A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 52. rész

  1. február 27.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Tovább folytatjuk olvasásunkat a 335. oldalon, A pápa többszöri felszólítása, az Egyház és az emberiség a Földön” cím alatt. Ezt olvassuk: “2013. március 1-jén, majd március 17-én, [1]  XVI. Benedek pápa lemondása és az új pápa Ferenc megválasztásának következményeként, Szent Mihály arkangyal egy újabb felszólítást küldött a földi Egyháznak.”  Gyakran összekeverjük a hivatalos Egyházat az Egyházzal. Mi mindannyian az Egyház tagjai vagyunk. Ezúttal Szent Mihály 2013. március 1-i üzenetének egy részét hallgatjuk meg és vállalnunk kell a felelősséget Szent Mihály hozzánk intézett szavaiért. Most, két évvel az üzenet után látjuk, hogy bizonyos események már megtörténtek, mely arra ösztönöznek, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk. Olvassuk.

Szent Mihály 2013. március 1-i 2013 üzenete “A pokol kapui nem vesznek erőt rajta”

”Mi fog történni most a Katolikus Egyházban? Egy új szakasz indul el, az új pápa megválasztásával kezdődően. Ez az esemény lesz a vízválasztó az emberiség történetében, melyet sok más esemény is követni fog. Figyelembe véve mindezt, Isten a mai naptól elrendelte, hogy angyali seregemmel jelen legyek a Vatikánon belül. Ebben a feladatban az angyalok mellett elsősorban a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek fognak lelkiekben támogatni. Tulajdonképpen egy kemény és határozott ütközet játszódik le a jó és gonosz erők között, mert alapítása óta az Egyházban mindkettő jelen van. Isten elhatározta, hogy rendet tesz az Egyházakban, kezdve a Katolikus Egyházzal és a magukat keresztényeknek vallókkal, mely a keresztények többségét jelenti bolygótokon. Az imádság és a Katolikus Egyház működése nagyon fontos emberiségeteknek. A következő szavak ebben a különös időben a Katolikus Egyházhoz címezettek, de természetesen minden kereszténynek valló közösségre is vonatkozik.

Isten úgy döntött, rendet tesz az Egyházban. Isten parancsának semmi köze sincs az emberi büntetéshez, mindig az ÉLETSZENTSÉGBŐL indul ki. Az Egyházat ezért hívják szentségnek, nem néhányak szentségének, hanem mindenkiének. Már nem elég néhány hívő hősiessége, akik ugyan sokan vannak, de Isten egész népének szüksége van a szentségre. Ezen felül szükséges a pásztor szentsége és azoké, akiknek feladata másoknak utat mutatni. Nekik azt mondom, legyen bátorságotok és ne habozzatok felajánlani magatokat Istennek, csak így lesztek képesek megmutatni az embereknek az életszentséghez vezető utat.

Az életszentség, Isten életének lélekáramlása a hívőkhöz és a hívők között. Ez makulátlan és szeplőtelen, valamint az emberi élet tisztességében nyilvánul meg. A Korrupció az életszentség ellentéte. Isten meg akarja szabadítani az Egyházat a korrupciótól, így az emberek életszentsége szabadon fejlődhet. Saját kezével fogja ezt megtenni. Biztosíthatlak titeket, hogy Isten felemelte kezét, hogy Egyházában elválassza a fényt a sötétségtől. Istennek szüksége van egy szent népre, akik küldetésükben elragadnak más testvéreket a bűntől és a haláltól.

Isten vágyik arra, hogy visszaszerezze az életszentség hatalmas kincsét, az igazságot, a tant és a könyörületességet, melyet az Egyház az évszázadok során felhalmozott, köszönhetően a Szentlélek fáradhatatlan működésének és sokak életszentségének. Nem fogja megengedni, hogy ilyen kincset korrupt kezek elherdáljanak.  Az Úr szőlője, mely az Egyház, roskadozik gyümölcsökkel: az Isten Fia összegyűjti és szétosztja azokat Isten gyermekei és testvérei között. Isten öröksége, Isten gyermekeihez fog jutni és nem a sötétség gyermekeihez. Ezért a hűtlen szőlészek talán tudják, hogy nem fogják megszerezni az örökséget és nem fogják megengedni nekik megölni az igazi örökösöket. (Mt 21, 38-40) Imádkozzatok ezért földi keresztények, hogy a szőlő tulajdonosa sietesse elérni, amit elrendelt, megszabadítani az Egyházat a gonosz, hűtlen adminisztrátoroktól.

Jelen leszek a Vatikánon belül, míg Isten úgy gondolja; élek a hatalommal, melyet Ő adott nekem. Aki Isten helyét akarja átvenni, velem kell szembe néznie. Kiáltásom a teremtés kezdetén Luciferhez szólt: „Ki olyan, mint Isten?”  Az idők végéig fog visszhangozni; mindig küzdeni fogok a hamis istenek ellen. Aki megértheti, megérti. Istentől kapott parancs szerint angyalaim már felsorakoztak a Vatikán falai körül. Biztosan jelen leszek a Konklávén és semmi sem fogja elkerülni éber szemeim.”

Megérthetitek, hogy Ferenc pápa megválasztása vízválasztó volt a szentség és a korrupció között. Szent Mihály felhívása: újítsuk meg magunkat a szentségben. Ki kifogásolhatja, mondván, hogy ez egy magán kinyilatkoztatás? Mondhatja Isten népe, hogy nem vagyunk hivatottak az életszentségre, a hit tisztaságára, Isten életének tisztaságára?  Sokan azt gondolták, hogy Szent Mihály csak azért tartózkodott a Vatikánban, hogy biztosítsa a pápa megválasztását. Szent Mihály Isten erejével ott fog maradni, Isten életszentségével, és vezetni fogja Isten népét is a Földről Krisztus dicsőséges eljöveteléig. És hallottuk szavait: ”Kiáltásom, a teremtés kezdetén Luciferhez szólt: „Ki olyan, mint Isten?”  Az idők végéig fog visszhangozni” Ez lesz az életszentség hatalma, ami mindent szétválaszt, ahogy a jó és a rossz látható lesz, és a végén jön majd a szüret. Legyünk tudatában ennek. Felkérettünk az életszentség csatlakozásához, melyet Istenen keresztül találunk meg.

Szent Mihály üzenete elején tizenkét pontot sorolt fel iránymutatásként a hivatalos Egyháznak. Csak néhányat emelnénk ki, amelyek Isten népének különösen fontosak.

Nézzük az első pontot:

.) Az Egyháznak a középpontba kellene helyeznie életét és tevékenységét, nem önmagáért, hanem a Szentháromság életéért és nem szavakkal, hanem tettekkel. Megértettétek ennek jelentését? A Szentháromság nem felhőkön túli misztikum. Jézus Krisztus eljövetele után az Atya megmutatkozott és a Szentlelket elküldte a keresztények szívébe. A Szentháromságos hatalom munkálkodása, – melyről legutóbb beszéltünk, illetve annak különleges tevékenységéről,- 2013 óta van jelen és meg fog nyilvánulni. Az evangélium azt mondja, hogy a Szentháromságos Isten eljön, és otthont teremt annak, aki keresi és szereti Istent. [2] Isten népe hívatott arra, hogy felfedje az igaz Istent, az Egy és Szentháromságos Istent. Nem elég azt mondani, hogy Isten létezik. A filozófusoknak és a nem hívőknek Isten értelmetlen. Az Egyháznak, Isten népének kellene megtestesítenie ezt az igazságot, és kinyilvánítani Istent és az Ő hatalmát. Identitás nélkül, Isten népe nem tudja felfedezni a küldetés erejét.

.) Az Egyháznak alázatosan be kell ismernie hibáit, hűtlenségét és kérni Isten bocsánatát;

.) Az Egyháznak végre ki kellene tekintenie az univerzum életére, nem pedig tovább titkolózni az igazságról, szeretettel elfogadni minden más bolygó népét, mint Isten gyermekeit, megvizsgálva és elősegítve az egyesülést az univerzum összes emberiségeivel. Az Egyháznak tisztában kell lennie azzal, hogy a Földön az emberek nem az egyetlenek a világegyetemben és egyedül nem lesznek képesek megmenteni magukat;

.) Az Egyháznak imádságon és szentmisén keresztül segítenie kell a holtak lelkét, a Szentlélek keresztségével és tüzével. [3] Az Egyház lélekben szálljon alá még a tisztítótűz mélységébe is, hogy kiszabadítsa a foglyokat, példát véve Uráról, aki alászállt a pokolba, hogy megmentse az embert;

.) Oltárán az Egyháznak fel kell ajánlania a teljes emberiség szenvedését, egyesülve Krisztus áldozatával. Segítenie kell a szenvedőkön, hogy felajánlják önmagukat Istennek;

.) Az Egyháznak meg kell bocsátania ellenségeinek és szeretni őket, anélkül, hogy az igazságért kompromisszumot kötne.

”Az Egyház lélekben szálljon alá még a tisztítótűz mélységébe is, hogy kiszabadítsa a foglyokat.”  Ez a küldetése a Keresztény Egyházaknak. Szent Mihály, Krisztus Misztikus Testének nevében, az idők végén bezárja a poklot. A Tisztítótűz nem egy furcsa, sötét hely – meg kell, hogy világosítsa a keresztények hite. Szent Mihály imádságra és szentmisén való részvételre kér, – hogy szabaddá tegyük a testvéreket a Tisztítótűzben – és keresztséget a Szentlélek tüzével. Mit is jelent ez? Már elmagyaráztuk nektek. Amikor az egész univerzum újraegyesül Krisztusban, lesznek helyek, ahol nem lehet vizet használni a keresztséghez; azonban minden egyes keresztény Isten temploma és a Szentlélek elküldi a szükséget szenvedő lelkeket hozzánk, valamint azokat, akik nincsenek megkeresztelve, de kérik a keresztséget. Minden keresztényt felkérnek, hogy keresztelkedjen meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, egy női- és egy férfinevet adván. Mikor szeretjük Istent, szeretjük nővéreinket és testvéreinket is a Tisztítótűzben. Isten elküldi a lelkeket nekünk, mert a szentek közössége egyesít bennünket.

” Oltárán az Egyháznak fel kell ajánlania a teljes emberiség szenvedését.” Ha ezeket az áldozatokat és szenvedéseket nem ajánljuk fel Krisztusnak, ha nem egyesülnek Krisztus áldozatával, akkor ki tudja megérteni ezt a szenvedést? Ki tud felszabadítani egy rabot tele haraggal és gyűlölettel, ha nem a keresztények, akik Istennek ezekért a testvérekért felajánlják magukat, szabadságukért. Látjuk jól, hogy mi történik: a gonosz provokál gonoszt, agresszió provokál agressziót, háború provokál háborút. A keresztényeknek kell megtörnie ezt a láncreakciót. A keresztényeknek ott van a Szentháromságos hatalom, mert minden ártatlan szenvedés felajánlása szentséggé válik és az emberiség felszabadítható.

.) Az Egyháznak soha nem szabad elfelejtenie, hogy maga is az idők végezetéig egy zarándok Egyház. Szívének nem a Földhöz kell kötődnie, hanem határozottan az új teremtés felé kell haladnia, ahogy Jézus ígérte; Elkötelezettnek kell lennie, hogy átváltoztassa magát nap, mint nap megörvendeztetve Urát, hogy méltónak találtasson Isten országában, a többi testvérrel együtt az univerzumban.

Ezekből a szavakból megérthetitek, milyen kihívások várnak a keresztényekre a Földön. Ezek nem új szavak, Isten népének lelkét hívja, hogy gyakorlatban mutassa meg, ennek újnak kell lennie. Értsétek meg milyen fontos az Egyház szerepe az emberiség változásában! Isten várja Egyháza elkötelezettségét a Földön, mert hatására a hívő emberiségek fellépését követi, hogy jöjjön egy új igazi egyetemes evangelizáció.

Itt megállunk az olvasásban, de szeretnék felvetni egy kérdést: van-e a szabad ég alatt magasztosabb, szebb, tartalmasabb és méltóságteljesebb, mint Isten gyermekének lenni, Isten gyermekeként élni a Földön, és Isten hatalmát önmagunkban érezni? Isten gyermekeként élni azt jelenti, hogy el kell kezdeni legyőzni a korrupciót. Így mi is részt vehetünk Szent Mihály munkájában, az általános és a rendkívüli eszközökkel és minden szenttel együtt és az életszentségben, amit Isten helyre akar állítani az Egyházban. E tudat és méltóság nélkül, hogy rászánjuk magunkat az új teremtésre, a Föld megfullad problémáival. Jól emlékszem, mikor Jézus azt mondta:“Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” [4] Ha Isten nem avatkozik közbe, nem fogunk kijutni a problémákból. A keresztényeknek felelősséget kell vállalniuk, hogy változtassanak a Föld sorsán. Arra kérlek benneteket, hogy ébressze fel bennetek a felelősséget, ne térjetek ki, mint egyének, hanem mint Isten népe adjatok választ az idő sok – sok kegyelmeire. Ti és gyermekeitek is boldogok lesztek, ennek van jövője.

Megáldalak benneteket; A Szentháromságos Isten költözzön belétek és szívetekbe, létezésétekbe és cselekvésetek lényegébe. Legyen felismerhető számotokra, táruljon fel és rajtatok keresztül másokra, a jóakaratúakra, hogy ők is megismerjék az igaz Istent; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Szent Mihály 2013. március 1-i üzenete 2013  “A pokol erő nem vesznek erőt rajta”;  Szent Mihály 2013. március 17-i üzenete, “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy beteljesítsem”.  Mt 5: 17

[2]  János 14:23

[3]  “A Nagy Sorompón túl” c. könyv, 9. fejezetében a keresztség kérdését részletesen kifejtettük.

[4] Máté 6:33

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s