istenben van. Jézus egy új helyet nyitott meg mindenki előtt, megfelelő látószögből, ahonnan Isten cselekvése felismerhető, részt lehet venni benne; nem rabszolgaként, akik parancsokat hajtanak végre, hanem Isten gyermekeiként. Jézus értetek elfogadta a halált, és feltámadva kifizette tartozásaitokat az Atya előtt. Testvérévé és nővérévé tett titeket, Isten gyermekeivé. Most félelem nélkül, szemtől szembe állhattok Istennel, méltósággal és nagysággal, hogy hatékonyan végezhessétek a küldetést, amit rátok bízott, azaz, támogassátok az életet az univerzumban a Teremtővel együtt. Igen, életetek az, mely támogatja az egész teremtést, ha már el tudtok mélyülni egész létezésetekkel Istenben, felismerve önmagatokat, mint az Ő teremtményei. Mindnyájatok élete a Teremtő tervében pótolhatatlan!

Jézus Krisztus mindhalálig engedelmes volt az Atyának. Azáltal, hogy ember lett, elfogadta a teremtmények korlátait a bűnt kivéve, melyet felvitt a keresztre, és legyőzte feltámadásával. [2]

Áldozatával, Jézus a többi emberiség szintjére állította vissza helyzeteteket, akik hűségesek maradtak a kezdettől fogva. Ha felajánljátok életeteket és szeretitek Jézus Krisztust, akkor felülemelkedhettek korlátaitokon. Elérhetitek Isten tudását és valóságát, megérthetitek a Lélek törvényeit, aki szabályozza az életet. Még ha a tudásbeli különbség köztetek és az univerzum hűséges testvérei között nagyon nagy, mindkettőtöknek most ugyanolyan lehetőségetek van, mivel mindnyájan, ugyanazzal a méltósággal Isten gyermekei vagytok az Atya előtt. Ez azonban megköveteli a Jézus Krisztushoz- és általa a Szentlélek erejével az Atyához való tartozást. Biztosíthatlak titeket, ha az egész emberiség a Földön bűnbánatot tartana, elismerve és elfogadva Jézus Krisztust, átadva magatokat Neki, gyorsan megszüntethető lenne a fizikai és a szellemi szakadék, amely elválasztja a hűséges emberiségeket Istentől.

Sokan kíváncsiak vagytok, vajon mit kell tennetek, hogy valóban Krisztushoz tartozzatok. Fel kell ajánlanotok Neki az életetek. Csak így kerülhettek teljesen a Szentháromság életébe. Elmagyarázom, miért: Jézusnak, magatok felajánlása lehetővé teszi, hogy rábízzátok egész lényeteket, mint teremtények. Jézus magára veszi és elmélyíti halálában és feltámadásában szorosan hozzá tartozva, magához emeli a ti és az Ő áldozatát Istennek, az Atyának, aki elfogad titeket Jézussal együtt, és elküld engem. Akkor leszállok, hogy megszenteljem felajánlásotokat, hogy még közelebb hozzalak a Fiúhoz. Ezután Krisztus a halált legyőzve, szívéből, életével és erejével, fog áramlani bennetek. Győzelemről győzelemre látni fogjátok egész lényetek átalakulását, mert az anyagi ember, ami meghatározó bennetek, fokozatosan átadja helyét a szellemi embernek, aki már bennetek van, de fel kell ébressze a szeretet és a Szentháromságos Isten cselekvése.”

Talán csodálkoztok, hogy milyen programok lesznek Húsvét után. Ha elmélyültök az üzenetben, meg fogjátok érteni a program mérhetetlen gazdagságát, amely mindegyikőtöket érint: részt vesztek a Szentháromság által vezetett interperszonális kapcsolatokban, az új teremtésben Jézus Krisztus által – minden meg fog változni bennetek. Kívánom, és hiszem, hogy ez a program elmélyülést fog eredményezni. Ha nem mélyültök el, nem fogtok átalakulni. Ma csak ezt szeretném mondani: Lépjetek mély kapcsolatba Krisztussal és kövessétek Őt a feltámadás felé Húsvét előtt. Ez nem szertartás, nem is elmélet, vagy egy prédikáció: ez egy létfontosságú folyamat. Tegyétek azt, amit Jézus tanít nektek, vegyetek részt úgy, ahogy a keresztények élnek, de a szertartások nem elegendőek. Találkoznotok kell Jézussal, aki él és dolgozik bennetek. Többet nem foglalkozom ezzel a kérdéssel csak néhány dolgot szeretnék tisztázni.

Ti, akik követtétek ezt a honlapot és olvastátok a könyvet, biztosan megértettétek, hogy ebben az időben az univerzum összes emberiségét hívják, hogy egyesüljön Krisztusban. Az emberiséget a Földön is hívják, valamint az egyházak- vallások- nemzetek képviselőit, még a nem hívőket is, – mint láttuk a bevezetésben -, ahogy Szent Mihály mondta egyik utolsó üzenetében: bűnbánatra hívják azokat, akik a Sátánnak szentelték magukat. Van egy terv az egész világegyetemre vonatkozóan, és most az egész univerzum a Krisztusban való egyesülés felé vezető úton halad. Azok, akik csatlakoznak a tervhez, részt vesznek az egyetemes Egyházban. Nem akarjuk elemezni vagy megítélni, hogy egyes emberek, illetve a keresztény egyházak és nemzetek képviselői hogyan reagálnak. Az előttünk álló időben mi a kis maradékhoz, az új emberekhez fordulunk, ahogy ezt a Szentháromságos Lélek és Szent Mihály arkangyal hívott üzeneteiben. Figyelemmel akarunk felétek fordulni, hogy segítsünk növekedni, és átalakulni úgy, hogy kinyilváníthassátok Isten arcát a Földön és az univerzumban.

Tudjátok, sok félretájékoztatás és hamis magyarázat van erről a programról. A Szentlélek üzenetének rövid kivonatában, Jézus Krisztus a prédikáció központja. Utunk célja, a Krisztusban és Lelkében való egyesülés, majd az Atya elé járulás. Amikor találkozunk az Atyával, találkozunk Isten törvényeivel, melyek szabályozni fogják az egész univerzumot, az új teremtés után. Ehhez a programhoz a magasztos, rendkívüli és szokásos eszközök adottak lesznek számotokra.  Megkapjátok a kegyelmeket, melyek napról-napra bőségesebbek lesznek az úton lévőknek. Ahhoz, hogy ezekhez, az új emberekhez tartozzatok, nagyon fontos tudni, hogy ez az új nemzet nem egy új hierarchikus intézmény. Ez egyszerűen az egyének Jézus Krisztus iránti szeretetének kovásza, az élő Istené, akik szeretnék megélni a misztikus egyesülést Krisztussal, Mária Szeplőtelen Szíve által Isten minden gyermeke javára.

A Szentlélek hívja “Isten gyermekeit”, a nem hívőket és még inkább azokat, akik nehezen tudnak hinni, hogy kinyilvánítsák Isten arcát azoknak, akik közel állnak hozzánk az Egyházban, ahol élünk, kinyilvánítva az igazságot: mindazok, akik szeretnének átalakulni, átalakíthatóak legyenek.  Azt mondják, hogy az új emberek valójában nem újak. Szent Pál mondta a keresztényeknek, hogy ők új teremtmények. [3] A Szentlélek ebben az üzenetben azt mondja, hogy a régi elmúlt, az új itt van; az új, újra és újra megújítja önmagát, mert a kapott kreativitással, -melyet a teremtés kezdetén megkaptunk – még erőteljesebben újra fel fogjuk fedezni az új teremtésben. Ez jelzi a statikus spiritualitás a végét. A statikus élet mozdulatlan, mint az állóvíz. Elmondtuk, hogy az események fel fognak gyorsulni az egész univerzumban, mert 2013 óta Isten tettei nem követik a katolikus Egyház naptárának ritmusát a Földön, hanem a rendkívüli eszközök, az Istenhű testvérek missziójának ritmusát, mely ebben az évben kezdődött. Ezután csatlakoztak hozzájuk a középső univerzum emberiségei.

Megértettétek, hogy az új emberek az egész univerzumban, különböző dimenziókban élnek: a hívő testvérek, – akik sokkal fejlettebbek, mint mi – most a középső univerzum hívő testvéreivel és velünk itt a Földön tanúságot teszünk Isten szeretetéről Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadt, vezeti az egész univerzum feltámadását és átalakulását. Nem légvárakban élünk, hanem a mindennapi életünkben a dicsőséges jövőt látjuk, napjainkat Istennel éljük, Isten jelenlétében, aki köztünk van. Pontosan ezt kell felfedeznünk, hogy képesek legyünk elfogadni az újdonságot, ami mindannyiunkra vár, hiszen az egész univerzumban mindenki meghívott az átváltozásra, egy igazi, mély spirituális utat kíván. Mikor azt mondom, mély, azt is jelenti, hogy egyszerű, egy nagyon egyszerű út. Olyan, amiben az egyszerű és alázatos megérti, és követni tudja.  Egyszerű, mert közel van minden emberhez, mert Isten az utolsóig megmenti minden gyermekét. Tenyerén hordoz, de nektek kell folytatni az utat. Különösen a kis maradéknak kell készen állnia, az események részvételében, melyek a jövőben a Földön sorra kerülnek. Meg kell értenünk az eseményeket, és válaszolnunk Istennek. Ez nem lehetséges, ha idealizmusunkba zárkózunk. Isten egy népét szükséges létrehozni. Megismétlem: nem egy új intézményt, hanem egy kovászt, mely látható minden igaz szentben. Megvannak  szentjeitek, az ideálok és modellek, tanulmányozzátok azokat. Ők felébredt emberek, az újdonságokba vezettek és sokat megéltek.

Hallhattátok, az egyéni válasz ebben az időben nem elég, ezért nucleók alapítására van szükség, hogy az emberek összejöjjenek, különösen a Földön, jelenlegi helyzetében, amikor időnként úgy tűnik mindenki mindenki ellen van, a feszültség és a harc a túlélésért, az embereket lobbanékonnyá teszi. Hangsúlyozni kell, hogy az Istenhű emberiségek erőssége az Istenben való közösség, amit Pünkösdnek hívunk: együtt lenni a Szentlélekben. Akkor az összes nucelo, minden egyén meghívott lesz, hogy egy népet alkosson és az emberek között kell folynia az életnek. Minél több ember vesz részt benne, Isten annál nagyobb kegyelmet fog árasztani erre a majdani népre. De nem csak rájuk, hanem Isten összes népére a Földön és az egész univerzumban.

Láthatjátok, miként tárulnak fel előttünk mindezek, és mi a közeletekben fogunk maradni és mélyebbre tekintünk. Húsvét után meg fogjuk mutatni nektek az utat. Ezekben a napokban a Szentlélekre fogunk hallgatni, lelketekre és Isten híveire a Földön, mert Isten megkért, hogy beszéljünk veletek, és felkészítsünk titeket a jövőbeli eseményekre. Szeretném folytatni a nagyböjt, a nagyhét, és a Szent Három nap (Triduum) alatt, hogy utatok dicsőséges lehessen Krisztusban, és megértsétek, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen Megváltója. Nincs szükség filozófusi és diplomata Isten magyarázatokra, akik az emberiség jövőjét tervezik a Földön, amely egy vallás és egy isten, akiről senki sem tudja ki ő. Valószínűleg Lucifer áll e mögött. A mi feladatunk, hogy egyesüljünk Jézus Krisztussal, fedjük fel arcát, a Szentlélek és a Szentháromságos Lélek erejét, aki hathatósan fog cselekedni az új Egyházban, az egész univerzumban. Kívánom, hogy egyesüljetek az új Egyházzal és fogadjátok el az összes kegyelmet, mely leszáll rátok, az új nemzeten keresztül.

Megáldalak titeket, életetek minden napját Húsvétig, családjaitokat, nucleotókat, imaközösségeiteket. Megáldom mindazokat, akiket szívetekben hordoztok és imádkoztok értük. Megáldalak, hogy egyesüljetek az egyetemes Egyházzal; soha ne válasszátok el magatokat tőle, hogy mindig megkapjátok a Szentlélek erejét, kinyilvánítva a testvérekre az egész univerzumban. Áldott Húsvétot kívánok, az Úr áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 


[1]  
A teljes üzenet 2011. november 19-én jelent meg a

https://azujteremtesfele.wordpress.com  honlapján

[2]  Lásd Fil 2: 1-11

[3]  Lásd 2Kor 5,17

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s