A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 54. rész

2015. március 6.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek

(335 oldal)

 

Drága testvéreim,

“Az univerzum és lakói” című könyv 336. oldala utal Szent Mihály arkangyal 2013. novemberi az üzenetére. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ez egy olyan dokumentum, amely rálátást nyújt mindenre, ami az univerzumban folyik. Idézem szavait: “Szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez.”  Nagyon fontos, hogy megosszuk az egész üzenetet, hogy azok is, akik először olvassák átfogó képet kapjanak, hogyan bontakozik ki Isten kegyelme az egész univerzumban.

Szent Mihály 2013. november 19-i üzenete: “Ne félj, te kisded nyáj,….”  (Lk 12, 32)

“Üdvözöllek titeket testvéreim és nővéreim a Földön! Isten még egyszer elküldött hozzátok. Azonban ez nem olyan, mint a többi üzenet, melyeket eddig kaptatok: szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez. Már sok mindent elmagyaráztak nektek; ezért nem fogom megismételni, amit már tudtok. Csak néhány pontot emelnék ki, hogy még egyszer emlékeztesselek felelősségetekre, mint emberi lények és hívők. Íme a pontok, melyeken kérem gondolkozzatok el.

 

  1. Minden, amit elmondtak nektek az elmúlt években, teljesülni fog a Földön. A terv, hogy minden egyesüljön Krisztusban, meg fog valósulni. Isten ellenségei és emberei ne csapják be magukat! Istennek van hatalma, hogy befejezze, amit eltervezett. Ha úgy tűnik, hogy ez nem így van, akkor csak azért, mert Isten türelmes az emberekkel a Földön és mindenki számára időt ad, hogy megértsék, amennyiben megakarják érteni. Isten ígéretei mindig valóra válnak azoknak, akik szeretik, és őszintén keresik Őt; még Isten ellenségeinek is valóra válnak, akiknek akarva-akaratlanul meg kell hajolniuk a Szentháromság akarata előtt. Sőt, az emberek, az angyalok, a démonok és az összes teremtmények Isten hatalmának vannak kitéve és semmi sem kerüli el a figyelmét. Előbb vagy utóbb , mindennek teljesülnie kell. Ügyeljetek erre.

 

  1. A terv, hogy Krisztusban egyesüljön minden, már folyamatban van az univerzumban. A nucleo-k, az új papság, a misztikus egyesülés Krisztussal és a többi dolog, – melyekről sok szó esett már, – működnek a világegyetem nagy részében, különösen az Istenhez hű emberiségek között, akik a magasabb univerzumban élnek, de a középső univerzumban a legtöbb emberiség között is munkálkodnak. Az Istenhez hű testvérek elmélyült és széleskörű evangelizációs munkát végeztek, mely szépen gyümölcsözött. A középső univerzumban egész bolygók tértek meg Istenhez, és a hívő emberiséggel együtt egy nagy és hatalmas népet alkotnak.

Ezért mondom, ne gondoljátok, hogy amit az elmúlt években bejelentettünk, az egy gyönyörű utópia. Isten nem füstöt ad el, mint oly sok politikai és vallási vezető. Isten nem téveszt meg senkit és különösen azokat nem, akik szeretik Őt. Ezért ami már az univerzum más részein történik, meg kell történnie a Földön és az alsó univerzumban, ahol a Föld van.

 

A Föld nagyon le van maradva az Istentől való távolsága, arroganciája, és hűtlensége miatt. Bolygótok lett volna a központ ahonnan a Megváltás üzenetét kellett volna terjeszteni az egész univerzumban, mert valójában Jézus a Földön testesült meg. Ehelyett ahogy magatok is láthatjátok, a Föld egy olyan központtá vált, mely a bűnt és a korrupciót sugározza. Emberiségetek többsége Isten törvényein kívül él: sőt, az önzés, a bűn és a halál   törvényeit követi.

  1. Isten minden korban létrehozta az Ő kis közösségét a Földön, szerény embereket, akik hűek maradtak az Ő szeretet törvényének és életének: Jézus a kisded nyájról beszél (Lk 12, 32), akikért Isten az emberiség sok bűneiért megbocsátott, és akikért meg fogja valósítani elképzeléseit a Földön is. A szentek, próféták és az igaz emberek, akik a bolygótokon éltek a történelem során, előkészítették az utat a Földön Isten tervének megvalósításához. Szinte mindig szidalmazták és üldözték őket, de ők felajánlották életüket és szenvedéseiket mindnyájatokért, elhárítva a büntetést, amit az emberiség méltán megérdemelt volna. Amint meg van írva: “…Isten próbára tette, és magához méltóknak találta  őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.” (Bölcs 3, 5-6) Az áldozat, melyet Isten megengedett, nem volt hiábavaló, és ez nyilvánvaló lesz az idők végén.

Még ma is jelen van ez a kis nyáj  a Földön; Istennel és eszközeivel egyesülve csendben munkálkodnak a hit és törvény nélküli pogány világ nehézségei között. Ez olyan, mint a hajtás, melynek rendeltetése, hogy nőjön. Ebből a hajtásból fogja Isten kibontakoztatni az új népet, kik meg fogják valósítani terveit. Mindnyájan meghívottak vagytok, hogy részei legyetek ennek a népnek, mert Isten nem részesít előnyben senkit sem. Azonban a lelkesedés nem elég: le kell vetkőzni minden önzést, kompromisszumot, ambíciót, és dönteni életetek komoly megváltoztatásáról, Isten törvényei szerint élni, ahogy Isten tette Jézus Krisztus megismertetésével.

Lucifernek számos és hatalmas követője van a Földön, ahogy nagyon jól láthatjátok. Utálják Isten kis nyáját, fel akarják oszlatni és kiirtani, de Isten óvja a sajátjait. Isten és Jézus Krisztus ellenségeinek nagyon is tudnia kell ezt!

  1. Az emberiség a Földön attól a pillanattól kezdve átadta magát Lucifernek, hogy elkövette az eredendő bűnt. Itt helyezte el trónját; ő is összegyűjtött embereket a Földön, és onnantól a célja, hogy kiterjessze királyságát az egész alsó univerzumban. Bolygótokon a helyzet komoly, de az emberek többsége nincs egyáltalán tisztában a kockázattal, rohannak, elfoglaltak a túléléssel; ha Lucifer nem tudja megvalósítani terveit, akkor el fog pusztítani titeket. Ez az, amit mindig tesz: elpusztítja, amit nem tud megvalósítani.Egy hierarchia, mely Lucifert szolgálja a Földön szilárdan tartja kezében a hatalmat; látható merre vezet ez titeket: a Föld a kétségbeesés helye, az egész univerzumban úgy ismert, mint “a halál bolygója”, veszélyes és ellenséges.
  2. A Föld emberisége nem lesz képes kijutni az alagútból, melybe belecsúszott. Ezért szükségetek lesz az Istenhez hű testvérek segítségére. Isten mindig szeretett segítséget küldeni nektek a Hozzá hű testvéreken keresztül, akik ellen Lucifer nem tud semmit sem tenni; de Isten mindig tiszteletben tartotta szabadságotokat. Sokan közületek nem fogadják el, hogy más emberek is léteznek az univerzumban, és ez okozta Isten terveinek késlekedését. Mi több, a hatalmat uralók és vallási vezetők, nagyon félnek a hűséges testvérek beavatkozásától, rejtegették az emberek elöl az univerzum valóságát; és ez még bonyolultabbá tette a dolgokat. Ennek ellenére Isten úgy döntött, hogy segítséget küld nektek az univerzumból, Ő meg is fogja tenni, hogy határt szabjon a Földön az emberek ravaszságának és arroganciájának, akik nem fogadják el Isten valóságát és nem akarnak meghajolni akarata előtt sem.

Eddig az Istenhez hű testvérek a középső univerzumba utaztak, minden népnek hirdetve Jézus Krisztus megváltását és az Ő nevében egész emberiségeket kereszteltek meg. Isten parancsára várnak, hogy belépjenek az alsó univerzumba és elvégezzék ugyanazt az evangelizációs munkát. Ebben az univerzumban, ahol ti is vagytok, a helyzet kényes: itt Lucifer a különböző emberiségek felett nagy hatalommal rendelkezik, mert ők ellenségesek Istennel. Ők nem fogják könnyen elfogadni a hívő testvéreket, ellenkezőleg, erőszakkal reagálnak majd. Amikor a hívő testvérek minden erejükkel belépnek az alsó univerzumba és megkezdik evangelizációjukat, annak nagy hatása lesz a Földön is, mert Lucifer és követői állandó riadó készültségben lesznek; megsokszorozva erőfeszítéseiket, hogy a hívő testvéreket elűzzék.  

Az alsó univerzumban a Föld lesz az utolsó bolygó, melyet a hívő testvérek meg fognak látogatni. Mégis közösségben lesznek a Föld kis nyájával, akik már régóta elfogadták létezésüket, és  szeretettel várják megjelenésüket. Isten el fogja küldeni a hűséges testvéreket a Földre, hogy meglátogassák a jól felkészült egyéneket és nucleo-kat, hogy tanítsák és védjék meg Isten gyermekeit. Amikor eljön az idő, Isten elrendeli nekik, hogy nyíltan mutassák meg magukat a Földön az egész emberiség számára. Ekkor uralkodóitok hazugságai, fegyvereitek, sőt még a rakétavédelmi pajzsaitok sem fognak semmit sem érni. Ezután jeleket fogtok látni az égen, a napon, a hold csillagain (Lk 21, 25), mindenki meg fogja érteni a valóságot, mint amilyen, de sokaknak ez már túl késő lesz. Most van itt az ideje mindnyájatoknak, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, válasszatok: Istennel vagy Luciferrel. Ne vesztegessétek az időt, mert nem sok idő maradt.

  1. Mielőtt mindez megtörténik, Isten igaz gyermekei, akik szeretnének újraegyesülni Krisztussal, új teremtményekké válnak és semmiben nem fognak hiányt szenvedni. Mindenről ami rájuk vár, tájékoztatni fogják őket: a Szentlélek belsőleg fogja vezetni őket az igazsághoz, és a megfelelő időben  egyre meggyőzőbb visszaigazolást fognak kapni. Isten meg fogja védeni kicsiny nyáját a ráváró csata ellenére: ez a kis közösség frontálisan fog megütközni a gonosz erőkkel és a Föld lesz a színtere a szellemek minden idők legnagyobb csatájának: Isten Lelke jelen van gyermekeiben csakúgy, mint ennek a világnak szelleme a sötétség gyermekeiben.

 

  1. Ahhoz, hogy képesek legyenek szembenézni egy ilyen harccal, Isten a három fő eszközét vetette be népe oldalán erre az időre: az angyalokat, a Központi Nucleus-t és az Istenhez hű testvéreket. Azok, akik elfogadták őket és közösségre léptek velük erős védelem alatt lesznek. Isten eszközei teljes működésben vannak az univerzumban, és nehéz helyzetek előtt állnak: lélekben fel kell készülniük a hívő testvérek belépésére az alsó univerzumba, és megvédeni a törékenyeket Isten népe között. Isten egy hangtalan és erőteljes akcióra hívta őket.

 

  1. Isten csendre inti általános és a rendkívüli eszközeit, hogy munkájukat arra koncentrálják, ahol az valóban szükséges. A nagy prófétai hangok ebben az időben lassan csökkenni fognak, amíg  teljesen el nem némulnak. Ez Isten nagy csendje,megelőzve a nagy eseményeket, melyek rátok várnak. A hamis próféták zavaros hangja továbbra is üvölteni fognak a tereken. Csak azok lesznek képesek felismerni a hangokat a rátok váró nagy rendetlenségben, akik határozottan kiállnak Istenért: politikai, társadalmi, vallási nyugtalanság lesz, még a természet is megbolydul, melyet minden határon túl elpusztítottatok. “Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.” (Lk 21, 10 – 11) Isten már nem fog többet szólni a süketeknek, akik nem akarják meghallani, és nem is fogja megmutatni tetteit a vakoknak, akik nem akarnak látni: Isten művét kizárólag azok fogják megérteni, akik egyesültek Vele. Isten meg fogja vonni az adott kegyelmeket azoktól, akik kihasználják kedvességét, és azoknak fogja adni, akik Isten akarata szerint járnak el. Emberiségeteket majd komoly próbának teszi ki, nem azért, mert Isten büntetni akar benneteket, hanem azért, hogy megtisztítson és megóvjon: makacsságotok olyan mértékű, hogy nem hagytok más lehetőséget Istennek, mint a megpróbáltatás, csak így hajlotok meg a jó előtt,  miközben mindig készen álltok arra, hogy a gonoszt válasszátok.

Isten terve,  hogy gyermekeit megmentse, az egész univerzumban teljes erejével zajlik,. Nem lesz megállás, amíg Lucifer királysága meg nem semmisül. Minden teremtmény érezni fogja a Szentháromság működését, mely hatalmas hullámként fog mindenhová szétterjedni. Döntsétek el melyik oldalra álltok most, holnap már túl késő lehet.

  1. A földi Egyház is kemény próba előtt áll, hogy megtisztuljon a sok bűntől, mellyel beszennyezte magát. Isten szereti Egyházát és meg akarja menteni; azonban ez nem lehetséges bűneik igazi kiengesztelése nélkül.

Ehhez még egyszer felkérem a pápát és minden keresztény egyház hierarchiáját, hogy ismerje el és hirdesse az élet létezését az univerzumban, különösen az Istenhez hű testvérek létezését. Én is felkérem őket, hogy ismerjék fel ebben az időben a három rendkívüli eszközt, és lépjenek közösségre velük annak érdekében, hogy segítséget és védelmet kapjanak. Végül megkérem őket, hogy méltányolják meghatalmazásomat, mint a dicsőséges Krisztus eljövetelének előfutárát és mint Isten gyermekeinek irányítóját ezekben az utolsó időkben. Nem magamért kérem ezt, hanem Isten terveiért és akarata szerint. Nem kérem, hogy drága szobrokat állítsatok nekem, de engedelmeskedjetek parancsaimnak, melyek Isten parancsai népe érdekében. Ha ez megtörténik, az emberiség szenvedése a Földön rövidebb lesz, és minden szükséges segítséget meg fogtok kapni tőlem és minden eszköztől, melyet vezetek. Ez az utolsó felhívás, melyet küldök nektek, ezt követően Istenen a sor, hogy szóljon, és Ő szándéka szerint fog cselekedni. Elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a helyes utat válasszátok.

Felkérem az összes papot és keresztényt, a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy vizsgálják meg saját viselkedésüket, és feltétel nélkül ajánlják fel magukat Istennek. Emelkedjetek felül a földi dolgokon. Annyira elnyelnek titeket ennek a világnak gondjai, hogy Isten magja nem növekszik bennetek, ahogyan kellene (Mt 13, 22). Helyes, hogy a lelkipásztori, szociális, családi kötelezettségeket elvégzitek, de ezek nem a legfontosabbak Isten értékei szerint: ne felejtsétek, először Istent és az Ő országát kell keresni, majd minden egyéb is megadatik nektek. (Mt 6, 33). Reggeltől estig rohantok, többnyire felesleges dolgokon aggódva: ritkán választjátok a jobbat, ahogy Jézus mondja ( Lk 10 , 38-42 ).

Itt az ideje, hogy a keresztények bátrakká- és az evangélium hiteles tanúivá  váljanak, becsületes élettel Istenben és igaz testvéri közösségben: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Mt 5, 13) Túl sok keresztény lett sótlan, és ez az egyik oka, hogy olyan sok a baj a Földön. Térjetek meg!

Azokhoz fordulok, akik azt mondják, hogy Istenben nem, de a jó szándékban hisznek: nem túl késő felfedezni Istent. Ez a nagy kegyelmek ideje azoknak, akik jobbá szeretnék változtatni életüket. Keressétek Jézus Krisztust és Ő majd kinyilvánítja (manifesztálja) életét. Új emberek lesztek, és hozzá fogtok járulni az emberiség új jövőjéhez az egész univerzumban.

Azokhoz fordulok, akik úgy döntöttek, hogy imádják és szolgálják Lucifert: időtöknek majdnem vége. Nem lesztek képesek megállítani Isten művét, sem fojtogatni népét, kiknek száma egyre nő az egész univerzumban. Még van időtök váltani, és vezekelni bűneitekért, ha akartok. Még mindig megmenekülhettek Lucifer rabszolgaságától; legyetek óvatosak, hiszen kevés idő maradt. Ha nem tértek meg, akkor követni fogjátok vezetőtök sorsát.

Beszédem itt véget ér. Mindent elmondtam, amit Isten elrendelt nekem, hogy elmondjam, továbbra is imádkozni fogok értetek. Megáldom mindazokat, akik olvassák ezeket a szavakat. Különösen megáldom azokat, akik elfogadják és gyakorolni is fogják a mondottakat. Kisded nyájam, mondom ne féljetek, mert Isten mindig a ti oldalatokon lesz. Maradjatok nyugodtak, és engedjétek hiteteket, reményeteket és szereteteteket nőni. Legyetek Isten jelenlétének jelei az emberek között a Földön, akik egyre inkább elveszettek és összezavarodottak lesznek. Ez az, amit Isten vár tőletek. Isten valósítja meg a nagy dolgokat, de legyetek kicsinyek és egyszerűek, mint a gyerekek, akik szeretettel támaszkodnak Atyjukra. Szüntelenül imádkozzatok és könyörögjetek, hogy Isten irgalmazzon a Föld emberiségének.

Megáldlak benneteket, és a Föld egész emberiségét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Ebben az üzenetben a Szent Mihály nagyon egyértelmű és világos áttekintést adott az egész univerzum helyzetéről. Láthatjátok, hogy ez az ügy nem földönkívüli, hanem mélységesen keresztény és kapcsolódik mindahhoz, amit Jézus Krisztus az apostoloknak bejelentett.

Szeretném kifejteni néhány pontját ennek a dokumentumnak. Tudjátok, elmagyaráztuk, hogy visszavonulunk a csendbe, mert a csend megelőz sok eseményt. Mivel Szent Mihály szerint, a hivatalos Egyház nem adta meg a várható választ, Isten minket küldött el, hogy újra beszéljünk veletek, mivel látta, hogy az embereket félretájékoztatták. Beszélni fogunk mindarról, amit Isten mond nekünk, és ami hasznos lesz számotokra. A könyv befejezése után igyekszünk a magyarázatokra koncentrálni, hogyan kell haladni, összejönni, és hogyan kell élni ezekben az időkben, különösen azok számára, akik szeretnének csatlakozni Isten tervéhez, eszközein keresztül. Még egy dolgot, ki kell hangsúlyozni: Szent Mihály előző üzenetében bejelentette, hogy ő fog irányítani titeket. Azonban nem ment tovább, és mint tudjátok utolsó üzenetét adta a földi emberiség számára. Idézem: Ez az utolsó felhívás, melyet küldök nektek, ezt követően Istenen a sor, hogy szóljon, és Ő szándéka szerint fog cselekedni. Elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a helyes utat válasszátok.”  A jelentése ennek a tartalomnak egyértelmű, de csak akkor válik világossá bennünk, ha imádkozunk és szeretjük Istent, ha megerősítjük hitünket reménnyel és szeretettel; ha felelősséget vállalunk életünkért, a Föld életéért, és az egész univerzumért, valamint választ adunk ezekben az időkben.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Az üzenetet 2013 novemberében közzétettük a ww.towardsthenewcreation.com honlapon

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s