A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Az Angyalok 46. rész

2015. február 6.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Ma este az angyalokról fogunk beszélni, akik a második rendkívüli eszközök és Isten adott nekünk. Az angyalok és Isten emberei hagyományos eszközök voltak, de most az angyalok különleges eszközök lettek, mert kivételes időben vagyunk, melyben az egész univerzumnak és mindennek újra kell egyesülnie Krisztusban. Nagyon sokan nem hisznek az angyalokban; sokan azt gondolják vándorló lények, akik oda mennek, ahová akarnak. A modern művészetben, mint valami fantázia jelenik meg. Nem tudjuk megvitatni részleteiben ezt a kérdést, maradva a rendkívüli eszközök témájánál a lényeges szempontokat emeltünk ki. Jó olvasást.

 

Az Angyalok (324. oldal)

Már beszéltünk az angyalokról, akik a spirituális dimenzióban végeznek feladatokat, nem igényelnek sem testet, sem ügyekben való közvetlen beavatkozást.


A teremtés kezdete óta az angyalok jelenléte nagyon fontos, és Isten sokszor adott nekik rendkívüli küldetéseket, mint például Izrael népének Exodusához kapcsolódó eseményeket vagy az Angyali Üdvözletet Máriának. Az angyalok számtalan küldetést teljesítettek, különösen a hét nagy arkangyal [1], akik látják Isten arcát, utasításokat kapnak, és azok megvalósításáért száguldanak, mint a fény nyilai. Az univerzum minden dimenziójába bejáratosak, beleértve a poklot is, ahogy láttuk; gyakran mennek le bejelenteni Lucifernek Isten parancsait.

A hét nagy arkangyal és az angyali seregek erre az időre rendkívüli küldetést kaptak, hogy Isten népét az új teremtés felé vezessék. A hét nagy arkangyalnak különös szerepe van a Központi Nucleus-ban: szorosan nyomon követik hét csoportját. Minden csoportot egy nagy arkangyal felügyel, aki egyben a gyámja és a papja is a csoportnak.

A hét nagy arkangyal között Szent Mihály ebben az időben különleges szerepet tölt be. Istentől kapott feladata, hogy előkészítse az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét; ő az előfutára Krisztus dicsőséges visszatérésének. Ezért Isten előtt a terv teljesítéséért ő a felelős, hogy mindent egyesítsen Krisztusban. Munkája óriási jelentőségű: ő gyűjti össze Isten népeit az egész világegyetemben, hogy bemutassa őket Krisztus eljövetelének napján.

Szent Mihályon múlik, hogy Isten nevében, hogyan irányítja a rendkívüli eszközt, Isten akaratát továbbítva. Különlegesen védi őket a gonosztól, és garantálja minden egyes eszköz hűségét Isten előtt.

Szent Mihály nem csak a rendkívüli eszközökért ajánlja fel magát Istennek, hanem Isten összes népéért az egész univerzumban. Segít az elhunyt lelkeknek és még angyalait is elküldi a Tisztítótűzbe (Purgatórium), hogy segítse és megvigasztalja a megtisztuló lelkeket. Minden angyal, a legkisebbtől a legnagyobbig Szent Mihály irányítása alatt áll, ő az angyali seregek vezetője. Körülötte van a többi hat nagy arkangyal: Gábriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Barachiel. Ők is Szent Mihálynak engedelmeskednek. Ennek ellenére nincs tényleges hierarchia közöttük: a spirituális dimenzióban, ahol az angyalok élnek, nem létezik hierarchia, harmóniában vannak a Lélek magasztos törvényeivel. A tiszta lelkek engedelmessége elsősorban a Lélek törvényeinek teljes megfelelését jelenti, aki mindegyikükben hat. Az angyalok ismerik a Lélek hangját; így engedelmesek Szent Mihálynak és Isten Lelkének, aki bennük cselekszik. Következésképpen, bármilyen féltékenység és lázadás közöttük lehetetlen.

Minden angyalt felkértek, hogy támogassák Isten népének útját ebben az időben. Különösen az őrangyalok erősítik fel jelenlétüket és cselekszenek mindazok javára, akik őszintén szeretnék szolgálni Istent, és akik készen állnak változtatni életükön, hogy összhangban legyenek Isten törvényeivel. Az angyalok az igaz hívők mellett vannak, imádkoznak értük és megvédik őket a gonosztól; cselekedeteik lehetővé teszik a Szentlélek működését, hogy jobban behatolhasson mind az egyén, mind Isten népébe.

Az angyalok küldetésükben, a három rendkívüli eszköz mellett is segédkeznek.

Beszélni fogunk még az angyalokról, Isten szolgálóiról. Látják Isten arcát, és hűen továbbítják az Ő világosságát, egyben Isteni Életét, az élet rezgését felénk embereknek és minden teremtménynek. Mivel az emberekben zavaros kép él az angyalokról, fontos, hogy megértsük az igazságot: Isten angyalai tökéletes egységben állnak Isten Lelkének szolgálatában, és továbbítják a Szentlélek munkálkodását; mint ahogy hallottuk, ” cselekedeteik lehetővé teszik a Szentlélek működését, hogy jobban behatolhasson mind az egyén, mind Isten népébe.”  Ezúttal azokról az angyalokról fogunk beszélni, akik a világegyetemet és minden újraegyesülését vezetik Krisztusban. Ők egyike a rendkívüli eszközöknek és a Központi Nucleus-nak, amiről már beszéltünk. Később beszélni fogunk az Istenhű testvérekről és nővérekről, akik eredendő bűn nélkül maradtak és szintén rendkívüli eszközök.

Igen fontos egy alapvető dolgot megérteni: ők mutatták be, nektek a hét nagy arkangyalt; tapasztalataink alapján megszemléltük, hogy a Tisztítótűzben lévő lelkek és a többi angyal, akiket Szent Mihály vezetett, Lucifer árulása után harcoltak ellene és legyőzték őt. A hét pap eltelve Istennel, látják Őt, a legtisztább Lelket, aki olyan, mint az életet átadó több alakú kristály. Melyik angyal vagy emberek közötti pap képes elvégezni ezt a papi szolgálatot? Senki. Holnap meg fogjuk érteni, hogyan kapcsolódik az Istenhű testvérekhez.

A hét nagy arkangyal őrzi a lelkekben a Szentlélek hét ajándékát; ez nagyon fontos. Szemünk előtt háborús- és gazdasági válságok zajlanak, stílus, erkölcsi és családi válság; azt mondják, hogy az ember lelke megromlott, és a világ lelke irányítja az embert. Mindezek a válságok nem oldhatók meg, ha az ember lelke nem gyógyul meg, ha nem fordul Jézus Krisztus felé. Ahogy már kifejtettük a könyvben, minden a tiszta lélektől származik, hasonlóan az új emberiség a Lélek által a Szellemtől fog újjászületni. Az ember lelkét meg kell tisztítani. A probléma ma az, hogy senki sem magyarázza el nektek, hogy mi az emberi szellem. Ez a lélek központja, ahol az élet szikrája van, ahol az ember memóriája és Isten képének és hasonlatosságának lenyomata van, hogy az ember összhangban legyen és egységben cselekedjen Istennel és Isten Lelkével. Az eredendő bűn után, az ember eltávolodott Istentől; minél inkább elszakad, annál gyengébb lesz, és fizikai emberré válik,  ahogy a Biblia mondja: annál önzőbbé. Amikor testet vagy fizikai embert említünk, az szinte a lélek eltűnését jelenti.

Van egy másik probléma, amit meg kell érteniük: nagy a zűrzavar még a keresztények között is a Szentlélek ajándéka körül. Néhányan úgy vélik, hogy minden rendkívüli esemény, amely valójában gyakran közel áll a fantáziához, “megkapta a Szentlelket”, vagy “megkapták Isten ajándékát” – legyünk óvatosak! A Szentlélek csak Jézus Krisztus által él, mint Jézus Krisztus. Megismétlem, amit már többször mondtunk és amit Szent Pál is mondott: “Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.” [2]  Minden embernek, minden léleknek szüksége van szellemre. Ha egy személy lemond a Szentlélekről, és független akar lenni, önző lesz, és más szellemre támaszkodik; itt kezdődik el a sátán játéka, aki esetleg bekúszik, és felkelti a lélek bizonyos képességét, mely mindnyájunkban megvan, és egyeseket felsőbbrendűvé tesz, mert valami rendkívülit birtokolnak; de ez nem mindig a Szentlélek ajándéka. A keresztség által a Szentlélek hét ajándéka belénk ivódik, de fel kell ébreszteni mély átváltozásunkban úgy, mint a Szentlélek ajándékának gyümölcse, mely az evangélium, erről Szent Pál világosan beszél és láthatóvá válhat: ők a hit, remény, szeretet, öröm, alázat, türelem és nagylelkűség – Isten életének gyümölcsei.

Tudjuk a nagy szentektől, hogy rendkívüli ajándékokat hosszú út után kaptak, amikor Isten élete, Isten gyümölcse bennük volt. Vannak önálló rendkívüli ajándékok, mint például a Szűzanya jelenései, hogy felébressze az embereket; amellett előfordul azoknál a személyeknél, akik a jelenéseket kapják. Azonban nekik is végig kell menniük saját útjukon. Manapság bizonyos csoportokban ez könnyen előfordul, különösen az ezoterikus csoportoknál, de az Egyház egyes csoportjainál is, amint elkezdenek imádkozni szokatlan dolgok történnek. Legyetek óvatosak, Isten ad ösztönzést a lelkeknek, de Őt nem lehet csapdába csalni. Kíváncsiság és arrogancia felkelti az önző lelkeket, ami viszont beindítja a képzeletet. Sőt, van más aspektusa is, ami érinti a lelkek kommunikációját. Már beszéltünk a telepátiáról, amit a Fény Szövetsége bolygóról bolygóra használt. Azokat a lelkeket Lucifer segíti, mivel ő egy erős szellem. Ezért láthatunk hasonló jelenségeket a sátánistáknál, de ők képtelenek az alázatosságra, szeretni Jézus Krisztust, türelemmel lenni; nem tudják imádni Istent.

Az emberiség válsága csak az ember lelkének gyógyulásával oldható meg. Az ember lelkében helyet kell adni Isten Lelkének, és kapcsolatba kell lépni vele. Ezért vannak a nagy arkangyalok, az angyalok, és a rendkívüli eszközök. Ezért a Központi Nucleus minden csoportját egy nagy arkangyal vezeti, aki tükrözi a rezgést, amely Istentől származik. Ebben az időben Isten népe arra hivatott, hogy vegye fel a kapcsolatot ezekkel a hatalmas Istent szolgálókkal, akik Isten arcát sugározzák, erőt és kegyelmeket adnak át nekünk, felemelik imáinkat, és miséinket. Nekünk együtt kellene imádkoznunk ezekkel a mennyei lényekkel, és az egész mennyei liturgiával. Az arkangyalok és az angyalok nélkülözhetetlenek ebben az időszakban. Szent Mihálynak különös szerepe van, és már hallottuk, hogy ő az előfutára Krisztus dicsőséges eljövetelének. Szintén hallottuk, hogy a harmadik évezredbe való belépéssel az utolsó előkészületi szakasz kezdődött meg. Mennyi ideig fog tartani? Nem tudjuk, de Isten felgyorsítja az időt és Szent Mihály kapta a feladatot, – ahogy hallani fogjuk a későbbiekben -, hogy ossza fel az emberiséget, akik Jézus Krisztussal vannak, és azokra, akik az Antikrisztussal. Ez az elkülönítés naponta zajlik a lélekben, mert Isten látja a szíveket, egyre több és több kegyelmet közvetít gyermekeinek, akik csatlakoznak az újraegyesülés programjához. Megvonja a kegyelmeket azoktól, akik ki akarják használni Istent. Azok, akik az Antikrisztust követik, minden nap egyre inkább a sötétségbe mennek, minél jobban eltávolítják magukat Istentől, elveszítik az események megértését. Így élesszük újra kapcsolatunkat a szent arkangyalokkal és az angyalokkal ma, hogy Krisztus felé kísérjenek, megkapva Krisztus Lelkét, hogy Istenhez tartozzunk.

Megáldalak benneteket. A Szentháromság Lelke lakjon bennetek; Minden jóakaratú ember élvezze az erőt, mely áthalad a rendkívüli eszközökön, különösen a szent angyalokon. Legyen hasznotokra a szent angyalok közbenjárása és védelme. Legyen meg bennetek a béke biztonsága, Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Lásd Túl a Great Barrier (A Nagy Sorompón)  3. fejezet, Kiadó Luci dell’Esodo

[2] Róm 8, 9

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s