A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Istenhű testvérek és nővérek 47. rész

2015. február 10.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma este a harmadik rendkívüli eszközről fogunk beszélni: a testvérekről és nővérekről, akik a teremtés kezdete óta hűségesek maradtak Istenhez és nem követtek el eredendő bűnt. Ma nem olvasunk “Az univerzum és lakói” című könyvből, mert ott a testvérek és nővérek bemutatása rövid; inkább ”Az emberiség döntő választása” című könyvből. [1] Nagyon fontos számunkra, hogy elmélyedjünk ebben a kérdésben, mert senki, még a hivatalos Egyház sem adott tájékoztatást a létezésükről, annak ellenére sem, hogy az Egyház kezdetekor, azaz Pünkösd után, ezek a testvérek meglátogatták az Egyházat.

Az Egyházzal együtt akarták elhozni Krisztus evangéliumát az alsó univerzumba, majd az egész világegyetembe. Az Egyház annak ellenére sem adott információt, hogy rendkívüli kegyelmeket kapott a múlt században. Azonban az Illuminátusok elhomályosították az eget, dezinformációval félrevezették az embereket. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, de miért? Mert Lucifer képtelen fellépni Isten ellen, és az angyalokkal szemben is tehetetlen. Mint test nélküli szellem, neki olyan lények kellenek, akiknek testük van, emberi lények, akik végrehajtják terveit. Ezért kihasználja a korrupt embereket, de a korrupció visszaszáll rá. Azonban, az univerzumban vannak romlatlan emberek, akik sokat fejlődtek, és Lucifer fél tőlük. Tart a hívő testvérek és az angyalok közösségétől, a Központi Nucleus-tól és fél a földi keresztények közösségétől, ezektől az eszközöktől. Hallgassuk, mit mondott Jézus 2012-ben.

”A harmadik eszköz a hívő emberiségeket képviseli, akik különböző bolygókon élnek. Ezek az emberiségek ősei kezdetektől fogva Isten szolgálatát választották, és nem követtek el eredendő bűnt. [2]  Ezért ők teljesen más élethelyzetben vannak, különbözik a tiétektől, mert a gonosz sosem tudott beléjük hatolni és sok eredeti előjogot megtartottak, mind szellemi és a fizikai szinten. Civilizációjuk gyorsan fejlődött, és minden téren sokkal nagyobb tudással rendelkeznek, bár ugyanolyan emberek, mint ti, várják, hogy végre újraegyesüljenek az összes szétszóródott testvérrel az univerzumban, hogy beléphessenek velük az új teremtésbe. [3]

Ezek a testvérek nagyon szeretnek titeket és Isten rendelkezésére állnak, hogy segítsenek nektek. Isten, sokszor küldte el őket, hogy megmentsenek titeket, különösen történelmetek hajnalán, melyet őseitek épp csak túléltek. Még most is segítenek, és sok rosszat állítanak helyre, amit magatoknak és a bolygónknak okoztok. Isten parancsára vigyáznak rátok és tudtotok nélkül beavatkoznak, ha túl nagy veszély fenyeget titeket. Sőt, láthatatlanul képesek cselekedni. Sokat tettek már értetek és fognak a jövőben is. Soha sem saját kezdeményezésre, hanem mindig Isten parancsa szerint járnak el, szoros együttműködésben az angyali seregekkel, rajtuk keresztül kapnak minden utasítást Isten akarata szerint.

Most itt az ideje, hogy ezek az emberiségek fokozzák tevékenységüket azok javára, akik, mint ti, nagyon kedvezőtlen helyzetben vannak. A szellemi és fizikai képességeik, tudományos ismereteik nagy segítségetekre lesznek ebben az időben. Ezeket a testvéreiteket sok bolygóra küldik el, – a tiétekre is – hogy látogatást tegyenek. Először is felfedik magukat azoknak, akik készek befogadni őket. Segítenek a lélek fejlesztésében, – amire küldetésetekhez szükségetek van, – és ami mindnyájatokban alszik, melyet fel kell ébreszteni, mély szellemi, finom lelki és fizikai folyamatokkal. Ha nyitottak vagytok lelkemre, nagy segítséget fogtok kapni ezektől a testvérektől és nővérektől. Nem küldöm el őket azokhoz, akik kíváncsiságból szeretnék megismerni őket, még kevésbé, azokhoz, akik fel akarják ébreszteni lelkük azon képességét, hogy uralkodjanak mások felett.

Tudjátok, azok az idők, amikor az emberek kihasználták Isten ajándékait, elmúltak. Mostantól kegyelmeket azok kapnak, akik hozzám szeretnének tartozni, egyesülni bennem, azok, akik teljes őszinteséggel és hűséggel készek odaadni életüket nekem. Azok, akik nincsenek felkészülve, és nincs vágyódásuk Istenhez, el fogják veszíteni a szabadon kapott kegyelmeket. Szavaim be fognak teljesülni: “Mert mind annak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.[4]

Amint a készen állók látogatása és felkészítése a befejeződött, az univerzumi testvérek nyíltan meg fognak mutatkozni az emberiségnek a Földön és más bolygókon. Ez egy teljesen békés megnyilvánulás lesz, amelynek egyetlen célja felébreszteni a bizonytalanokat és a szkeptikusokat. Sokan fel fognak ébredni, kiket tanítani és mindenben segíteni fogják.

Ez egy rettenetes nap lesz Isten ellenségei számára. Testvéreitek nem fognak semmilyen fegyvert használni és erőszakot alkalmazni ellenük, de megnyilatkozásuk határozottan alá fogja ásni Lucifer és követői tervét, az univerzum meghódítását. Ezen  dolgoztak az ördög követői évszázadokon át, de fel kell adniuk az Istenhívő testvérek fölénye és az abszolút Isten iránti odaadás előtt. Lucifer számára az lesz a vég kezdete, mert nem lesz képes üres ígéreteit betartani, hogy az univerzum ura legyen, és alattvalójává tegye az egész emberiséget, hatalmat és kiváltságokat osztva szolgáinak.

Isten gyermekei azonban örülni fognak más bolygók hívő testvéreinek közösségével, akik ugyanúgy szeretik Istent, ugyanazzal a vággyal ajánlják fel neki életüket, és híven szolgálják Őt. Örülni fogtok és szívem is örülni fog, ez lesz felszabadulásotok kezdete.

Most megállok itt, de ne féljetek! Lépésről – lépésre végig vezetlek az eseményekig, ahogy elmondtam. Ha hisztek bennem, nem lesztek felkészületlenek. Nem várok el nagy tetteket tőletek, csak a szándékot, hogy felajánljátok magatokat nekem, minden személyes érdeket és emberi számításokat mellőzve. Jövőtök Isten kezében van. Csak akkor kerülhettek elé, ha rámbízzátok magatokat.                                                                              

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az olvasott szöveg sokatmondó. Csak egyet szeretnék hozzátenni, hogy a teremtés kezdetekor, az eredendő bűn után, ezek a testvérek segítettek nekünk. Segítséget kaptunk két különböző szempontból: az elsőt a lelkek, akik abszolút “igent” mondtak a fogantatás pillanatától; sokan felajánlották magukat, és kérték Istent, hozzánk küldje el őket, hogy közénk szülessenek. Ez mind igaz.  A nagy szentek, a történelem folyamán igaz lelkeket küldtek közénk és sokan vannak ma is. Isten gyermekei az angyalok és a hívő testvérek segítségének köszönhetően fejlődtek a lelkek, akik közénk születtek és hordozták szenvedéseinket Jézus Krisztus eljöveteléért. A másik szempont, hogy a hívő testvérek az univerzumból, történelmünk különböző szakaszaiban megmentettek minket, ahogy ezt több oldalon keresztül magyaráztuk a ”Az univerzum és lakói” c. könyvben. Ma különleges időben vagyunk, mert, ahogy olvastuk, Isten felgyorsította az egész világegyetem újraegyesülést Krisztusban. Ezek a testvérek a Szentháromságos erővel megerősödve segítenek nekünk. Sokan láthatatlanul köztünk vannak. Segítenek spirituálisan, még anyagilag is, és ahogy hallottuk, katasztrófákat akadályoznak meg.

Hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot ezekkel az emberekkel? Csak egy módon: szeressétek Jézus Krisztust, ahogy Jézus Krisztus tanította nekünk, nyitott lélekkel beengedni Krisztus Lelkét, ahogy az apostoloknak adott kegyelmeket Pünkösdkor. Haladunk a kozmikus Pünkösd felé és ezek a testvérek az angyalokkal együtt mindent megtesznek Isten gyermekeiért, hogy a kozmikus Pünkösdben összefoglalja az egész világegyetemet Krisztusban. Ezekről a testvérekről nem fogtok olyan információt, képet és mindenféle furcsa dolgot kapni, amit a sci-fi (tudományos – fantasztikus) filmekben a földönkívüliekről. Erős, nemes embereket érzékeltek, akik Krisztus életét közvetítik, komolyan, mint idősebb testvérek, akik az új teremtés előszobájában vannak és segíteni, támogatni tudnak minket. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozzatok, ezekért a testvérekért, akik néhányan láthatatlanok a Földön. Vannak közöttük párok, akik vigyáznak az emberi egészségre – hívjátok ezeket a testvéreket, amikor szükségetek van rájuk. Mérnökök, szakértők minden területen, de nem téveszthetitek meg őket. Nem segítik az egoizmust. Isten küldte őket, hogy felébressze lelketeket. Egyesülni Isten Lelkével azt jelenti, hogy támogatják életeteket, hogy Isten gyermekei legyetek, ismerjétek a magasztos törvényeket, melyek szabályozzák az univerzumot, a tiszta Lélek törvényeit. És ez az ő küldetésük, hogy felemeljék a Földet, hogy minőségi ugrást tegyen, mert a világ magától ezt nem tudja megtenni. Legközelebb, mindhárom különleges eszköz bemutatása után jobban meg fogjuk érteni, miért szükséges a három eszköz, hogy irányítsa az embereket az univerzum újraegyesüléséhez Krisztusban.

Különleges áldást szeretnék adni az Istenhű testvérekkel együtt, akik eredendő bűn nélküliek, az összes arkangyallal és angyalokkal, valamint minden magasztos, rendkívüli és általános eszközzel. Ébredjen fel bennetek a Szentlélek, a vágy, hogy egyesüljetek a Krisztusban lévőkkel. Minden ember az összes bolygóról, minden nép és vallás, beleértve a nem-hívőket, ébredjenek fel. Ezen felül Isten gyermekei, akik ”igent” mondtak Istenre a fogantatás pillanatától, ébredjenek, hogy felismerjék Krisztust, a világ Megváltóját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Jézus üzenete 2011. szeptember 5. melynek címe: “Isten eszközei ebben az időben”, megjelent 2011. szeptember 23-án, ezen a honlapon http://towardsthenewcreation.com, és a könyvben, melynek eredeti címe: ”2012 – La scelta decisiva dell’umanità”, Ed. Luci dell’Esodo”, még nem érhető el angol nyelven.

[2]  Lásd. “A Nagy Sorompón (Great Barrier) kívül”  c. könyvben, 6. fejezet 56. oldal

[3]  Részletes tájékoztatás található az új teremtésről és az út az emberiség felé, “A Nagy Sorompón (Great Barrier) túl” c. könyv 15. fejezetében. Továbbá  a ”A történelem átírása” c. könyv  első kötet  7. fejezete – ”Isten szándéka szerint való”

[4]   Mt 25:29

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s