A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – Isten fenséges eszközei – 49. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Nagyon fontos számunkra, hogy visszautaljunk az előző fejezetre, mely ezekkel a szavakkal ért véget: ”Isten várt a földi Egyházra, hogy kész legyen bejelenteni az univerzum összes emberének, Jézus Krisztus üdvösségét.  Sok féle képen hívta és továbbra is ezt teszi, de az Egyház nem hallja, vagy úgy tesz, mintha nem hallaná. A rendkívüli eszközök elvégzik azt, amit az Egyháznak a Földön el kellett volna végeznie. Ezek az eszközök fogják össze mindazokat, akiket Isten hív, többek között a Földön is, hogy egy néppé tegye a sok népet, vagyis az Ő népévé.” Majd hozzáteszi: ”Eljött az idő, amikor ezek a szavak valóra váljanak, és minden embernek, aki az univerzumban él, tudnia kell, hogy ő Isten gyermeke Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy ez megtörténjen, mert Isten így határozott.” Talán észrevettétek a lényeget ebben a mondatban: Isten várja, hogy csatlakozzatok az eszközökhöz az Isten hívására válaszolóknak; ma két fenséges eszközt fogunk bemutatni, nélkülük Isten terve nem valósulhat meg, ha nem léptek közösségre velük és általuk, nem csatlakozhattok Isten tervéhez.

Az “Univerzum és lakói” c. könyvben kevés szó esik, – csak pár sor -, a fenséges eszközökről, a Boldogságos Szűz Máriáról és Szent Józsefről. Ezért a fenséges eszközök lényeges pontjait kiemeltük, ahogy már több alkalommal beszéltünk a Boldogságos Szűz Máriáról és Szent Józsefről, és még Isten is többször beszélt róluk. Jó olvasást.

Isten fenséges eszközei (329. o.)

Ők a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, kik nagy gonddal figyelik Isten népét és az időszak három különleges eszközét. Az anyaságukkal és atyáskodásukkal gondoskodnak az egész emberiségért az univerzumban. Az ima, Szűz Mária és Szent József közbenjárása elengedhetetlen Isten terveinek megvalósításában. Most jobban kellene imádkoznotok és egyesülnetek velük, mint valaha.

Túl keveset beszélünk a Szűzanyáról. Szűz Mária egy rejtély, és csak úgy érthetjük meg, ha a Szentlélekbe merítkezünk. Azonban nagyon hasznos, hogy az új emberek megértsék Máriát az Ő szerepében, mint az emberiség társ-megváltója, ahonnan anyasága származik. Ezért Isten nekünk adja Őt, mint Anyát és mint a legkiválóbb tagját az Egyháznak. Jézus ezt mondja:

“Amikor meghaltam a kereszten, nem volt senki körülöttem kivéve Anyám, aki egyesült áldozatomban. A nők és az apostolok bizonyára szerettek engem, de nem értették, ami a szemük előtt történt. Ők még nem kapták meg a Szentlélek kenetét, hogy teljesen megérthessék, mit jelent valakinek feláldoznia magát az Atyának és egységben lenni velem. Később meg fogják érteni.

Azonban, Anyám fel volt készülve erre, ennek így kellett lennie, mert nem halhattam meg egyedül a kereszten. Egyesítenem kellett áldozatomban mindazokat, akik átadták magukat nekem az évszázadok során. Mária volt az első emberi lény az univerzumban, aki tökéletesen egyesült áldozatomban a kereszten, és aki végig részt vett feltámadásomban. Anyám volt az első élőlény, aki megtestesítette a húsvéti bárányt. A többiek csatlakoztak hozzá, általa és utána. A többi bolygó Istenhhű emberiségei a kezdetektől fogva elkísértek imájukkal földi utamon és keresztáldozatom pillanatban egyesültek Máriával. Anyám volt az, aki megnyitotta az utat és a tökéletesen egyesült velem a kereszten és azon túl az örökkévalóságig. […] Anyámban, mindenki más előtt, Húsvéti utam a halálból az életre, megtestesült és láthatóvá vált. Jelenléte az apostolok között alapvető volt: miután megkapták a Szentlelket, az apostolok és a tanítványok mindent megértettek, de csak Mária által léptek be teljesen áldozatomba és egyesültek velem.” [1].

Isten tervében Szent József nagyon különleges módon egyesült a Boldogságos Szűz Máriával. Az Egyház Szent Józsefre, mint gyám hivatkozik, vagyis ő az, aki Isten életét őrzi az Egyházban, ugyanúgy, ahogy védte Jézust és Máriát. Jézus megerősíti: “És ne feledkezzünk meg buzgó szívvel Szent Józsefről, nevelőapámról a Földön, legfőképpen az igazról. Soha, senki nem volt olyan igaz, mint ő; az ő igazságossága sok másét felülmúlta, és lelke ereje hatalmas. Utazásotokon Mária és József az Anyátok és Apátok, mint ahogy nekem voltak, rájuk akarlak bízni benneteket.” [1].

Szent József elfogadta Isten tervét Máriában, így résztvevővé vált házastársa szeplőtelenségében. Ő mindannyiunk számára egy példa. Szent József egyik üzenetében elmagyarázta, hogy a szűzi csend által az ember belép a Szentháromságos misztériumba. Egy fejezetet idézünk ebből az üzenetből; Szent József mondja:

“Szeretnék megemlíteni nektek az ellenség ellen egy nagyon erős fegyvert, ez a bennetek lévő szűzi csend. Csend és a szüzesség mindig kéz a kézben jár, mert senki sem tud valódi csendet elérni, ha nincs belső tisztasága; Ahhoz azonban, hogy makulátlanok legyünk, belső csendre van szükség.

Milyen csend? Természetesen nem olyan csend, ami a hang hiánya, hanem a szűzi csend.

Csend uralkodott, amikor Isten teremtette a világot, az Ige csendben jött le Máriához. A legszentebb Szentháromság csendben munkálkodik, ami a Három Személy teljessége és élő kapcsolata a Szentháromságban. Csend uralkodott a názáreti házában, mert mindenki figyelt a másikra, és Istent hallotta a másikban.

A csend egy nagyon erős gát a gonosz erővel szemben. Teljesen bevezet a Szentháromság életébe; egy védőgátat képez a lélek és a test körül.

A csend elmerít a Szentháromságos örvénybe. Hogy jól megértsétek: a Szentháromság örvénye vonzódik hozzátok és mindenhez, ami a tiétek. Vonz és átalakít. A jót még jobbá és erősebbé alakítja, míg elpusztítja a gonoszt. Sőt, a gonosz nem tud ellenállni, hanem elpusztul az örvényben.

Meg kell tanulni kimerni mindent ebből az örvényből: minden jót és rosszat, ami bennetek van, a lelketekben és a testben egyaránt. Minden jó átáramlik rajtatok, de minden gonosz is, ami megérint. Hajítsátok mind az örvénybe, hogy megerősítsen vagy elpusztítsa azt. [2]

Egy másik üzenetében Szent József így magyarázza: “Ki igazán a szűziességet választja, a végsőkig kitart mellette. Nem volt szexuális érdeklődésem Máriával kapcsolatban, meg sem fordult a fejemben; Isten sem tervezte, nem is akarta és nem lett volna semmi értelme Isten tervében. Megkaptam a kegyelmet, hogy minden kísértést legyőzzek, mert Isten mindig megadja a szükséges kegyelmet, hogy elvégezhessük munkáját. Sőt, a menyasszonyom sem volt olyan, mint a többi: az Ő kegyelme olyan makulátlan volt, hogy semmi piszok sem lehetett a közelében. A tisztaság, ami belőle áradt csak Jézushoz volt hasonlítható. Amikor Máriát és a kis Jézust együtt megfigyeltem, éreztem a végtelen tisztaságot ami áradt belőlük; tökéletesek voltak, a bűn legcsekélyebb árnyéka sem volt bennük; teljesen elmerültek Istenben. Lelkemet eltöltötte ez a tökéletesség; így én is elértem a szeplőtelenséget a szentséghez vezető út eredményeként, de a rendkívüli kegyelem által is, melyet elnyelt az én különleges egyesülésem Jézussal és Máriával.” [3]

Isten minden eszköze, az angyalok, szentek és az igazak ebben az időszakban részt vesznek minden újraegyesülésében Krisztusban. Hatásuk megerősített, hogy hatékony legyen az egész univerzumban. Minden ember Istenben éri el saját identitása megvalósítását küldetésében. A Misztikus Testben, minden kapcsolat a személyek közötti tökéletesített harmónia. A Szűzanya és Szent József házastársak Krisztusban és misztikusan egyesültek Hozzá. A házastársi egységük Krisztusban mostanában különösen aktív, amelyben a Szentháromságos hatás erős.  Apaságuk és anyaságuk Istenben, segíthet Isten minden fián és leányán az univerzumban. Ebben az értelemben a Szeplőtelen Szűz Mária Szívének győzelmét várjuk. Ezért jó, mindig a Boldogságos Szűz Máriát és Szent Józsefet hívni, hogy a férfi és nő közössége Istenben legyen és érje el a tökéletességet.

Ez után a fejezet után nem sokat tudok mondani, mert a szöveg nagyon egyszerű, és elmagyarázza, hogy az Egyház mindenkor mit jelentett be és azt, hogyan tudunk belépni a Szentháromságba és részt venni munkálkodásában. Elmagyarázza, hogyan folytathatjuk utunkat az új teremtés felé. Ma két fenséges eszközt mutattunk be: Anyát és Apát, lelki szinten. Ez Isten akarata; senki nem tudja átalakítani az életet, kivéve az Anyát és az Atyát. Ez Isten parancsa.

Néhány gondolatot, hozzáteszek, az első: a Szűzanya az első és egyetlen teremtmény, aki tökéletesen egyesült Krisztus áldozatával. Az áldozaton túl látott, előkészítette az utat mind az apostoloknak, mind nekünk erre az időre. Szeplőtelen Szíve által Jézus felé közeledhetünk, ha készek vagyunk rá. Minden gyermeknek át kell jutnia az Ő Szívén, az Anyán, az új Éván, egyesülve Ádámmal, az új Ádámmal. Ez az, amit az Egyház tanít, de a tanítás nem elég – válaszra is szükség van, meg kell testesíteni. Nem fantasztikus programokat mutattunk be nektek, tapasztalatokat UFO-król, hanem elviszünk Jézus Szívébe, az univerzum Megváltójának lábához, akinek az egész univerzumot alá kell vetni, hogy Isten elé kerüljünk a tiszta Lélek törvényein belül; nincs más út.

Ugyanúgy ahogy a Boldogságos Szűz Mária nagyon fontos, úgy Szent József is az. Szent József talán hozzánk emberekhez még közelebb is van, mert Mária a fogantatás pillanatától szeplőtelen volt. Szent József, Mária szeplőtlenségének elfogadásával vált szeplőtelenné, és Isten tervével Máriában. Ő egy példa számunkra. Nem mondok többet erről a szövegről. Gondolkodjatok el ezen, hogy megvilágosítson titeket. Azonban szeretnék Szent József tapasztalatainál maradni, amikor azt mondta: ”A tisztaság, ami belőle áradt csak Jézushoz volt hasonlítható. Amikor Máriát és a kis Jézust együtt megfigyeltem, éreztem a végtelen tisztaságot, ami áradt belőlük; tökéletesek voltak, a bűn legcsekélyebb árnyéka sem volt bennük; teljesen elmerültek Istenben. Lelkemet eltöltötte ez a tökéletesség; ezért én is elértem a szeplőtelenséget a szentséghez vezető út eredményeként, de a rendkívüli kegyelem által is, melyet elnyelt az én különleges egyesülésem Jézussal és Máriával.”

Egy konkrét valóságba viszlek el titeket, mely köztünk van.  Mindannyian tudjátok, hogy a Szűzanya továbbra is megjelenik Medjugorjében. Sokaknak ez egy rejtély, miért jelenik meg olyan hosszú ideje, minden nap, és senki sem tudja, mikor szűnnek meg a jelenések. Ő azt közölte velünk, hogy a jelenések az egész univerzumot fogja újraegyesíteni Krisztusban. Válaszoltunk a jelenlétére? Befogadtuk, mint ahogy Szent József tette? Hol álltunk meg? A mi földi igényeinknél, vitáinkban, magunkat bölcsebbnek gondolván, mint Isten Anyja, bölcsebbnek, mint Isten? Olyan kérdéseket felvetni, hogyan engedheti meg ezt vagy azt, miért jelent meg ennek a személynek? Saját botrányainkat megindokoljuk mások képességének korlátaira rámutatva, miközben mi éppen olyan korlátozottak vagyunk, mint ők.  Válaszolt az Egyház? Letérdelt az Egyház Isten előtt és kimondta, hogy “köszönöm”? Nem válaszolok erre. Remélem, képesek lesztek megadni válaszotokat.

Felajánlottam az életem már, amióta a Szűzanya jelenéseire Isten Fényében sor került, és köszönet mindazoknak, akik felajánlották magukat velem együtt. Amit adtunk nektek az a sok igaz felajánlásnak a gyümölcse. A Medjugorjében, általatok is hallott szavakkal szeretném befejezni, melyeket a Szentháromságos Lélek is megerősített: ”Mindenkinek fel kellett volna ajánlania életét Istennek Anyja kezén keresztül, de nem abban az értelemben, ahogy az ember gondolja, hogy elfogadjuk a vallásos életet, hanem engedelmesen a Szűzanya kezébe átadva, Istent az első helyre helyezve minden más jó és vonzalom fölé.” [4] Ennek az új hozzáállásnak eredményeként nagy dolgokat látnánk, majd folytatja: A Szűzanya néhány titkot bízott volna a látnokokra, melyeket megfelelő időben és megfelelő módon tártak volna fel, amit maga magyarázott volna meg a híveknek, ahogy útjukon haladnak. Közben Isten elküldte volna az angyalokat és a Hozzá hűséges testvéreket az univerzumból, hogy meglátogassák a medjugorjei egyházközösséget és tevékenységükkel fizikai és spirituális szinten támogassák a Szűzanya tanításait. Medjugorje példátlan helyszíne lehetett volna Krisztus Misztikus Testének megéneklésére a Földön.”  Valóra vált ez? Akarjuk, hogy megvalósuljon bennünk, az Isten által hívott emberekben, hogy csatlakozzanak tervéhez a Szűzanya Szeplőtelen Szívén, Szent Józsefen és a rendkívüli eszközökön keresztül? A Szentlélek megerősíti számunkra, hogy ez a program megállíthatatlan, és be fog teljesülni.

Holnap kezdődik a nagyböjt. Mi a nagyböjt programja? Sem az összes jámborság és kapott javaslat nem vezet a belső feltámadáshoz vagy a kozmikus Pünkösdöz, ha nem követjük a Szeplőtelen Anya útját, aki Krisztussal egyesült. Ezért kérlek titeket, hogy őszinte felajánlással válaszoljatok az Áldott Szűzanyának, hogy ezen az úton haladjatok, és egyesüljetek a Feltámadt Krisztussal, hogy ismét felemelkedhessen bennetek és megtapasztaljátok ugyanazt a győzelmet, amit az apostolok. Követni fogunk imádságunkban; több magyarázatot adva, beszélgetni fogunk ismét, várjuk a megtett lépéseket, és az embereket, hogy egyre inkább közösségre lépjenek, és elinduljanak a cél felé.

Megáldalak benneteket. Kapjátok meg a Fényt ezekben a zavaros, gyűlöletes és bizonytalan időkben. Ezeket az időket már bejelentették. Számotokra ezek jelek lehetnek, hogy mi fog történni, itt az idő a választásra: Jézus Krisztussal vagy Luciferrel. Ez az időszak készít fel minket a választásra. Megáldalak titeket. Tudjatok kihasználni minden alkalmat, minden megpróbáltatást és minden eredményt, hogy Jézus Krisztust választhassátok. A Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője, segíthet nektek. A tanúvallomások szerint írtam könyvemet “A Miasszonyunk él Medjugorjében”. [5] Kívánom, hogy tapasztaljátok meg Őt, ahogy Szent József, köztetek él, és érezzétek a Belőle áradó életet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Jézus üzenete 2008. március 22 -én, melynek címe: “A Boldogságos Szűz Mária, társ- megváltója az emberiségnek” megjelent 2010. február 2-án, http://towardsthenewcreation.com a honlapon

[2]  “Túl a Nagy Sorompón”, 220. oldal

[3]  Szent József 2014. március üzenete: “Maradj egyesülve Istennel”, megjelent 2014. március 31-én, a  http://towardsthenewcreation.com a honlapon

[4]  “Az univerzum és lakói”, 294. oldal.

[5]   Kiadó Edizioni Luci dell’Esodo

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s