A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése és az új teremtés – Az aratás napja / Az új teremtés/Hol végzik a sötétség gyermekei/ Mi lesz Luciferrel? 56. rész

2015. március 13.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága testvéreim,

 

Elérkeztünk a könyv végéhez. Ma “Jézus Krisztus dicsőséges visszatérésével és az új teremtéssel” fogunk foglalkozni. Krisztus dicsőséges visszatérése sok embert megijeszt. Isten gyermekeinek nem szabadna félni. Akik szeretik Jézus Krisztust, mint Megváltót, azonban Ő nem az igazak Megváltója, hanem a bűnösöké. Ismeri a hibáinkat és gyengeségeinket. Ha készek és nyitottak vagyunk, részt veszünk kegyelmeiben, csak akkor várhatjuk örömmel dicsőséges visszatérését, és ekkor általa mi is a tiszta Lélek dimenziójában belépünk dicsőségébe, és az új teremtésbe.

Általában kevés figyelmet fordítunk az ilyen kérdésekre, távol tartjuk magunkat ezektől, mert félünk Istentől, ahelyett, hogy nyitottak lennénk a Vele való találkozásra. Sajnos, még a keresztények is azt hiszik, hogy az “új teremtés” valami elképzelés a távoli jövőben, de nem így van. Elmondtuk nektek, hogy Isten döntése, hogy átalakítja az egész világegyetemet, és elvezet az új teremtésbe. Ez már nem egy távoli ötlet. Itt az idő, amiben minden felgyorsul, és miután az új teremtés eljön, elvisz az egész univerzum újraegyesítésébe Krisztusban. Minket, Krisztusban hívőket, nem hagynak a sötétben: a Szentlélek vezet minket, és megértjük az időt. Rendkívüli kegyelmek és a rendkívüli eszközök adottak nekünk ebben az időben; következésképpen megismerhetjük és követhetjük az utat az új teremtésbe. Isten megértésre hív minket, valamint nyitottak legyünk erre a valóságra. Önmagunk nem leszünk képesek elérni ezt, hanem Isten fogja megvalósítani azt. Nyitottnak kell lennünk, hogy részt vegyünk benne.

 

Jézus Krisztus dicsőséges visszatérése és az új teremtés – Az aratás napja (339. oldal)

Jézus eljön még egyszer saját szavai szerint:  ”Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mk 13:26)

Miért jön újra vissza? Hogy begyűjtse, amit Isten ezalatt az idő alatt elvetett, melyet gyermekei türelmesen műveltek. Minden jó, amit az emberek cselekedtek Isten pajtájában/csűrjében… fog összegyűlni. Azok, akik jót tettek, igazságosságot kerestek, irgalmasságot és könyörületet gyakoroltak, mindenek felett szerették Istent, lehetővé tették, hogy Isten szeresse őket, megkapják az új élet ajándékát, az új teremtésben.

Jézus eljön, hogy összegyűjtse népét az univerzum minden részéből. Szent Mihály, valamint az összes angyalok hódolnak Jézusnak és az Istenhez hűséges emberekkel. [1] Jézus azt mondta: “Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől, a föld végétől az ég. Határáig.” (Mk 13:27)

Amit Isten elvetett, meglesz a gyümölcse mindennek. A jó cselekedet legyen akármilyen kicsi is nem lesz elfelejtve. Minden egyes ember gondolata és tette, az elsőtől az utolsóig feltárul.

Jézus a maga dicsőségében fog megnyilvánulni a Földön, de dicsősége egyidejű lesz az egész univerzumban és minden dimenzióban: Isten trónjától az alvilágig fényben fog ragyogni és senki sem lesz képes úgy tenni, mintha nem látná. Ugyanez a Föld, mely látta Őt szenvedni, meghalni a kereszten és feltámadni, látni fogja visszatérni hatalmában, mint az univerzum királya.

A gonosznak is meg kell nyilvánulnia. Egyetlen gonosz tett sem marad büntetlenül. Akik Isten és gyermekei ellen harcolnak, szemtől szembe fogják találni magukat a Bíróval. Sem árnyék, sem bűn nem marad rejtve az isteni Bíró szeme elöl.

Minden idők minden embere és minden bolygó elébe gyűlik majd. A halottak feltámadnak. Jézus Krisztus mindenkit meg fog ítélni és egyszer és mindenkorra elválasztja a világosság gyermekeit, a sötétség gyermekeitől. “És elmennek majd, ezek örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre” (Mt 25: 31-46).

Az új teremtés

Hová kerülnek azok, akiket Jézus megítél és Isten igaz gyermekeinek tekinti? Számukra készül az új teremtés, Isten örök országa.

Az új teremtés sokkal szebb lesz, mint a kezdetekkor, ami szintén nagyon szép volt. Valójában az ember szentségével gazdagodik, aki Istenért élt, szenvedett miatta, aki a jóságot és a békét terjesztette. Érdemeik és a szeretetük szétárad az új teremtésben és csodálatossá teszi azt.

Ahogy a kezdetekkor, az első szülők bukása után, az ember átalakult. Ugyanez lesz az utolsó időkben is. Isten gyermekeinek egy új dimenziót ad, ahol Jézus Krisztus által az Atyával egyesülve a Szentlélekben örökké fognak élni.

Isten gyermekei ebben az új dimenzióban fognak élni tér, idő, könny és fájdalom nélkül. Ez lesz a szent város, az Új Jeruzsálem, a Bárány Szentély, Jézus Krisztus.

Az új teremtésben mindenki ragyogni fog, az isteni fényt tükrözve, fénye egyedi és megismételhetetlen lesz. Isten városát, Isten világossága és gyermekeinek fénye fogja bevilágítani. Olyan ragyogó lesz, mint a tiszta arany, mely a hit; drágakövekkel díszítve, melyek az erények. “Nem lépnek be oda tisztátalanok, sem azok, akik undokságot és hazugságot követnek, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe” (Jel 21:27)

Hol lesz az új teremtés? A Nagy Sorompó felett a mennyben. Ez egy lélekből és átváltoztatási anyagából álló dimenzió lesz: az emberi test, az állatok és az egész teremtés át fog alakulni. Minden hasonló lesz Krisztus természetéhez, aki dicsőséges testével felment a mennyekbe; Isten összes gyermekét felemeli anyjuk dicsőségére, aki testet és lelket ölt a mennyben.

Hová kerülnek a sötétség a gyermekei?

A menny Nagy Sorompója alatt maradnak abban a dimenzióban, melyet szerettek és kerestek, ahol az anyag uralkodik saját törvényeivel és szükségleteivel, ahol a lélek figyelmen kívül hagyja Isten dicsőségét. Azok, akik Lucifert akarták szolgálni, az örökkévalóságig fogják szolgálni őt. Ugyanolyan rabszolgák lesznek, ahogy a Földön, és másutt is voltak.

Azok, akik a sötétség királyságát keresték és azon dolgoztak, hogy azt az egész univerzumra kiterjesszék, örökre megkapják. Azok, akik gyűlölték Isten gyermekeit nem lesznek Isten országában. Azok, akik magukat imádták örökre saját társaságukban fognak élni. Azok, akik gyűlölték a szomszédjaikat magányt fognak tapasztalni az örökkévalóságban. Akik a szegényektől loptak, örökre szegények lesznek. Azok, akik öltek, megízlelik a halált. Azok, akik árulók voltak, örökké elárultnak fogják érezni magukat.

Mindazok, akik gyűlölték Istent soha sem fogják újra érezni szeretetét. Így a sötétség örökre leszáll azokra, akik szerették a sötétséget, mert Isten szeretete nélkül nem lesz világosság. Ez lesz a sötétség királysága.

Mi lesz Luciferrel?

Gyerekeivel a menny Nagy Sorompója alatt a sötétség országában marad. Örökké gyötörni fogja, hogy sem Isten, sem Isten gyermekei nem fognak emlékezni rá. A gőgös Lucifert,- akitől nemzetek rettegtek – mindenki elfelejti. Démonai és hűséges szövetségesei vele maradnak. Zaklatni fogják megvádolva, hogy hazudott nekik. Továbbra is követelik az ígért országot, a gazdagságot és a hatalmat, amely már nem létezik. Lucifer gyenge lesz, mert nem lesz mivel foglalkoznia, aki ellen küzdjön, és célja, sem amit elérhet. Saját őrületében fog élni, hatalom és tudás nélkül. Elveszti a múlt emlékezetét és a jövő kilátásait. Elmerül saját semmiségébe. Ugyanez fog történni a démonokkal és az emberekkel, akik követték őt a sötétség királyságába.

Mielőtt ez megtörténik, Lucifer eléri oktalanságának és kegyetlenségének csúcsát. Kijátssza utolsó kártyáját: az Antikrisztust, aki kinyilvánítja magát a Földön, de ismert lesz az egész univerzumban, és sokakat tönkre fog tenni. Mint egy csapdába esett állat, – amely tudja, hogy nincs többé menekvés, – Lucifer mindenfelé harapni fog és megpróbál mindent elpusztítani, amit csak lehet. Sok áldozata lesz. A Föld nehéz próbákat fog elszenvedni. Már most látható, hogy az erőszak szintje növekszik bolygótokon, de ez csak a kezdet.

Lucifernek nem lesz szabad megérinteni Isten igaz gyermekeit: zaklathatja őket, – ezt meg is fogja tenni, – de nem sikerül eltávolítani őket. Isten néhány próbát megenged, de csak azért, hogy erősebbek legyenek a gonosz elleni küzdelemben, és garantálja biztos győzelmüket.

A földi emberiségnek, ha el akarják kerülni Lucifer és démonai gyűlöletét, Istenhez kell fordulniuk. Isten a Lucifer és követői elleni harcban ezeket a fegyvereket adja nektek:

 

– Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének, ami a legerősebb védelem;

Felajánlás az égő/lángoló Szívű Szent Józsefnek, Isten népének gyámjának;

Életünk őszinte felajánlása Istennek, Szűz Mária által;

Az élet kifogástalan tisztessége, mely egyre inkább megfelel Isten törvényeinek;

Őszinte közösség a testvérekkel, és minden valósággal, ami jelen van az univerzumban.
  

Elgondolkodhattok az univerzum és történelmetek forgatókönyvén, mint egy hatalmas sakktábla, ahol két játékos néz egymással szembe és mozgatja a sakkfigurákat egy végtelen játékban. A játékosok Isten és Lucifer, míg ti vagytok a sakkfigurák. Mindegyikük választott, kit kell elmozdítani a történelem sakktábláján és a játék csakhamar befejeződik. Ki fog nyerni? Ő, aki minden élet és az egész történelem gyeplőjét tartja: az Egy és Szentháromságos Isten. Ő vet véget a játéknak, mint a győztes. Csak egy király marad a sakktáblán, a másik elbukik.

Ahogy mondtam, mi továbbra is segítjük a kis maradékot, azokat az embereket, akik szeretnének válaszolni a mennyei hívásának. Szeretnénk tovább fejleszteni a fegyvereket a Szentlélek által, abban a harcban, amit a fentiekben említettünk. Igyekszünk elkísérni, és elmondani mindent, amire az Úr hív és javasol, hogy elmondjunk. A Szentháromságos Lélek szavaival fejezzük be a könyvet:

Történetünk itt véget ér. Több szóra nincs szükségetek. Most csak vágyódás és bátorság kell megismerni Istent, hogy higgyünk Benne, szeretni és szolgálni Őt és tanúságot tenni Neki.

Ebben a könyvben kifejtettük nektek, hogyan kell élni, mint Isten gyermekei. Bemutattuk történelmetek legjelentősebb epizódjait, valamint a jót és a rosszat, melyet emberek követtek el, megtanítva nektek hogy válasszatok a jóságot és tagadjátok meg a gonoszt.

A könyv, melyet elolvastatok nem egy történet, hanem a “történet”, ahogy Isten olvasta gyermekei szívében. Ez a történet, amit Isten tett az emberért, és mit tett az ember Érte, és ellene.

Mint mindig, szabadon hihettek vagy nem, abban, amit olvastatok idáig. Azonban, nézzetek körül, és kezdjétek megfigyelni a valóságot: fel fogtok fedezni sok dolgot, amit leírtunk ebben a könyvben. Valóban, az emberi történelem gyakran ismétli önmagát, és ez azért van, mert az emberek nem akarják megváltoztatni szívűket. Mindazonáltal, ez nem fog ismétlődni örökké: még az emberi történelem sem, ahogy idáig ismeritek, az a rendeltetése, hogy befejeződjön, mert egy másik történelemnek kell elkezdődnie.

Összefoglalva, most itt van az ideje, hogy változtassatok magatokon. Egy napon csak így lesztek képesek főszereplői lenni az új történelemnek, amelyet Isten és népe fog írni.

Maradunk imában, felajánlva magunkat mindannyiotokért. Követni fogunk titeket a lehető legszorosabban, ahogy Isten megengedi.

Megáldalak az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

 
[1]  ” Túl a Nagy Sorompón” 15. fejezet, Kiadó Ed. Luci dell’Esodo

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s