A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – A Központi Nucleus – 45. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Az utolsó részében említettük: Isten úgy határozott, nem vár tovább a Föld válaszára.”  Láthatjuk, hogy ezután az Úr cselekedetei fordulatot hoztak. Milyen változást jelent ez? Elmondtuk, hogy a XX. Században Isten nagy kegyelmeket adott kezdve a Szűzanya jelenéseivel Fatimában, az Isteni Irgalmasságot, a hívő testvérek látogatásait XII. Pius és XXIII. János pápáknál és Isten eltökéltségét, hogy az Egyház jelentse be az élet létezését az univerzumban, valamint az alsó univerzum felkészítését az evangelizációra, hiszen az volt a feladata, hogy tanúságot tegyen a világ Megváltójáról.

A hivatalos Egyház nem adott megfelelő válaszokat. Ahogy hallottuk az elmúlt fejezetben, még a lelkek és a közösségek, – akik nagy kegyelmeket kaptak, kezdve a Szűzanya jelenéseivel Medjugorjéban – sem válaszoltak egy erős nucleus megalapításával a Földön. Őket is nagyban visszatartották az Egyház képviselői, vagyis a papok. Az Egyház nem tájékoztatta a keresztényeket; senki sem adott a Földön az embereknek világos magyarázatot a helyzetről. Habár egyéb események következnek, ahogy Isten folytatja tervét, de a földi emberiség erre nem készült fel. Jézus Krisztus a központi alakja a bekövetkezendő eseményeknek, Ő az, aki az egész univerzumban egyértelmű keretet ad az eseményeknek. De az emberek nem készültek fel az egész univerzumban minden újraegyesítésére  Krisztusban. Ahogy hallottuk, a Zsinat után Isten felgyorsította programjának megvalósítását és nem fog leállni. Ezért ettől kezdve a könyv végéig Isten cselekedeteiről fogunk hallani, mely fordulópontot jelez, és felgyorsítja tervei sorát. Figyeljetek.

                                    A Központi Nucleus (oldal 320)

Isten úgy döntött, hogy különböző bolygókról származó emberekkel közvetlenül létre hoz egy csoportot, akiknek együtt kell működniük a hét nagy arkangyallal, azzal a céllal, hogy az egész világegyetem emberiségét fokozatosan magukhoz vonzzák. Egy kezdeti sejtet kell létrehozni, mely más sejteket vonz, élénk és hatékony minden teremtmény javára az egész univerzumban. Amit nem sikerült elérni a földi emberiséggel, az univerzum más emberiségeivel fogja megtenni, különösen a hívőkkel. A bolygók közötti távolságnak vagy a különböző szintű civilizációnak nincs jelentősége: minden csoportban a Szentlélek hatása olyan nagyságrendű, hogy bármilyen fizikai nehézséget áthidal. Továbbá, a csoport hatása  -legalábbis a kezdeti szakaszban ,-  főleg sprituális lesz.

Ez egy nagyon igényes program: a személyeknek, akiket meghívtak a csoportban való részvételre, készen kell állniuk arra, hogy elveszítsék életüket Isten tervéért. Istennek nem volt szüksége különösen tanult emberekre, de hűségesnek kell lenniük és készen állni mindenre; készek tanúságot tenni Isten életére az egész univerzumban.

A Központi Nucleus megelőzné az időt, mert az emberek megélnék a közösséget különböző emberiségekkel, továbbá az angyalok és emberek közötti közösséget. Mindez előre vetítené az új teremtést, melyben mindez normális lenne.

Csak hat élő személy kapott részvételi meghívást a Földről; egy nagyon kis szám, mely mutatja, milyen nehézségekkel találkozott Isten a Földön. Azonban, Isten terveiben nem feledkezett meg az Egyház szerepéről a Földön. Ezért, a Földön élők szerény válaszára kitöltse az űrt, Isten a Földről eltávozott néhány szentet megkért, hogy vegyenek részt az általa létrehozandó csoportban, melyet elfogadtak. Ez azért lehetséges, mert a szentek lelke halhatatlan, és a testtől függetlenül hatnak a spirituális dimenzióban. Sőt, az élők és a halottak közössége olyan valóság, amit a Szentlélek tesz lehetővé, és terveiben igénybe is veszi. A Központi Nucleus-ban az élők és a holtak közössége ragyogóan működik. Isten nagy szenteket választott, akik szentségükkel és küldetésükkel a földi Egyházat képviselik.

Miután Isten kiválasztotta a legalkalmasabbakat, megalapította a Központi Nucleus-t [1]. Ez 2004–ben történt. Ezzel Isten tevékenységének fő hangsúlyát áthelyezte a Földről az univerzumba: ennek egy eszköz révén hatása lesz mindenütt a teremtésben, melyet közvetlenül Ő irányít. Nincs több késés, nincsenek bizonytalan válaszok, de egy embercsoport egymással szoros közösségben, a hét nagy arkangyal papi hatósága alatt, Isten parancsait továbbítják a Központi Nucleus tagjainak.  

Két év alapos oktatás következett a Központi Nucleus tagjai számára, mely alatt a Szentlélek szüntelen fellépését mintázták az egyes tagoknak és az egész Nucleusnak, amíg az Isten által megkívánt szintet el nem érték.

Isten közben gondoskodott arról, hogy az univerzum újraegyesülési tervét Krisztusban ismertté tegye a Földön a hivatalos Egyházban, melynek egy újabb esélyt adott. Értékelje, és döntse el, hogyan csatlakozzon egy ilyen tervhez.

Szent Mihály Arkangyal csak 2010-ben tárta fel a Központi Nucleus létezését és munkáját, ahogy később látni fogjuk.

A Központi Nucelus negyvenkilenc tagból áll, a hét nagy arkangyallal együtt. A tagok a Földről, a felső, közép és alsó univerzum egyes bolygóiról származnak. A tagokat hét csoportba osztották, mindegyik élén egy arkangyallal. Minden csoport egy adott területen végzi küldetését. Pontosabban:

1) Szent Mihály Arkangyal csoportja: munkája a korrupt rendszerek és hierarchiák lebontása, valamint azon szervezeteké, melyek Lucifernek dolgoznak, elsősorban a Fény Szövetsége;

2) Szent Gábriel Arkangyal csoportja: azon dolgozik, hogy ebben az időben speciális szolgálatok végzésére egyéneket, csoportokat támogasson és tanítson Isten népei között;

3) Szent Rafael Arkangyal csoportja: azok képzésével foglalkozik, akik egy napon papok lesznek, és akik egy papi nép lesznek. A papság és az emberek pappá szentelése egészen más lesz a jelenleginél, Isten alapjaiban fogja megújítani: egy papság lesz az egész univerzumban, a papok és az emberek Krisztus alá tartoznak, aki az egyetlen főpap marad az új teremtésben;

4) Szent Uriel Arkangyal csoportja: az orvosi területen végzi feladatát. Az orvoslást is meg kell újítani: az orvosi ellátás az egész univerzumban az ember lelkének tudásán és az isteni élet törvényein fog alapulni. Így a gonosz tevékenysége, ahonnan minden betegség származik, megsemmisül;

5) Szent Jehudiel Arkangyal csoportja: a tudomány és a technológia területén tanítja azokat, akik arra hivatottak, hogy az egész emberiség állapotát javítsa. Ez technikai-tudományos ismeretekkel következik be, amelyek mentesek lesznek a profit hajhászástól, viszont Isten tudásából és törvényeiből származnak;

6) Szent Sealtiel Arkangyal csoportja: a Szentlélekkel közösségben elősegíti az emberek közötti kommunikációt; a meglévő kommunikációs eszközökkel különböző bolygókon beavatkozik, javítva érvényességükön és ártalmatlanítsa azokat, melyeket Lucifer saját céljaira akar kihasználni;

7) Szent Barachiel Arkangyal csoportja: a gonosz által állandó fenyegetettségben lévő teremtésért dolgozik. Megőrzi az állati, növényi és ásványi királyságot a démonok átkaitól és a korrupt emberek hanyagságaitól. Bolygókat és galaxisokat véd, beavatkozásával visszaállítja a természet törvényeit, melyeket a démonok és az emberek megsértettek. Megkárosodott természeti környezetnél közbelép, hogy megakadályozza az emberi és más lények életének veszélyeztetését.

A Központi Nucleus a jelen rendkívüli eszköze. Nem önállóan működik, hanem még két rendkívüli eszközzel közösen: az angyalokkal és az Istenhű nővérekkel és testvérekkel. Isten előtt Szent Mihály Arkangyal felelős e három eszköz cselekedeteiért.

Isten tervei megvalósításához az angyalokat és embereit hasznosítja. Ahogy eddig láttuk, ez rendszeresen történik. Ezért Isten népe és az angyalok általános eszközök. Azonban Isten minden alkalommal felemel eszközöket a kornak megfelelően alkalmassá téve, amiben gyermekei éppen élnek. Ilyen eszközöket bíz meg rendkívüli küldetéssel. Minden korszaknak megvannak a maga sajátosságai. Ha megnézzük az üdvösség történetét a Földön, látni fogjuk, hogy minden időnek megvoltak a szentjei, akik lényeges küldetést végeztek, mint például koruk egyes betegségeinek kezelését.

A ti korszakotok nagyon különleges, mert az emberiség már Isten tervének végső szakaszába lépett, hogy újraegyesítse a világegyetemet Krisztusban. Ezért Ő úgy döntött, hogy az emberiséget rábízza a három speciális eszközre az út megnyitásának feladatával az új teremtés felé, melynek feladata összegyűjteni, tanítani az embereket és felkészíteni őket a rájuk váró eseményekre. A rendkívüli eszközök működése korunkban alapvető fontosságú, mert Isten általuk felgyorsítja terve megvalósítását. A rendkívüli eszközök gyorsan hajtják végre Isten parancsai, egyben védelmet nyújtanak az embereknek. Valójában a frontvonalban harcolnak Lucifer és a pokol ellen.

A Központi Nucleus mellett, ahogy már említettünk, Isten előre tervezett két rendkívüli eszközt erre az időre: az angyalokat és az univerzum Istenhű testvéreit.

Ahogy hallottátok, a szöveg gazdag tartalmú. Később visszatérünk erre a témára, különösen a Központi Nucleus minden csoportjára. A könyv összeköti a rendkívüli és a magasztos eszközöket; beszél a földi Egyházról, még egyszer emlékezteti és felszólítja a pápát, hogy válaszoljon.

Szeretnék mélyebbre menni egyes kérdésekben, mert fontosak számotokra. Mi a Központi Nucleus? Ez nem valami képzeletbeli, hanem valóság, és mi tanúskodunk erről a valóságról. Mi nem valamiről beszélünk, ami majd lesz, hanem már létezik! Isten a Földről az univerzumra cserélte a fő hangsúlyt, – nem ítélve senkit – hogy tervével haladhasson az univerzum újraegyesülésével Krisztusban. Ahogy mondtam, nem olyasmiről beszélünk, ami esetleg lesz: a világegyetem kétharmada már újraegyesült Krisztusban, annak ellenére, hogy a középső univerzum nem ugyanazon a szinten van, mint a hívő testvérek, ők gyorsan haladnak. Részt vesznek, és alávetik magukat a tiszta Lélek törvényeinek, de hová mennek? Oda, ahová Jézus Krisztus megmutatta a keresztényeknek az utat, amikor Isten országáról és második eljöveteléről beszélt. Az új teremtés testünk feltámadása, életünk csúcsa, hogy áldottak és boldogok legyünk.  Az univerzumban most a Központi Nucleus, az angyalok és a hívő emberek vannak a figyelem középpontjában. Isten összes népe egyesül az univerzumban. A földi Egyháznak kellett volna a fő tanúságtételt megtennie Jézus Krisztusról, a világ Megváltójáról. Az Egyháznak a Földön evangelizálnia kellett volna az alsó univerzumot. Azonban semmi sem történt, és Isten úgy gondolta, megérett az idő, és nem várhat tovább.

Említettem, hogy a Központi Nucleus nem egy légvár. Mondok egy konkrét példát: tudjátok, hogy Szent II. János Pál pápa egy merényletet szenvedett el, meg akartak szabadulni tőle, mert elhatározta, hogy bejelenti az emberek létezését az univerzumban, és fel akarta fedni Fatima harmadik titkának valós tartalmát. Őt a Római Kúriába beszivárgottak akadályozták meg, akik Krisztus és az Egyház ellenségei. Kudarcot vallott? Egyáltalán nem, ő az egyetlen pápa, aki a Központi Nucleusban van. Lucia, Fatima látnoka, egy tanú, aki sokat szenvedett, aktívan részt vesz a Központi Nucleusban. Szent Fausztina is a Központi Nucelusban van. Sokan az Egyház közelmúlt szentjei közül, akikhez könyörögtök, inspirálnak és segítenek nektek, a Központi Nucelusban vannak. A könyvben ez olvasható: “Isten nagy szenteket választott, akik a földi Egyházat képviselik, szentségükkel és küldetésükkel.”  Minden napvilágra fog kerülni. Isten nagysága és a kegyelmek, melyeket a történelem folyamán adott, gyümölcsöt teremnek azoknál, akik döntésükkel radikálisan Krisztushoz tartoznak és minden gonoszságnak ki kell derülnie, ebben az időszakban.

A Központi Nucleus nem egy légvár, olvassuk: ”Isten megkért a Földről eltávozott néhány szentet, hogy vegyenek részt az általa létrehozandó csoportban, melyet elfogadtak. Ez azért lehetséges, mert a szentek lelke halhatatlan, és a testtől függetlenül hatnak a spirituális dimenzióban. Sőt, az élők és a halottak közössége olyan valóság, amit a Szentlélek tesz lehetővé, és terveiben igénybe vesz. A Központi Nucleus-ban az élők és a holtak közössége ragyogóan működik.”

A Központi Nucleus-ban a kozmikus Pünkösd megkezdődött, ezért Isten összes népének csatlakoznia kell ehhez az operációs központhoz, nem a megtiszteltetésért, hanem az emberek szolgálatáért. Istennek a súylpontot át kellett helyeznie a Föld törékenysége és nehézségei, valamint – ahogy mondtuk – az Egyház elmulasztott válasza miatt. Ez az eszköz nem hozott fényt minden embernek a Földön és határain túl az egész univerzumnak. Ezért nagyon fontos, hogy az új emberek felébredjenek, és erre a központra összpontosítsanak. Hogyan? Egyszerűen egyesülve az élő Krisztussal élő hittel,  reménnyel és szeretettel, őszintén nyitottan a Szentlélekre, és kérni a szenteket, különösen Szűz Máriát – egyik találkozásunknál még fogunk beszélni Szűz Máriáról és Szent Józsefről – őszinte vággyal teljesen Krisztushoz tartozni, anélkül, hogy azt néznénk, ki vesz részt és ki nem.

Ha egyes eszközök az Egyházban nem működnek, Isten majd gondoskodik másokról, akik azon kezdenek el dolgozni, hogy lélekben egyesüljenek az Egyházzal, mely alászáll a mennyből. Ez nem egy új-, hanem az igazi kereszténység, mely megvalósítja az emberek reményeit, és megvalósítja az új teremtésben. Márk evangéliumának elején, valójában már első prédikációjában Jézus bejelenti Isten országát: “Az Isten országa eljött közétek. Térjetek meg és higgyétek a jó hír!” [2]  Ez a belénk vetett mag; de miért alszik ez a mag? Nincs hatalma Krisztus feltámadásához? Ennek oka, hogy a keresztények válasza hiányzik. Ezért az általános eszközök, mint az angyalok és az emberek, különlegessé váltak a hét nagy arkangyallal és másokkal együtt, akiket kiválasztottak, mint a bolygók képviselőit. Az Egyház nem maradt figyelmen kívül: a Központi Nucleus kétharmada a Földről való még akkor is, ha csak hat élő tagja van. Az Egyház központban van és működik; jelen van a szentekben, és ahogy látni fogjuk a következőkben, minden szent, az összes lélek a Tisztítótűzben (Purgatórium); minden eszköz, akik túl vannak a Nagy Sorompón (Great Barrier) megerősítenek és meghívást kaptak a részvételre.

Javaslom: próbáljatok csatlakozni hozzánk, minden nap, a Központi Nucleus egyik csoportjához vasárnappal kezdődően, melyet Szent Mihály arkangyalnak ajánljatok, majd Gábrielnek, Rafaelnek, Urielnek, Jehudielnek, Sealtielnek és Barachielnek szombaton. Érdemes megkérni Szent Mihályt, hiszen előtte az egész pokol megremeg. Érdemes csatlakozni Uriel orvoslás csoportjához; csatlakozni Szent Rafaelhez az új papság papjához; érdemes csatlakozni Szent Gabrielhez, aki segít megérteni Isten akaratát, és felemelni magatokat. Így minden arkangyal, minden csoport elkísér benneteket a hét folyamán. Próbáljátok megtapasztalni a csoportokban lévő szentek erejét, az arkangyalok, az angyalok és a hívő emberek erejét, akik egyesültek a Központi Nucleussal. A további geocentrikusság veszélyes a Földre, az Egyházra és a földi emberiségre. A keresztényeket az a veszély fenyegeti, hogy az emberiséget érintő válság a lelki növekedés válsága és nem a teremtő Lélek válsága. A teremtő Lélek tökéletesen vezet bennünket az új teremtésbe. Vagyis, aki csatlakozik a teremtő Lélekhez, Isten Lelkéhez, vezérli majd megvalósítása felé, Isten minden ígéretéhez, az összes nemes és magasztos vágyunk irányába, ami bennünk van.

Azt mondtuk, hogy a Központi Nucleus mellett még két rendkívüli eszköz aktív és beszélni fogunk róluk ezekben a napokban. Isten halad előre, nem áll meg. Ugyanígy, ahogy Szent Mihály közölte Luciferrel és a lázadó angyalokkal: “Ki olyan, mint Isten?” Ezekben az időkben a hangja hallható lesz mindenhol és Isten összes ellenségei meg fognak hajolni előtte. Minden, ami Istenben van igaz, ez lesz az új teremtés.

Megáldalak benneteket; Szálljon le rátok a Szentlélek, erősítse meg őszinte kívánságaitokat Istenben. Adja meg a kegyelmet, hogy választ adhassatok ebben az időben, egyszerűen, de következetesen az evangéliummal, összhangban Jézus Krisztus tanításaival. Adja meg az Isten a kegyelmet, hogy egyesüljetek az eszközökkel, akik Isten hatalmát közvetítik a mennyei Egyház nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]Lásd: Jézus 2011. szeptember 5-i üzenetét, “Isten eszközei ebben az időben” címen, közzé téve a  http://towardsthenewcreation.com  a weboldalon 2011. szeptember 23-án.

[2] Márk 1:15

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s